Nauki prawne

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Wykrywanie wiedzy o przestępstwie (i nie tylko) – jakie możliwości dają obecne metody badawcze

Biorąc udział w przestępstwie, sprawca zdobywa informacje dotyczące m.in. jego przebiegu, użytych narzędzi, czy też charakterystyki miejsca, gdzie zostało ono popełnione. Można powiedzieć, że te informacje stanowią wiedzę charakterystyczną dla sprawcy („wiedzę winnego”) i odróżniają go od innych osób („niewinnych”). Już w latach 50. XX wieku wybitny psychofizjolog David Lykken pokazał, że analizując reakcje fizjologiczne, można odróżniać osoby, które brały udział w przestępstwie od osób niewinnych. Od tego czasu badania wykrywania skrywanych informacji kontynuowane są z wykorzystaniem różnej aparatury – m.in. EEG, ale i zwykłego smartfona. W czasie spotkania przybliżę najważniejsze informacje na temat wykrywania skrywanych informacji oraz  skuteczności różnych metod, które wykorzystywane są w tym celu. Przedstawię również najnowsze wyniki i kierunki badań.

Nauki prawne
 • sob., 2021-09-18 15:30
Spotkanie festiwalowe Ujawnianie śladów krwawych na miejscu przestępstwa

Miejsce zbrodni - to właśnie tam śledczy poszukują śladów mogących odpowiedzieć na pytanie, co się tak naprawdę stało? Jak plamy krwi mogą przyczynić się do rozwiązania sprawy? Jakie metody stosują śledczy na miejscu, aby ujawnić niewidoczne ślady krwawe? Na te oraz na inne pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie tego pokazu. Oprócz omówienia podstaw problematyki kryminalistycznego badania śladów krwawych będą przeprowadzone pokazy ujawniania tego typu plam na miejsce zdarzenia.

Nauki prawne
 • sob., 2021-09-18 17:00
Spotkanie festiwalowe Kryminalistyczne badania rękopisów Fryderyka Chopina

W czasie wykładu przedstawione zostaną badania, jakim w latach 2020-2021 poddano rękopisy Fryderyka Chopina zgromadzone w kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Badania te miały charakter kryminalistyczny, zaś w ich ramach skoncentrowano się na analizie pismoznawczej pisma ręcznego kompozytora, badaniach kryminalistyczno-technicznych dokumentów zawierających rękopisy w celu ewentualnego ujawnienia ich fałszerstwa  oraz badaniach z zakresu chemii sądowej,  dotyczących jednego z dokumentów, w którym ujawniono przerobienia występujące w zapisach i podpisie przypisywanym F. Chopinowi. W czasie wykładu zostaną przedstawione najważniejsze wyniki tych badań, połączone z prezentacją ilustracji pokazujących badane rękopisy i cechy uwzględnione w badaniach.   

Nauki prawne
 • sob., 2021-09-18 18:00
Spotkanie festiwalowe Wartość dowodowa analizy DNA w badaniach identyfikacyjnych dzikich zwierząt

Przestępstwa przeciwko dzikim zwierzętom mają bardzo różnych charakter. Najczęściej związane są z kłusownictwem, nielegalnym przetrzymywaniem, przemytem żywych zwierząt lub wykonanych z nich produktów. Wśród ważnych metod dostarczających materiałów dowodowych w sprawach tego typu znajdują się analizy DNA. Podczas wykładu słuchacze dowiedzą się, jaki materiał biologicznych może posłużyć do izolacji DNA, w jaki sposób można go pobierać i zabezpieczać, a także jakie markery genetyczne wykorzystuje się w identyfikacji gatunków i osobników.

Nauki prawne
 • ndz., 2021-09-19 15:30
Spotkanie festiwalowe Wykorzystanie epigenetyki w kryminalistyce, czyli o określaniu wieku osób na podstawie DNA ze śladów

Techniki biologii molekularnej umożliwiające poznanie sekwencji DNA są niezwykle przydatne w kryminalistyce. Pozwalają m. in. na wytypowanie płci, czy przynależności do rasy osób, od których pochodzą badane ślady biologiczne. Jednak dokładna identyfikacja poszczególnych osób możliwa jest dopiero po porównaniu materiału z miejsca zdarzenia z DNA pobranym np. od potencjalnego sprawcy. W celu zawężenia poszukiwań cenną informacją jest oczywiście jego wiek biologiczny. W tym pomocna jest epigenetyka, czyli nauka zajmująca się regulacją wyrażania informacji genetycznej, nie zależną od bezpośredniej sekwencji DNA. W wykładzie przybliżone zostaną podstawy mechanizmów epigenetycznych oraz omówione będzie, jak można wykorzystać wiedzę o naturalnych modyfikacjach chemicznych zasad w DNA do określania wieku ludzi.

Nauki prawne
 • ndz., 2021-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Już nie ma na kogo zrzucić winy, czyli jak rozróżnić bliźnięta?

Profilowanie genetyczne jest rutynową metodą wykorzystywaną w sprawach kryminalnych, w których na miejscu przestępstwa pozostawione zostały ślady biologiczne. Dzięki niemu, w zasadzie, ze 100% pewnością można ustalić, do kogo taki ślad należy. Czasem jednak sprawy się komplikują, na przykład wtedy, gdy podejrzanym o popełnienie przestępstwa jest ktoś, kto ma brata bliźniaka lub bliźniaczą siostrę.  Bliźnięta jednojajowe pochodzą przecież z jednej zapłodnionej komórki jajowej. Czy to oznacza, że nie da się ich rozróżnić, badając DNA? 

Nauki prawne
 • ndz., 2021-09-19 18:00
Spotkanie festiwalowe Śmiertelnie ciekawe warsztaty – oględziny miejsca zdarzenia w praktyce

Warsztaty skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką kryminalistyki oraz praktycznymi aspektami czynności wykonywanych na miejscu zdarzenia kryminalnego. Zajęcia mają na celu przybliżenie Uczestnikom metodyki ujawniania i zabezpieczania wybranych, najczęściej spotykanych na miejscach zdarzeń śladów kryminalistycznych. Podczas zajęć warsztatowych Uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego ujawnienia i zabezpieczenia tychże śladów oraz samodzielnego przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia w podstawowym zakresie.

Nauki prawne
 • pon., 2021-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Dwa mity: europejskie pierwszeństwo Konstytucji 3 Maja oraz II Rzeczpospolita – kontynuacją I Rzeczpos;olitej

Konstytucja 3 Maja nie była pierwszą w Europie spisaną ustawą zasadniczą, gdyż wyprzedziła ją w tym – co najmniej – korsykańska Costituzione paolina (1755). Można tez spierać się, czy szwedzka Regeringsform  (1719 i 1720) nie przesuwa do tyłu  Ustawy rządowej Rzeczypospolitej w tym dziwnym wyścigu o pierwszeństwo. Wyścig budzi zdziwienie, bo równolegle toczyły się prace nad konstytucją francuską uchwaloną cztery miesiące później. A z ich efektów korzystała niejawna grupa tworząca Ustawę rządową. Natchnieniem tej grupy – zwłaszcza Stanisława Augusta – był również ustrój angielski.

Z kwestia tą powiązany jest – poprzez powołanie Ustawy rządowej w Konstytucji 1921 r. – wątek kolejny: fałszywe przekonanie, że Polska powstała w 1918 r. jest odbudowanym państwem sprzed rozbiorów. Jest jednak państwem nowym, obok innych państw – spadkobierców dawnej Rzeczypospolitej, co obecnie – zupełnie słusznie – podnoszą m.in. badacze litewscy.        

Nauki prawne
 • wt., 2021-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe Podatki w Hiszpanii – nie tylko podatek od słońca

Podczas wykładu zostanie dokonana ogólna charakterystyka hiszpańskiego systemu podatkowego oraz omówione zostaną naważniejsze rozwiązania podatkowe w tym kraju, w tym w porównaniu z rozwiązaniami istniejącymi w polskim systemie podatkowym.

Nauki prawne
 • wt., 2021-09-21 18:00
Spotkanie festiwalowe "Paragrafy na imprezach" – poradnik prawny imprezowicza

Zniszczone mienie w wynajmowanym lokalu? Talerze za oknem? Szarpanina, używki czy zakłócona cisza nocna? Spotkanie z policją? Odpowiedzialność organizatora? O cywilnych i karnych granicach beztroski oraz o tym, jak bawić się z głową, by prosto z imprezy nie trafić na salę sądową opowiadają sędziowie Dorota Loryś-Kosylo i Anna Wypych-Knieć

Nauki prawne
 • wt., 2021-09-21 18:00
Spotkanie festiwalowe "Popatrzcie na sądownictwo w tym kraju...", czyli jak sądy bronią demokracji w Ameryce

Czy demokracja w Stanach Zjednoczonych istotnie przetrwała dzięki sędziom? O sądownictwie Stanów Zjednoczonych i pozycji ustrojowej amerykańskiego Sądu Najwyższego opowiada Tomasz Płudowski - polski amerykanista i medioznawca, dr socjologii polityki i kultury.

Nauki prawne
 • śr., 2021-09-22 18:00
Spotkanie festiwalowe Porozmawiajmy o podatkach – co nowego słychać w prawie podatkowym?

Podczas wykładu zostaną przedstawione najnowsze zmiany wprowadzone w prawie podtkowym w ostatnim okresie oraz aktualne propozycje dalszych zmian.

Nauki prawne
 • śr., 2021-09-22 18:00
Spotkanie festiwalowe Mindfulness w wymiarze sprawiedliwości, czyli jaki jest uważny prawnik

Uważność jako trening umysłu prawniczego. Mindfulness w mediacjach i negocjacjach. Jak upowszechniać i praktykować wewnętrzny spokój i dobrostan nie tylko wśród prawników. Spotkanie z Katarzyną Przyłuską-Ciszewską, adwokatką, mediatorką i certyfikowaną nauczycielką uważności dla prawników, szefową europejskiego oddziału amerykańskiej organizacji Mindfulness in Law Society. 

Nauki prawne
 • czw., 2021-09-23 16:00
Spotkanie festiwalowe Od wdrożenia po zagrożenia - krótka historia i perspektywy cyberprzestępczości

Czas dzielący wdrożenie całkowicie nowego rozwiązania technologicznego i rozwój zagrożeń z nim związanych jest współcześnie bardzo krótki, zaś w dobie wszechobecności rozwiązań cyfrowych rośnie też powaga zagrożeń im towarzyszących. W ramach dążenia do zapobiegania przestępczości, kluczem do skutecznej obrony przed zagrożeniami jest zrozumienie mechanizmów za nimi stojących oraz sposobów działania sprawców. W przypadku tzw. cyberprzestępczości mechanizmy działania są - pomimo dynamicznego rozwoju technologii - relatywnie niezmienne. Niniejszy wykład obejmuje eksplorację mniej znanych obecnie kart historii rozwoju tzw. cyberprzestępczości w jej wymiarach prawnym i kryminalistycznym, oraz zarysowanie współczesnego - a może i przyszłego - kształtu tych zagrożeń.

Wykład jest przeznaczony dla oób w wieku licealnym (i wzwyż), niekoniecznie posiadających pogłębioną wiedzę o technologiach komputerowych, ale korzystających z nich na co dzień. 

 

Nauki prawne
 • czw., 2021-09-23 17:30
Spotkanie festiwalowe Sztuczna inteligencja w wymiarze sprawiedliwości

Czy maszyny mogą sprawnie typować przestępców? Czy roboty mogłyby zastąpić sędziego? Spotkanie prowadzi dr Konrad Maj - psycholog społeczny, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości SWPS w Warszawie

Nauki prawne
 • czw., 2021-09-23 18:00
Spotkanie festiwalowe Aktualność Konstytucji 3 Maja

Wykład będzie próbą odpowiedzi na pytanie o współczesne znaczenie Konstytucji 3 Maja, która zachowuje aktualność o tyle, o ile jej podstawowe wartości i zasady nie straciły swojego blasku. Dotyczy to zapewne zasady konstytucjonalizmu, podziału władz, celów państwa i relacji między państwem a jednostką. Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie tych właśnie zasad w kontekście aktualnych sporów o rozumienie postanowień obowiązującej Konstytucji RP. Duch, a niekiedy nawet litera Konstytucji 3 Maja, bliskie są postanowieniom obowiązującej ustawy zasadniczej, która przecież także mówi o równowadze władz, odrębności władzy sądowniczej, ograniczeniach władzy wykonawczej, o zasadzie przedstawicielstwa. Wizja konstytucji „jako jedynej twierdzy ojczyzny i swobód naszych”, której świętość do strzeżenia powierzona jest każdemu szlachcicowi, ma ponadczasowe znaczenie. Dziś każdy, kto ma prawa polityczne, jest szlachcicem w rozumieniu Konstytucji 3 Maja, jeśli broni praw zasadniczych. Konstytucja 3 Maja jest jedyną polską konstytucją, która mówi o Europie, wiążąc nasz los z jej losem. To właśnie decyduje o aktualności tej Konstytucji i zachęca do refleksji nad znaczeniem członkostwa w Unii Europejskiej dla polskiego ustroju państwowego. Wykład będzie próbą oceny roli naszych tradycji konstytucyjnych w sformułowaniu stanowiska w toczącym się współcześnie sporze między przeciwstawnymi koncepcjami ustroju demokratycznego. Konstytucja 3 Maja odzwierciedla kompromis między tym, co wydawało się jej twórcom możliwe, a rozwiązaniami dostępnymi jedynie potencjalnie. Wykład będzie okazją do oceny aktualności tego przesłania w kontekście współczesnych debat dotyczących oceny istniejących rozwiązań ustrojowych i współczesnych kompromisów konstytucyjnych.

Nauki prawne
 • pt., 2021-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe "Gdzie nam zginęła ława przysięgłych?" – o anglosaskim i polskim procesie karnym

Dlaczego polski proces karny nie wygląda jak ten na zagranicznych filmach? Jaką rolę w systemie anglosaskim odgrywają przysięgli, sędziowie i precedensy? Spotkanie prowadzi sędzia Natalia Maszkiewicz. 

Nauki prawne
 • ndz., 2021-09-26 17:00