dyskusja

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Bądź dziadkiem/babcią nie dziadersem! Witamy na świecie wnuki!

Spotkanie składa się z trzech części.

1. Jak dziś wygląda poród?   Opowiemy o tym, jak zmieniła się opieka okołoporodowa w porównaniu z tą sprzed kilkudziesięciu lat oraz o tym czego młodzi rodzice mogą dziś spodziewać się na sali porodowej. Zwrócimy szczególną uwagę na kwestie niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego oraz pozycji porodowych innych niż horyzontalna („na plecach”).

2. Jak opiekować się maluchem i jego mamą?   Przyszłych dziadków zapoznamy z najnowszymi zaleceniami dotyczącymi pielęgnacji noworodków. Skupimy się na pielęgnacji kikuta pępowiny oraz skóry dziecka, omówimy zasady zapobiegania zespołowi nagłej śmierci łóżeczkowej, poruszymy także kwestię szczepień ochronnych dzieci. Zajmiemy się także opieką nad młodą mamą w połogu. Pomożemy zrozumieć zmiany hormonalne zachodzące w ciele kobiety po porodzie i związane z nimi wahania nastroju. Opowiemy o depresji poporodowej – na jakie objawy zwracać uwagę i gdzie ewentualnie szukać pomocy. Doradzimy też, jak wspierać mamy karmiące piersią.

3. Jak rozmawiać z młodymi rodzicami, żeby chcieli słuchać?   W tej części spotkania zapoznamy i poćwiczymy z uczestnikami skuteczne sposoby komunikacji z młodymi rodzicami. W jaki sposób proponować chęć pomocy ze strony dziadków, aby młodzi rodzice chcieli z niej skorzystać.

Nauki medyczne
 • sob., 2023-09-16 10:00
Spotkanie festiwalowe Degrowth czy superobfitość? W poszukiwaniu zrównoważonej przyszłości

Zapraszamy na debatę, która przybliży wam świat ekonomii i zrównoważonego rozwoju. Podczas spotkania przyjrzymy się dwóm kontrowersyjnym koncepcjom - ekonomii ograniczonego wzrostu (degrowth economy) i teorii superobfitości (superaboundance theory). Degrowth economy wskazuje na potrzebę zmniejszenia konsumpcji i ograniczenia wzrostu gospodarczego jako środka osiągnięcia zrównoważonej przyszłości. Z drugiej strony, teoria superobfitości sugeruje, że zasoby stają się coraz bardziej dostępne, a towary coraz tańsze w stosunku do wynagrodzeń. Czy możemy pogodzić potrzebę ograniczenia wzrostu z ideą, która wskazuje na dostępność nadmiaru zasobów? Podczas naszej debaty zgłębimy aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne tych koncepcji. Poprzez analizę danych, trendów i przykładów praktycznych, poszukamy dróg do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia zarówno dobrobyt społeczny, jak i ochronę środowiska. Dołącz do dyskusji i rozbudź swoje myśli na temat przyszłości naszej planety. Przyjdź z otwartym umysłem i gotowością do debaty na temat najważniejszych wyzwań rozwojowych, z którymi musimy się zmierzyć, jako odpowiedzialni mieszkańcy globu.

 • sob., 2023-09-16 11:00
Spotkanie festiwalowe Humor w czasach mediów społecznościowych, sztucznej inteligencji i nieobrażania nikogo

Tradycyjnie humor komedii i dowcipów skierowany był przeciwko jakiejś grupie. Najczęściej wykorzystywano stereotypy dotyczące sąsiednich nacji (dowcipy typu „Polak, Rusek i Niemiec”) oraz grup społecznych i zawodowych (dowcipy o policjantach, programistach). Dzisiaj zmienia się nastawienie do tego rodzaju humoru i żarty kosztem innych często rażą. Pojawiły się też nowe, multimedialne kanały komunikacji oraz niesamowicie sprawne narzędzia sztucznej inteligencji, które potrafią generować teksty na zamówienie. Zapraszam do wysłuchania moich refleksji oraz do podzielenia się własnymi o tym, jak może wyglądać przyszłość humoru w kontekście tych zmian.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-16 11:00
Spotkanie festiwalowe Praca zdalna – science fiction czy rzeczywistość?

Praca zajmuje nam 1/3 każdego dnia, czasem myślimy o niej nawet na wakacjach. Dla większości z nas praca to znajome miejsce, grupa ludzi, z którymi spędzamy czas, źródło satysfakcji i droga rozwoju. Jeszcze chwilę temu praca zdalna była znana z filmów science fiction - teraz zaczynamy pracować i uczyć się w takim trybie, ale niewiele jeszcze wiemy o tym, co się zmieniło a co zostało takie samo. Proponowana przez nas dyskusja będzie oparta na kanwie badań pracowników zdalnych przeprowadzonych przez badaczy z ALK i SWPS – podyskutujemy o koniecznych zmianach w firmach, sposobie zarządzania ludźmi, bezpieczeństwie i perspektywach na przyszłość.

 • sob., 2023-09-16 12:30
Spotkanie festiwalowe Kompetencje prawnika przyszłości w erze sztucznej inteligencji

Chcesz poznać kluczowe umiejętności niezbędne dla prawników w erze dynamicznych zmian we współczesnym świecie? Dołącz do nas, aby dowiedzieć się, jak możesz rozwinąć swoje kompetencje, aby odnieść sukces w zawodzie prawnika. Podczas spotkania podzielimy się z Tobą wiedzą na temat wszelkich umiejętności, które powinien posiadać przyszły
prawnik. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby zdobyć wiedzę, zrozumieć trendy i odkryć nowe możliwości. Dołącz do nas i odnajdź swoją ścieżkę sukcesu w świecie prawniczym.

 • sob., 2023-09-16 14:00
Spotkanie festiwalowe Stół inspiracji

Stół inspiracji to miejsce do którego zapraszamy naukowców i naukowczynie z różnych dziedzin oraz artystów i artystki. Chcemy wzajemnie inspirować do działania, wykazywać związki między nauką a sztuką. Współczesne strategie artystyczne wykorzystują techniki inzynierii genetycznej a twórcy działający na polu bioartu wykorzystują metody współczesnej biologii i biotechnologii. Niejednokrotnie również okazuje się, że jakieś nietypowe wykorzystanie zaawansowanej inżynierii przez artystę jest inspirujące dla samej nauki. Przy stole inspiracji spotkają się twórcy, żeby opowiedzieć publicznie o ciekawostkach związanych z dziedziną, którą reprezentują. Stół będzie miał formulę otwartą dla publiczności, która również zostanie zaproszona do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Wydarzenie realizowane w języku angielskim.

 • sob., 2023-09-16 15:00
Spotkanie festiwalowe Wieczór z archeologią

Wydarzenie zaplanowane jest jako połączenie dyskusji, wykładu oraz pokazu z wykorzystaiem dostępnych multimediów. Tematyka spotkania dotyczyć będzie archeologii jako nauki, metod badawczych, osiąganych wyników oraz możliwości wykorzystania rezultatów badań archeologicznych współcześnie w działalności w sferze kultury i edukacji. Podkreślony będzie fakt, że archeologia to nie tylko wykopaliska, ale też całe spektrum bardzo zróżnicowanych metod badawczych, oraz określony sposób patrzenia na przeszłość. Zaproszeni goście będą rozmawiać przede wszystkim (ale nie tylko) o wykorzystaniu archeologii w badaniach miejskich, w tym także miejsc i obiektów z czasów nowożytnych oraz współczesnych. Dyskusja będzie się koncetrować głównie na rezultatach prowadzonych w ostatnim czasie na terenie getta warszawskiego i wykorzystaniu metod archeologicznych do bada nad Holokaustem. Poruszane będą również wątki z dziedziny archeologii konfliktów i prac badawczych na polach bitewnych. 

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-16 19:00
Spotkanie festiwalowe Dzień otwarty w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN

Seria czterech wykładów i godzinna sesja pytań i odpowiedzi oraz prezentacji członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Forma hybrydowa, wykłady na żywo w sali wykładowej CAMK i jednocześnie transmitowane na platformie Zoom i YouTube. Udział na platformie Zoom będzie wymagał wcześniejszej rejestracji.

Tematy wykładów i informacje o dostępie internetowym zostaną podane na stronie CAMK www.camk.edu.pl na początku września.

 • ndz., 2023-09-17 10:00
Spotkanie festiwalowe Panel nowe technologie w psychologii – szanse i zagrożenia

Dyskusja odbędzie się z udziałem prelegentów i prelegentek prezentujących nowe technologie wykorzystywane do badań psychologicznych oraz wspomagające terapię.

 • ndz., 2023-09-17 14:00
Spotkanie festiwalowe Prawa dziecka – w perspektywie prawnej i psychologicznej

Przedmiotem dyskusji będzie spojrzenie na dziecko z perspektywy pojęcia godności, jako fundamentu dla praw dziecka i praw człowieka oraz wpływu społeczno-psychologicznego na rozwój dziecka, jako małego obywatela lub osoby nie-dorosłej. 

prof. dr hab. Marek Piechowiak (Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu), mgr Dominika Kuna, dr Anna Gorgolewska (Instytut Psychologii Uniwersytet SWPS)

 • ndz., 2023-09-17 14:00
Spotkanie festiwalowe Nowe trendy w projektowaniu – doświadczenia interdyscyplinarne i społeczne

Dyskusja będzie poświęcona nowym trendom i doświadczeniom projektowania w wymiarze społecznym. Omówione zostaną przykłady projektów z zakresu „public policy design”, „future social design” oraz „legal design”, które realizowano w Uniwersytecie SWPS dla partnerów społecznych i biznesowych. 

 • ndz., 2023-09-17 15:00
Spotkanie festiwalowe Mój głos nic nie zmieni (?) - o wyborach, polityce i społeczeństwie

W trakcie debaty badacze_ki z Uniwersytetu SWPS omówią problematykę kampanii wyborczych w USA i w Polsce, zmiany zachowań społecznych oraz uczestnictwo wyborcze obywateli w wyborach powszechnych. Zaprezentowane zostaną najnowsze wnioski z międzynarodowych i krajowych badań w perspektywie politologicznej, psychologicznej i socjologicznej.

 • ndz., 2023-09-17 16:00
Spotkanie festiwalowe Imigranci w miastach UE

Zjawisko migracji, choć obecne od zawsze, nigdy nie odbywało się w tak szerokiej skali i nie budziło tak wiele kontrowersji jak współcześnie. Migracje mają wiele zróżnicowanych oblicz: mogą mieć charakter przymusowy  (gdy migranci uciekają przed wojną lub prześladowaniami politycznymi) lub ekonomiczny – gdy migranci zmieniają miejsce zamieszkania w poszukiwaniu lepszych zarobków i warunków życia. Migrują zarówno kadry wysokokwalifikowane (wtedy mowa o klasie metropolitalnej lub ekspatach) jak i osoby o niższych kwalifikacjach. Społeczność migrantów jest więc bardzo zróżnicowana pod względem kulturowym i zawodowym, a tym samym ma różne potrzeby i w inny sposób może też oddziaływać na społeczność przyjmującą.
Społeczeństwa w krajach członkowskich UE starzeją się, napływ migrantów może spowolnić ten proces oraz powstrzymać jego negatywne konsekwencje, np. zapełnić powstające niedobory na rynku pracy. Jednak czy migranci „wpiszą się” w społeczności przyjmujące, czy będą razem z nimi budowali dobrobyt zależy nie tylko od nich samych i od podejścia społeczności przyjmującej, ale też od polityki integracyjnej prowadzonej przez władze centralne i lokalne (czyli działań mających pomóc się zintegrować). Analizowany w ten sposób proces migracji jest więc szansą na powstrzymanie niekorzystnych procesów demograficznych, a zarazem wyzwaniem.
Proponowane spotkanie będzie miało formę wykładu przeplatanego dyskusją z uczestnikami. Dyskusji na temat własnych doświadczeń i obserwacji sprzyja fakt, że polskie miasta są zamieszkiwane przez coraz większe grupy migrantów różnej narodowości, a sama Polska zmieniła swój status z kraju emigracyjnego na emigracyjno-imigracyjny (co oznacza, że wielu Polaków wyjeżdża za granicę, ale równocześnie do Polski przyjeżdża coraz więcej migrantów z innych krajów).

 

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 16:00
Spotkanie festiwalowe Duże modele zwierzęce w badaniach przedklinicznych innowacyjnych leków i wyrobów medycznych

Duże modele zwierzęce (świnia, owca, krowa) oprócz swojej podstawowej funkcji czyli dostarczania ludziom pokarmu od wieków spełniają jeszcze jedną bardzo ważną rolę. Od wieków odgrywały ogromną rolę w procesie rozwoju nauk medycznych. Pierwsze doniesienia na temat badań eksperymentalnych na zwierzętach datuje się na ok. 305-245 rok p.n.e. W kolejnych wiekach naszej ery obserwowaliśmy intensywny rozwój nauki oraz medycyny, który dzięki zwierzętom pozwolił opanować wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii oraz patofizjologii zarówno zwierząt jak i ludzi.

Zgodnie z wytycznymi i prawem, pomimo bardzo intensywnego rozwoju biotechnologii i technologii medycznych, badania na zwierzętach są w dalszym ciągu niezastąpionym „narzędziem” do opracowywania nowych metod diagnostycznych, terapii, wyrobów medycznych oraz leków dla ludzi. Najbardziej znanymi modelami zwierzęcymi są gryzonie, jednak w ostatnich latach, coraz większe uznanie w badaniach przedklinicznych zdobyły modele zwierząt gospodarskich, takich jak świnia, owca czy krowa.

Badania przedkliniczne mają na celu potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa badanej substancji przed rozpoczęciem badań klinicznych z udziałem człowieka. Pozwalają one również poznać mechanizmy molekularne powodujące daną jednostkę chorobową. Rozwój przedkliniczny wymaga zatem opracowania modelu zwierzęcego, który będzie odzwierciedlał funkcje biologiczne i fizjologiczne organizmu badanego, a także uwzględniał podobieństwa i różnice międzygatunkowe, zwłaszcza w kontekście toksyczności i farmakokinetyki przyszłego produktu leczniczego.

Badania kliniczne z udziałem ludzi, można rozpocząć po charakterystyce profilu bezpieczeństwa cząsteczki „kandydującej”. Określa się go w nieklinicznych badaniach toksyczności w odniesieniu do narządów docelowych, w zależności od dawki oraz potencjalnej odwracalności. Ten etap pozwala zdefiniować potencjalne działania niepożądane, których ryzyko wystąpienia mogłoby przewyższyć zaplanowane korzyści dla docelowych pacjentów. Podobnie wygląda proces rejestracyjny wyrobów medycznych. Gotowy produkt, w zależności od swojej kategorii musi być przebadany na modelu zwierzęcym.

Nauki biologiczne
 • pon., 2023-09-18 17:00
Spotkanie festiwalowe Uchodźca czyli kto?

Często mówi się, że intuicja jest jasna, a prawo wszystko gmatwa. Tymczasem w sprawie uchodźców, jasne jest prawo, a zagmatwana cała reszta. Chodź uchodźstwo jest tak stare, jak historia, to odkrywamy je jako społeczeństwa od nowa. Czego nauczyły nas o uchodźctwie ostatnie lata? Czy i co nowego wniosły do dialogu społecznego i naszego rozumienia procesów społecznych? Jak bardzo zmienia nasze społeczeństwo spotkanie z obywatelami innych krajów uciekającymi przed prześladowaniami i śmiercią? Co sprawi, by ci, którzy czuli się zmuszeni uciec ze swojego kraju, mogli odnaleźć się w naszym? Na te pytania poszukamy odpowiedzi z perspektywy prawa, ekonomii i stosunków międzynarodowych.

Uczestnicy: Maciej Duszczyk (WNPiSM Uniwersytet Warszawski), Agata Górny (OBM Uniwersytet Warszawski), Dorota Pudzianowska (WPiA Uniwersytet Warszawski)
Prowadzenie: Dariusz Stola (PAN)

 • pon., 2023-09-18 18:00
Spotkanie festiwalowe VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków z cyklu „Educare necesse est…”.

Tegoroczny temat obrad to „Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX w.”. Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania w praktyce szkolnej źródeł archiwalnych charakteryzujących sytuację i rolę kobiety w okresie od średniowiecza do końca XX w. Przedmiotem obrad chcemy uczynić następujące zagadnienia:

– kobieta w społeczeństwie (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki);

– źródła archiwalne dotyczące sytuacji i roli kobiety (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki) — charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko;

– edukacyjny potencjał projektów przedstawiających pozycję kobiety w społeczeństwie — przykłady dobrych praktyk.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2023-09-19 09:00
 • śr., 2023-09-20 09:00
Spotkanie festiwalowe Finanse zmieniającego się świata

Spotkanie w oparciu o wykład z elementami dyskusji. Poruszane będą tematy z zakresu innowacyjnych form płatności bezgotówkowych oferowane przez typowe instytucje finansowe jak banki i potentaci kart płatniczych tj. visa, mastercard ale tez tzw. parabanki. Poruszona zostanie kwestia waluty cyfrowej jako przyszłość czy koegzystencja a może zagrożenie dla pieniądza tradycyjnego. Omówione zostaną przykłady płatności bezgotówkowych na świecie od Azji po Europę, Afrykę czy Amerykę Południową. Poruszona zostanie kwestia pokolenia X, Y, Z oraz " silver generation" na  współczesnym zdigitalizowanym rynku finansowym.

Nauki ekonomiczne
 • wt., 2023-09-19 15:00
Spotkanie festiwalowe Jak możemy włączyć się w rozwiązywanie problemów globalnych?

Przedkładana propozycja przeprowadzenia warsztatu jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę znalezienia możliwości rozwiązania wielu współczesnych wyzwań oraz coraz większe zainteresowanie tą tematyką zarówno przedstawicieli środowiska naukowego, organizacji międzynarodowych, polityków, decydentów, a także obywateli.  Współczesne problemy globalne jak np. nielegalne migracje, handel bronią, ludźmi, terroryzm, ubóstwo czy degradacja środowiska naturalnego powinny zostać jak najszybciej rozwiązane. W obszarze edukacji globalnej konieczna jest zatem pogłębiona aktywność w celu przekazania rzetelnej wiedzy na temat  problemów globalnych oraz sposobów ich rozwiązywania, która powinna być zorientowana na wiedzę praktyczną oraz aktywizację słuchaczy zajęć.
Warsztaty zostaną przeprowadzone przez doświadczonego pracownika naukowo-dydaktycznego, który 28 lat prowadzi badania nad ekonomią rozwoju, procesem integracji międzynarodowej, finansami oraz działalnością organizacji międzynarodowych. Warsztaty z zastosowania metody DT do rozwiązywania problemów globalnych przyczynią się do popularyzacji wiedzy z zakresu edukacji globalnej, co jest ważnym priorytetem UE i jej państw członkowskich. Z kole sama metoda DT jest nakierowana na umiejętności miękkie przydatne w pracy, a także w gospodarstwie domowym.

Nauki ekonomiczne
 • wt., 2023-09-19 17:00
 • śr., 2023-09-20 17:00
 • czw., 2023-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe Europejskie wartości w czasie globalnych kryzysów

Głównym celem wykładu jest analiza i wspólna dyskusja na temat znaczenia wartości europejskich takich jak: wolność, równość, demokracja, praworządność, sprawiedliwość, solidarność i innych w czasie nakładających się kryzysów globalnych. W sytuacji agresji zbrojnej Rosji w Ukrainie, kryzysu gospodarczego i energetycznego w Europie, rosnącego populizmu, nacjonalizmu, dezinformacji, łamania zasad praworządności i zagrożenia demokracji,  znaczenie podstawowych wartości europejskich jest dużo większe niż w innych okresach. Jednak należy stawiać pytania o to co oznaczają  europejskie wartości dla zwykłego obywatela? Jak są one przestrzegane lub nie w życiu codziennym? Czy mają one wpływ na nasze życie? Czy są dla nas ważne?

Nauki ekonomiczne
 • wt., 2023-09-19 17:30
Spotkanie festiwalowe Sherlock Holmes na tropie Kuby Rozpruwacza

Czy postać fikcyjna może rozwiązać historyczną zagadkę kryminalną? Jak to wpływa na pamięć kulturową o tym wydarzeniu? A jeśli najbardziej znany i skuteczny detektyw nie jest w stanie jej rozwiązać, to czy nadal może być uważany za najlepszego? Tego typu pytania chciałabym postawić podczas naszego spotkania i wspólnie z wami zastanowić się nad tym, dlaczego teksty typu Sherlock Holmes kontra Kuba Rozpruwacz są stale popularne i czy bardziej lubią je twórcy czy odbiorcy.

 

Nauki humanistyczne
 • wt., 2023-09-19 17:30
Spotkanie festiwalowe Cel: kosmos!

W 550. rocznicę urodzin Kopernika i w 45. rocznicę pierwszego lotu Polaka w kosmos – zapraszamy na spotkanie pełne astronomii i astronautyki. Polscy następcy Kopernika i gen. Hermaszewskiego są dookoła nas, również w Warszawie! Co roku jest ich coraz więcej, a nowe projekty badawcze i inżynierskie, również studenckie są powszechnie doceniane na świecie.

 

Czy słyszeliście o planowanej polskiej misji księżycowej? A może o badaniach Ziemi z Kosmosu przez polskie firmy albo o polskich naukowcach badających w pionierski sposób kosmos np. w projekcie OGLE? 

 

Panel dyskusyjny, połączony z prezentacją i sesją Q&A pozwoli poznać Polki i Polaków związanych z szeroko pojętym kosmosem, polskie badania oraz misje kosmiczne, które śmiało można nazwać „polskimi”! Dzięki spotkaniu dowiecie się tego, że Polska to ważne miejsce na mapie badań astronomicznych i mapie wiodących firm sektora kosmicznego.

 

Prelegenci:

Mateusz Józefowicz (Europejska Fundacja Kosmiczna) - Polska misja księżycowa

Mariusz Słonina (Sybilla Technologies) - O astronautach i bezpieczeństwie kosmicznym

Milena Ratajczak (Fundacja New Space, Obserwatorium Astronomiczne UW) - Polska astronomia pół wieku po Koperniku

Spotkanie poprowadzi Kacper Lawera z Fundacji New Space.

 • wt., 2023-09-19 18:00
Spotkanie festiwalowe VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków z cyklu „Educare necesse est…”.

Tegoroczny temat obrad to „Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX w.”. Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania w praktyce szkolnej źródeł archiwalnych charakteryzujących sytuację i rolę kobiety w okresie od średniowiecza do końca XX w. Przedmiotem obrad chcemy uczynić następujące zagadnienia:

– kobieta w społeczeństwie (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki);

– źródła archiwalne dotyczące sytuacji i roli kobiety (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki) — charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko;

– edukacyjny potencjał projektów przedstawiających pozycję kobiety w społeczeństwie — przykłady dobrych praktyk.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2023-09-19 09:00
 • śr., 2023-09-20 09:00
Spotkanie festiwalowe Jak możemy włączyć się w rozwiązywanie problemów globalnych?

Przedkładana propozycja przeprowadzenia warsztatu jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę znalezienia możliwości rozwiązania wielu współczesnych wyzwań oraz coraz większe zainteresowanie tą tematyką zarówno przedstawicieli środowiska naukowego, organizacji międzynarodowych, polityków, decydentów, a także obywateli.  Współczesne problemy globalne jak np. nielegalne migracje, handel bronią, ludźmi, terroryzm, ubóstwo czy degradacja środowiska naturalnego powinny zostać jak najszybciej rozwiązane. W obszarze edukacji globalnej konieczna jest zatem pogłębiona aktywność w celu przekazania rzetelnej wiedzy na temat  problemów globalnych oraz sposobów ich rozwiązywania, która powinna być zorientowana na wiedzę praktyczną oraz aktywizację słuchaczy zajęć.
Warsztaty zostaną przeprowadzone przez doświadczonego pracownika naukowo-dydaktycznego, który 28 lat prowadzi badania nad ekonomią rozwoju, procesem integracji międzynarodowej, finansami oraz działalnością organizacji międzynarodowych. Warsztaty z zastosowania metody DT do rozwiązywania problemów globalnych przyczynią się do popularyzacji wiedzy z zakresu edukacji globalnej, co jest ważnym priorytetem UE i jej państw członkowskich. Z kole sama metoda DT jest nakierowana na umiejętności miękkie przydatne w pracy, a także w gospodarstwie domowym.

Nauki ekonomiczne
 • wt., 2023-09-19 17:00
 • śr., 2023-09-20 17:00
 • czw., 2023-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe O czym rozmawiałby Sokrates z Konfucjuszem i co na to wszystko Budda? Spotkanie z filozofią Wschodu

Powszechnie uważa się, że filozofia narodziła się w starożytnej Grecji i była zjawiskiem obecnym wyłącznie na Zachodzie. Jednak liczni myśliciele Indii i Chin przez stulecia podejmowali przecież niemal te same problemy i stawiali pytania, na które często do dzisiaj nie potrafimy znaleźć dobrych odpowiedzi... A zatem czy filozofowie obcych, dalekich od nas w czasie i przestrzeni, kultur starożytnej Grecji, Indii i Chin mają nam do powiedzenia coś wartościowego na temat celów i dążeń współczesnego człowieka oraz jego miejsca w świecie? Zdaniem Sokratesa, jednego z najbardziej wpływowych greckich filozofów, człowiek powinien dążyć do poznania samego siebie, poszukiwać prawdy i stale poddawać pod wątpliwość obiegowe sądy i opinie. Konfucjusz, największy myśliciel chiński, wskazywał na wartość tradycji, nauki i na konieczność tworzenia właściwych relacji międzyludzkich. Budda natomiast ukazywał człowieka w jeszcze szerszej perspektywie stawiając mu za cel osiągnięcie nirwany – całkowitego wyzwolenia z kołowrotu wcieleń. Czy któraś z tych perspektyw przedstawia życiowe cele człowieka w sposób najtrafniejszy? A może wchodzą one ze sobą w dialog i wzajemnie się uzupełniają? Celem wykładu będzie właśnie krótkie przedstawienie tych trzech sposobów myślenia o człowieku i próba pokazania aktualności koncepcji filozoficznych powstałych w starożytności, zarówno na Zachodzie jak i na Wschodzie.
 

Nauki humanistyczne
 • śr., 2023-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Czy sztuczna inteligencja filozofuje?

Programy takie jak Chat GPT potrafią już tworzyć teksty na zadany temat. Mogą również tworzyć teksty na tematy filozoficzne. Czy to znaczy jednak, że filozofują? Czy myślenie i pisanie filozoficzne różni się istotnie od tekstów generowanych maszynowo? Czy maszyna rozumie generowany przez siebie tekst? Czy warto posługiwać się SI przy pisaniu własnych esejów? Czego możemy nauczyć się o pisaniu i myśleniu porównując wytwory SI z twórczością żywych autorów?

 • śr., 2023-09-20 18:30
Spotkanie festiwalowe Pakistan - społeczeństwo klanów i łączonych rodzin

Podstawowym tematem będzie życie codzienne w Pakistanie; robienie zakupów, wizyty u lekarza bądź w szpitalu, jak funkcjonują podstawowe usługi jak np. transport publiczny czy szkolnictwo. Jaki procent społeczeństwa ma umowę o pracę, kto może zostać emerytem, w jaki sposób pobierze emeryturę, czy można odziedziczyć etat? Te kwestie będą porównane z sytuacją w Polsce. 

Nauki społeczne
 • czw., 2023-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Western weird w Polsce

Gatunek westernu ma w Polsce swoista tradycje, zwłaszcza w literaturze, ale jego odmiana weird słabo przyjęła na gruncie rodzimej kultury. Niemniej jednak istnieją polskie weird westerny – literackie, komiksowe i filmowe - i będą one tematem spotkania.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2023-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Jak możemy włączyć się w rozwiązywanie problemów globalnych?

Przedkładana propozycja przeprowadzenia warsztatu jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę znalezienia możliwości rozwiązania wielu współczesnych wyzwań oraz coraz większe zainteresowanie tą tematyką zarówno przedstawicieli środowiska naukowego, organizacji międzynarodowych, polityków, decydentów, a także obywateli.  Współczesne problemy globalne jak np. nielegalne migracje, handel bronią, ludźmi, terroryzm, ubóstwo czy degradacja środowiska naturalnego powinny zostać jak najszybciej rozwiązane. W obszarze edukacji globalnej konieczna jest zatem pogłębiona aktywność w celu przekazania rzetelnej wiedzy na temat  problemów globalnych oraz sposobów ich rozwiązywania, która powinna być zorientowana na wiedzę praktyczną oraz aktywizację słuchaczy zajęć.
Warsztaty zostaną przeprowadzone przez doświadczonego pracownika naukowo-dydaktycznego, który 28 lat prowadzi badania nad ekonomią rozwoju, procesem integracji międzynarodowej, finansami oraz działalnością organizacji międzynarodowych. Warsztaty z zastosowania metody DT do rozwiązywania problemów globalnych przyczynią się do popularyzacji wiedzy z zakresu edukacji globalnej, co jest ważnym priorytetem UE i jej państw członkowskich. Z kole sama metoda DT jest nakierowana na umiejętności miękkie przydatne w pracy, a także w gospodarstwie domowym.

Nauki ekonomiczne
 • wt., 2023-09-19 17:00
 • śr., 2023-09-20 17:00
 • czw., 2023-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe Przekonajcie się, że wulkany są super!

Czym są superwulkany? Czy zagrażają ludziom? Gdzie w Europie można bezpiecznie odwiedzić czynne wulkany? Czym są lawiny piroklastyczne, czarne i białe smokersy oraz fumarole? Czy w Polsce można znaleźć wulkany? Na te i inne pytania związane z geologicznymi cudami natury odpowiedzą dr Dorota Salata z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Bartłomiej Krawczyk, pasjonat i popularyzator wulkanów, autor bloga Wulkany świata. Podstawą do rozmowy będzie książka wulkanologa Robina George’a Andrewsa Superwulkany. Wybuchowe tajemnice Ziemi i innych planet wydana przez Wydawnictwo Bo.wiem. A pytania zada PAN Muzeum Ziemi.

O książce „Superwulkany. Wybuchowe tajemnice Ziemi i innych planet”

Kīlauea, Etna czy Fuji – wulkany jednocześnie fascynują i budzą strach. Erupcje, będące niezwykłymi spektaklami pirotechnicznymi, tworzą mieniące się szklane miasta na dnie oceanów i zamarznięte jeziora lawy na powierzchni Księżyca. Choć potrafią dokonać ogromnych zniszczeń, są nierozerwalnie związane z kształtowaniem się naszego świata.

Superwulkany to giganty, których erupcje są tysiące razy silniejsze niż wybuchy zwykłych wulkanów i mogą zmienić klimat oraz wygląd całej planety. Robin George Andrews przybliża nam to, co naukowcy już wiedzą o superwulkanach i wulkanach, a także pokazuje, jak wiele jeszcze jest do odkrycia. Dowiadujemy się, czym są lawiny piroklastyczne, czarne i białe smokersy oraz fumarole, z których wydobywają się trujące gazy. Autor sugestywnie opisuje najważniejsze erupcje wulkaniczne, które miały wpływ na losy wszechświata. Zabiera nas w emocjonującą wyprawę do różnych zakątków Ziemi, na Księżyc, Marsa i Wenus.

Superwulkany to barwny przewodnik po geologicznych cudach natury i opowieść o śmiałych, a czasem śmiertelnie niebezpiecznych wyczynach naukowców, którzy je badają. Przekonacie się, że wulkany są super!

 • czw., 2023-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Co to właściwie są saraballe? Kalambury z Augustynem z Hippony

Pewnie mało kto nie grał kiedyś w kalambury, ale czy wiele osób zastanawiało się, co mają one wspólnego z filozofią języka Augustyna z Hippony? W dialogu O nauczycielu ten „najbardziej grzeszny ze świętych” rozmawia ze swym synem Adeodatem właśnie o języku i w pewnym sensie gra z nim w „otwarte kalambury”. Wyjaśnia bowiem, dlaczego niektóre słowa bardzo trudno pokazać czy wyjaśnić. Razem z Augustynem przyjrzymy się tym trudnościom, postaramy się odgadnąć, czym właściwie są saraballe i rozegramy kalambury z filozofią starożytną w tle.

Nauki humanistyczne
 • pt., 2023-09-22 17:00
Spotkanie festiwalowe Czy w dzisiejszym świecie potrzebne jest jeszcze archiwum?

Podczas spotkania, połączonego z prezentacją najciekawszych obiektów archiwalnych z zasobu Archiwum Naukowego MFC, zostanie ukazana rola dokumentów archiwalnych gromadzonych w zbiorach muzeum. Dlaczego ich pozyskiwanie jest tak ważne dla zachowania dziedzictwa kulturowego? Będzie okazja zapoznać się z kolekcjami archiwalnymi pozyskanymi i opracowanymi w ostatnim roku. 

Nauki humanistyczne
 • pt., 2023-09-22 19:00
Spotkanie festiwalowe Labirynt filozoficzny

Pracownicy naukowi Instytutu Filozofii i Socjologii PAN uosabiają wielkich filozofów z przeszłości. Będzie można porozmawiać prywatnie z Platonem, Kartezjuszem, Heglem... Każdy z filozofów będzie przyjmował rozmówców indywidualnie lub grupowo w swoim pokoju w instytucie, na poszczególnych piętrach Pałacu Staszica. Rozmowa może dotyczyć zagadnień filozoficznych typowych dla każdego z tych filozofów, ale można też stawiać pytania, które odwiedzający uważają za ważne. Każdy z filozofów będzie mógł odpowiedzieć bezpośrednio, ale będzie też mógł zaprosić uczestników do zwrócenia się do innego filozofa. Celem jest pokazanie, że filozofia rodzi się z pytań, jest ciekawością, poszukiwaniem, odwagą, a nawet śmiałością. Labirynt jest skierowany przede wszystkim do młodych osób, ale z przyjemnością witamy i słuchamy osób w każdym wieku.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-23 12:00
Spotkanie festiwalowe Czy komputery mogą myśleć?

Załóżmy, że skonstruowano urządzenie, które potrafi prowadzić z nami rozmowę na dowolny temat. Robi to tak sprawnie, że w sytuacji, gdy nie widzimy swojego rozmówcy, nie jesteśmy w stanie zorientować się, czy jest nim człowiek, czy maszyna. Czy to wystarczy, by powiedzieć, że owo urządzenie myśli w takim sensie, w jakim człowiek myśli? Czy zbudowany na dowolnym podłożu, odpowiednio zaprogramowany system fizyczny, wyposażony w określone wejście i wyjście, może posiadać umysł? W trakcie wykładu poszukamy odpowiedzi na te pytania.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-23 16:00
Spotkanie festiwalowe Bariera krew-mózg w zdrowiu i w chorobie

Spotkanie ma na celu przybliżenie budowy i roli bariery krew-mózg w fizjologii, podkreślenie jej znaczenia w prawidłowym funkcjonowaniu naszego układu nerwowego i odpornościowego, jak również przyczyn jej nieprawidłowego funkcjonowania obserwowanego w chorobach metabolicznych czy neurodegeneracyjnych, np. w chorobie Alzheimera lub w chorobie Parkinsona. Opowiemy i pokażemy wyniki własnych badań nad neuroprotekcyjnym wpływem wybranych suplementów diety.

 • ndz., 2023-09-24 10:00
Spotkanie festiwalowe Bezpieczne i zdrowe nawyki podczas korzystania z internetu. Poradnik użytkownika

W XXI w. nie uchronimy się przed używaniem internetu. Jak robić to w sposób zdrowy i bezpieczny? Zapraszamy do poznania paru nawyków, które uczynią czas spędzany w sieci nieco mniej ryzykownym.

 • ndz., 2023-09-24 12:30
Spotkanie festiwalowe Formy słuchania - sztuka komunikacji (akuologia)

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z formami słuchania, które można wykorzystać w różnego rodzaju sytuacjach komunikacyjnych i relacyjnych, a także w kontekstach edukacyjnych.

Nauki społeczne
 • ndz., 2023-09-24 12:30
Spotkanie festiwalowe Jak powstaje wystawa w muzeum?

Czy na każdy temat da się zrobić wystawę? Jak dobrać odpowiednie eksponaty? Jak poprzez przedmioty opowiedzieć historię, która poruszy serca i zainspiruje? Zapraszamy na spotkanie z kuratorami wystaw Muzeum Fryderyka Chopina: Martą Tabakiernik, Łukaszem Kaczmarowskim i Marią Kominek-Karolak.

Obszar sztuki
 • ndz., 2023-09-24 13:30
Spotkanie festiwalowe Wykorzystanie narzędzi GIS do wyszukiwania i wizualizacji informacji

Słuchacze wykładu poznają możliwości wykorzystania narzędzi z zakresu Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w wyszukiwaniu, analizie i wizualizacji informacji przestrzennej w nawiązaniu do dorobku Pawła Edmunda Strzeleckiego, podróżnika, badacza i odkrywcy, zasłużonego przede wszystkim w badaniu i odkrywaniu Australii. Zostaną zaprezentowanie miejsca nazwane jego imieniem, występujące w różnych atlasach oraz na ogólnodostępnych mapach cyfrowych. Uczestnicy wykładu zostaną zabrani w wirtualną podróż poprzez  tzw. mapą narracyjną (Story Map), interaktywną mapą pokazującą miejsca pobytu Pawła Edmunda Strzeleckiego i jego dokonania.

 • ndz., 2023-09-24 14:00
Spotkanie festiwalowe Wspólnie czy obok siebie? Żydzi na ziemiach polskich i w Polsce w pierwszej połowie XX w.

Dyskusja panelowa z udziałem historyków poświęcona stosunkom polsko-żydowskim w I połowie XX wieku

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2023-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe Afganistan okiem socjologów. Pamięć i codzienność w przestrzeni miejskiej Kabulu

Na spotkaniu opowiemy o naszym niedawnym (luty 2023) wyjeździe badawczym do Kabulu. Stolica Afganistanu pod rządami talibów ma dziś dwie twarze: jedną mało przyjazną, podejrzliwą, niedostępną i zdystansowaną oraz drugą zupełnie zwyczajną, codzienną, otwartą i gościnną. Pokażemy, jak w przestrzeni miejskiej Kabulu pamięć i codzienność spotykają się ze sobą niekiedy w sposób przewidywalny, taki jak walka na symbole na miejskich murach, a innym razem w sposób zupełnie nieoczekiwany, na przykład w poradzieckich dzielnicach mieszkaniowych.

Spotkanie w ramach projektu H2020: DisTerrMem (www.disterrmem.eu).

 • ndz., 2023-09-24 15:30
Spotkanie festiwalowe Media społecznie (nie)odpowiedzialne? Debata o współczesnych środkach przekazu

Moderatorka:

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. ucz. (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski)

Uczestnicy:

 • dr Katarzyna Bąkowicz (SWPS)
 • dr hab. Tomasz Słomka, prof. UW (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW)
 • red. Agnieszka Gozdyra (Polsat News)
 • red. Jacek Prusinowski - Radio Puls, Super Express

Żyjemy w trudnych czasach. Nie jest przesadą stwierdzenie, że od 2020 roku nie wychodzimy z kryzysu. Pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja czy działania polityków to oczywiste przykłady, a przecież nie sposób pominąć także i innych zjawisk – np. zagrożeń natury ekologicznej, uwikłania w świat cyfrowy, brutalizacji życia codziennego czy zapaści opieki zdrowotnej. Te wszystkie zjawiska oddziałują na nas na wielu poziomach i obejmują każdą ze sfer życia społecznego.

Czy tak trudne i niestabilne czasy nie osłabiają ról, jakie mają pełnić media? Czy dzisiaj można jeszcze mówić o obiektywizmie, odpowiedzialności, rzetelności, wiarygodności, prawdzie, edukowaniu i kształtowaniu prospołecznych postaw? Wszak środki przekazu też borykają się z problemami: z jednej strony infodemią, dezinformacją, fake newsami, i coraz potężniejszą sztuczną inteligencją, z drugiej – konkurencją rynkową i zmiennością preferencji odbiorców. W tym wszystkim dziennikarze, często stojący/rozpostarci pomiędzy ekonomią a etyką, muszą dokonywać naprawdę trudnych wyborów. Czy zatem zmiana, jaka nastąpiła w ich zawodzie, wpływa na jakość mediów? Jak powstanie organizacji fact checkingowych może wspierać współczesne dziennikarstwo? Jak w czasach pogoni za reklamodawcą i użytkownikiem nie ulec tabloidyzacji i sensacjonizmowi, a w dobie wszechogarniającej polaryzacji uniknąć polityzacji? Czy jest to możliwe, a może – czy jest to w ogóle potrzebne?

Naszą debatę, w której udział wezmą przedstawiciele mediów o zróżnicowanym światopoglądzie, rozpoczniemy od przypomnienia przejmujących przykładów odpowiedzialności i nieodpowiedzialności środków przekazu. Będą one przyczynkiem do dyskusji nad rolą dziennikarzy we współczesnym świecie. Zastanowimy się też nad kształtem mediów XXI wieku: czy powinny się one drastycznie zmienić czy może jedynie skorygować? Dzięki odniesieniu się do trudnych tematów omówimy blaski i cienie zawodu dziennikarskiego, zastanawiając się wspólnie, czy w przyszłości jest w nim miejsce dla szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej.

Nauki społeczne
 • ndz., 2023-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Rośliny, które zmieniają historię świata

Wiele gatunków roślin odegrało niebagatelną rolę w historii cywilizacji. Nierzadko pośrednio, o czym nie zdajemy sobie sprawy, zmieniały historię, wpływały na losy państw i narodów, budowały fortuny, ale też niosły śmierć. Wbrew pozorom nadal bardzo wiele od nich zależy i dzięki nim wiele się zmienia.

 • ndz., 2023-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Czy krowa jest winna ociepleniu klimatu?

Na co dzień możemy się spotkać ze stwierdzeniem, że hodowla bydła powoduje zmiany klimatu, a spożywając produkty pochodzenia zwierzęcego przyczyniamy się do jego ocieplenia. Ile prawdy zawarte jest w tym stwierdzeniu? Czy rzeczywiście krowy wpływają negatywnie na klimat, a jeśli tak to w jaki sposób możemy temu zapobiec? Jaką rolę odgrywają krowy w ekologii? Jak „działają” krowy? Dlaczego bydło hoduje się w rejonach półpustynnych i czy możliwy jest świat bez krów?

Nauki biologiczne
 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Dług publiczny: przyjaciel czy wróg? Odkrywamy tajniki zadłużenia państw

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się skąd państwo bierze pieniądze na budowę dróg, szkół czy szpitali? A co z finansowaniem nauki czy kultury? W praktyce często inwestycje te są finansowane właśnie długiem publicznym, który może okazać się zarówno przyjacielem - jak i wrogiem gospodarki.

Na wykładzie "Dług publiczny: przyjaciel czy wróg? Odkrywamy tajniki zadłużenia państw" zagłębimy się w ten fascynujący temat. Zacznijmy od wyjaśnienia tego czym jest dług publiczny oraz dlaczego państwa decydują się na zaciąganie długów.

W kolejnym kroku omówimy zarówno zalety (takie jak możliwość inwestowania w infrastrukturę czy edukację) jak i wady (w tym ryzyko problemów ze spłatą zadłużenia) długu publicznego. W szczególności zajmiemy się odpowiedzią na pytanie: kiedy dług staje się niebezpieczny?

Zapraszam do udziału w wykładzie, który można potraktować jako wprowadzenie do złożonego świata finansów publicznych i ekonomii.

 • pon., 2023-09-25 10:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Tajemnice krwi
Uczestnicy lekcji dowiedzą się, z czego składa się krew, z uwzględnieniem różnic gatunkowych. Omówiona zostanie rola komórek krwi w prawidłowym funkcjonowaniu organizmów. Pokazane zostaną preparaty krwi różnych gatunków zwierząt. Opowiemy również jakie są trudności w wyprodukowaniu sztucznej krwi. Na podstawie przeprowadzonych zajęć będziemy rozwiązywać quiz/krzyżówkę.
 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Wyspy tropikalne we współczesnym świecie

Współczesne wyspy tropikalne postrzeganie jako raj na ziemi - słońce, plaże, piasek. Są marzeniem wielu turystów. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. Wyspy tropikalne spotykają się z wieloma wyzwaniami - klimatycznymi - podnoszeniem się poziomem wód oceanicznych, huraganami, trzęsieniami ziem, wybuchami wulkanów, falami tsunami; społecznymi - ubóstwem, rozwarstwieniami społecznymi, problemami ze słodką wodą, czy żywnością. Część wysp dotyka również silna presja demograficzna wymuszająca migrację "na kontynent". Celem spotkania będzie zarysowanie specyfiki tych obszarów i wyzwań przed nimi stojącymi. Próba spojrzenia na "wyspiarski świat" z innej niż "kontynentalna" perspektywy. Przede wszystkim "odczarowanie" zafałszowanego wizerunku - raju na ziemi. 

 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Chiny poza Tiktokiem. Geografia Chin poprzez pismo.

Celem warsztatów jest wprowadzenie do sinologii - wiedzy o Chinach: podstaw wiedzy o języku mandaryńskim, nauki znaków i zwrotów oraz - przez znaki - wiedzy o największych chińskich prowincjach i miastach. Zajęcia rozpoczną się od dyskusji wiedzy o Chinach pośród uczestników, następnie zapoznania z mapą Chin, wskazaniem miast, które młodzi badacze mają w przyszłości szansę odwiedzić z multimedialną prezentacją ich najważniejszych zabytków, interesujących miejsc, znaków i znaczenia nazwy danego miejsca, użytecznych słów i zwrotów grzecznościowych. Prowadzący zapewnia praktyczny charakter zajęć, aktywizację uczestników w dyskusji, sesji pytań, prostej nauce pisania i mówienia.

 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Ruś Kijowska w literaturze, sztuce, kinie i jej polska interpretacja

Zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego przybliżymy literaturę i kulturę Rusi Kijowskiej oraz jej recepcję w polskiej nauce. Nazwę Rusi uzyskały w średniowieczu plemiona wschodniej Słowiańszczyzny. Ich ośrodkami stały Kijów i Nowogród.

            Ważnym czynnikiem w rozwoju kulturalnym i cywilizacyjnym był chrzest Rusi przyjęty w 988 r. przez Włodzimierza Wielkiego. Szybko rozwinęło się pismo cerkiewnosłowiańskie, ułożone przez świętych braci Cyryla i Metodego. Pojawiła się oryginalna literatura hagiograficzna, obejmująca żywoty świętych i legendy z nimi związane. Autorzy wykorzystują najpiękniejsze powieści, bajki, aforyzmy. Nestor - według tradycji autor kroniki, kontynuując dzieło swych poprzedników, zwrócił uwagę na wstępny okres rozwoju, pochodzenie państwa, określenie plemion słowiańskich i ich nazw. W późniejszych latach powstają nowe przekłady i etc.

            Na spotkaniu, prowadzonym przez prof. dr hab. Walentynę Sobol, mgr. Dawida Bzorka i mgr Kamilę Brodowską, uczestnicy poznają fascynującą literaturę Rusi Kijowskiej. Przybliżą ją także studenci Katedry Ukrainistyki, którzy zakończyli kurs: Historia dawnej literatury ukraińskiej X-XVIII ww. Ilia Istomin z tematem o Powieści minionych lat i księżnej  Oldze (tłum. F. Sielickiego), Hubert Grzegorczyk opowie o Kronice Halicko-Wołyńskiej (tłum. D. Dąbrowski i A. Jusupović), Barbara Grzelak o Jarosławnie (ze Słowa o pułku Igora w tłum. J. Tuwima) i Marjana Petriwska o utworze Ihumena Daniela z ziemi ruskiej pielgrzymka do Ziemi Świętej (tłum. K. Pietkiewicza).

 • pon., 2023-09-25 11:00
Spotkanie festiwalowe Wpływ diety na choroby i zmiany w obrębie tkanek przyzębia

Pożywienie warunkuje prawidłową budowę zębów, układu stomatognatycznego, wpływa na odporność tkanek w jamie ustnej, może chronić przed chorobami przyzębia, ale może również przyczyniać się do powstania próchnicy, erozji, chorób dziąseł i przyzębia. Czy zastanawialiście się kiedyś  co wpływa na utrzymanie zdrowia jamy ustnej? Co jest podstawą jej higieny oraz jak istotne jest wykonywanie codziennych zabiegów higienicznych? Na wykładzie dowiecie się ponadto jakie są najistotniejsze zabiegi higieniczne oraz do czego doprowadza ich brak. Zgłębimy wiedzę dotyczącą patogenów procesów zapalnych, a także porozmawiamy o przyczynach  powstawania stanu zapalnego dziąseł.

Nauki biologiczne
 • pon., 2023-09-25 12:00
Lekcja festiwalowa Kiedy władza bierze się za język…

Czym jest a czym nie jest polityka językowa? Z jakich działań się składa i jakich aspektów życia społecznego dotyczy polityka językowa konkretnego państwa? Jakie instrumenty stosuje się w odniesieniu do języka oficjalnego/państwowego/urzędowego oraz języków mniejszości narodowych i etnicznych? Sam termin „polityka językowa” często jest podatny na instrumentalizację i kojarzy się negatywnie. Celem spotkania jest zapoznanie słuchaczy z uniwersalnymi pojęciami polityki językowej oraz przedstawienia obecnej sytuacji języka/języków w wybranych krajach europejskich. Słuchacze spotkania będą mogli dowiedzieć się jak polityka językowa jest realizowana w Polsce, Białorusi, Francji czy w Niemczech.

 • pon., 2023-09-25 13:00

©2022 Festiwal Nauki