dyskusja

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Dyplomacja naukowa w warunkach konfliktu kulturowo-politycznego: relacje Polska – Rosja

Około 1,5 – godzinne spotkanie poświęcone będzie historii oraz problemom nawiązywania i utrzymywania dwustronnych relacji naukowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Federacją Rosyjską w okresie 2007 – 2018, przez Stację Naukową PAN działającą (w latach 2012 – 2018) przy Ambasadzie RP w Moskwie. Będzie to dwugłos naukowców: dr hab. Marka Pąkcińskiego, ostatniego dyrektora moskiewskiej Stacji PAN, który kierował nią w latach 2015-2018 oraz dr hab. Aleksieja Wasiljewa, współpracownika Stacji PAN za kadencji prof. Mariusza Wołosa.

Dwugłos ten polegać będzie na zaprezentowaniu działań i inicjatyw podejmowanych przez Stację w dziedzinie nauk humanistycznych: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa (Marek Pąkciński) oraz historii (Aleksiej Wasiljew), a także w innych dziedzinach, w których istniała tradycja współpracy między naukowcami polskimi i rosyjskimi (pochodząca często jeszcze z okresu ZSRR): nauki medyczne, fizyka jądrowa, technika kosmiczna, ekonomia, geologia. Uwaga prelegentów będzie koncentrować się na stanie relacji polsko-rosyjskich (z perspektywy dyplomacji naukowej), interpretacjach stereotypów, różnicach poglądów, wpływie propagandy na mentalność Rosjan oraz możliwościach przeciwdziałania jej. Będzie również mowa o roli, jaką nauka odgrywała i odgrywa w społeczeństwie rosyjskim i w jego samoświadomości. Prelegenci dokonają również oceny szans na demokratyzację Rosji.

Prelekcja dwóch prowadzących będzie uzupełniana projekcją materiałów wizualnych – zdjęć z wydarzeń zorganizowanych przez Stację PAN w Moskwie w latach 2015-2018 oraz miejsc, w których te wydarzenia się odbywały (Moskwa, Petersburg).

Po dwugłosie Marka Pąkcińskiego i Aleksieja Wasiljewa przewidziana jest około półgodzinna dyskusja z udziałem publiczności.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 13:30
Spotkanie festiwalowe Debata na kanwie filmu i projektu „Itaka”

Dyskusja na temat wykluczenia osób starszych i dialogu międzypokoleniowego z udziałem ekspertów SWPS oraz twórców projektu „Itaka”.

Nauki społeczne
 • sob., 2022-09-17 16:30
Spotkanie festiwalowe „Polarniczki – zdobywczynie podbiegunowego świata” – spotkanie autorskie

Zapraszamy na spotkanie z Dagmarą Bożek, autorką książki “Polarniczki. Zdobywczynie podbiegunowego świata”, pracownikiem Instytutu Geofizyki PAN. Podczas spotkania przybliżymy sylwetki kilku niezwykłych kobiet, które zakochały się w obszarach polarnych. Będzie można zadać pytania autorce tego niezwykłego reportażu oraz zdobyć autograf na egzemplarzu książki.

Dodatkowo dzięki goglom VR zabierzemy uczestników na wycieczkę do wnętrza lodowca i po jego spękanej szczelinami powierzchni. Będzie również można zwiedzić wystawę polarną przygotowaną w jednym z zabytkowych budynków Obserwatorium.

Nauki o Ziemi
 • sob., 2022-09-17 17:00
Spotkanie festiwalowe 100% człowieka w człowieku – psychologiczne aspekty dehumanizacji

Dehumanizacja polega na odmawianiu ludziom człowieczeństwa. W wystąpieniu omówię psychologiczne aspekty dehumanizacji, dlaczego dochodzi do tego procesu, jakie ma funkcje oraz mechanizmy działania. Poruszę także kwestie konsekwencji dehumanizacji dla jej sprawców, ofiar oraz szerszego kontekstu społecznego, a także sposoby przeciwdziałania dehumanizacji.

Nauki społeczne
 • sob., 2022-09-17 17:30
Spotkanie festiwalowe Zmiany klimatyczne, nierówności społeczne, kryzys migracyjny... Czy mamy za co przepraszać?

Dyskusja wokół projektu Joanny Rajkowskiej „SORRY” z udziałem zaproszonych gości – naukowców i projektantów z Uniwersytetu SWPS i School of Form oraz przedstawicieli środowiska artystycznego i kuratorskiego. Zmiany klimatyczne, nierówności społeczne, kryzys migracyjny... Czy mamy za co przepraszać? – przed takim wyzwaniem zostaną postawieni uczestnicy panelu dyskusyjnego prowadzonego przez prof. Marię Poprzęcką.

Obszar sztuki
 • sob., 2022-09-17 20:00
Spotkanie festiwalowe Ekologiczna energia z węgla, czyli o super własnościach superkondensatorów

Kondensatory jako proste elementy wielu układów elektronicznych są znane większości z nas. Niewiele osób jednak wie, że z biegiem rozwoju nauki, układy te nabrały szereg specyficznych cech, czego rezultatem jest wydzielenie odrębnej grupy urządzeń magazynujących energię elektryczną zwanych superkondensatorami. Z powodu rosnącego zanieczyszczenia środowiska i niekorzystnych zmian klimatycznych, zamiast korzystać z kopalnych źródeł energii (węgla, ropy, gazu), powinniśmy znacznie szerzej rozważać zrównoważone technologie alternatywne (energię słońca, wiatru, czy wody). Będziemy do tego celu potrzebować jednak efektywnych jej magazynów. Warunki pogodowe są bowiem zmienne, a nie każdy ma przywilej mieszkać na przykład w rejonie o wysokim nasłonecznieniu. Niezwykle użytecznym magazynem energii mogą stać się właśnie superkondensatory zbudowane ze specyficznych materiałów węglowych, tj. takich których jeden gram suchej masy zajmuje powierzchnię równą nawet połowie boiska piłkarskiego. Nie trudno sobie wyobrazić, ile ładunku elektrycznego możemy zatem zgromadzić w takim urządzeniu. Są to ogromne ilości dostępne natychmiastowo, co oznacza że możemy naładować superkondensator w przeciągu kilku sekund, a nie kilku godzin jak klasyczną baterię, czy akumulator. I o tym będą nasze warsztaty. Zapoznamy się na nich z budową i zasadą działania superkondensatorów, ich realnymi zastosowaniami, zaletami i ograniczeniami.  Zbudujemy również kilka prawdziwych, w pełni sprawnych urządzeń, które wykorzystamy jako źródło zasilania małych urządzeń elektronicznych (zabawki, zegarka, itp.). Pokażemy zatem, że energia pozyskana z węgla może być jak najbardziej ekologiczna.

Nauki chemiczne
 • pon., 2022-09-19 15:00
Spotkanie festiwalowe Problematyka migracji w Unii Europejskiej

Podstawowym celem UE jest prowadzenie kompleksowej polityki imigracyjnej opartej na solidarności i służącej zapewnieniu stabilności. Rozmowa dotyczyć będzie różnych wątków migracji legalnych, jak i nielegalnych. Poruszymy zagadnienia dotyczące zarówno Grecji, jak i Szwecji, Hiszpanii ale i innych regionów.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2022-09-19 17:30
Spotkanie festiwalowe Czemu doszło do pierwszego rozbioru Polski

Czemu doszło do pierwszego rozbioru Polski (1772). Jakie czynniki zdecydowały o tym, że państwa ościenne podzieliły się terytorium szlacheckiej Rzeczypospolitej. Co odegrała kluczową rolę: apetyty sąsiadów, czy słabość państwa. Dyskusja panelowa w dwieście pięćdziesiątą rocznicę podziałowego dramatu z udziałem prof. Zofii Zielińskiej, prof. Piotra Ugniewskiego, mgr Michała Balogha i mgr. Rafała Waszczuka, prowadzenie dr Jacek Kordel.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2022-09-19 18:00
Spotkanie festiwalowe Czego nie wiecie o konopiach, ale boicie się zapytać

Z konopi siewnych na świecie produkuje się ponad 25 tysięcy produktów. Przybliżymy niektóre z nich, które mogą pomóc nam w walce z wieloma niekorzystnymi zjawiskami. Opowiemy również jak bezpiecznie i legalnie uprawiać konopie.

Nauki rolnicze i leśne
 • pon., 2022-09-19 19:00
 • śr., 2022-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Kompetencje komunikacyjne - dlaczego warto je podnosić?

Celem warsztatu jest przedstawienie procesu komunikacji oraz najważniejszych jego aspektów, a także zachęcenie uczestników do podnoszenia własnych kompetencji komunikacyjnych.

W ramach spotkania omówione zostaną w szczególny sposób bariery w procesie komunikacji, na które mamy wpływ, a które w istotny sposób mogą obniżać jakość naszych relacji z innymi  ludźmi, a także zmniejszać naszą ogólną efektywność w działaniu.

Nauki ekonomiczne
 • wt., 2022-09-20 10:00
Spotkanie festiwalowe Ekologiczna energia z węgla, czyli o super własnościach superkondensatorów

Kondensatory jako proste elementy wielu układów elektronicznych są znane większości z nas. Niewiele osób jednak wie, że z biegiem rozwoju nauki, układy te nabrały szereg specyficznych cech, czego rezultatem jest wydzielenie odrębnej grupy urządzeń magazynujących energię elektryczną zwanych superkondensatorami. Z powodu rosnącego zanieczyszczenia środowiska i niekorzystnych zmian klimatycznych, zamiast korzystać z kopalnych źródeł energii (węgla, ropy, gazu), powinniśmy znacznie szerzej rozważać zrównoważone technologie alternatywne (energię słońca, wiatru, czy wody). Będziemy do tego celu potrzebować jednak efektywnych jej magazynów. Warunki pogodowe są bowiem zmienne, a nie każdy ma przywilej mieszkać na przykład w rejonie o wysokim nasłonecznieniu. Niezwykle użytecznym magazynem energii mogą stać się właśnie superkondensatory zbudowane ze specyficznych materiałów węglowych, tj. takich których jeden gram suchej masy zajmuje powierzchnię równą nawet połowie boiska piłkarskiego. Nie trudno sobie wyobrazić, ile ładunku elektrycznego możemy zatem zgromadzić w takim urządzeniu. Są to ogromne ilości dostępne natychmiastowo, co oznacza że możemy naładować superkondensator w przeciągu kilku sekund, a nie kilku godzin jak klasyczną baterię, czy akumulator. I o tym będą nasze warsztaty. Zapoznamy się na nich z budową i zasadą działania superkondensatorów, ich realnymi zastosowaniami, zaletami i ograniczeniami.  Zbudujemy również kilka prawdziwych, w pełni sprawnych urządzeń, które wykorzystamy jako źródło zasilania małych urządzeń elektronicznych (zabawki, zegarka, itp.). Pokażemy zatem, że energia pozyskana z węgla może być jak najbardziej ekologiczna.

Nauki chemiczne
 • wt., 2022-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Zjawisko konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej

Jednym z tematów agendy polityki podatkowej Unii Europejskiej, który w ostatnim czasie zyskuje coraz większe zainteresowanie opinii publicznej jest konkurencja podatkowa. Zjawisko konkurencji powszechnie uznawane jest za fundament wolnego rynku, jest procesem wzajemnego współzawodniczenia występujących w nim podmiotów. Celem tej rywalizacji jest przede wszystkim realizacja własnych interesów wyrażająca się dążeniem do osiągnięcia określonego zysku. Przyjmując, że dany uczestnik pragnie je maksymalizować, często niezbędne jest zaoferowanie warunków lepszych niż jego konkurenci.

Zważywszy na brak harmonizacji podatków dochodowych, kompetencje Komisji Unii Europejskiej w danym zakresie są znacznie ograniczone. W przeciwieństwie do podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, państwa członkowskie mają pełną swobodę w zakresie ich kształtowania. Podczas gdy polityka podatkowa w zakresie podatków bezpośrednich należy zasadniczo do kompetencji państw członkowskich, polityka konkurencji obejmująca zasady dopuszczalności pomocy publicznej stanowi obszar kompetencji wyłącznych organów Unii Europejskiej. Reguły przyznawania pomocy nie leżą zatem w gestii rządów narodowych, lecz są ustanawiane na szczeblu unijnym. Art. 108 TFUE upoważnia przy tym Komisję Europejską do monitorowania systemów pomocy publicznej w państwach członkowskich, a w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad do wydawania decyzji nakazujących dokonanie zwrotu przyznanej pomocy. Członkowie Wspólnoty zobowiązani są do respektowania prawa unijnego w szczególności postanowień traktatowych, co wydaje się uzasadniać wykorzystywanie przez Komisję narzędzi polityki pomocy publicznej celem weryfikacji preferencji podatkowych występujących w Unii Europejskiej.

Nauki ekonomiczne
 • wt., 2022-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Życie po życiu plakatu wyborczego z Garym Cooperem, czyli Dziki Zachód a sprawa polska

Na spotkaniu omówione zostaną graficzne przedstawienia konfliktu politycznego w Polsce, nawiązujące do słynnego plakatu wyborczego z Garym Cooperem z 1989 roku.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2022-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Krew i kawa: czy James McLevy stoi za Sherlockiem Holmesem?

Inspektor James McLevy (1796–1875) był jednym z pierwszych detektywów w wiktoriańskim Edynburgu, rodzinnym mieście Arthura Conan Doyle’a. Według niektórych, był on też inspiracją dla Sherlocka Holmesa. Przyjrzyjmy się tej prawdziwej postaci i jej współczesnym adaptacjom i zobaczmy, jak fakty i fikcja przenikają się wzajemnie i jak różne teksty i media – wspomnienia, powieści, słuchowiska radiowe – oddziałują na pamięć kulturową o słynnym policjancie.

Wydarzenie jest przeznaczone głównie dla osób dorosłych

 • wt., 2022-09-20 17:30
Spotkanie festiwalowe Grzeczność współczesna – od szacunku do wizerunku

Grzeczność, jako cecha człowieka dobrze wychowanego, podlega ewolucji wraz ze zmianami społeczno-ekonomicznymi, kulturowymi, a także technologicznymi. Po przyspieszonej cyfryzacji, u progu drugiej ćwiartki XXI wieku, trudno mówić o tożsamości naszych obyczajów grzecznościowych z wzorcami dobrych manier z początku ubiegłego stulecia. A jednak to wtedy ustalił się paradygmat polskiej grzeczności. Żyjemy w innych czasach, w całkiem innej rzeczywistości, a jednak kurtuazyjne zwyczaje sprzed nieco ponad wieku ochoczo podglądamy w filmach i serialach. Zaczytujemy się w książkach z rozbudowanym wątkiem historii obyczaju. Warto poświęcić tej barwnej przeszłości chwilę uwagi, by zrozumieć, skąd biorą się nasze dzisiejsze obyczaje. A może i lepiej rozpoznać własne oczekiwania i reakcje?

 - Dlaczego grzeczność pozostaje tak nieuchwytna, a dobrze wychowanego człowieka rozpoznajemy intuicyjnie, niemal od pierwszego spojrzenia?

- Czy tytułomania to uniwersalny sposób okazywania szacunku?

- Z jakiego powodu „bycie miłym” nie ma dziś najlepszego PR-u?

- Jak nasze przywiązanie do tego, co z klasą i na poziomie, wykorzystuje współczesny marketing?

 Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć (z pomocą publiczności) w czasie krótkiego wykładu.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2022-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe Mogę pogłaskać? Relacje ludzi i innych zwierząt w literaturze i kulturze od XIX do XXI wieku

Czy mogę rzucić mu piłeczkę? Czy mogę pogłaskać? Czy mogę je zabić? W ramach projektu grantowego NCN „Wyobrażenia harmonii międzygatunkowej w literaturze, filmie i innych tekstach kultury anglosaskiej, od połowy XIX do XXI wieku” interdyscyplinarny zespół badawczy prowadzony przez dr hab. Justynę Włodarczyk pochyla się nad zagadnieniem relacji ludzi i innych zwierząt na różnych płaszczyznach. Jacy jesteśmy w kontaktach z innymi istotami? I jak je sobie wyobrażamy?

Pokaz materiału audiowizualnego będzie punktem wyjścia dla dyskusji na temat relacji ludzi z innymi zwierzętami i zachętą do krytycznego spojrzenia na kontakty międzygatunkowe.

Krótka forma audiowizualna ilustrująca 10 miesięcy pracy zespołu badawczego jest efektem interdyscyplinarnej współpracy i wynikających z niej przemyśleń na temat międzygatunkowych relacji. Projekt koncentruje się na bezpośredniej, fizycznej interakcji człowieka i innych zwierząt i stawianiu pytań o partnerstwo lub dominację. W jaki sposób czynimy ziemię sobie poddaną?

 • wt., 2022-09-20 18:30
Spotkanie festiwalowe Czego oczy nie widzą, czyli roślinne cuda pod mikroskopem

Z pomocą mikroskopów poznamy tajniki życia roślin. Poznamy czar i moc kryjącą się w roślinie. Jak również zobaczymy jak ta magia i czas działa na nas, bo przecież rośliny są w naszym życiu i to pod różną postacią.

Nauki rolnicze i leśne
 • wt., 2022-09-20 19:00
 • czw., 2022-09-22 19:00
Spotkanie festiwalowe Kiedy wiem, a kiedy mi się wydaje? Dlaczego biologia i inne nauki potrzebują matematyki

Większość wiedzy, którą znajdujemy dziś w podręcznikach, to tak naprawdę wiara w wyniki badań innych osób. Czy ktoś to sprawdza? Jeśli tak, to w jaki sposób? Skąd bierze się postęp naukowy?

W czasie spotkania zastanowimy się nad tym, jak rygor metod naukowych i precyzja języka naukowego pozwala ludziom unikać błędów i rozumieć otaczający nas świat. Skupimy się szczególnie na współczesnej biologii, która próbuje zrozumieć, jak działają skomplikowane systemy biologiczne. W przystępny sposób porozmawiamy o analizie danych i wybranych metodach matematycznych, które używane są w laboratoriach naukowych. Na koniec odwiedzimy pracownie biologii molekularnej.

 • wt., 2022-09-20 19:00
Spotkanie festiwalowe Ekologiczna energia z węgla, czyli o super własnościach superkondensatorów

Kondensatory jako proste elementy wielu układów elektronicznych są znane większości z nas. Niewiele osób jednak wie, że z biegiem rozwoju nauki, układy te nabrały szereg specyficznych cech, czego rezultatem jest wydzielenie odrębnej grupy urządzeń magazynujących energię elektryczną zwanych superkondensatorami. Z powodu rosnącego zanieczyszczenia środowiska i niekorzystnych zmian klimatycznych, zamiast korzystać z kopalnych źródeł energii (węgla, ropy, gazu), powinniśmy znacznie szerzej rozważać zrównoważone technologie alternatywne (energię słońca, wiatru, czy wody). Będziemy do tego celu potrzebować jednak efektywnych jej magazynów. Warunki pogodowe są bowiem zmienne, a nie każdy ma przywilej mieszkać na przykład w rejonie o wysokim nasłonecznieniu. Niezwykle użytecznym magazynem energii mogą stać się właśnie superkondensatory zbudowane ze specyficznych materiałów węglowych, tj. takich których jeden gram suchej masy zajmuje powierzchnię równą nawet połowie boiska piłkarskiego. Nie trudno sobie wyobrazić, ile ładunku elektrycznego możemy zatem zgromadzić w takim urządzeniu. Są to ogromne ilości dostępne natychmiastowo, co oznacza że możemy naładować superkondensator w przeciągu kilku sekund, a nie kilku godzin jak klasyczną baterię, czy akumulator. I o tym będą nasze warsztaty. Zapoznamy się na nich z budową i zasadą działania superkondensatorów, ich realnymi zastosowaniami, zaletami i ograniczeniami.  Zbudujemy również kilka prawdziwych, w pełni sprawnych urządzeń, które wykorzystamy jako źródło zasilania małych urządzeń elektronicznych (zabawki, zegarka, itp.). Pokażemy zatem, że energia pozyskana z węgla może być jak najbardziej ekologiczna.

Nauki chemiczne
 • śr., 2022-09-21 15:00
Spotkanie festiwalowe Czego nie wiecie o konopiach, ale boicie się zapytać

Z konopi siewnych na świecie produkuje się ponad 25 tysięcy produktów. Przybliżymy niektóre z nich, które mogą pomóc nam w walce z wieloma niekorzystnymi zjawiskami. Opowiemy również jak bezpiecznie i legalnie uprawiać konopie.

Nauki rolnicze i leśne
 • pon., 2022-09-19 19:00
 • śr., 2022-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Algorytmy sztucznej inteligencji w medycynie – szansa czy zagrożenie?

Potencjał zastosowań algorytmów sztucznej inteligencji (AI) w medycynie jest niezwykle szeroki i obejmuje m.in. proces opracowywania nowych leków, diagnostykę, wybór właściwej terapii, optymalizację opieki nad pacjentem, a także zarządzanie w ochronie zdrowia.Technologia AI, podobnie jak sieć neuronów w mózgu, analizuje dane, aby zrozumieć ich istotę. Wykorzystuje do tego celu algorytmy, korelację wzorców, reguły oraz techniki uczenia głębokiego i przetwarzania kognitywnego. Techniki te mogą zostać wykorzystane w celu wsparcia pracowników ochrony zdrowia w ich codziennej pracy. Poza korzyściami, jakie daje technologia AI dla rozwoju medycyny istnieją także uzasadnione obawy natury etycznej i prawnej. Konieczna jest szeroka debata dotycząca technologii AI w medycynie. Głosy sprzeciwu oraz argumenty wskazujące na zagrożenia związane z AI w medycynie muszą być częścią wspólnej debaty.

Nauki medyczne
 • czw., 2022-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Ekologiczna energia z węgla, czyli o super własnościach superkondensatorów

Kondensatory jako proste elementy wielu układów elektronicznych są znane większości z nas. Niewiele osób jednak wie, że z biegiem rozwoju nauki, układy te nabrały szereg specyficznych cech, czego rezultatem jest wydzielenie odrębnej grupy urządzeń magazynujących energię elektryczną zwanych superkondensatorami. Z powodu rosnącego zanieczyszczenia środowiska i niekorzystnych zmian klimatycznych, zamiast korzystać z kopalnych źródeł energii (węgla, ropy, gazu), powinniśmy znacznie szerzej rozważać zrównoważone technologie alternatywne (energię słońca, wiatru, czy wody). Będziemy do tego celu potrzebować jednak efektywnych jej magazynów. Warunki pogodowe są bowiem zmienne, a nie każdy ma przywilej mieszkać na przykład w rejonie o wysokim nasłonecznieniu. Niezwykle użytecznym magazynem energii mogą stać się właśnie superkondensatory zbudowane ze specyficznych materiałów węglowych, tj. takich których jeden gram suchej masy zajmuje powierzchnię równą nawet połowie boiska piłkarskiego. Nie trudno sobie wyobrazić, ile ładunku elektrycznego możemy zatem zgromadzić w takim urządzeniu. Są to ogromne ilości dostępne natychmiastowo, co oznacza że możemy naładować superkondensator w przeciągu kilku sekund, a nie kilku godzin jak klasyczną baterię, czy akumulator. I o tym będą nasze warsztaty. Zapoznamy się na nich z budową i zasadą działania superkondensatorów, ich realnymi zastosowaniami, zaletami i ograniczeniami.  Zbudujemy również kilka prawdziwych, w pełni sprawnych urządzeń, które wykorzystamy jako źródło zasilania małych urządzeń elektronicznych (zabawki, zegarka, itp.). Pokażemy zatem, że energia pozyskana z węgla może być jak najbardziej ekologiczna.

Nauki chemiczne
 • czw., 2022-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Nowa era globalizacji?

Spotkanie ma na celu przybliżenie słuchaczom szerokiej publice najnowszych trendów w gospodarce światowej. Czy wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami oraz inwazja Rosji na Ukrainę wytyczają granicę pomiędzy kolejnymi erami globalizacji? Co się stanie z obecnie istniejącymi modelami produkcji? Co świat traci w wyniku rywalizacji mocarstw? Do rozmowy zostaną zaproszeni ekonomiści i politolodzy zajmujący się gospodarką światową.

Nauki ekonomiczne
 • czw., 2022-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Czy psychologia może pomóc powstrzymać degradację środowiska?

Podczas spotkania zastanowimy się, czy i jak psychologia może przyczynić się do zwiększenia troski o środowisko. Dyskusja zostanie oparta na wstępnych ustaleniach z badań prowadzonych przez zespół Pracowni Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych Instytutu Psychologii PAN. W trakcie wystąpienia podejmiemy tematykę wpływu systemu wartości (w tym wartości materialistycznych) na postawy proekologiczne, które zawierają przekonania o istnieniu ograniczeń wzrostu gospodarczego, o kruchości równowagi w przyrodzie i o możliwości wystąpienia eko-kryzysu. Następnie zastanowimy się, co ma ze sobą wspólnego religia i ekologia. Spróbujemy sprawdzić, czy fanatycy religijni są przekonani o swoim panowaniu nad światem, przez co działają destrukcyjnie dla środowiska. Dodatkowo ocenimy, jak moralność i poparcie dla prawicowego autorytaryzmu mogą buforować wpływ religii na troskę o środowisko i zachowania proekologiczne. Wreszcie postaramy się odróżnić pozytywny wpływ duchowości od negatywnego wpływu religijności (związanej z religiami monoteistycznymi!) na działania pro-środowiskowe. Na koniec zastanowimy się, jak uzyskane dane z badań naukowych mogą faktycznie przyczynić się do powstrzymania degradacji środowiska.

Nauki społeczne
 • czw., 2022-09-22 17:00
Spotkanie festiwalowe Etnografia związków niemonogamicznych – doświadczenie, strategie, praktyki. Perspektywa kobiet

Tematem spotkania będą relacje intymne wychodzące poza społeczną i kulturową normę monogamii oraz związane z nimi emocje. Posługując się metodami etnograficznymi oraz analizą dyskursu wokół emocji i seksualności, przyglądam się relacjom, w których pojawia się niemonogamia otwarta, konsensualna, i nieplanowana, z perspektywy kobiet. Od 2019 roku rozmawiam z kobietami z różnych miast w Polsce, które żyją w ten sposób.

Spoglądam z perspektywy antropologicznej i historycznej na kobiece strategie i praktyki życia w związkach niemonogamicznych. Interesuje mnie to, w jaki sposób osoby funkcjonują w relacji niemonogamicznej i jak radzą sobie z trudnościami i wyzwaniami jakie może nieść za sobą taki typ relacji? Jak osoby, które żyją w wielorelacyjności motywują swój wybór? Jak dyskurs medialny i kościelny oraz historyczny kontekst seksuologii w Polsce wpływa na przemiany obyczajowości dziś? Jak relacja niemonogamiczna jest odbierana społecznie? Jak przeżywane i definiowane są emocje takie jak miłość, zazdrość, zdrada? Antropologia interesowała się zjawiskami takimi jak niemonogamia i poligamia od dawna, badała je jednak głównie w zamkniętych wspólnotach i odległych kulturach. Temat niemonogamii w zachodnim kontekście kulturowym jest w naukach społecznych nowy i w niewielkim stopniu przebadany. Szczególnie ciekawy jest kontekst polski, w tym doświadczenie socjalizmu oraz wpływ kościoła katolickiego na przemiany obyczajowości.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2022-09-22 17:00
Spotkanie festiwalowe Czego oczy nie widzą, czyli roślinne cuda pod mikroskopem

Z pomocą mikroskopów poznamy tajniki życia roślin. Poznamy czar i moc kryjącą się w roślinie. Jak również zobaczymy jak ta magia i czas działa na nas, bo przecież rośliny są w naszym życiu i to pod różną postacią.

Nauki rolnicze i leśne
 • wt., 2022-09-20 19:00
 • czw., 2022-09-22 19:00
Spotkanie festiwalowe Ekologiczna energia z węgla, czyli o super własnościach superkondensatorów

Kondensatory jako proste elementy wielu układów elektronicznych są znane większości z nas. Niewiele osób jednak wie, że z biegiem rozwoju nauki, układy te nabrały szereg specyficznych cech, czego rezultatem jest wydzielenie odrębnej grupy urządzeń magazynujących energię elektryczną zwanych superkondensatorami. Z powodu rosnącego zanieczyszczenia środowiska i niekorzystnych zmian klimatycznych, zamiast korzystać z kopalnych źródeł energii (węgla, ropy, gazu), powinniśmy znacznie szerzej rozważać zrównoważone technologie alternatywne (energię słońca, wiatru, czy wody). Będziemy do tego celu potrzebować jednak efektywnych jej magazynów. Warunki pogodowe są bowiem zmienne, a nie każdy ma przywilej mieszkać na przykład w rejonie o wysokim nasłonecznieniu. Niezwykle użytecznym magazynem energii mogą stać się właśnie superkondensatory zbudowane ze specyficznych materiałów węglowych, tj. takich których jeden gram suchej masy zajmuje powierzchnię równą nawet połowie boiska piłkarskiego. Nie trudno sobie wyobrazić, ile ładunku elektrycznego możemy zatem zgromadzić w takim urządzeniu. Są to ogromne ilości dostępne natychmiastowo, co oznacza że możemy naładować superkondensator w przeciągu kilku sekund, a nie kilku godzin jak klasyczną baterię, czy akumulator. I o tym będą nasze warsztaty. Zapoznamy się na nich z budową i zasadą działania superkondensatorów, ich realnymi zastosowaniami, zaletami i ograniczeniami.  Zbudujemy również kilka prawdziwych, w pełni sprawnych urządzeń, które wykorzystamy jako źródło zasilania małych urządzeń elektronicznych (zabawki, zegarka, itp.). Pokażemy zatem, że energia pozyskana z węgla może być jak najbardziej ekologiczna.

Nauki chemiczne
 • pt., 2022-09-23 15:00
Spotkanie festiwalowe Transformacja energetyczna w Polsce - co warto o niej wiedzieć?

Na spotkaniu poruszone zostaną tematy związane z energetyką, ochroną klimatu, polityką energetyczną oraz bieżącymi wydarzeniami gospodarczymi mającymi wpływ na sytuację na rynkach energii.

Nauki ekonomiczne
 • pt., 2022-09-23 16:00
Spotkanie festiwalowe Jak złość wiąże się z depresją i czemu to jest ważne?

Zapraszam Państwa na wykład o roli złości w codziennym życiu oraz roli złości u osób w depresji. Złość jest bardzo ważną emocją w naszym doświadczeniu ludzkim, a jednak jest kłopot z akceptacją przeżywania złości na poziomie społecznym i rodzinnym. Od dziecka jesteśmy uczeni, aby nie okazywać złości. Złość jest jedną z kluczowych emocji, które mogą stanowić o tym, że chcemy postawić granice jakiemuś zachowaniu, lub możemy mieć siłę motywacyjną do działania. Praca ze złością w terapii może pomóc w prewencji depresji i zaburzeń lękowych, a także może mieć ważne znaczenie w leczeniu już rozwiniętych zaburzeń emocjonalnych.

Wyniki moich badań pokazują, że wyższy poziom agresji ukierunkowanej do wewnątrz, a niższy poziom agresji ukierunkowanej na zewnątrz łączy się z większą ilością myśli samobójczych u osób w depresji. Wyższy poziom złości ukierunkowanej do wewnątrz łączy się również z większą ilością myśli o zrobieniu sobie krzywdy. Te wyniki wskazują na potencjalne możliwości pracy terapeutycznej z osobami w depresji, aby wzmocnić ich kompetencje w ukierunkowaniu złości na zewnątrz zamiast do wewnątrz.

Z kolei w zadaniu badającym skłonność do odpowiedzi agresywnej w wyniku prowokacji agresywnej od innej osoby, wyniki pokazały, że większa ilość odpowiedzi agresywnych u osób w depresji związana jest z niższą depresyjnością oraz niższą anhedonią w pomiarze kwestionariuszowym, a także z codziennym wyższym poziomem przeżywania szczęścia, a także niższą anhedonią i mniejszym poczuciem beznadziei w pomiarze dzienniczkowym.

Ten wynik z kolei pokazuje, że abyśmy mogli wskrzesić w sobie impuls agresywny, potrzebujemy czuć się w miarę dobrze w naszym codziennym życiu.

Zapraszam do dyskusji o tym, jak przeżywać złość w sposób bardziej świadomy.

Nauki społeczne
 • pt., 2022-09-23 17:00
Spotkanie festiwalowe NCBJ – zdrowa dawka fizyki jądrowej

Opowiemy o budowie, zasadzie działania i zastosowaniach reaktorów jądrowych. Reaktory energetyczne zostaną omówione z wykorzystaniem aplikacji komputerowej prezentującej działanie elektrowni jądrowej. Goście, w ramach wstępu do rozmowy o energetyce jądrowej, będą mogli wygenerować prąd siłą mięśni swoich nóg. Wytworzona energia oraz moc generowanego prądu zostaną poddane szacunkowej analizie i porównane z zapotrzebowaniem Polski na energię elektryczną. Na przykładzie polskiego reaktora MARIA omówione zostaną zastosowania reaktorów badawczych. Przy okazji goście będą mogli wczuć się w rolę pracownika takiego reaktora - spakują radioizotopy do pojemników transportowych korzystając z manipulatora i komory gorącej (wykorzystując, oczywiście, modelowe odpowiedniki wspomnianych elementów). Mówiąc o kwestii bezpieczeństwa takiego pracownika zademonstrujemy skuteczność różnego rodzaju osłon chroniących przed promieniowaniem, a także zaproponujemy gościom zbadanie dłoni na bramce radiometrycznej. Jako trzeci rodzaj reaktorów omówimy wysokotemperaturowe reaktory chłodzone gazem. Omówimy plany wdrożenia takich reaktorów do polskiego przemysłu – rolą tych reaktorów ma być dostarczanie zakładom ciepła procesowego.

 • sob., 2022-09-24 10:00
Spotkanie festiwalowe Nepalczycy w armii brytyjskiej

Spotkanie przybliży wszystkim zainteresowanym historią wojskowości fenomen obecności nepalskich żołnierzy w armii brytyjskiej. O werbowanych od 1815 roku Nepalczykach niewiele mówi się poza Wielką Brytanią, pomimo że brali czynny udział w dwóch wojnach światowych i wielu powojennych misjach pokojowych. W tym roku, usłyszeć można było o nich w kontekście obchodów czterdziestej rocznicy bitwy o Falklandy-Malwiny. Nieodłącznym atrybutem towarzyszącym Gurkhom na polu walki jest nóż khukuri, którego obecność zauważyli nawet Polacy walczący w 2. Korpusie polskim we Włoszech. Podsumowaniem spotkania będzie quiz.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-24 10:00
Spotkanie festiwalowe Co przeraża Stephena Kinga? Rzeczywistość i fikcja literacka w twórczości mistrza grozy

Stephen King, jeden z najpopularniejszych, najbardziej kreatywnych i płodnych ze współczesnych pisarzy amerykańskich, został okrzyknięty przez wielu „Królem Horroru” i „Mistrzem Grozy”, co spowodowało uwięzienie autora w sztywnych ramach gatunku. Często wymienia się również gatunek fantasy, science fiction oraz motywy nadprzyrodzone jako elementy najbardziej emblematyczne dla twórczości pisarza. Podczas spotkania wejdziemy w polemikę z powyższymi stwierdzeniami poprzez analizę psychologicznych aspektów powieści Ręka Mistrza (2008), szczególną uwagę poświęcając sposobom przedstawienia bólu i cierpienia oraz choroby i niepełnosprawności. King, zachowując odrębność swojego stylu pisarskiego, a także czerpiąc z bogactwa literatury horroru oraz z osobistych doświadczeń cierpienia i rekonwalescencji po wypadku, któremu uległ w 1999 roku, zrywa etykietę pisarza gatunkowego i wykracza daleko poza jej ramy, poszerzając spektrum możliwości interpretacyjnych i stawiając kluczowe pytania dotyczące najbardziej namacalnego przejawu strachu - lęku przed realnym cierpieniem. Chorzy i niepełnosprawni bohaterowie Ręki Mistrza, uzdolnieni artystycznie i obdarzeni nadprzyrodzonymi siłami umysłu, zmagają się z ciężarem traumatycznych wspomnień, uczą się radzić sobie z ograniczeniami swoich ciał i umysłów, a także z nieustannym poczuciem straty towarzyszącym ich życiu, i starają się odzyskać utraconą tożsamość w odosobnieniu od społeczeństwa, zgodnie z filozofią rekonwalescencji Kinga, która głosi, że „każdy czyn, który stwarza świat na nowo, zasługuje na miano bohaterstwa”. Ból i cierpienie przedstawione w powieści, zarówno fizyczne jak i psychiczne, nie są szlachetne i symboliczne - są okrutne, izolujące i rzeczywiste, stanowiąc podstawę do eksploracji niuansów zmieniającego się i ewoluującego poczucia tożsamości bohaterów poprzez ich rosnącą świadomość odwiecznego balansowania pomiędzy zdrowiem i chorobą w myśl idei wyrażonej przez Susan Sontag dotyczącej podwójnego paszportu, który każdy z nas posiada zarówno w królestwie zdrowych, jak i w królestwie chorych.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-24 11:00
Spotkanie festiwalowe Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o lekturach młodzieży, ale boicie się zapytać

Spotkanie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych literaturą dla młodzieży, czytelnictwem młodego pokolenia oraz tzw. kryzysem czytelnictwa wśród młodych dorosłych – w szczególności do uczniów szkół średnich i ostatnich klas szkół podstawowych oraz do nauczycieli języka polskiego. Kryzys czytelnictwa definiujemy także jako kryzys wiedzy o tym, co (jakie gatunki i jakie media czytelnicze) preferują młodzi czytelnicy, nie zawsze zainteresowani literaturą promowaną w ramach szkolnej edukacji polonistycznej. Jak wobec tego tę edukację poszerzyć, by uwzględniała nie tylko klasykę literatury polskiej i światowej, ale i teksty atrakcyjne dla młodych czytelników? Czy w szkole jest miejsce na przyjemność czytania, czy tylko na przymus lektury? Czy audiobook lub podcast naprawdę konkuruje z książką drukowaną? Czy komiks lub powieść graficzna to „biedniejsi bracia” książki tradycyjnej? Czy można twierdzić, że miłośnik literatury elektronicznej nie czyta? Czy smartfon może być najlepszą biblioteką? Zapraszamy młodych czytelników do dyskusji nad interesującymi ich książkami, mediami czytelniczymi, ulubionymi pisarzami i praktykami czytelniczymi. Zastanowimy się, czy i w jaki sposób można je odnieść do tekstów z tzw. kanonu literackiego, który zawiera utwory ważne dla zrozumienia rozwoju kultury i uczestnictwa w niej. Zapytamy także nauczycieli i autorów podręczników do języka i literatury polskiej, jak w praktyce edukacyjnej zasypać przepaść, jaka często pojawia się między szkolną czytelniczą powinnością a prywatnymi wyborami lekturowymi młodzieży. W spotkaniu wezmą udział: historyczka literatury i autorka podręczników szkolnych prof. Anna Nasiłowska, socjolożka czytelnictwa dr hab. Zofia Zasacka, dr Agnieszka Przybyszewska zajmująca się najnowszymi formami literatury elektronicznej i mediami czytelniczymi.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-24 11:00
Spotkanie festiwalowe Krawędź ironii a „krawędziowe” subkultury w internecie Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-24 12:00
Spotkanie festiwalowe Cyfrowy survival – czyli jak nie dać się algorytmom

Dr Życie na sprzedaż - historia o tym jak firmy zarabiają monitorując nasze zachowania w Internecie. Podczas spotkania omówimy praktyczny przewodnik „Cyfrowy survival – czyli jak nie dać się algorytmom"

Nauki społeczne
 • sob., 2022-09-24 12:30
Spotkanie festiwalowe „Jaki jest koń, każdy widzi?”. O odkryciu naukowym w socjologii

Odkrycia naukowe w socjologii nie przyjmują formy spektakularnej, takiej, do której jesteśmy przyzwyczajeni, gdy mowa o odkryciach w naukach przyrodniczych. Rzadko mają swoich bohaterów, trudno wskazać ich dokładne miejsce i czas. Może to stawiać pod znakiem zapytania doniosłość wiedzy socjologicznej i budzić wątpliwość, czym różni się ona od publicystyki. Co więcej, najbardziej widowiskowe zjawiska społeczne (gwałtowne zmiany, rewolucje, protesty, kryzysy) nie umykają uwadze nawet mało bacznych obserwatorów, a poznawanie ich natury i przyczyn staje się udziałem wszystkich świadków i uczestników zdarzeń. Na przykładzie badań nad ruchem społecznym Solidarność ukazana zostanie istota i doniosłość odkryć w socjologii oraz jej odrębność od wiedzy zdroworozsądkowej.

Nauki społeczne
 • sob., 2022-09-24 13:00
Spotkanie festiwalowe Filozofia Heideggera a zło

Spotkanie poświęcone prezentacji książki oraz dyskusji z zaproszonymi gośćmi na temat aktualnego sporu o recepcję Heideggera w myśli polskiej - Zapraszamy do dyskusji i lektury.   

Ostatnią, wydaną pośmiertnie książką Metafizyka i metapolityka Cezary Wodziński wpisał się znów w tę aktualną światową debatę. Wcześniej, przypomnijmy, przedstawił kolejne etapy sporu w słynnej pracy Heidegger i problem zła.

Podejmując wyzwanie kontynuacji badań profesora Wodzińskiego, zaprosiliśmy do publikacji wybitnych autorów. Dziękując wszystkim kontrybutorom, szczególne podziękowania kierujemy do profesor Marii Kostyszak, profesora Petera Trawnego oraz profesora Geoffrey’a Bennintona.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-24 14:00
Spotkanie festiwalowe Ja i mój bliźni w chorobie: czy ochrona zdrowia docenia naszą różnorodność?

Kto towarzyszy Chince na porodówce w polskim szpitalu? Gdzie w szpitalu muzułmanin może się pomodlić? Dlaczego niepodawanie ręki przy powitaniu może być dobrze widziane?  Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie spotkania podsumowującego projekt HcPubS: „Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: Integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie”. W trakcie naszych ponad trzyletnich badań przyglądaliśmy się temu, jak w Polsce, na tle innych krajów UE, wygląda sytuacja w  opiece zdrowotnej osób o cechach mniejszościowych:  mniejszości seksualnych, religijnych i etnicznych oraz migrantów i migrantek. Chociaż prawo polskie i Unii Europejskiej gwarantuje równość, osoby z grup mniejszościowych doświadczały i nadal doświadczają dyskryminacji w kontaktach z instytucjami opieki zdrowotnej. W naszym wystąpieniu opowiemy, jak wygląda sytuacja prawna osób z grup mniejszościowych w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej, jakie są szczególne potrzeby tych osób oraz jak odpowiadają na nie szpitale (w procedurach i w praktyce).

Projekt „Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie” jest wspierany finansowo przez Wspólny Program Badawczy HERA (www.heranet.info), współfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Polska, nr projektu 2018/28/Z/HS1/00554), Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Niemcy), Ministerstwo Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji/Chorwacką Akademię Nauk i Sztuk (Chorwacja), Słoweńskie Ministerstwo Nauki i Sportu oraz Komisję Europejską z Programu Horyzont 2020.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-24 17:00
Lekcja festiwalowa Owady z bliska

Przybliżymy złożoność budowy owadów. Udowodnimy, że ta różnorodność budowy owadów to przejaw dostosowań do sposobu życia i warunków, w jakich owady żyją.  Odkrywać będziemy wspólnie mordki, pyszczki, oczka i inne części ciał owadzich.

 • pon., 2022-09-26 09:00
 • śr., 2022-09-28 09:00
 • pt., 2022-09-30 09:00
Lekcja festiwalowa Words, texts, cultures or interpretations: What is it that we translate?

Podstawowym celem spotkania będzie omówienie pozajęzykowych uwarunkowań przekładu, które nierzadko decydują o jego poprawności, adekwatności czy użyteczności, oraz podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zawsze tłumaczenie sprowadza się do operacji transferu między znakami językowymi, czyli wyrazami i/lub zdaniami.

Po krótkim wstępie teoretycznym, w którym omówiony zostanie podstawowy podział tłumaczeń według Romana Jakobsona, istota tłumaczenia intersemiotycznego, jak również główne założenia podejść kognitywnych (główny nacisk zostanie położny na problem elementów wizualnych, które nierzadko towarzyszą wyrazom stanowiącym istotę tekstów pisanych, oraz pojęcie ekwiwalencji na poziomie obrazowania lub interpretacji), słuchacze będą przygotowywali przekłady wybranych tekstów (z języka angielskiego na język polski), co pozwoli odpowiedzieć na pytania zadane na wstępie (Czy tłumaczymy tylko słowa? Czy wszyscy myślimy w ten sam sposób?). Chętni Słuchacze zostaną także poproszeni o krótką analizę swoich własnych przekładów pod kątem zgodności na poziomie interpretacji oryginału i przekładu.

Warsztaty będą prowadzone w dużej mierze w języku angielskim, dlatego przeznaczone są przede wszystkim dla grup zaawansowanych językowo (także ze względu na ćwiczenia tłumaczeniowe).

 • pon., 2022-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Alicja w krainie czarów filmowych

Podczas spotkania zostanie wyświetlony film „Alicja w krainie czarów” w reżyserii Tima Burtona (2010). Po projekcji filmu odbędzie się dyskusja na temat powodów różnic w książce i jej adaptacji filmowej. Zostaną poruszone zagadnienia translacji kulturowej i przekładu intersemiotycznego, realiów kulturowych wiktoriańskiej Anglii oraz sposobów kształtowania wyobraźni zbiorowej w kulturze popularnej.

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Czy wiesz co pijesz? Rzecz o wodach mineralnych, sokach, napojach sportowych, energetykach

Zajęcia będą miały charakter seminaryjny. Będą oparte o dyskusję dotyczącą rodzajów napojów /soków spożywanych przez młodzież – uczestników spotkania. Omówione zostaną aspekty żywieniowe: zdolność do nawadniania organizmu, możliwość dostarczenia organizmowi witamin, minerałów czy innych prozdrowotnych składników. Wskazane będą również niekorzystne działania wynikające, m. in., ze zbyt wysokiej wartości energetycznej, zawartości substancji pobudzających. Podjęte również będą zagadnienia dotyczące różnych substancji dodatkowych widniejących na etykiecie.

 • pon., 2022-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce

Czy po ukończeniu szkoły warto rozpocząć działalność gospodarczą? Krótka prezentacja form opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce z przykładami (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy, skala podatkowa). Uczestnicy zapoznają się z wybranymi formami opodatkowania, sposobami ich rozliczania oraz podejmą próbę wyliczenia należnego podatku.

 • pon., 2022-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Roślina - biofiltr

Kiedy powietrze/atmosfera staje się coraz bardziej nam nieprzyjazne należy znaleźć najskuteczniejszą metodę podniesienia jakości tego, czym oddychamy. Naszym sprzymierzeńcem w tych staraniach staje się roślina.

 • pon., 2022-09-26 11:00
 • śr., 2022-09-28 11:00
 • pt., 2022-09-30 11:00
Lekcja festiwalowa Konkurencyjne ceny a ceny transferowe

Jak prawidłowo ustalić ceny? Czy trzeba mieć na względzie tylko ceny u konkurencji? W celu udzielenia odpowiedzi na te pytania poruszone zostanie zagadnienie konkurencyjności cen rynkowych oraz problematyka cen transferowych. Jak się ustala ceny? Czy trzeba mieć na względzie ceny u konkurencji?

W celu udzielenia odpowiedzi na te pytania poruszone zostanie zagadnienie konkurencyjności cen rynkowych oraz problematyka cen transferowych. Uczestnicy zajęć wezmą udział w grupowej dyskusji.

 • pon., 2022-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Arktyka - papierek lakmusowy zmian klimatu

Trend ocieplenia w Arktyce jest dwukrotnie wyższy niż średnia światowa w ostatnich dziesięcioleciach. Utrata lodu morskiego wzmacnia trend ocieplenia, ponieważ powierzchnia oceanu pochłania więcej ciepła słonecznego niż powierzchnia śniegu i lodu. Jak to wpływa na planetę? Czym jest albedo? Co to jest dodatnie sprzężenie zwrotne?

Uczniowie dowiedzą się o albedo i dodatnim sprzężeniu zwrotnym związanym z topnieniem lodu morskiego oraz o wpływie zmniejszenia pokrywy śnieżnej i lodowej na globalne temperatury. Kolejny omawiany mechanizm wiąże się z rozmarzaniem wieloletniej zmarzliny i uwalnianiem gazów cieplarnianych do atmosfery.

 • pon., 2022-09-26 14:00
Spotkanie festiwalowe Epitaksja, czyli sztuka otrzymywania ultraczystych kryształów

Kryształy mogą pasować do siebie niczym puzzle. Ta równoważność struktur stanowi podstawę epitaksji, czyli metody otrzymywania warstwowych kryształów półprzewodnikowych o wysokiej czystości i ciekawych właściwościach. Mogą one tworzyć skomplikowane struktury takie jak studnie lub kropki kwantowe, a także warstwy o grubości zaledwie jednego atomu.

Nauki fizyczne
 • pon., 2022-09-26 16:00
 • pon., 2022-09-26 17:30
 • pon., 2022-09-26 19:00
Spotkanie festiwalowe Z miłości do drzew

Jak niezwykłymi organizmami są drzewa przekonamy się w czasie dendrospacerów po kampusie SGGW

Nauki rolnicze i leśne
 • pon., 2022-09-26 16:00
 • wt., 2022-09-27 16:00
 • śr., 2022-09-28 16:00
Spotkanie festiwalowe Epitaksja, czyli sztuka otrzymywania ultraczystych kryształów

Kryształy mogą pasować do siebie niczym puzzle. Ta równoważność struktur stanowi podstawę epitaksji, czyli metody otrzymywania warstwowych kryształów półprzewodnikowych o wysokiej czystości i ciekawych właściwościach. Mogą one tworzyć skomplikowane struktury takie jak studnie lub kropki kwantowe, a także warstwy o grubości zaledwie jednego atomu.

Nauki fizyczne
 • pon., 2022-09-26 16:00
 • pon., 2022-09-26 17:30
 • pon., 2022-09-26 19:00
Spotkanie festiwalowe Epitaksja, czyli sztuka otrzymywania ultraczystych kryształów

Kryształy mogą pasować do siebie niczym puzzle. Ta równoważność struktur stanowi podstawę epitaksji, czyli metody otrzymywania warstwowych kryształów półprzewodnikowych o wysokiej czystości i ciekawych właściwościach. Mogą one tworzyć skomplikowane struktury takie jak studnie lub kropki kwantowe, a także warstwy o grubości zaledwie jednego atomu.

Nauki fizyczne
 • pon., 2022-09-26 16:00
 • pon., 2022-09-26 17:30
 • pon., 2022-09-26 19:00

©2022 Festiwal Nauki