dyskusja

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Ekonomia zieloności, czyli czy da się skorzystać na pomaganiu planecie?

Wielu przekonuje nas, byśmy żyli ekologicznie, inwestowali w odpowiedzialne środowiskowo technologie i zmniejszali swój ślad w zużywaniu zasobów naturalnych. Na taki postulat często pada odpowiedź, że zielone jest kosztowne lub mniej rentowne, a więc mniej atrakcyjne albo wręcz niemożliwe. A mimo to zmiana następuje – inwestorzy uwzględniają w portfelach zielone i jednocześnie mniej rentowne aktywa finansowe, a gospodarstwa domowe zmieniają wzorce konsumpcji, zastępując tańsze produkty droższymi, ale za to przyjaznymi środowisku. Robimy to wbrew swoim interesom? Z nagła stajemy się bardziej odpowiedzialni i poświęcamy się dla przyszłych pokoleń? Czy też stary dobry homo oeconomicus ma powody, by „grać w zielone”, gdyż korzysta na czynieniu dobra? W debacie spytamy, czy idący w zielone są po prostu świętsi od ogółu? Czy istnieje ekonomia zieloności? Czy i jak można zracjonalizować przyjazne środowisku wybory konsumentów, firm i inwestorów? Czy dzięki temu głębszemu zrozumieniu mamy lepsze pomysły na przyśpieszenie zmiany niż tylko namowy, subsydia podatkowe lub dotacje? Czy Ziemia doczeka się przyjaźni ze strony homo oeconomicusa?

 • pt., 2021-09-17 18:00
Spotkanie festiwalowe Literary portrayals of clones in contemporary English-language fiction

Na co dzień klonowanie kojarzy się nam z literaturą i filmem science-fiction – czymś odległym i spoza naszej rzeczywistości, na równi z cyborgami czy nawet kosmitami. Jednakże autorzy książek i filmów tego gatunku (i nie tylko) często sięgają do badań naukowych w poszukiwaniu inspiracji. Ich powieści poniekąd stają się polem do eksploracji zagadnień, które wywołują zacięte dyskusje zarówno w świecie akademickim, jak i poza nim. Czy w przyszłości, jak np. w powieści „Nie Opuszczaj Mnie” Kazuo Ishiguro (zekranizowanej w 2010), czy filmie „Wyspa” (2005), będziemy mogli przedłużać ludzkie życie poprzez „wymianę” schorowanych narządów, wykorzystując  klony jako dawców? Jaki status miałyby klon w społeczeństwie? Czy klon stanie się idealną kopią pierwowzoru, czy wychowanie i inne czynniki zewnętrzne będą miały znaczący wpływ na jego rozwój (jak w „Chłopcy z Brazylii”). Nawet jeżeli autor tego nie zakładał, opowieści o klonach poruszają problemy bioetyczne, takie jak np. wyżej wspomniane pozyskiwanie narządów do transplantacji. Podczas części wykładowej mojego spotkania chciałabym na podstawie kilku współczesnych powieści anglojęzycznych pokazać rozwój przedstawiania klonowania w literaturze (w ciągu ostatnich 50 lat) i wyodrębnić powtarzające się motywy. W drugiej części spotkania chciałabym zaprosić zebranych do wspólnej dyskusji na tematy bioetycznych zagadnień w kulturze popularnej.

Uczestnicy mogą się wcześniej zapoznać się z filmami, do których będę się odwoływała, np. „Nie Opuszczaj Mnie” (2010), „Wyspa” (2005), czy „Chłopcy z Brazylii” (1978).

Nauki humanistyczne
 • sob., 2021-09-18 10:00
Spotkanie festiwalowe Jak rachunek prawdopodobieństwa może zmienić nasze życie?

Uczestnicy spotkania dowiedzą się na prawdziwych przykładach, jak błędne rozumienie rachunku prawdopodobieństwa może zmienić ludzkie życie. Zapoznają się m. in. z historią Sally Clark wsadzonej do więzienia pod zarzutem morderstwa dwójki swoich dzieci w wyniku błędnych rozumowań statystycznych. Odkryją też, jak słynny matematyk, Henri Poincare, dowiedział się, ważąc tylko swoje bochenki chleba, że piekarz sprzedaje innym klientom bochenki chleba ważące mniej niż masa nominalna, mimo że średnia masa bochenków Poincarego była prawidłowa.

Nauki matematyczne
 • sob., 2021-09-18 11:00
Spotkanie festiwalowe Epidemie kiedyś i dziś

Debata będzie dotyczyła skutków, jakie wywierają na ludzi wielkie epidemie.  Dotyczy to zarówno poszczególnych osób, jak i społeczeństw. Chcemy spojrzeć na epidemie/pandemie w perspektywie historycznej i na tym tle zobaczyć, jakie są skutki obecnej pandemii koronawirusa, jakie zjawiska na ogół wywołują epidemie, a jakie są specyficzne dla obecnej pandemii. Wiadomo na pewno, że epidemie powodują zanik, albo swoiste uśpienie więzi społecznych, wywołują konflikty społeczne, do których prowadzą choroby, przekształcenia ekonomiczne związane z samą chorobą i jej następstwami, zmieniają zasady dystrybucji zasobów ekonomicznych, nie mówiąc już o psychicznych skutkach dla różnych osób. W naszych czasach niezwykle ważne są sprawy związane z działaniem służby zdrowia i relacjami między medycyną i inżynierią biomedyczną a polityką społeczną, czyli – decyzjami polityków. Zaprosiliśmy do debaty z jednej strony historyków, z drugiej – uczoną z dziedziny psychologii społecznej, która sama przeprowadziła badania na ten temat w ub. roku. Otwiera to szerokie pole do debaty, którą wyznaczają perspektywy: historyczna, socjologiczna, psychologiczna, medyczna, ale też ekonomiczna i polityczna.

 • sob., 2021-09-18 17:00
Spotkanie festiwalowe Film etnograficzny „450 kilo marzeń”

Film etnograficzny „450 KILO MARZEŃ” pozwala zajrzeć w kulisy miasteczka wyścigowego na Torze Służewiec w Warszawie. Pokryty graffiti mur między Ursynowem i Mokotowem skrywa nie tylko hipodrom, ale także rozległy całoroczny ośrodek mieszkalno-treningowy. Tory Wyścigów Konnych w okresie PRL-u funkcjonowały jako państwowy zakład pracy. Dziś, obok sprywatyzowanych stajni, nadal zamieszkuje  odizolowana od życia stolicy społeczność sąsiedzko-zawodowa. Niezależnie od problemów organizacyjnych i finansowych, które zaczęły ją dotykać po '89, rytm życia wyznacza tu trening koni. 
Jesienią właściciele przywożą na Służewiec młode konie zwane roczniakami. W dwóch stajniach widz poznaje nowe konie - Diego i Prio.  Na poziomie mikrosocjologicznym dokument opowiada o codziennej pracy, marzeniach oraz troskach ludzi związanych z dwiema stajniami. Pozwala przyjrzeć się relacjom międzyludzkim i międzygatunkowym oraz celom i wartościom, które organizują życie za służewieckim murem. Na poziomie makrosocjologicznym ukazuje historię społeczną Toru Służewiec.  
Dokument jest przykładem filmowej etnografii (Jay Ruby, 1975). Zdjęcie były realizowane przez rok, w ramach większego projektu badawczego z zakresu nauk społecznych, na podstawie którego powstała także książka „Warszawska enklawa. Świat wyścigów konnych na Służewcu” (Oficyna Naukowa, 2020). 

Nauki społeczne
 • ndz., 2021-09-19 16:00
Spotkanie festiwalowe Życie na Ziemi i w kosmosie

Jakie są cechy charakterystyczne życia na Ziemi i co zdecydowało o możliwości jego zaistnienia?  Jak tworzy się prototypy syntetycznych modeli komórkowych i co mogą one powiedzieć o możliwościach dalszego rozwoju życia i prawdopodobnych granicach, w jakich  może ono istnieć?  Jak wyglądają projekty poszukiwania życia poza Ziemią oraz jakie są możliwości ludzkiej eksploracji kosmosu poza naszą planetą?

 • ndz., 2021-09-19 17:00
Lekcja festiwalowa Nauka czasowstrzymywania

Czy obrazy przedstawiają tylko to, co na nich widzimy? Co szkodzi zabytkom, jak można naprawić zniszczenia, a jak zapobiec szkodliwym zmianom? Czym właściwie zajmuje się konserwator w muzeum? Na te i inne pytania wspólnie poszukamy odpowiedzi podczas zajęć skoncentrowanych na konserwacji malarstwa. Bohaterami będą najciekawsze obiekty z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Zobaczymy, jak na przestrzeni wieków zmieniła się fryzura Marszałkowej Lubomirskiej i odkryjemy tajemnicze, ukryte postacie!

 • pon., 2021-09-20 09:00
 • śr., 2021-09-22 09:00
Lekcja festiwalowa Skąd się bierze ustawa?

Celem zajęć jest przybliżenie istoty ustawy jako aktu normatywnego (źródła prawa) oraz wyjaśnienie zasadniczych elementów procesu prawotwórczego, w ramach którego ustawa jest uchwalana. Omówienie procesu prawodawczego ma pozwolić zrozumieć zasady, na jakich organy władzy powinny ze sobą współpracować w ramach tego procesu.
Tematyka zajęć (przy zastrzeżeniu modyfikacji dostosowujących tematykę do wieku uczestników zajęć):
- ustawa jako źródło prawa – czyli co to znaczy, że ustawa jest źródłem prawa,
- zasada podziału i równoważenia się władz publicznych – kto i jak podzielił władzę i co z tego wynika dla obywatela i dla ustawy,
- funkcje władz publicznych – czyli co władze mogą i muszą robić,
- pojęcie inicjatywy ustawodawczej – czy każdy z nas może wysłać do Sejmu projekt ustawy,
- organizacja pracy Rady Ministrów jako organu, któremu przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej – czyli jak pracuje Rada Ministrów,
- przebieg procesu ustawodawczego w Sejmie i Senacie – czyli jak uchwalana jest w parlamencie ustawa,
- wzajemna pozycja ustrojowa Sejmu i Senatu – czy obie izby parlamentu są sobie równe, a jeżeli nie, to co je różni,
- rola Prezydenta w procesie ustawodawczym – podpisał, nie podpisał i co z tego wynika,
- publikacja prawa (znacznie prawne, uwarunkowania praktyczne) – o co chodzi z publikacją prawa i dlaczego to jest takie ważne.

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Słońce - niewyczerpane źródło energii

W trakcie spotkania zostanie przeprowadzona lekcja interaktywna oraz krótka dyskusja na temat zjawiska fuzji zachodzącej w plazmie słonecznej oraz plazmie laboratoryjnej. Prelekcja będzie przedstawiała i wyjaśniała wybrane procesy zachodzące wewnątrz naszej najbliższej gwiazdy, w tym proces generowania energii w plazmie słonecznej. 

W prosty sposób zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące podstaw fizyki plazmy, przebiegu fuzji termojądrowej na Słońcu oraz w plazmie laboratoryjnej, a także dotyczące zasady działania urządzeń eksperymentalnych pułapkujących plazmę w polu magnetycznym. 

Zostanie również omówione możliwe wykorzystanie procesów zachodzących na Słońcu do produkcji energii elektrycznej na Ziemi oraz znaczenie fuzji dla przyszłości naszej planety w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 

Prezentacja zostanie zrealizowana w sposób przystępny i zrozumiały dla młodzieży szkolnej. 

 

 • pon., 2021-09-20 10:00
Spotkanie festiwalowe Polacy na amerykańskim pograniczu: historia literackiej fantazji

Czy wiesz, że Polakami byli siedemnastowieczny wódz Delawarów Orli Szpon, Czerwone Serce – prawa ręka wodza Tecumseha, oraz przewodnik na Szlaku Kalifornijskim znany pod przydomkiem Wielki Ralf, a bracia Sadowscy odegrali w historii osadnictwa w Kentucky rolę nie mniej doniosłą niż sam Daniel Boone? Na spotkaniu omówione zostaną m.in. opowiadanie Henryka Sienkiewicza „Przez stepy”, powieść Bolesława Zielińskiego Orli Szpon oraz Trylogia o Tecumsehu Longina Jana Okonia.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2021-09-20 16:00
Spotkanie festiwalowe “Plastisphere - landscapes” – prezentacja wystawy i dyskusja otwarta

Mikroplastik morski i odpadowe tworzywa sztuczne gromadzą się nie tylko w środowisku naturalnym, lecz „zalewają” przestrzeń medialną, budząc różnorodne emocje. Jak odnaleźć sens wśród sprzecznych opinii? Co wiem, a co jest tylko spekulacją? Co na to nauka? Zapraszam do dyskusji, rozmowy i zadawania pytań. Przedstawione zostanie spojrzenie na plastisferę - naukowe i artystyczne.

Nauki chemiczne
 • pon., 2021-09-20 19:00
Lekcja festiwalowa Dlaczego żywność się marnuje?

1/3 żywności na świecie jest marnowana. Celem lekcji jest zwrócenie uwagi na problem marnowania żywności i uświadomienie, jak nasze codzienne zachowania wpływają na środowisko.

 • wt., 2021-09-21 09:00
Lekcja festiwalowa Uczeń – Inny, Odmienny (kulturowo) nie znaczy Obcy

Celem zajęć jest kształtowanie wśród uczniów kompetencji międzykulturowych poprzez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę, a także umiejętności w zakresie okazywania szacunku i akceptacji wobec inności (odmienności) w jej poszczególnych wymiarach. W trakcie warsztatu uczniowie dowiedzą się, czym jest tolerancja i dlaczego warto mieć kolegów z różnych kultur. Uczniowie poznają ogólne zasady komunikacji międzykulturowej, a także poszczególne etapy procesu adaptacji kulturowej. Jednocześnie nauczą się, jakie działania mogą sami podejmować w ramach edukacji międzykulturowej. Uczestnicy warsztatów poznają również wybrane biografie dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

 • wt., 2021-09-21 09:00
Lekcja festiwalowa Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

Co wiesz o nowym błogosławionym Kościoła Katolickiego?

Jak wyglądało życie i posługa błogosławionego Kardynała Wyszyńskiego? Dzieciństwo, powołanie, nauka, wojna, biskupstwo, uwięzienie, Millenium… Soli Deo Per Mariam.

Przybliżymy najważniejsze wydarzenia z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i wspólnie odpowiemy na pytanie – dlaczego Prymas Tysiąclecie jest błogosławionym?

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Czy mamy prawo wpływać na prawo?

Celem zajęć jest wyjaśnienie znaczenia partycypacji obywatelskiej w procesie stanowienia prawa, przybliżenie dostępnych mechanizmów wpływu na proces prawodawczy – na etapie rządowym i parlamentarnym. Poznanie tych mechanizmów oraz przedyskutowanie ich efektywności powinno służyć budowaniu świadomości obywatelskiej. Cel zajęć najbardziej efektywnie można osiągnąć, angażując uczestników lekcji do wymiany poglądów, dyskusji. Prowadzący będzie więc zapraszał uczestników lekcji do aktywnego w niej udziału.
Tematyka zajęć:
- typy źródeł prawa – krótkie przypomnienie,
- podstawowe informacje o organizacji rządowego procesu prawodawczego i procesu ustawodawczego,
- kiedy (na jakich etapach procesu) i w jaki sposób można wpływać na przebieg procesu prawodawczego,
- chcemy się zaangażować – jak się przygotować i jak najefektywniej wpływać na proces prawodawczy,
- od czego zależy, czy nasze uwagi będą uwzględnione,
- czy warto się angażować.

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Czy wszyscy Polacy mówią tym samym językiem?

W Najmłodszej Akademii Językowej proponujemy cykl 5 lekcji poświęconych różnym zagadnieniom związanym z językiem i kulturą. Każda lekcja trwa 45 minut i jest ilustrowana prezentacją, której towarzyszy interaktywna opowieść (z pytaniami, zagadkami, rozmową itp.). Dzieci otrzymują podczas lekcji tematyczne rekwizyty i/lub karty pracy.

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Fuzja jądrowa, czyli jak sprowadzić Słońce na Ziemię

Zajęcia rozpoczniemy od wyjaśnienia, dlaczego jedną z kluczowych kwestii w dzisiejszych czasach jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Pokrótce zostaną omówione sposoby pozyskiwania energii, do których należą: 

 • spalanie nieodnawialnych paliw kopalnych, np. węgla kamiennego czy brunatnego, 
 • energetyka odnawialna, 
 • energetyka jądrowa, 
 • energetyka termojądrowa (fuzja). 

Szczegółowo zajmiemy się tematem opanowania kontrolowanej syntezy (fuzji) jądrowej, która może być w przyszłości źródłem energii bezpiecznej dla ludności i środowiska. W wyniku reakcji syntezy jądrowej lekkich pierwiastków, takich jak izotopy wodoru (deuter i tryt), zachodzącej w plazmie wydzielana jest energia, która może być wykorzystana praktycznie. Reakcje fuzji mogą zachodzić jedynie w określonych warunkach, podobnych do tych, które występują we wnętrzach Słońca i gwiazd. Uczniowie podczas lekcji dowiedzą się, na czym polega reakcja syntezy termojądrowej oraz jakie warunki muszą zostać spełnione, aby w kontrolowany sposób można było ją realizować w warunkach laboratoryjnych.

W drugiej części zajęć zaprezentowany zostanie spektrometr optyczny wraz z wytłumaczeniem zasady jego działania oraz zastosowania w badaniach nad plazmą termojądrową. Celem pokazu będzie przybliżenie charakterystyki aparatury pomiarowej stosowanej w laboratoriach zajmujących się badaniem widm promieniowania elektromagnetycznego plazmy, a także lepsze zrozumienie natury światła widzialnego. Niniejsza część będzie miała charakter interaktywny stanowiący dyskusję pomiędzy prowadzącym a uczniami.

 

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Pieniądz Nowego Świata

Na lekcje złożą się: krótki wykład - drzewo genealogiczne pieniądza (od koralików po pieniądz wirtualny), zajęcia warsztatowe - wymiana barterowa, zajęcia warsztatowe - decyzje konsumenckie, zajęcia wartsztatowe - pieniądze świata, zajęcia warsztatowe - zagadki ekonomiczne. W trakcie zajęć dzieci będą podejmować szereg decyzji konsumenckich, operując określoną gotówką w określonej kwocie, i wybierać między dobrem pierwszej potrzeby a dobrem " wymarzonym". Poznają niezwykłe waluty świata typu nowe słońce czy waluty bez monet oraz dowiedzą się o ewolucji pieniądza, a także poznają mechanizm wymiany "towar za towar". Poznają szereg terminów ekonomicznych, rozwiązując zagadki. Wszystko dostosowane do ich wieku.

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Po co nam szkoła? – wiedza, umiejętności i kompetencje

Podczas zajęć uczniowie poznają funkcje szkoły, a także dowiedzą się, jaką rolę szkoła jako instytucja pełni w ich życiu. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń uczniów na temat ich własnych spostrzeżeń dotyczących realizacji nauczania zarówno w formie stacjonarnej, jak i za pośrednictwem metod i technik kształcenia na odległość („szkoła zdalna”). Uczestnicy zastanowią się nad tym, jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobywają dzięki temu, że szkoła istnieje. Pod koniec zajęć uczniowie postarają się odpowiedzieć na następujące pytania: Dlaczego szkoła powstała? Czy warto do niej chodzić? Jak wyglądałoby życie dzieci, gdyby szkoły nie było?

 • wt., 2021-09-21 10:30
Lekcja festiwalowa Ekologiczny – wybór logiczny dla naszej planety

Celem lekcji  jest podniesienie świadomości dotyczącej żywności ekologicznej wśród uczniów. Dowiedzą się oni  jak wygląda produkcja ekologiczna, czym różni się żywność ekologiczna od żywności konwencjonalnej, w szczególności pod względem walorów zdrowotnych i prośrodowiskowych, oraz dlaczego jest to EKO-logiczny wybór dla nas i planety.

Żywność ekologiczna charakteryzuje się pewnymi charakterystycznymi cechami. Oczywiście są to cechy smakowe, żywieniowe i pro-zdrowotne. Jednak, gdy chcemy nabyć surowce i produkty z uprawy/hodowli ekologicznej w sklepie, Internecie czy na bazarze, wśród innych podobnych możemy mieć trudności z rozpoznaniem tych ekologicznych. Dlatego prowadzący zaprezentują i omówią elementy graficzne i opisowe jakie zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami powinny znajdować się na opakowaniu żywności ekologicznej. Scharakteryzują także opakowania do żywności przyjazne dla środowiska naturalnego, tak by uczniowie mieli pewność, że produkt, który zamierzają kupić na pewno jest ekologiczny. Prowadzący odpowiedzą tym samym na pytania, które wszyscy mogą sobie zadawać: czym różnią się opakowania produktów ekologicznych od innych podobnych opakowań do produktów konwencjonalnych i jak nie dać się wprowadzić w błąd robiąc codzienne zakupy w sklepie, Internecie czy na bazarze? 

 • wt., 2021-09-21 11:00
Lekcja festiwalowa Jak cię słyszą, tak cię piszą

W Najmłodszej Akademii Językowej proponujemy cykl 5 lekcji poświęconych różnym zagadnieniom związanym z językiem i kulturą. Każda lekcja trwa 45 minut i jest ilustrowana prezentacją, której towarzyszy interaktywna opowieść (z pytaniami, zagadkami, rozmową itp.). Dzieci otrzymują podczas lekcji tematyczne rekwizyty i/lub karty pracy.

 • wt., 2021-09-21 11:00
Lekcja festiwalowa Ile jest języków na świecie?

W Najmłodszej Akademii Językowej proponujemy cykl 5 lekcji poświęconych różnym zagadnieniom związanym z językiem i kulturą. Każda lekcja trwa 45 minut i jest ilustrowana prezentacją, której towarzyszy interaktywna opowieść (z pytaniami, zagadkami, rozmową itp.). Dzieci otrzymują podczas lekcji tematyczne rekwizyty i/lub karty pracy.

 • wt., 2021-09-21 12:00
Lekcja festiwalowa Co znaczy moje imię i nazwisko?

W Najmłodszej Akademii Językowej proponujemy cykl 5 lekcji poświęconych różnym zagadnieniom związanym z językiem i kulturą. Każda lekcja trwa 45 minut i jest ilustrowana prezentacją, której towarzyszy interaktywna opowieść (z pytaniami, zagadkami, rozmową itp.). Dzieci otrzymują podczas lekcji tematyczne rekwizyty i/lub karty pracy.

 • wt., 2021-09-21 13:00
Lekcja festiwalowa Przełomy technologiczne w biologii i medycynie ostatnich lat

W ostatnich latach dokonał się szereg przełomów technologicznych, które zrewolucjonizowały współczesną biologię, diagnostykę medyczną oraz podejścia terapeutyczne. Jest to między innymi rozwój metod służących do sekwencjonowania DNA, metoda CRISPR/Cas9 ułatwiająca wprowadzenie zmian w genomach, nowe sposoby analizy struktur białek oraz ich kompleksów oraz wprowadzenie leków opartych na mRNA. Prelegent, w swoim wkładzie przedstawi wybrane metody i opowie, jak są wykorzystywane w prowadzonych przez niego badaniach.

 • wt., 2021-09-21 13:00
Lekcja festiwalowa Grzeczność językowa na co dzień

W Najmłodszej Akademii Językowej proponujemy cykl 5 lekcji poświęconych różnym zagadnieniom związanym z językiem i kulturą. Każda lekcja trwa 45 minut i jest ilustrowana prezentacją, której towarzyszy interaktywna opowieść (z pytaniami, zagadkami, rozmową itp.). Dzieci otrzymują podczas lekcji tematyczne rekwizyty i/lub karty pracy.

 • wt., 2021-09-21 14:00
Spotkanie festiwalowe Zanim powstanie nowa pastylka cz. I

XX wiek przyniósł wiele przełomowych odkryć naukowych, ale prawdziwa rewolucja dokonała się w naukach biologicznych. Dynamiczny rozwój technologii spowodował powstanie zupełnie nowej dyscypliny naukowej – biologii molekularnej. Odkrycia i metody rozwijane przez biologów molekularnych znajdują zastosowanie w naukach medycznych, co umożliwia rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, opisywanych jako medycyna molekularna. Wysiłki lekarzy i biologów molekularnych umożliwiły zbadanie i opisanie przyczyn wielu chorób na poziomie molekularnym, czyli cząsteczek i struktur komórkowych. Wiedza ta stała się potężnym orężem w walce z ich skutkami, a często również bezpośrednimi przyczynami. Możemy wykorzystać ją w projektowaniu nowych, wyspecjalizowanych leków. W naszych wykładach chcielibyśmy przedstawić słuchaczom początkowe etapy tego procesu ‘od podszewki’ z perspektywy wybranych dyscyplin biologii rozwijanych w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

W pierwszej części pokażemy, jak badania podstawowe – przede wszystkim z dziedziny biologii strukturalnej oraz bioinformatyki – umożliwiają poznanie molekularnych mechanizmów danej choroby i wyznaczenie celu nowego leku. W części drugiej przedstawimy generalny plan postępowania przy poszukiwaniu związku wiodącego, czyli związku chemicznego oddziałującego specyficznie z wyznaczonym celem. W części trzeciej opiszemy eksperymentalne metody weryfikacji wybranych cząsteczek i pokażemy, jak spośród wielu wytypowanych związków chemicznych wybrać te najbardziej obiecujące do dalszych badań.

Nauki biologiczne
 • wt., 2021-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe "Paragrafy na imprezach" – poradnik prawny imprezowicza

Zniszczone mienie w wynajmowanym lokalu? Talerze za oknem? Szarpanina, używki czy zakłócona cisza nocna? Spotkanie z policją? Odpowiedzialność organizatora? O cywilnych i karnych granicach beztroski oraz o tym, jak bawić się z głową, by prosto z imprezy nie trafić na salę sądową opowiadają sędziowie Dorota Loryś-Kosylo i Anna Wypych-Knieć

Nauki prawne
 • wt., 2021-09-21 18:00
Lekcja festiwalowa Nauka czasowstrzymywania

Czy obrazy przedstawiają tylko to, co na nich widzimy? Co szkodzi zabytkom, jak można naprawić zniszczenia, a jak zapobiec szkodliwym zmianom? Czym właściwie zajmuje się konserwator w muzeum? Na te i inne pytania wspólnie poszukamy odpowiedzi podczas zajęć skoncentrowanych na konserwacji malarstwa. Bohaterami będą najciekawsze obiekty z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Zobaczymy, jak na przestrzeni wieków zmieniła się fryzura Marszałkowej Lubomirskiej i odkryjemy tajemnicze, ukryte postacie!

 • pon., 2021-09-20 09:00
 • śr., 2021-09-22 09:00
Lekcja festiwalowa Po co i jak uczyć się prawa? Wczesnoszkolna edukacja prawnicza

Podczas lekcji podjęta zostanie próba prostego wytłumaczenia Uczniom, czym jest prawo i jaka jest rola prawa w społeczeństwie. Przedstawione zostaną najważniejsze zawody
prawnicze i wytłumaczone, dlaczego także „zwykli” obywatele powinni znać podstawowe zasady prawa. Następnie zostaną zaprezentowane zasady studiowania prawa w ramach
studiów prawniczych i dokonana prezentacja WPiA UW.

 • śr., 2021-09-22 09:00
Lekcja festiwalowa Leśny quiz terenowy. Sprawdź się!

Czy znasz polskie drzewa, krzewy, kwiaty, ptaki, grzyby?

 • śr., 2021-09-22 09:30
Lekcja festiwalowa Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

Co wiesz o nowym błogosławionym Kościoła Katolickiego?

Jak wyglądało życie i posługa błogosławionego Kardynała Wyszyńskiego? Dzieciństwo, powołanie, nauka, wojna, biskupstwo, uwięzienie, Millenium… Soli Deo Per Mariam.

Przybliżymy najważniejsze wydarzenia z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i wspólnie odpowiemy na pytanie – dlaczego Prymas Tysiąclecie jest błogosławionym?

 • śr., 2021-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa Lasery: muzyka światła

Cele lekcji: 

- zapoznanie uczniów z różnicami jakościowymi między światłem niekoherentnym a spójnym światłem laserowym, 

- przedstawienie możliwości i zastosowań różnych rodzajów laserów, 

- uświadomienie zakresu długości fali światła widzialnego oraz powszechnie występującego w przypadku laserów światła podczerwonego oraz omówienie zagrożeń z nim związanych. 

Uczniowie zapoznają się z mechanizmami powstawania światła z uwzględnieniem różnic między promieniowaniem termicznym a laserowym (spójnym). Posłuży temu analogia między zależnościami w fali generowanej przez standardowe źródło i laser a falami dźwiękowymi powstającymi przy uderzaniu w bęben i w strunę gitary. Następnie zaznaczona zostanie funkcja rezonatora w laserze (na podstawie analogii do rezonatora w gitarze).  

Istotne będzie także zwrócenie uwagi na spójność fali laserowej oraz jej monochromatyczność. Czynniki te umożliwiają uzyskanie kierunkowości emitowanej wiązki oraz ogniskowanie przez soczewki. Zademonstrujemy uczniom wiązkę lasera półprzewodnika oraz manipulację jej położeniem za pomocą zwierciadeł i siatki dyfrakcyjnej. W tej części lekcji zostanie zaprezentowany także dalmierz laserowy. Następnie przybliżymy uczniom ideę uzyskiwania impulsów o wysokiej mocy przez skrócenie czasu trwania impulsu nawet o niezbyt wysokiej energii. Zagadnienia poruszane podczas lekcji będą punktem wyjścia do dyskusji o bezpieczeństwie pracy z laserami. 

 

 • śr., 2021-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa Wpływ brutalizacji życia społecznego na bezpieczeństwo personalne młodzieży

Codzienna obserwacja życia skłania do refleksji, że żyjemy w czasach trudnych, w których wszechogarniające zagrożenia każdego dnia dają o sobie znać. Kryzys, a nawet degradacja rodziny, niepokojące doniesienia na temat maltretowania dzieci oraz drastyczny spadek ich urodzin, wzrastające statystyki liczby osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu, powiększające się grono osób żyjących na krawędzi minimum egzystencjalnego oraz bezdomnych stały się codziennymi informacjami w polskich mediach. Do tego należy dodać patologizację życia politycznego i społecznego, polaryzację dochodów i bogactwa, gwałtowny rozwój ruchów i sekt parareligijnych, eksponowanie hedonistycznego i bezrefleksyjnego stylu życia. W realiach XXI wieku, w dobie masowego komunikowania się i przemieszczania, można wręcz mówić o brutalizacji życia w wielu jego aspektach: rodzinnym, społecznym, czy politycznym. Rzeczywistą sytuację niezmiernie komplikuje fakt równoległego funkcjonowania świata wirtualnego, w którym pod płaszczykiem anonimowości ludzie pozwalają sobie na znacznie więcej niżby dopuścili się w świecie off-line. Stąd też istniej potrzeba diagnozowania negatywnych przejawów zachowań społecznych, ich rozpoznawanie i przeciwdziałanie, tak aby chronić młode pokolenie Polaków przed zagrożeniami, z którymi sami nie mogą sobie poradzić.    

 • śr., 2021-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa Po co i jak uczyć się prawa? Edukacja prawnicza jako niezbędny element podstawowej edukacji obywateli

Podczas lekcji podjęta zostanie próba wytłumaczenia (w formie dyskusji) Uczniom, czym jest prawo i jaka jest rola prawa w społeczeństwie. Przedstawione zostaną najważniejsze zawody prawnicze i wytłumaczone, dlaczego edukacja prawnicza stanowi niezbędny element podstawowej edukacji obywateli. Następnie zostaną zaprezentowane zasady studiowania
prawa w ramach studiów prawniczych i dokonana prezentacja WPiA UW.

 • śr., 2021-09-22 10:30
Lekcja festiwalowa Po co i jak uczyć się prawa? Edukacja prawnicza jako niezbędny element podstawowej edukacji obywateli

Podczas lekcji podjęta zostanie próba wytłumaczenia (w formie dyskusji) Uczniom, czym jest prawo i jaka jest rola prawa w społeczeństwie. Przedstawione zostaną najważniejsze zawody prawnicze i wytłumaczone, dlaczego edukacja prawnicza stanowi niezbędny element podstawowej edukacji obywateli. Następnie zostaną zaprezentowane zasady studiowania
prawa w ramach studiów prawniczych i dokonana prezentacja WPiA UW.

 • śr., 2021-09-22 12:00
Lekcja festiwalowa Jak projektuje się leki?

Działanie leku jest najczęściej wynikiem połączenia jego cząsteczki z właściwym dla niej „miejscem" w organizmie, zwanym receptorem. Leki, łącząc się z receptorem, pobudzają lub hamują odpowiednie reakcje biochemiczne w komórkach lub pomiędzy nimi. Badania nad lekami zaczynają się w naukowych laboratoriach, ale od odkrycia działania do wprowadzenia leku do użytku jest bardzo długa droga (nawet kilkunastoletnia) obejmująca badania biochemii. Na zajęciach opowiemy i pokażemy, jak projektowane są nowe leki i jakie prace prowadzone są w tej chwili na świecie nad współczesnymi lekami, w tym potencjalnym lekiem na COVID-19.

 • śr., 2021-09-22 14:00
Spotkanie festiwalowe Zanim powstanie nowa pastylka cz. II

XX wiek przyniósł wiele przełomowych odkryć naukowych, ale prawdziwa rewolucja dokonała się w naukach biologicznych. Dynamiczny rozwój technologii spowodował powstanie zupełnie nowej dyscypliny naukowej – biologii molekularnej. Odkrycia i metody rozwijane przez biologów molekularnych znajdują zastosowanie w naukach medycznych, co umożliwia rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, opisywanych jako medycyna molekularna. Wysiłki lekarzy i biologów molekularnych umożliwiły zbadanie i opisanie przyczyn wielu chorób na poziomie molekularnym, czyli cząsteczek i struktur komórkowych. Wiedza ta stała się potężnym orężem w walce z ich skutkami, a często również bezpośrednimi przyczynami. Możemy wykorzystać ją w projektowaniu nowych, wyspecjalizowanych leków. W naszych wykładach chcielibyśmy przedstawić słuchaczom początkowe etapy tego procesu ‘od podszewki’ z perspektywy wybranych dyscyplin biologii rozwijanych w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

W pierwszej części pokażemy, jak badania podstawowe – przede wszystkim z dziedziny biologii strukturalnej oraz bioinformatyki – umożliwiają poznanie molekularnych mechanizmów danej choroby i wyznaczenie celu nowego leku. W części drugiej przedstawimy generalny plan postępowania przy poszukiwaniu związku wiodącego, czyli związku chemicznego oddziałującego specyficznie z wyznaczonym celem. W części trzeciej opiszemy eksperymentalne metody weryfikacji wybranych cząsteczek i pokażemy, jak spośród wielu wytypowanych związków chemicznych wybrać te najbardziej obiecujące do dalszych badań.

Nauki biologiczne
 • śr., 2021-09-22 16:00
Spotkanie festiwalowe Interfejsy głosowe – czy i jak maszyny rozumieją, co mówimy?

Metody rozpoznawania i syntezy mowy były rozwijane od lat 60., ale dopiero niedawno umożliwiły prowadzenie naturalnej konwersacji z maszyną.

Dzisiaj możemy porozmawiać z inteligentnymi głośnikami (np. Amazon Alexa) lub asystentami głosowymi w naszych smartfonach (np. Apple Siri, Microsoft Cortana, Samsung Bixby). Systemy te rozumieją zarówno proste polecenia, jak i dość złożone zapytania. Można za ich pomocą zamówić pizzę, zrobić zakupy, posłuchać muzyki, a także sterować inteligentnym domem.

Na spotkaniu postaram się przybliżyć metody i algorytmy, które służą do rozpoznawania mowy oraz rozumienia języka naturalnego. Większość tego przetwarzania bazuje na metodach uczenia maszynowego, które popularnie nazywamy AI (Artifial Intelligence) – tj. sztuczną inteligencją. Obecnie to głębokie sieci neuronowe zastępują wiele algorytmów, które w przeszłości wymagały tworzenia zbiorów reguł na podstawie wiedzy ludzkiego eksperta.

Poruszymy także zagadnienia bezpieczeństwa i prywatności przetwarzania danych głosowych w chmurze internetowej. Opowiemy także o nietypowych zastosowaniach inteligentnych głośników (m.in. w opiece nad osobami starszymi).

Myślę, że pozwoli to nam dostrzec, jak skomplikowanym tworem jest mowa i język, a z drugiej strony jak zaawansowane są systemy, które go rozumieją.

 

Nauki techniczne
 • śr., 2021-09-22 16:30
Spotkanie festiwalowe "Popatrzcie na sądownictwo w tym kraju...", czyli jak sądy bronią demokracji w Ameryce

Czy demokracja w Stanach Zjednoczonych istotnie przetrwała dzięki sędziom? O sądownictwie Stanów Zjednoczonych i pozycji ustrojowej amerykańskiego Sądu Najwyższego opowiada Tomasz Płudowski - polski amerykanista i medioznawca, dr socjologii polityki i kultury.

Nauki prawne
 • śr., 2021-09-22 18:00
Spotkanie festiwalowe Mars - planeta wielkich nadziei

Mars jest najlepiej poznanym pozaziemskim ciałem kosmicznym. Przez ostatnie 25 lat do Marsa lub na Marsa skierowaliśmy aż 23 misje. Czego na Marsie szukamy, skoro jest planetą zimną, suchą i jałową? Dzisiaj taki jest, ale kiedyś, kilkaset milionów lat po powstaniu był planetą inną. Z atmosferą i wodą w stanie płynnym, której ślady niegdysiejszej obecności, a nawet obecność pod postacią lodu dzisiaj wykrywamy. A ponieważ w tym czasie Ziemia nie była miejscem sprzyjającym powstaniu życia, wielu znawców Marsa uważa, że życie mogło narodzić się na nim i zostać przyniesione przez meteoryty marsjańskie do nas. Szukamy zatem śladów tego życia. Większość misji marsjańskich to zadanie stawia sobie za ważny, jeśli nie główny cel. Podczas spotkania z dr Anną Łosiak przedstawimy historię Marsa i omówimy obecny stan naszej wiedzy o Czerwonej Planecie. Powiemy też, dlaczego wciąż nie udaje się znaleźć śladów życia na niej.

Nauki fizyczne
 • śr., 2021-09-22 18:00
Lekcja festiwalowa Warstwowa budowa lasu

Uczestnicy zajęć nauczą się rozróżniać warstwy (piętra) lasu, a także przyporządkować gatunki roślin i zwierząt do poszczególnych warstw.

 • czw., 2021-09-23 09:30
Lekcja festiwalowa Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

Co wiesz o nowym błogosławionym Kościoła Katolickiego?

Jak wyglądało życie i posługa błogosławionego Kardynała Wyszyńskiego? Dzieciństwo, powołanie, nauka, wojna, biskupstwo, uwięzienie, Millenium… Soli Deo Per Mariam.

Przybliżymy najważniejsze wydarzenia z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i wspólnie odpowiemy na pytanie – dlaczego Prymas Tysiąclecie jest błogosławionym?

 • czw., 2021-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Jak działają leki

Na zajęciach plenerowych na Polu Mokotowskim, czyli w plenerowym laboratorium BioCEN (BioCentrum Edukacji Naukowej), opowiemy, jak działają współczesne leki, a młodzi uczestnicy sami wykonają modele tego działania za pomocą różnych materiałów, w tym balonów, sznurków, wody. Pokażemy też w kolorowych doświadczeniach niektóre właściwości dobrze znanych substancji, np. aspiryny.

 

 • czw., 2021-09-23 11:30
Lekcja festiwalowa Czego nauczyliśmy się od robaków na temat ludzkiego starzenia się (i nie tylko)?

Czego nauczyliśmy się od robaków na temat ludzkiego starzenia się? O wiele więcej niż mogłoby się wydawać. Badacze odkryli podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za starzenie się dzięki maleńkiemu robakowi znanym jako Caenorhabditis elegans (C. elegans). C. elegans jest niezwykle cennym modelem, ze względu na wiele zalet, w tym łatwość manipulacji genetycznych, krótki czas życia i wyraźne zmiany fizjologiczne zależne od wieku. Starzejące się C. elegans wykazują spadek cech anatomicznych i funkcjonalnych, w tym integralności tkanek, ruchliwości, uczenia się i pamięci oraz odporności. Wiele nowych technik i pomysłów jest początkowo testowanych na C. elegans, ze względu na jego wszechstronność jako organizmu badawczego. Wykorzystanie robaków pozwoliło na identyfikacje genów i mechanizmów, które modulują długość życia oraz biomarkerów starzenia się. W niniejszym wykładzie przedstawione zostaną ogólne podstawy pracy z robakami, w tym selektywną listę niektórych z ważniejszych wyników studiów nad starzeniem się, oraz aktualnych tematów badawczych wykorzystujących robaki C.elegans.

 • czw., 2021-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Czy technologia może być inteligentna?

 

Zajęcia podzielone są na dwie części: wykład i pokazy doświadczalne.

W pierwszej części spotkania omówimy materiały funkcjonalne (tzw. materiały inteligentne), które zmieniają swoje właściwości pod wpływem działania czynników zewnętrznych. Kontrolowanie tych czynników sprawia, że materiały inteligentne znajdują zastosowanie w innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych.

W drugiej części zajęć przeprowadzimy pokazy doświadczalne, m.in. z wykorzystaniem wybranych materiałów inteligentnych.
Materiały inteligentne zmieniają swoje właściwości pod wpływem czynników zewnętrznych, co można wykorzystać w innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych.

 

 • czw., 2021-09-23 13:00
Spotkanie festiwalowe Edycja genomów roślin uprawnych – nadzieje i obawy

Popularnonaukowa sesja transmitowana przez YouTube. Bezprecedensowy postęp w zakresie edycji genomów rozbudził wielkie nadzieje wśród medyków i hodowców roślin, a CRISPR/Cas9, jedna z najbardziej obiecujących technik, została uhonorowana Nagrodą Nobla w 2020 roku. Powiemy, czym jest edycja genomów i pokażemy, jak można ją zastosować w doskonaleniu odmian roślin uprawnych, a szczególnie w zakresie odporności na choroby i zmiany klimatyczne. Opowiemy też, jak prawo reguluje stosowanie tej technologii i spróbujemy rozwiać wątpliwości. Sesja będzie hybrydowa – na sali będą zaproszeni eksperci i goście odbywającej się równolegle konferencji naukowej "Genomika aplikacyjna roślin – wyzwania XXI wieku", natomiast Festiwalowiczów zapraszamy do śledzenia transmisji online i zadawania pytań na czacie, na które eksperci spróbują odpowiedzieć. Moderatorem sesji będzie doświadczony dziennikarz naukowy. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych biotechnologią roślin, przede wszystkim uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i nauczycieli.

Nauki biologiczne
 • czw., 2021-09-23 15:00
Spotkanie festiwalowe Vlogerzy w Auschwitz: nowi aktorzy w upamiętnianiu Holokaustu

Co łączy amerykańską zawodniczkę fitness i brytyjskiego miłośnika historii Polski? To wielomilionowa grupa widzów ich materiałów wideo poświęcanych zwiedzaniu najtragiczniejszego miejsca historii dwudziestowiecznej Europy. Twórcy treści na serwisie YouTube dokumentują odwiedziny w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w formie vlogów, tj. kilku- lub kilkunastuminutowych filmów. Dzięki rosnącej popularności tego formatu medialnego influencerzy przyjęli rolę popularnego historyka, nadając swoim wizytom w byłym obozie walor moralnej odpowiedzialności. Niniejszy wykład zwraca uwagę na wyzwania związane z badaniem nowych form upamiętniania, należy bowiem zająć się nie tylko analizą treści, ale także badaniem metadanych oraz różnych form zarządzania widzialnością na danej platformie internetowej. Ponadto nie można zapominać o mechanizmach autopromocji oraz przemianach oficjalnych narracji upamiętniania w erze treści tworzonych przez użytkowników serwisów internetowych. Czy pojawienie się tej nowej grupy popularnych historyków to pożądana zmiana praktyk upamiętniania?

Nauki humanistyczne
 • czw., 2021-09-23 15:00
Spotkanie festiwalowe Mindfulness w wymiarze sprawiedliwości, czyli jaki jest uważny prawnik

Uważność jako trening umysłu prawniczego. Mindfulness w mediacjach i negocjacjach. Jak upowszechniać i praktykować wewnętrzny spokój i dobrostan nie tylko wśród prawników. Spotkanie z Katarzyną Przyłuską-Ciszewską, adwokatką, mediatorką i certyfikowaną nauczycielką uważności dla prawników, szefową europejskiego oddziału amerykańskiej organizacji Mindfulness in Law Society. 

Nauki prawne
 • czw., 2021-09-23 16:00
Spotkanie festiwalowe Ukraina – 30 lat niepodległości (okiem językoznawcy)

Celem spotkania jest zapoznanie z najnowszą historią Ukrainy, opowiedzienie o dwóch ukraińskich rewolucjach i zmianach, które dokonują się w tym kraju, także w perspektywie językowej. Wszystko to ubarwione ciekawostkami, zdjęciami, muzyką, a także odrobiną wiedzy językowej, która może ułatwić komunikację z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2021-09-23 16:00
Spotkanie festiwalowe Zanim powstanie nowa pastylka cz. III

XX wiek przyniósł wiele przełomowych odkryć naukowych, ale prawdziwa rewolucja dokonała się w naukach biologicznych. Dynamiczny rozwój technologii spowodował powstanie zupełnie nowej dyscypliny naukowej – biologii molekularnej. Odkrycia i metody rozwijane przez biologów molekularnych znajdują zastosowanie w naukach medycznych, co umożliwia rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, opisywanych jako medycyna molekularna. Wysiłki lekarzy i biologów molekularnych umożliwiły zbadanie i opisanie przyczyn wielu chorób na poziomie molekularnym, czyli cząsteczek i struktur komórkowych. Wiedza ta stała się potężnym orężem w walce z ich skutkami, a często również bezpośrednimi przyczynami. Możemy wykorzystać ją w projektowaniu nowych, wyspecjalizowanych leków. W naszych wykładach chcielibyśmy przedstawić słuchaczom początkowe etapy tego procesu ‘od podszewki’ z perspektywy wybranych dyscyplin biologii rozwijanych w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

W pierwszej części pokażemy, jak badania podstawowe – przede wszystkim z dziedziny biologii strukturalnej oraz bioinformatyki – umożliwiają poznanie molekularnych mechanizmów danej choroby i wyznaczenie celu nowego leku. W części drugiej przedstawimy generalny plan postępowania przy poszukiwaniu związku wiodącego, czyli związku chemicznego oddziałującego specyficznie z wyznaczonym celem. W części trzeciej opiszemy eksperymentalne metody weryfikacji wybranych cząsteczek i pokażemy, jak spośród wielu wytypowanych związków chemicznych wybrać te najbardziej obiecujące do dalszych badań.

Nauki biologiczne
 • czw., 2021-09-23 16:00