wykład

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Budowa i zastosowanie laserów dużej mocy

W latach 60 XX wieku nastąpił początek światowej rewolucji laserowej. Szybki rozwój techniki laserowej zaowocował znaczną poprawą wydajności oraz miniaturyzacją laserów. Jednym z głównych kierunków rozwoju techniki laserowej jest zwiększanie mocy średniej lasera. Obecnie takie urządzenia o mocy rzędu kilowatów najczęściej używane są do laserowej obróbki materiałów oraz od niedawna w celach militarnych jako broń skierowanej energii.  Na spotkaniu omówiona zostanie zasada działania lasera oraz demonstracja efektora laserowego dużej mocy.

Nauki techniczne
 • sob., 2022-09-17 09:30
Spotkanie festiwalowe Dlaczego chronimy rośliny?

Chronimy siebie, dzieła sztuki, VIP-ów, ale również rośliny. Przed czym i przed kim? Dowiedzieć się  będzie można na naszych spotkaniach.

 • sob., 2022-09-17 10:00
 • sob., 2022-09-17 12:00
Spotkanie festiwalowe Królewskie jubileusze w Wielkiej Brytanii (Royal Jubilees in the UK)

Wykład poświęcony tradycji świętowania jubileuszy panowania królów i królowych Zjednoczonego Królestwa. Królowa Elżbieta II obchodzi w 2022 roku 70 rocznicę wstąpienia na tron. Jest to rekordowo długie panowanie, ale dwojgu wcześniejszych władców – Jerzemu III i Wiktorii - udało się dożyć sześćdziesięciolecia panowania. Czy i w jaki sposób świętowano ich jubileusze? I co nam to mówi o brytyjskiej kulturze?

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 10:00
Spotkanie festiwalowe Kwantowy kompas ptaków, czyli o dynamice spinów w parach rodnikowych

Migrujące ptaki wykrywają ziemskie pole magnetyczne i wykorzystują je do określania kierunku lotu. Wyniki badań wskazują, że kompas ptaków opiera się na kwantowych zjawiskach magnetycznych występujących w krótkotrwałych parach rodników powstających w wyniku przemian fotochemicznych zachodzących w oczach ptaków w procesie widzenia. Używając cząsteczek modelowych o określonej strukturze, takie przemiany i efekty można obserwować i badać w laboratorium. 

Nauki fizyczne
 • sob., 2022-09-17 10:00
Spotkanie festiwalowe Ssaki w polskich lasach

Wykład przybliży bogactwo gatunkowe ssaków bytujących w polskich lasach, ukaże biologię i ekologię ssaków, przybliży zagadnienia dotyczące ochrony ssaków

 • sob., 2022-09-17 10:00
Spotkanie festiwalowe Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka

Choć zwykle się nad tym nie zastanawiamy, promieniowanie elektromagnetyczne jest stałym elementem naszego życia. Pochodzi ze źródeł naturalnych, np. ze Słońca lub ze źródeł sztucznych. Wraz z rozwojem cywilizacji w naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne. Lampy do utwardzania lakieru hybrydowego, telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, routery WiFi, linie wysokiego napięcia. Niektóre wydają się nieszkodliwe - ale czy na pewno takie są? Inne budzą lęk. Czy telefonia 5G może spowodować wzrost zachorowań na nowotwory? Czy korzystanie z kuchenki mikrofalowej jest bezpieczne? Naukowcy też zadają sobie takie pytania i mają narzędzia, aby spróbować na nie odpowiedzieć. Na wykładzie w przystępny sposób przedstawię aktualny stan wiedzy na temat wpływu promieniowania elektromagnetycznego z różnych źródeł na zdrowie człowieka

Nauki medyczne
 • sob., 2022-09-17 10:00
 • sob., 2022-09-17 13:00
Spotkanie festiwalowe Zakazany owoc dumnie krąży mi nad głową, czyli spacer w sadzie

Jesień to pora, kiedy piękno, zapachy i smaki zbierają się w jednym miejscu. A tym niezwykłym, zmysłowym miejscem jest SAD. Skąd się biorą jabłka i inne owoce, w tym MINIKIWI, jak są produkowane, zbierane i przechowywane wszyscy mogą się dowiedzieć odwiedzając SADY SGGW.

Swoje podwoje przed odwiedzającymi otwierają SADY SGGW. Spacerując z pracownikami Instytutu Nauk Ogrodniczych każdy może się dowiedzieć jaka jest droga owocu na nasz stół. Pracownicy INO uchylą drzwi tajemnych pomieszczeń, w których ... nie ma atmosfery?!... a w zasadzie panuje atmosfera nie-z-tej-ziemi, w której owoce czują się wyśmienicie.

Nauki rolnicze i leśne
 • sob., 2022-09-17 10:00
Spotkanie festiwalowe Czy węgiel to tylko źródło energii?

Treści zawarte w wykładzie będą rozwijać temat węgla jako pierwiastka występującego w różnych odmianach alotropowych i z ich odmiennymi właściwościami. Ponadto przybliżone będą aktualnie rozwijające się trendy „węglowe” napędzające naukę, tj. aktualny stan wiedzy i rozwijane technologie. Zaprezentowane zostaną również zastosowania nanostruktur węglowych w elektronice, nanotechnologii, medycynie, ochronie środowiska i obronności.

Nauki chemiczne
 • sob., 2022-09-17 11:00
 • sob., 2022-09-17 14:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego? Czyli o mistycznych cyfrach, wierze w doskonałość świata i estetyce praw fizycznych

W referacie omówię zaskakujący wpływ wiary w doskonałość świata na nasze poglądy dotyczące budowy materii i budowy otaczającego nas świata. Wytłumaczę skąd wzięło się żartobliwe stwierdzenie Keplera, że Bóg tworząc świat okazał się doskonałym matematykiem. Opowiem o wpływie przekonania o doskonałości wszechświata na prawa fizyczne.

W życiu codziennym nie zastanawiamy się skąd wziął się mistycyzm cyfry 7, liczb 10, 12 i 21, oraz dlaczego doba dzielona jest na 24 godziny, a godzina na 60 minut. W tej części wykładu wytłumaczę także dlaczego nasze zegarki mogą być odebrane jako przejaw kolonializmu.

W ostatniej części wykładu opowiem o rozważaniach czy możliwa jest ujemna energia i jak ten problem rozwiązał Dirac, a także czy podróż w czasie to fantastyka naukowa, czy też poważny problem naukowy dyskutowany w oparciu o prawa fizyki.

Nauki fizyczne
 • sob., 2022-09-17 11:00
Spotkanie festiwalowe Festiwal Nauki z Instytutem Romanistyki

Cykl wykładów, który pozwoli Słuchaczom odkryć, czym zajmują się pracownicy Instytutu, zrozumieć, dlaczego warto uczyć się języka francuskiego, czym zajmują się na Romanistyce językoznawcy, traduktolodzy i literaturoznawcy.

Cykl obejmuje pięć wykładów po ok. 50 minut:

11:00 dr hab. prof. ucz. Radosław Kucharczyk, „Język Moliera, język miłości a może język Unii Europejskiej? Dlaczego warto znać język francuski”

12:00 dr hab. Wanda Fijałkowska, „Humor słowotwórczy”

13:00 dr Magdalena Grycan, „Od Czerwonka Kapturka do Mikołajka – o francuskojęzycznej literaturze dla dzieci w przekładzie”

14:00 dr Anna Opiela-Mrozik, „Pisanie o muzyce i pisanie muzyką? – kilka refleksji o (nie)muzyczności literatury”

15:00 dr hab. Małgorzata Sokołowicz, „Od ‘teorii klimatów’ do ekokrytyki, czyli jak się bada literaturę?”

Prof. Kucharczyk pokaże, jakie jest miejsce języka francuskiego w Polsce, jaki wpływ na naukę tego języka mają wyobrażenia na jego temat. Przedstawi też korzyści płynące z nauki języka francuskiego i wyjaśni, jak można zoptymalizować jego naukę.

prof. Wanda Fijałkowska wprowadzi w świat językoznawstwa. Pokaże, że oprócz wartości użytkowych – np. nazywania nowych przedmiotów (laptop, powerbank), czynności czy procesów (surfować, zapper) – narzędzia słowotwórcze mają też wartość ludyczną, czyli zabawową. Wyjaśni, na jakiej zasadzie powstały i dlaczego śmiech budzą niektóre słowa.

Dr Magdalena Grycan przyjrzy się natomiast tłumaczeniu literatury dziecięcej. Jakie wyzwania stoją przed tłumaczami literatury dziecięcej? Czy tłumaczenie dla dzieci jest łatwiejsze niż tłumaczenie dla dorosłych? Jaką rolę odgrywają w nim ilustracje? Czy istnieją teksty nieprzetłumaczalne, a jeśli tak – dlaczego? Czy są książki, których nie należy tłumaczyć?

Dr Anna Opiela-Mrozik będzie próbować odpowiedzieć na pytanie: czy literatura może być muzyczna? Pokaże, w jaki sposób można odtworzyć w tekście literackim muzyczną formę fugi czy sonaty. Przedstawi trzy rodzaje muzyczności literackiej oraz pokaże ich przykłady w twórczości Balzaka, Stendhala, George Sand czy Mallarmégo.

Dr hab. Małgorzata Sokołowicz opowie, jak pracuje w Instytucie Romanistyki UW literaturoznawca. Pokaże, jak i dlaczego powstają nowe metody badań literaturoznawczych i w jaki sposób stosuje się je do analiz tekstów literackich. Czy każdą metodę da się zastosować do każdego tekstu? Czy są lepsze i gorsze metody? Czy literaturoznawcy ulegają mod

 • sob., 2022-09-17 11:00
Spotkanie festiwalowe Piknik rodzinny z Gwidonem, czyli warszawskim słoniem leśnym

Już 17 września 2022 r. zapraszamy do Muzeum Ziemi PAN w Warszawie na piknik rodzinny, podczas którego poznamy historię niezwykłego bohatera Warszawy – słonia leśnego Gwidona.

60 lat temu na warszawskiej Woli podczas robót ziemnych na terenie ulicy Leszno zostały odkryte kości wymarłego gatunku – słonia leśnego (Palaeoloxodon antiquus). Badanie znaleziska zostało powierzone między innymi Gwidonowi Jakubowskiemu z PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Słonie leśne żyły na terenie niemal całej Europy pomiędzy ok. 780 a 30 tys. lat temu. W Europie Środkowej, w tym w na terenie dzisiejszej Polski, występowały w trakcie ciepłych okresów (interglacjałów) – oddzielających od siebie poszczególne zlodowacenia epoki lodowcowej (plejstocenu). Kości słonia na terenie Warszawy zostały znalezione w osadach datowanych na ostatni z interglacjałów – interglacjał eemski (ok. 130–115 tys. lat temu). Szczątki zwierząt lądowych, które żyły w trakcie interglacjałów są stosunkowo rzadkie ze względu na ciepły klimat, który sprzyjał szybkiemu rozkładowi.

Po 60 latach od odkrycia na Woli, szkielet warszawskiego słonia leśnego nadal można oglądać na wystawie w Muzeum Ziemi. Odkryjcie ponownie jego tajemnice razem z nami! Podczas pikniku poznamy historię słonia leśnego i innych gatunków jemu współczesnych, zaglądniemy także do muzealnych pracowni i dowiemy się, czym zajmuje się paleontologia. Nie zabraknie warsztatów i atrakcji dla starszych i młodszych. Zapraszamy.

Program: 11:00 film Słoń odsłonięty – 60-lecie odnalezienia szczątków słonia leśnego z ulicy Leszno, reż. Krzysztof Maliszewski

11:00–16:00 warsztaty Słoniowy przyjaciel, Zwierzęcy magnetyzm i Kolorowy świat słonia leśnego

11:30 i 13:00 Zgadywanka anatomiczna

12:00 i 14:00 Warsztat Mały Paleontolog

15:00 pokaz Znalazłem dużą kość i co dalej?

16:00 Słoń leśny i inni przedstawiciele fauny plejstoceńskiej – wykład dr Gwidona Jakubowskiego

wraz z koncertem

 • sob., 2022-09-17 11:00
Spotkanie festiwalowe Czy uprzejmość/nieuprzejmość w komunikacji to zachowania charakterystyczne wyłącznie dla człowieka?

W wykładzie chciałabym przyjrzeć się zagadnieniu uprzejmości i nieuprzejmości w komunikacji językowej, a w szczególności temu, jak używamy wybranych elementów gramatycznych dla wyrażania znaczeń związanych z uprzejmością i nieuprzejmością. Chciałabym skupić się przede wszystkim na elementach gramatycznych sygnalizujących dystans społeczny pomiędzy mówiącym a słuchaczem lub jego brak i przyjrzeć się, jak elementy sygnalizujące dystans lub jego brak używane są dla osiągnięcia różnych efektów interpersonalnych. Takie zachowania w ludzkiej komunikacji językowej chciałabym porównać do pewnych zachowań, które zaobserwować można w komunikacji psów, stawiając pytanie, czy uprzejmość/nieuprzejmość w komunikacji to rzeczywiście wyłącznie domena ludzkiej komunikacji językowej.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 11:30
Spotkanie festiwalowe Wprowadzenie do wystawy „Spotkanie autorskie Mirona Białoszewskiego”

Wykład inaugurujący wystawę poświęconą spotkaniu autorskiemu Mirona Białoszewkiego w Lublinie w kwietniu 1976 r. Piotr Sobolczyk przedstawi okoliczności i konteksty tego wydarzenia a także oprowadzi po dokumentacji wystawy.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 11:30
Spotkanie festiwalowe Czy mamy szanse skonstruować komputery dorównujące ludzkim mózgom?

Ludzki mózg zbudowany jest z około 100 miliardów neuronów, a każdy neuron ma średnio 10 tysięcy synaps (połączeń wejściowych), co daje ok. biliarda połączeń synaptycznych. System o tak dużej złożoności może wykonywać do tryliona operacji na sekundę przy zużyciu mocy około 20 W. Taka moc obliczeniowa przy tak niskim zużyciu energii są poza zasięgiem współczesnych komputerów. W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w rozwoju sztucznej inteligencji w oparciu o sztuczne sieci neuronowe. Znajdują one obecnie wiele ważnych zastosowań w coraz to nowych dziedzinach, jednakże w ostatnim czasie tempo rozwoju układów elektronicznych wyraźnie spowolniło, co przejawia się wypłaszczeniem prawa Moore'a. Czy mamy szanse skonstruować komputery dorównujące ludzkim mózgom? Jego unikalne właściwości stały się motywacją do opracowania nowej generacji tak zwanych układów neuromorficznych.

Nauki fizyczne
 • sob., 2022-09-17 12:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego chronimy rośliny?

Chronimy siebie, dzieła sztuki, VIP-ów, ale również rośliny. Przed czym i przed kim? Dowiedzieć się  będzie można na naszych spotkaniach.

 • sob., 2022-09-17 10:00
 • sob., 2022-09-17 12:00
Spotkanie festiwalowe Radioaktywny wszechświat, czyli o tym co jest, a czego nie widać

W trakcie spotkania zostanie przedstawiona historia badań nad promieniowaniem kosmicznym oraz wybrane metody wykrywania radioaktywności. Przewidywany jest również pokaz eksperymentu umożliwiającego wykrycie promieniowania kosmicznego.

Nauki fizyczne
 • sob., 2022-09-17 12:00
 • sob., 2022-09-17 15:00
Spotkanie festiwalowe Historia parku w Żelazowej Woli w okresie II RP

Urzekający park wokół Domu Urodzenia Fryderyka Chopina ma swoją odrębną historię. Kluczowym okresem były lata 30. XX wieku – moment wzmożonej dyskusji nad wizją parku oraz powstania modernistycznego projektu autorstwa architekta Franciszka Krzywdy-Polkowskiego. Wykład poprowadzi dr Michał Ceglarek – kustosz, główny specjalista ds. Archiwum Naukowego Muzeum Fryderyka Chopina.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 13:00
Spotkanie festiwalowe Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka

Choć zwykle się nad tym nie zastanawiamy, promieniowanie elektromagnetyczne jest stałym elementem naszego życia. Pochodzi ze źródeł naturalnych, np. ze Słońca lub ze źródeł sztucznych. Wraz z rozwojem cywilizacji w naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne. Lampy do utwardzania lakieru hybrydowego, telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, routery WiFi, linie wysokiego napięcia. Niektóre wydają się nieszkodliwe - ale czy na pewno takie są? Inne budzą lęk. Czy telefonia 5G może spowodować wzrost zachorowań na nowotwory? Czy korzystanie z kuchenki mikrofalowej jest bezpieczne? Naukowcy też zadają sobie takie pytania i mają narzędzia, aby spróbować na nie odpowiedzieć. Na wykładzie w przystępny sposób przedstawię aktualny stan wiedzy na temat wpływu promieniowania elektromagnetycznego z różnych źródeł na zdrowie człowieka

Nauki medyczne
 • sob., 2022-09-17 10:00
 • sob., 2022-09-17 13:00
Spotkanie festiwalowe Dyplomacja naukowa w warunkach konfliktu kulturowo-politycznego: relacje Polska – Rosja

Około 1,5 – godzinne spotkanie poświęcone będzie historii oraz problemom nawiązywania i utrzymywania dwustronnych relacji naukowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Federacją Rosyjską w okresie 2007 – 2018, przez Stację Naukową PAN działającą (w latach 2012 – 2018) przy Ambasadzie RP w Moskwie. Będzie to dwugłos naukowców: dr hab. Marka Pąkcińskiego, ostatniego dyrektora moskiewskiej Stacji PAN, który kierował nią w latach 2015-2018 oraz dr hab. Aleksieja Wasiljewa, współpracownika Stacji PAN za kadencji prof. Mariusza Wołosa.

Dwugłos ten polegać będzie na zaprezentowaniu działań i inicjatyw podejmowanych przez Stację w dziedzinie nauk humanistycznych: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa (Marek Pąkciński) oraz historii (Aleksiej Wasiljew), a także w innych dziedzinach, w których istniała tradycja współpracy między naukowcami polskimi i rosyjskimi (pochodząca często jeszcze z okresu ZSRR): nauki medyczne, fizyka jądrowa, technika kosmiczna, ekonomia, geologia. Uwaga prelegentów będzie koncentrować się na stanie relacji polsko-rosyjskich (z perspektywy dyplomacji naukowej), interpretacjach stereotypów, różnicach poglądów, wpływie propagandy na mentalność Rosjan oraz możliwościach przeciwdziałania jej. Będzie również mowa o roli, jaką nauka odgrywała i odgrywa w społeczeństwie rosyjskim i w jego samoświadomości. Prelegenci dokonają również oceny szans na demokratyzację Rosji.

Prelekcja dwóch prowadzących będzie uzupełniana projekcją materiałów wizualnych – zdjęć z wydarzeń zorganizowanych przez Stację PAN w Moskwie w latach 2015-2018 oraz miejsc, w których te wydarzenia się odbywały (Moskwa, Petersburg).

Po dwugłosie Marka Pąkcińskiego i Aleksieja Wasiljewa przewidziana jest około półgodzinna dyskusja z udziałem publiczności.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 13:30
Spotkanie festiwalowe Czy węgiel to tylko źródło energii?

Treści zawarte w wykładzie będą rozwijać temat węgla jako pierwiastka występującego w różnych odmianach alotropowych i z ich odmiennymi właściwościami. Ponadto przybliżone będą aktualnie rozwijające się trendy „węglowe” napędzające naukę, tj. aktualny stan wiedzy i rozwijane technologie. Zaprezentowane zostaną również zastosowania nanostruktur węglowych w elektronice, nanotechnologii, medycynie, ochronie środowiska i obronności.

Nauki chemiczne
 • sob., 2022-09-17 11:00
 • sob., 2022-09-17 14:00
Spotkanie festiwalowe „Something there is that doesn’t love a wall” – kilka uwag o nomadyczności Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 14:00
Spotkanie festiwalowe I’m sorry. I did my best – O roli interpretacji w przekładzie

Historia przekładu jest historią interpretacji – tych trafnych, i tych kompletnie chybionych – i jako taka obfituje w pomyłki, błędy i przeinaczenia. Interpretacje stanowią kanoniczne reprezentacje dzieł powstałych w geograficznie i kulturowo odległych regionach. Tłumacze Biblii od setek lat kruszą kopie, trudząc się nad trafnym doborem metafor…

 W ramach naszego warsztatu zaproponujemy namysł nad kilkoma znakomitymi przykładami obrazującymi to, w jak oczywisty sposób każdy, nawet najbardziej banalny, przekład oparty jest na interpretacji. Przyjrzymy się różnym, niekiedy drastycznie różnym (niemniej najczęściej nadal poprawnym), sposobom przekładania polskich poetów: Leśmiana, Tuwima i Grochowiaka.

 Tłumacząc, nie sposób uniknąć interpretacji, tym samym trudno jest uniknąć pomyłek. Bywa, że dochodzi się do ściany. Jedynym, co można uczynić, jest podejmowanie starań. I czasami trzeba powiedzieć „Sorry”.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 15:00
Spotkanie festiwalowe Radioaktywny wszechświat, czyli o tym co jest, a czego nie widać

W trakcie spotkania zostanie przedstawiona historia badań nad promieniowaniem kosmicznym oraz wybrane metody wykrywania radioaktywności. Przewidywany jest również pokaz eksperymentu umożliwiającego wykrycie promieniowania kosmicznego.

Nauki fizyczne
 • sob., 2022-09-17 12:00
 • sob., 2022-09-17 15:00
Spotkanie festiwalowe Amerykańskie wojny kulturowe. O co w nich chodzi i co z nich wynika?

Wojny kulturowe to głęboka – i silnie upolityczniona – polaryzacja wokół wartości: praw kobiet i mniejszości seksualnych, miejsca religii w sferze publicznej, granic wolności słowa, czy kwestii rasowej. Samo pojęcie weszło do obiegu w 1992 roku, gdy ultrakonserwatysta Patrick Buchanan ogłosił podczas konwencji Republikanów w Houston, że toczy się rozpętana przez lewicę „wojna o duszę Ameryki”. Jednak podział sięga drugiej połowy lat 70tych i trwa do dziś, dzieląc Amerykanów na dwa wrogie plemiona. Na czym polega jego istota? Jakie są jego źródła? Czy za konfliktem kulturowym kryje się jakiś inny – ekonomiczny, a może religijny? I czy wojny kulturowe stanowią zagrożenie dla demokracji?

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 17:00
Spotkanie festiwalowe Widmo cmentarzy na terenach polskich parków w eksperymentalnym projekcie fotograficznym subPark

Wykład koncentruje się na widmowym charakterze miast umarłych. Większość przedstawianych nekropolii straciła dawną funkcję, znaczenie i bytność w pejzażu współczesnej Polski. Niemiecka przeszłość „zamieszkujących” je obywateli, ewangelickość oraz brak opieki – zapomnienie, niechybnie wpłynęły na przyspieszony proces umierania miejsc naznaczonych śmiercią obcego, tj. dawnych niemieckich cmentarzy ewangelickich.  Podczas wykładu prezentowane będą wyniki fotograficznych wypraw do kilkunastu miast po zachodniej i północnej stronie Polski. Za pośrednictwem fotografii w różny sposób konfrontowano się z problemem nieobecności, przemianą miejsca w widmo, obecnością śmierci w miejskich parkach rozrywki i relaksu.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 18:00
Spotkanie festiwalowe Co i jak jeść dla zdrowia i dobrego samopoczucia – biochemia trawienia

Żywienie czy odżywianie? Dieta czy styl życia? Co z metabolicznego punktu widzenia jest najważniejsze i ma najlepszy wpływ na nasze zdrowie? Podstawową rolą żywienia jest dostarczanie ludzkiemu organizmowi odpowiednich pokarmów zapewniających utrzymanie jego podstawowych procesów życiowych. Celem prawidłowego odżywiania zdrowego, dorosłego człowieka powinno być spożywanie takiej ilości określonych pokarmów, które zapewnią równowagę metaboliczną. Czy zatem stosowanie diet ma uzasadnienie naukowe? Czy każda dieta jest rzeczywiście zdrowa? Na te i inne pytanie znajdziecie Państwo odpowiedź w tym krótkim wykładzie, w którym zajrzymy w głąb i niekiedy do sensu życia człowieka czyli żywienia. Od czego zależy trawienia, co jest kluczowe do prawidłowego funkcjonowania układu trawiennego dzieci i dorosłych, jaka jest w tym wszystkim rola snu i układu hormonalnego -  dostarczymy wielu dowodów naukowych potwierdzających kluczową rolę zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania w dobrym samopoczuciu człowieka. W podsumowaniu opowiem Państwu o roli prawidłowego odżywiania w okresie rekonwalescencji.

Nauki medyczne
 • ndz., 2022-09-18 10:00
Spotkanie festiwalowe Dzień otwarty w Centrum Badań Kosmicznych PAN

Zapraszamy na dzień otwarty w CBK PAN w niedzielę 18 września w godzinach 10:00 - 15:00. Pokażemy aparaturę kosmiczną budowaną w naszym i instytucie i opowiemy o projektach kosmicznych, w których Polska uczestniczy.

 • ndz., 2022-09-18 10:00
Spotkanie festiwalowe Być jak Matuzalem – wpływ czynników genetycznych i epigenetycznych na starzenie i długowieczność

Od zarania dziejów ludzie pragnęli nieśmiertelności. W dzisiejszych czasach, stosując bardziej naukowe podejścia, wciąż szuka się odpowiedzi na pytanie czy człowiek może żyć tak długo jak biblijny Matuzalem. Dzięki badaniom genów i czynników epigenetycznych dowiadujemy się coraz więcej informacji na temat starzenia człowieka. I chociaż długość życia dorównująca  długości życia Matuzalema jest ciągle w domenie fantastyki naukowej, to mamy pewne wskazówki odnośnie tego co możemy zrobić żeby starzeć sie zdrowiej i żyć dłużej.

Nauki medyczne
 • ndz., 2022-09-18 11:00
Spotkanie festiwalowe Dzień otwarty w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN

Spotkanie odbędzie się w wersji hybrydowej. Wykłady pracowników CAMK PAN odbędą sie w wersji online, a pokazy organizowane przez członków Polskiego Towarzystwa Miłośników astronomii zostana zorganizowane na żywo, na tarasie CAMK.

W programie przewidziana jest tradycyjna sesja pytań i odpowiedzi, zorganizowana na platformie Zoom. Szczegółowy program, wraz z instrukcjami do połączeń online, zostanie przedstawiony na stronie internetowej CAMK: www.camk.edu.pl na początku września.

 • ndz., 2022-09-18 11:00
Spotkanie festiwalowe qRT-PCR i COVID-19, czyli z laboratorium pod strzechy

3 lata temu ktoś zapytany na ulicy: „Czym zajmują się biolodzy molekularni?” prawdopodobnie miałby pewną swoją mniejszą (częściej) lub większą wizję laboratorium. Jaki obraz pojawiłby się w głowie? U każdego inny. Wszystkie zebrane odpowiedzi na tak zadane pytanie łączyło by jedno: wyobrażenie. Śmiechem-żartem: jeśli wydawało Ci się, że wiesz, czym zajmuje się biolog molekularny, to miałeś rację - wydawało Ci się. A dziś? Czy w kontekście naszych wyobrażeń po epidemii COVID-19 świat wygląda tak samo? Dziś świat oczywiście odpowiada, że nic już nie będzie wyglądało tak samo. Ale świat mówił podobnie, gdy umarł Rysiek z „Klanu”. Dziś przede wszystkim inna jest nasza świadomość. Dziś większość z nas wie, czym jest „ten” RT-PCR i poruszone podczas wykładu wątki będą dla większości tylko przypomnieniem. Dziś droga z laboratorium pod strzechy jest krótsza, niż spodziewali się specjaliści od promocji. Dziś nadzieja przekuwa się w praktykę na naszych oczach. Ale jak to jest z tą naszą wiedzą zdobytą z konieczności? Czy na pewno wszyscy rozumiemy już ten dotąd obcy, a tak bliski otaczający nas molekularny świat? Czy może strach pozostał, wątpliwości się rodzą a mitologia zwycięża? Zacznijmy więc od Adama i Ewy, czyli po krótce czym jest SARS-CoV-2. Przypomnijmy sobie, na jakim etapie można identyfikować wirus testem genetycznym. O czym czarno na białym świadczy wynik badania molekularnego? Wynik pozytywny czy negatywny? A może fałszywie negatywny, fałszywie pozytywny? To w końcu jest wirus czy go nie ma i co tu może pójść nie tak? Jakie jest słowo-klucz sprawiające, że test przeznaczony do badań naukowych można stosować do celów diagnostycznych? Jeśli dodatkowo chcesz się dowiedzieć, co ma wspólnego PCR z malarstwem Kazimierza Malewicza – przyjdź i posłuchaj.

Nauki medyczne
 • ndz., 2022-09-18 12:00
Spotkanie festiwalowe Piękne piersi to zdrowe piersi

Rak piersi jest nowotworem złośliwym, który powstaje z komórek gruczołu piersiowego. To najczęściej występujący nowotwór wśród Polek. Utrzymuje się również na miejscu pierwszym, jako przyczyna zgonów kobiet. Rak piersi przez bardzo długi czas nie daje charakterystycznych objawów. Dlatego tak ważna jest profilaktyka w tym zakresie. Im wcześniejsze wykrycie nowotworu, tym większa szansa na pełny powrót do zdrowia. Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka wystąpienia nowotworu piersi, jego pierwszych objawów a także zapoznanie z techniką samobadania z wykorzystaniem fantomów piersi.

Nauki medyczne
 • ndz., 2022-09-18 13:00
Spotkanie festiwalowe Wzloty i upadki klasy średniej

Klasa średnia pozostaje jednym z najważniejszych tematów polskiej sfery publicznej. Stawanie się klasą średnią w czasach transformacji było zarazem obietnicą i obowiązkiem. Klasa średnia miała żyć wedle wzorców nowoczesnego społeczeństwa – zorientowana na dobrobyt, status i konsumpcję. Miała też charakteryzować się pożądanymi w nowej, rynkowej gospodarce cechami – elastycznością i chęcią ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Klasa średnia wpisała się w wyobrażenia współczesnej Polski jako siła społeczna: politycy walczą o jej głosy, media zabiegają o jej zainteresowanie, a banki oferują jej kredyt. Powtarzające się spory o klasę średnią w debacie publicznej pokazują jednak, że uczestnikom debaty trudno wskazać taką jej definicję, którą można uczynić wspólną.

Socjologia od dawna toczy spór o klasę średnią, pytając o jej granice, charakter, a nawet o to, czy klasa średnia w ogóle istnieje. Wykład będzie krótkim wprowadzeniem do tych sporów z licznymi nawiązaniami do współczesności. Czy da się z pożytkiem stosować tak wieloznaczne pojęcie?

Nauki społeczne
 • ndz., 2022-09-18 13:00
Spotkanie festiwalowe Życie w jelicie

Ciemno, mokro, tłoczno, duszno i gorąco. W takich warunkach żyją setki gatunków bakterii i innych mikroorganizmów zasiedlających jelita człowiek. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną wybrane grupy drobnoustrojów zasiedlających przewód pokarmowy człowieka.

W trakcie bogato ilustrowanego wykładu przedstawione zostaną odpowiedzi na pytania:

•           Skąd biorą się mikroorganizmy w jelicie?

•           Jak skład mikroflory jelitowej zmienia się w ciągu życia człowieka?

•           W jaki sposób to co jemy i pijemy wpływa na mikrobiom jelitowy?

•           Jakie znaczenie mają drobnoustroje przewodu pokarmowego w codziennym funkcjonowaniu człowieka?

Ponadto wyjaśnione zostaną pojęcia: prebiotyki, probiotyki, synbiotyki, postbiotyki oraz omówiona zostanie rola mikroorganizmów chorobotwórczych odpowiedzialnych za zakażenia i zatrucia pokarmowe.

Nauki medyczne
 • ndz., 2022-09-18 14:00
Spotkanie festiwalowe Sorry za izolację post penalną w Polsce w kształcie w jakim funkcjonuje

Miejsce detencji prewencyjnej, gdzie pozbawiamy ludzi wolności po odbyciu kary dlatego, że sąd uznał je za stwarzające bardzo wysokie zagrożenie dla społeczeństwa, istnieje w Polsce od 2014 r. O nim i problemach z perspektywy poszanowania praw człowieka, oczekiwanych wyrokach ETPC w tej sprawie, opowie dr Ewa Dawidziuk. Jest to temat z zakresu prawa, psychologii, psychiatrii i seksuologii, bo wszystkie te środowiska są włączone w proces umieszczania w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Nauki prawne
 • ndz., 2022-09-18 16:00
Spotkanie festiwalowe Czy państwo powinno przepraszać za naruszenia praw człowieka? Nauki prawne
 • ndz., 2022-09-18 17:00
Spotkanie festiwalowe Kształtowanie polityki historycznej przez państwo polskie - jest za co przepraszać

Państwo Polskie różnymi metodami próbuje kształtować historię na nowo. Dotyczy to  różnych wydarzeń historycznych, szczególnie historii najnowszej (Polskiego Państwa Podziemnego, tzw. żołnierzy wyklętych, Zagłady Żydów, ruchu Solidarności).

Kształtowanie polityki historycznej odbywa się też różnymi metodami (zmiany w programach szkolnych, powoływanie specjalnych instytucji obok już istniejących, a nawet wprowadzaniem przepisów karnych). Państwo odnosi sukcesy w dziedzinie kształtowania świadomości historycznej. Ze szkodą dla prawdy i szkodą dla młodego pokolenia Polaków.

Nauki prawne
 • ndz., 2022-09-18 18:00
Spotkanie festiwalowe Transhumanistyczna redefinicja życia oraz zmiana narracji o śmierci w społeczeństwie cyfrowym

Za każdą cyfrową narracją o śmierci i próbą jej “przeskoczenia” stoi jej twórca oraz “kod bezpieczeństwa”. Za każdą sztuczną inteligencją stoi intencja i potencja zbudowania systemu sybmisywnego. Wykład, jako wstęp otwierający dyskusję, stanowi próbę zbadania hipotezy, że pragnienie doświadczania życia przy cyfrowym wspieraniu jego psychosomatycznych aspektów wiedzie człowieka do wyzwolenia z dotychczasowych granic człowieczeństwa, do wciąż nieznanej jeszcze w skutkach nowej narracji człowieka cyfrowego, już nie jako całkowicie oddzielonego od innych indywiduów, ale jako elementu większego, zintegrowanego systemu, i jednym i drugim: transgresją. Można powiedzieć, że znajduje się on właśnie w procesie przejścia i otwierania nowych możliwości swojego istnienia, które oddalają wizję śmierci oraz obiecują mniejszy niepokój z nią związany. Konsekwencją transhumanizmu będzie więc przekroczenie człowieczeństwa, tak w sensie Ja, podmiotu jak i jednostki – zgodnie z socjologiczną koncepcją systemowo-sieciową – człowiek doświadcza zmiany na tle cielesnym, mentalnym i społeczno-kulturowym, co stanowi „ostateczne przeznaczenie Osobliwości i Wszechświata”, jak reasumuje Ray Kurzweil w Nadchodzi osobliwość.

*** Do prezentacji mogą zostać załączone krótkie relacje filmowe i zdjęciowe w języku angielskim – wszystkie zostaną wyjaśnione w języku polskim.

Nauki społeczne
 • ndz., 2022-09-18 18:00
Spotkanie festiwalowe Media, ekologia, język. Jakich narracji o technologii dziś potrzebujemy?

O technologii zazwyczaj mówimy językiem postępu - nawet w narracjach łączących ją z kryzysem klimatycznym zazwyczaj występuje ona w roli nadziei ludzkości, potencjalnego dostawcy cudownych rozwiązań. W naszym wystąpieniu zaproponujemy podejście bardziej krytyczne, co nie znaczy, że mniej konstruktywne. Pokażemy relacje mediów i usług opartych na zaawansowanych technologiach z szeroko rozumianą ekologią: wyniszczający wpływ na planetę, ale i na procesy społeczne. Dekonstruując maskujące metafory i zabiegi językowe eksponujące jednostronne spojrzenie na media zastanowimy się, jak mogłyby wyglądać rozwiązania, które miałyby korzystny wpływ na środowisko naturalne, ale i na nasze środowisko komunikacyjne.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2022-09-18 19:00
Spotkanie festiwalowe Dobry wujek czy zdzierca? Rola państwa w gospodarce

Wykład rozpocznie się od ogólnej refleksji na temat tego czym jest państwo i jakie posiadania narzędzia działania. W tym kontekście zaprezentowana zostanie rola państwa w gospodarce. Słuchacze dowiedzą się w jaki sposób państwo może regulować gospodarkę oraz jaki wpływ może wywierać na obrót gospodarczy i działanie rynku. Państwo zostanie przedstawione jako producent i nabywca dóbr, a także gwarant i producent różnego rodzaju usług społecznych. Pokazane zostaną różnice pomiędzy działaniem sektora państwowego i prywatnego oraz specyfika zarządzania w sektorze państwowym. Omówione również zostanie skąd państwo bierze zasoby i pieniądze na zapewnianie określonych usług oraz jak wygląda struktura wydatków państwowych. Podsumowaniem wykładu będzie ogólna refleksja na temat mocnych i słabych stron działania sektora państwowego i jego wpływu na gospodarkę.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2022-09-19 11:00
Spotkanie festiwalowe Gdy przyjemność z jedzenia staje się obsesją…

W literaturze istnieje wiele dowodów, które podkreślają, że jedzenie przestało zaspokajać wyłącznie nasze biologiczne potrzeby. Żywność, ściślej mówiąc spożywanie żywności, to także realizacja różnych potrzeb psychospołecznych. Lubimy jeść, ponieważ jedzenie jest dla nas przyjemnością. Wiele osób nie wyobraża sobie sytuacji w której pozbawieni zostają przyjemności z jedzenia. Zdarza się, że ta przyjemność staje się tak silna, że tracimy kontrole nie tylko nad tym nie tylko co jemy, ale także w jakich ilościach i jak często. Ten proces nie jest szybki i spektakularny, lecz rozwija się powoli. Przez to systematycznie zmienia naszą relacje z jedzeniem. Jeśli takie sytuacje pojawiają się coraz częściej to nasza kontrola staje się coraz słabsza. Efekt? Wpadamy w pułapkę. Nasuwa się zatem pytanie czy możliwe jest przekształcenie przyjemności z jedzenia w obsesje na jej punkcie? Czy możemy wydostać się z tej pułapki? To jedno z pytań na które poszukamy podpowiedzi.

Nauki medyczne
 • pon., 2022-09-19 16:00
Spotkanie festiwalowe Gdzie jemy pyry, gdzie grule, a gdzie zajadamy się kartoflą – geograficzne zróżnicowanie polszczyzny

Celem wykładu jest prezentacja najważniejszych faktów dotyczących współczesnego zróżnicowania geograficznego polszczyzny i próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego w różnych regionach Polski mówimy nieco inaczej. Podczas wykładu postaram się odpowiedzieć na pytanie o najważniejsze cechy czterech głównych dialektów języka polskiego: mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego i śląskiego. Wspólnie zastanowimy się, gdzie idzie się do szkoły, a gdzie do skoły, w których regionach Polski rozmowa to godka i dlaczego na Kurpiach psije się psiwo. Osobne miejsce poświęcę także kaszubszczyźnie i nowym dialektom mieszanym.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2022-09-19 16:00
Spotkanie festiwalowe Od poczęcia do narodzin – pomoc człowiekowi w przyjściu na świat

Na zajęciach przedstawimy w przystępny, poglądowy sposób zagadnienia dotyczące zdrowia prokreacyjnego, ciąży, poródu, połógu, rozwóju człowieka, pielęgnowania noworodka, karmienia piersią. Naszym celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczestników – otwartość na pytania, wątpliwości, wsparcie informacyjne. Zajęcia mają charakter interaktywny z wykorzystaniem modeli, fantomów, zdjęć, prezentacji multimedialnej

Nauki medyczne
 • pon., 2022-09-19 16:00
Spotkanie festiwalowe Transylwańskie biskupstwo węża i gołębicy

Folkowy dizajn, średniowieczne freski, burzliwa historia, radykalna teologia i tradycje liturgiczne Kościoła unitariańskiego, czyli najbardziej węgierskiego z wyznań Siedmiogrodu – od 1568 roku ojczyzny tolerancji religijnej.

Czy odrzucając boskość Jezusa można świętować Boże Narodzenie? Gdzie rezyduje antytrynitarski biskup? Czy unitarianie zmawiają wyznanie wiary? Ile razy w roku obchodzą Wielki Tydzień? Czy unitarianie są chrześcijanami? Jakie wątki polskie można odnaleźć w ich historii?

Nauki humanistyczne
 • pon., 2022-09-19 16:00
Spotkanie festiwalowe Czy Twój mózg Cię okłamuje? Złudzenia wzrokowe okiem neuronaukowca

Chyba każdy z nas doświadczył chociaż raz w życiu złudzenia wzrokowego – sytuacji, w której to, co widzimy nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Chociaż w codziennym życiu nie przywiązujemy do złudzeń wzrokowych większej wagi, to od lat cieszą się one ogromnym zainteresowaniem naukowców badających działanie ludzkiego mózgu.

W trakcie spotkania zaprezentujemy Państwu szereg złudzeń wzrokowych, które można wywołać z zaskakującą powtarzalnością u prawie każdej osoby. Pokażemy, że często nawet świadomość tego, że doświadczamy złudzenia wzrokowego nie powoduje, że przestajemy tego złudzenia doświadczać. Zastanowimy się jaki jest mechanizm powstawania złudzeń wzrokowych, a także co ich istnienie mówi nam o działaniu ludzkiego mózgu.

Nauki społeczne
 • pon., 2022-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Człowiek modyfikowany genetycznie - fantastyka czy nauka

Ostatnie lata przyniosły szereg sensacyjnych doniesień na temat nowych technik modyfikacji genomów i możliwości ich stosowania także u ludzi. Czy oznacza to, że wkrótce zaczniemy leczyć wady genetyczne i kontrolować ewolucję naszego gatunku? Co już udało się osiągnąć, co jest realne, a co raczej pozostanie w sferze fikcji - o tym będzie ten wykład.

Nauki biologiczne
 • pon., 2022-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Mur. Zwierzęta na granicy

Budowa muru wzdłuż granicy (czy amerykańsko-meksykańskiej, czy w Puszczy Białowieskiej) oraz większość działań mających na celu jej uszczelnienie, silnie wpływa również na wiele gatunków zwierząt zamieszkujących obszary po obu jej stronach. Sezonowe migracje dla wielu zwierząt są jedną szansą na przetrwanie. Dotyczy to zarówno dużych ssaków, ale także i mniejszych zwierząt. Wiele miejsc wzdłuż granicy stanowi naturalny korytarz ekologiczny, jak doliny rzek, będące często także ostatnimi ostojami dla zagrożonych gatunków. Większość działań mających na celu zapobieganie nielegalnej migracji ludzi, prowadzi do izolacji poszczególnych populacji zwierząt i zmniejsza efekt prowadzonych programów ochrony przyrody po obydwu stronach granicy.

Nauki o Ziemi
 • pon., 2022-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Protokół dyplomatyczny - relikt przeszłości - czy nadal ważny instrument

Wprowadzeniem do zajęć będzie poznanie drogą głosowania stanowiska uczestników zajęć w kwestii: czy protokół dyplomatyczny to zestaw zmurszałych i przez nikogo nie stosowanych zasad, czy też – nie sposób wyobrazić sobie stosunków międzynarodowych bez obowiązywania i stosowania reguł protokolarnych.

Ponadto omówione zostaną zagadnienia:

- Dlaczego doszło do powstania protokołu dyplomatycznego?

- Ewolucja protokołu.

- Zasady uznawania przez państwo przyjmujące – dyplomatów państw obcych za persona non-grata.

- Czy dyplomata akredytowany w danym kraju może interesować się życiem politycznym ,

gospodarczym i kulturalnym oraz sprawami wojskowymi?

- Zagadnienie komunikowania się w dyplomacji i stosowania różnych instrumentów – z wizytówkami

włącznie.

Na zakończenie zajęć – przeprowadzone zostanie głosowanie nad ich główną tezą: protokół to relikt przeszłości - czy też nie? Zobaczymy czy wykład i dyskusja wpłynęła na zmianę stanowiska wobec znaczenia protokołu dyplomatycznego we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Nauki społeczne
 • pon., 2022-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Przygoda z antarktyczną przyrodą

Podczas spotkania prowadzonego przez naukowców Zakładu Biologii Antarktyki IBB PAN dowiecie się, jak wygląda życie i praca na Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego, jakie zwierzęta i inne organizmy można spotkać na Wyspie Króla Jerzego, a także jakie badania są prowadzone wokół Stacji. Ponadto, przybliżymy sylwetkę polarnika i opowiemy jakie umiejętności są przydatne w życiu codziennym w Antarktyce. Zapraszamy na prelekcję i prezentację eksponatów z dalekiego południa.

Nauki o Ziemi
 • pon., 2022-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Świat imion węgierskich. Tradycja i nowe trendy w nadawaniu imion

Spotkanie dotyczy sposobu nadawania imion na Węgrzech. Uczestnicy będą mieli okazję przekonać się, jakie są tradycyjne węgierskie imiona i co oznaczają. Sprawdzimy, czy są one nadal popularne, czy też Węgrzy podążają za nowymi trendami.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2022-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Czego nie wiecie o konopiach, ale boicie się zapytać

Z konopi siewnych na świecie produkuje się ponad 25 tysięcy produktów. Przybliżymy niektóre z nich, które mogą pomóc nam w walce z wieloma niekorzystnymi zjawiskami. Opowiemy również jak bezpiecznie i legalnie uprawiać konopie.

Nauki rolnicze i leśne
 • pon., 2022-09-19 19:00
 • śr., 2022-09-21 19:00

©2022 Festiwal Nauki