wykład

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Ekstrema warunkowe – matematyka i Excel

Gdy szukamy maksimum bądź minimum pewnej funkcji f(x) musimy znaleźć wartość zmiennej x, dla której funkcja ma wartość ekstremalną. W tym celu liczymy pochodną f’(x) funkcji i przyrównujemy tą pochodną do zera, ponieważ pochodna się zeruje gdy funkcja ma ekstremum. Czasami zdarza się, że w proces poszukiwania ekstremum funkcji wplatają się dodatkowe warunki, które muszą być spełnione w rozważanym problemie.

Problem taki matematyka rozwiązuje za pomocą metody mnożników Lagrange’a. Arkuszu kalkulacyjny Excel ma wbudowane narzędzie „Solver”, które pozwala takie zagadnienia rozwiązywać.

Celem wykładu jest przedstawienie metody mnożników Lagrange’a oraz narzędzia „Solver” do optymalizacji wielokryterialnej. Przedstawionych będzie kilka przykładów.

Wykład jest skierowany do uczniów liceów zainteresowanych matematyką.

Lekcja festiwalowa Kombinatoryka, czyli… wygrać możesz, przegrać musisz

Kombinatoryka jest pozornie mocno odrębnym działem matematyki, z którego podstawami uczniowie zapoznają się w szkole średniej. Często pozostaje im z tej części matematyki informacja, że kombinatoryka pozwala nam obliczyć np. na ile sposobów możemy poukładać n-elementowy zbiór, albo ile różnych losowań k-elementowych możemy zrealizować ze zbioru n-elementowego. Czy też obliczyć prawdopodobieństwo tego, że w losowaniu wypadnie jakaś szczególna kombinacja liczb.

Na wykładzie zobaczymy kilka przykładów zastosowania kombinatoryki. Ponadto obliczymy jakie jest prawdopodobieństwo, że wytypujemy prawidłowo podzbiór liczb, losowany z większego zbioru liczb.

Wykład jest skierowany do uczniów liceów zainteresowanych matematyką.

Lekcja festiwalowa Rozkład normalny – eksperyment – deska Galtona

Gdy wykonujemy eksperyment i mierzymy wielokrotnie pewien parametr to wyniki nie są takie same. Różnią się od siebie – wynika to z różnych błędów przypadkowych popełnianych w trakcie pomiaru. Gdy w fabryce są produkowane podzespoły elektroniczne np. rezystory albo w zakładach mleczarskich jest rozlewane mleko do kartonów albo w piekarni są pieczone kajzerki to parametry tych produktów różnią się nieznacznie, ponieważ proces produkcji – choć mocno kontrolowany – nie jest wolny od przypadkowych, małych odchyleń. Okazuje się, że jak wykonany dużo pomiarów np. zawartości laktozy w mleku albo rezystancji oporników albo wagi kajzerek to wyniki ułożą nam się w krzywą nazywana krzywą dzwonową, rozkładem normalnym albo rozkładem Gaussa. Maksimum ta funkcja ma w pobliżu wartości średniej z serii pomiarowej.

Rozkład normalny można także uzyskać za pomocą deski Galotna, po której spuszczane są kulki i one wpadają w określone przegródki. Ilość kulek, które wpadają do określonej przegródki w funkcji numeru tej przegródki przybierają kształt krzywej dzwonowej.

Celem wykładu jest przedstawienie rezultatów symulacji numerycznej eksperymentu z zastosowaniem deski Galtona i dyskusja rezultatów. Przeanalizujemy rezultaty w kontekście parametrów, które opisują rozkład normalny oraz teorii pomiaru fizycznego i jego prawidłowego opisu. Wykład jest skierowany do uczniów liceów zainteresowanych fizyką i matematyką.

Spotkanie festiwalowe Enzymy – potężne przyspieszacze z maleńkim centrum dowodzenia

Na spotkaniu poznamy budowę enzymów i dowiemy się jak działają. Powiemy, dlaczego są ważne, a nawet niezbędne dla organizmów oraz co się może wydarzyć, kiedy enzymy nie działają poprawnie. Dowiemy się, jakich pomocników enzymy potrzebują do efektywnego działania. Zastanowimy się także, jakiego enzymu lub pomocnika enzymu mogło brakować hrabiemu Drakuli? 

Nauki biologiczne
 • sob., 2023-09-16 10:00
Spotkanie festiwalowe Immunoterapia - układ odpornościowy w walce z nowotworem

Układ odpornościowy chroni organizm przed różnymi infekcjami, chorobami i schorzeniami. Rozpoznaje i niszczy wadliwe komórki w organizmie powodując szybki powrót do zdrowia.

Układ odpornościowy może również chronić nas przed rozwojem nowotworu lecz często jest to niemożliwe ze względu na to, że komórki nowotworowe wytwarzają sygnały, które powstrzymują komórki immunologiczne przed ich atakowaniem. Dodatkowo komórki nowotworowe ukrywają się lub uciekają przed nadzorem immunologicznym. To powoduje, że nowotwór staje się nierozpoznawalny dla układu odpornościowego.

Z tego względu oprócz standardowych terapii, jak chemioterapia czy radioterapia coraz częściej stosuje się immunoterapię. Immunoterapia jest to innowacyjna strategia leczenia nowotworów, która wykorzystuje układ odpornościowy organizmu do znajdowania i niszczenia komórek nowotworowych. Pobudza, aktywuje i wzmacnia układ odpornościowy, dzięki czemu może on w większym stopniu wyszukiwać i precyzyjnie zabijać komórki nowotworowe. Co istotne, terapia ta nie uszkadza zdrowych komórek. Immunoterapia nowotworu jest bardzo skuteczną metodą leczenia. Zdaniem ekspertów, immunoterapia staje się we współczesnej onkologii przełomem w leczeniu wielu typów nowotworów.

Nauki medyczne
 • sob., 2023-09-16 10:00
Spotkanie festiwalowe Antybiotykooporność – pełzająca pandemia XXI wieku?

Lekooporność mikroorganizmów to zjawisko nabywania odporności przez wirusy, bakterii i grzyby na leki, na które wcześniej te mikroorganizmy były wrażliwe. Największą grupę stanowią bakterie oporne na antybiotyki, co powoduje, że już w niedalekiej przyszłości nie będziemy mieli czym leczyć nawet najdrobniejszych infekcji. Antybiotyki są stosowane nie tylko w medycynie, ale w dużych ilościach w weterynarii, rolnictwie i hodowlach ryb. Transmisja mikroorganizmów pomiędzy tymi środowiskami sprawia, że nabierają one oporności na kolejne antybiotyki, mutują i stają się jeszcze bardziej groźne.

Szacuje się, że w 2019 roku na całym świecie oporność na antybiotyki przyczyniła się do 1.27 miliona zgonów, a do 2050 roku ta liczba może wzrosnąć do 10 milionów rocznie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła lekooporność mikroorganizmów na liście 10 największych zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt. Kluczem do walki z rozwojem lekooporności jest systemowe podejście (z ang. One Health) obejmujące różnorodne działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się oporności nie tylko u ludzi, ale także u zwierząt i w całym środowisku.

Jeśli nie antybiotyki, to co? Naukowcy pracują nad wieloma alternatywnymi metodami walki z bakteriami, m.in. nad enzybiotykami – bacteriobójczymi enzymami. Są to białka pochodzenia wirusowego albo bakteryjnego, które w naturalnych warunkach służą bakteriom i wirusom w normalnym cyklu rozwojowym, natomiast wytworzone i zmodyfikowane przez człowieka stają się śmiercionośną bronią w walce z bakteriami, a co najważniejsze, też tymi, które nabyły oporność na antybiotyki. Powstały już enzybiotyki przeciwko takim opornym szczepom bakterii jak gronkowiec złocisty, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli i inne. Enzybiotyki są również testowane w rolnictwie i hodowli ryb w akwakulturach oraz jako środek konserwacji żywności.

Nauki medyczne
 • sob., 2023-09-16 11:00
Spotkanie festiwalowe Degrowth czy superobfitość? W poszukiwaniu zrównoważonej przyszłości

Zapraszamy na debatę, która przybliży wam świat ekonomii i zrównoważonego rozwoju. Podczas spotkania przyjrzymy się dwóm kontrowersyjnym koncepcjom - ekonomii ograniczonego wzrostu (degrowth economy) i teorii superobfitości (superaboundance theory). Degrowth economy wskazuje na potrzebę zmniejszenia konsumpcji i ograniczenia wzrostu gospodarczego jako środka osiągnięcia zrównoważonej przyszłości. Z drugiej strony, teoria superobfitości sugeruje, że zasoby stają się coraz bardziej dostępne, a towary coraz tańsze w stosunku do wynagrodzeń. Czy możemy pogodzić potrzebę ograniczenia wzrostu z ideą, która wskazuje na dostępność nadmiaru zasobów? Podczas naszej debaty zgłębimy aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne tych koncepcji. Poprzez analizę danych, trendów i przykładów praktycznych, poszukamy dróg do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia zarówno dobrobyt społeczny, jak i ochronę środowiska. Dołącz do dyskusji i rozbudź swoje myśli na temat przyszłości naszej planety. Przyjdź z otwartym umysłem i gotowością do debaty na temat najważniejszych wyzwań rozwojowych, z którymi musimy się zmierzyć, jako odpowiedzialni mieszkańcy globu.

 • sob., 2023-09-16 11:00
Spotkanie festiwalowe Magia chemii - czary czy nauka?

Podczas wykładu zademonstrujemy różnorodne reakcje chemiczne i pokażemy towarzyszące im zaskakujące efekty: zmiany barwy, objętości, temperatury itp. Spróbujemy poradzić sobie z zadaniem alchemika z przed wielu wieków. Postaramy się w przystępny sposób wyjaśnić, jak nauka tłumaczy zaprezentowane interesujące przemiany. Przeprowadzimy również konkurs z magicznymi chemicznymi zagadkami, które uważni słuchacze powinni rozwiązać bez trudu.

Nauki chemiczne
 • sob., 2023-09-16 11:00
Spotkanie festiwalowe Słońce, atom czy wiatr?

Na wykładzie omówione zostaną niskoemisyjne  źródła energii: fotowoltaiczna,  wiatrowa i jądrowa. Dowiemy się czy istnieją ograniczenia w produkcji energii ze źródeł niskoemisyjnych i jakie to ograniczenia. Przedyskutujemy koszty produkcji energii i koszty środowiskowe dla każdego z omawianych źródeł. Czy jesteśmy skazani na ograniczenia w korzystaniu z energii, czy też wykorzystując osiągnięcia nauki będziemy mogli korzystać z energii w skali do jakiej przywykliśmy, nie niszcząc naszej Planety-Ziemi?

Nauki fizyczne
 • sob., 2023-09-16 11:30
Spotkanie festiwalowe Dlaczego praca zdalna zadowala rodziców?
Przeniesienie pracy do domu w czasie pandemii wiązało się z trudnymi doświadczeniami, zwłaszcza w rodzinach z dziećmi. Pomimo tego, praca w tym trybie zyskała akceptację społeczną i wiązała się z ogólną satysfakcją. Z kolei zmiany w Kodeksie Pracy dodatkowo zwiększają jej dostępność zwłaszcza dla rodziców małych dzieci.
 
Wykład zostanie poświęcony długofalowym skutkom pracy zdalnej. Towarzyszyć mu będą pytania o źródła satysfakcji z pracy zdalnej oraz jej wpływ na podział obowiązków w rodzinach pomiędzy kobietami a mężczyznami. Odpowiedzi na nie zostaną udzielone na podstawie realizowanych w IFiS PAN w latach 2020-2022 podłużnych badań jakościowych,
których uczestnicy raz w roku udzielali wywiadów poświęconych przemianom w ich życiu.
 
Badania wskazują, że za „ogólną satysfakcją” z pracy zdalnej, kryją się różne zjawiska, a kluczowe znaczenie ma fakt, „kto” w rodzinie pracuje zdalnie, kobieta, mężczyzna, czy obydwoje partnerów. Jest to bowiem związane z efektami tych zmian, które mogą prowadzić zarówno do utrwalenia nierówności w podziale pracy, niewielkich jak i odwracalnych zmian, ale również tworzenie bardziej zrównoważonych relacji w rodzinach.
Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-16 12:00
Spotkanie festiwalowe Inhalacje solankowe w chorobach układu oddechowego – czy zatoki można wyleczyć solą?

Inhalacje solankowe należą do najstarszych i jednych z bardziej popularnych tradycyjnych metod leczenia chorób układu oddechowego. Jak się okazuje, ich stosowanie jest nie tylko skuteczne, ale ma również naukowe uzasadnienie. Inhalacje solankowe łagodzą bowiem objawy alergii i infekcji dróg oddechowych, hamują stan zapalny w ich obrębie, upłynniają zalegający śluz i umożliwiają jego odkrztuszanie. Tym samym łagodzą większość objawów chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, ułatwiają oddychanie i poprawiają jakość życia pacjentów, bez względu na to czy dotyczy to zwykłego przeziębienia, zapalenia zatok, czy astmy. Są zatem idealną terapią uzupełniającą klasyczne metody leczenia, pozbawioną praktycznie skutków ubocznych. Inhalacje solankowe to nie tylko inhalatory, ale również tężnie solankowe, jaskinie solne czy choćby kąpiele w gorących źródłach mineralnych i spacery nad brzegiem morza. Czy można zatem wyleczyć zatoki solą?

Nauki medyczne
 • sob., 2023-09-16 12:00
Spotkanie festiwalowe Mali konserwatorzy

Zapraszamy na wykład z warsztatami prowadzone przez konserwatorkę Martę Zaborowską, w trakcie którego poznamy wyzwania z jakimi mierzy się muzealny konserwator malarstwa.

Obszar sztuki
 • sob., 2023-09-16 12:00
Spotkanie festiwalowe Różne oblicza biologii – specjalne wydarzenie dla uhonorowania profesor Magdaleny Fikus

Biologia ma różne oblicza – od skali mikro do skali makro, wszystkie fascynujące w swojej różnorodności. W trakcie wydarzenia będzie można wysłuchać trzech prezentacji
trzech badaczy zajmujących się biologią – o genetyce nowotworów, strategiach rozrodczych pająków oraz tym jak neuronauka widzi wpływ społeczny na indywidualne
zachowania. Całość przygotowana dla uhonorowania biolożki, niestrudzonej popularyzatorki nauki i wieloletniej Przewodniczącej Rady Programowej i wice-dyrektorki Festiwalu Nauki w Warszawie – Profesor Magdaleny Fikus.

dr Paula Dobosz - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Marek Żabka - Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Alicja Puścian - Pracownia Neurobiologii Emocji, IBD PAN

 • sob., 2023-09-16 12:00
Spotkanie festiwalowe Praca zdalna – science fiction czy rzeczywistość?

Praca zajmuje nam 1/3 każdego dnia, czasem myślimy o niej nawet na wakacjach. Dla większości z nas praca to znajome miejsce, grupa ludzi, z którymi spędzamy czas, źródło satysfakcji i droga rozwoju. Jeszcze chwilę temu praca zdalna była znana z filmów science fiction - teraz zaczynamy pracować i uczyć się w takim trybie, ale niewiele jeszcze wiemy o tym, co się zmieniło a co zostało takie samo. Proponowana przez nas dyskusja będzie oparta na kanwie badań pracowników zdalnych przeprowadzonych przez badaczy z ALK i SWPS – podyskutujemy o koniecznych zmianach w firmach, sposobie zarządzania ludźmi, bezpieczeństwie i perspektywach na przyszłość.

 • sob., 2023-09-16 12:30
Spotkanie festiwalowe Mam supermoce – rola wątroby w organizmie

Współdziałanie układów wewnątrzwydzielniczego, nerwowego oraz immunologicznego jest podstawą do zachowania homeostazy środowiska wewnętrznego organizmu. Jednym z najważniejszych i wciąż niedocenionych narządów będących kluczowym ośrodkiem wielu procesów fizjologicznych jest wątroba. Poza szeroko opisywanym udziałem w trawieniu, wątroba reguluje objętości krwi, wspiera układ odpornościowy, kontroluje gospodarkę hormonalną, homeostazę lipidów i cholesterolu oraz rozkład związków ksenobiotycznych, w tym wielu obecnych leków. Wszystkie wymienione wyżej procesy potrzebują energii, która pozyskiwana jest w wyniku metabolizmu makroskładników odżywczych, stąd ta funkcja wątroby wydaje się najważniejsza. Co więcej, wątroba posiada zdolność do magazynowania glukozy w postaci glikogenu oraz regulacja ilości lipidów poprzez ich utlenianie lub wydzielanie i przechowywanie m.in. w tkance tłuszczowej. Dodatkowo, wątroba jest głównym organem odpowiedzialnym za metabolizm białek i aminokwasów, w tym usuwanie produktów azotowych z ich degradacji.

Pomimo wyjątkowych zdolności wątroby do regeneracji, choroby wątroby są jedną z głównych przyczyn hospitalizacji pacjentów w Polsce i stanowią globalny problem zdrowotny. Do najczęstszych przyczyn wywołujących choroby wątroby zaliczają się infekcje wirusowe, przedawkowanie leków i alkoholu, a także obciążenia onkologiczne. Niewydolność wątroby prowadzi do zaburzeń wielonarządowych obejmując od problemów z trzustką, sercem, układem mięśniowo-szkieletowym przez zmianę mikrobiomu jelitowego aż po zaburzenia pracy mózgu. Złożony mechanizm choroby wyklucza stosowanie w badaniach podstawowych prostych układów komórkowych i wymaga uwzględnienia wielu czynników patologicznych. Opracowanie potencjalnych możliwości leczenia schorzeń wymaga zrozumienia jej fizjologii i mechanizmów związanych z jej wyspecjalizowanymi funkcjami.

Nauki medyczne
 • sob., 2023-09-16 13:00
Spotkanie festiwalowe Immunoterapia nowotworów

Immunoterapia nowotworów to niezwykle obiecująca strategia walki z rakiem. U niektórych chorych immunoterapia przynosi trwałe działanie przeciwnowotworowe, w tym również u osób z zaawansowaną postacią choroby nowotworowej. Większość dostępnych obecnie immunoterapii skupia się na poprawie skuteczności naturalnych mechanizmów układu odpornościowego, zależnych od limfocytów T. Na wykładzie zostaną poruszone zagadnienia dotyczące stosowanych obecnie immunoterapii z uwzględnieniem terapii adoptywnych. Adoptywny transfer komórek jest rodzajem immunoterapii nowotworów, która wykorzystuje pobrane od pacjentów komórki cytotoksyczne (limfocyty T lub komórki NK). Komórki te poddawane są aktywacji i modyfikacjom w warunkach laboratoryjnych, mającym na celu nasilenie rozpoznawania i zabijania komórek nowotworowych. Niedawno zastosowana modyfikacja tej techniki, wykorzystująca chimeryczne receptory antygenowe (ang. chimeric antygen receptors – CARs), okazała się niezwykle skuteczną metodą leczenia pacjentów z zaawansowanymi nowotworami układu krwiotwórczego. Największą zaletą receptorów CAR jest unikatowy mechanizm rozpoznawania antygenów na komórkach nowotworowych. Jak dotąd, najlepiej przebadanym celem terapii wykorzystującej receptor CAR jest cząsteczka CD19, obecna na limfocytach B i nowotworach wywodzących się z tych komórek, takich jak chłoniaki i białaczki, a której nie ma na powierzchni żadnej innej tkanki. W badaniach klinicznych testujących skuteczność CAR anty-CD19 u pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną uzyskano spektakularne efekty terapeutyczne. Terapia CAR-T jest już dostępna w Polsce, a więcej o niej opowiemy na wykładzie podczas Festiwalu Nauki.

Nauki medyczne
 • sob., 2023-09-16 14:00
Spotkanie festiwalowe Kompetencje prawnika przyszłości w erze sztucznej inteligencji

Chcesz poznać kluczowe umiejętności niezbędne dla prawników w erze dynamicznych zmian we współczesnym świecie? Dołącz do nas, aby dowiedzieć się, jak możesz rozwinąć swoje kompetencje, aby odnieść sukces w zawodzie prawnika. Podczas spotkania podzielimy się z Tobą wiedzą na temat wszelkich umiejętności, które powinien posiadać przyszły
prawnik. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby zdobyć wiedzę, zrozumieć trendy i odkryć nowe możliwości. Dołącz do nas i odnajdź swoją ścieżkę sukcesu w świecie prawniczym.

 • sob., 2023-09-16 14:00
Spotkanie festiwalowe Otyłość otyłości nierówna - czy potrafimy leczyć w sposób spersonalizowany?

Na nadwagę lub otyłość choruje obecnie ponad 60% dorosłych Polaków - czyli około 15 milionów osób. Nie jest możliwe, aby u wszystkich tych chorych przyczyny wzrostu masy ciała były identyczne. Rzeczywiście, otyłość to bardzo heterogenna choroba, a osiągnięcie sukcesu w jej leczeniu wymaga zindywidualizowanego podejścia. Czy umiemy zidentyfikować przyczynę otyłości? Czy potrafimy dobrać skuteczne leczenie?  W trakcie tego spotkania spróbujemy odpowiedzieć na te i inne trudne pytania związane z leczeniem otyłości. 

Nauki medyczne
 • sob., 2023-09-16 15:00
Spotkanie festiwalowe Nietoperze w antropogenicznych pułapkach

Zwykle nie zdajemy sobie sprawy, że zastawiamy śmiertelne pułapki. Dopiero gdy w wiadrze stojącym w piwnicy znajdziemy martwe nietoperze, uświadamiamy sobie, że większość tych zwierząt nie potrafi startować do lotu ostro do góry, ani wspinać się po gładkich powierzchniach. Gdy jakiś nocek utknie w takim pojemniku, piszczy w rozpaczy, co przywabia inne osobniki. Z tego samego powodu w pionowych kloszach lamp znajduje się czasem dziesiątki ususzonych karlików.

Większość nietoperzy, gdy wyląduje w rynnie, nie potrafi z niej wzbić się do lotu. Idą nią aż do rury spustowej. Niegdyś wyprowadzała ona wodę na powierzchnię gruntu – po niespodziewanym zjeździe zwierzęta wypadały na wolną przestrzeń. Teraz masowo trafiają do kanalizacji deszczowej lub zbiorników na deszczówkę.

Dla karlików malutkich nowym zagrożeniem są światła uruchamiane przez czujniki ruchu. Grupy tych małych nietoperzy podczas letniej migracji często zatrzymują się na dzień na klatkach schodowych z otwartymi oknami. Gdy wieczorem ruszają w dalszą podróż, startując do lotu pobudzają czujkę włączającą oświetlenie. Myśląc, że dzień powrócił, znów gdzieś zawisają czy chowają się w różnych zakamarkach. Gdy po paru minutach światło gaśnie, ponownie próbują wystartować i sytuacja się powtarza. Po kilku dniach zaczynają padać z głodu i wycieńczenia, nie rozumiejąc, co się stało, że słońce nie chce zajść…

Często wystarczy niewiele, by zapobiec nieszczęściu. W pomieszczeniach, gdzie bywają nietoperze, pojemniki stawiajmy otworem na dół. Skuteczne zabezpieczenie wszystkich rynien w domu do koszt kilkunastu złotych. Na klatkach schodowych w oknach można zawiesić moskitiery. Lepy trzeba osłaniać kratką o oczku przepuszczającym owady, ale za małym dla nietoperzy… Wystarczy wiedzieć, co stanowi zagrożenie - i mieć dobrą wolę.

Nauki biologiczne
 • sob., 2023-09-16 17:30
Spotkanie festiwalowe Obraz sztucznej inteligencji w filmie Blade Runner (1982)
Prowadzący: dr Jarosław Marek Spychała - kierownik specjalności Zarządzanie Sztuczną Inteligencją na kierunku Zarządzanie oraz specjalności Sztuczna Inteligencja w
transhumanizm na kierunku Socjologia w Collegium Civitas w Warszawie. Naukowo zajmuje się badaniami nad obecnością idei sztucznych istot w kulturze, w szczególności
tradycją mitu Golema i sztuczną inteligencją oraz bada możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w edukacji, kulturze i gospodarce.
Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-16 20:00
Spotkanie festiwalowe Dzień otwarty w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN

Seria czterech wykładów i godzinna sesja pytań i odpowiedzi oraz prezentacji członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Forma hybrydowa, wykłady na żywo w sali wykładowej CAMK i jednocześnie transmitowane na platformie Zoom i YouTube. Udział na platformie Zoom będzie wymagał wcześniejszej rejestracji.

Tematy wykładów i informacje o dostępie internetowym zostaną podane na stronie CAMK www.camk.edu.pl na początku września.

 • ndz., 2023-09-17 10:00
Spotkanie festiwalowe Dzień Otwarty w Centrum Badań Kosmicznych PAN

Zapraszamy na Dzień Otwarty CBK w godz. 10:00 – 15:00

W programie przewidziane są wykłady popularno-naukowe, będzie możliwość zobaczenia instrumentów naukowych opracowanych w CBK i pracujących obecnie w przestrzeni kosmicznej na różnych satelitach oraz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.

Przewidujemy gry i zabawy edukacyjne dla dzieci, a dla starszych pogadanki i prezentacje, m.in. o Układzie Słonecznym i co się w nim znajduje?

Chętnych zapraszamy na warsztaty pt. "Lecimy w podróż kosmiczną", „Kosmiczny detektyw”  oraz ,,Zabawy i quizy teledetekcyjne''.

Nie zabraknie opowieści o Marsie i bazie marsjańskiej, tematu zawsze elektryzującego słuchaczy i pobudzającego wyobraźnię nie tylko najmłodszych.

Przewidziany jest również pokaz tworzenia jądra komety. W trakcie pokazu jego uczestnicy dowiedzą się, jak są zbudowane i skąd biorą się komety. Następnie wiedza ta zostanie użyta już w trakcie pokazu, kiedy w kolejnych krokach i przy udziale publiczności (np. pomoc w liczeniu, doping, odpowiedzi na pytania) będzie tworzona kometa od prezentacji poszczególnych jej składników, które będą powoli mieszane i stworzą „zupę kometarną”, aż po finałowy produkt, czyli ciało stałe, które można będzie dotknąć, oczywiście przy zachowaniu bezpieczeństwa – gogle na twarzy chroniące oczy przed ewentualnymi odpryskami suchego lodu czyli zamrożonego dwutlenku węgla do temperatury –78,5 stopnia Celsjusza.

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-17 10:00
Spotkanie festiwalowe Pierwsza w Polsce aplikacja do badania funkcji poznawczych dzieci i młodzieży

Zespół badaczy z Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Uniwersytet SWPS w latach 2018-2022 zrealizował projekt „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem było opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi (Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych KAPP) – w postaci testów komputerowych i papierowych - do diagnozy funkcjonowania poznawczego dzieci i młodzieży, w wieku od 3 miesięcy do 25 lat wraz z zestawem materiałów postdiagnostycznych. W jego skład wchodzi aplikacja komputerowa zawierająca testy, kwestionariusze oraz skale obserwacyjne do badania funkcji poznawczych (tj. pamięci, myślenia, uwagi, języka, czytania i pisania). Dla wieku 5-10 lat przewidziano badanie zarówno baterią testów komputerowych jak i ocenę poznawczego funkcjonowania dziecka przez rodzica i nauczyciela (diagnoza 270 stopni).

Koncepcja merytoryczna zestawu narzędzi diagnostycznych do pomiaru funkcji poznawczych bazuje na autorskim Wielowymiarowym Modelu Funkcjonowania Poznawczego (WMFP), który w swojej strukturze wykorzystuje funkcje wykonawcze w połączeniu ze sferą percepcji, języka i komunikacji. WMFP powstał w oparciu o model funkcji wykonawczych, strukturalny model systemu językowego oraz psycholingwistyczny model subsytemu fonologicznego, a także w oparciu o wyniki badań wskazujących na znaczenie zawartych w modelu zmiennych psychologicznych dla szeroko rozumianego sukcesu edukacyjnego, zarówno w populacji ogólnej uczniów, jak i w grupach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 • ndz., 2023-09-17 10:00
Spotkanie festiwalowe Piknik rodzinny z Gwidonem, czyli warszawskim słoniem leśnym: wielcy łowcy plejstocenu

Piknik rodzinny z Gwidonem w Muzeum Ziemi staje się już tradycją. W tym roku podczas spotkań organizowanych pod logiem Gwidona - słonia leśnego odnalezionego w Warszawie przy ulicy Leszno - będziemy poznawać tajemnice wielkich ssaków plejstocenu i środowiska ich życia. 

Podczas Pikniku dowiemy się o życiu plejstoceńskich drapieżników: wielkich kotowatych (takich jak lwy jaskiniowe czy pantery) i wielkich niedźwiedziach stepowych, które niegdyś występowały na ternach naszego kraju. Ważnymi drapieżcami plejstocenu byli także przedstawiciele rodzaju Homo. Opowiemy zatem także o tym, jak polowali neandertalczycy i kromaniończycy - nasi bezpośredni przodkowie!

Na Pikniku czeka na Was wiele stoisk i aktywności, m.in.:

 • Plejstoceński detektyw / rozpoznawanie tropów zwierząt
 • Puzzle przeszłości / odkrywanie i rekonstrukcja szkieletów zwierząt plejstoceńskich
 • Barwy plejstocenu / malowanie na ceramice
 • Spotkanie z drapieżnikami plejstocenu
 • Wystawa megafauny plejstoceńskiej
 • Pokazy wytwarzania narzędzi kamiennych oraz rozniecania ognia
 • Pokaz filmu

Plejstocen był to epoką czwartorzędu poprzedzającą holocen, w którym żyjemy. Plejstocen jest nazywany epoką lodowcową, co doprowadziło do przekonania, że w tym czasie na Ziemi panował zimny klimat, związany z występowaniem lądolodów. Jest to błędne uogólnienie. Klimat plejstocenu ulegał cyklicznym wahaniom, a okresy zimne (zlodowacenia), były oddzielone okresami ciepłymi (interglacjałami), których klimat bywał porównywalny do dzisiejszego. Można wyobrazić sobie, jak różnorodne było środowisko plejstocenu - w jego zimnych przedziałach lasy były nieliczne, a flora zdominowana przez krzewy, karłowate drzewa i byliny, które tworzyły charakterystyczne dla zlodowaceń zbiorowiska stepo-tundry. Podczas ciepłych interglacjałów znaczne obszary porośnięte były przez lasy liściaste. Za zmianami klimatu i szaty roślinnej następowały również zmiany fauny. W plejstocenie rozkwitała tak zwana megafauna, czyli zwierzęta wyróżniające się rozmiarem i masą. W czasie zlodowaceń, tereny o chłodnym klimacie zamieszkiwały zwierzęta tolerujące zimno, natomiast podczas interglacjałów gatunki te wycofywały się na północ wraz z cofającym się lądolodem, ustępując miejsca zwierzętom ciepłolubnym. Oczywiście, zarówno w świecie zwierząt, jak i roślin występowały także gatunki, które utrzymywały się na tych samych obszarach tak podczas zlodowaceń, jak i interglacjaów.

Nauki o Ziemi
 • ndz., 2023-09-17 11:00
Spotkanie festiwalowe „Eye-tracking” na przykładzie badań prowadzonych we współpracy z Tramwajami Warszawskimi

Prezentacja wyników badań realizowanego doktoratu wdrożeniowego we współpracy z Tramwajami Warszawskimi. Porównanie uwagi wzrokowej motorniczych ekspertów i nowicjuszy (tzw. eye-tracking).

 • ndz., 2023-09-17 11:00
Spotkanie festiwalowe EtnoVR jako film 360 i aplikacja 3D

Przedmiotem prezentacji będzie: (1) 9-minutowy film 360 stopni umożliwiający doświadczenie nieporozumienia kulturowego poprzez ucieleśnienie/wejście w perspektywy reprezentantów dwóch kultur; (2) 9-minutowe doświadczenie 3D, stworzone w Unity, które dotyczy tych samych bohaterów i tematyki, ale umożliwia poruszanie się po wirtualnej przestrzeni (film 360 stopni jest doświadczeniem pasywnym).

 • ndz., 2023-09-17 11:30
Spotkanie festiwalowe Med-Stres: pomoc pomagającym w dobie cyfryzacji

Zmęczenie, stres, przeciążenie, wypalenie – to problemy, z którymi borykają się pracownicy i pracowniczki zawodów pomocowych, w tym personel medyczny. Ich znaczenie uwydatniła sytuacja pandemii, kiedy jasne stało się, że aby pomagać, sami pomagający potrzebują dostępu do profesjonalnego wsparcia. Dotarcie z szybką, szeroko zakrojoną pomocą psychologiczną stanowi poważne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia psychicznego. Potrzeba rzetelnych narzędzi, po które będzie można sięgać w dowolnym czasie, także w domowych warunkach. Rozwiązaniem mogą być nowoczesne programy wsparcia psychologicznego wykorzystujące rozwiązania cyfrowe (digital mental health). Podczas wykładu zarysowany zostanie kontekst rozwiązań technologicznych i narzędzi cyfrowych w interwencjach psychologicznych, na przykładzie programu Med-Stres SOS skierowanego do medyków w pandemii. 

 • ndz., 2023-09-17 12:20
Spotkanie festiwalowe Pokaz czatbota Fido

W trakcie wykładu będzie można zapoznać się z funkcjami czatbota Fido stworzonego do wpierania osób borykających się z problemami psychicznymi. Wsparcie Fido polega na przekazywaniu treści psychoedukacyjnych i stosowaniu technik terapii poznawczo-behawioralnej. Do technik stosowanych przez Fido należy m.in. technika wdzięczności lub dialog sokratejski polegający na prowadzeniu rozmowy, której celem jest wykrycie i zmiana sposobów myślenia podtrzymujących problemy psychiczne. Do prowadzenia rozmowy Fido wykorzystuje mechanizmy przetwarzania języka naturalnego stworzonymi od podstaw przy współudziale zespołu Fido.

dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS (Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu)

 • ndz., 2023-09-17 13:00
Spotkanie festiwalowe Prawa człowieka związane z procedurami medycznymi

Konstytucyjne prawo związane z medycyną to przede wszystkim prawo do ochrony zdrowia. Czy jest ono w prawie polskim w pełni szanowane? Zagadnienie dotyczy zarówno dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze  środków publicznych jak istnienia tzw. klauzuli sumienia lekarza. W zakres rozważań wchodzi też wymaganie zgody na leczenie i obowiązkowe szczepienia.

 • ndz., 2023-09-17 13:00
Spotkanie festiwalowe Czy da się zaprojektować lepszą przyszłość dla świata?

Przyszłości nie da się przewidzieć, ponieważ nie jest zdeterminowana i ulega ciągłym zmianom pod wpływem naszych obecnych decyzji. Dzięki temu możemy stworzyć strategię, która pozwoli nam ją kształtować. Robimy to dzięki uważnej obserwacji zmian zachodzących w badanej dziedzinie czy wokół interesującego nas zagadnienia. Znając mechanizmy tych zmian tworzymy scenariusze przyszłości, ze scenariuszy wybieramy najbardziej prawdopodobne elementy, na których zaistnieniu nam zależy. Następnie tworzymy strategię, która zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju przyszłości w korzystnym dla nas kierunku. Brzmi egzotycznie? A przecież każdy z nas jest projektantem przyszłości, kiedy planuje wakacyjny wyjazd – na podstawie bieżących obserwacji i przeszłych doświadczeń, tworzymy scenariusz optymalnego wyjazdu i wprowadzamy działania umożliwiające jego realizację.

Nauki biologiczne
 • ndz., 2023-09-17 15:00
Spotkanie festiwalowe Enzymy jako miejsca działania leków

Enzymy to biologiczne katalizatory, cząsteczki, które przyspieszają przebieg reakcji metabolicznych. Działają w każdym żywym organizmie, a bez ich aktywności nie jest możliwe życie. I chociaż utrata aktywności enzymów jest przyczyną wielu chorób u ludzi, to istnieją także liczne leki, których efekt terapeutyczny wynika z hamowania aktywności specyficznych enzymów. Wykład przybliży zagadnienia związane z enzymami jako celem działania leków. Zostanie omówione pojęcie enzymu, rola fizjologiczna enzymów oraz konsekwencje utraty ich aktywności dla żywych organizmów. Słuchacze będą także mogli poznać przykłady leków, których celem działania są enzymy.

Nauki biologiczne
 • ndz., 2023-09-17 15:00
Spotkanie festiwalowe Prawne aspekty identyfikacji płci: wyzwania i implikacje

W erze rosnącej akceptacji różnorodności płciowej, prawne aspekty identyfikacji płci stają się tematem o kluczowym znaczeniu. W trakcie wystąpienia zostanie zgłębiony ten temat, z uwzględnieniem różnych podejść prawnych do identyfikacji płci na całym świecie. Wystąpienie rozpocznie się od przedstawienia różnych metod prawnej identyfikacji płci, począwszy od tradycyjnych podejść opartych na biologii, a skończywszy na nowoczesnych, które uwzględniają tożsamość płciową. Zostaną omówione, jak różne systemy prawne na świecie podchodzą do tego tematu i jakie są tego konsekwencje dla osób, które te systemy dotyczą. Następnie zostaną omówione prawa związane z identyfikacją płci. Przybliżone zostaną prawa człowieka, takie jak prawo do prywatności, godności i wolności od dyskryminacji, a także jak te prawa są interpretowane i stosowane w kontekście identyfikacji płci. Na koniec wystąpienia skupione zostaną uwagi na przyszłości prawnej identyfikacji płci, zwracając uwagę na rozwijające się trendy i wyzwania, w tym kwestie związane z uznaniem niebinarnych tożsamości płciowych i wpływem technologii na prawne ustalanie płci. Celem wystąpienia jest przyczynienie się do rozwijającej się dyskusji na temat prawnej identyfikacji płci, podkreślając potrzebę podejścia, które szanuje prawa jednostek i uwzględnia złożoność tematu.

 • ndz., 2023-09-17 15:00
Spotkanie festiwalowe Obraz czarno-biały czy różne odcienie szarości? Czy rządy prawa można zmierzyć?

W debacie publicznej często się mówi, że dane państwo przestało być państwem prawa. Zerojedynkowe podejście sugeruje, że państwo prawa albo może istnieć, albo nie mieć racji istnienia. Tymczasem poziom rządów prawa można zmierzyć, a na wynik wpływają różne czynniki. Upolitycznienie sądów nie musi oznaczać, że sądy są polityczne w typowych sprawach życia codziennego. Brak przejrzystości decyzji politycznych niekoniecznie musi prowadzić do korupcji. Podporządkowanie niektórych instytucji nie musi oznaczać spadku poczucia bezpieczeństwa obywateli. Poziom rządów prawa jest przedmiotem analizy ze strony różnych organizacji międzynarodowych i pozarządowych (np. OECD, Unia Europejska, World Justice Project, Freedom House, V-Dem, Bertelsmann Institute czy International IDEA). Celem wykładu będzie prezentacja stosowanych metodologii oraz odpowiedź na pytanie, jak wyniki w poszczególnych rankingach mogą wpływać na reputację i poziom bezpieczeństwa obywateli poszczególnych państw.

 • ndz., 2023-09-17 17:00
Spotkanie festiwalowe Rośliny ołówkiem lub plamą - warsztaty ilustracji botanicznej

Zajęcia, na których uczestnicy mogą poznać tajniki malarstwa akwarelowego, rysowania i szkicowania roślin. Na początku spotkania prelekcja o ilustracji przyrodniczej.

Obszar sztuki
 • ndz., 2023-09-17 17:00
Spotkanie festiwalowe Nieludzkie traktowanie - case study i metody zapobiegania torturom

W trakcie wykładu zostaną przedstawione informacje na temat prewencji tortur w Polsce, w szczególności na temat Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT), Podkomitetu do Spraw Prewencji (SPT) oraz Europejskiego Komitetu  do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT). Omówione zostaną także zidentyfikowane przez KMPT przypadki tortur w Polsce w komisariatach Policji oraz jednostkach penitencjarnych, w oparciu o prawomocne wyroki sądowe oraz raporty Mechanizmu Prewencji Tortur.

 • ndz., 2023-09-17 18:00
Spotkanie festiwalowe Dobre miejsce do życia. Nowoczesne trendy w rozwoju miast

Podczas wykładu przedstawione zostaną najważniejsze koncepcje i trendy rozwoju współczesnych miast. Omówione zostaną zmiany w podejściu w polityce miejskiej do tworzenia przestrzeni przyjaznych do życia, pociągających za sobą zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni. Według tej koncepcji współczesne miasto powinno być przede wszystkim miejscem, gdzie dobrze i wygodnie żyje się mieszkańcom, a ludzie mogą korzystać z przestrzeni miejskiej. Kolejnym priorytetem jest tworzenie miast zrównoważonych, wdrażąjących ekologiczne technologie, powodujących, że życie w mieście mniej obciąża środowisko. Tworzone i pielęgnowane są tereny zielone, także w skali mikro (np. parki kieszonkowe). Kolejna zmiana dotyczy poruszania się po mieście i ograniczania w nim liczby samochodów oraz ruchu samochodowego, rozbudowywane w tym celu są sieci ścieżek rowerowych, transport publiczny, czy infrastruktura dla pojazdów elektrycznych. Trzecim głównym trendem jest wdrażanie koncepcji smart city, zakładającej wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem, a także wykorzystanie różnego rodzaju danych, które są pozyskiwane w celu usprawnienia usług miejskich. Technologie cyfrowe wkraczają w nowe dziedziny życia, co powoduje, że można je wykorzystywać na bardzo szerokim polu i wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia.

Nauki społeczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • wt., 2023-09-19 15:00
Spotkanie festiwalowe Ludzie nauki Wojskowej Akademii Technicznej – dr Bartosz Kozicki

Spotkanie z ppłk dr Bartoszem Kozickim, adiunktem w Instytucie Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej,  którego osiągnięcia naukowe zostały zauważone i docenione nie tylko w kraju, ale również za granicą. Podczas spotkania zaprezentuje swój profil naukowy w uczelnianym Repozytorium Baza Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej. Na podstawie własnych doświadczeń dr Kozicki opowie o tym, jak wygląda praca naukowca, jaką trzeba pokonać drogę by móc piąć się po ścieżkach kariery naukowej, jakich wymaga to umiejętności i dlaczego warto? i czy naukę da się lubić?

Nauki społeczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
Spotkanie festiwalowe Zielona energia z węgla, czyli o super własnościach superkondensatorów

Kondensatory, jako proste elementy wieluu układów elektronicznych są znane większości z nas. Niewiele osób jednak wie, że z biegiem rozwoju nauki, układy te nabrały szereg specyficznych cech, czego rezultatem jest wydzielenie odrębnej grupy urządzeń magazynujących energię elektryczną zwanych superkondensatorami. Z powodu rosnącego zanieczyszczenia środowiska i niekorzystnych zmian klimatycznych, zamiast korzystać z kopalnych źródeł energii (węgla, ropy, gazu), powinniśmy znacznie szerzej rozważać zrównoważone technologie alternatywne (energię słońca, wiatru, czy wody). Będziemy do tego celu potrzebować jednak efektywnych jej magazynów. Warunki pogodowe są bowiem zmienne, a nie każdy ma przywilej mieszkać na przykład w rejonie o wysokim nasłonecznieniu. Niezwykle użytecznym magazynem energii mogą stać się właśnie superkondensatory zbudowane ze specyficznych materiałów węglowych, tj. takich których jeden gram suchej masy zajmuje powierzchnię równą nawet połowie boiska piłkarskiego. Nie trudno sobie wyobrazić, ile ładunku elektrycznego możemy zatem zgromadzić w takim urządzeniu. Są to ogromne ilości dostępne natychmiastowo, co oznacza że możemy naładować superkondensator w przeciągu kilku sekund, a nie kilku godzin jak klasyczną baterię, czy akumulator. I o tym będą nasze warsztaty. Zapoznamy się na nich z budową i zasadą działania superkondensatorów, ich realnymi zastosowaniami, zaletami i ograniczeniami.  Zbudujemy również kilka prawdziwych, w pełni sprawnych urządzeń, które wykorzystamy jako źródło zasilania małych urządzeń elektronicznych (zabawki, zegarka, itp.). Pokażemy zatem, że energia pozyskana z węgla może być jak najbardziej ekologiczna.

Nauki chemiczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • wt., 2023-09-19 15:00
 • śr., 2023-09-20 15:00
 • czw., 2023-09-21 15:00
 • pt., 2023-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Zmiany demograficzne - wyzwanie i szansa współczesności

Spotkanie koncentruje się na wskazaniu przyczyn i konsekwencji współczesnych zmian demograficznych. Zmiany demograficzne należą do jednych z najistotniejszych determinant rozwoju lub jego hamowania tak w układzie krajów, regionów jak i świata.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • wt., 2023-09-19 15:00
Spotkanie festiwalowe Imigranci w miastach UE

Zjawisko migracji, choć obecne od zawsze, nigdy nie odbywało się w tak szerokiej skali i nie budziło tak wiele kontrowersji jak współcześnie. Migracje mają wiele zróżnicowanych oblicz: mogą mieć charakter przymusowy  (gdy migranci uciekają przed wojną lub prześladowaniami politycznymi) lub ekonomiczny – gdy migranci zmieniają miejsce zamieszkania w poszukiwaniu lepszych zarobków i warunków życia. Migrują zarówno kadry wysokokwalifikowane (wtedy mowa o klasie metropolitalnej lub ekspatach) jak i osoby o niższych kwalifikacjach. Społeczność migrantów jest więc bardzo zróżnicowana pod względem kulturowym i zawodowym, a tym samym ma różne potrzeby i w inny sposób może też oddziaływać na społeczność przyjmującą.
Społeczeństwa w krajach członkowskich UE starzeją się, napływ migrantów może spowolnić ten proces oraz powstrzymać jego negatywne konsekwencje, np. zapełnić powstające niedobory na rynku pracy. Jednak czy migranci „wpiszą się” w społeczności przyjmujące, czy będą razem z nimi budowali dobrobyt zależy nie tylko od nich samych i od podejścia społeczności przyjmującej, ale też od polityki integracyjnej prowadzonej przez władze centralne i lokalne (czyli działań mających pomóc się zintegrować). Analizowany w ten sposób proces migracji jest więc szansą na powstrzymanie niekorzystnych procesów demograficznych, a zarazem wyzwaniem.
Proponowane spotkanie będzie miało formę wykładu przeplatanego dyskusją z uczestnikami. Dyskusji na temat własnych doświadczeń i obserwacji sprzyja fakt, że polskie miasta są zamieszkiwane przez coraz większe grupy migrantów różnej narodowości, a sama Polska zmieniła swój status z kraju emigracyjnego na emigracyjno-imigracyjny (co oznacza, że wielu Polaków wyjeżdża za granicę, ale równocześnie do Polski przyjeżdża coraz więcej migrantów z innych krajów).

 

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 16:00
Spotkanie festiwalowe Zadziwiający (Wszech)świat czarnych dziur

Czarne dziury to najbardziej tajemnicze obiekty we Wszechświecie. I chociaż wszyscy o nich słyszeli, to nikt ich nie widział. Z wykładu dowiemy się, skąd właściwie biorą się czarne dziury, jakie są ich niezwykłe właściwości i w jaki sposób moglibyśmy ich użyć do podróży do innych części Wszechświata. Odkryjemy, że czarne dziury mogłyby być domem dla kosmicznych cywilizacji i porozmawiamy o długowieczności czarnych dziur. Wykład dla dzieci i dorosłych o dowolnym stopniu zaawansowania.

Nauki fizyczne
 • pon., 2023-09-18 16:00
Spotkanie festiwalowe Duże modele zwierzęce w badaniach przedklinicznych innowacyjnych leków i wyrobów medycznych

Duże modele zwierzęce (świnia, owca, krowa) oprócz swojej podstawowej funkcji czyli dostarczania ludziom pokarmu od wieków spełniają jeszcze jedną bardzo ważną rolę. Od wieków odgrywały ogromną rolę w procesie rozwoju nauk medycznych. Pierwsze doniesienia na temat badań eksperymentalnych na zwierzętach datuje się na ok. 305-245 rok p.n.e. W kolejnych wiekach naszej ery obserwowaliśmy intensywny rozwój nauki oraz medycyny, który dzięki zwierzętom pozwolił opanować wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii oraz patofizjologii zarówno zwierząt jak i ludzi.

Zgodnie z wytycznymi i prawem, pomimo bardzo intensywnego rozwoju biotechnologii i technologii medycznych, badania na zwierzętach są w dalszym ciągu niezastąpionym „narzędziem” do opracowywania nowych metod diagnostycznych, terapii, wyrobów medycznych oraz leków dla ludzi. Najbardziej znanymi modelami zwierzęcymi są gryzonie, jednak w ostatnich latach, coraz większe uznanie w badaniach przedklinicznych zdobyły modele zwierząt gospodarskich, takich jak świnia, owca czy krowa.

Badania przedkliniczne mają na celu potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa badanej substancji przed rozpoczęciem badań klinicznych z udziałem człowieka. Pozwalają one również poznać mechanizmy molekularne powodujące daną jednostkę chorobową. Rozwój przedkliniczny wymaga zatem opracowania modelu zwierzęcego, który będzie odzwierciedlał funkcje biologiczne i fizjologiczne organizmu badanego, a także uwzględniał podobieństwa i różnice międzygatunkowe, zwłaszcza w kontekście toksyczności i farmakokinetyki przyszłego produktu leczniczego.

Badania kliniczne z udziałem ludzi, można rozpocząć po charakterystyce profilu bezpieczeństwa cząsteczki „kandydującej”. Określa się go w nieklinicznych badaniach toksyczności w odniesieniu do narządów docelowych, w zależności od dawki oraz potencjalnej odwracalności. Ten etap pozwala zdefiniować potencjalne działania niepożądane, których ryzyko wystąpienia mogłoby przewyższyć zaplanowane korzyści dla docelowych pacjentów. Podobnie wygląda proces rejestracyjny wyrobów medycznych. Gotowy produkt, w zależności od swojej kategorii musi być przebadany na modelu zwierzęcym.

Nauki biologiczne
 • pon., 2023-09-18 17:00
Spotkanie festiwalowe O poszukiwaniu igły w stogu siana

Podczas wykładu zostaną omówione podstawy techniki obliczeniowej zwanej analizą przedziałową oraz jej zastosowanie w obliczeniach komputerowych do dowodzenia twierdzeń i testowania hipotez matematycznych takich jak:  problem Keplera, czyli jak pakować pomarańcze w skrzynkach, aby zmieścić ich jak najwięcej, stabilność Układu Słonecznego, czyli czy planety krążąc dookoła Słońca w przyszłości nie pozderzają się, czy wreszcie testy hipotezy Riemanna, wciąż hipotezy, nie twierdzenia, będącej jednym z najsłynniejszym nierozwiązanych problemów matematycznych.

Nauki techniczne
 • pon., 2023-09-18 17:00
Spotkanie festiwalowe Rosja jako nowe imperium zła?

O imperium zła mówił jako pierwszy Ronald Reagan. Czy dziś tym imperium stała się Rosja?

Nauki społeczne
 • pon., 2023-09-18 17:00
Spotkanie festiwalowe Smart city - jak wygląda przyszłość miast? 

Wykład poświęcony jest tematyce rozwoju nowoczesnych miast. Przedstawia on koncepcję smart city oraz czynniki sprzyjające i utrudniające jej realizację. W ramach wykładu zaprezentowane zostaną również przykłady projektów realizowanych w miastach określanych jako inteligentne.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 17:00
Spotkanie festiwalowe Tajemnice bogactwa i ubóstwa krajów: dlaczego różnimy się tak bardzo?

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego niektóre kraje na świecie są bardzo bogate, podczas gdy inne zmagają się z ubóstwem? Czy kiedykolwiek zadawaliście sobie pytanie, co naprawdę oznacza, że kraj jest bogaty lub biedny? Jeśli tak, to wykład pt. "Tajemnice bogactwa i ubóstwa krajów: dlaczego różnimy się tak bardzo?" jest dla Was!

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 17:00
 • wt., 2023-09-19 17:00
 • śr., 2023-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Zrównoważony rozwój miast w UE

Koncepcja zrównoważonego rozwoju została rozpowszechniona w 1987 r. w raporcie „Nasza wspólna przyszłość”. Rozwój zrównoważony został zdefiniowany jako taki, który zaspokaja potrzeby współczesnego pokolenia, bez narażania na szwank możliwości zaspokajania potrzeb przez przyszłe pokolenia. Ze wskazanego raportu wynikają trzy podstawowe filary wzrostu – konieczność zaspokajania potrzeb, sprawiedliwość społeczna w wymiarze wewnątrz i międzypokoleniowym, ograniczenia narzucane gospodarce przez środowisko. Podkreślić należy, ze rozwój zrównoważony nie ma być synonimem hamulca rozwoju gospodarczego, ale nowym podejściem do niego. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób kształtować rozwój miast, aby był on zrównoważony?
Niemal 40 lat po ukazaniu się raportu „Nasza wspólna przyszłość” miasta są rozwijane wg wielu, mniej lub bardziej znanych modeli, wpisujących się w koncepcję wzrostu zrównoważonego. Można tu wskazać koncepcje koncentrujące się na pożądanych kierunkach rozwoju przestrzennego np. koncepcje miasta zwartego, miasta zielonego, miasta ekologicznego, miasta smart, nowego urbanizmuitp., a także koncepcje dotyczące jakości życia w mieście, w szczególności w kontekście sprawiedliwości społecznej, zrównoważonej gospodarki miejskiej, czyli np. self-reliant city, just city czy community garden.

Podczas warsztatu, prowadząca będzie omawiać wybrane koncepcje na przykładzie miast, które faktycznie podjęły próby ich wdrażania, ze wskazaniem sukcesów i porażek w tym procesie. Prowadząca będzie też angażowała do dyskusji uczestników warsztatów, odwołując się do ich obserwacji życia w Warszawie i innych miast, zachęcając też do burzy mózgów i pracy w podziale na małe grupy.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 17:30
Spotkanie festiwalowe Co to jest polaryzacja?

Jak działają okulary z polaryzacją? Czym ona w ogóle jest? Z wykładu dowiemy się, na czym polega polaryzacja fal, jak objawia się na co dzień w naszym życiu i jakich fal dotyczy. Zjawisko to zostanie zademonstrowane w praktyce na przykładzie nadajnika i odbiornika mikrofal, między które będziemy wstawiać różne przedmioty.

Nauki fizyczne
 • pon., 2023-09-18 18:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego wynagrodzenie pracowników musi być sprawiedliwe?

Z badań wynika, że w polskich realiach jawność i znajomość zasad wynagradzania nie ma znaczenia, gdy konstrukcja systemu wynagradzania nie jest postrzegana jako sprawiedliwa. W praktyce oznacza to konieczność uwzględnienia zasad sprawiedliwości w systemie wynagradzania, zanim zostanie on ujawniony i wytłumaczony pracownikom. Należy zastosować mechanizmy, które doprowadzą do równego wynagrodzenia za pracę tej samej wartości i odpowiedniego różnicowania w przypadku zróżnicowanych zadań. W wystąpieniu udzielę odpowiedzi na pytania, jakie działania prowadzą do systemu wynagradzania, który będzie uznany za sprawiedliwy.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 18:00
Spotkanie festiwalowe Dług publiczny: przyjaciel czy wróg? Odkrywamy tajniki zadłużenia państw

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego kraje pożyczają pieniądze? Na wykładzie pt. "Dług publiczny: przyjaciel czy wróg? Odkrywamy tajniki zadłużenia państw" odpowiemy sobie na pytanie, czym jest dług publiczny, dlaczego państwa decydują się na zaciąganie długów i jakie są tego konsekwencje. Zastanowimy się również nad tym, kiedy dług staje się szczególnie niebezpieczny - przytaczając przykłady krajów z wysokim poziomem zadłużenia.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 18:00
 • wt., 2023-09-19 18:00
 • śr., 2023-09-20 18:00

©2022 Festiwal Nauki