O neuroróżnorodności - czy ryba wchodzi na drzewo?

Termin: 
poniedziałek, 20 Maja, 2024 - 18:00
Zapraszamy ponownie na spotkanie o neuroróżnorodności, które nie odbyło się w lutym 2024!
Spotkamy się z Zofią Borską-Mądrzycką z Wydziału Psychologii UW.
Termin: 20.05.2024 r., godz. 18:00
Lokalizacja: ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, Sala Lustrzana
Transmisja online na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=B2fMF_y9OCk
Neuroróżnorodność to koncepcja, według której ludzie doświadczają rzeczywistości na bardzo różne sposoby i według której nie ma jednego, właściwego i poprawnego myślenia, odczuwania, uczenia się i zachowania. Słowo „neuroróżnorodność” może odnosić się po prostu do różnic między ludźmi, ale zazwyczaj używane jest w kontekście spektrum autyzmu czy ADHD lub dysleksji. Pojęcie neuroróżnorodności dało początek społecznemu ruchowi na rzecz równości dla atypowych mniejszości, a obecnie coraz częściej spotyka się je w kontekście badań naukowych i praktyki klinicznej. Podczas spotkania przyjrzymy się zjawisku neuroróżnorodności, porozmawiamy o języku jakim się o niej opowiada i zastanowimy się nad tym jakie znaczenie ma neuroróżnorodność w naszym życiu.
Organizatorzy:
Festiwal Nauki
Polska Akademia Nauk
Wszechnica

©2024 Festiwal Nauki