Polska Akademia Nauk

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Immunoterapia - układ odpornościowy w walce z nowotworem

Układ odpornościowy chroni organizm przed różnymi infekcjami, chorobami i schorzeniami. Rozpoznaje i niszczy wadliwe komórki w organizmie powodując szybki powrót do zdrowia.

Układ odpornościowy może również chronić nas przed rozwojem nowotworu lecz często jest to niemożliwe ze względu na to, że komórki nowotworowe wytwarzają sygnały, które powstrzymują komórki immunologiczne przed ich atakowaniem. Dodatkowo komórki nowotworowe ukrywają się lub uciekają przed nadzorem immunologicznym. To powoduje, że nowotwór staje się nierozpoznawalny dla układu odpornościowego.

Z tego względu oprócz standardowych terapii, jak chemioterapia czy radioterapia coraz częściej stosuje się immunoterapię. Immunoterapia jest to innowacyjna strategia leczenia nowotworów, która wykorzystuje układ odpornościowy organizmu do znajdowania i niszczenia komórek nowotworowych. Pobudza, aktywuje i wzmacnia układ odpornościowy, dzięki czemu może on w większym stopniu wyszukiwać i precyzyjnie zabijać komórki nowotworowe. Co istotne, terapia ta nie uszkadza zdrowych komórek. Immunoterapia nowotworu jest bardzo skuteczną metodą leczenia. Zdaniem ekspertów, immunoterapia staje się we współczesnej onkologii przełomem w leczeniu wielu typów nowotworów.

Nauki medyczne
 • sob., 2023-09-16 10:00
Spotkanie festiwalowe Antybiotykooporność – pełzająca pandemia XXI wieku?

Lekooporność mikroorganizmów to zjawisko nabywania odporności przez wirusy, bakterii i grzyby na leki, na które wcześniej te mikroorganizmy były wrażliwe. Największą grupę stanowią bakterie oporne na antybiotyki, co powoduje, że już w niedalekiej przyszłości nie będziemy mieli czym leczyć nawet najdrobniejszych infekcji. Antybiotyki są stosowane nie tylko w medycynie, ale w dużych ilościach w weterynarii, rolnictwie i hodowlach ryb. Transmisja mikroorganizmów pomiędzy tymi środowiskami sprawia, że nabierają one oporności na kolejne antybiotyki, mutują i stają się jeszcze bardziej groźne.

Szacuje się, że w 2019 roku na całym świecie oporność na antybiotyki przyczyniła się do 1.27 miliona zgonów, a do 2050 roku ta liczba może wzrosnąć do 10 milionów rocznie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła lekooporność mikroorganizmów na liście 10 największych zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt. Kluczem do walki z rozwojem lekooporności jest systemowe podejście (z ang. One Health) obejmujące różnorodne działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się oporności nie tylko u ludzi, ale także u zwierząt i w całym środowisku.

Jeśli nie antybiotyki, to co? Naukowcy pracują nad wieloma alternatywnymi metodami walki z bakteriami, m.in. nad enzybiotykami – bacteriobójczymi enzymami. Są to białka pochodzenia wirusowego albo bakteryjnego, które w naturalnych warunkach służą bakteriom i wirusom w normalnym cyklu rozwojowym, natomiast wytworzone i zmodyfikowane przez człowieka stają się śmiercionośną bronią w walce z bakteriami, a co najważniejsze, też tymi, które nabyły oporność na antybiotyki. Powstały już enzybiotyki przeciwko takim opornym szczepom bakterii jak gronkowiec złocisty, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli i inne. Enzybiotyki są również testowane w rolnictwie i hodowli ryb w akwakulturach oraz jako środek konserwacji żywności.

Nauki medyczne
 • sob., 2023-09-16 11:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego praca zdalna zadowala rodziców?
Przeniesienie pracy do domu w czasie pandemii wiązało się z trudnymi doświadczeniami, zwłaszcza w rodzinach z dziećmi. Pomimo tego, praca w tym trybie zyskała akceptację społeczną i wiązała się z ogólną satysfakcją. Z kolei zmiany w Kodeksie Pracy dodatkowo zwiększają jej dostępność zwłaszcza dla rodziców małych dzieci.
 
Wykład zostanie poświęcony długofalowym skutkom pracy zdalnej. Towarzyszyć mu będą pytania o źródła satysfakcji z pracy zdalnej oraz jej wpływ na podział obowiązków w rodzinach pomiędzy kobietami a mężczyznami. Odpowiedzi na nie zostaną udzielone na podstawie realizowanych w IFiS PAN w latach 2020-2022 podłużnych badań jakościowych,
których uczestnicy raz w roku udzielali wywiadów poświęconych przemianom w ich życiu.
 
Badania wskazują, że za „ogólną satysfakcją” z pracy zdalnej, kryją się różne zjawiska, a kluczowe znaczenie ma fakt, „kto” w rodzinie pracuje zdalnie, kobieta, mężczyzna, czy obydwoje partnerów. Jest to bowiem związane z efektami tych zmian, które mogą prowadzić zarówno do utrwalenia nierówności w podziale pracy, niewielkich jak i odwracalnych zmian, ale również tworzenie bardziej zrównoważonych relacji w rodzinach.
Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-16 12:00
Spotkanie festiwalowe Inhalacje solankowe w chorobach układu oddechowego – czy zatoki można wyleczyć solą?

Inhalacje solankowe należą do najstarszych i jednych z bardziej popularnych tradycyjnych metod leczenia chorób układu oddechowego. Jak się okazuje, ich stosowanie jest nie tylko skuteczne, ale ma również naukowe uzasadnienie. Inhalacje solankowe łagodzą bowiem objawy alergii i infekcji dróg oddechowych, hamują stan zapalny w ich obrębie, upłynniają zalegający śluz i umożliwiają jego odkrztuszanie. Tym samym łagodzą większość objawów chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, ułatwiają oddychanie i poprawiają jakość życia pacjentów, bez względu na to czy dotyczy to zwykłego przeziębienia, zapalenia zatok, czy astmy. Są zatem idealną terapią uzupełniającą klasyczne metody leczenia, pozbawioną praktycznie skutków ubocznych. Inhalacje solankowe to nie tylko inhalatory, ale również tężnie solankowe, jaskinie solne czy choćby kąpiele w gorących źródłach mineralnych i spacery nad brzegiem morza. Czy można zatem wyleczyć zatoki solą?

Nauki medyczne
 • sob., 2023-09-16 12:00
Spotkanie festiwalowe Mam supermoce – rola wątroby w organizmie

Współdziałanie układów wewnątrzwydzielniczego, nerwowego oraz immunologicznego jest podstawą do zachowania homeostazy środowiska wewnętrznego organizmu. Jednym z najważniejszych i wciąż niedocenionych narządów będących kluczowym ośrodkiem wielu procesów fizjologicznych jest wątroba. Poza szeroko opisywanym udziałem w trawieniu, wątroba reguluje objętości krwi, wspiera układ odpornościowy, kontroluje gospodarkę hormonalną, homeostazę lipidów i cholesterolu oraz rozkład związków ksenobiotycznych, w tym wielu obecnych leków. Wszystkie wymienione wyżej procesy potrzebują energii, która pozyskiwana jest w wyniku metabolizmu makroskładników odżywczych, stąd ta funkcja wątroby wydaje się najważniejsza. Co więcej, wątroba posiada zdolność do magazynowania glukozy w postaci glikogenu oraz regulacja ilości lipidów poprzez ich utlenianie lub wydzielanie i przechowywanie m.in. w tkance tłuszczowej. Dodatkowo, wątroba jest głównym organem odpowiedzialnym za metabolizm białek i aminokwasów, w tym usuwanie produktów azotowych z ich degradacji.

Pomimo wyjątkowych zdolności wątroby do regeneracji, choroby wątroby są jedną z głównych przyczyn hospitalizacji pacjentów w Polsce i stanowią globalny problem zdrowotny. Do najczęstszych przyczyn wywołujących choroby wątroby zaliczają się infekcje wirusowe, przedawkowanie leków i alkoholu, a także obciążenia onkologiczne. Niewydolność wątroby prowadzi do zaburzeń wielonarządowych obejmując od problemów z trzustką, sercem, układem mięśniowo-szkieletowym przez zmianę mikrobiomu jelitowego aż po zaburzenia pracy mózgu. Złożony mechanizm choroby wyklucza stosowanie w badaniach podstawowych prostych układów komórkowych i wymaga uwzględnienia wielu czynników patologicznych. Opracowanie potencjalnych możliwości leczenia schorzeń wymaga zrozumienia jej fizjologii i mechanizmów związanych z jej wyspecjalizowanymi funkcjami.

Nauki medyczne
 • sob., 2023-09-16 13:00
Spotkanie festiwalowe Immunoterapia nowotworów

Immunoterapia nowotworów to niezwykle obiecująca strategia walki z rakiem. U niektórych chorych immunoterapia przynosi trwałe działanie przeciwnowotworowe, w tym również u osób z zaawansowaną postacią choroby nowotworowej. Większość dostępnych obecnie immunoterapii skupia się na poprawie skuteczności naturalnych mechanizmów układu odpornościowego, zależnych od limfocytów T. Na wykładzie zostaną poruszone zagadnienia dotyczące stosowanych obecnie immunoterapii z uwzględnieniem terapii adoptywnych. Adoptywny transfer komórek jest rodzajem immunoterapii nowotworów, która wykorzystuje pobrane od pacjentów komórki cytotoksyczne (limfocyty T lub komórki NK). Komórki te poddawane są aktywacji i modyfikacjom w warunkach laboratoryjnych, mającym na celu nasilenie rozpoznawania i zabijania komórek nowotworowych. Niedawno zastosowana modyfikacja tej techniki, wykorzystująca chimeryczne receptory antygenowe (ang. chimeric antygen receptors – CARs), okazała się niezwykle skuteczną metodą leczenia pacjentów z zaawansowanymi nowotworami układu krwiotwórczego. Największą zaletą receptorów CAR jest unikatowy mechanizm rozpoznawania antygenów na komórkach nowotworowych. Jak dotąd, najlepiej przebadanym celem terapii wykorzystującej receptor CAR jest cząsteczka CD19, obecna na limfocytach B i nowotworach wywodzących się z tych komórek, takich jak chłoniaki i białaczki, a której nie ma na powierzchni żadnej innej tkanki. W badaniach klinicznych testujących skuteczność CAR anty-CD19 u pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną uzyskano spektakularne efekty terapeutyczne. Terapia CAR-T jest już dostępna w Polsce, a więcej o niej opowiemy na wykładzie podczas Festiwalu Nauki.

Nauki medyczne
 • sob., 2023-09-16 14:00
Spotkanie festiwalowe Otyłość otyłości nierówna - czy potrafimy leczyć w sposób spersonalizowany?

Na nadwagę lub otyłość choruje obecnie ponad 60% dorosłych Polaków - czyli około 15 milionów osób. Nie jest możliwe, aby u wszystkich tych chorych przyczyny wzrostu masy ciała były identyczne. Rzeczywiście, otyłość to bardzo heterogenna choroba, a osiągnięcie sukcesu w jej leczeniu wymaga zindywidualizowanego podejścia. Czy umiemy zidentyfikować przyczynę otyłości? Czy potrafimy dobrać skuteczne leczenie?  W trakcie tego spotkania spróbujemy odpowiedzieć na te i inne trudne pytania związane z leczeniem otyłości. 

Nauki medyczne
 • sob., 2023-09-16 15:00
Spotkanie festiwalowe Dzień otwarty w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN

Seria czterech wykładów i godzinna sesja pytań i odpowiedzi oraz prezentacji członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Forma hybrydowa, wykłady na żywo w sali wykładowej CAMK i jednocześnie transmitowane na platformie Zoom i YouTube. Udział na platformie Zoom będzie wymagał wcześniejszej rejestracji.

Tematy wykładów i informacje o dostępie internetowym zostaną podane na stronie CAMK www.camk.edu.pl na początku września.

 • ndz., 2023-09-17 10:00
Spotkanie festiwalowe Dzień Otwarty w Centrum Badań Kosmicznych PAN

Zapraszamy na Dzień Otwarty CBK w godz. 10:00 – 15:00

W programie przewidziane są wykłady popularno-naukowe, będzie możliwość zobaczenia instrumentów naukowych opracowanych w CBK i pracujących obecnie w przestrzeni kosmicznej na różnych satelitach oraz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.

Przewidujemy gry i zabawy edukacyjne dla dzieci, a dla starszych pogadanki i prezentacje, m.in. o Układzie Słonecznym i co się w nim znajduje?

Chętnych zapraszamy na warsztaty pt. "Lecimy w podróż kosmiczną", „Kosmiczny detektyw”  oraz ,,Zabawy i quizy teledetekcyjne''.

Nie zabraknie opowieści o Marsie i bazie marsjańskiej, tematu zawsze elektryzującego słuchaczy i pobudzającego wyobraźnię nie tylko najmłodszych.

Przewidziany jest również pokaz tworzenia jądra komety. W trakcie pokazu jego uczestnicy dowiedzą się, jak są zbudowane i skąd biorą się komety. Następnie wiedza ta zostanie użyta już w trakcie pokazu, kiedy w kolejnych krokach i przy udziale publiczności (np. pomoc w liczeniu, doping, odpowiedzi na pytania) będzie tworzona kometa od prezentacji poszczególnych jej składników, które będą powoli mieszane i stworzą „zupę kometarną”, aż po finałowy produkt, czyli ciało stałe, które można będzie dotknąć, oczywiście przy zachowaniu bezpieczeństwa – gogle na twarzy chroniące oczy przed ewentualnymi odpryskami suchego lodu czyli zamrożonego dwutlenku węgla do temperatury –78,5 stopnia Celsjusza.

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-17 10:00
Spotkanie festiwalowe Piknik rodzinny z Gwidonem, czyli warszawskim słoniem leśnym: wielcy łowcy plejstocenu

Piknik rodzinny z Gwidonem w Muzeum Ziemi staje się już tradycją. W tym roku podczas spotkań organizowanych pod logiem Gwidona - słonia leśnego odnalezionego w Warszawie przy ulicy Leszno - będziemy poznawać tajemnice wielkich ssaków plejstocenu i środowiska ich życia. 

Podczas Pikniku dowiemy się o życiu plejstoceńskich drapieżników: wielkich kotowatych (takich jak lwy jaskiniowe czy pantery) i wielkich niedźwiedziach stepowych, które niegdyś występowały na ternach naszego kraju. Ważnymi drapieżcami plejstocenu byli także przedstawiciele rodzaju Homo. Opowiemy zatem także o tym, jak polowali neandertalczycy i kromaniończycy - nasi bezpośredni przodkowie!

Na Pikniku czeka na Was wiele stoisk i aktywności, m.in.:

 • Plejstoceński detektyw / rozpoznawanie tropów zwierząt
 • Puzzle przeszłości / odkrywanie i rekonstrukcja szkieletów zwierząt plejstoceńskich
 • Barwy plejstocenu / malowanie na ceramice
 • Spotkanie z drapieżnikami plejstocenu
 • Wystawa megafauny plejstoceńskiej
 • Pokazy wytwarzania narzędzi kamiennych oraz rozniecania ognia
 • Pokaz filmu

Plejstocen był to epoką czwartorzędu poprzedzającą holocen, w którym żyjemy. Plejstocen jest nazywany epoką lodowcową, co doprowadziło do przekonania, że w tym czasie na Ziemi panował zimny klimat, związany z występowaniem lądolodów. Jest to błędne uogólnienie. Klimat plejstocenu ulegał cyklicznym wahaniom, a okresy zimne (zlodowacenia), były oddzielone okresami ciepłymi (interglacjałami), których klimat bywał porównywalny do dzisiejszego. Można wyobrazić sobie, jak różnorodne było środowisko plejstocenu - w jego zimnych przedziałach lasy były nieliczne, a flora zdominowana przez krzewy, karłowate drzewa i byliny, które tworzyły charakterystyczne dla zlodowaceń zbiorowiska stepo-tundry. Podczas ciepłych interglacjałów znaczne obszary porośnięte były przez lasy liściaste. Za zmianami klimatu i szaty roślinnej następowały również zmiany fauny. W plejstocenie rozkwitała tak zwana megafauna, czyli zwierzęta wyróżniające się rozmiarem i masą. W czasie zlodowaceń, tereny o chłodnym klimacie zamieszkiwały zwierzęta tolerujące zimno, natomiast podczas interglacjałów gatunki te wycofywały się na północ wraz z cofającym się lądolodem, ustępując miejsca zwierzętom ciepłolubnym. Oczywiście, zarówno w świecie zwierząt, jak i roślin występowały także gatunki, które utrzymywały się na tych samych obszarach tak podczas zlodowaceń, jak i interglacjaów.

Nauki o Ziemi
 • ndz., 2023-09-17 11:00
Spotkanie festiwalowe Duże modele zwierzęce w badaniach przedklinicznych innowacyjnych leków i wyrobów medycznych

Duże modele zwierzęce (świnia, owca, krowa) oprócz swojej podstawowej funkcji czyli dostarczania ludziom pokarmu od wieków spełniają jeszcze jedną bardzo ważną rolę. Od wieków odgrywały ogromną rolę w procesie rozwoju nauk medycznych. Pierwsze doniesienia na temat badań eksperymentalnych na zwierzętach datuje się na ok. 305-245 rok p.n.e. W kolejnych wiekach naszej ery obserwowaliśmy intensywny rozwój nauki oraz medycyny, który dzięki zwierzętom pozwolił opanować wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii oraz patofizjologii zarówno zwierząt jak i ludzi.

Zgodnie z wytycznymi i prawem, pomimo bardzo intensywnego rozwoju biotechnologii i technologii medycznych, badania na zwierzętach są w dalszym ciągu niezastąpionym „narzędziem” do opracowywania nowych metod diagnostycznych, terapii, wyrobów medycznych oraz leków dla ludzi. Najbardziej znanymi modelami zwierzęcymi są gryzonie, jednak w ostatnich latach, coraz większe uznanie w badaniach przedklinicznych zdobyły modele zwierząt gospodarskich, takich jak świnia, owca czy krowa.

Badania przedkliniczne mają na celu potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa badanej substancji przed rozpoczęciem badań klinicznych z udziałem człowieka. Pozwalają one również poznać mechanizmy molekularne powodujące daną jednostkę chorobową. Rozwój przedkliniczny wymaga zatem opracowania modelu zwierzęcego, który będzie odzwierciedlał funkcje biologiczne i fizjologiczne organizmu badanego, a także uwzględniał podobieństwa i różnice międzygatunkowe, zwłaszcza w kontekście toksyczności i farmakokinetyki przyszłego produktu leczniczego.

Badania kliniczne z udziałem ludzi, można rozpocząć po charakterystyce profilu bezpieczeństwa cząsteczki „kandydującej”. Określa się go w nieklinicznych badaniach toksyczności w odniesieniu do narządów docelowych, w zależności od dawki oraz potencjalnej odwracalności. Ten etap pozwala zdefiniować potencjalne działania niepożądane, których ryzyko wystąpienia mogłoby przewyższyć zaplanowane korzyści dla docelowych pacjentów. Podobnie wygląda proces rejestracyjny wyrobów medycznych. Gotowy produkt, w zależności od swojej kategorii musi być przebadany na modelu zwierzęcym.

Nauki biologiczne
 • pon., 2023-09-18 17:00
Spotkanie festiwalowe Języki literatury polskiej XXI wieku

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną założenia i rezultaty polsko-francuskiego projektu naukowego Języki literatury polskiej XXI w., realizowanego w latach 2022-2023 przez IBL PAN i Université Clermont Auvergne. W ramach projektu zaprezentowano 7 najważniejszych nowych języków polskiej najnowszej literatury na przykładzie sylwetek 7 pisarek i pisarzy. Podczas 7 wykładów w Clermont Ferrand wygłaszanych po francusku wystąpiło 7 specjalistów z Polski i Francji (IBL PAN, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski, Sorbonne Université, Université Clermont Auvergne, CEFRES), prezentując sylwetki 7 pisarek i pisarzy: Bożeny Umińskiej-Keff, Izabeli Morskiej, Szczepana Twardocha, Doroty Masłowskiej, Olgi Tokarczuk, Michała Witkowskiego i Andrzeja Stasiuka. Każda z tych sylwetek twórczych pokazywała jedną z tendencji w nowej polskiej literaturze – i jej języków także w kontekście przemian społecznych (np. języki feminizmu przy prezentacji sylwetki Izabeli Morskiej, języki popkultury przy prezentacji Doroty Masłowskiej itp.). Wykład te zostały zarejestrowane i staną się podstawą przygotowywanej do druku we Francji książki, mającej stanowić pierwszy taki podręcznik czy przewodnik po najnowszej polskiej literaturze we Francji.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2023-09-19 15:00
Spotkanie festiwalowe Magazynowanie energii z CO 2

W ramach wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia: Czym jest CO 2 i czy możemy czerpać zyski z jego konwersji? Dlaczego CO 2 jest tak niebezpieczny dla
środowiska skoro drzewa się nim żywią, czy to tylko efekt skali? Cykl obiegu węgla w przyrodzie. Czy zmiana stanu skupienia CO 2 może przynieść korzyści ludzkości?
Jeżeli tak to jakie? Czy niesie to ze sobą jakieś zagrożenia? Jak zmieścić i jak zabezpieczyć tony CO 2 w geologicznej kapsule pod ziemią? Co Włosi robią z CO 2 i czy inni też mogą? Podsumowanie zagrożeń i korzyści związanych z CO 2.

Nauki o Ziemi
 • wt., 2023-09-19 19:00
Spotkanie festiwalowe Przekonajcie się, że wulkany są super!

Czym są superwulkany? Czy zagrażają ludziom? Gdzie w Europie można bezpiecznie odwiedzić czynne wulkany? Czym są lawiny piroklastyczne, czarne i białe smokersy oraz fumarole? Czy w Polsce można znaleźć wulkany? Na te i inne pytania związane z geologicznymi cudami natury odpowiedzą dr Dorota Salata z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Bartłomiej Krawczyk, pasjonat i popularyzator wulkanów, autor bloga Wulkany świata. Podstawą do rozmowy będzie książka wulkanologa Robina George’a Andrewsa Superwulkany. Wybuchowe tajemnice Ziemi i innych planet wydana przez Wydawnictwo Bo.wiem. A pytania zada PAN Muzeum Ziemi.

O książce „Superwulkany. Wybuchowe tajemnice Ziemi i innych planet”

Kīlauea, Etna czy Fuji – wulkany jednocześnie fascynują i budzą strach. Erupcje, będące niezwykłymi spektaklami pirotechnicznymi, tworzą mieniące się szklane miasta na dnie oceanów i zamarznięte jeziora lawy na powierzchni Księżyca. Choć potrafią dokonać ogromnych zniszczeń, są nierozerwalnie związane z kształtowaniem się naszego świata.

Superwulkany to giganty, których erupcje są tysiące razy silniejsze niż wybuchy zwykłych wulkanów i mogą zmienić klimat oraz wygląd całej planety. Robin George Andrews przybliża nam to, co naukowcy już wiedzą o superwulkanach i wulkanach, a także pokazuje, jak wiele jeszcze jest do odkrycia. Dowiadujemy się, czym są lawiny piroklastyczne, czarne i białe smokersy oraz fumarole, z których wydobywają się trujące gazy. Autor sugestywnie opisuje najważniejsze erupcje wulkaniczne, które miały wpływ na losy wszechświata. Zabiera nas w emocjonującą wyprawę do różnych zakątków Ziemi, na Księżyc, Marsa i Wenus.

Superwulkany to barwny przewodnik po geologicznych cudach natury i opowieść o śmiałych, a czasem śmiertelnie niebezpiecznych wyczynach naukowców, którzy je badają. Przekonacie się, że wulkany są super!

 • czw., 2023-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Święte krowy, tajemnica szmaragdowego lodu i inne współczesne zagadnienia w badaniach fiordów

Czy recesja lodowców, zanik morskiej pokrywy lodowej to jedyne znaczące zagadnienia związane ze zmianami klimatu w rejonach polarnych czy to dopiero początek jeszcze większych zmian i problemów? Krótka opowieść przy kawie i ciastkuo badaniach fiordów rejonów polarnych na przykładzie fiordu Hornsund na Spitsbergenie, gdzie zlokalizowana jest Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego. 

Spotkanie poprowadzi dr hab. Mateusz Moskalik - z wykształcenia fizyk, w pracy oceanograf, z pasji polarnik i płetwonurek. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na funkcjonowaniu i interakcjach między fiordami i lodowcami w rejonach polarnych oraz wpływie zmian klimatu na ten system. Uczestnik wielu wypraw naukowych na Svalbard, zimował w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund.

Nauki o Ziemi
 • czw., 2023-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Tajniki "Księgi blasku" (Sefer ha Zohar)

Księga blasku czyli Zohar to księga powstała w średniowiecznej Hiszpanii. I choć podaje się, że jej autorem był wielki rabbi początku wieków, Szymon bar Jochaj, głębsza analiza, szczególnie lingwistyczna (dzieło napisane jest sztucznym aramejskim, w który wpleciono słowa arabskie, greckie i romance) wykazała, że tak naprawdę napisał ją kastylijski kabalista Mojżesz z Leonu podający się za osobę, która tylko odnalazła manuskrypt i przepisała go w kilku kopiach. Zohar, obrazoburczy dla jednych, stanowi dla drugich trzeci – po Torze i Talmudzie – najważniejszy tekst religii żydowskiej. Jest on swoistym podsumowaniem wielowiekowej mądrości Sefardyjczyków – zarówno reprezentantów kabały ekstatyczno-profetycznej, jak i teurgiczno-teoretycznej – przekazanym w formie opowieści o przygodach Szymona bar Jochaja, który wraz z synem oraz adeptami przemierza Palestynę, rozważając hebrajską Biblię, a w szczególności Pięcioksiąg. Wędrowcy w swoich rozmyślaniach uciekają się do autorytetu najwybitniejszych rabinów, a z tworzonej rzez nich egzegezy wyłania się swoista teoria Bożych Imion stanowiąca podstawę dla przyszłej mistyki żydowskiej, która w oparciu o Księgę Blasku powstanie na ziemiach Safedu za sprawą m. in. Mojżesza Cordovero i Izaaka Lurii. Niniejsze wystąpienie przedstawia tą teorię szczegółowo, posiłkując się dla lepszego zrozumienia zawiłości Zoharu objaśnieniami najważniejszych jego znawców, takich jak D. Matt, Ch. Mopsik, M.A. Ouaknin, G. Scholem i G. Vajda.

Słowa klucze: Zohar, Bóg, Szechina, imiona, judaizm

Nauki humanistyczne
 • czw., 2023-09-21 19:00
Spotkanie festiwalowe Jak powstał nasz świat?

Jak powstał nasz świat - to zasadnicze pytanie zadawane było od początków naszej cywilizacji. Każda kolejna cywilizacja tworzyła własną mitologię próbując odpowiedzieć na to pytanie. W referacie omówię aktualne zrozumienie historii naszego Świata, zaczynając od tajemniczych czarnych prążków w widmach gwiazd, a także od przełomowych prac takich uczonych jak Cecylia Payne, Albert Einstein, czy też Edwin Hubble. Omówię aktualne poglądy dotyczące budowy materii i budowy otaczającego nas Świata. Mimo gwałtownego rozwoju nauki w XX i na początku XXI wieku wiele pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi, a proponowane modele są coraz bardziej egzotyczne.   

Wykład dla wszystkich (dzieci, młodzież, dorośli)

Nauki fizyczne
 • sob., 2023-09-23 10:00
Spotkanie festiwalowe Królewska gra z Ur – jedna z najstarszych gier planszowych na świecie

Zapraszamy do poznania zasad i zagrania z nami w jedną z najstarszych gier planszowych na świecie, czyli w Królewską grę z Ur (znaną również jako Gra Dwudziestu Kwadratów). Nasz warsztat będzie okazją do zapoznania się z historią odkrycia gry oraz ze spektakularnymi wynikami badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie starożytnego miasta Ur. Można też będzie dowiedzieć się jak samodzielnie zrobić planszę do tej gry oraz własnoręcznie ulepić pionki potrzebne do jej rozegrania.

W starożytności Ur było jednym z najważniejszych miast-państw Sumeru. Było to wówczas miasto portowe, położone na brzegu Eufratu.

Królewska gra z Ur została odkryta w trakcie wykopalisk prowadzonych pod kierunkiem Brytyjczyka Sir Leonarda Wolleya w latach 20 i 30. XX wieku, na terenie cmentarzyska królewskiego (obecnie w Iraku). W latach 50. XX wieku dokładnie zbadano i odczytano tabliczkę klinową ze zbiorów British Museum, spisaną przez babilońskiego skrybę Itti-Marduk-balāṭu w latach 177-176 p.n.e. zawierającą zasady tej gry.

To nieskomplikowana, lecz zapewniająca dużo emocji gra – zachęcamy do poznania jej zasad i zagrania z nami!

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-23 10:00
Spotkanie festiwalowe Zadziwiający świat kryształów

Zapraszamy młodych badaczy w wieku od 8 do 14 lat do udziału w warsztatach pod tytułem "Zadziwiający świat kryształów". Podczas warsztatów dowiecie się, że otaczający Was świat składa się z atomów. Ale czym właściwie jest atom? Nauczymy Was o tym podstawowym budulcu materii. Będziemy również badać budowę atomową wybranych pierwiastków chemicznych, dowiadując się o ilości protonów, neutronów i elektronów w ich strukturze. Zrozumiecie, jak ciała stałe, ciecze i gazy różnią się od siebie pod względem budowy. Poznacie różne rodzaje struktur krystalicznych węgla i będziecie mieli okazję samodzielnie budować te struktury z pomocą klocków magnetycznych geomag. To nie tylko świetna zabawa, ale także nauka poprzez doświadczenie.

Na tych warsztatach przybliżymy Wam również sylwetkę wybitnego polskiego naukowca Jana Czochralskiego i jego związki z kryształami. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących informacji na ten temat.

Jeśli jesteście zainteresowani uczestnictwem w warsztatach "Zadziwiający świat kryształów", prosimy o wcześniejsze zapisy na adres mailowy brodo@ifpan.edu.pl.

Nauki fizyczne
 • sob., 2023-09-23 10:00
 • sob., 2023-09-23 11:00
 • sob., 2023-09-23 12:00
Spotkanie festiwalowe Na tropie dawnych bazgrołów, czyli jak odczytywać dawne zapiski. Warsztaty z paleografii

W trakcie warsztatów omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu paleografii – a więc nauki pomocniczej historii, która zajmuje się badaniem różnorakich form pisma. Zajęcia podzielone będą na części teoretyczną i praktyczną. Zaczniemy od wskazania na kilka alternatywnych form zapisu i omówienia przykładów skrótów używanych w dawnych źródłach piśmienniczych. Poza literami, skrótami i skrótowcami spojrzymy również na elementy paratekstualne oraz symbole graficzne niebędące literami. Badanie samego tekstu i metod jego zapisu uzupełnimy poprzez przedstawienie podstawowych elementów kodykologicznych. Przy tej okazji zdradzimy kilka sekretów dotyczących naszych badań. W szczególności skupimy się na informacjach, które wyczytać możemy z samego papieru. Wprowadzenie będzie okazją dla zaznajomienia uczestników z podstawowymi elementami warsztatu historyka, które wykorzystamy do odszyfrowania odręcznych zapisków sporządzonych w okresie wczesnonowożytnym. Uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się ze źródłami sporządzonymi w takich językach jak łacina, język staropolski i język wczesny nowoangielski. Ideą warsztatów jest połączenie metod różnych nauk pomocniczych używanych w szeroko rozumianych naukach humanistycznych w celu pokazania bogactwa informacji jakie znaleźć możemy we wczesnonowożytnych notatkach.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-23 10:30
Spotkanie festiwalowe Czy komputery mogą myśleć?

Czy komputery mogą myśleć jak ludzie? Jeszcze nie, ale ostatnie osiągnięcia sztucznej inteligencji prowadzą do wniosku, że być może taki moment kiedyś nastąpi. Ale nawet bez sztucznej inteligencji  proste operacje komputery mogą wykonywać dużo szybciej od człowieka, i co więcej, na ogół się nie mylą (mylą się co najwyżej programiści).  Okazuje się, że dowody niektórych twierdzeń matematycznych wymagają sprawdzenie kilku, kilkudziesięciu tysięcy stosunkowo prostych przypadków. Wymagałoby to pracy dziesiątków matematyków przez dziesiątki lat, natomiast komputer może to zrobić w kilka godzin.

Podczas wykładu zostaną omówione dwa przykłady takich twierdzeń: ile kolorów potrzeba do pomalowania dowolnej mapy, tak aby państwa mające wspólną granicę nie były oznaczone tym samym kolorem oraz jak pakować pomarańcze do skrzynek, aby zmieścić ich tam jak najwięcej.  Do dowodu tych twierdzeń wykorzystano właśnie komputery.

Wykład dla młodzieży i dorosłych.

Nauki techniczne
 • sob., 2023-09-23 11:00
Spotkanie festiwalowe Opowieść o Linie Bögli - szwajcarskiej podróżniczce, której podróż rozpoczęła się pod Krakowem

Lina Bögli w latach 1892-1902 odbyła podróż dookoła świata - sama, bez pieniędzy. Rozpoczęła ją w Kwiatonowicach koło Gorlic. Z Brindisi popłynęła do Australii i dalej -
przez Tasmanię, Nową Zelandię, Samoa, Hawaje, Kalifornię, Wschodnie Wybrzeże Stanów Zjednoczonych, Kanadę. Gdy po dziesięciu latach wróciła do Kwiatonowic,
napisała książkę, która stała się bestsellerem w języku niemieckim, angielskim i polskim. Motorem podróży Liny była nieszczęśliwa miłość do polskiego oficera armii austro-
węgierskiej, Juliusza Bijaka.

 

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-23 11:00
Spotkanie festiwalowe Potęga notatek – co filozof miał na myśli i co na myśli miałeś ty

Spotkanie to jest pomyślane jako eksperyment przeprowadzony wspólnie z uczestnikami, aby pokazać osobom biorącym udział w wydarzeniu, w jaki sposób można zrozumieć tekst filozoficzny i poprzez zrozumienie wytworzyć nową wiedzę. Warunkiem uczestnictwa jest ciekawość, wyobraźnia i chęć wspólnej zabawy. Pomysł polega na zaprezentowaniu projektu ERC KnowStudents w bezpośredni sposób, poprzez "laboratorium wiedzy" wykonane przez uczestników pod kierunkiem zespołu ERC.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-23 11:00
Spotkanie festiwalowe Zadziwiający świat kryształów

Zapraszamy młodych badaczy w wieku od 8 do 14 lat do udziału w warsztatach pod tytułem "Zadziwiający świat kryształów". Podczas warsztatów dowiecie się, że otaczający Was świat składa się z atomów. Ale czym właściwie jest atom? Nauczymy Was o tym podstawowym budulcu materii. Będziemy również badać budowę atomową wybranych pierwiastków chemicznych, dowiadując się o ilości protonów, neutronów i elektronów w ich strukturze. Zrozumiecie, jak ciała stałe, ciecze i gazy różnią się od siebie pod względem budowy. Poznacie różne rodzaje struktur krystalicznych węgla i będziecie mieli okazję samodzielnie budować te struktury z pomocą klocków magnetycznych geomag. To nie tylko świetna zabawa, ale także nauka poprzez doświadczenie.

Na tych warsztatach przybliżymy Wam również sylwetkę wybitnego polskiego naukowca Jana Czochralskiego i jego związki z kryształami. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących informacji na ten temat.

Jeśli jesteście zainteresowani uczestnictwem w warsztatach "Zadziwiający świat kryształów", prosimy o wcześniejsze zapisy na adres mailowy brodo@ifpan.edu.pl.

Nauki fizyczne
 • sob., 2023-09-23 10:00
 • sob., 2023-09-23 11:00
 • sob., 2023-09-23 12:00
Spotkanie festiwalowe Co to właściwie oznacza, że E=mc²?

Choć minęło już ponad sto lat od momentu, w którym najsłynniejszy wzór fizyki został opublikowany przez Alberta Einsteina, osobom niebędącymi fizykami zrozumienie jego znaczenia wciąż przysparza wielu kłopotów. Stosowane w debacie popularnonaukowej oraz filmach fantastyczno-naukowych uproszczenia i nadinterpretacje sprawiają, że einsteinowski wzór urasta do rangi magicznego zaklęcia, z którym tylko szaleni fizycy mogą sobie poradzić. Podczas wykładu  zostanie przedstawiona próba odmitologizowania tej tajemniczej równoważności masy i energii, a wykorzystując bardzo proste rozumowanie można łatwo zrozumieć skąd się ona bierze.  Na koniec, odwołując się kilku prostych przykładów, zobaczymy, co ten wzór oznacza w praktyce.

Nauki fizyczne
 • sob., 2023-09-23 12:00
Spotkanie festiwalowe Labirynt filozoficzny

Pracownicy naukowi Instytutu Filozofii i Socjologii PAN uosabiają wielkich filozofów z przeszłości. Będzie można porozmawiać prywatnie z Platonem, Kartezjuszem, Heglem... Każdy z filozofów będzie przyjmował rozmówców indywidualnie lub grupowo w swoim pokoju w instytucie, na poszczególnych piętrach Pałacu Staszica. Rozmowa może dotyczyć zagadnień filozoficznych typowych dla każdego z tych filozofów, ale można też stawiać pytania, które odwiedzający uważają za ważne. Każdy z filozofów będzie mógł odpowiedzieć bezpośrednio, ale będzie też mógł zaprosić uczestników do zwrócenia się do innego filozofa. Celem jest pokazanie, że filozofia rodzi się z pytań, jest ciekawością, poszukiwaniem, odwagą, a nawet śmiałością. Labirynt jest skierowany przede wszystkim do młodych osób, ale z przyjemnością witamy i słuchamy osób w każdym wieku.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-23 12:00
Spotkanie festiwalowe Młodzi innowatorzy 2023

Młodzi innowatorzy’ 2023. Swoje działania w ich identyfikacji, promocji, wsparciu i rozwoju przedstawią stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje prywatne i publiczne. Poznamy źródła inspiracji, osiągnięcia i potrzeby laureatów konkursów. Specjalna sesja poświęcona będzie możliwościom wykorzystania innowacyjnych modeli biznesowych i cyfryzacji do wspierania rozwoju talentów w warunkach współczesnych przemian.

Nauki ekonomiczne
 • sob., 2023-09-23 12:00
Spotkanie festiwalowe Zadziwiający świat kryształów

Zapraszamy młodych badaczy w wieku od 8 do 14 lat do udziału w warsztatach pod tytułem "Zadziwiający świat kryształów". Podczas warsztatów dowiecie się, że otaczający Was świat składa się z atomów. Ale czym właściwie jest atom? Nauczymy Was o tym podstawowym budulcu materii. Będziemy również badać budowę atomową wybranych pierwiastków chemicznych, dowiadując się o ilości protonów, neutronów i elektronów w ich strukturze. Zrozumiecie, jak ciała stałe, ciecze i gazy różnią się od siebie pod względem budowy. Poznacie różne rodzaje struktur krystalicznych węgla i będziecie mieli okazję samodzielnie budować te struktury z pomocą klocków magnetycznych geomag. To nie tylko świetna zabawa, ale także nauka poprzez doświadczenie.

Na tych warsztatach przybliżymy Wam również sylwetkę wybitnego polskiego naukowca Jana Czochralskiego i jego związki z kryształami. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących informacji na ten temat.

Jeśli jesteście zainteresowani uczestnictwem w warsztatach "Zadziwiający świat kryształów", prosimy o wcześniejsze zapisy na adres mailowy brodo@ifpan.edu.pl.

Nauki fizyczne
 • sob., 2023-09-23 10:00
 • sob., 2023-09-23 11:00
 • sob., 2023-09-23 12:00
Spotkanie festiwalowe „Mądry pisze dla zabawy, głupi czyta, bo ciekawy...” Inskrypcje, jako świadectwo historii Warszawy

Pomimo ogromnych zniszczeń, których doznała Warszawa w II wojnie światowej w przestrzeni miasta wciąż można znaleźć historyczne inskrypcje. Wiele z nich - o
proweniencji wojskowej - jednoznacznie zaświadcza o przeszłości konkretnego miejsca, a także o zmiennych kolejach losów miasta i państwa polskiego. Są to najczęściej imiona
i nazwiska, czy inicjały i daty. Niektóre inskrypcje wyróżniają się ze względu na długość zapisu i bardzo dobry stan zachowania.

 • sob., 2023-09-23 12:00
Spotkanie festiwalowe Co zostawi nam po sobie pandemia COVID-19 i jak ją zapamiętamy?

W trakcie spotkania  przedstawimy wyniki naszych badań nad społecznymi skutkami pandemii Covid-19. W ich ramach od 2020 r. przeprowadziliśmy w sumie kilkaset wywiadów dotyczących życia w  pandemii, trzykrotnie wracając do tych samych osób i rozmawiając rokrocznie tak o bieżącej sytuacji, jak i trwalszych zmianach. Pozwoliło nam to zaobserwować, jak w różnym czasie reagowaliśmy na pandemię: jak ją oswajaliśmy, jak się do niej przyzwyczajaliśmy, jak zmienialiśmy nasze nawyki,  ale też jak zapominaliśmy o zagrożeniu lub zmienialiśmy nasze zdanie na jego temat. Wspólnie zastanowimy się też nad tym, jakie wnioski płyną z tych doświadczeń, które były udziałem nas wszystkich, a także nad ich interpretacjami. Postaramy się też przewidzieć, jak będziemy opowiadać o pandemii za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.

Po naszym wystąpieniu planujemy dyskusję o roli i wadze osobistych doświadczeń i wspomnień na temat pandemii Covid-19, a także ich znaczeniu dla nas i całego społeczeństwa.

Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-23 12:30
Spotkanie festiwalowe Mobilizacja diaspory: jak społeczności imigranckie organizują pomoc w czasach wojen i kryzysów?

Podczas wykładu omówiona zostanie mobilizacja ukraińskiej diaspory w Polsce w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ukraińska diaspora w Polsce jest heterogeniczna: składa się z dużej grupy migrantów oraz z zasymilowanej mniejszości ukraińskiej. Ukazane zostaną kluczowe zadania  diaspory w sytuacji krytycznej: jej funkcja polityczna, informacyjna, integracyjna i ekonomiczna. Prezentacja pokaże uniwersalne mechanizmy konsolidacji społeczeństwa obywatelskiego w diasporach w momentach kryzysowych.

Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-23 12:30
Spotkanie festiwalowe Wielkie odkrycia geograficzne a dziedzictwo kulturowe państw Afryki Subsaharyjskiej

Osoby uczestniczące poznają grę planszową, quiz i grę memo na temat przebiegu i skutków wielkich odkryć geograficznych, które miały miejsce wzdłuż i w głąb Afryki. Spotkanie skierowane jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych (od klasy 6) i ponadpodstawowych. Celem pokazu jest zaprezentowanie osobom uczestniczącym problematyki wielkich odkryć geograficznych w kontekście dziedzictwa kulturowe państw Afryki Subsaharyjskiej. Szczególny nacisk zostanie położony na poznanie przebiegu wypraw i ich konsekwencji kulturowo-gospodarczych, w tym skutków kolonialnych. Osoby uczestniczące zdobędą wiedzę na temat przełomowego znaczenia afrykańskich zasobów i wynalazków, które zmieniły nie tylko sposób oglądu świata, ale doprowadziły do rozwoju wielu dyscyplin nauki – geografii, historii i ekonomii. Dzięki symbolicznej podróży po mapie (z użyciem obszernej planszy - mapy, pionków do gry i kart z opisami miejsc, osób, zasobów i wynalazków) osoby uczestniczące będą mogły odwrócić perspektywę patrzenia na rolę „europejskich odkryć” i w etyczny sposób spojrzeć na działania grabieżcze w Afryce i doniosłość lokalnych zasobów. Użycie podczas gry etycznej narracji pozwoli poznać wydarzenia historyczne, ale też zbudować nowe kompetencje międzykulturowe. Warsztatowi towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-23 12:30
Spotkanie festiwalowe 360 tysięcy tzw. emerytur groszowych – czy to znaczy, że emeryci biednieją?

Podczas wykładu opowiem o:

 • reformie systemu emerytalnego, która doprowadziła do powstania zjawiska „emerytur groszowych” – niższych od najniższej emerytury,
 • dynamice tego zjawiska,
 • metodologicznych trudnościach związanych z jego badaniem,
 • wynikach jakościowego badania socjologicznego, zrealizowanego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (z naciskiem na to, co socjologia może wnieść do wyjaśniania omawianego zjawiska),
 • mitach związanych z „emeryturami groszowymi”.
Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-23 13:30
Spotkanie festiwalowe ChatGPT, BARD, ERNIE - jakie szanse i zagrożenia niesie rozwój sztucznej inteligencji?

Algorytmy i modele matematyczne, które tworzą sztuczną inteligencję są coraz większą częścią naszego życia dlatego budzą zarówno zainteresowanie jak i uzasadnione obawy. Czy sztuczna inteligencja to dla rozwoju ludzkości szansa czy zagłada? Czy jest się czego bać? Podczas wykładu dowiemy się jak możemy wykorzystać sztuczną inteligencję w codziennym życiu, poznamy jej wpływ na społeczeństwo, odkryjemy potencjalne zagrożenia i konsekwencje. 

Nauki społeczne
 • sob., 2023-09-23 14:00
Spotkanie festiwalowe Stranger Things. Lessons on friendship and trust in a weird world

Friendship and trust are essential features of our social lives. They are universal experiences but they also change over time. Can we borrow ideas about friendship and trust from the past to meet the challenges of the present? What can we keep and what must we leave behind? This interactive workshop seeks to answer these questions by drawing on the cultural imagination of our time. What happens when the ways in which these ancient philosophical themes of friendship and trust re-emerge in our time? The underlying idea is that friendship and trust emerge in these circumstances and help us to repair a sense of social emptiness. Growing up, discovering that we are similar to those who seemed different, interacting with our family, becoming part of a society in which we feel protected – all these ‘ordinary’ experiences often lead us to do extraordinary things for ourselves and for others. These situations require us to come to terms with a world that seems strange, and that can make us feel ‘weird’, both inside and outside our reality. In this light, friendship and trust have a dual role: to connect us with others and to help us find our place in the world.
Spotkanie w jęz. angielskim.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-23 14:30
Spotkanie festiwalowe Ryzyko biznesowe, a historyczny problem lichwy i etos przedsiębiorczości

O ryzyku w biznesie często mówi się we współczesnych dyskusjach o gospodarce ― między innymi w związku podejmowaniem nadmiernego  ryzyka przez banki przy udzielaniu kredytów i przyczynami kryzysu finansowego lat 2007-2009. Z drugiej strony ryzyko omawiane jest w również kontekście pozytywnym: gotowość do jego podejmowania wiązana jest z etosem przedsiębiorcy (m.in. w niektórych pracach austriackiej szkoły ekonomii). Temat ryzyka jest również obecny w wielowiekowej historii języka ekonomicznego i koncepcji ekonomicznych, rozwijanych zwłaszcza od XIII stulecia. W perspektywie historycznej zagadnienie to również miało dwie strony: negatywną – dotyczącą lichwy – i pozytywną,  w ramach koncepcji „godziwego zysku”.

Historyczne pojęcie ryzyka – łac. periculum – było jednak rozumiane inaczej niż dziś… Chodziło o przejmowanie na siebie odpowiedzialności za przedsięwzięcia gospodarcze, albo – w sensie negatywnym – o zakaz przerzucania takiej odpowiedzialności na innych. Do tego dochodzi rozróżnienie między ryzykiem biznesowym sensu stricto, a ryzykiem związanym niebezpieczeństwami takimi jak katastrofa okrętu handlowego lub napaść na gościńcu. Przykład tego drugiego rozumienia ryzyka znajdujemy w słynnym kanonie papieskim „Naviganti” z 1234 r., dotyczącym tzw. pożyczki morskiej (X. 5.19.19). Brak właściwego rozumienia dawnego pojęcia ryzyka prowadzi do istotnych nieporozumień, dotyczących zwłaszcza historii bankowości i problemu lichwy (nie jest nich wolna np. opublikowana niedawno monografia Jakub Fugger i jego epoka. Największy bogacz wszech czasów). 

Historia gospodarcza i historia instytucji ekonomicznych  pokazują, iż etyczne aspekty ryzyka przyczyniły się niegdyś do upowszechnienia określonych form prawnych w działaniach gospodarczych (np. spółki komendy). Istotne jest również pytanie: czy i na ile pozytywna strona koncepcji ryzyka była historycznie katalizatorem rozwoju przedsiębiorczości. 

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-23 15:00
Spotkanie festiwalowe Gwiazda wśród organizmów modelowych - elegancki nicień Caenorhabditis elegans

Caenorhabditis elegans jest małym (długość do 1 mm), niepasożytniczym nicieniem żyjącym w glebie. Wiele cech nicienia przyczyniło się do tego, że został on jednym z najbardziej popularnych organizmów modelowych. Przezroczyste ciało C. elegans znacząco ułatwia obserwacje mikroskopowe wszystkich jego 959 komórek somatycznych. Jedną trzecią wszystkich komórek nicienia stanowią neurony. Nicień jest dotychczas jedynym organizmem z kompletną mapą połączeń neuronalnych. Cykl życiowy nicieni jest bardzo szybki – rozwój od jaja do dorosłego organizmu wynosi około 72 godzin. Przez kolejne 3 dni pojedynczy osobnik może złożyć do 400 jaj, co znacząco ułatwia uzyskanie dużych populacji na potrzeby badań. C. elegans był pierwszym organizmem wielokomórkowym z całkowicie odczytaną sekwencją nukleotydów w jego DNA. Genom nicieni zawiera wiele genów mających swoje odpowiedniki u człowieka. Ze względu na fakt, że mutacje w wielu z tych genów skutkują rozwojem poważnych schorzeń u ludzi, nicień jest wykorzystywany jako model wielu chorób.

Spotkanie będzie składać się z wykładu oraz części praktycznej. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawowymi wiadomościami na temat nicieni: ich budową, cyklem życiowym i fizjologią. Zaprezentowany zostanie przegląd głównych odkryć naukowych dokonanych na nicieniach i najciekawsze kierunki przyszłych badań. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy poznają podstawowe techniki pracy z nicieniami, przeprowadzą obserwacje nicieni przy użyciu mikroskopii fluorescencyjnej, zapoznają się z podstawami genetyki klasycznej (mendlowskiej) i metodą genotypowania za pomocą techniki łańcuchowej reakcji polimerazy PCR.

Nauki biologiczne
 • ndz., 2023-09-24 10:00
 • ndz., 2023-09-24 14:00
Spotkanie festiwalowe Odkryj kolory, czyli barwy zaklęte w kamieniu

Odkryj kolory na nowo! Zajrzyj do świata wielobarwnych minerałów i produkowanych z nich naturalnych pigmentów. Podczas warsztatów będziesz mieć niepowtarzalną okazję własnoręcznie wykonać naturalne farby z prawdziwych minerałów i wykorzystać je do malowania.

Zajęcia rozpoczną się krótką pogadanką (15-20min) dotyczącą naturalnych barwników stosowanych historycznie w produkcji farb. Uczestnicy zapoznają się z historią farb i dawnymi sposobami ich wytwarzania. Dowiedzą się, w jaki sposób – przed wprowadzeniem pigmentów syntetycznych – ludzkość pozyskiwała pigmenty z pomocą świata zwierząt i roślin. Głównym tematem spotkania będą barwniki pochodzenia mineralnego, wytwarzane z różnokolorowych minerałów – takich jak hematyt czy goethyt, a także malachit i azuryt. Poznamy również pierwsze, znane ludzkości przykłady wykorzystania barwników w malarstwie jaskiniowym, a także zdrowotne aspekty wykorzystania barwników mineralnych.

W części praktycznej uczestnicy będą mieli okazję osobiście zapoznać się z minerałami barwnymi i spróbować wydobyć z nich kolory. Zajmą się także malowaniem, wcześniej przygotowanych, reliefów przedstawiających sceny z życia ludzi i zwierząt w plejstocenie (tzw. epoce lodowcowej). W tym celu, w ramach warsztatów własnoręcznie wykonają farby z naturalnych, wydobytych ze skał, minerałów. Wykorzystają m.in. moździerze kamienne i oleje naturalne. Pomalowane farbami mineralnymi reliefy uczestnicy zabiorą ze sobą!

Nauki o Ziemi
 • ndz., 2023-09-24 11:00
Spotkanie festiwalowe What is Quantum cryptography?

I will start with the inception of Shor’s algorithm for prime factoring, which threatens the security of popular RSA encryption. RSA is used by banks, payment portals, etc to secure our transactions. Then, I will discuss two simple quantum cryptographic protocols, the famous BB84 and E91 protocols. I will also discuss some recent developments in quantum cryptography. If time permits, I will discuss the advancements on quantum internet modules developed between different cities across our globe and on space-based quantum communication.

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 11:00
Spotkanie festiwalowe Czy rozumiemy Wszechświat?

Wszechświat w największych skalach obserwujemy dziś w pełnym zakresie fal elektromagnetycznych, łowimy nadlatujące z niego cząstki takie jak neutrina, a od niedawna – dzięki falom grawitacyjnym – również go „słuchamy”. Tego rodzaju obserwacje – wsparte zaawansowanym modelowaniem komputerowym i interpretowane poprzez modele teoretyczne oparte na ogólnej teorii względności Einsteina – wskazują na bardzo peryferyjną rolę ludzkości na kosmicznej scenie. Mieszkamy w pobliżu przeciętnej gwiazdy na obrzeżach przeciętnej galaktyki. Co więcej, większość kosmicznej materii jest odmienna od tej znanej z życia codziennego i laboratoriów, i ma nieznaną nam dotąd „ciemną” formę. Jakby tego było mało, zachowanie Wszechświata w największych skalach napędza niezrozumiała „ciemna energia”. Opowiem o tym, jak doszliśmy do tak zaskakujących wniosków, i pokrótce omówię obecne i planowane wielkie projekty obserwacyjne, które mają nam pomóc zrozumieć, z czego tak naprawdę zbudowany jest Wszechświat.

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 12:00
Spotkanie festiwalowe Mysteries of Redshift: Unlocking the Secrets of the Expanding Universe

Redshift, a fascinating phenomenon in astronomy, has revolutionized our understanding of the cosmos. By observing the shifting of light towards longer wavelengths, scientists have been able to discern crucial information about the vastness and evolution of the universe. In this talk, I will embark on an exciting journey to explore the mysteries hidden within redshift. During the presentation, I will discuss the concept of redshift and its significance in

unraveling the secrets of our expanding universe. I will explain the fundamental principles behind redshift, including the cosmological redshift caused by the expansion of space itself. By understanding these concepts, we can decipher the age, distance, and composition of celestial objects, enabling us to construct a cosmic timeline.

Furthermore, I will discuss the crucial role of redshift in supporting the Big Bang theory and our current understanding of the origin of our universe. Through observations of distant galaxies and quasars, we can trace the cosmic expansion and infer the existence of dark matter and dark energy, two enigmatic components that dominate the universe's structure and dynamics.

Additionally, I will explore the diverse applications of redshift in cosmology, such as

measuring the rate of cosmic expansion, mapping the large-scale structure of the universe, and detecting cosmic microwave background radiation. These applications not only provide insights into the universe's past but also hold the key to predicting its future evolution. By the end of this talk, I will discuss the incredible scientific discoveries made possible by redshift measurements and the remarkable power of human curiosity.

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 13:00
Spotkanie festiwalowe Betelgeuse: Will Orion lose its one member?

Orion is one of the most easily spotted constellations in the night sky. The weird dimming and brightening of one of its “member” star Betelgeuse has kept the astronomers in hopes to see a galactic star go supernova in recent times. The last observed supernova was in the 1600s. So, what makes a star explode? It’s when it runs out of nuclear fuel and collapses under its own mass or it accumulates so much mass that it exceeds a certain mass limit (ChandarShekhar Limit). In this talk, I will discuss how this happens. Is Betelgeuse really going to be a supernova and how will the sky look after it explodes? 

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 14:00
Spotkanie festiwalowe Gwiazda wśród organizmów modelowych - elegancki nicień Caenorhabditis elegans

Caenorhabditis elegans jest małym (długość do 1 mm), niepasożytniczym nicieniem żyjącym w glebie. Wiele cech nicienia przyczyniło się do tego, że został on jednym z najbardziej popularnych organizmów modelowych. Przezroczyste ciało C. elegans znacząco ułatwia obserwacje mikroskopowe wszystkich jego 959 komórek somatycznych. Jedną trzecią wszystkich komórek nicienia stanowią neurony. Nicień jest dotychczas jedynym organizmem z kompletną mapą połączeń neuronalnych. Cykl życiowy nicieni jest bardzo szybki – rozwój od jaja do dorosłego organizmu wynosi około 72 godzin. Przez kolejne 3 dni pojedynczy osobnik może złożyć do 400 jaj, co znacząco ułatwia uzyskanie dużych populacji na potrzeby badań. C. elegans był pierwszym organizmem wielokomórkowym z całkowicie odczytaną sekwencją nukleotydów w jego DNA. Genom nicieni zawiera wiele genów mających swoje odpowiedniki u człowieka. Ze względu na fakt, że mutacje w wielu z tych genów skutkują rozwojem poważnych schorzeń u ludzi, nicień jest wykorzystywany jako model wielu chorób.

Spotkanie będzie składać się z wykładu oraz części praktycznej. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawowymi wiadomościami na temat nicieni: ich budową, cyklem życiowym i fizjologią. Zaprezentowany zostanie przegląd głównych odkryć naukowych dokonanych na nicieniach i najciekawsze kierunki przyszłych badań. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy poznają podstawowe techniki pracy z nicieniami, przeprowadzą obserwacje nicieni przy użyciu mikroskopii fluorescencyjnej, zapoznają się z podstawami genetyki klasycznej (mendlowskiej) i metodą genotypowania za pomocą techniki łańcuchowej reakcji polimerazy PCR.

Nauki biologiczne
 • ndz., 2023-09-24 10:00
 • ndz., 2023-09-24 14:00
Spotkanie festiwalowe What Are Black Holes and How to Observe Them?

In this talk, we get familiar with the concept of curved spacetime in the theory of general relativity. We discuss the life cycles of stars and the formation of black holes and other compact objects. Ultimately, we explore possible direct and indirect ways to observe black holes. The audience will learn about recent scientific megaprojects, such as LIGO-Virgo and other gravitational wave observatories, as well as the very first image taken from a black hole by the Event Horizon Telescope (ETH).

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 15:00
Lekcja festiwalowa Niedźwiedź polarny

Niedźwiedź polarny to niekwestionowany król Arktyki. Czym się odżywia, czy zapada w sen zimowy oraz... jak reaguje na ludzi? Jaka przyszłość czeka ten gatunek w ocieplającej się Arktyce? Na te pytania poszukamy odpowiedzi podczas zajęć. Zajęcia poprowadzi Dagmara Bożek - specjalistka ds. komunikacji naukowej i edukacji w Instytucie Geofizyki PAN, polarniczka, autorka książek o tematyce polarnej. Pracuje w projektach ogólnopolskich i międzynarodowych, promujących badania w obszarach polarnych. Laureatka Nagrody Magellana 2020 za biografię Ryszarda Czajkowskiego. Na projekt Polarniczki poświęcony kobietom pracującym na stacjach polarnych otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Finalistka konkursu Popularyzator Nauki 2022 w kategorii „Animator”.

 • pon., 2023-09-25 09:00
Lekcja festiwalowa Odkryj kolory, czyli barwy zaklęte w kamieniu

Odkryj kolory na nowo! Zajrzyj do świata wielobarwnych minerałów i produkowanych z nich naturalnych pigmentów. Podczas warsztatów będziesz mieć niepowtarzalną okazję własnoręcznie wykonać naturalne farby z prawdziwych minerałów i wykorzystać je do malowania.

Zajęcia rozpoczną się krótką pogadanką (15-20min) dotyczącą naturalnych barwników stosowanych historycznie w produkcji farb. Uczestnicy zapoznają się z historią farb i dawnymi sposobami ich wytwarzania. Dowiedzą się, w jaki sposób – przed wprowadzeniem pigmentów syntetycznych – ludzkość pozyskiwała pigmenty z pomocą świata zwierząt i roślin. Głównym tematem spotkania będą barwniki pochodzenia mineralnego, wytwarzane z różnokolorowych minerałów – takich jak hematyt czy goethyt, a także malachit i azuryt. Poznamy również pierwsze, znane ludzkości przykłady wykorzystania barwników w malarstwie jaskiniowym, a także zdrowotne aspekty wykorzystania barwników mineralnych.

W części praktycznej uczestnicy będą mieli okazję osobiście zapoznać się z minerałami barwnymi i spróbować wydobyć z nich kolory. Zajmą się także malowaniem, wcześniej przygotowanych, reliefów przedstawiających sceny z życia ludzi i zwierząt w plejstocenie (tzw. epoce lodowcowej). W tym celu, w ramach warsztatów własnoręcznie wykonają farby z naturalnych, wydobytych ze skał, minerałów. Wykorzystają m.in. moździerze kamienne i oleje naturalne. Pomalowane farbami mineralnymi reliefy uczestnicy zabiorą ze sobą!

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 11:00
 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
 • śr., 2023-09-27 09:00
 • śr., 2023-09-27 11:00
Spotkanie festiwalowe Czy krowa jest winna ociepleniu klimatu?

Na co dzień możemy się spotkać ze stwierdzeniem, że hodowla bydła powoduje zmiany klimatu, a spożywając produkty pochodzenia zwierzęcego przyczyniamy się do jego ocieplenia. Ile prawdy zawarte jest w tym stwierdzeniu? Czy rzeczywiście krowy wpływają negatywnie na klimat, a jeśli tak to w jaki sposób możemy temu zapobiec? Jaką rolę odgrywają krowy w ekologii? Jak „działają” krowy? Dlaczego bydło hoduje się w rejonach półpustynnych i czy możliwy jest świat bez krów?

Nauki biologiczne
 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Ciała stałe, ciecze, gazy i wszystko to co pomiędzy nimi

Gazy,  ciecze i ciała stałe – wykład z doświadczeniami [podstawowe prawa gazowe, gazy doskonałe i nie,  przemiany fazowe, skraplanie gazów, sublimacja, wrzenie cieczy Większość eksperymentów wykonywana z pomocą uczniów. Przy okazji wyjaśniamy czym jest teoria naukowa, formułujemy taką teorię i ją sprawdzamy doświadczalnie. Oddzielna sprawa to bezpieczeństwo pracy w laboratorium i podczas eksperymentowania.

 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Ghosts of the past? Trust and friendship in historical perspective

Can you imagine a life without trust and friendship? People throughout the ages have pondered this question, and most of them have answered with a resounding ‘no’. No, you cannot live without friends, and no, you cannot live without trust. More importantly, it is hard to live together without them, because they are important social bonds. Yet it is not easy to make friends, to trust others, or to earn their trust. We often feel alone, misunderstood, betrayed, or excluded. In our time, we face new challenges to trust and friendship. Social media allows us to connect and befriend everyone, but we also experience bullying and online hate. In addition, the COVID pandemic has confined us to our homes and dramatically reduced social contact. Societies are divided into groups that do not trust each other’s words. And still, this is not the first time we have faced such difficulties. In the past, people have experienced similar moments of doubt and despair, and they have sought to find solutions to their problems.

We invite students to follow us back into the seventeenth century, a time when religious strife tore societies apart and war devastated much of Europe, but also a time when people first began to think about tolerance and new ways of trusting each other and making friends. Together, we will look at a range of interesting sources that will show us how people imagined trust and friendship, how they thought about these issues, and the stories they told each other to create a new and better society.

Spotkanie odbędzie się w jęz. angielskim, z obecnym tłumaczem symultanicznym.

 

 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Odkryj kolory, czyli barwy zaklęte w kamieniu

Odkryj kolory na nowo! Zajrzyj do świata wielobarwnych minerałów i produkowanych z nich naturalnych pigmentów. Podczas warsztatów będziesz mieć niepowtarzalną okazję własnoręcznie wykonać naturalne farby z prawdziwych minerałów i wykorzystać je do malowania.

Zajęcia rozpoczną się krótką pogadanką (15-20min) dotyczącą naturalnych barwników stosowanych historycznie w produkcji farb. Uczestnicy zapoznają się z historią farb i dawnymi sposobami ich wytwarzania. Dowiedzą się, w jaki sposób – przed wprowadzeniem pigmentów syntetycznych – ludzkość pozyskiwała pigmenty z pomocą świata zwierząt i roślin. Głównym tematem spotkania będą barwniki pochodzenia mineralnego, wytwarzane z różnokolorowych minerałów – takich jak hematyt czy goethyt, a także malachit i azuryt. Poznamy również pierwsze, znane ludzkości przykłady wykorzystania barwników w malarstwie jaskiniowym, a także zdrowotne aspekty wykorzystania barwników mineralnych.

W części praktycznej uczestnicy będą mieli okazję osobiście zapoznać się z minerałami barwnymi i spróbować wydobyć z nich kolory. Zajmą się także malowaniem, wcześniej przygotowanych, reliefów przedstawiających sceny z życia ludzi i zwierząt w plejstocenie (tzw. epoce lodowcowej). W tym celu, w ramach warsztatów własnoręcznie wykonają farby z naturalnych, wydobytych ze skał, minerałów. Wykorzystają m.in. moździerze kamienne i oleje naturalne. Pomalowane farbami mineralnymi reliefy uczestnicy zabiorą ze sobą!

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 11:00
 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
 • śr., 2023-09-27 09:00
 • śr., 2023-09-27 11:00

©2022 Festiwal Nauki