Wydział Geodezji i Kartografii

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Geografia Miejskich Kontrastów

Zapraszamy na warsztaty dotyczące geograficznych różnic miast! Celem tych warsztatów będzie zgłębienie tematu różnorodności miast z perspektywy geograficznej. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję odkrywać, jak geograficzne uwarunkowania wpływają na charakterystykę i wygląd miast. Warsztaty będą poświęcone wpływowi uwarunkowań geograficznych, przestrzennych i kulturowych na procesy formowania się miast, ich morfologii oraz różnic pomiędzy nimi.

 • pon., 2023-09-25 09:00
Lekcja festiwalowa Ile warta jest nieruchomość?

W trakcie lekcji uczestnicy dowiedzą się, czym jest nieruchomość i poznają cechy rynkowe, które wpływają na jej wartość, w szczególności określą przedmiot wyceny, zbadają dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków oraz obliczą pole powierzchni działki ewidencyjnej na podstawie współrzędnych punktów granicznych. Uczestnikom lekcji przybliżony zostanie zawód geodety oraz rzeczoznawcy majątkowego.

 • wt., 2023-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Plany miejscowe, czyli co wolno, a czego nie wolno w mieście

Szukasz idealnego miejsca do wybudowania domu? A może chcesz sprawdzić, czy w twoim sąsiedztwie może powstać park albo centrum handlowe? Zastanawiasz się, czy konieczne będzie odrolnienie działki? Podczas lekcji przybliżymy tematykę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i pokażemy, co ich zapisy oznaczają, a także jak łatwo znaleźć te informacje na mapie. Pierwsza część warsztatu będzie poświęcona znaczeniu planów miejscowych i udziałowi mieszkańców w ich uchwalaniu, natomiast druga w formie praktycznych zadań zapozna uczestników z zapisami planów i pokaże, czy na danym terenie mogą zrealizować wymarzoną inwestycję.

 • wt., 2023-09-26 10:00
Spotkanie festiwalowe Razem zbudujmy bazę naukową w wirtualnej rzeczywistości

W trakcie warsztatu uczestnicy odwiedzą wybrane miejsca odkryć geograficznych Pawła Edmunda Strzeleckiego oraz dowiedzą się jak zaprojektować bazę naukową. Uczestnicy wspólnie wybiorą lokalizację dla projektu bazy naukowej upamiętniającej wybrane odkrycie. Następnie zbudują wirtualny prototyp bazy. Sesja współ-projektowania odbędzie się w rzeczywistości wirtualnej z wykorzystaniem sprzętu Laboratorium Geoprzestrzennej Rzeczywistości Wirtualnej i Planowania w Rzeczywistości Rozszerzonej.

Nauki techniczne
 • wt., 2023-09-26 13:00
 • wt., 2023-09-26 15:00
Spotkanie festiwalowe Razem zbudujmy bazę naukową w wirtualnej rzeczywistości

W trakcie warsztatu uczestnicy odwiedzą wybrane miejsca odkryć geograficznych Pawła Edmunda Strzeleckiego oraz dowiedzą się jak zaprojektować bazę naukową. Uczestnicy wspólnie wybiorą lokalizację dla projektu bazy naukowej upamiętniającej wybrane odkrycie. Następnie zbudują wirtualny prototyp bazy. Sesja współ-projektowania odbędzie się w rzeczywistości wirtualnej z wykorzystaniem sprzętu Laboratorium Geoprzestrzennej Rzeczywistości Wirtualnej i Planowania w Rzeczywistości Rozszerzonej.

Nauki techniczne
 • wt., 2023-09-26 13:00
 • wt., 2023-09-26 15:00
Lekcja festiwalowa Skąd się biorą mapy w smartfonach?

Dawniej każdy turysta korzystał z map i planów papierowych. Obecnie w mieście, albo na górskim szlaku prawie każdy używa smartfona. Dlaczego mapa, której używamy w smartfonie wygląda właśnie tak? Skąd się wzięły te linie, punkty, opisy? Czy mogę taką mapę zbudować samodzielnie? Odpowiemy na te pytania w trakcie zajęć praktycznych. Efektem zajęć będzie wykonanie przez użytkowników mapy, którą będą mogli używać w swoim smartfonie.

 • śr., 2023-09-27 09:00
Lekcja festiwalowa Nowe Granice Mappingu

Zapraszamy na warsztaty poświęcone zmianom w odwzorowaniach kartograficznych! Te warsztaty skupiają się na fascynującym obszarze kartografii, który obejmuje ewolucję technik i narzędzi używanych do przedstawiania świata na mapach. Warsztaty będą poświęcone pokazaniu jak zmieniały się mapy i metody ich sporządzania na przestrzeni lat oraz spróbujemy dokonać identyfikacji na nich znanych obiektów przestrzennych.

 • śr., 2023-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Co i jak obserwujemy z kosmosu?

Od ruchu satelitów po orbicie, poprzez zbierane przez nie dane, aż po ciekawe zastosowania. Przybliżymy zagadnienie detekcji zjawisk z pułapu satelitarnego i pokażemy, jak jest ona wykorzystywana w naszym życiu, ale też w interesujących badaniach naukowych.

 • śr., 2023-09-27 12:00
 • śr., 2023-09-27 13:30
Lekcja festiwalowa Odkrywanie Świata z Góry

Zapraszamy na warsztaty dotyczące generowania map za pomocą technologii satelitarnych, lotniczych i dronów! Podczas tych warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać zaawansowane metody tworzenia map, które wykorzystują dane ze źródeł satelitarnych, lotniczych i dronów. Warsztaty będą poświęcone procesom wykorzystania zdjęć satelitarnych, lotniczych i dronowych, ich obróbce i późniejszym wykorzystaniu przy tworzeniu współczesnych map.

 • śr., 2023-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Co i jak obserwujemy z kosmosu?

Od ruchu satelitów po orbicie, poprzez zbierane przez nie dane, aż po ciekawe zastosowania. Przybliżymy zagadnienie detekcji zjawisk z pułapu satelitarnego i pokażemy, jak jest ona wykorzystywana w naszym życiu, ale też w interesujących badaniach naukowych.

 • śr., 2023-09-27 12:00
 • śr., 2023-09-27 13:30
Lekcja festiwalowa Ekosystemowe Labirynty

Zapraszamy na warsztaty poświęcone powiązaniom krajobrazowym! Skupimy się na identyfikacji ekologicznych korytarzy, zielonych przestrzeni, parków i innych obszarów o wysokiej wartości ekologicznej, które mogą pełnić rolę połączeń ekologicznych między obszarami miejskimi a przyrodą. Warsztaty będą poświęcone identyfikacji ekosystemów otaczających miasta oraz na próbie stworzenia połączeń funkcjonalno-ekologicznych pomiędzy nimi.

 • czw., 2023-09-28 09:00
Lekcja festiwalowa Środowisko przyrodnicze w planowaniu przestrzennym

W części pierwszej przedstawiona zostanie rola gleby w środowisku i kształtowaniu środowiska przyrodniczego. Uczestnicy lekcji poznają definicję gleby, pojęcie skały macierzystej gleb, podstawowe typy gleb oraz wykonają doświadczenia laboratoryjne pozwalające określić podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne gleb takie jak: ustalanie grup mechanicznych metodą polową, oznaczanie pH i zawartości węglanu wapnia.
Celem lekcji jest uświadomienie funkcji gleby w środowisku i jego kształtowaniu oraz zapoznanie uczniów z wybranymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi gleb oraz metodami ich ustalania.
W drugiej części lekcji zostaną przedstawione pozytywne oraz negatywne cechy przestrzeni otaczającej mieszkańców miast. Zostaną omówione narzędzia planistyczne wykorzystywane przez urbanistów w celu tworzenia przyjaznego miejsca zamieszkania i wypoczynku. Uczestnicy lekcji zostaną włączeni do dyskusji nad propozycjami zmian źle zagospodarowanych obszarów. Celem lekcji jest uwrażliwienie młodych użytkowników przestrzeni na jakość zagospodarowania oraz konieczność dbania o przestrzeń i traktowania jej jako dobro wspólne wszystkich mieszkańców.

 • pt., 2023-09-29 09:00
Lekcja festiwalowa Miasto przyjazne i piękne

Co decyduje o jakości życia w mieście i o jego pięknie? Jak zmieniać nasze otoczenie urbanistyczne, aby było piękne i przyjazne? W ramach wycieczki odbędzie się m.in. zwiedzanie najciekawszych historycznie obiektów Politechniki Warszawskiej – Gmachu Głównego, Gmachu Fizyki oraz głównej przestrzeni publicznej Kampusu. Uczestnicy poznają historię powstania projektu architektonicznego oraz związane z tym ciekawostki.

 • pt., 2023-09-29 11:00

©2022 Festiwal Nauki