Wydział Geologii

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe German i jego izotopy w wodach podziemnych

Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie kilku wątków badawczych dotyczących germanu, w tym najnowszych własnych badań. German jest pierwiastkiem śladowym należącym do tzw. krytycznych surowców mineralnych. Z uwagi na zainteresowanie surowcowe, rozpoznanie obecności germanu koncentruje się jak dotąd na wybranych materiałach geologicznych, głównie złożach węgli i niektórych rud, głównie siarczkowych. Rozpoznanie germanu w wodach naturalnych jest bardzo nierównomierne, a niektóre rodzaje wód podziemnych są na tym tle nadal słabo zbadane. Jeszcze słabiej zbadany jest skład izotopowy germanu w wodach podziemnych.

Na Uniwersytecie Warszawskim przeprowadzone zostały ostatnio dwa projekty dotyczące badań germanu i jego izotopów w wodach mineralnych, leczniczych, termalnych i solankach z Sudetów i Karpat. Dostarczyły one unikalnych w skali światowej danych o składzie izotopowym germanu w różnych rodzajach wód podziemnych. Ponadto, badania te pokazały, że wiedza o germanie i jego izotopach może być przydatna dla wyjaśnienia genezy i ochrony wód podziemnych. Innym wątkiem, któremu poświęca się jak dotąd jeszcze niewiele uwagi są korzystne dla zdrowia właściwości germanu, a na tym tle szczególnie jego obecność w wodach leczniczych. Nasze badania pokazały, że w Karpatach występują bogate w german wody mineralne i lecznicze.

Nauki o Ziemi
 • pt., 2023-09-22 18:00
Lekcja festiwalowa Woda z kranu czy ze sklepu? Kilka faktów i mitów o wodzie, którą pijemy

Zastanawiamy się często czy możemy napić się wody z kranu bez przegotowania czy lepiej jest korzystać z wody w butelce kupionej w sklepie. Zastanowimy się wspólnie nad tą odpowiedzią wspierając się naukowymi faktami na temat wody z wodociągu i wody butelkowanej. Poznamy różnorodność wód butelkowanych dostępnych w sprzedaży i zastanowimy się czym powinniśmy kierować się przed ewentualnym zakupem.    

 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Wojny o wodę

Woda, H20, związek chemiczny niezbędny do życia każdego organizmu na Ziemi. Postępujące zanieczyszczenie środowiska powoduje, że mamy coraz większe trudności ze zdobyciem dobrej jakościowo wody do picia. Ismail Serageldin wiceprezes Banku Światowego już w 1995 roku twierdził „Jeśli wojny tego wieku toczyły się o ropę, to wojny następnego stulecia będą toczyły się o wodę.” Konflikty o dostęp do źródła czystej wody pitnej nie są niczym nowym. Przez brak wody upadały cywilizacje. W czasie zajęć uczniowie dowiedzą się jak niedobór wody pitnej doprowadzał i doprowadza do lokalnych i międzynarodowych konfliktów. Jakimi zasobami wód dysponujemy jako Polska i cały świat. Jak ważne jest to co niewidoczne, czyli wody podziemne. 

 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Odkryj mikroświat kokolitoforów

Kokolitofory to jednokomórkowe glony morskie, których komórki otoczone są płytkami – kokolitami zbudowanymi z węglanu wapnia (kalcytu lub aragonitu). Kokolitofory należą do fitoplanktonu, zatem przeprowadzają fotosyntezę, wskutek czego wraz z innymi grupami fitoplanktonu są największymi producentami tlenu na Ziemi. Kokolity są bardzo małe, osiągają rozmiary od 1 do ok. 25 mikrometrów, więc do ich obserwacji potrzebny jest mikroskop o znacznym powiększeniu (co najmniej 1000-krotnym). Bogactwo i różnorodność kształtów kokolitów sprawiają, że możemy zachwycać się ich pięknem.

Dlaczego geolodzy zajmują się badaniami kokolitów?

Kokolitofory pojawiły się w późnym triasie i żyją do dziś. Ponieważ kokolity zbudowane są z węglanu wapnia, to łatwo zachowują się w stanie kopalnym. Masowe występowanie, szerokie rozprzestrzenienie geograficzne oraz szybka ewolucja kokolitoforów sprawiają, że po oznaczeniu do gatunku lub rodzaju tych mikroskamieniałości możemy określić nie tylko względny wiek skały, z której pochodzą, ale także środowisko, w którym ta skała powstawała. Co ciekawe, kokolity stanowią główny składnik kredy piszącej – skały osadowej, która ma zastosowanie w przemyśle: kosmetycznym, farmaceutycznym, ceramicznym i chemicznym. Skała ta dodawana jest m.in. do past do zębów i białych farb; stanowi główny składnik kredy do pisania na tablicy.

Podczas wykładu, wzbogaconego prezentacją multimedialną, przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące kokolitoforów. W części praktycznej będzie możliwość zapoznania się z warsztatem pracy mikropaleontologa, zajmującego się badaniami kokolitów. Uczestnicy zajęć wykonają zadania analogiczne do tych, które realizowane są przez specjalistów z tej dziedziny nauki.

 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Ratunek przed suszą czyli o eksploatacji wód podziemnych

Warsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z eksploatacją wód podziemnych. Uczestnicy poznają budowę studni, dowiedzą się o znaczeniu ujęć wód podziemnych w zaopatrzeniu w wodę ludności i gospodarki, przedstawiony zostanie zarys warunków hydrogeologicznych na obszarze Warszawy. Zademonstrowane będzie również działanie ujęcia oraz jakie informacje o środowisku wód podziemnych można uzyskać dzięki obserwacji pracy studni.

 • wt., 2023-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Kartografia geologiczna dla maturzystów

Zajęcia obejmują wprowadzenie do kartografii geologicznej wgłębnej. Młodzież pozna ideę tworzenia tego typu obrazowań oraz zapozna się z symboliką używaną dla  poszczególnych treści geologicznych. W dalszej części zajęć omówione będą przykłady map i przekrojów geologicznych, dotyczące prawdziwych miejsc na Ziemi. Następnie uczestnicy wykonają samodzielnie przekroje geologiczne do wybranych map z treścią geologiczną, dzięki którym przyswoją umiejętność odczytywania z map takich elementów, jak np. uskoku, fałdy, intruzje. Zatem w toku warsztatów uczniowie poznają podstawy pracy z materiałami kartograficznymi oraz nauczą się sporządzać przekroje geologiczne.

 • wt., 2023-09-26 13:00
 • śr., 2023-09-27 13:00
 • czw., 2023-09-28 13:00
Lekcja festiwalowa Bakteriami malowane – podglądanie mikroświata w warunkach laboratoryjnych

Lekcja ma charakter ćwiczeń laboratoryjnych. Składa się z jednego bloku zajęć warsztatowych pozwalających opanować uczniom kilka podstawowych technik mikrobiologicznych niezbędnych w prowadzeniu badań z zakresu mikrobiologii środowisk, szczególnie geomikrobiologii. Po krótkim wstępie uczniowie będą mieli okazję samodzielnie przeprowadzić izolację bakterii z różnych środowisk, poznają podstawowe techniki prowadzenia hodowli bakteryjnych. Będą mogli obejrzeć wyhodowane kolonie bakterii z różnych środowisk, które nas otaczają (woda, gleba, powietrze). Dodatkowo dowiedzą się czy bakterie mają kolory? Do czego służą barwniki bakteriom? Czy da się wykorzystać bakterie do malowania obrazków?

 • śr., 2023-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Poznajemy skały

Na lekcji uczestnicy poznają, zobaczą i zbadają podstawowe skały spośród skał magmowych,
osadowych i metamorficznych. Uczestnicy dowiedzą się także jak poszczególne typy skał powstają.
Prowadzący wyjaśnią jak można badać skały, a uczestnicy samodzielnie będą próbować tych metod.

 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Odkryj mikroświat kokolitoforów

Kokolitofory to jednokomórkowe glony morskie, których komórki otoczone są płytkami – kokolitami zbudowanymi z węglanu wapnia (kalcytu lub aragonitu). Kokolitofory należą do fitoplanktonu, zatem przeprowadzają fotosyntezę, wskutek czego wraz z innymi grupami fitoplanktonu są największymi producentami tlenu na Ziemi. Kokolity są bardzo małe, osiągają rozmiary od 1 do ok. 25 mikrometrów, więc do ich obserwacji potrzebny jest mikroskop o znacznym powiększeniu (co najmniej 1000-krotnym). Bogactwo i różnorodność kształtów kokolitów sprawiają, że możemy zachwycać się ich pięknem.

Dlaczego geolodzy zajmują się badaniami kokolitów?

Kokolitofory pojawiły się w późnym triasie i żyją do dziś. Ponieważ kokolity zbudowane są z węglanu wapnia, to łatwo zachowują się w stanie kopalnym. Masowe występowanie, szerokie rozprzestrzenienie geograficzne oraz szybka ewolucja kokolitoforów sprawiają, że po oznaczeniu do gatunku lub rodzaju tych mikroskamieniałości możemy określić nie tylko względny wiek skały, z której pochodzą, ale także środowisko, w którym ta skała powstawała. Co ciekawe, kokolity stanowią główny składnik kredy piszącej – skały osadowej, która ma zastosowanie w przemyśle: kosmetycznym, farmaceutycznym, ceramicznym i chemicznym. Skała ta dodawana jest m.in. do past do zębów i białych farb; stanowi główny składnik kredy do pisania na tablicy.

Podczas wykładu, wzbogaconego prezentacją multimedialną, przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące kokolitoforów. W części praktycznej będzie możliwość zapoznania się z warsztatem pracy mikropaleontologa, zajmującego się badaniami kokolitów. Uczestnicy zajęć wykonają zadania analogiczne do tych, które realizowane są przez specjalistów z tej dziedziny nauki.

 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Poznajemy skały

Na lekcji uczestnicy poznają, zobaczą i zbadają podstawowe skały spośród skał magmowych,
osadowych i metamorficznych. Uczestnicy dowiedzą się także jak poszczególne typy skał powstają.
Prowadzący wyjaśnią jak można badać skały, a uczestnicy samodzielnie będą próbować tych metod.

 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Kartografia geologiczna dla maturzystów

Zajęcia obejmują wprowadzenie do kartografii geologicznej wgłębnej. Młodzież pozna ideę tworzenia tego typu obrazowań oraz zapozna się z symboliką używaną dla  poszczególnych treści geologicznych. W dalszej części zajęć omówione będą przykłady map i przekrojów geologicznych, dotyczące prawdziwych miejsc na Ziemi. Następnie uczestnicy wykonają samodzielnie przekroje geologiczne do wybranych map z treścią geologiczną, dzięki którym przyswoją umiejętność odczytywania z map takich elementów, jak np. uskoku, fałdy, intruzje. Zatem w toku warsztatów uczniowie poznają podstawy pracy z materiałami kartograficznymi oraz nauczą się sporządzać przekroje geologiczne.

 • wt., 2023-09-26 13:00
 • śr., 2023-09-27 13:00
 • czw., 2023-09-28 13:00
Lekcja festiwalowa Metody geofizyczne stosowane do poszukiwań zakopanych przedmiotów

W ramach zajęć słuchacze poznają teorię metody georadarowei i elektrooporowej. Wezmą udział w badaniach terenowych tymi metodami, nauczą się posługiwać sprzętem badawczym. Następnie zobaczą , jak są przetwarzane uzyskane wyniki i nauczą się je interpretować.

 • czw., 2023-09-28 09:00
 • pt., 2023-09-29 09:00
 • pt., 2023-09-29 11:00
Lekcja festiwalowa Odkryj mikroświat kokolitoforów

Kokolitofory to jednokomórkowe glony morskie, których komórki otoczone są płytkami – kokolitami zbudowanymi z węglanu wapnia (kalcytu lub aragonitu). Kokolitofory należą do fitoplanktonu, zatem przeprowadzają fotosyntezę, wskutek czego wraz z innymi grupami fitoplanktonu są największymi producentami tlenu na Ziemi. Kokolity są bardzo małe, osiągają rozmiary od 1 do ok. 25 mikrometrów, więc do ich obserwacji potrzebny jest mikroskop o znacznym powiększeniu (co najmniej 1000-krotnym). Bogactwo i różnorodność kształtów kokolitów sprawiają, że możemy zachwycać się ich pięknem.

Dlaczego geolodzy zajmują się badaniami kokolitów?

Kokolitofory pojawiły się w późnym triasie i żyją do dziś. Ponieważ kokolity zbudowane są z węglanu wapnia, to łatwo zachowują się w stanie kopalnym. Masowe występowanie, szerokie rozprzestrzenienie geograficzne oraz szybka ewolucja kokolitoforów sprawiają, że po oznaczeniu do gatunku lub rodzaju tych mikroskamieniałości możemy określić nie tylko względny wiek skały, z której pochodzą, ale także środowisko, w którym ta skała powstawała. Co ciekawe, kokolity stanowią główny składnik kredy piszącej – skały osadowej, która ma zastosowanie w przemyśle: kosmetycznym, farmaceutycznym, ceramicznym i chemicznym. Skała ta dodawana jest m.in. do past do zębów i białych farb; stanowi główny składnik kredy do pisania na tablicy.

Podczas wykładu, wzbogaconego prezentacją multimedialną, przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące kokolitoforów. W części praktycznej będzie możliwość zapoznania się z warsztatem pracy mikropaleontologa, zajmującego się badaniami kokolitów. Uczestnicy zajęć wykonają zadania analogiczne do tych, które realizowane są przez specjalistów z tej dziedziny nauki.

 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Kartografia geologiczna dla maturzystów

Zajęcia obejmują wprowadzenie do kartografii geologicznej wgłębnej. Młodzież pozna ideę tworzenia tego typu obrazowań oraz zapozna się z symboliką używaną dla  poszczególnych treści geologicznych. W dalszej części zajęć omówione będą przykłady map i przekrojów geologicznych, dotyczące prawdziwych miejsc na Ziemi. Następnie uczestnicy wykonają samodzielnie przekroje geologiczne do wybranych map z treścią geologiczną, dzięki którym przyswoją umiejętność odczytywania z map takich elementów, jak np. uskoku, fałdy, intruzje. Zatem w toku warsztatów uczniowie poznają podstawy pracy z materiałami kartograficznymi oraz nauczą się sporządzać przekroje geologiczne.

 • wt., 2023-09-26 13:00
 • śr., 2023-09-27 13:00
 • czw., 2023-09-28 13:00
Lekcja festiwalowa Metody geofizyczne stosowane do poszukiwań zakopanych przedmiotów

W ramach zajęć słuchacze poznają teorię metody georadarowei i elektrooporowej. Wezmą udział w badaniach terenowych tymi metodami, nauczą się posługiwać sprzętem badawczym. Następnie zobaczą , jak są przetwarzane uzyskane wyniki i nauczą się je interpretować.

 • czw., 2023-09-28 09:00
 • pt., 2023-09-29 09:00
 • pt., 2023-09-29 11:00
Lekcja festiwalowa Metody geofizyczne stosowane do poszukiwań zakopanych przedmiotów

W ramach zajęć słuchacze poznają teorię metody georadarowei i elektrooporowej. Wezmą udział w badaniach terenowych tymi metodami, nauczą się posługiwać sprzętem badawczym. Następnie zobaczą , jak są przetwarzane uzyskane wyniki i nauczą się je interpretować.

 • czw., 2023-09-28 09:00
 • pt., 2023-09-29 09:00
 • pt., 2023-09-29 11:00
Spotkanie festiwalowe GeoLove – pokochaj geologię

Zapraszamy wszystkich na wielką przygodę z Geologią.

Podczas licznych warsztatów poznamy budowę Ziemi, zbudujemy jej model, nauczymy się rozpoznawać podstawowe typy skał i zajrzymy do ich wnętrza. Zobaczymy czego nie widać gołym okiem i będziemy podziwiać ciekawe skalne obrazy.

Dowiemy się czy w Polsce występują wulkany i jak je znaleźć. Zastanowimy się dlaczego wulkany wybuchają i przeprowadzimy kontrolowane wybuchy.

Sprawdzimy jak szybko mogą rosnąć kryształy i dlaczego wyglądają tak różnie.

Odwiedzimy jubilera i dowiemy się jakie minerały i surowce wykorzystuje się w tej branży.

Poznamy prehistoryczne organizmy i środowiska ich życia.

Dowiemy się czym jest bursztyn, jakie ma właściwości i jak zastygło w nim życie.

Sprawdzimy co jest najbrudniejsze i dowiemy się co wspólnego mają bakterie i geologia.

Te i wiele innych tajemnic geologii odkryjemy podczas warsztatów i pokazów.

Nauki o Ziemi
 • ndz., 2023-10-01 11:00

©2022 Festiwal Nauki