Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Znasz swoje piersi?

Celem tego spotkania jest podniesienie świadomości kobiet dotyczącą budowy własnych gruczołów piersiowych, zaznajomienie z zagrożeniami nowotworów piersi oraz profilaktyką chorób piersi. Uczestniczki będą mogły zapoznać się z samobadaniem piersi – prostym sposobem profilaktyki. Dodatkowo zostanie przedstawiony zawód pielęgniarki/pielęgniarza.

  • wt., 2021-09-21 09:00
Spotkanie festiwalowe Spojrzenie z lotu ptaka – metaanaliza jako źródło dowodów naukowych w medycynie

Metaanaliza łączy wyniki wielu pojedynczych badań naukowych. Jest to aktualnie jedno z najważniejszych narzędzi w medycynie opartej na dowodach naukowych, pozwalające na podejmowanie trafnych decyzji klinicznych. Podczas spotkania zostanie przedstawiony rozwój koncepcji badań wtórnych, historia metaanalizy oraz ogólne zasady przygotowania i interpretowania jej wyników z wykorzystaniem licznych przykładów.

Nauki medyczne
  • śr., 2021-09-22 16:00
Lekcja festiwalowa Opieka przedkoncepcyjna a rola położnej w POZ

Podczas prelekcji chcemy zapoznać  i przybliżyć uczestnikom spotkania rolę i zadania  położnej POZ. Położna podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia w Polsce funkcjonuje od wielu lat. Jej kompetencje najczęściej kojarzone są  przez kobiety z wizytami patronażowymi po porodzie oraz z opieką nad noworodkiem. Jednak zakres obowiązków i uprawnień położnej POZ jest o wiele większy.  Położna to samodzielny zawód i oprócz świadczeń pielęgnacyjnych i diagnostycznych w zakresie swoich kompetencji ma również edukację kobiety na każdym etapie jej życia i tym samym dostarczanie kobiecie i jej rodzinie wiedzy na temat właściwej samoopieki i samopielęgnacji.

  • czw., 2021-09-23 08:00
Lekcja festiwalowa Problemy ginekologiczno-onkologiczne - profilaktyka chorób nowotworowych układu rozrodczego u kobiet

Najczęstszym nowotworem wśród polskich kobiet jest rak piersi odpowiadający za 21,7% zachorowań, a nowotwory złośliwe trzonu macicy, jajnika i szyjki macicy stanowią, odpowiednio, 7,4%, 4,7% i 3,5% zachorowań. W odpowiedzi na niekorzystne trendy dotyczące częstości zachorowań i śmiertelności związanych z chorobami nowotworowymi u kobiet w Polsce podejmowane są różnego rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne jak  Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych koordynowany przez Ministerstwo Zdrowia. Świadomość zdrowotna i zgłaszalność na badania profilaktyczne są jednak w naszym kraju niewystarczające. Podczas prelekcji i warsztatów chcemy przekazać uczestniczkom  podstawową wiedzę o profilaktyce nowotworów układu rozrodczego u kobiet. 

  • pt., 2021-09-24 08:00
Lekcja festiwalowa Kolorowe mikroorganizmy

Bakterie i grzyby to mikroorganizmy, których komórki osiągają wielkość od 0,1 do kilkunastu mikrometrów. Aby zobaczyć te mikroskopijne organizmy, wybarwiamy ich komórki, a następnie oceniamy ich wygląd w obrazie mikroskopowym. Takie preparaty oglądamy w mikroskopie optycznym, powiększając obraz nawet 1200 razy.

Uczestnicy zajęć samodzielnie wybarwią komórki wybranych mikroorganizmów oraz obejrzą je pod mikroskopem. Wspólnie wybierzemy metodę barwienia oraz kolorowe barwniki. Zobaczymy przeróżne kształty i układy kolorowych komórek mikroorganizmów.

  • pt., 2021-09-24 12:00
Spotkanie festiwalowe Cukrzyca w rodzinie. Razem możemy więcej.

Zakres tematyczny spotkania to:

- Żywienie w cukrzycy. Czy istnieje dieta cukrzycowa? Jak odżywiać się w cukrzycy? Co oznacza indeks glikemiczny, wymienniki węglowodanowe i białkowo-tłuszczowe?

- Znaczenie wsparcia społecznego w leczeniu cukrzycy. Gdzie szukać pomocy? Jakie świadczenia może otrzymać pacjent chory na cukrzycę?  Ile kosztuje leczenie cukrzycy?

- Funkcjonowanie rodzin osób chorych na cukrzycę.  Z jakimi problemami może spotkać się rodzina chorego na cukrzycę?

- Psychospołeczne aspekty funkcjonowania chorych na cukrzycę.  Z jakimi trudnościami może spotkać się chory podczas leczenia cukrzycy?

- Co nowego w leczeniu cukrzycy? Nowe leki i technologie.

Nauki medyczne
  • pt., 2021-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Od Olszewskiego do współczesności – polska historia parkinsonizmu

Jak zmieniała się wiedza o chorobie Parkinsona i zaburzeniach pozapiramidowych? Wykład ma na celu zapoznanie uczestników z polskim wkładem w rozwój tej wiedzy. Przedstawione zostaną dotychczasowe doświadczenia oraz perspektywy na przyszłość w leczeniu choroby Parkinsona.

Nauki medyczne
  • sob., 2021-09-25 15:00