Program - lekcje

Wyświetlanie 101 - 150 z 388.

Jeżeli lekcja ma więcej niż jeden termin, zostanie wyświetlona w tabelce tyle razy, ile rzeczywiście zostanie poprowadzona.

UWAGA: Jeden termin każdej lekcji przeznaczony jest dla jednej klasy, czyli ok. 30 osób.

Szkoła, która nie pojawi się na zamówionej lekcji, nie otrzyma kodu w przyszłym roku.

Format: 2022-01-24

Numer Typ szkoły i dziedzina Forma Organizatorzy i prelegenci Tytuł i opis Termin Lokalizacja
603 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja polonistyczna dyskusja, wykład Wydział Polonistyki UW, we współpracy z Fundacja Języka Polskiego
dr
Magdalena
Wanot-Miśtura
Czy wszyscy Polacy mówią tym samym językiem?
Jakie języki obowiązują w Polsce? Co to są gwary? Jak się różnimy językowo?
 • wt., 2021-09-21 10:00
Stacjonarne
Krakowskie Przemieście 1
00-333 Warszawa
732 Szkoła średnia, biologia warsztat Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW
mgr
Emilia
Olechowska
DNA. Co to takiego?
Co kryje się pod skrótem DNA? Czy DNA można zobaczyć gołym okiem? Na zajęciach poznacie odpowiedzi na te pytania.
 • wt., 2021-09-21 10:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
689 Szkoła podstawowa 7-8, fizyka gra edukacyjna Narodowe Centrum Badań Jądrowych
mgr
Artur
Skwarek
Elektrownia jądrowa kawałek po kawałku
Zabawa online dla dzieci. Zadanie uczestników to kompletowanie schematu elektrowni jądrowej oraz przyporządkowanie każdego elementu układanki do odpowiadającego mu opisu.
 • pon., 2021-09-20 10:00
 • pon., 2021-09-20 12:00
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 12:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 12:00
Online
687 Szkoła podstawowa 7-8, fizyka dyskusja, pokaz, wykład Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
mgr
Tomasz
Fornal
Fuzja jądrowa, czyli jak sprowadzić Słońce na Ziemię
Czy w przyszłości powstanie źródło energii elektrycznej bezpieczne dla ludzi i środowiska? Odkryjemy przed Wami tajniki fuzji jądrowej oraz pokażemy zastosowanie spektrometru optycznego.
 • wt., 2021-09-21 10:00
Stacjonarne w szkole
Lekcja stacjonarna w szkole.
812 Szkoła średnia, informatyka wykład Akademia Leona Koźmińskiego
dr
Marcin
Wardaszko
Gry i VR w edukacji i biznesie
Gry są w prawie każdym obszarze rozrywki, ale służą też edukacji łącząc zabawę z nauką w ciekawy i przyjemny sposób. Prowadzący zaprezentuje zastosowania gier w edukacji, np. dzięki technologii VR.
 • wt., 2021-09-21 10:00
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57
03-301 Warszawa
759 Szkoła średnia, chemia warsztat Zakład Oceny Jakości Żywności SGGW
dr hab. inż.
Dorota
Derewiaka
dr inż.
Marta
Ciecierska
dr hab. inż.
Rafał
Wołosiak
dr inż.
Elwira
Worobiej
dr hab. inż.
Małgorzata
Piecyk
dr inż.
Beata
Drużyńska
dr hab.
Ewa
Majewska
mgr inż.
Paulina
Pakosz
Ile jest cukru w cukrze, ile jest alkoholu w alkoholu?
Warsztaty mają na celu przybliżenie uczniom metod oceny jakości wybranych produktów spożywczych poprzez samodzielne wykonanie analiz fizyko-chemicznych. Zapraszamy do udziału w naszych warsztatach!
Maseczki są obowiązkowe
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 12:00
 • czw., 2021-09-23 10:00
 • czw., 2021-09-23 12:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-777 Warszawa

piętro 3
734 Szkoła średnia, biologia warsztat Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW
doktorant
Łukasz
Kopiasz
doktorantka
Dominika
Skolmowska
dr inż.
Michał
Oczkowski
dr inż.
Tomasz
Królikowski
Jak ocenić wpływ treningu na wydatki energetyczne i skład ciała u sportowców?
Czego sportowiec może się dowiedzieć znając skład swojego ciała i wydatki energetyczne podczas treningu?
lekcja dotyczy wysiłku fizycznego, a więc zagadnień biologicznych, jednak ze wzgl. na wykonywane oznaczenia zaleca się, by odbyła w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Lekcja może się odbyć w inny dzień: 20 lub 22 lub 23 września. Szczegółowe informacje dot. przeciwwskazań do wykonania obu badań są dostępne u koordynatora imprezy (tomasz_krolikowski@sggw.edu.pl)
 • wt., 2021-09-21 10:00
Stacjonarne w szkole
Nagranie
Warszawa

Jeśli nie będzie możliwe przeprowadzenie lekcji stacjonarnie w szkole, udostępnione zostanie nagranie prezentujące podstawy teoretyczne, sposób wykonania, interpretację i znaczenia pomiarów składu ciała i wydatku energetycznego podczas wykonywania wysiłku fizycznego dla optymalizacji osiągnięć sportowych.
844 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości wykład Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr
Maria
Pietrzak
Jak realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju w szkole?
Cele zrównoważonego rozwoju w murach szkoły.
 • wt., 2021-09-21 10:00
Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
632 Szkoła podstawowa 4-6, biologia konkurs, pokaz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
dr
Maciej
Fuszara
Jak zostać nietoperzem (a w każdym razie spróbować)
Krótka wyprawa w świat zwierząt, które do orientowania się w przestrzeni zamiast wzroku używają słuchu - i okazja, by na własnej skórze przekonać się, czy też tak potrafimy.
Będziemy zobowiązani, jeśli od rejestracji na te lekcje (w pierwszym terminie, rzecz jasna) powstrzymają się szkoły, które uczestniczyły w naszych ubiegłorocznych lekcjach.
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 12:00
 • wt., 2021-09-21 14:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 12:00
 • śr., 2021-09-22 14:00
Stacjonarne
ul. Miecznikowa 1
02-069 Warszawa
798 Szkoła średnia, historia warsztat Izba Pamięci IPN Strzelecka 8
dr
Marta
Milewska
Konspiracyjna mapa Warszawy, czyli o miejscach antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej
W trakcie zajęć uczestnicy poznają struktury niepodległościowe działające na terenie Warszawy jak i w regionie oraz miejsca, osoby i organizacje związane z konspiracją antykomunistyczną w Warszawie.
 • pon., 2021-09-20 10:00
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
Stacjonarne
ul. Strzelecka 8
03-433 Warszawa
661 Szkoła podstawowa 4-6, technika wykład Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
dr hab. inż.
Janusz
Piechna
Lot ptaków i owadów
Przedstawimy podstawy aerodynamiki lotu owadów zilustrowane animacjami wyników badań.
 • wt., 2021-09-21 09:00
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 11:30
 • wt., 2021-09-21 12:30
Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
703 Szkoła podstawowa 7-8, przyroda wykład Muzeum Geologiczne PIG-PIB
mgr
Izabela
Olczak-Dusseldorp
Mamucie opowieści
Czy mamut wielki był największym przedstawicielem swego rodzaju? Kiedy żył, co jadł i jak wyglądał? Na te pytania i wiele innych znajdziecie odpowiedź w Mamucich opowieściach.
 • wt., 2021-09-21 10:00
Stacjonarne
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

wejście od ul. Wiśniowej
679 Szkoła podstawowa 7-8, chemia warsztat Centrum Nauki Kopernik
Aleksandra
Wróblewska
Morderstwo w Centrum Nauki Kopernik
Lubicie zagadki kryminalne? Zapraszamy do Kopernika podczas Festiwalu Nauki. Wcielicie się w pracowników laboratorium i odkryjecie, kto popełnił przestępstwo.
Zajęcia w trzech labach; w sytuacji awaryjnej jesteśmy w stanie przesunąć godziny lekcji w przedziale 10.00 - 13.00.
 • pon., 2021-09-20 10:00
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
Stacjonarne
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa
829 Szkoła średnia, język polski wykład Instytut Badań Literackich PAN
dr
Dorota
Gacka
ODWOŁANE_„Każdy może świętym być” – droga średniowiecznych mężczyzn i kobiet do świętości
Średniowieczni polscy święci to blisko 40 osób. Wiąże się z nimi szereg historii, którym spróbujemy się przyjrzeć, pokazując, że na przeszkodzie do świętości nie stała płeć, stan, ani wiek.
 • wt., 2021-09-21 10:00
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Pałac Staszica, I piętro
620 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja społeczna dyskusja, warsztat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr
Agnieszka
Wójcik-Czerniawska
Pieniądz Nowego Świata
Ekonomia dla najmłodszych.
 • wt., 2021-09-21 10:00
Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
836 Szkoła średnia, matematyka warsztat Instytut Rolnictwa SGGW
dr hab.
Jakub
Paderewski
Po co jest STATYSTYKA?
Celem lekcji jest przedstawienie dziedziny nauki jaką jest statystyka. Lekcja zawiera wykładową część wstępną i interaktywną część praktyczną.
Eksperyment może polegać na zebraniu danych ankietowych od uczestników dotyczących np. wzrostu, wagi, płci, rozmiaru noszonych butów. Jego przeprowadzenie i forma zależy od wielkości grupy.
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 12:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

laboratorium komputerowe w Katedrze Biometrii, piętro 2
867 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Instytut Nauk Prawnych PAN
dr
Katarzyna
Strąk
Swobody Rynku Wewnętrznego UE i możliwości ich ograniczania przez państwa członkowskie UE
Omówienie warunków, jakie muszą spełniać środki przyjmowane przez Państwa Członkowskie UE, aby środki te mogły ograniczać swobody Rynku Wewnętrznego UE.
Godzina rozpoczęcia może być dostosowana do szkoły.
 • wt., 2021-09-21 10:00
Online
731 Szkoła średnia, biologia warsztat Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW
dr hab.
Piotr
Bąska
Szczepionki – jak działają i co nam dają?
Uczestnicy zapoznają się ze szczepionkami klasycznymi oraz nowej. Podczas zajęć praktycznych przeprowadzą elektroforezę, która jest jednym z etapów izolacji DNA kodującego antygen szczepionkowy.
 • wt., 2021-09-21 10:00
Stacjonarne
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa

piętro II, W razie konieczności istnieje możliwość zorganizowania zajęć on-line
615 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza pokaz Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW
dr hab.
Bartłomiej
Bartyzel
Szkielety ssaków i ptaków domowych oraz dziko żyjących
Prowadzący zaprezentuje i omówi najważniejsze elementy budowy szkieletów ssaków i ptaków.
 • wt., 2021-09-21 10:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

W razie konieczności istnieje możliwość zorganizowania lekcji w wersji on-line
814 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Instytut Anglistyki UW
dr hab.
Małgorzata
Łuczyńska-Hołdys
The Creature and Its Maker: Mary Shelley and the Birth of Frankenstein
Czy Frankenstein to pierwsza powieść science-fiction? Podczas lekcji przyjrzymy się kanonicznej powieści Mary Shelley i okolicznościom jej powstania oraz dowiemy się, co nauka końca XVIII wieku mówiła
Lekcja będzie prowadzona w języku angielskim. Minimalny poziom znajomości angielskiego: B1+ .
 • wt., 2021-09-21 10:00
Online
801 Szkoła średnia, historia wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. dr hab.
Antoni
Dudek
Upadek rządów komunistycznych w Polsce
Historyczna charakterystyka burzliwego okresu przejścia od PRL do III RP.
 • wt., 2021-09-21 10:00
Online
641 Szkoła podstawowa 4-6, geografia warsztat, wykład Wydział Geologii UW
dr hab.
Dorota
Porowska
Woda z kranu czy ze sklepu? Kilka faktów i mitów o wodzie, którą pijemy
Wykład to kompilacja faktów i mitów na temat wody butelkowanej i wody, którą mamy w kranie. Pozwoli słuchaczowi na wyciągnięcie własnych wniosków na temat wody, której używa na co dzień.
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
789 Szkoła średnia, geografia wykład Wydział Geologii UW
dr hab.
Marzena
Szostakiewicz-Hołownia
Wojny o wodę
Jeśli wojny tego wieku toczyły się o ropę, to wojny następnego stulecia będą toczyły się o wodę. Wszystko o tym jak woda wpływa na życie pojedynczego człowieka i całych społeczności.
 • wt., 2021-09-21 10:00
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
866 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Instytut Nauk Prawnych PAN
dr hab.
Katarzyna
Kubuj
Wybory, referenda, budżety partycypacyjne, samorządy szkolne Demokracja i obywatelskie zaangażowanie
Pytania o kondycję demokracji i środki obywatelskiego zaangażowania służą ożywieniu świadomości młodzieży, która wchodząc w wiek dorosłości zyskuje możliwość szerszej społecznej aktywności.
Czas trwania lekcji może zostać dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
Stacjonarne w szkole
Zajęcia w szkole, która dokonała wyboru lekcji. 1. Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji w siedzibie Instytutu Nauk Prawnych. 2. W zależności od sytuacji epidemicznej istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji online.
775 Szkoła średnia, fizyka warsztat Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
dr inż.
Michał
Grązka
mgr inż.
Patryk
Modrzejewski
mgr inż.
Kamil
Rajkowski
mgr inż.
Kamil
Cieplak
Zastosowanie drukarek oraz druku 3D w projektowaniu części maszyn
Technika druku 3D przyszłością wytwarzania przedmiotów codziennego użytku.
 • wt., 2021-09-21 10:00
Stacjonarne w szkole
Online
Teams
774 Szkoła średnia, fizyka warsztat Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej
dr
Maria
Weker
Zrób sobie iluzję
Zajęcia będą polegały na analizie zjawiska iluzji (optycznych i słuchowych) oraz na próbie zaprojektowania iluzji w małych grupach, a następnie przedstawieniu ich innym uczestnikom warsztatów.
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 11:00
Online
Teams
667 Szkoła podstawowa 4-6, wiedza o społeczeństwie dyskusja, warsztat Wydział Socjologii UW
dr
Joanna
Stepaniuk
Po co nam szkoła? – wiedza, umiejętności i kompetencje
Celem lekcji jest uświadomienie uczniom znaczenia szkoły w ich życiu poprzez przedstawienie rodzajów wiedzy, przykładów umiejętności i kompetencji społecznych zdobywanych dzięki procesowi edukacji.
 • wt., 2021-09-21 10:30
Online
Spotkanie zdalne (online, w czasie rzeczywistym) na Google Meet.
763 Szkoła średnia, edukacja dla bezpieczeństwa warsztat, wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr
Maciej
Szmigiero
Prawo nowych technologii w praktyce. Zasady lotów dronami oraz wsparcie rozwoju elektromobilności
Jak korzystać z nowoczesnych środków komunikacji (elektryczne hulajnogi, drony). Popularyzacja innowacyjności w aspekcie prawnym.
 • wt., 2021-09-21 10:30
 • śr., 2021-09-22 10:30
 • czw., 2021-09-23 10:30
Stacjonarne
Stacjonarne w szkole
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
700 Szkoła podstawowa 7-8, informatyka wykład Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa PIB
Barbara
Leśniczak
Grzegorz
Morawski
Piotr
Dodacki
Programowanie kontra smog
Lekcja z zakresu programowania i biologii: jak można monitorować poziom smogu przy użyciu nowoczesnych technologii.
 • wt., 2021-09-21 10:30
Nagranie
Link YouTube
601 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja plastyczna warsztat Muzeum Narodowe w Warszawie
dr
Magdalena
Bialic
Przepis na mumię
Dlaczego w starożytnym Egipcie robiono mumie? Co to były sarkofag i kartonaż? Ilu bandaży zużywano do zrobienia jednej mumii? W czasie lekcji dowiemy się wszystkiego.
 • wt., 2021-09-21 10:30
Stacjonarne
Aleje Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
803 Szkoła średnia, historia wykład Archiwum Główne Akt Dawnych
Maciej
Próba
Wojna polsko-turecka 1620-1621
Pokazanie w oparciu o zachowane dokumenty z epoki sytuacji i problemów wojskowości Rzeczypospolitej polsko-litewskiej na przełomie drugiej i trzeciej dekady XVII w.
 • wt., 2021-09-21 09:00
 • wt., 2021-09-21 10:30
Stacjonarne
ul. Długa 7
00-263 Warszawa

Wykład i pokaz dokumentów w Czytelni AGAD - I piętro, schody
790 Szkoła średnia, geografia wykład Wydział Geologii UW
dr hab.
Grzegorz
Barczyk
Ciemność widzę, ciemność - albo ukryte piękno jaskiń
Procesy krasowe to zjawiska kształtujące niezwykłe piękno form i kolorów. Poznamy najciekawsze formy szaty naciekowej, a także dostępnych w Polsce przejawów procesów krasowych, nie tylko jaskiniowych.
 • wt., 2021-09-21 11:00
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
735 Szkoła średnia, biologia dyskusja Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW
dr inż.
Alicja
Ponder
mgr inż.
Klaudia
Kopczyńska
mgr
Rita
Góralska-Walczak
Ekologiczny – wybór logiczny dla naszej planety
Co ma wspólnego ekologia z żywnością i żywieniem oraz jakie znaczenie ma to dla każdego z nas i planety Ziemi, na której żyjemy?
 • wt., 2021-09-21 11:00
Online
lekcja on-line w czasie rzeczywistym na platformie MSTeams
850 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr
Kamil
Gemra
Finanse osobiste
Oszczędzać czy inwestować ? - dylematy współczesnego świata.
 • wt., 2021-09-21 11:00
Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
604 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja polonistyczna dyskusja, wykład Wydział Polonistyki UW, we współpracy z Fundacja Języka Polskiego
dr
Magdalena
Wanot-Miśtura
Jak cię słyszą, tak cię piszą
Ćwiczenia dykcji, które przydają się nie tylko przed konkursem recytatorskim.
 • wt., 2021-09-21 11:00
Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 1
00-333 Warszawa
871 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztat Wydział Socjologii UW
mgr
Weronika
Przecherska
Jak to powiedzieć? Warsztat z wystąpień publicznych dla początkujących
Zajęcia przeznaczone dla początkujących. Uczniowie poznają strategie retoryczne i sposoby budowania przemówień. Osią części praktycznej warsztatów będzie analiza stylu występowania mówców.
 • wt., 2021-09-21 11:00
 • czw., 2021-09-23 13:00
Stacjonarne
Stacjonarne w szkole
ul. Karowa 18
00-927 Warszawa

Lekcja może się odbyć na Wydziale Socjologii lub w szkole, która ją wylosuje. Prowadząca może dopasować się do grafiku zajęć w dniach 20-24 września
849 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztat, wykład Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr
Joanna
Korpus
Jak wyróżnić się na rynku i pokonać konkurencję?
Przewaga konkurencyjna - jak ją zdobyć i utrzymać?
 • wt., 2021-09-21 11:00
Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
795 Szkoła średnia, geografia wykład Instytut Geofizyki PAN, we współpracy z EDU-ARCTIC.PL
Jerzy
Giżejewski
Jaskinie i człowiek
Zabierzemy Was na wycieczkę do jaskiń - powstałych w sposób naturalny próżni w skałach, do tajemniczego świata korytarzy, sal, pionowych studni i wznoszących się kominów, podziemnych rzek i jezior.
 • wt., 2021-09-21 11:00
Stacjonarne
ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa

II piętro
676 Szkoła podstawowa 7-8, biologia pokaz, warsztat Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW
dr inż.
Katarzyna
Lachowicz
dr inż.
Małgorzata
Stachoń
dr inż.
Katarzyna
Dziendzikowska
dr inż.
Ewelina
Pałkowska-Goździk
dr
Ewa
Fűrstenberg
doktorant
Wojciech
Grodzicki
O ruchu w brzuchu
Uczniowie poznają budowę i działanie układu pokarmowego, przekonają się, wykonując doświadczenia chemiczne, jak trawione są składniki pokarmu i obliczą długość własnego przewodu pokarmowego.
Lekcja może być zorganizowana w wersji dla uczniów młodszych - z klas 4-6.
 • wt., 2021-09-21 11:00
Stacjonarne w szkole
Online
Lekcja online w czasie rzeczywistym na platformie Teams może być połączona z wykonywaniem doświadczeń przez uczniów w szkole.
835 Szkoła średnia, matematyka warsztat, wykład Instytut Matematyczny PAN
Pawel
Dlotko
Od geometrii do topologii - jak pytania o otaczający nas świat motywowały rozwój matematyki
Praktyczna nauka geometrii i topologii motywowana koniecznością rozwiązania praktycznych problemów.
Będziemy używać miar, nożyczek, flamastrów i lateksowych balonów. Należy umieścić ostrzeżenie dla potencjalnych alergików.
 • pon., 2021-09-20 11:00
 • wt., 2021-09-21 11:00
Stacjonarne
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa

3 piętro
760 Szkoła średnia, chemia warsztat, wykład Instytut Chemii Fizycznej PAN
dr
Roman
Luboradzki
Po co biologowi fizykochemia, czyli jak fizyk i chemik patrzą na życie
Lekcja z pokazami. Pytamy czy poprawnie przeprowadzony eksperyment może dać „fałszywy” obraz rzeczywistości? Słowem, które uczestnicy powinni zapamiętać [i zrozumieć co ono oznacza] jest "artefakt".
 • wt., 2021-09-21 11:00
Nagranie
Link YouTube
623 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja techniczna pokaz, wycieczka naukowa Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji SGGW
dr hab. inż.
Sabina
Galus
Powlekanie żywności
Prezentacja technologii powlekania żywności. Omówienie materiałów powłokotwórczych, metod powlekania i funkcj, jakie pełnią w przemyśle spożywczym. Prezentacja produktów powlekanych.
 • wt., 2021-09-21 11:00
Stacjonarne
Online
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa
642 Szkoła podstawowa 4-6, geografia warsztat Wydział Geologii UW
mgr
Justyna
Justyna-Grygo
Tektonika – sztuka budowy geologicznej
Zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu analizy strukturalnej i kartografii geologicznej. Podczas zajęć młodzi odkrywcy wykonają różne zadania związane z kartografią.
 • pon., 2021-09-20 11:00
 • wt., 2021-09-21 11:00
 • śr., 2021-09-22 11:00
 • czw., 2021-09-23 11:00
 • pt., 2021-09-24 11:00
Stacjonarne
ul.Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
774 Szkoła średnia, fizyka warsztat Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej
dr
Maria
Weker
Zrób sobie iluzję
Zajęcia będą polegały na analizie zjawiska iluzji (optycznych i słuchowych) oraz na próbie zaprojektowania iluzji w małych grupach, a następnie przedstawieniu ich innym uczestnikom warsztatów.
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 11:00
Online
Teams
736 Szkoła średnia, biologia pokaz, warsztat, wycieczka naukowa Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji SGGW
mgr inż.
Magdalena
Karwacka
mgr inż.
Aleksandra
Matys
Żywność przyjazna dla środowiska, czyli co jeść, żeby być eko?
Czym jest zrównoważony rozwój i jak wpływa produkcja żywności na środowisko. Co to są ślady środowiskowe oraz jak sposób odżywiania może sprawić, że będziemy bardziej eko?
 • wt., 2021-09-21 11:00
Stacjonarne
Online
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli zajęcia odbędą się w budynku SGGW (1 piętro), w przeciwnym razie zapraszamy na spotkanie na żywo za pośrednictwem Internetu.
644 Szkoła podstawowa 4-6, historia warsztat, wykład Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
mgr
Krystyna
Koza
Gladiatorzy z Zaborowa, czyli historie szklanego pucharka
Mazowsze sprzed 2 tysięcy lat. Odkrycie w grobie hutnika szklanego pucharka z wizerunkiem walczących gladiatorów. Kim byli gladiatorzy, jak walczyli, jak wyglądały igrzyska gladiatorskie.
 • wt., 2021-09-21 09:00
 • wt., 2021-09-21 11:30
Stacjonarne
Online
plac Jana Pawła II 2
05-800 Pruszków

W zależności od sytuacji epidemicznej zajęcia odbyłyby się stacjonarnie lub w wersji online (MS Teams lub Google Meets).
649 Szkoła podstawowa 4-6, matematyka pokaz, wykład Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
kurator kolekcji
Zasław
Adamaszek
kurator kolekcji
Paweł
Gogolewski
Liczy się! Historia matematyki w maszynie
Interaktywna, interdyscyplinarna prelekcja poświęcona historii maszyn liczących i komputerów.
Ze względów sanitarnych, odpowiednio do obowiązujących zarządzeń Ministerstwa Zdrowia lub innych organów państwowych, prelekcja stacjonarna może zostać zamieniona na interaktywne spotkanie on-line na platformie Zoom lub Teams. Wybór platformy zostanie dostosowany do możliwości odbiorcy.
 • pon., 2021-09-20 11:30
 • wt., 2021-09-21 11:30
 • śr., 2021-09-22 11:30
 • czw., 2021-09-23 11:30
 • pt., 2021-09-24 11:30
Stacjonarne
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

Sala lekcji muzealnych w Narodowym Muzeum Techniki.
661 Szkoła podstawowa 4-6, technika wykład Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
dr hab. inż.
Janusz
Piechna
Lot ptaków i owadów
Przedstawimy podstawy aerodynamiki lotu owadów zilustrowane animacjami wyników badań.
 • wt., 2021-09-21 09:00
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 11:30
 • wt., 2021-09-21 12:30
Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
650 Szkoła podstawowa 4-6, plastyka warsztat Muzeum Narodowe w Warszawie
Magdalena
Chludzińska
W demokratycznych Atenach
Zapraszamy na spacer ulicami antycznego greckiego miasta. Dzięki zabytkom z naszej Galerii – marmurowym posągom, wazom i przedmiotom codziennego użytku – dowiemy się, jak żyli Grecy.
 • wt., 2021-09-21 11:30
Stacjonarne
Aleje Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
631 Szkoła podstawowa 4-6, biologia warsztat Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN
mgr inż.
Sylwia
Grzelak
dr inż.
Katarzyna
Basałaj
dr inż.
Agnieszka
Wesołowska
mgr inż.
Przemysław
Wilkowski
Biologia: co powinieneś wiedzieć o swojej komórce i jak wygląda jej spotkanie z wirusem
Warsztaty pozwolą poznać budowę komórki i procesy w niej zachodzące. Powiemy czym jest DNA, kod genetyczny, wirusy i jak szczepienia wspomagają organizm w walce z nimi. Dzieci wyprodukują razem białko
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 12:00
 • wt., 2021-09-21 14:00
Stacjonarne
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa