Program - lekcje

Wyświetlanie 151 - 200 z 388.

Jeżeli lekcja ma więcej niż jeden termin, zostanie wyświetlona w tabelce tyle razy, ile rzeczywiście zostanie poprowadzona.

UWAGA: Jeden termin każdej lekcji przeznaczony jest dla jednej klasy, czyli ok. 30 osób.

Szkoła, która nie pojawi się na zamówionej lekcji, nie otrzyma kodu w przyszłym roku.

Format: 2022-01-27

Numer Typ szkoły i dziedzina Forma Organizatorzy i prelegenci Tytuł i opis Termin Lokalizacja
633 Szkoła podstawowa 4-6, biologia wykład Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
dr inż.
Agnieszka
Dudzińska-Jarmolińska
Człowiek przygotowany na katastrofę. Jak sobie poradzić, gdy przyjdzie nam się zmierzyć z żywiołem
Celem lekcji jest pokazanie dzieciom, w jaki sposób można przygotować się na nadejście zdarzenia o charakterze katastrofy naturalnej.
 • wt., 2021-09-21 12:00
Online
860 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
mgr
Aneta
Siejka
Design Thinking - myślenie projektowe dla innowatora
Żyjemy w dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym potrzebne są kompetencje przyszłości. Każdy z nas może być innowatorem i myśleć projektowo.
 • wt., 2021-09-21 12:00
Online
Lekcja odbędzie się na platformie "Teams".
804 Szkoła średnia, historia wykład Archiwum Główne Akt Dawnych
Rafał
Górny
Dyplomacja Rzeczypospolitej w okresie pierwszej wojny chocimskiej
Polskie zabiegi dyplomatyczne przed i w trakcie działań wojennych 1621 r.
 • wt., 2021-09-21 12:00
 • wt., 2021-09-21 13:30
Stacjonarne
Długa 7
00-263 Warszawa

Wykład i pokaz dokumentów w Czytelni AGAD - I piętro, schody
689 Szkoła podstawowa 7-8, fizyka gra edukacyjna Narodowe Centrum Badań Jądrowych
mgr
Artur
Skwarek
Elektrownia jądrowa kawałek po kawałku
Zabawa online dla dzieci. Zadanie uczestników to kompletowanie schematu elektrowni jądrowej oraz przyporządkowanie każdego elementu układanki do odpowiadającego mu opisu.
 • pon., 2021-09-20 10:00
 • pon., 2021-09-20 12:00
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 12:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 12:00
Online
759 Szkoła średnia, chemia warsztat Zakład Oceny Jakości Żywności SGGW
dr hab. inż.
Dorota
Derewiaka
dr inż.
Marta
Ciecierska
dr hab. inż.
Rafał
Wołosiak
dr inż.
Elwira
Worobiej
dr hab. inż.
Małgorzata
Piecyk
dr inż.
Beata
Drużyńska
dr hab.
Ewa
Majewska
mgr inż.
Paulina
Pakosz
Ile jest cukru w cukrze, ile jest alkoholu w alkoholu?
Warsztaty mają na celu przybliżenie uczniom metod oceny jakości wybranych produktów spożywczych poprzez samodzielne wykonanie analiz fizyko-chemicznych. Zapraszamy do udziału w naszych warsztatach!
Maseczki są obowiązkowe
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 12:00
 • czw., 2021-09-23 10:00
 • czw., 2021-09-23 12:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-777 Warszawa

piętro 3
605 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja polonistyczna dyskusja, wykład Wydział Polonistyki UW, we współpracy z Fundacja Języka Polskiego
dr
Magdalena
Wanot-Miśtura
Ile jest języków na świecie?
Jak zróżnicowane są języki świata? Gdzie poza Polską żyją Polacy?
 • wt., 2021-09-21 12:00
Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 1
00-333 Warszawa
632 Szkoła podstawowa 4-6, biologia konkurs, pokaz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
dr
Maciej
Fuszara
Jak zostać nietoperzem (a w każdym razie spróbować)
Krótka wyprawa w świat zwierząt, które do orientowania się w przestrzeni zamiast wzroku używają słuchu - i okazja, by na własnej skórze przekonać się, czy też tak potrafimy.
Będziemy zobowiązani, jeśli od rejestracji na te lekcje (w pierwszym terminie, rzecz jasna) powstrzymają się szkoły, które uczestniczyły w naszych ubiegłorocznych lekcjach.
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 12:00
 • wt., 2021-09-21 14:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 12:00
 • śr., 2021-09-22 14:00
Stacjonarne
ul. Miecznikowa 1
02-069 Warszawa
836 Szkoła średnia, matematyka warsztat Instytut Rolnictwa SGGW
dr hab.
Jakub
Paderewski
Po co jest STATYSTYKA?
Celem lekcji jest przedstawienie dziedziny nauki jaką jest statystyka. Lekcja zawiera wykładową część wstępną i interaktywną część praktyczną.
Eksperyment może polegać na zebraniu danych ankietowych od uczestników dotyczących np. wzrostu, wagi, płci, rozmiaru noszonych butów. Jego przeprowadzenie i forma zależy od wielkości grupy.
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 12:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

laboratorium komputerowe w Katedrze Biometrii, piętro 2
622 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja techniczna gra edukacyjna, warsztat Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, we współpracy z Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej "Venturi"
studentka
Dominika
Kwarta
studentka
Julia
Wilewska
student
Grzegorz
Pawełkiewicz
I ty możesz zostać tajnym agentem! Gra edukacyjna w klimacie filmów akcji
Uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły, w których będą szkolić się na tajnych agentów.
 • wt., 2021-09-21 09:30
 • wt., 2021-09-21 12:30
 • czw., 2021-09-23 09:30
 • czw., 2021-09-23 12:30
Stacjonarne
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
661 Szkoła podstawowa 4-6, technika wykład Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
dr hab. inż.
Janusz
Piechna
Lot ptaków i owadów
Przedstawimy podstawy aerodynamiki lotu owadów zilustrowane animacjami wyników badań.
 • wt., 2021-09-21 09:00
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 11:30
 • wt., 2021-09-21 12:30
Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
758 Szkoła średnia, chemia wykład Wydział Chemii UW
dr
Marcin
Strawski
Chemia 2D
Drukarka 3D - wiem, kino 5D - znam, a Chemia 2D???
 • pon., 2021-09-20 13:00
 • wt., 2021-09-21 13:00
 • śr., 2021-09-22 13:00
 • czw., 2021-09-23 13:00
Online
606 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja polonistyczna dyskusja, wykład Wydział Polonistyki UW, we współpracy z Fundacja Języka Polskiego
dr
Magdalena
Wanot-Miśtura
Co znaczy moje imię i nazwisko?
Czy imię może dobrze wróżyć? Skąd się wzięły nasze nazwiska?
 • wt., 2021-09-21 13:00
Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 1
00-333 Warszawa
832 Szkoła średnia, język polski warsztat Wydział Polonistyki UW
mgr
Magdalena
Romanowska
mgr
Adrianna
Karbowiak
Europejskie podróże polskich modernistów
Tematem warsztatów będą podróże europejskie odbywane przez polskich pisarzy modernistycznych.
 • wt., 2021-09-21 13:00
Online
Spotkanie online na Google Meet
788 Szkoła średnia, geografia warsztat Wydział Geologii UW
mgr
Justyna
Justyna-Grygo
Kartografia – w sieci
Zajęcia obejmują wprowadzenie do tematyki systemów informacji przestrzennej – GIS na poziomie użytkowników aplikacji i stron www.
 • pon., 2021-09-20 13:00
 • wt., 2021-09-21 13:00
 • śr., 2021-09-22 13:00
 • czw., 2021-09-23 13:00
 • pt., 2021-09-24 13:00
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
737 Szkoła średnia, biologia dyskusja, wykład Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, we współpracy z Wydział Biologii UW
prof.
Andrzej
Dziembowski
Przełomy technologiczne w biologii i medycynie ostatnich lat
W ostatnich latach dokonał się szereg przełomów, które zrewolucjonizowały m.in. współczesną biologię. Podczas wykładu prelegent przedstawi wybrane metody i opowie, jak są wykorzystywane w jego badania
 • wt., 2021-09-21 13:00
Online
659 Szkoła podstawowa 4-6, technika pokaz, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
dr inż.
Mateusz
Kopeć
inż.
Izabela
Barwińska
inż.
Mirosław
Wyszkowski
mgr inż.
Adam
Brodecki
Twardy jak metal, ciągliwy jak guma. Badania właściwości mechanicznych materiałów
Celem prowadzonych zajęć jest przybliżenie młodzieży podstaw badań wytrzymałościowych prowadzonych w Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji IPPT PAN.
 • wt., 2021-09-21 13:00
Stacjonarne
ul. Pawińskiego 5B
02-16 Warszawa

Spotkanie stacjonarne w Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji IPPT PAN. Miejsce przyjazne dla niepełnosprawnych.
861 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
mgr
Aneta
Siejka
Uwaga reklamy
Jak reklama wpływa na naszą świadomość i podświadomość? Jakie emocje w nas wywołuje? Sprawdź, czy jesteś reklamoodporny!
 • wt., 2021-09-21 13:00
Online
Lekcja odbędzie się na platformie "Teams".
674 Szkoła podstawowa 7-8, biologia wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. dr hab. n. med.
Grażyna
Gromadzka
Co to są wirusy i w jaki sposób atakują organizm człowieka?
Jakie są rodzaje wirusów, jak są zbudowane, jak się rozmnażają i wnikają do organizmu człowieka oraz do poszczególnych komórek?
 • wt., 2021-09-21 13:30
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
804 Szkoła średnia, historia wykład Archiwum Główne Akt Dawnych
Rafał
Górny
Dyplomacja Rzeczypospolitej w okresie pierwszej wojny chocimskiej
Polskie zabiegi dyplomatyczne przed i w trakcie działań wojennych 1621 r.
 • wt., 2021-09-21 12:00
 • wt., 2021-09-21 13:30
Stacjonarne
Długa 7
00-263 Warszawa

Wykład i pokaz dokumentów w Czytelni AGAD - I piętro, schody
631 Szkoła podstawowa 4-6, biologia warsztat Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN
mgr inż.
Sylwia
Grzelak
dr inż.
Katarzyna
Basałaj
dr inż.
Agnieszka
Wesołowska
mgr inż.
Przemysław
Wilkowski
Biologia: co powinieneś wiedzieć o swojej komórce i jak wygląda jej spotkanie z wirusem
Warsztaty pozwolą poznać budowę komórki i procesy w niej zachodzące. Powiemy czym jest DNA, kod genetyczny, wirusy i jak szczepienia wspomagają organizm w walce z nimi. Dzieci wyprodukują razem białko
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 12:00
 • wt., 2021-09-21 14:00
Stacjonarne
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa
607 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja polonistyczna dyskusja, wykład Wydział Polonistyki UW, we współpracy z Fundacja Języka Polskiego
dr
Magdalena
Wanot-Miśtura
Grzeczność językowa na co dzień
Trzy magiczne słowa i co poza tym? Na czym polega kultura osobista?
 • wt., 2021-09-21 14:00
Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 1
00-333 Warszawa
632 Szkoła podstawowa 4-6, biologia konkurs, pokaz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
dr
Maciej
Fuszara
Jak zostać nietoperzem (a w każdym razie spróbować)
Krótka wyprawa w świat zwierząt, które do orientowania się w przestrzeni zamiast wzroku używają słuchu - i okazja, by na własnej skórze przekonać się, czy też tak potrafimy.
Będziemy zobowiązani, jeśli od rejestracji na te lekcje (w pierwszym terminie, rzecz jasna) powstrzymają się szkoły, które uczestniczyły w naszych ubiegłorocznych lekcjach.
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 12:00
 • wt., 2021-09-21 14:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 12:00
 • śr., 2021-09-22 14:00
Stacjonarne
ul. Miecznikowa 1
02-069 Warszawa
796 Szkoła średnia, geografia warsztat Instytut Geofizyki PAN, we współpracy z EDU-ARCTIC.PL
dr
Agata
Goździk
mgr
Anna
Wielgopolan
Polarny Pokój Zagadek online
Klasa śmiałków zmierzy się w ciągu godziny z wieloma łamigłówkami logicznymi o tematyce polarnej. Poznają specyfikę życia i pracy na dalekiej północy. A to wszystko online!
 • wt., 2021-09-21 14:00
Online
851 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztat, wykład Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr
Adam
Jarosz
"Mam tak samo jak Ty, miasto moje a w nim..." Samorząd terytorialny i jego wpływ na nasze życie
Samorząd terytorialny od podszewki.
 • śr., 2021-09-22 09:00
Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
862 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
dr
Agnieszka
Bukowska
Jak się dobrze komunikować z innymi?
Zdobądź wiedzę, która pozwoli Ci zrozumieć modele komunikacyjne, udoskonali relacje z drugim człowiekiem, a także ułatwi osiąganie celów i czerpanie większej satysfakcji z życia.
 • śr., 2021-09-22 09:00
 • śr., 2021-09-22 11:00
Online
Lekcja odbędzie się na platformie "Teams".
643 Szkoła podstawowa 4-6, historia dyskusja Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
mgr
Aleksandra
Głowacz
Nauka czasowstrzymywania
Czy obrazy przedstawiają tylko to, co na nich widzimy? Czym zajmuje się konserwator w muzeum? Wspólnie poszukamy odpowiedzi koncentrując się na konserwacji najciekawszych obiektów z naszej kolekcji.
 • pon., 2021-09-20 09:00
 • śr., 2021-09-22 09:00
Online
670 Szkoła podstawowa 7-8, biologia wycieczka naukowa Kampinoski Park Narodowy
inż.
Katarzyna
Fidler
mgr
Dorota
Matuszyk
O kampinoskich lasach
Ponieważ las najlepiej poznaje się w lesie, zabierzemy was na wędrówkę, podczas której zobaczymy jeden z najciekawszych obszarów leśnych wschodniej części Puszczy Kampinoskiej.
Uczestnicy zajęć powinni mieć zakryte obuwie i odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych.
 • pon., 2021-09-20 09:00
 • śr., 2021-09-22 09:00
 • pt., 2021-09-24 09:00
Stacjonarne
Parking Leśny
05-080 Truskaw

Zbiórka na parkingu leśnym w Truskawiu 52°18'39.6"N 20°45'42.3"E (52.310996, 20.761754).
704 Szkoła podstawowa 7-8, przyroda warsztat Instytut Rolnictwa SGGW
dr hab.
Stanisław
Samborski
mgr inż.
Renata
Leszczyńska
Ocena jakości ziarna w 60 sekund
Celem lekcji jest wykonanie szybkiej analizy jakości ziarna zbóż z wykorzystaniem urządzenia do oceny całoziarnowej, które nie wymaga przemiału ziarna czy innego, specjalnego przygotowania.
 • śr., 2021-09-22 09:00
 • śr., 2021-09-22 11:00
 • czw., 2021-09-23 09:00
 • czw., 2021-09-23 11:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

laboratorium oceny jakości płodów rolnych w Katedrze Agronomii (piętro III)
621 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja społeczna dyskusja, wykład Wydział Prawa i Administracji UW
dr
Maria
Supera-Markowska
Po co i jak uczyć się prawa? Wczesnoszkolna edukacja prawnicza
Podczas lekcji podjęta zostanie próba prostego wytłumaczenia Uczniom, czym jest prawo i jaka jest rola prawa w społeczeństwie.
 • śr., 2021-09-22 09:00
Stacjonarne
ul. Lipowa 4
00-312 Warszawa
777 Szkoła średnia, fizyka wykład Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
dr hab. inż.
Janusz
Piechna
Silniki rotacyjne wykorzystujące sprężanie falami uderzeniowymi
Zaprezentujemy zasady działania maszyn przepływowych wykorzystujących przepływy nieustalone.
 • śr., 2021-09-22 09:00
 • śr., 2021-09-22 10:30
 • śr., 2021-09-22 12:00
Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
645 Szkoła podstawowa 4-6, historia pokaz, wykład Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
mgr
Sebastian
Chrupek
Wojownicy epoki żelaza
Wojownicy barbarzyńscy z czasów Imperium Rzymskiego. Uzbrojenie, styl walki, ubiór fryzura. Drużyna, zwyczaje wojowników - starożytnych mieszkańców ziem Polski sprzed 2 tysięcy lat.
 • śr., 2021-09-22 09:00
Stacjonarne
Online
plac Jana Pawła II 2
05-800 Pruszków

Lekcje stacjonarne lub w wersji online (MS Teams lub Google Meets) w zależności od sytuacji i potrzeb, do uzgodnienia.
610 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza dyskusja, konkurs, warsztat Instytut Badawczy Leśnictwa
Grażyna
Głuch
Leśny quiz terenowy. Sprawdź się!
Quiz terenowy: czy znasz polskie drzewa, krzewy, kwiaty, ptaki, grzyby?
 • śr., 2021-09-22 09:30
Stacjonarne
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary
05-090 Raszyn
614 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza warsztat Wydział Geologii UW
mgr
Justyna
Justyna-Grygo
Od kamyczka do mapy
Podczas zajęć młodzi odkrywcy wykonają zadania polegające na stworzeniu własnej mapy i rozwiążą krzyżówkę utrwalającą pojęcia poznane podczas zajęć.
 • pon., 2021-09-20 09:30
 • wt., 2021-09-21 09:30
 • śr., 2021-09-22 09:30
 • czw., 2021-09-23 09:30
 • pt., 2021-09-24 09:30
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
754 Szkoła średnia, chemia wykład Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
prof. dr hab. inż.
Paweł
Gierycz
Zasada zrównoważonego rozwoju w przemyśle chemicznym
Wykład o zrównoważonym rozwoju przemysłu chemicznego - nowoczesnym podejściu do technologii chemicznych, intensyfikacji procesów chemicznych oraz odnawialnych i niekonwencjonalnych źródłach energii.
 • pon., 2021-09-20 09:30
 • pon., 2021-09-20 11:00
 • śr., 2021-09-22 09:30
 • śr., 2021-09-22 11:00
Stacjonarne
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
625 Szkoła podstawowa 4-6, biologia gra edukacyjna Miejski Ogród Zoologiczny
mgr
Agata
Borucka-Rasińska
mgr inż.
Żaneta
Antosiewicz
mgr
Anna
Węgrzynowicz
mgr
Ewa
Jakowlew
mgr inż.
Joanna
Piotrowska
Zostań ekoambasadorem Warszawskiego ZOO - gra terenowa
Gra terenowa polegająca na grupowym zdobywaniu sprawności ekoambasadora Warszawskiego ZOO. Sprawdzian wiedzy z zakresu zagrożeń dotykających naturalne środowiska i codziennych ekopostaw.
Wymagana dodatkowa opieka, tak by klasę można było podzielić na ok. 3 mniejsze grupy, które będą mogły brać udział we współzawodnictwie.
 • pon., 2021-09-20 09:30
 • wt., 2021-09-21 09:30
 • śr., 2021-09-22 09:30
 • czw., 2021-09-23 09:30
 • pt., 2021-09-24 09:30
Stacjonarne
ul. Ratuszowa 1/3
03-461 Warszawa

Główne wejście do ZOO, od ulicy Ratuszowej
682 Szkoła podstawowa 7-8, chemia warsztat Wydział Chemii UW
dr hab.
Anna
Piątek
mgr
Maciej
Zakrzewski
mgr
Barbara
Zakrzewska
mgr
Marta
Zaleskaya
mgr
Damian
Jagleniec
Otrzymywanie olejku eterycznego z goździków w procesie destylacji z parą wodną
Czy można zatrzymać zapach Świąt w butelce? Z nami przekonasz się, że TAK!
Po zapisach na adres nauczyciela przesłany zostanie skrypt do zajęć, tak aby uczniowie mogli zapoznać się z nim wcześniej. Do uczestnictwa w zajęciach potrzebna jest zgoda opiekuna - formularz do pobrania: http://www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki-2/ Na zajęciach wymagany jest fartuch oraz okulary BHP (zapewniane przez organizatora).
 • śr., 2021-09-22 10:00
Stacjonarne
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
657 Szkoła podstawowa 4-6, religia dyskusja, wykład Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
mgr inż.
Iwona
Gąsiorek
Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia
Co wiesz o nowym błogosławionym Kościoła Katolickiego? Jak wyglądało życie i posługa błogosławionego Kardynała Wyszyńskiego? Dzieciństwo, powołanie, nauka, wojna, biskupstwo, uwięzienie, Millenium…
 • śr., 2021-09-22 10:00
Stacjonarne
ul. Dziekania 1
00-279 Warszawa

617 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza pokaz, warsztat Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
dr
Anna
Malik
Co nam siedzi w głowie? O tym, jak działa mózg, czego potrzebuje, i czy większy mózg jest lepszy
Z czego jest zrobiony mózg, jak wygląda i w jaki sposób działa? Czy mózg lubi słodycze? Jak to się dzieje, że myślisz, i co robi twój mózg, gdy śpisz? Poznamy odpowiedzi na te i inne pytania.
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
Online
Lekcja odbędzie się na platformie ZOOM
646 Szkoła podstawowa 4-6, historia warsztat Archiwum Państwowe w Warszawie
dr
Violetta
Urbaniak
mgr
Marta
Jaszczyńska
Czy archiwum jest potrzebne i komu?
Opowiemy o zadaniach archiwum, zwracając uwagę na właściwe przechowywanie i porządkowanie dokumentów, ale też uświadamiając, że każdy z nas gromadzi w domu swoje własne archiwum.
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 12:00
Stacjonarne
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa

W zależności od sytuacji epidemicznej zajęcia odędą się stacjonarnie lub w wersji online (Microsoft Teams).
802 Szkoła średnia, historia wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof.
Waldemar
Graczyk
Dziedzictwo, patriotyzm, Ojczyzna w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia
Jak kard. Stefan Wyszyński rozumiał wydarzenia historyczne, co z tej interpretacji przyjęło współczesne społeczeństwo?
 • śr., 2021-09-22 10:00
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
689 Szkoła podstawowa 7-8, fizyka gra edukacyjna Narodowe Centrum Badań Jądrowych
mgr
Artur
Skwarek
Elektrownia jądrowa kawałek po kawałku
Zabawa online dla dzieci. Zadanie uczestników to kompletowanie schematu elektrowni jądrowej oraz przyporządkowanie każdego elementu układanki do odpowiadającego mu opisu.
 • pon., 2021-09-20 10:00
 • pon., 2021-09-20 12:00
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 12:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 12:00
Online
868 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztat Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej
mgr
Aleksandra
Zadrożna
Jak się relaksować? Techniki i tajniki relaksacji
Czym jest relaksacja? Jak się zrelaksować? Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się o różnych technikach relaksacji oraz ich możliwościach w redukowaniu stresu.
 • śr., 2021-09-22 10:00
Online
632 Szkoła podstawowa 4-6, biologia konkurs, pokaz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
dr
Maciej
Fuszara
Jak zostać nietoperzem (a w każdym razie spróbować)
Krótka wyprawa w świat zwierząt, które do orientowania się w przestrzeni zamiast wzroku używają słuchu - i okazja, by na własnej skórze przekonać się, czy też tak potrafimy.
Będziemy zobowiązani, jeśli od rejestracji na te lekcje (w pierwszym terminie, rzecz jasna) powstrzymają się szkoły, które uczestniczyły w naszych ubiegłorocznych lekcjach.
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 12:00
 • wt., 2021-09-21 14:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • śr., 2021-09-22 12:00
 • śr., 2021-09-22 14:00
Stacjonarne
ul. Miecznikowa 1
02-069 Warszawa
798 Szkoła średnia, historia warsztat Izba Pamięci IPN Strzelecka 8
dr
Marta
Milewska
Konspiracyjna mapa Warszawy, czyli o miejscach antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej
W trakcie zajęć uczestnicy poznają struktury niepodległościowe działające na terenie Warszawy jak i w regionie oraz miejsca, osoby i organizacje związane z konspiracją antykomunistyczną w Warszawie.
 • pon., 2021-09-20 10:00
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
Stacjonarne
ul. Strzelecka 8
03-433 Warszawa
688 Szkoła podstawowa 7-8, fizyka dyskusja, pokaz, wykład Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
dr inż.
Paweł
Gąsior
Lasery: muzyka światła
Jaka jest różnica między światłem „zwykłym” a laserowym? Pokażemy możliwości i zastosowania różnych rodzajów laserów i porozmawiamy o bezpieczeństwie ich używania.
 • śr., 2021-09-22 10:00
Stacjonarne w szkole
Lekcja stacjonarna w szkole.
739 Szkoła średnia, biologia warsztat, wykład Wydział Geologii UW
studentka
Aneta
Krzysztoń
dr
Agnieszka
Marcinowska
Medyczne aspekty geologiczne czyli surowce skalne i mineralne w medycynie
Natura połączyła geologów i medyków. Poznamy naturalne surowce skalne i mineralne, które są szeroko wykorzystywane w medycynie i ratują nam zdrowie a niekiedy życie.
 • śr., 2021-09-22 10:00
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
679 Szkoła podstawowa 7-8, chemia warsztat Centrum Nauki Kopernik
Aleksandra
Wróblewska
Morderstwo w Centrum Nauki Kopernik
Lubicie zagadki kryminalne? Zapraszamy do Kopernika podczas Festiwalu Nauki. Wcielicie się w pracowników laboratorium i odkryjecie, kto popełnił przestępstwo.
Zajęcia w trzech labach; w sytuacji awaryjnej jesteśmy w stanie przesunąć godziny lekcji w przedziale 10.00 - 13.00.
 • pon., 2021-09-20 10:00
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
Stacjonarne
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa
738 Szkoła średnia, biologia warsztat Katedra Nanobiotechnologii SGGW, we współpracy z Międzywydziałowe Koło Naukowe Nanobiotechnologii SGGW
dr
Barbara
Strojny-Cieślak
dr hab.
Sławomir
Jaworski
mgr
Malwina
Sosnowska
Nanobiotechnologia, czyli nanocząstki w służbie człowieka
Opowiemy o nanocząstkach i ich zastosowaniu, podczas warsztatów poznacie ekologiczne metody wytwarzania nanocząstek oraz badania ich właściwości antybakteryjnych w hodowli mikrobiologicznej.
Godzina zajęć może zostać zmodyfikowana, żeby dostosować się do "dzwonków" w szkole.
 • śr., 2021-09-22 10:00
 • czw., 2021-09-23 10:00
Online
Lekcja odbędzie się online poprzez platformę MS Teams - link zostanie podany szkole, której przyznano lekcje.
655 Szkoła podstawowa 4-6, przyroda wykład Instytut Geofizyki PAN, we współpracy z EDU-ARCTIC.PL
mgr
Dagmara
Bożek
Niedźwiedź polarny - król Arktyki
Niedźwiedzie polarne, żyjąc w mroźnym klimacie Arktyki, wykształciły wiele przydatnych przystosowań ułatwiających im przetrwanie - wybrane z nich omówimy podczas zajęć.
 • śr., 2021-09-22 10:00
Stacjonarne
Stacjonarne w szkole
ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa

Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji w szkole.
830 Szkoła średnia, język polski warsztat Instytut Badań Literackich PAN
mgr
Kinga
Kamińska
Nowa Panorama Literatury Polskiej – multimedialne podróże
Nowa Panorama Literatury Polskiej przybliża wyniki badań naukowych, wykorzystując cyfrowe narracje. Umożliwia poznanie życia i twórczości pisarzy oraz przyjrzenie się różnym zjawiskom literackim.
 • śr., 2021-09-22 10:00
Online