Program - lekcje

Wyświetlanie 201 - 250 z 517.

Jeżeli lekcja ma więcej niż jeden termin, zostanie wyświetlona w tabelce tyle razy, ile rzeczywiście zostanie poprowadzona.

UWAGA: Jeden termin każdej lekcji przeznaczony jest dla jednej klasy, czyli ok. 30 osób.

Szkoła, która nie pojawi się na zamówionej lekcji, nie otrzyma kodu w przyszłym roku.

Format: 2023-11-29

Numer Typ szkoły i dziedzina Forma Organizatorzy i prelegenci Tytuł i opis Termin Lokalizacja
704 Szkoła podstawowa 7-8, język polski pokaz, wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej
dr
Katarzyna
Drozd-Urbańska
Adam Mickiewicz i jego związki z Białorusią
W ramach lekcji zostanie przywołana biografia poety w tym szczególne dzieciństwo i wczesna młodość, które wpłynęły znaczące na twórczość poety.
 • wt., 2023-09-26 11:00
 • wt., 2023-09-26 13:00
Stacjonarne
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
856 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztat Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki
dr hab.
Anna
Wojtyś
dr
Magda
Kizeweter
Błąd(zić) jest rzeczą ludzką – o rodzajach i przyczynach błędów tłumaczeniowych
Porozmawiamy o rodzajach błędów popełnianych przy tłumaczeniu tekstów pisanych i filmów z języka angielskiego na polski, zastanowimy się dlaczego się pojawiają oraz czy i jak można ich uniknąć.
Uczestnicy powinni znać język angielski na poziomie co najmniej B1.
 • wt., 2023-09-26 11:00
Stacjonarne
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
653 Szkoła podstawowa 4-6, historia warsztat Archiwum Państwowe w Warszawie
dr
Violetta
Urbaniak
mgr
Marta
Jaszczyńska
Co można znaleźć w archiwum, komu jest ono potrzebne i co ma wspólnego archiwista z detektywem?
Uczniowie poznają różne rodzaje źródeł archiwalnych. Uczą się je rozpoznawać i badać. Dowiadują się, jak należy je porządkować i przechowywać oraz w jakim celu materiały te są gromadzone.
 • pon., 2023-09-25 11:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
 • śr., 2023-09-27 11:00
Stacjonarne
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa

Klasa po przyjściu do archiwum oczekuje na osobę, która zaprowadzi uczniów do sali zajęciowej.
880 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości dyskusja, warsztat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr
Paweł
Węgrzyn
Dług publiczny: przyjaciel czy wróg? Odkrywamy tajniki zadłużenia państw
Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego kraje pożyczają pieniądze? Na zajęciach odkryjemy tajniki zadłużenia państw.
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
Stacjonarne
al. Niepodległości 162
05-400 Warszawa
650 Szkoła podstawowa 4-6, geografia dyskusja, pokaz Polska Akademia Nauk, Instytut Geofizyki PAN
dr inż.
Ewelina
Grabias-Blicharz
Geochemia i geofizyka to jedna Ziemia
Uczestnicy pokazów będą mogli przekonać się m.in. jak działają prawa fizyki w praktyce oraz co tonie, co pływa a co się rozpuści.
 • wt., 2023-09-26 11:00
Stacjonarne
ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa
794 Szkoła średnia, filozofia wykład Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, we współpracy z Towarzystwo Naukowe Prakseologii
dr hab.
Marcin
Bukała
Główne elementy etosu przedsiębiorcy
Jakie znaczenie dla etosu przedsiębiorcy mają kreatywność i efektywność, podejmowanie ryzyka oraz integrowanie przedsiębiorstwa jako systemu? Problem celu przedsiębiorstwa.
 • wt., 2023-09-26 11:00
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
754 Szkoła średnia, biologia pokaz, warsztat Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
dr
Grzegorz
Łazarski
Identyfikacja miodów nektarowych w oparciu o analizę zawartości ziaren pyłków
Czy w miodach obecne są pyłki roślin? Czy możliwa jest identyfikacja odmiany miodu i określenie jego pochodzenia geograficznego w oparciu o analizę pyłkową?
 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

budynek 24
757 Szkoła średnia, biologia pokaz, wykład Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej PAN
dr
Roman
Luboradzki
Jak fizyk i chemik patrzą na świat?
Lekcja połączona z pokazami. Chcemy pokazać jak aparatura badawcza zmieniła nasz sposób obserwacji świata, że to co widzimy zależy od tego przy pomocy jakiego aparatu patrzymy.
 • wt., 2023-09-26 11:00
Stacjonarne
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa

Wejście od ul. Płockiej, sala dostępna dla osób na wózkach.
688 Szkoła podstawowa 7-8, chemia wykład Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
dr inż.
Agnieszka
Brojanowska
Korozja nasza codzienna
W trakcie lekcji uczniowie dowiedzą się czym jest korozja i dlaczego zjawisko to jest tak powszechne, oraz kiedy zjawisko korozji może grać pozytywną rolę w naszym życiu.
 • pon., 2023-09-25 11:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
Stacjonarne
ul. Wołoska 141
00-507 Warszawa
612 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza warsztat Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych
dr inż.
Joanna
Budnicka-Kosior
Moja mała ojczyzna
Przybliżenie tematu przestrzeni, jako miejsca, z którym się utożsamiamy. Uświadomienie młodego mieszkańca o jego małej ojczyźnie, a także możliwościach jej kreowania i ochrony.
 • wt., 2023-09-26 11:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159/34
02-776 Warszawa
895 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości wykład Akademia Leona Koźmińskiego
dr
Jolanta
Tkaczyk
Od trendsettera do marketera – jak wykorzystuje się trendy konsumenckie w marketingu
Czym różni się trend od mody? Jakie trendy społeczne, technologiczne i środowiskowe kształtują naszą rzeczywistość rynkową?
 • wt., 2023-09-26 11:00
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-984 Warszawa
600 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja informatyczna warsztat Polska Akademia Nauk, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
mgr
Krzysztof
Maliszewski
doktorant
Grzegorz
Skrzyński
doktorantka
Justyna
Rabińska
mgr
Karol
Truszkowski
Odkryj kolory, czyli barwy zaklęte w kamieniu
Odkryj kolory na nowo! Zajrzyj do świata wielobarwnych minerałów i produkowanych z nich naturalnych pigmentów. Podczas warsztatów będziesz mieć niepowtarzalną okazję wykonać naturalne farby.
 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 11:00
 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
 • śr., 2023-09-27 09:00
 • śr., 2023-09-27 11:00
Stacjonarne
al. Na Skarpie 20/26 i 27
00-488 Warszawa
654 Szkoła podstawowa 4-6, historia gra edukacyjna Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Edukator
Ostatnia sprawa kustosz Wątróbki | gra edukacyjna
Pasjonująca gra edukacyjna ukazująca pasję kolekcjonowania pracownika muzeum.
 • wt., 2023-09-26 11:00
Stacjonarne
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10
02-958 Warszawa

Zbiórka w szatni pałacowej
783 Szkoła średnia, chemia wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
dr
Agnieszka
Dąbrowska
Pocztówki z pokładu - fizykochemik na morzu
Jak wygląda praca na statku badawczym? Co to jest bentos? Czy został jeszcze kawałek Arktyki bez mikroplastiku? Co można schować w kaloszach?
 • wt., 2023-09-26 11:00
 • wt., 2023-09-26 12:30
Stacjonarne
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
835 Szkoła średnia, historia wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr
Anna
Głusiuk
Średniowieczne specyfiki stosowane przez kobiety dla zachowania higieny, zdrowia i urody
Uczestnicy wykładu poznają średniowieczne specyfiki stosowane przez kobiety dla zachowania higieny, zdrowia i urody.
 • wt., 2023-09-26 11:00
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Budynek 21 - Auditorium Maximum UKSW
615 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza warsztat Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, we współpracy z Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej "Venturi"
inż.
Krzysztof
Czyżewski
dr hab. inż.
Andrzej
Krasiński
Warsztaty chemiczne w tematyce Tajni Agenci
Lekcja ma na celu w przyjazny sposób przeprowadzić uczestników przez ich pierwszą przygodę w laboratorium. Uczniowie przybierają rolę tajnych agentów, i uczą się prostych doświadczeń w tej tematyce.
 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
Stacjonarne
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa

Zbiórka w holu głównym.
837 Szkoła średnia, historia warsztat Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki PAN
dr
Claudia
Snochowska-Gonzalez
XIX-wieczne migracje chłopskie z ziem polskich
XIX wiek przez pryzmat doświadczeń migrujących chłopów: skąd i dlaczego wyjeżdżali, jak i dokąd trafiali, kto i z jakiego powodu interesował się ich losami?
 • wt., 2023-09-26 11:00
Stacjonarne w szkole
775 Szkoła średnia, chemia wykład Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
prof. dr hab. inż.
Paweł
Gierycz
Zielona Chemia
Wykład jest poświęcony nowoczesnemu podejściu do technologii chemicznych, w tym intensyfikacji procesów chemicznych oraz stosowaniu odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii w przemyśle.
 • pon., 2023-09-25 11:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
Stacjonarne
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa

Zbiórka w holu głównym.
853 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej
dr
Tomasz
Wiącek
‘W książce wyglądał kompletnie inaczej!’, czyli o bolączkach ekranizacji postaci literackich
Problemy i kontrowersje związane z przenoszeniem na ekran postaci literackich.
Uwaga: Wymagana znajomość języka angielskiego (spotkanie w j. angielskim).
 • wt., 2023-09-26 11:00
Stacjonarne
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

poziom -1
850 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztat Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej
dr hab.
Agnieszka
Andrychowicz-Trojanowska
dr
Magdalena
Żelazowska-Sobczyk
dr
Janina
Pietraszkiewicz
dr
Dominik
Kudła
„Chodzi o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa”: rosyjskie łamańce językowe
Łamańce językowe po rosyjsku – warsztaty (z dużą dawką humoru) z na pozór trudnej wymowy rosyjskiej oraz konkurs z nagrodami.
 • wt., 2023-09-26 09:30
 • wt., 2023-09-26 11:00
Stacjonarne
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

piętro 2
646 Szkoła podstawowa 4-6, fizyka wykład Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
Tech.
Zasław
Adamaszek
Księżycowe bezdroża
Geneza wypraw na Księżyc, pierwsze udane loty oraz rola Mieczysława Bekkera, konstruktora osobowego pojazdu terenowego.
 • wt., 2023-09-26 11:30
Stacjonarne
plac Defilad 1
00-901 Warszawa
920 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Akademia Leona Koźmińskiego
dr
Arleta
Nerka
Ochrona danych osobowych użytkowników mediów społecznościowych
Jakie są zasady chronienia danych osobowych i prywatności w mediach oraz jaki wpływ na to ma użytkownik? Na czym polega ochrona użytkowników i osób nie będących użytkownikami mediów społecznościowych?
 • wt., 2023-09-26 11:30
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
896 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości wykład Akademia Leona Koźmińskiego
doktorant
Marcin
Matyja
Sałata i inne gry w zielone. Pieniądze w przedsiębiorczości
Pieniądze napędzają przedsiębiorczość niczym paliwo silniki naszych samochodów. W życiu nie jest obojętne gdzie i co tankujemy. Czy sposób, forma i termin płatności wpływają na sukces w biznesie?
 • wt., 2023-09-26 11:30
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
798 Szkoła średnia, fizyka wykład Narodowe Centrum Badań Jądrowych, we współpracy z Wydział Fizyki UW
dr
Anna
Krzyczmonik
dr
Karolina
Zajdel
Promienna strona farmacji
Wszyscy znamy leki w formie dostępnej w aptekach lub szpitalach: tabletki, syropy, zastrzyki… A co jeśli nasz lek jest radioaktywny?! - czyli o produkcji i zastosowaniu radiofarmaceutyków.
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
Stacjonarne
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa

Wydział Fizyki UW (wejście do budynku od ul. Pogorzelskiego)
938 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Uczelnia WSB Merito w Warszawie
mgr
Rafał
Sterna
Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?
W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.
potrzebny rzutnik, laptop i nagłośnienie
 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Stacjonarne w szkole
823 Szkoła średnia, geografia dyskusja, warsztat, wykład Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr
Adam
Jarosz
Dobre miejsce do życia. Nowoczesne trendy w rozwoju miast
Podczas wykładu przedstawione zostaną najważniejsze koncepcje rozwoju współczesnych miast.
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 11:00
799 Szkoła średnia, fizyka wykład Narodowe Centrum Badań Jądrowych, we współpracy z Wydział Fizyki UW
dr hab.
Artur
Ukleja
Eksperyment LHCb na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN
To, co stało się z antymaterią we wszechświecie jest jedną z największych zakadek współczesnej fizyki. Eksperyment LHCb podjął się odpowiedzi na tę zagadkę.
 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 10:30
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 10:30
 • pon., 2023-09-25 12:00
Stacjonarne
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa

Wydział Fizyki UW (wejście do budynku od ul. Pogorzelskiego)
779 Szkoła średnia, chemia wykład Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
dr inż.
Tomasz
Borowski
Inżynieria powierzchni – cicha bohaterka naszego życia
Modyfikacje właściwości powierzchniowych wyrobów pozwalają dopasować produkt do wymagań użytkowników. Umożliwiają zaoszczędzenie czasu i energii w procesie produkcji oraz wydłużają żywotność elementów
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
Stacjonarne
ul. Wołoska 141
00-507 Warszawa
868 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład
dr
Anna
Grabiec
Języki obce w erze sztucznej inteligencji: Odkryj magiczną moc AI w nauce języków
Wykład skupia się na zastosowaniu technologii AI w procesie nauki języków obcych. Przeanalizujemy narzędzia i techniki, które wspierają w zdobywaniu umiejętności komunikacji w obcych językach.
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Stacjonarne w szkole
664 Szkoła podstawowa 4-6, technika wykład Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
dr hab. inż.
Janusz
Piechna
Lot ptaków i owadów
Przedstawimy podstawy aerodynamiki lotu owadów zilustrowane animacjami wyników badań.
 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 10:30
 • wt., 2023-09-26 12:00
Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
662 Szkoła podstawowa 4-6, przyroda warsztat Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych
dr hab. inż.
Dagny
Krauze-Gryz
Mieszczuchy z pól i lasów
Podczas spotkania odpowiemy na pytania: (1) jakie zwierzęta zobaczyć można w mieście, (2) jak reagować w przypadku ich spotkania? (3) co sprawie, że wybierają one do życia miejską przestrzeń?
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159/34
02-776 Warszawa
612 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza warsztat Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych
dr inż.
Joanna
Budnicka-Kosior
Moja mała ojczyzna
Przybliżenie tematu przestrzeni, jako miejsca, z którym się utożsamiamy. Uświadomienie młodego mieszkańca o jego małej ojczyźnie, a także możliwościach jej kreowania i ochrony.
 • wt., 2023-09-26 11:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159/34
02-776 Warszawa
897 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości wykład Akademia Leona Koźmińskiego
dr hab.
Krzysztof
Przybyszewski
O marmozetach lwich, plewkach Mieszka Starego i złudzeniu pieniądza, czyli psychologia inflacji
Małpki, marmozety lwie, wolą dwa małe owoce zamiast jednego dużego, nawet jeżeli ten jeden oznacza więcej jedzenia niż dwa małe.
 • wt., 2023-09-26 12:00
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
879 Szkoła średnia, matematyka wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr
Krzysztof
Rutkowski
O pochodnej funkcji wraz z prostymi zastosowaniami optymalizacyjnymi
W wykładzie sformułowane zostanie pojęcie pochodnej funkcji jako granicy ilorazu różnicowego. Przedstawione zostaną wzory dla pochodnej podstawowych klas funkcji wraz z przykładami.
W wykładzie sformułuje pojęcie pochodnej poprzez granicę funkcji, przedstawię wzory pochodnej dla podstawowych klas funkcji oraz zademonstruje proste przykłady zastosowań optymalizacyjnych.
 • wt., 2023-09-26 12:00
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Budynek 21 - Auditorium Maximum UKSW
721 Szkoła średnia, biologia warsztat, wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
mgr inż.
Antonina
Nosowska
Odkryj mikroświat kokolitoforów
Zapraszamy na zajęcia dotyczące kokolitoforów, które choć maleńkie, są misternie zbudowane, mają ogromny wpływ na funkcjonowanie naszej planety i znajdują zastosowanie w badaniach geologicznych.
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
885 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości wykład Uczelnia WSB Merito w Warszawie
mgr
Agnieszka
Nowakowska
Personal branding - zbuduj swoją markę strategicznie
Na wykładzie odpowiemy na pytania: kiedy należy zacząć budować markę własną, dlaczego wybór odpowiednich przedmiotów maturalnych jest ważny i dlaczego warto łączyć naukę z praktyką.
potrzebny rzutnik, laptop i nagłośnienie
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
Stacjonarne w szkole
753 Szkoła średnia, biologia warsztat Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
dr
Anna
Dąbrowska-Zimakowska
Potrafię rozumieć innych - zajęcia uwrażliwiające
W jaki sposób trudności oddziałują na funkcjonowanie osoby? Czy jest to źródło przygnębienia czy rozwoju? Wiele zależy od samej osoby, otoczenia, ale przede wszystkim od profesjonalnego wsparcia.
 • wt., 2023-09-26 12:00
Stacjonarne
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa

sala wykładowa nr 4
816 Szkoła średnia, geografia pokaz, warsztat Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
dr
Joanna
Trzeciak
dr
Daniel
Zaszewski
Ratunek przed suszą czyli o eksploatacji wód podziemnych
O wodzie podziemnej i jej zasobach w dobie zmian klimatu
Zajęcia odbywają się na zewnątrz budynku (strój dostosowany do pogody)
 • wt., 2023-09-26 12:00
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa

Stacja badawcza wód podziemnych przy Wydziale Geologii UW
809 Szkoła średnia, historia sztuki wykład Uczelnia WSB Merito w Warszawie
mgr
Mariola
Pietroń-Ratyńska
Rola sztuki w życiu człowieka
Podczas spotkania będziemy doświadczać i poznawać, czym ona jest i w jaki sposób wpływa na percepcję, procesy poznawcze. Zobaczymy, jak jest związana z naszym istnieniem.
potrzebny rzutnik, laptop i nagłośnienie
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
Stacjonarne w szkole
763 Szkoła średnia, biologia pokaz, wykład Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr n. med.
Grażyna
Bączek
Rozwój i narodziny człowieka - niezwykły proces zaprojektowany przez naturę
Tematem zajęć jest przedstawienie procesu zapłodnienia, rozwoju wewnątrzmacicznego i narodzin człowieka z punktu widzenia biologii i fizjologii, ale także w aspekcie psychologicznym i socjologicznym.
 • wt., 2023-09-26 12:00
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 63
02-091 Warszawa

Centrum Bibioteczno-Informacyjne WUM,
737 Szkoła średnia, biologia warsztat Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Technologii i Oceny Żywności, Zakład Oceny Jakości Żywności
dr hab.
Dorota
Derewiaka
dr inż.
Beata
Drużyńska
dr inż.
Elwira
Worobiej
dr hab.
Ewa
Majewska
dr inż.
Marta
Ciecierska
mgr inż.
Paulina
Pakosz
Smaki i zapachy żywności
Zapraszamy do wzięciu udziału w warsztatach sensorycznych badania żywności, podczas których uczniowie wykonają test na daltonizm smakowy, będą badać zapachy żywności oraz degustować produkty.
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-787 Warszawa

budynek 34, piętro 3
785 Szkoła średnia, chemia warsztat Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
dr hab.
Małgorzata
Wszelaka-Rylik
dr inż.
Bartłomiej
Macherzyński
dr inż.
Monika
Kisiel
Usuwanie i odzysk fosforu z roztworów wodnych / Gleby - skarb pod naszymi stopami
Część I: Był sobie fosfor. Część II: Dowiedz się jaką wyjątkową rolę pełnią gleby w naszym życiu.
Jest to złożona z dwóch części lekcja dla jednej klasy - połowa uczniów bierze udział w jednej części, a połowa - w drugiej.
 • wt., 2023-09-26 12:00
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

budynek 24
797 Szkoła średnia, fizyka warsztat Narodowe Centrum Badań Jądrowych, we współpracy z Wydział Fizyki UW
mgr
Artur
Skwarek
dr
Katarzyna
Deja
dr
Marek
Kirejczyk
dr
Justyna
Jaczewska-Özcan
mgr
Maja
Marcinkowska-Sanner
mgr
Emilia
Wiatrowska-Kozioł
Warsztaty z licznikami promieniowania jonizującego
Warsztaty polegające na badaniu własności promieniowania jonizującego z użyciem liczników tego promieniowania.
 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 09:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 09:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 09:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Stacjonarne
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa

Wydział Fizyki UW (wejście do budynku od ul. Pogorzelskiego), I piętro windą lub schodami.
709 Szkoła podstawowa 7-8, przyroda wykład Polska Akademia Nauk, Instytut Geofizyki PAN
doktorantka
Geetika
Chauhan
Why is there water everywhere?
Lekcja po angielsku dla klas dwujęzycznych. The lesson will be on what floods are, why they occur, what are floodplains and when flood a natural hazard becomes a disaster.
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
Stacjonarne
ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa

piętro 2
620 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza pokaz, warsztat Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
dr hab. inż.
Edyta
Lipińska
dr hab. inż.
Elżbieta
Hać-Szymańczuk
dr hab. inż.
Marek
Kieliszek
dr
Kamil
Piwowarek
mgr inż.
Dominika
Popielarz
Wielki świat mikroorganizmów
Wstęp dotyczący drobnoustrojów, z którymi spotykamy się każdego dnia. Wzrost drobnoustrojów na podłożach oraz w produktach spożywczych. Mikroorganizmy oglądane w preparatach pod mikroskopem.
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • wt., 2023-09-26 13:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa

budynek nr 32 (tzw. zielony budynek), piętro I
670 Szkoła podstawowa 4-6, wiedza o społeczeństwie warsztat Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
sędziowie Iustitii
Wysoki Sądzie..! Symulacja rozprawy z udziałem młodzieży
Symulacja procesu sądowego z udziałem uczniów.
Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu spotkania.
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
Stacjonarne w szkole
Istnieje możliwość zorganizowania spotkania w jednym z warszawskich sądów rejonowych.
836 Szkoła średnia, historia wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab.
Magdalena
Satora
Zakon templariuszy - upadek i legenda
Templariusze to jeden z najbardziej fascynujących zakonów średniowiecza. Wzbudzali respekt i szacunek, a jednocześnie ogromną zazdrość. Jak wyglądał upadek tajemniczej organizacji?
 • wt., 2023-09-26 12:00
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Budynek 21 - Auditorium Maximum UKSW
931 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
doktorantka
Zuzanna
Świerc
Czy geografia może wpływać na koszty świadczeń opieki zdrowotnej?
Uwarunkowania geograficzne mogą znacząco wpływać na dostępność świadczeń dla pacjentów m.in. przyczyniając się do zróżnicowania poziomu kosztów ponoszonych przez podmioty lecznicze.
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:30
Stacjonarne
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
943 Szkoła średnia, wiedza o kulturze warsztat Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
mgr
Karolina
Wróbel-Bardzik
Krajobrazy wojennej Warszawy
Podczas spotkania zastanowimy się, na przykładzie okupowanej Warszawy, jak działania wojenne wpływały na środowisko przyrodnicze. Będziemy pracować z fotografiami i dokumentami z tego okresu.
 • wt., 2023-09-26 12:30
Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

budynek Instytutu Kultury Polskiego
898 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości wykład Akademia Leona Koźmińskiego
doktorant
Marcin
Matyja
Marketingowe kino akcji, czyli 2P ruszają do boju
Wykład o tym, że cena to nie tylko ‘ilość złotówek’ należnych za towar, a darmowy cukierek może więcej niż drożdżówka za pół ceny.
 • wt., 2023-09-26 12:30
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa

©2022 Festiwal Nauki