Program - lekcje

Wyświetlanie 301 - 350 z 517.

Jeżeli lekcja ma więcej niż jeden termin, zostanie wyświetlona w tabelce tyle razy, ile rzeczywiście zostanie poprowadzona.

UWAGA: Jeden termin każdej lekcji przeznaczony jest dla jednej klasy, czyli ok. 30 osób.

Szkoła, która nie pojawi się na zamówionej lekcji, nie otrzyma kodu w przyszłym roku.

Format: 2023-12-09

Numer Typ szkoły i dziedzina Forma Organizatorzy i prelegenci Tytuł i opis Termin Lokalizacja
648 Szkoła podstawowa 4-6, fizyka pokaz, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
dr
Katarzyna
Mikszuta-Michalik
dr
Ewa
Łaszyńska
Promieniowanie wokół nas
Omówienie rodzajów promieniowania jądrowego oraz sposobów jego detekcji. Podczas spotkania odbędzie się pokaz pomiaru promieniowania ze źródeł promieniotwórczych, w tym produktów spożywczych.
 • śr., 2023-09-27 10:00
Stacjonarne
ul. Hery 23
01-497 Warszawa
636 Szkoła podstawowa 4-6, biologia warsztat, wycieczka naukowa Kampinoski Park Narodowy
mgr inż.
Beata
Bąk
mgr inż.
Mariusz
Morkowski
mgr
Witold
Kenig
Przyroda Puszczy Kampinoskiej z historią w tle
Zapraszamy na zajęcia warsztatowe w formie wycieczki pieszej, podczas której poznasz przyrodę Kampinoskiego Parku Narodowego.
Uczestnicy zajęć powinni mieć zakryte obuwie i odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych.
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
Stacjonarne
Zbiórka na przystanku autobusowy w miejscowości Kampinos (52.267772, 20.462663).
833 Szkoła średnia, historia warsztat Izba Pamięci Strzelecka 8
dr
Marta
Milewska
Strzelecka 8 - historia w inskrypcji ukryta.
W czasie lekcji uczniowie poznają historię kamienicy przy ul. Strzeleckiej 8, w której w latach 1945-1948 funkcjonował areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie.
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
Stacjonarne
ul. Strzelecka 8
03-433 Warszawa
946 Szkoła średnia, wiedza o kulturze warsztat, wykład, wystawa Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
mgr
Lech
Żurkowski
Sztuka jest formą komunikacji. Czerń-biel, tusz-papier, oko-ręka-serce
Lekcja z prezentacją przybliżającą fenomen: zapisu monochromatycznego, piktogramów, kaligrafii; jak poprzez sztukę komunikujemy się ze światem. Samodzielnie pisanie tuszem i zwiedzanie wystawy.
Zajęcia odbywają się w muzeum. Zapewniamy materiały.
 • śr., 2023-09-27 10:00
Stacjonarne
ul. Dziekania 1
00-279 Warszawa

Spotkanie na parterze.
692 Szkoła podstawowa 7-8, fizyka wykład Uniwersytet Warszawski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
dr hab.
Zygmunt
Szefliński
Słońce, Atom czy Wiatr?
Czy jesteśmy skazani na ograniczenia w korzystaniu z energii? Czy wykorzystując osiągnięcia nauki będziemy mogli korzystać z energii w skali do jakiej przywykliśmy, nie niszcząc Ziemi?
 • śr., 2023-09-27 10:00
Stacjonarne
ul. Pasteura 5A
02-093 Warszawa
677 Szkoła podstawowa 7-8, biologia warsztat Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
mgr
Julia
Konarska
mgr
Patrycja
Gomza
mgr
Paula
Rożen
Warsztat mikrobiologa
Zwykliśmy myśleć o bakteriach jako zarazkach powodujących choroby, zapominamy natomiast o ich pozytywnym obliczu. Na zajęciach skupimy się na możliwościach wykorzystania bakterii w przemyśle.
 • śr., 2023-09-27 10:00
Stacjonarne
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
682 Szkoła podstawowa 7-8, biologia warsztat, wystawa Muzeum Geologiczne PIG-PIB
dr
Tatiana
Woroncowa-Marcinowska
Wiek skał skorupy ziemskiej a skamieniałości
Podczas lekcji-warsztatów można się dowiedzieć jak powstała tabela stratygraficzna – kalendarz dziejów Ziemi oraz poznać najważniejsze zwierzęta bezkręgowe, na podstawie których powstała tabela.
 • śr., 2023-09-27 10:00
Stacjonarne
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
884 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości wykład Uczelnia WSB Merito w Warszawie
mgr
Agnieszka
Nowakowska
Wystąpienia publiczne - jak dobrze wypaść podczas egzaminów i w biznesie?
Chcesz dowiedzieć się jak dobrze wypaść podczas prezentacji? Jak zapanować nad stresem i pokazać się z jak najlepszej strony? Zdobądź wiedzę odnośnie wystąpień publicznych i poczuj się pewnie.
potrzebny rzutnik, laptop i nagłośnienie
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
Stacjonarne w szkole
767 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości wykład Uczelnia WSB Merito w Warszawie
dr inż.
Piotr
Dominik
„Na straganie w dzień targowy….” – o rynku turystycznym. Popyt, podaż, klient.
Wykład przybliży uczestnikom zagadnienia - popyt, podaż i klient. Wykład pozwoli uczestnikom w przyszłości przygotować ofertę usług/ produktów dostosowaną do potrzeb klienta.
potrzebny rzutnik, laptop i nagłośnienie
 • śr., 2023-09-27 10:00
Stacjonarne w szkole
697 Szkoła podstawowa 7-8, geografia wykład Polska Akademia Nauk, Instytut Geofizyki PAN
doktorant
Szczepan
Bal
Barwny świat skał i minerałów
Czym są skały, jak powstają, jak je rozpoznać? Czym zajmuje się geolog i z jakich narzędzi korzysta?
 • śr., 2023-09-27 10:30
Stacjonarne
ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa

Piętro 2
616 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza warsztat Miejski Ogród Zoologiczny
mgr
Agata
Borucka-Rasińska
mgr inż.
Żaneta
Antosiewicz
mgr inż.
Ewa
Jakowlew
mgr
Anna
Węgrzynowicz
Będąc eko ratujesz zwierzęta
Warsztaty kształtujące prawidłowe postawy ekologiczne. W programie segregacja odpadów, ekologiczne koło fortuny, rozpoznawanie ziół, kwiatów i drzew. Dowiemy się jak być "eko" dla naszej planety.
Zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu.
 • wt., 2023-09-26 10:30
 • pon., 2023-09-25 10:30
 • śr., 2023-09-27 10:30
 • czw., 2023-09-28 10:30
 • pt., 2023-09-29 10:30
Stacjonarne
ul. Ratuszowa 1/3
03-461 Warszawa

Zajęcia rozpoczynamy przy głównym wejściu do ZOO od strony ulicy Ratuszowej.
899 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości wykład Akademia Leona Koźmińskiego
prof.
Gavin
Rae
Cultural Differences in a Global Society
Economic, social and technological changes have created an ever-interconnected world.
 • śr., 2023-09-27 10:30
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
796 Szkoła średnia, fizyka pokaz Wojskowa Akademia Techniczna Centrum Inżynierii Biomedycznej, Instytut Optoelektroniki,
mgr inż.
Patrycja
Bałdyga
Historia o łapaniu cząstek z kosmosu
W trakcie spotkania zostaną przedstawione metody detekcji promieniowania jądrowego i kosmicznego. Przewidywany jest pokaz wybranych elementów stosowanych do wykrywania wysokoenergetycznych cząstek.
 • śr., 2023-09-27 09:00
 • śr., 2023-09-27 10:30
Stacjonarne
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

budynek 71
604 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja plastyczna warsztat Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
student
Piotr
Kucharski
Jaskiniowi artyści
Poznamy malarstwo wykonane na ścianach jaskiń kilkadziesiąt tysięcy lat temu, a tym samym niezwykły świat ludzi i zwierząt epoki lodowcowej. Uczestnicy wykonają rysunki naśladujące naskalne obrazy.
 • śr., 2023-09-27 09:00
 • śr., 2023-09-27 10:30
 • śr., 2023-09-27 12:00
Stacjonarne w szkole
Oferta dla jednej placówki. Możliwa korekta godzin zajęć.
706 Szkoła podstawowa 7-8, muzyka wykład Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii
dr
Mariusz
Gradowski
O muzyce filmowej Krzysztofa Komedy
Krzysztof Komeda to jeden z najważniejszych twórców polskiej muzyki popularnej w XX wieku. Podczas lekcji omówimy jego twórczość. Posłuchamy muzyki i obejrzymy fragmenty filmów m.in. "Nóż w wodzie".
 • śr., 2023-09-27 10:30
Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 32
00-325 Warszawa

Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, wejście C, II piętro,
803 Szkoła średnia, fizyka wykład Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
dr hab. inż.
Janusz
Piechna
Silniki rotacyjne wykorzystujące sprężanie falami uderzeniowymi
Zaprezentujemy zasady działania maszyn przepływowych wykorzystujących przepływy nieustalone.
 • śr., 2023-09-27 09:00
 • śr., 2023-09-27 10:30
 • śr., 2023-09-27 12:00
Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
928 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztat Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
dr
Agnieszka
Gutkowska
studentka
Natalia
Kuziemka
studentka
Magdalena
Białkowska
Świat zza krat, czyli o podstawach prawa penitencjarnego
Omówione zostanie m.in.: czym jest prawo penitencjarne oraz kogo ono obowiązuje, zasady rządzące Kodeksem Karnym Wykonawczym, jakie prawa przysługują osadzonemu oraz w jaki sposób można je egzekwować.
 • śr., 2023-09-27 09:00
 • śr., 2023-09-27 10:30
Stacjonarne
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa
917 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych PAN
dr
Katarzyna
Strąk
Swobody rynku wewnętrznego UE i możliwości ich ograniczania przez państwa członkowskie UE
Omówienie warunków, jakie muszą spełniać środki przyjmowane przez Państwa Członkowskie UE, aby środki te mogły ograniczać swobody Rynku Wewnętrznego UE.
 • śr., 2023-09-27 10:30
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
766 Szkoła średnia, biologia wykład Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
dr inż.
Michał
Wojasiński
Wydrukujmy sobie… wszystko
Wykładem chcę Wam pokazać, jak uniwersalną technologią jest druk 3D. Pokażę Wam, jak naukowcy i inżynierowie korzystają z drukarek 3D przy budowaniu fragmentów tkanek, które mogą wykorzystać lekarze.
 • śr., 2023-09-27 10:30
 • śr., 2023-09-27 12:30
Stacjonarne
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa

Zbiórka w holu głównym.
653 Szkoła podstawowa 4-6, historia warsztat Archiwum Państwowe w Warszawie
dr
Violetta
Urbaniak
mgr
Marta
Jaszczyńska
Co można znaleźć w archiwum, komu jest ono potrzebne i co ma wspólnego archiwista z detektywem?
Uczniowie poznają różne rodzaje źródeł archiwalnych. Uczą się je rozpoznawać i badać. Dowiadują się, jak należy je porządkować i przechowywać oraz w jakim celu materiały te są gromadzone.
 • pon., 2023-09-25 11:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
 • śr., 2023-09-27 11:00
Stacjonarne
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa

Klasa po przyjściu do archiwum oczekuje na osobę, która zaprowadzi uczniów do sali zajęciowej.
768 Szkoła średnia, biologia wykład Akademia Leona Koźmińskiego
prof.
Joanna
Studzińska
Czy sztuczna inteligencja może wydać wyrok przeciwko koledze o naruszenie czci?
Postępowanie cywilne służy dochodzeniu roszczeń cywilnoprawnych, które są bardzo zróżnicowane. Z jednej strony ważne jest żeby postępowanie było rzetelne, z drugiej sprawne…
 • śr., 2023-09-27 11:00
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
921 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Akademia Leona Koźmińskiego
dr
Magdalena
Kuba
Dlaczego warto stawiać na różnorodność w miejscu pracy? O prawnych uwarunkowaniach zasady równego tr
Czym jest dyskryminacja w zatrudnieniu? Co może być przyczyną dyskryminacji? Jakie są konsekwencje prawne naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu?
 • śr., 2023-09-27 11:00
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
823 Szkoła średnia, geografia dyskusja, warsztat, wykład Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr
Adam
Jarosz
Dobre miejsce do życia. Nowoczesne trendy w rozwoju miast
Podczas wykładu przedstawione zostaną najważniejsze koncepcje rozwoju współczesnych miast.
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 11:00
769 Szkoła średnia, biologia dyskusja, warsztat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr
Honorata
Nyga-Łukaszewska
Geografia energii
Lekcja obejmie tematykę źródeł energii z uwzględnieniem jej rozmieszczenia na świecie. Zostanie przy tym przedstawiona specyfika nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii.
 • śr., 2023-09-27 11:00
 • czw., 2023-09-28 11:00
Stacjonarne
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
914 Szkoła średnia, religia warsztat Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr
Aneta
Rayzacher Majewska
Inspiracje religijne w utworach poetyckich
Poszukiwanie inspiracji religijnych w twórczości wybranych polskich poetów .
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 11:00
Stacjonarne
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
780 Szkoła średnia, chemia wykład Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
dr inż.
Agnieszka
Brojanowska
Korozja nasza codzienna
Uczniowie dowiedzą się czym jest korozja. Zdobędą wiedzę, jakie jej typy są spotykane w życiu codziennym i jakie mechanizmy elektrochemiczne ją powodują. Poznają sposoby na ochronę przed korozją.
 • śr., 2023-09-27 11:00
Stacjonarne
ul. Wołoska 141
00-507 Warszawa
758 Szkoła średnia, biologia wykład Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
dr hab.
Dorota
Dymkowska
Mitochondria śródbłonka naczyniowego potrafią zaskoczyć.
Poza zapoznaniem uczestników z budową układu krążenia oraz przybliżeniem roli śródbłonka w jego prawidłowym funkcjonowaniu, spróbuję wyjaśnić jakie zadania stawiane są mitochondriom w endotelium.
 • śr., 2023-09-27 11:00
Stacjonarne
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa

Wejście do Instytutu po schodach naprzeciwko bramy głównej ze szlabanem.
770 Szkoła średnia, biologia warsztat, wykład Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
dr
Natalia
Gawron
Nasz fascynujący mózg - jak jest zbudowany i jak działa
Wykład składa się z części: 1. Wprowadzenie do budowy mózgu, 2. lokalizacja funkcji mózgu np.: czucie, ruch, widzenie, 3. co się dzieje, gdy niektóre części są uszkodzone 4. pokazanie modelu mózgu.
 • śr., 2023-09-27 11:00
Online
857 Szkoła średnia, język obcy nowożytny warsztat Uniwersytet Warszawski, Katedra Hungarystyki
dr
Damian
Kaleta
Nie taki diabeł straszny, czyli fakty i mity o języku węgierskim
Czym się różni język węgierski od innych języków europejskich? Jak wymawiać pozornie długie i niezrozumiałe słowa? Jakie korzyści można odnieść z nauki i znajomości języka węgierskiego?
 • śr., 2023-09-27 11:00
Stacjonarne
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
613 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza warsztat Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych
dr hab.
Paweł
Staniszewski
dr inż.
Jarosław
Oktaba
Niedrzewne produkty z lasu
W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z ubocznymi produktami lasów (grzyby, rośliny, owoce, olejki itp.), metodami pozyskania i zastosowaniem tych produktów w różnych dziedzinach gospodarki.
 • śr., 2023-09-27 11:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159/34
02-776 Warszawa

max. liczba osób 15
600 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja informatyczna warsztat Polska Akademia Nauk, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
mgr
Krzysztof
Maliszewski
doktorant
Grzegorz
Skrzyński
doktorantka
Justyna
Rabińska
mgr
Karol
Truszkowski
Odkryj kolory, czyli barwy zaklęte w kamieniu
Odkryj kolory na nowo! Zajrzyj do świata wielobarwnych minerałów i produkowanych z nich naturalnych pigmentów. Podczas warsztatów będziesz mieć niepowtarzalną okazję wykonać naturalne farby.
 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 11:00
 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
 • śr., 2023-09-27 09:00
 • śr., 2023-09-27 11:00
Stacjonarne
al. Na Skarpie 20/26 i 27
00-488 Warszawa
689 Szkoła podstawowa 7-8, chemia wykład Uniwersytet Warszawski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
dr hab.
Aleksandara
Sentkowska
Przypadki chodzą po ludziach czyli o przypadkowych odkryciach w chemii
Przybliżona zostanie historia kluczowych odkryć w chemii, które były dziełem przypadku. Będzie mowa o odkryciach dużych (radioaktywność, antybiotyki) i tych małych (karteczki samoprzylepne, cola).
 • śr., 2023-09-27 11:00
Stacjonarne
ul. Pasteura 5A
02-093 Warszawa
882 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości dyskusja, wykład Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr
Paweł
Węgrzyn
Tajemnice bogactwa i ubóstwa krajów: dlaczego różnimy się tak bardzo?
Zapraszam do dołączenia do wykładu i odkrywania fascynującego świata ekonomii!
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • śr., 2023-09-27 11:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
Stacjonarne
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
930 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, we współpracy z Koło Naukowe Ochrony Zdrowia Psychicznego - Prawo do zdrowia psychicznego
dr
Katarzyna
Syroka-Marczewska
studentka
Marta
Karol
Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne i poznaj prawne aspekty tajemnicy psychiatrycznej
Celem wykładu jest zwiększenie świadomości prawnej nt. zdrowia psychicznego wśród młodzieży.
 • śr., 2023-09-27 11:00
Stacjonarne
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa
640 Szkoła podstawowa 4-6, biologia wykład Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr
Izabella
Olejniczak
mgr
Paweł
Boniecki
Znaczenie kolorów w świecie zwierząt
Podczas wykładu prezentowane są wyniki badań dotyczące znaczenia kolorów w świecie zwierząt, ponieważ barwy zwierząt nie są przypadkowe.
 • śr., 2023-09-27 11:00
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Budynek 21 - Auditorium Maximum UKSW
765 Szkoła średnia, biologia dyskusja, wykład Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
dr inż.
Karol
Ulatowski
Nanopęcherzyki gazów – jak mało gazu może dużo zmienić
Celem wykładu jest pokazanie uczniom dość nietypowego przykładu nanoobiektów i wskazanie jak takie drobne pęcherzyki rewolucjonizują niemal każdą gałąź nauki i przemysłu, w której zostają zastosowane.
 • śr., 2023-09-27 09:30
 • śr., 2023-09-27 11:30
Stacjonarne
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa

Zbiórka w holu głównym.
647 Szkoła podstawowa 4-6, fizyka warsztat, wykład Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
Edukator
Sławomir
Królikowski
O tym, jak Heweliusz wypatrywał, chociaż nie gwiazd
Przeznaczenie, zasada działania i różnorodność zastosowań polemoskopu Jana Heweliusza.
 • śr., 2023-09-27 11:30
 • pt., 2023-09-29 11:30
Stacjonarne
plac Defilad 1
00-901 Warszawa
830 Szkoła średnia, geografia pokaz Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
mgr inż.
Anna
Podkowa
mgr inż.
Oskar
Graszka
Co i jak obserwujemy z kosmosu?
Przybliżymy zagadnienie detekcji zjawisk z pułapu satelitarnego i pokażemy, jak jest ona wykorzystywana - od ruchu satelitów po orbicie, poprzez zbierane przez nie dane, aż po ciekawe zastosowania.
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • śr., 2023-09-27 13:30
Stacjonarne
plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
938 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Uczelnia WSB Merito w Warszawie
mgr
Rafał
Sterna
Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?
W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.
potrzebny rzutnik, laptop i nagłośnienie
 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Stacjonarne w szkole
880 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości dyskusja, warsztat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr
Paweł
Węgrzyn
Dług publiczny: przyjaciel czy wróg? Odkrywamy tajniki zadłużenia państw
Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego kraje pożyczają pieniądze? Na zajęciach odkryjemy tajniki zadłużenia państw.
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
Stacjonarne
al. Niepodległości 162
05-400 Warszawa
900 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości wykład Akademia Leona Koźmińskiego
dr hab.
Piotr
Białowolski
Emerytura na poważnie, ale widziana oczami Robinsona i Piętaszka 
Czy dzisiejsza młodzież będzie płacić wysokie składki, żeby zapewnić starszemu pokoleniu emerytury na długie lata? Kiedy system emerytalny się rozpadnie? Czy system emerytalny to piramida finansowa?
 • śr., 2023-09-27 12:00
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
698 Szkoła podstawowa 7-8, geografia warsztat Uniwersytet Warszawski, Katedra Hungarystyki
dr
Katalin
Török
Hortobágy. Kilka ciekawostek o puszcie węgierskiej
Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, czym jest puszta węgierska, czym się charakteryzuje jej krajobraz i kto ją zamieszkuje. O puszcie opowie Węgierka pochodząca z Wielkiej Niziny Węgierskiej.
 • śr., 2023-09-27 12:00
Stacjonarne
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
779 Szkoła średnia, chemia wykład Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
dr inż.
Tomasz
Borowski
Inżynieria powierzchni – cicha bohaterka naszego życia
Modyfikacje właściwości powierzchniowych wyrobów pozwalają dopasować produkt do wymagań użytkowników. Umożliwiają zaoszczędzenie czasu i energii w procesie produkcji oraz wydłużają żywotność elementów
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
Stacjonarne
ul. Wołoska 141
00-507 Warszawa
639 Szkoła podstawowa 4-6, biologia konkurs, pokaz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, we współpracy z Zakład Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii UW
dr
Maciej
Fuszara
Jak nietoperz z nietoperzem
Czy nietoperze potrafią ze sobą rozmawiać? I jak właściwie będąc nietoperzem podrywa się dziewczynę? Podczas naszych lekcji spróbujemy zajrzeć do wciąż tajemniczego świata nocnych ssaków.
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
Stacjonarne
Warszawa
939 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Uczelnia WSB Merito w Warszawie
mgr
Katarzyna
Tatarkiewicz
Jak nowe technologie tworzą nowe kompetencje i jak nowe kompetencje tworzą nowe technologie
W trakcie wykładu zostaną przedstawione zależności zachodzące pomiędzy nowymi technologiami a kompetencjami przyszłości i kompetencjami a nowymi technologiami.
potrzebny rzutnik, laptop i nagłośnienie
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
Stacjonarne w szkole
604 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja plastyczna warsztat Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
student
Piotr
Kucharski
Jaskiniowi artyści
Poznamy malarstwo wykonane na ścianach jaskiń kilkadziesiąt tysięcy lat temu, a tym samym niezwykły świat ludzi i zwierząt epoki lodowcowej. Uczestnicy wykonają rysunki naśladujące naskalne obrazy.
 • śr., 2023-09-27 09:00
 • śr., 2023-09-27 10:30
 • śr., 2023-09-27 12:00
Stacjonarne w szkole
Oferta dla jednej placówki. Możliwa korekta godzin zajęć.
868 Szkoła średnia, język obcy nowożytny wykład
dr
Anna
Grabiec
Języki obce w erze sztucznej inteligencji: Odkryj magiczną moc AI w nauce języków
Wykład skupia się na zastosowaniu technologii AI w procesie nauki języków obcych. Przeanalizujemy narzędzia i techniki, które wspierają w zdobywaniu umiejętności komunikacji w obcych językach.
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Stacjonarne w szkole
942 Szkoła średnia, wiedza o kulturze wykład Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii
dr
Mariusz
Gradowski
O muzyce filmowej Krzysztofa Komedy
Krzysztof Komeda to jeden z najważniejszych twórców polskiej muzyki popularnej w XX wieku. Podczas lekcji omówimy jego twórczość. Posłuchamy muzyki i obejrzymy fragmenty filmów m.in. "Nóż w wodzie".
 • śr., 2023-09-27 12:00
Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 32
00-325 Warszawa

Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, wejście C, II piętro
721 Szkoła średnia, biologia warsztat, wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
mgr inż.
Antonina
Nosowska
Odkryj mikroświat kokolitoforów
Zapraszamy na zajęcia dotyczące kokolitoforów, które choć maleńkie, są misternie zbudowane, mają ogromny wpływ na funkcjonowanie naszej planety i znajdują zastosowanie w badaniach geologicznych.
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
829 Szkoła średnia, geografia warsztat Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, we współpracy z Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Studenci
członkowie Koła Naukowego
KNGP
Odkrywanie Świata z Góry
Zapraszamy na warsztaty dotyczące generowania map za pomocą technologii satelitarnych, lotniczych i dronów!
 • śr., 2023-09-27 12:00
Stacjonarne
plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

©2022 Festiwal Nauki