Program - spotkania

Wyświetlanie 201 - 250 z 357.

Na spotkania festiwalowe jest wstęp wolny.
Przy wybranych wydarzeniach jest informacja, pod jakim adresem można się zapisać, brak takiej informacji oznacza brak zapisów.

Numer: 201
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii
Wykonawcy:
prof.
Konrad
Bobiatyński
Opis:

Tematem wykładu będą przygotowania, przebieg i skutki tzw. operacji chocimskiej, której finałem było znakomite zwycięstwo wojsk Rzeczypospolitej, odniesione nad Turkami 11 XI 1673. Pod względem taktycznym bitwa ta jest uważana przez historyków wojskowości za jeden z najwspanialszych sukcesów oręża polsko-litewskiego w całej epoce nowożytnej. Chociaż nie przyniosła trwałych skutków wojskowych i politycznych (jak odzyskanie utraconego w 1672 r. Podola z Kamieńcem), to zapewniła ogromną sławę głównemu dowódcy, hetmanowi w. kor. Janowi Sobieskiemu i w dużym stopniu przyczyniła się do zdobycia przez niego korony podczas elekcji w maju 1674 r.

 

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
sala A, II piętro
Termin:
 • wt., 2023-09-19 17:00
Numer: 202
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii
Wykonawcy:
prof.
Jolanta
Choińska-Mika
Opis:

W trzechsetną rocznicę wyboru Henryka Walezego na króla Polski (1573) przybliżone zostaną dzieje dwóch pierwszych wolnych elekcji (1573, 1576). Śmierć Zygmunta Augusta (1572) otworzyła nowy okres w dziejach Rzeczypospolitej. Staropolskie społeczeństwo wkraczało w okres bezkrólewia.

W trakcie wykładu zastanowimy się. w jaki sposób elita państwa poradziła sobie z wygaśnięciem dynastii Jagiellonów i jakie kroki przedsięwzięła, by uchronić państwo przed politycznym kryzysem? Warto poszukiwać odpowiedzi na te pytania, bowiem ukształtowane w dobie pierwszych bezkrólewi mechanizmy ustrojowe przetrwały do upadku Rzeczypospolitej w końcu XVIII w.

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
sala kolumnowa (parter)
Termin:
 • śr., 2023-09-20 17:00
Numer: 203
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii
Wykonawcy:
prof.
Piotr M.
Majewski
Opis:

W trakcie wykładu zastanowimy się, w jaki sposób Adolf Hitler doszedł w 1933 r. do władzy. Przedstawimy okoliczności, które sprawiły, że w demokratycznych wyborach do niemieckiego parlamentu zdołał odnieść sukces? Przyjrzymy się mechanizmom, które wyniosły go na szczyty popularności.

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
sala kolumnowa (parter)
Termin:
 • śr., 2023-09-20 18:30
Numer: 204
Kluby
Nauki humanistyczne
dyskusja, wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki
Wykonawcy:
prof.
Marek
Paryż
Opis:

Gatunek westernu ma w Polsce swoista tradycje, zwłaszcza w literaturze, ale jego odmiana weird słabo przyjęła na gruncie rodzimej kultury. Niemniej jednak istnieją polskie weird westerny – literackie, komiksowe i filmowe - i będą one tematem spotkania.

Zapisy od 11 IX pod adresem: festiwal.anglistyka@gmail.com
Stacjonarne
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Termin:
 • czw., 2023-09-21 16:00
Numer: 205
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
Wykonawcy:
dr
Maciej
Skowera
mgr
Agata
Klichowska
Opis:

Wychodząc poza dominującą kulturę okulocentryczną, ruch ekologii akustycznej w centrum swoich rozważań stawia dźwięk oraz ideę pejzażu dźwiękowego (oryg. soundscape), która rozwinęła się w myśli kanadyjskiego badacza i pedagoga Raymonda Murraya Schafera. Pejzaż dźwiękowy to dane środowisko akustyczne ze wszystkimi jego kontekstami percepcyjnymi i historyczno-społecznymi, jak np. miasto, wieś, las, centrum handlowe, kompozycja muzyczna, dana epoka historyczna, a nawet powieść czy obraz. Podczas wykładu zastanowimy się nad sposobami, w jakie książki dziecięce i młodzieżowe przedstawiają pejzaże dźwiękowe. Przywołamy utwory klasyczne i współczesne, polskie i obce,  reprezentujące różne gatunki: od książek obrazkowych poprzez krótkie formy narracyjne po powieści. Sprawdzimy, jak obecne w nich pejzaże dźwiękowe wpływają na kształt tekstu literackiego oraz jak hipotetycznie mogą oddziaływać na świadomość ekologiczną publiczności odbiorczej i postawy wobec zmian klimatycznych oraz stanu środowiska naturalnego. Postaramy się również zaproponować praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania koncepcji pejzażu dźwiękowego na lekcjach języka polskiego (np. w ramach omawiania lektur)
w szkole podstawowej i średniej w celu rozbudzania wyobraźni ekologicznej. Podobnie jak ostatnie fale ekokrytyki, które wychodzą poza binarności natura vs. cywilizacja, wieś vs. miasto, ludzkie vs. nie-ludzkie, ekologia akustyczna jest bowiem również ruchem ekologicznie zaangażowanym, który postuluje działania na rzecz ochrony dźwięków zagrożonych wyginięciem, a także wzywa do „otwarcia uszu” na otaczające nas bogactwo dźwiękowe.

Online
Termin:
 • pt., 2023-09-22 17:30
Numer: 206
Kluby
Nauki humanistyczne
wystawa
Organizator: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
Opis:

Głównym tematem wystawy jest działalność konspiracyjnej grupy działającej w getcie warszawskim pod nazwą Oneg Szabat – (hebr. Radość Soboty) oraz losy stworzonego przez nią unikatowego zbioru od jego powstania aż do dziś. Historia zapisana na kartach Archiwum ukazuje też losy jego autorów i to im po 70 latach oddajemy głos. Pomysłodawcą i głównym twórcą Archiwum był historyk dr Emanuel Ringelblum. Dzieło Oneg Szabat, będące świadectwem oporu intelektualnego i duchowego, powstawało zgodnie z naukowymi zasadami, z dbałością o obiektywność i staranność języka.

Na wystawie pokazujemy ukryte z narażeniem życia w jednej z piwnic getta – dokumenty, listy i testamenty idących na śmierć, relacje świadków i ofiar ludobójstwa. Świadectwa, w których jest ból i cierpienie poszczególnych ludzi. Gromadzono je i porządkowano w ocalonym budynku dawnej Biblioteki Judaistycznej, obecnej siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego i Stowarzyszenia ŻIH w Polsce.

Zapisy od 11 IX pod adresem: rezerwacja@jhi.pl, w tytule prosimy wpisać: oprowadzanie 19.09.
Stacjonarne
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
Zbiórka: hol Żydowskiego Instytutu Historycznego
Termin:
 • wt., 2023-09-19 18:00
Numer: 207
Kluby
Nauki humanistyczne
warsztat
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
doktorantka
Aneta
Siejka
Opis:

Reklama jest nieodłącznym elementem naszego życia. Wystarczy jedynie przejść ulicą, włączyć telewizor, przeglądać strony internetowe lub korzystać z mediów społecznościowych, aby zostać zasypanym oceanem komunikatów reklamowych. 

Reklamodawcy starają się przekonać nas do zakupu swoich produktów lub usług poprzez różne techniki perswazyjne. Perswazja w reklamie opiera się na wywoływaniu pożądanych emocji, manipulacji naszymi odczuciami i wpływaniu na nasze decyzje. Jest to swoista gra psychologiczna, w której projektowanie grafik, dźwięk, kolorystyka i treść mają na celu skierowanie naszego myślenia w określonym kierunku.

 

Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • czw., 2023-09-21 16:00
Numer: 208
Kluby
Nauki humanistyczne
warsztat, wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
dr
Agnieszka
Karolczuk
Opis:

Określanie zawodów i funkcji publicznych kobiet budzi ciągle sporo emocji, czasem wręcz zacietrzewienia, dlatego warto im się przyjrzeć chłodnym okiem i przeanalizować. W trakcie spotkania uczestnicy będą mogli podzielić się własnymi spostrzeżeniami o feminatywach, wypełnić ankietę, posłuchać komentarza językoznawczego i puścić wodze fantazji słowotwórczej. Przy okazji będzie można zwrócić uwagę na drugi biegun tego swoiście asymetrycznego zjawiska i zastanowić się nad określaniem mężczyzn wykonujących zawody mające nazwy żeńskie.

Stacjonarne
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
Termin:
 • czw., 2023-09-21 17:00
Numer: 209
Kluby
Nauki humanistyczne
warsztat, wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
dr
Agnieszka
Karolczuk
Opis:

Spotkanie pokazujące polszczyznę nie jako język ojczysty uczestników, ale jako język obcy. Słuchacze poznają sposoby, techniki i chwyty stosowane w uczeniu języka polskiego obcokrajowców. Zapoznają się z przykładowymi zadaniami-ćwiczeniami (w tym. m.in. proponowanymi na egzaminach certyfikatowych), rozwiążą je i skomentują. Dzięki temu będą mieli okazję przyjrzeć się swojemu językowi ojczystemu z nieoczywistego punktu widzenia i niejednokrotnie się zdziwić. Zwykle bowiem Polki i Polacy wiedzą, jak coś wyrazić, ale nie umieją tego wyjaśnić cudzoziemcom. Na spotkaniu będzie się można dowiedzieć, jak to robić. Uczestnicy spróbują się też zmierzyć z mitem trudności języka polskiego – bo mówić po polsku każdy (i każda) może!

Stacjonarne
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
Termin:
 • pt., 2023-09-22 17:00
Numer: 210
Kluby
Nauki humanistyczne
warsztat, wykład
Organizator: Towarzystwo Naukowe Prakseologii, we współpracy z Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Wykonawcy:
dr hab.
Jerzy
Kolarzowski
Opis:

Między uprzejmością a rozkazem czyli presupozycje.

Presupozycje w historii filozofii Edmund Burke, Alfred Shurz.

Istota  presupozycji - komunikat syntetyczny z dodaniem logiki prawdopodobieństwa.

Kategorie presupozycji:

 • przeczenia;
 • syntezy i generalizacje;
 • presupozycje jako specyfikacje: stopniowanie przymiotnikowe, opisowe liczebniki, metaforyczność.
 • pytania z poczynionym założeniem.

Presupozycje: rozpoznawanie, obrona, wyjątkowe zastosowania.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica
Termin:
 • czw., 2023-09-21 18:00
Numer: 211
Kluby
Nauki humanistyczne
pokaz
Organizator: Izba Pamięci Strzelecka 8
Wykonawcy:
mgr
Arkadiusz
Serwa
Opis:

W trakcie spotkania uczestnicy będą mogli zobaczyć zachowane w stanie nienaruszonym cele po dawnym areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. W trakcie zwiedzania będzie też można zobaczyć rekonstrukcję historycznę pt. "Przesłuchanie więżnia".

Stacjonarne
ul. Strzelecka 8
03-433 Warszawa
Termin:
 • pt., 2023-09-22 18:00
Numer: 212
Kluby
Nauki medyczne
warsztat
Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny, we współpracy z Studenckie Naukowe Koło Położnych
Wykonawcy:
dr n. med.
Grażyna
Bączek
Opis:

Chcemy opowiedzieć o rozwoju człowieka od poczęcia do narodzin.

Będziemy mówić o zdrowiu prokreacyjnym, zapłodnieniu, ciąży, rozwoju wewnątrzmacicznym człowieka, porodzie, połogu, pielęgnowaniu noworodka, karmieniu piersią. Celem szczególnym jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczestników – otwartość na pytania, wątpliwości, wsparcie informacyjne. Zajęcia mają charakter interaktywny z wykorzystaniem modeli, fantomów, zdjęć, prezentacji multimedialnej.

Stacjonarne
ul. Litewska 14/ 16
00-575 Warszawa
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu WUM
Termin:
 • wt., 2023-09-19 16:00
Numer: 213
Kluby
Nauki medyczne
warsztat, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
dr n. med.
Jacek
Połosak
student
Hubert
Knapik
student
Wojciech
Bombała
student
Piotr
Radzikowski
Opis:

Co za zamkniętymi drzwiami laboratoriów robią naukowcy badający geny? Jak wyglądają ich specjalistyczne urządzenia? Do czego służy PCR i czym jest elektroforeza? I co to ma w ogóle wspólnego z DNA? Przyjdź a nie tylko poznasz odpowiedzi na te i inne genetyczne pytania, ale też własnoręcznie zrobisz elektroforezę i zobaczysz świecące DNA.

Zapisy od 11 IX pod adresem: promocja@uksw.edu.pl. Spotkanie przeznaczone dla wszystkich chętnych, a w szczególności dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Sala 222A, budynek 19 - Collegium Medicum UKSW
Termin:
 • wt., 2023-09-19 16:00
Numer: 214
Kluby
Nauki medyczne
warsztat, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
dr n. med.
Jacek
Połosak
student
Hubert
Knapik
studentka
Alicja
Dybowska
studentka
Maria
Dziedzic
Opis:

Niezmieniona struktura DNA jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania komórek a przez to całego organizmu. Niestety wiele substancji i innych czynników może powodować uszkodzenia DNA, które, jeśli nie zostaną naprawione, mogą prowadzić do groźnych dla zdrowia i życia komórki mutacji. W ramach tego spotkania uczestnicy dowiedzą się czym są i jakie są rodzaje mutacji, co je powoduje i jakie są ich skutki. Natomiast w części praktycznej uczestnicy będą uczyli się wykonywać analizę kariotypu – czyli określać zestaw chromosomów w komórce. Na koniec chętni będą mogli zwiedzić laboratorium biologii molekularnej.

Zapisy od 11 IX pod adresem: promocja@uksw.edu.pl. Spotkanie przeznaczone dla wszystkich chętnych, a w szczególności dla młodzieży z klas 7-8 szkoły podstawowej.
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Budynek 19 - Collegium Medicum UKSW
Termin:
 • śr., 2023-09-20 16:00
Numer: 215
Kluby
Nauki o Ziemi
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Geofizyki PAN
Wykonawcy:
mgr inż.
Radosłąw
Kiraga
Opis:

W ramach wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia: Czym jest CO 2 i czy możemy czerpać zyski z jego konwersji? Dlaczego CO 2 jest tak niebezpieczny dla
środowiska skoro drzewa się nim żywią, czy to tylko efekt skali? Cykl obiegu węgla w przyrodzie. Czy zmiana stanu skupienia CO 2 może przynieść korzyści ludzkości?
Jeżeli tak to jakie? Czy niesie to ze sobą jakieś zagrożenia? Jak zmieścić i jak zabezpieczyć tony CO 2 w geologicznej kapsule pod ziemią? Co Włosi robią z CO 2 i czy inni też mogą? Podsumowanie zagrożeń i korzyści związanych z CO 2.

Stacjonarne
ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa
Sala nr. 213, II piętro
Termin:
 • wt., 2023-09-19 19:00
Numer: 216
Kluby
Nauki o Ziemi
wykład
Organizator: Muzeum Geologiczne PIG-PIB
Wykonawcy:
dr
Mirosław
Kamiński
Opis:

Osuwiska są zagrożeniami naturalnymi, które występują zarówno w Polsce jak i w innych częściach świata. W trakcie badań przy użyciu sond kosmicznych innych obiektów Układu Słonecznego stwierdzono ich występowanie także na innych planetach jak i księżycach. Co zatem powoduje, że tak powszechnie występują? W świetle doniesień prasowych często słyszymy o zniszczeniach i zagrożeniach jakie powodują w różnych częściach świata. Dochodzi do szeregu uszkodzeń dróg, mostów, linii kolejowych oraz zniszczenia osiedli ludzkich. Na terenach rolnych zniszczeniu ulegają również uprawy, a w obszarach leśnych drzewostan. W trakcie wykładu zostaną omówione przyczyny powstawania osuwisk oraz metody ich monitoringu jak i prognozowania.

Stacjonarne
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
sala nr 16
Termin:
 • czw., 2023-09-21 17:00
Numer: 217
Kluby
Nauki o Ziemi
pokaz, warsztat
Organizator: Muzeum Geologiczne PIG-PIB, we współpracy z Oddział Warszawki Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi
Wykonawcy:
mgr
Krzysztof
Dembicz
mgr
Karolina
Wojnicka
Opis:

Zajęcia pokazujące pracę geologa w terenie, trudno dostępne zakątki świata i przepiękne okazy minerałów i skamieniałości.

Podczas warsztatów będzie można zapoznać się ze stroną organizacyjną wypraw geologicznych, z prelegentem przenieść się w odległe, przepiękne przyrodniczo i niezwykle bogate geologicznie miejsca. Będzie możliwość obejrzenia okazów przywiezionych z wypraw oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.   

Zapisy od 11 IX pod adresem: muzeum.pgi.gov.pl
Stacjonarne
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
sala nr 16
Termin:
 • śr., 2023-09-20 17:00
Numer: 218
Kluby
Nauki o Ziemi
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Dariusz
Dobrzyński
Opis:

Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie kilku wątków badawczych dotyczących germanu, w tym najnowszych własnych badań. German jest pierwiastkiem śladowym należącym do tzw. krytycznych surowców mineralnych. Z uwagi na zainteresowanie surowcowe, rozpoznanie obecności germanu koncentruje się jak dotąd na wybranych materiałach geologicznych, głównie złożach węgli i niektórych rud, głównie siarczkowych. Rozpoznanie germanu w wodach naturalnych jest bardzo nierównomierne, a niektóre rodzaje wód podziemnych są na tym tle nadal słabo zbadane. Jeszcze słabiej zbadany jest skład izotopowy germanu w wodach podziemnych.

Na Uniwersytecie Warszawskim przeprowadzone zostały ostatnio dwa projekty dotyczące badań germanu i jego izotopów w wodach mineralnych, leczniczych, termalnych i solankach z Sudetów i Karpat. Dostarczyły one unikalnych w skali światowej danych o składzie izotopowym germanu w różnych rodzajach wód podziemnych. Ponadto, badania te pokazały, że wiedza o germanie i jego izotopach może być przydatna dla wyjaśnienia genezy i ochrony wód podziemnych. Innym wątkiem, któremu poświęca się jak dotąd jeszcze niewiele uwagi są korzystne dla zdrowia właściwości germanu, a na tym tle szczególnie jego obecność w wodach leczniczych. Nasze badania pokazały, że w Karpatach występują bogate w german wody mineralne i lecznicze.

Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Termin:
 • pt., 2023-09-22 18:00
Numer: 219
Kluby
Nauki społeczne
warsztat
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
dr hab.
Andrzej
Torój
Opis:

W biznesie i analizach społecznych ogromne znaczenie mają dane z tzw. systemów GIS (geograficznych systemów informacyjnych). Wspólną cechą tych danych jest ulokowanie poszczególnych obserwacji w miejscu na powierzchni Ziemi określonym współrzędnymi geograficznymi. Odpowiednio przetwarzając te dane, można uzyskać cenne wnioski. Wymaga to jednak wykorzystania odpowiednich narzędzi i kompetencji, w które uczestnicy spotkania zostaną wyposażeni. Wykorzystując dane o wynikach matury z matematyki w wybranych województwach, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o zależność tych wyników od sytuacji ekonomicznej okolicy, w której znajduje się dana szkoła. W tym celu (i) pobierzemy odpowiednie dane, (ii) dokonamy geokodowania (czyli zamiany adresu "pocztowego" na współrzędne geograficzne), (iii) przedstawimy wyniki na mapie, (iv) zagregujemy odpowiednio do ogólnodostępnych danych o sytuacji finansowej gmin i powiatów, (v) przygotujemy wykresy pozwalające na wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Uczestnicy warsztatu będą mogli wykorzystać otrzymane kody, by samodzielnie powtórzyć analizę dla innego zbioru danych o analogicznej strukturze.

Zajęcia odbędą się w sali komputerowej. Zapisy od 11 IX pod adresem: anna.ulatowska@sgh.waw.pl
Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • pon., 2023-09-18 15:00
Numer: 220
Kluby
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Adam
Jarosz
Opis:

Podczas wykładu przedstawione zostaną najważniejsze koncepcje i trendy rozwoju współczesnych miast. Omówione zostaną zmiany w podejściu w polityce miejskiej do tworzenia przestrzeni przyjaznych do życia, pociągających za sobą zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni. Według tej koncepcji współczesne miasto powinno być przede wszystkim miejscem, gdzie dobrze i wygodnie żyje się mieszkańcom, a ludzie mogą korzystać z przestrzeni miejskiej. Kolejnym priorytetem jest tworzenie miast zrównoważonych, wdrażąjących ekologiczne technologie, powodujących, że życie w mieście mniej obciąża środowisko. Tworzone i pielęgnowane są tereny zielone, także w skali mikro (np. parki kieszonkowe). Kolejna zmiana dotyczy poruszania się po mieście i ograniczania w nim liczby samochodów oraz ruchu samochodowego, rozbudowywane w tym celu są sieci ścieżek rowerowych, transport publiczny, czy infrastruktura dla pojazdów elektrycznych. Trzecim głównym trendem jest wdrażanie koncepcji smart city, zakładającej wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem, a także wykorzystanie różnego rodzaju danych, które są pozyskiwane w celu usprawnienia usług miejskich. Technologie cyfrowe wkraczają w nowe dziedziny życia, co powoduje, że można je wykorzystywać na bardzo szerokim polu i wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia.

Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • wt., 2023-09-19 15:00
Numer: 221
Kluby
Nauki społeczne
warsztat
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
dr hab.
Dominika
Mirońska
Opis:

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą poznać oraz poćwiczyć stosowanie najważniejszych zasad skutecznego komunikowania się z odbiorcami przez mowę oraz elementy języka niewerbalnego, takie jak kontakt wzrokowy, gestykulacja czy postawa ciała.

Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • pon., 2023-09-18 17:30
Numer: 222
Kluby
Nauki społeczne
warsztat
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
doktorant
Krzysztof
Karwowski
Opis:

Celem warsztatów jest wprowadzenie do sinologii - wiedzy o Chinach: podstaw wiedzy o języku mandaryńskim, nauki znaków i zwrotów oraz - przez znaki - wiedzy o największych chińskich prowincjach i miastach. Zajęcia rozpoczną się od dyskusji wiedzy o Chinach pośród uczestników, następnie zapoznania z mapą Chin, wskazaniem miast, które młodzi badacze mają w przyszłości szansę odwiedzić z multimedialną prezentacją ich najważniejszych zabytków, interesujących miejsc, znaków i znaczenia nazwy danego miejsca, użytecznych słów i zwrotów grzecznościowych. Prowadzący zapewnia praktyczny charakter zajęć, aktywizację uczestników w dyskusji, sesji pytań, prostej nauce pisania i mówienia.

Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • wt., 2023-09-19 15:00
Numer: 223
Kluby
Nauki społeczne
warsztat, wykład
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Anna
Dąbrowska
mgr
Anita
Szuszkiewicz
Opis:

Spotkanie będzie trwało 2x45 minut. Pierwsze 45 minut będzie stanowił wykład przybliżający prawa konsumentów, zmiany wprowadzone od 1.01.2023 r., instytucje i organizacje chroniące konsumenta, pozasądowe rozstrzyganie sporów. Drugie 45 min. będzie stanowiły ćwiczenia, czyli praktyczne porady jak dochodzić swoich praw, jak być świadomym konsumentem, a jakim konsumentem jesteśmy, na zakończenie quiz.

Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • śr., 2023-09-20 16:00
 • czw., 2023-09-21 16:00
Numer: 224
Kluby
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
dr hab.
Alina
Szypulewska-Porczyńska
Opis:

Czym jest konsumpcja zrównoważona i dlaczego jest ważna? 
Rozpoczniemy od zrozumienia koncepcji konsumpcji zrównoważonej oraz jej znaczenia dla naszej planety i społeczeństwa. Omówimy, jak nierówności wpływają na nasze możliwości i wybory konsumpcyjne.
Jak konsumpcja w bogatych krajach wpływa na środowisko? 
Skupimy się na tematach takich jak zasoby naturalne, zużycie energii i generowanie odpadów. Zastanowimy się, jak styl życia w bogatych krajach wpływa na klimat i jakie są tego konsekwencje.
Jak konsumpcja w biednych krajach różni się od konsumpcji w bogatych krajach?
Na podstawie danych i statystyk przyjrzymy się, jakie są różnice w konsumpcji między bogatymi a biednymi krajami i jak wpływają na zrównoważenie.
Czy istnieje konsumpcja 'idealna'? 
Przyjrzymy się koncepcjom i różnym typom konsumpcji promującym zrównoważenie, takie jak dobra publiczne, korytarze konsumpcyjne, ekologiczny odcisk, biologiczna pojemność, etc. Zastanowimy się, czy istnieje równowaga, która mogłaby zapewnić zrównoważoną przyszłość dla wszystkich na Ziemi.

Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • śr., 2023-09-20 16:00
 • śr., 2023-09-20 17:00
Numer: 225
Kluby
Nauki społeczne
dyskusja
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
mgr
Monika
Abbas
Opis:

Podstawowym tematem będzie życie codzienne w Pakistanie; robienie zakupów, wizyty u lekarza bądź w szpitalu, jak funkcjonują podstawowe usługi jak np. transport publiczny czy szkolnictwo. Jaki procent społeczeństwa ma umowę o pracę, kto może zostać emerytem, w jaki sposób pobierze emeryturę, czy można odziedziczyć etat? Te kwestie będą porównane z sytuacją w Polsce. 

Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • czw., 2023-09-21 16:00
Numer: 226
Kluby
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wykonawcy:
dr
Piotr
Kościński
Opis:

O imperium zła mówił jako pierwszy Ronald Reagan. Czy dziś tym imperium stała się Rosja?

Stacjonarne
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
Termin:
 • pon., 2023-09-18 17:00
Numer: 227
Kluby
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wykonawcy:
Anna
Orzechowska
Opis:

Jaki jest związek między literaturoznawstwem a etyką? Czym jest lektura etyczna tekstu literackiego? Co najważniejsze, czy literatura kształtuje nasze kompetencje moralne? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Wykład stara się odpowiedzieć na te i inne pytania, omawiając etyczną krytykę literacką, począwszy od tzw. „zwrotu etycznego” w latach 70. i 80. XX wieku.

Stacjonarne
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
Termin:
 • wt., 2023-09-19 17:00
Numer: 228
Kluby
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wykonawcy:
dr
Grzegorz
Mathea
Opis:

Wykład poświęcony jest historii wojen i temu, jak na niej może skorzystać współczesny biznes.

 

Stacjonarne
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
Termin:
 • śr., 2023-09-20 17:00
Numer: 229
Kluby
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Wawrzyniec
Konarski
Opis:

W polskiej tradycji narodowej i państwowej istnieją dwie koncepcje państwa, które można podsumować dwoma terminami: panująca dynastia Piastów i Jagiellonów. W związku z tym często wyrażamy przekonanie, że nasze państwo zniknęło z mapy Europy głównie za sprawą działań naszych agresywnych sąsiadów. Jednak czyniąc to, dystansujemy się od błędów w zarządzaniu państwem popełnianych przez pokolenia naszych przodków.

Stacjonarne
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
Termin:
 • czw., 2023-09-21 17:00
Numer: 230
Kluby
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Agnieszka
Legucka
Opis:

Federacja Rosyjska prowadzi działania hybrydowe, m.in. dezinformację, aby wpływać na procesy polityczne w państwach demokratycznych, polaryzować społeczeństwa i osłabiać swojego największego rywala - czyli Zachód. Ale czy rzeczywiście rosyjska dezinformacja jest skuteczna i w jakich wymiarach jest skuteczna?

Stacjonarne
Stokłosy 3
02-787 Warszawa
Termin:
 • pt., 2023-09-22 17:00
Numer: 231
Kluby
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Towarzystwo Naukowe Prakseologii, we współpracy z Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Mirosław
Sułek
Opis:

Ostatnie lata przyniosły wiele wydarzeń międzynarodowych, które wydają się często niezrozumiałe. Szukamy odpowiedzi na różne pytania, np. dlaczego USA prowadzą wojnę handlową z Chinami, dlaczego Rosja napadła na Ukrainę, czy grozi nam III wojna światowa. Ekonomiści, socjolodzy czy wojskowi dają nam cząstkowe odpowiedzi. Geopolityka, kierując się specyficzną logiką rozumowania, pozwala nam lepiej zrozumieć zawiłości współczesnych stosunków międzynarodowych.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica
Termin:
 • wt., 2023-09-19 18:00
Numer: 232
Kluby
Nauki techniczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
dr
Adam J.
Zakrzewski
Opis:

Podczas wykładu zostaną omówione podstawy techniki obliczeniowej zwanej analizą przedziałową oraz jej zastosowanie w obliczeniach komputerowych do dowodzenia twierdzeń i testowania hipotez matematycznych takich jak:  problem Keplera, czyli jak pakować pomarańcze w skrzynkach, aby zmieścić ich jak najwięcej, stabilność Układu Słonecznego, czyli czy planety krążąc dookoła Słońca w przyszłości nie pozderzają się, czy wreszcie testy hipotezy Riemanna, wciąż hipotezy, nie twierdzenia, będącej jednym z najsłynniejszym nierozwiązanych problemów matematycznych.

Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Budynek 21 - Auditorium Maximum UKSW
Termin:
 • pon., 2023-09-18 17:00
Numer: 233
Kluby
Nauki techniczne
warsztat
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Wykonawcy:
dr inż.
Joanna
Porter-Sobieraj
inż.
Mikołaj
Wójcik
inż.
Anna
Kozłowska
mgr inż.
Aleksander
Płocharski
mgr inż.
Tomasz
Herman
Opis:

Dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości (VR) uczeń przenosi się do całkowicie innego świata, w którym wciela się w rolę szalonego naukowca. Dzięki zaawansowanej technologii i kontrolerom VR można w bezpiecznym środowisku przeprowadzać eksperymenty z chemii, fizyki, biologii i matematyki, które są niebezpieczne lub nawet niemożliwe do wykonania w tradycyjnej sali laboratoryjnej. To wszystko w połączeniu z pełną imersją zapewnia niespotykane w szkole doznania i znacznie usprawnia proces nauczania. Fabuła każdej lekcji jest tak skonstruowana, że już po chwili można zapomnieć o tym, że na głowie mamy założone gogle VR, a w rękach tylko dwa kontrolery i poczuć się jak w prawdziwym laboratorium.

Warsztaty przeznaczone dla osób od 13 lat. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest dostarczenie formularza zgody podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego. Zapisy od 11 IX i wzór formularza na: akademia.mini.pw.edu.pl
Stacjonarne
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
s. 302 lub 303 (III piętro)
Termin:
 • śr., 2023-09-20 15:00
 • śr., 2023-09-20 16:00
Numer: 234
Kluby
Obszar sztuki
wykład, wystawa
Organizator: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
Wykonawcy:
mgr
Lech
Żurkowski
Opis:

Malarstwo krajobrazowe - opowieść o Wszechświecie

Spotkanie prowadzone przez artystę Lecha Żurkowskiego na jego wystawie to opowieść o wyjątkowości malarstwa tuszowego (monochromatycznego) oraz przedstawienie techniki  warsztatu.

„Obraz jest niemym wierszem, a wiersz namalowanym obrazem”.

Artysta zapozna nas ze specyfiką malarstwa tuszowego oraz przedstawi, jak na przestrzeni wieków malarze różnych kultur i kontynentów ukazywali krajobraz, co interesowało „widzów” a co było impulsem twórczym dla artystów.

Malarstwo monochromatyczne posługujące się pozornie ubogimi środkami – tuszem i papierem – daje nieograniczone możliwości samemu twóczy oraz odbiorcy. Twórcę zaprasza do kontemplacji i ogromnej pracy własnej a widza do skupionego uchwycenie tego co nieuchwytne. Papier jest materiałem cierpliwym, spokojnie czeka na ruch, ale nie przyjmuje żadnych zmian. Technika tuszu kształtuje twórców, uczy pokory, kontemplacji... a jakie wymagania stawia przed odbiorą sztuki, czego może nas nauczyć? 

Zapraszamy na opowieść o Wszechświecie i o wielkości Wszechświatów w malarstwie. Spotkanie odbędzie się na sali wystawy prac Lecha Żurkowskiego.

Spotkanie na wystawie prac Lecha Żurkowskiego
Termin:
 • wt., 2023-09-19 16:30
Numer: 235
Kluby
Obszar sztuki
warsztat, wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Wykonawcy:
mgr
Małgorzata
Czaja
Opis:

Zajęcia, na których uczestnicy mogą poznać tajniki malarstwa akwarelowego, rysowania i szkicowania roślin. Na początku spotkania prelekcja o ilustracji przyrodniczej.

Zapisy od 11 IX pod adresem: malgorzata.a.czaja@gmail.com
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
bud. 24
Termin:
 • pt., 2023-09-22 17:00
Numer: 236
Kluby
Nauki biologiczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
Wykonawcy:
dr
Ingeborga
Jarzyna
Opis:

Rozważania o ekosystemie miejskim jako o środowisku życia większości mieszkańców Ziemi. Czy ma on szansę być ekosystemem zrównoważonym? Opowiem, jak ekolog postrzega miasto i jakie są przyczyny tego, że ekosystem miejski jest inny niż ekosystemy naturalne. Wykład będzie wybiórczym przeglądem zagadnień w szybko rozwijającej się obecnie dziedzinie ekologii miasta (Urban Ecology). Poruszony zostanie problem klimatu i miejskiej wyspy ciepła, gleb w mieście, stosunków wodnych oraz zieleni miejskiej. Wspomnę o różnych koncepcjach organizacji miasta w tym kilka uwag na temat najnowszej koncepcji tzw. miast piętnastominutowych.

Stacjonarne
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
Termin:
 • czw., 2023-09-28 17:00
Numer: 237
Kluby
Nauki biologiczne
dyskusja, wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN, we współpracy z Pałac Staszica
Wykonawcy:
dr hab.
Grzegorz
Bełżecki , profesor instytutu
Opis:

Na co dzień możemy się spotkać ze stwierdzeniem, że hodowla bydła powoduje zmiany klimatu, a spożywając produkty pochodzenia zwierzęcego przyczyniamy się do jego ocieplenia. Ile prawdy zawarte jest w tym stwierdzeniu? Czy rzeczywiście krowy wpływają negatywnie na klimat, a jeśli tak to w jaki sposób możemy temu zapobiec? Jaką rolę odgrywają krowy w ekologii? Jak „działają” krowy? Dlaczego bydło hoduje się w rejonach półpustynnych i czy możliwy jest świat bez krów?

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Sala im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego parter / nr 006
Termin:
 • pon., 2023-09-25 10:00
Numer: 238
Kluby
Nauki biologiczne
dyskusja, wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN, we współpracy z Pałac Staszica
Wykonawcy:
Paweł
Kowalczyk, profesor instytutu
Opis:

Pożywienie warunkuje prawidłową budowę zębów, układu stomatognatycznego, wpływa na odporność tkanek w jamie ustnej, może chronić przed chorobami przyzębia, ale może również przyczyniać się do powstania próchnicy, erozji, chorób dziąseł i przyzębia. Czy zastanawialiście się kiedyś  co wpływa na utrzymanie zdrowia jamy ustnej? Co jest podstawą jej higieny oraz jak istotne jest wykonywanie codziennych zabiegów higienicznych? Na wykładzie dowiecie się ponadto jakie są najistotniejsze zabiegi higieniczne oraz do czego doprowadza ich brak. Zgłębimy wiedzę dotyczącą patogenów procesów zapalnych, a także porozmawiamy o przyczynach  powstawania stanu zapalnego dziąseł.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Sala im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego parter / nr 006
Termin:
 • pon., 2023-09-25 12:00
Numer: 239
Kluby
Nauki chemiczne
pokaz, warsztat, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Wykonawcy:
dr
Anna
Kisiel-Kwiatek
Opis:

Chinina jest jednym z alkaloidów pozyskiwanych z kory drzewa chinowego. Budowa cząsteczkowa chininy nadaje jej określone właściwości chemiczne. Jest słabo rozpuszczalna w wodzie. Ma właściwości alkaliczne. Z kwasami tworzy sole, np.

chlorowodorek chininy, dwuwodorosiarczan(VI) chininy, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Podczas naświetlania promieniowaniem elektromagnetycznym, bliskim nadfioletem (np. wiązką o długości fali 365 nanometrów, typowo wykorzystywaną w testerach do banknotów), chinina emituje własne światło widzialne o niebieskiej barwie. Zjawisko to nazywane jest fluorescencją.

Chinina ma zastosowanie w przemyśle spożywczym jako aromat. Jest związkiem odpowiedzialnym za

charakterystyczny gorzki smak powszechnie znanego napoju bezalkoholowego- toniku. W Unii Europejskiej za dopuszczalną dawkę uznaje się 6.74 miligramów chininy na 100 mililitrów toniku. Sprzedawany w sklepach tonik może zawierać od 21 do 83 miligramów chlorowodorku chininy w 1 litrze płynu opartego na wodzie.

W trakcie 120-minutowych warsztatów uczestnicy:

• poznają właściwości optyczne chininy w interakcji z bliskim nadfioletem oraz zjawisko fluorescencji;

• zdobędą ogólną wiedzę na temat metod fluorymetrycznych i ich zastosowania w nauce, przemyśle, medycynie;

• będą mieli możliwość zapoznania się z budową oraz zasadą działania spektrofluorymetru;

• dokonają analizy ilościowej chininy w komercyjnie dostępnym napoju typu tonik.

Warsztaty adresowane są do młodzieży powyżej 14 lat. Zapisy od 11 IX pod adresem: am.kisiel@uw.edu.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, liczbę osób (maks. 4), datę wydarzenia. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę. Formularz znajduje się na stronie https://www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki/
Stacjonarne
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Spotykamy się w holu głównym, przy szatni na 5 minut przed czasem zajęć. Warsztaty będą się odbywać w pokoju 357, piętro III.
Termin:
 • pon., 2023-09-25 15:00
 • wt., 2023-09-26 15:00
 • śr., 2023-09-27 15:00
 • czw., 2023-09-28 15:00
 • pt., 2023-09-29 15:00
Numer: 240
Kluby
Nauki chemiczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Zbigniew
Czarnocki
Opis:

Inspiracją dla tego wykładu było dzieło wielkiego uczonego angielskiego Roberta Boyle’a, „Skeptical Chymist” (1661), które znacząco przyczyniło się do rozwoju współczesnych nauk przyrodniczych. Robert Boyle sceptycznie i krytycznie podchodził do obowiązujących wówczas poglądów na budowę materii, wskazując na jej korpuskularną budowę, co wiele lat później okazało się hipotezą trafną. Obecnie żyjemy w czasach dynamicznego chaosu informacyjnego, w którym fakty, opinie, prawda i fałsz tworzą trudną do umysłowego uporządkowania mieszaninę. Konsekwencją tego może być zagubienie intelektualne współczesnego odbiorcy powodujące często apatię i poczucie zniechęcenia. Na tym wykładzie wspomnimy o kilku występujących w przestrzeni medialnej popularnych tezach i poddamy je krytycznej analizie, wspierając się faktami i wiedzą przyrodniczą.

Stacjonarne
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
sala 141
Termin:
 • czw., 2023-09-28 17:00
Numer: 241
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego
Wykonawcy:
dr
Agata
Jastrzębowska-Tyczkowska
Opis:

Wykład "Język wolny od wojny...", bazuje na publikacji o tym samym tytule, napisanej we współautorstwie z dr Konradem Ciesiołkiewiczem i Tomaszem Majewskim. "Auschwitz nie spadło z nieba" - powiedział Marian Turski, wybitny polski historyk i dziennikarz, w trakcie rocznicy wyzwolenia obozu. Skoro nie z nieba, to skąd się wzięło Auschwitz? - pytają autorzy publikacji. Skąd w człowieku się bierze zło? Dlaczego ludzie coraz częściej komunikują się ze sobą, stosując hejt, mowę nienawiści, poniżanie czy przemoc? Wokół tych pytań będziemy się poruszali w trakcie wykładu

Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
Termin:
 • pon., 2023-09-25 17:00
Numer: 242
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego
Wykonawcy:
dr
Sabina
Kołodziej
Opis:

Wykład będzie się skupiać na wprowadzeniu młodych dorosłych w świat finansów i ekonomii. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób gromadzimy wiedzę na temat podstawowych elementów gospodarki. Omówione zostanie również znaczenie zdrowego podejścia do zarządzania finansami oraz strategie radzenia sobie z wyzwaniami ekonomicznymi, z którymi młodzi dorośli mogą się spotkać. Wykład będzie zachęcał do samodzielnego pogłębiania wiedzy, aby umożliwić młodym ludziom podejmowanie świadomych decyzji finansowych w przyszłości.

Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
Termin:
 • pon., 2023-09-25 17:00
Numer: 243
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego
Wykonawcy:
dr
Antoni
Kolek
Opis:

W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną prognozy dotyczące sytuacji demograficznej Polski, Europy i świata. W przystępny sposób ukazane zostaną przyczyny starzenia się społeczeństw zachodu oraz uwarunkowania wzrostu ludnościowego państw rozwijających się. Uczestnicy wykładu będą mieli okazję wyobrazić sobie jak będzie wyglądała ludność świata w 2040 roku oraz w jaki sposób przygotować się na zmiany demograficzne. 

Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
Termin:
 • pon., 2023-09-25 17:00
Numer: 244
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego
Wykonawcy:
dr
Anna
Królikowska - Tomczak
Opis:

Podczas wykładu przedstawione zostanie znaczenie krytycznego i kreatywnego myślenia we współczesnej rzeczywistości (VUCA), na rynku pracy, w życiu codziennym i w aktywności akademickiej. Przedstawione zostaną umiejętności, postawy i standardy krytycznego i kreatywnego myślenia oraz zależności między nimi i ich rola w podejmowaniu decyzji.

Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
Termin:
 • pon., 2023-09-25 17:00
Numer: 245
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego
Wykonawcy:
dr
Piotr
Kaczmarek-Kurczak
Opis:

Podczas wykładu zostaną omówione aktualne zmiany w sektorze kosmicznym – przede wszystkim wzrost znaczenia firm prywatnych w działalności kosmicznej jak i perspektywy, jakie w związku z tym rysują się przed przedsiębiorcami. Omówione zostaną kierunki rozwoju sektora kosmicznego oraz szanse, jakie mogą się pojawić przed polskim sektorem kosmicznym.

Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
Termin:
 • pon., 2023-09-25 18:00
Numer: 246
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego
Wykonawcy:
dr
Izabela
Grabowska
dr
Agata
Jastrzębowska-Tyczkowska
Opis:

Celem wykladu jest pokazanie, jak wazne sa niematerialne zasoby czlowieka zarowno ogolnie w zyciu, a szczegolnie na rynku pracy. W wykladzie Autorki beda szukaly podobienstw i roznic pomiedzy Polkami i Polakami, migrantami powrotnym oraz migrantkami i migrantami  z Ukrainy w odniesieniu do kapitalu ludzkiego, psychologicznego, spolecznego i ekonomicznego.Kazdy uczestnik_czka wykladu bedzie mogl/a dokonac diagnzoy wlasnych zasobow psychospolecznych i otrzymac informacje zwrotna.

Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
Termin:
 • wt., 2023-09-26 17:00
Numer: 247
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego
Wykonawcy:
dr
Dorota
Mackenzie 
Opis:

Podczas wykładu przyjrzymy się rewolucji cyfrowej w komunikacji, szczególną uwagę zwracając na media w epoce globalnej, i temu, jak przeobrażają się społeczeństwa na całym świecie. Zastanowimy się na ile media społecznościowe przypominają kulturę salonów opisaną przez Sennetta i Habermasa, a czym się od niej różnią. Postawimy sobie liczne pytania w tym kontekście, m.in. czy komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych jest współczesną sferą publiczną? Jeśli tak, na ile są one reprezentatywne dla publiczności, kto jest z niej wykluczony? Na ile jesteśmy „grze tej przytomni”, powtarzając za Wyspiańskim.

Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 warszawa
Termin:
 • czw., 2023-09-28 17:00
Numer: 248
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego
Wykonawcy:
dr hab.
Paweł
Mielcarz, prof. ALK
Opis:
Duża zmienność otoczenia tworzy nowe wyzwania dla menedżerów odpowiedzialnych za ocenę i realizację inwestycji. Tradycyjne metody oceny finansowej projektów nie pozwalają w tych warunkach na podejmowanie decyzji zgodnych z interesami akcjonariuszy. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo to sztuczna inteligencja przejmie od człowieka proces oceny ekonomicznej decyzji inwestycyjnych. W czasie wykładu przedstawione zostaną metody, które w niedalekiej przyszłości będę służyły do oceny długoterminowych decyzji inwestycyjnych.
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
Termin:
 • czw., 2023-09-28 18:00
Numer: 249
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego
Wykonawcy:
dr
Łukasz
Markiewicz
Opis:

Wiemy, że ludzie niekiedy mijają się z prawdą w swoich deklaracjach - szczególnie wtedy gdy kłamstwo może przynieść im korzyść materialną. Badania jednak wskazują, iż decydenci decydując się na podanie nieprawdy, uwzględniają w swojej decyzji również konsekwencje moralne: oczekiwane poczucie winy czy ewentualne napiętnowanie społeczne. Zatem czy „moralność” wpływa na skłonność do kłamania? Jakie czynniki sytuacyjne sprawiają, że decydenci decydują się na kłamstwo? A jakie czynniki skłonność do kłamstwa ograniczają?

Stacjonarne
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
Termin:
 • pt., 2023-09-29 17:00
Numer: 250
Kluby
Nauki ekonomiczne
warsztat
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, we współpracy z LabMasters.pl
Wykonawcy:
dr
Przemysław
Kusztelak
Opis:

Czy to prawda, że sztuczna inteligencja (AI) potrafi sama programować? Sprawdzimy to na przykładzie języka programowania VBA używanego do tworzenia makropoleceń w Excelu.

Makra pozwalają automatyzować większość na co dzień wykonywanych czynności w Excelu, dzięki czemu nasza praca staje się bardziej wydajna oraz pozbawiona błędów. Nie marnuj cennego czasu na rutynowe, powtarzane codziennie czynności. Możliwości języka VBA są ogromne, dlatego znajomość tego języka programowania jest tak ceniona przez pracodawców. Podczas spotkania pokażemy dlaczego warto rozpocząć naukę VBA oraz jak wejść na wyższy poziom pracy w MS Excel. Podstawowe aspekty pracy z językiem zostaną zaprezentowane w formie prostych przykładów, które mogą znacznie ułatwić życie analityka zmagającego się na co dzień ze żmudnymi i powtarzalnymi operacjami w Excelu. Sprawdzimy także, czy rzeczywiście wykorzystanie ogólnodostęnych czatów opartych na sztuczenj inteligencji znacząco ułatwia programowanie, a może nawet całkowicie nas (programistów) "wyręcza".

W trakcie spotkania:

 • Dowiesz się co to jest VBA i do czego służy.
 • Poznasz składnię języka VBA i zobaczysz jak w praktyce pisze się makropolecenia.
 • Zobaczysz jakie procesy można zautomatyzować za pomocą kilku linii kodu.
 • Sprawdzisz, czy sztuczna inteligencja (AI) sama pisze programy komputerowe.
 • Przekonasz się, czy VBA pomoże Ci szybciej wykonywać codzienne obowiązki.

Materiały dla uczestników:

Uczestnicy warsztatu otrzymają pliki z zadaniami i pełnymi rozwiązaniami.

Miejsce:

Webinar odbędzie się w formie transmisji live na Facebooku LabMasters. Transmisja zostanie uruchomiona 15 minut przed startem webinaru. Polub FB LabMasters, aby otrzymać powiadomienie o starcie transmisji: https://www.facebook.com/LabMasters.SzkolimyAnalizujemyDoradzamy

Online
Webinar odbędzie się na Facebooku LabMasters. Transmisję uruchomimy 15 minut przed czasem. Polub FB LabMasters, aby otrzymać powiadomienie o starcie transmisji.
Termin:
 • czw., 2023-09-28 18:00

©2022 Festiwal Nauki