Program - spotkania

Wyświetlanie 301 - 350 z 357.

Na spotkania festiwalowe jest wstęp wolny.
Przy wybranych wydarzeniach jest informacja, pod jakim adresem można się zapisać, brak takiej informacji oznacza brak zapisów.

Numer: 301
Spotkania weekendowe
Obszar sztuki
wycieczka naukowa, wystawa
Organizator: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
Opis:

Wystawa „Korzenie powstania” towarzyszy tegorocznemu Marszowi Pamięci 22 lipca 1942 roku. Opowiada o oporze w getcie warszawskim poprzedzającym wybuch powstania – wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu zryw nie był spontaniczny, poprzedziły go wielomiesięczne przygotowania do walki zbrojnej i lata pracy konspiracyjnej.

Chcemy pokazać zwiedzającym różne środowiska działaczy żydowskiego podziemia w trakcie okupacji niemieckiej, ich strategie, sposób działania i dynamikę współpracy. Opowieść osnuta będzie wokół losu kilkorga działaczy i działaczek: przedstawicieli różnych pokoleń i ugrupowań politycznych i środowisk. Chcemy pokazać ich wspólny wysiłek i współpracę, ale też trudności, których ona wymagała.

Wystawa ma formę kobierca z roślinnością muranowską, która przed wojną rosła spontanicznie w ogródkach i na podwórzach domów, a następnie jako pierwsza powróciła na gruzowiska i do dzisiaj bywa spotykana w okolicy. Rośliny zostały dobrane na podstawie badań prof. Romana Kobendzy z lat 1945-1949.

Zapisy od 11 IX pod adresem: rezerwacja@jhi.pl, w tytule prosimy wpisać: oprowadzanie 17.09
Stacjonarne
Skwer Batalionu Harcerskiego AK „Wigry"
01-999 Warszawa
Termin:
 • ndz., 2023-09-17 11:00
Numer: 302
Spotkania weekendowe
Obszar sztuki
warsztat, wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Wykonawcy:
mgr
Małgorzata
Czaja
Opis:

Zajęcia, na których uczestnicy mogą poznać tajniki malarstwa akwarelowego, rysowania i szkicowania roślin. Na początku spotkania prelekcja o ilustracji przyrodniczej.

Zapisy od 11 IX pod adresem: malgorzata.a.czaja@gmail.com
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
bud. 24
Termin:
 • ndz., 2023-09-17 17:00
Numer: 303
Spotkania weekendowe
Nauki biologiczne
wycieczka naukowa
Organizator: Kampinoski Park Narodowy
Wykonawcy:
dr inż.
Karol
Kram
Opis:

Teren Kampinoskiego Parku Narodowego charakteryzuje się ułożonymi równoleżnikowo i leżącymi naprzemiennie dwoma pasami wydmowymi i dwoma pasami bagiennymi.
Kampinoskie wydmy to unikatowy kompleks wydm śródlądowych, jeden z największych i najlepiej zachowanych w Europie. Na wydmach tych można znaleźć nieduże, ale cenne płaty siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach programu Natura 2000 z wieloma rzadkimi gatunkami roślin, porostów i zwierząt.
Postaramy się przybliżyć uczestnikom wycieczki historię powstania wydm, a także zagrożenia z którymi się spotykają oraz działania Kampinoskiego Parku Narodowego zmierzające do ich zachowania.

Czas trwania ok. 3 godz.

Trasa wycieczki ma kształt pętli dł. ok. 6,5 km.

Przebieg trasy: Parking przy Dąbrowie Leśnej– szlak niebieski – Uroczysko Łuże – szlak żółty – Nadłuże (Kamień Ułanów Jazłowieckich) – czarna ścieżka spacerowa przez Łużową Górę – Parking przy Dąbrowie Leśnej.

Parking Dąbrowa Leśna - ok 500 m od przystanku „Łomianki Kampinoska”. Dojazd: transport własny z Warszawy ulicą Trenów (2 km od Cmentarza Północnego). komunikacja miejska z Warszawy: autobusy 110 (Metro Marymont – CH Łomianki) lub 250 (Metro Młociny – Dąbrowa Zachodnia).
Termin:
 • sob., 2023-09-23 10:00
Numer: 304
Spotkania weekendowe
Nauki biologiczne
warsztat
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Ogród Botaniczny
Wykonawcy:
mgr
Barbara
Płaskonka
mgr
Marcin
Mazurkiewicz
Opis:

Uczestnicy wcielą się w rolę naukowców badających powiązania między roślinami a ich zapylaczami. Zajęcia odbędą się zarówno w specjalnie przygotowanej i odpowiednio wyposażonej pracowni oraz na terenie Ogrodu Botanicznego. W pracowni uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę, materiały i sprzęt potrzebny do dalszej części. Następnie wyruszą w teren, aby przeprowadzić samodzielnie obserwacje grup zapylaczy występujących w mieście. Po zakończeniu obserwacji uczestnicy będą mieli okazję zajrzeć do wnętrza kwiatów oraz odkryć jakie powiązania występują pomiędzy budową kwiatów, a ich zapylaczami.

 

Warsztaty przeznaczone dla dzieci (od 5 do 6 lat), młodzieży i osób dorosłych. Zapisy od 18 IX pod adresem: warsztaty.ogrod@uw.edu.pl
Stacjonarne
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa
Warsztaty prowadzone w sali warsztatowej oraz na terenie Ogrodu Botanicznego UW Zbiórka przy wejściu do budynku edukacyjnego (pierwszy budynek po prawej stronie, za szlabanem).
Termin:
 • sob., 2023-09-23 12:00
Numer: 305
Spotkania weekendowe
Nauki biologiczne
wycieczka naukowa, wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Wykonawcy:
mgr
Małgorzta
Czaja
Opis:

Spacer entomologiczny, w przypadku złych warunków pogodowych zajęcia w formie warsztatowej w sali laboratoryjnej.

Zajęcia poprzedza wykład o owadach, o tym, po co się je bada, a także o podstawowych metodach badawczych.

Zapisy od 11 IX pod adresem: malgorzata.a.czaja@gmail.com
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
bud. 24
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 15:30
Numer: 306
Spotkania weekendowe
Nauki biologiczne
warsztat, wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Wykonawcy:
dr
Aneta
Jurkiewicz
mgr
Małgorzata
Drabko
mgr
Klaudia
Kołodziejska
Opis:

Caenorhabditis elegans jest małym (długość do 1 mm), niepasożytniczym nicieniem żyjącym w glebie. Wiele cech nicienia przyczyniło się do tego, że został on jednym z najbardziej popularnych organizmów modelowych. Przezroczyste ciało C. elegans znacząco ułatwia obserwacje mikroskopowe wszystkich jego 959 komórek somatycznych. Jedną trzecią wszystkich komórek nicienia stanowią neurony. Nicień jest dotychczas jedynym organizmem z kompletną mapą połączeń neuronalnych. Cykl życiowy nicieni jest bardzo szybki – rozwój od jaja do dorosłego organizmu wynosi około 72 godzin. Przez kolejne 3 dni pojedynczy osobnik może złożyć do 400 jaj, co znacząco ułatwia uzyskanie dużych populacji na potrzeby badań. C. elegans był pierwszym organizmem wielokomórkowym z całkowicie odczytaną sekwencją nukleotydów w jego DNA. Genom nicieni zawiera wiele genów mających swoje odpowiedniki u człowieka. Ze względu na fakt, że mutacje w wielu z tych genów skutkują rozwojem poważnych schorzeń u ludzi, nicień jest wykorzystywany jako model wielu chorób.

Spotkanie będzie składać się z wykładu oraz części praktycznej. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawowymi wiadomościami na temat nicieni: ich budową, cyklem życiowym i fizjologią. Zaprezentowany zostanie przegląd głównych odkryć naukowych dokonanych na nicieniach i najciekawsze kierunki przyszłych badań. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy poznają podstawowe techniki pracy z nicieniami, przeprowadzą obserwacje nicieni przy użyciu mikroskopii fluorescencyjnej, zapoznają się z podstawami genetyki klasycznej (mendlowskiej) i metodą genotypowania za pomocą techniki łańcuchowej reakcji polimerazy PCR.

Zapisy od 11 IX pod adresem: a.jurkiewicz20@ibb.waw.pl (w temacie proszę o wpisanie "Festiwal Nauki 23") wiek uczestników: od 15 roku życia
Stacjonarne
ul. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
Miejsce spotkania - portiernia obok wejścia do Instytutu
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 10:00
 • ndz., 2023-09-24 14:00
Numer: 307
Spotkania weekendowe
Nauki ekonomiczne
warsztat
Organizator: Polska Akademia Nauk, we współpracy z Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod Auspicjami PAN
Wykonawcy:
prof.
Tadeusz
Baczko
Opis:

Młodzi innowatorzy’ 2023. Swoje działania w ich identyfikacji, promocji, wsparciu i rozwoju przedstawią stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje prywatne i publiczne. Poznamy źródła inspiracji, osiągnięcia i potrzeby laureatów konkursów. Specjalna sesja poświęcona będzie możliwościom wykorzystania innowacyjnych modeli biznesowych i cyfryzacji do wspierania rozwoju talentów w warunkach współczesnych przemian.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Sala Okrągłego Stołu nr 162
Termin:
 • sob., 2023-09-23 12:00
Numer: 308
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki PAN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Marek
Godlewski
Opis:

Jak powstał nasz świat - to zasadnicze pytanie zadawane było od początków naszej cywilizacji. Każda kolejna cywilizacja tworzyła własną mitologię próbując odpowiedzieć na to pytanie. W referacie omówię aktualne zrozumienie historii naszego Świata, zaczynając od tajemniczych czarnych prążków w widmach gwiazd, a także od przełomowych prac takich uczonych jak Cecylia Payne, Albert Einstein, czy też Edwin Hubble. Omówię aktualne poglądy dotyczące budowy materii i budowy otaczającego nas Świata. Mimo gwałtownego rozwoju nauki w XX i na początku XXI wieku wiele pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi, a proponowane modele są coraz bardziej egzotyczne.   

Wykład dla wszystkich (dzieci, młodzież, dorośli)

Stacjonarne
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Aula, Dostępny parking bezpłatny, niestrzeżony
Termin:
 • sob., 2023-09-23 10:00
Numer: 309
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki PAN
Wykonawcy:
dr hab.
Tomasz
Sowiński
Opis:

Choć minęło już ponad sto lat od momentu, w którym najsłynniejszy wzór fizyki został opublikowany przez Alberta Einsteina, osobom niebędącymi fizykami zrozumienie jego znaczenia wciąż przysparza wielu kłopotów. Stosowane w debacie popularnonaukowej oraz filmach fantastyczno-naukowych uproszczenia i nadinterpretacje sprawiają, że einsteinowski wzór urasta do rangi magicznego zaklęcia, z którym tylko szaleni fizycy mogą sobie poradzić. Podczas wykładu  zostanie przedstawiona próba odmitologizowania tej tajemniczej równoważności masy i energii, a wykorzystując bardzo proste rozumowanie można łatwo zrozumieć skąd się ona bierze.  Na koniec, odwołując się kilku prostych przykładów, zobaczymy, co ten wzór oznacza w praktyce.

Stacjonarne
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Aula, Dostępny parking bezpłatny, niestrzeżony.
Termin:
 • sob., 2023-09-23 12:00
Numer: 310
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Wykonawcy:
dr
Sazim
Sheikh
Opis:

I will start with the inception of Shor’s algorithm for prime factoring, which threatens the security of popular RSA encryption. RSA is used by banks, payment portals, etc to secure our transactions. Then, I will discuss two simple quantum cryptographic protocols, the famous BB84 and E91 protocols. I will also discuss some recent developments in quantum cryptography. If time permits, I will discuss the advancements on quantum internet modules developed between different cities across our globe and on space-based quantum communication.

Stacjonarne
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 11:00
Numer: 311
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Wykonawcy:
dr hab.
Maciej
Bilicki
Opis:

Wszechświat w największych skalach obserwujemy dziś w pełnym zakresie fal elektromagnetycznych, łowimy nadlatujące z niego cząstki takie jak neutrina, a od niedawna – dzięki falom grawitacyjnym – również go „słuchamy”. Tego rodzaju obserwacje – wsparte zaawansowanym modelowaniem komputerowym i interpretowane poprzez modele teoretyczne oparte na ogólnej teorii względności Einsteina – wskazują na bardzo peryferyjną rolę ludzkości na kosmicznej scenie. Mieszkamy w pobliżu przeciętnej gwiazdy na obrzeżach przeciętnej galaktyki. Co więcej, większość kosmicznej materii jest odmienna od tej znanej z życia codziennego i laboratoriów, i ma nieznaną nam dotąd „ciemną” formę. Jakby tego było mało, zachowanie Wszechświata w największych skalach napędza niezrozumiała „ciemna energia”. Opowiem o tym, jak doszliśmy do tak zaskakujących wniosków, i pokrótce omówię obecne i planowane wielkie projekty obserwacyjne, które mają nam pomóc zrozumieć, z czego tak naprawdę zbudowany jest Wszechświat.

Stacjonarne
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 12:00
Numer: 312
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Wykonawcy:
doktorantka
Gursharanjit
Kaur
dr hab.
Wojciech
Hellwing
Opis:

Orion is one of the most easily spotted constellations in the night sky. The weird dimming and brightening of one of its “member” star Betelgeuse has kept the astronomers in hopes to see a galactic star go supernova in recent times. The last observed supernova was in the 1600s. So, what makes a star explode? It’s when it runs out of nuclear fuel and collapses under its own mass or it accumulates so much mass that it exceeds a certain mass limit (ChandarShekhar Limit). In this talk, I will discuss how this happens. Is Betelgeuse really going to be a supernova and how will the sky look after it explodes? 

Stacjonarne
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Aula, parter
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 14:00
Numer: 313
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Wykonawcy:
dr
Fatemeh
Hossein-Nouri
Opis:

In this talk, we get familiar with the concept of curved spacetime in the theory of general relativity. We discuss the life cycles of stars and the formation of black holes and other compact objects. Ultimately, we explore possible direct and indirect ways to observe black holes. The audience will learn about recent scientific megaprojects, such as LIGO-Virgo and other gravitational wave observatories, as well as the very first image taken from a black hole by the Event Horizon Telescope (ETH).

Stacjonarne
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 15:00
Numer: 314
Spotkania weekendowe
Nauki fizyczne
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Wykonawcy:
doktorantka
Anjitha
John William Mini Latha
dr hab.
Wojciech
Hellwing
Opis:

Redshift, a fascinating phenomenon in astronomy, has revolutionized our understanding of the cosmos. By observing the shifting of light towards longer wavelengths, scientists have been able to discern crucial information about the vastness and evolution of the universe. In this talk, I will embark on an exciting journey to explore the mysteries hidden within redshift. During the presentation, I will discuss the concept of redshift and its significance in

unraveling the secrets of our expanding universe. I will explain the fundamental principles behind redshift, including the cosmological redshift caused by the expansion of space itself. By understanding these concepts, we can decipher the age, distance, and composition of celestial objects, enabling us to construct a cosmic timeline.

Furthermore, I will discuss the crucial role of redshift in supporting the Big Bang theory and our current understanding of the origin of our universe. Through observations of distant galaxies and quasars, we can trace the cosmic expansion and infer the existence of dark matter and dark energy, two enigmatic components that dominate the universe's structure and dynamics.

Additionally, I will explore the diverse applications of redshift in cosmology, such as

measuring the rate of cosmic expansion, mapping the large-scale structure of the universe, and detecting cosmic microwave background radiation. These applications not only provide insights into the universe's past but also hold the key to predicting its future evolution. By the end of this talk, I will discuss the incredible scientific discoveries made possible by redshift measurements and the remarkable power of human curiosity.

Stacjonarne
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 13:00
Numer: 315
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
gra edukacyjna, warsztat
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
Wykonawcy:
dr
Anetta
Łyżwa-Piber
mgr
Dominika
Majchrzak
Opis:

Zapraszamy do poznania zasad i zagrania z nami w jedną z najstarszych gier planszowych na świecie, czyli w Królewską grę z Ur (znaną również jako Gra Dwudziestu Kwadratów). Nasz warsztat będzie okazją do zapoznania się z historią odkrycia gry oraz ze spektakularnymi wynikami badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie starożytnego miasta Ur. Można też będzie dowiedzieć się jak samodzielnie zrobić planszę do tej gry oraz własnoręcznie ulepić pionki potrzebne do jej rozegrania.

W starożytności Ur było jednym z najważniejszych miast-państw Sumeru. Było to wówczas miasto portowe, położone na brzegu Eufratu.

Królewska gra z Ur została odkryta w trakcie wykopalisk prowadzonych pod kierunkiem Brytyjczyka Sir Leonarda Wolleya w latach 20 i 30. XX wieku, na terenie cmentarzyska królewskiego (obecnie w Iraku). W latach 50. XX wieku dokładnie zbadano i odczytano tabliczkę klinową ze zbiorów British Museum, spisaną przez babilońskiego skrybę Itti-Marduk-balāṭu w latach 177-176 p.n.e. zawierającą zasady tej gry.

To nieskomplikowana, lecz zapewniająca dużo emocji gra – zachęcamy do poznania jej zasad i zagrania z nami!

Zapisy od 11 IX pod adresem: promocja@iksio.pan.pl
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Sala nr 166 im. St. Staszica
Termin:
 • sob., 2023-09-23 10:00
Numer: 316
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
warsztat
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, we współpracy z Centre for the History of Renaissance Knowledge
Wykonawcy:
dr
Olga
Hajduk
mgr
Gniewomir
Hawrasz
Opis:

W trakcie warsztatów omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu paleografii – a więc nauki pomocniczej historii, która zajmuje się badaniem różnorakich form pisma. Zajęcia podzielone będą na części teoretyczną i praktyczną. Zaczniemy od wskazania na kilka alternatywnych form zapisu i omówienia przykładów skrótów używanych w dawnych źródłach piśmienniczych. Poza literami, skrótami i skrótowcami spojrzymy również na elementy paratekstualne oraz symbole graficzne niebędące literami. Badanie samego tekstu i metod jego zapisu uzupełnimy poprzez przedstawienie podstawowych elementów kodykologicznych. Przy tej okazji zdradzimy kilka sekretów dotyczących naszych badań. W szczególności skupimy się na informacjach, które wyczytać możemy z samego papieru. Wprowadzenie będzie okazją dla zaznajomienia uczestników z podstawowymi elementami warsztatu historyka, które wykorzystamy do odszyfrowania odręcznych zapisków sporządzonych w okresie wczesnonowożytnym. Uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się ze źródłami sporządzonymi w takich językach jak łacina, język staropolski i język wczesny nowoangielski. Ideą warsztatów jest połączenie metod różnych nauk pomocniczych używanych w szeroko rozumianych naukach humanistycznych w celu pokazania bogactwa informacji jakie znaleźć możemy we wczesnonowożytnych notatkach.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Sala im. H. Kołłątaja, nr 167
Termin:
 • sob., 2023-09-23 10:30
Numer: 317
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
warsztat
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Wykonawcy:
prof.
Valentina
Lepri
Opis:

Spotkanie to jest pomyślane jako eksperyment przeprowadzony wspólnie z uczestnikami, aby pokazać osobom biorącym udział w wydarzeniu, w jaki sposób można zrozumieć tekst filozoficzny i poprzez zrozumienie wytworzyć nową wiedzę. Warunkiem uczestnictwa jest ciekawość, wyobraźnia i chęć wspólnej zabawy. Pomysł polega na zaprezentowaniu projektu ERC KnowStudents w bezpośredni sposób, poprzez "laboratorium wiedzy" wykonane przez uczestników pod kierunkiem zespołu ERC.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Sala Lustrzana nr 164
Termin:
 • sob., 2023-09-23 11:00
Numer: 318
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
dyskusja, warsztat
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Danilo
Facca
dr hab.
Dorota
Zygmuntowicz
Opis:

Pracownicy naukowi Instytutu Filozofii i Socjologii PAN uosabiają wielkich filozofów z przeszłości. Będzie można porozmawiać prywatnie z Platonem, Kartezjuszem, Heglem... Każdy z filozofów będzie przyjmował rozmówców indywidualnie lub grupowo w swoim pokoju w instytucie, na poszczególnych piętrach Pałacu Staszica. Rozmowa może dotyczyć zagadnień filozoficznych typowych dla każdego z tych filozofów, ale można też stawiać pytania, które odwiedzający uważają za ważne. Każdy z filozofów będzie mógł odpowiedzieć bezpośrednio, ale będzie też mógł zaprosić uczestników do zwrócenia się do innego filozofa. Celem jest pokazanie, że filozofia rodzi się z pytań, jest ciekawością, poszukiwaniem, odwagą, a nawet śmiałością. Labirynt jest skierowany przede wszystkim do młodych osób, ale z przyjemnością witamy i słuchamy osób w każdym wieku.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pokoje na I i II piętrze Pałacu Staszica
Termin:
 • sob., 2023-09-23 12:00
Numer: 319
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
warsztat
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Wykonawcy:
dr
Luisa
Brotto
dr
Matthias
Roick
Opis:

Friendship and trust are essential features of our social lives. They are universal experiences but they also change over time. Can we borrow ideas about friendship and trust from the past to meet the challenges of the present? What can we keep and what must we leave behind? This interactive workshop seeks to answer these questions by drawing on the cultural imagination of our time. What happens when the ways in which these ancient philosophical themes of friendship and trust re-emerge in our time? The underlying idea is that friendship and trust emerge in these circumstances and help us to repair a sense of social emptiness. Growing up, discovering that we are similar to those who seemed different, interacting with our family, becoming part of a society in which we feel protected – all these ‘ordinary’ experiences often lead us to do extraordinary things for ourselves and for others. These situations require us to come to terms with a world that seems strange, and that can make us feel ‘weird’, both inside and outside our reality. In this light, friendship and trust have a dual role: to connect us with others and to help us find our place in the world.
Spotkanie w jęz. angielskim.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Sala nr 166 im. St. Staszica
Termin:
 • sob., 2023-09-23 14:30
Numer: 320
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, we współpracy z Naukowe Towarzystwo Tomistyczne
Wykonawcy:
dr hab.
Marcin
Bukała
Opis:

O ryzyku w biznesie często mówi się we współczesnych dyskusjach o gospodarce ― między innymi w związku podejmowaniem nadmiernego  ryzyka przez banki przy udzielaniu kredytów i przyczynami kryzysu finansowego lat 2007-2009. Z drugiej strony ryzyko omawiane jest w również kontekście pozytywnym: gotowość do jego podejmowania wiązana jest z etosem przedsiębiorcy (m.in. w niektórych pracach austriackiej szkoły ekonomii). Temat ryzyka jest również obecny w wielowiekowej historii języka ekonomicznego i koncepcji ekonomicznych, rozwijanych zwłaszcza od XIII stulecia. W perspektywie historycznej zagadnienie to również miało dwie strony: negatywną – dotyczącą lichwy – i pozytywną,  w ramach koncepcji „godziwego zysku”.

Historyczne pojęcie ryzyka – łac. periculum – było jednak rozumiane inaczej niż dziś… Chodziło o przejmowanie na siebie odpowiedzialności za przedsięwzięcia gospodarcze, albo – w sensie negatywnym – o zakaz przerzucania takiej odpowiedzialności na innych. Do tego dochodzi rozróżnienie między ryzykiem biznesowym sensu stricto, a ryzykiem związanym niebezpieczeństwami takimi jak katastrofa okrętu handlowego lub napaść na gościńcu. Przykład tego drugiego rozumienia ryzyka znajdujemy w słynnym kanonie papieskim „Naviganti” z 1234 r., dotyczącym tzw. pożyczki morskiej (X. 5.19.19). Brak właściwego rozumienia dawnego pojęcia ryzyka prowadzi do istotnych nieporozumień, dotyczących zwłaszcza historii bankowości i problemu lichwy (nie jest nich wolna np. opublikowana niedawno monografia Jakub Fugger i jego epoka. Największy bogacz wszech czasów). 

Historia gospodarcza i historia instytucji ekonomicznych  pokazują, iż etyczne aspekty ryzyka przyczyniły się niegdyś do upowszechnienia określonych form prawnych w działaniach gospodarczych (np. spółki komendy). Istotne jest również pytanie: czy i na ile pozytywna strona koncepcji ryzyka była historycznie katalizatorem rozwoju przedsiębiorczości. 

ZMIANA TERMINU na 20 września godz. 18
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
sala nr 154
Termin:
 • sob., 2023-09-23 15:00
Numer: 321
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, PAN Archiwum w Warszawie
Wykonawcy:
dr hab.
Hanna
Krajewska
Opis:

Lina Bögli w latach 1892-1902 odbyła podróż dookoła świata - sama, bez pieniędzy. Rozpoczęła ją w Kwiatonowicach koło Gorlic. Z Brindisi popłynęła do Australii i dalej -
przez Tasmanię, Nową Zelandię, Samoa, Hawaje, Kalifornię, Wschodnie Wybrzeże Stanów Zjednoczonych, Kanadę. Gdy po dziesięciu latach wróciła do Kwiatonowic,
napisała książkę, która stała się bestsellerem w języku niemieckim, angielskim i polskim. Motorem podróży Liny była nieszczęśliwa miłość do polskiego oficera armii austro-
węgierskiej, Juliusza Bijaka.

 

Wykład, któremu będzie towarzyszyła prezentacja prac malarskich Pauliny Kopestyńskiej, namalowanych specjalnie do powstającego komiksu opowiadającego historię życia naszej bohaterki.
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala im. Marii Skłodowskiej-Curie
Termin:
 • sob., 2023-09-23 11:00
Numer: 322
Spotkania weekendowe
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, PAN Archiwum w Warszawie
Wykonawcy:
Katarzyna
Słojkowska
Opis:

Pomimo ogromnych zniszczeń, których doznała Warszawa w II wojnie światowej w przestrzeni miasta wciąż można znaleźć historyczne inskrypcje. Wiele z nich - o
proweniencji wojskowej - jednoznacznie zaświadcza o przeszłości konkretnego miejsca, a także o zmiennych kolejach losów miasta i państwa polskiego. Są to najczęściej imiona
i nazwiska, czy inicjały i daty. Niektóre inskrypcje wyróżniają się ze względu na długość zapisu i bardzo dobry stan zachowania.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica
Termin:
 • sob., 2023-09-23 12:00
Numer: 323
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
gra edukacyjna, warsztat
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, we współpracy z Fundacja TWIGA
Wykonawcy:
dr
Patrycja
Kozieł
Opis:

Osoby uczestniczące poznają grę planszową, quiz i grę memo na temat przebiegu i skutków wielkich odkryć geograficznych, które miały miejsce wzdłuż i w głąb Afryki. Spotkanie skierowane jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych (od klasy 6) i ponadpodstawowych. Celem pokazu jest zaprezentowanie osobom uczestniczącym problematyki wielkich odkryć geograficznych w kontekście dziedzictwa kulturowe państw Afryki Subsaharyjskiej. Szczególny nacisk zostanie położony na poznanie przebiegu wypraw i ich konsekwencji kulturowo-gospodarczych, w tym skutków kolonialnych. Osoby uczestniczące zdobędą wiedzę na temat przełomowego znaczenia afrykańskich zasobów i wynalazków, które zmieniły nie tylko sposób oglądu świata, ale doprowadziły do rozwoju wielu dyscyplin nauki – geografii, historii i ekonomii. Dzięki symbolicznej podróży po mapie (z użyciem obszernej planszy - mapy, pionków do gry i kart z opisami miejsc, osób, zasobów i wynalazków) osoby uczestniczące będą mogły odwrócić perspektywę patrzenia na rolę „europejskich odkryć” i w etyczny sposób spojrzeć na działania grabieżcze w Afryce i doniosłość lokalnych zasobów. Użycie podczas gry etycznej narracji pozwoli poznać wydarzenia historyczne, ale też zbudować nowe kompetencje międzykulturowe. Warsztatowi towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna.

Zapisy od 11 IX pod adresem: promocja@iksio.pan.pl
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Sala im. St. Staszica nr 166
Termin:
 • sob., 2023-09-23 12:30
Numer: 324
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
warsztat
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
Wykonawcy:
dr
Alicja
Karsznia-Sobczak
Opis:

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, na czym polegają najczęstsze nieprawidłowości w wymowie, a także dokonają analizy własnej artykulacji. Podczas warsztatów wykonywane będą ćwiczenia oddechowo-fonacyjne i artykulacyjne, a uczestnicy poznają techniki autokorekcji dostosowane do swoich potrzeb. Dla chętnych planowany jest także dykcyjny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
gmach Wydziału, s. 7
Termin:
 • sob., 2023-09-23 13:00
Numer: 325
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wycieczka naukowa
Organizator: Izba Pamięci Strzelecka 8
Wykonawcy:
licencjat
Anna
Śnieżko
Opis:

Uczestnicy spaceru będą mogli zobaczyć: Pomnik ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach przy ul. Namysłowskiej, skwer Żurowskiego, dawną Sowiecką Komendanturę Miasta przy ul. Wileńskiej 2/4, itp. Spacer rozpocznie się przy Izbie Pamięci Strzelecka 8. Spacer prowadzi pracowik Izby Pamięci Strzelecka 8.
 

Stacjonarne
ul. Strzelecka 8
03-433 Warszawa
Termin:
 • sob., 2023-09-23 15:00
Numer: 326
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wystawa
Organizator: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, we współpracy z Wydział Orientalistyczny UW
Wykonawcy:
dr hab.
Andrzej
Drozd
Opis:
Autorska prezentacja wystawy w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poświęconej unikalnej i zadziwiającej kulturze Tatarów dawnej Rzeczypospolitej, którzy w swych orientalnych księgach zapisywanych pismem arabskim – kresową polszczyzną – przechowali przez stulecia swe tradycje, obrzędy i wierzenia, poszukując przy tym tego, co łączyło ich wyznanie z religią chrześcijańskich sąsiadów. W ten sposób w muzułmańskich księgach Tatarów obok średniowiecznych hymnów z Azji i arabskich wersetów z Koranu pojawiły się staropolskie fragmenty Pisma św., protestanckich polemik z czasów renesansu i średniowiecznych pieśni z katolickich kancjonałów. Wszystko to ubrane w staropolski kostium wyobrażeń i mowy kresowych zaścianków opowiadających legendy o prorokach, o pustyniach Arabii, o aniołach i dżinach na rozstajach leśnych dróg. Po raz pierwszy w historii na wystawie muzealnej zobaczyć będzie można unikalne dawne księgi Tatarów z Wileńszczyzny, Podlasia, Nowogródczyzny – i dzięki specjalistycznej prezentacji poznać ich niepowtarzalny nastrój i orientalny koloryt. Posłuchać będzie można też ostatnich ludzi, którzy potrafią je odczytywać i recytować zapisane w nich hymny ukryte od wieków pod szatą arabskich liter. Po wystawie oprowadza jej kurator dr hab. Andrzej Drozd z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Udział po pobraniu (darmowego) biletu w kasie pałacowej w dniu imprezy.
Stacjonarne
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
Sala Uczt
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 11:00
Numer: 327
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
pokaz, wykład
Organizator: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, we współpracy z Wydział Orientalistyczny UW
Wykonawcy:
dr hab.
Andrzej
Drozd
Opis:

Autorski wykład dr. hab. Andrzeja Drozda z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, orientalisty i badacza kultury Orientu w dawnej Rzeczypospolitej, połączony z prezentacją wybranych eksponatów Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Wydarzenie poświęcone będzie obecności sztuki muzułmańskiego Wschodu w kulturze staropolskiej. Ten niezwykły fenomen ukształtował – w sposób dziś już nieuświadamiany przez wielu mieszkańców naszego kraju, i niestety coraz bardziej zapomniany – wiele głębokich skojarzeń, cały system kodu wizualnego, przy pomocy którego identyfikujemy po dziś dzień „staropolskość”, a w gruncie rzeczy „polskość”. Kod ten opiera się przecież na takich artefaktach, jak kontusz i karabela – obydwa te „całkowicie polskie” rekwizyty sprowadziliśmy z Turcji i Krymu. Tak samo zresztą, jak wiele innych, dzięki którym chcieliśmy być rozpoznawalni i odróżniać się od sąsiadów. I nie chodziło tu o paradność, urodę stroju, lecz o manifestowanie własnego poglądu na świat i życie narodu, poglądu opartego w szczególności na uznaniu państwa za rzecz wspólną – Rzeczpospolitą, a nie za rzecz własną monarchów absolutnych, jak było to w wielu państwach ówczesnej Europy. Dlatego też później, ratując się przed niewolą w czasie Sejmu Wielkiego przywdziano ten strój polski, o orientalnych korzeniach i skojarzeniach, jako polityczną manifestację oporu wobec przemocy i tyranii sąsiadów, podobnie jak i jeszcze później, w czasach zaborów. Opowieść o tych meandrach kodu polskiej tożsamości historycznej będą ilustrowały eksponaty we wnętrzach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – rezydencji króla-zwycięzcy spod Wiednia, ostatniego monarchy heroicznego w naszych dziejach, a zarazem miłośnika stylu Orientu i kreatora wizerunku sarmaty-wojownika. Wizerunku, który wraz ze splendorem zwycięzcy spod Wiednia usiłowali po śmierci Sobieskiego przejąć konkurenci do korony polskiej w swej europejskiej grze o trony.

 

Udział po pobraniu (darmowego) biletu w kasie pałacowej w dniu imprezy.
Stacjonarne
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
Sala Uczt
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 12:30
Numer: 328
Spotkania weekendowe
Nauki medyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
prof. dr hab. n. med.
Grażyna
Gromadzka
studentka
Julia
Czerwińska
studentka
Elżbieta
Krzemińska
Opis:

Zajęcia mają charakter popularno-naukowy. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę o funkcjonowaniu układu odpornościowego człowieka, a w szczególności o mechanizmach obronnych, jakie są uruchamiane w trakcie rozwoju nowotworu oraz o tym jak nowotwór unika rozpoznania i zniszczenia przez układ odpornościowy. Na zakończenie uczestnicy będą mogli wziąć udział w quizie i zdobyć certyfikat zwycięzcy.

Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Budynek 19 - Collegium Medicum UKSW
Termin:
 • sob., 2023-09-23 10:00
Numer: 329
Spotkania weekendowe
Nauki medyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
prof. dr hab. n. med.
Grażyna
Gromadzka
studentka
Elżbieta
Krzemińska
studentka
Julia
Czerwińska
Opis:

Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę o funkcjonowaniu układu odpornościowego człowieka, a w szczególności o mechanizmach obronnych, jakie są uruchamiane w trakcie infekcji oraz jakie sposobyh unikania rozpoznania i zniszczenia przez układ odpornościowy mają patogeny. Na zakończenie uczestnicy będą mogli wziąć udział w quizie i zdobyć certyfikat zwycięzcy.

Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Budynek 19 - Collegium Medicum UKSW
Termin:
 • sob., 2023-09-23 11:00
Numer: 330
Spotkania weekendowe
Nauki medyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
prof. dr hab. n. med.
Grażyna
Gromadzka
studentka
Paulina
Zegarska
studentka
Maria
Bendykowska
Opis:

Zajęcia mają charakter popularno-naukowy. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę o immunologicznej odpowiedzi przeciwnowotworowej i nowych skutecznych lekach przeciwnowotworowych opracowanych w oparciu o zastosowanie przeciwciał. Na zakończenie uczestnicy będą mogli wziąć udział w quizie i zdobyć certyfikat zwycięzcy.

Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Budynek 19 - Collegium Medicum UKSW
Termin:
 • sob., 2023-09-23 12:00
Numer: 331
Spotkania weekendowe
Nauki medyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
prof. dr hab. n. med.
Grażyna
Gromadzka
studentka
Julia
Czerwińska
studentka
Elżbieta
Krzemińska
Opis:

Zajęcia mają charakter popularno-naukowy. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę o molekularnym mechanizmie nowotworzenia, celach molekularnych oraz skuteczności personalizowanego leczenia nowotworów. Na zakończenie uczestnicy będą mogli wziąć udział w quizie i zdobyć certyfikat zwycięzcy.

Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Budynek 19 - Collegium Medicum UKSW
Termin:
 • sob., 2023-09-23 13:00
Numer: 332
Spotkania weekendowe
Nauki medyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
prof. dr hab. n. med.
Grażyna
Gromadzka
Studenci
Koło Naukowe „Immunis”
Opis:

Zajęcia mają charakter popularno-naukowy. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat rodzajów i zasad działania „szczepionek” przeciwnowotworowych. Na zakończenie uczestnicy będą mogli wziąć udział w quizie i zdobyć certyfikat zwycięzcy.

Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Budynek 19 - Collegium Medicum UKSW
Termin:
 • sob., 2023-09-23 14:00
Numer: 333
Spotkania weekendowe
Nauki o Ziemi
gra edukacyjna, konkurs, wystawa, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Instytut Geofizyki PAN
Wykonawcy:
dr
Agata
Goździk
dr
Marek
Kubicki
Dagmara
Bożek
Maria
Skorupska
Opis:

Obserwatorium Geofizyczne Instytutu Geofizyki PAN w Otwocku Świdrze otwiera drzwi dla zwiedzających. W sobotę, 23 września w godzinach 11.00-14.00 pracownicy Instytutu przygotują dla miłośników nauki szereg pokazów i konkursów. Będzie można także zwiedzić wystawy poświęcone polskim badaniom polarnym i geofizycznym.

W jednym z budynków Obserwatorium, w tzw. domku modrzewiowym, przygotowano wystawę polarną, na której prezentowane są zarówno przyrządy pomiarowe stosowane do badań w Arktyce, jak i sprzęt codziennego użytku wykorzystywany przez polarników. Zwiedzaniu wystawy będą towarzyszyć fascynujące opowieści o życiu i pracy w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego na Spitsbergenie.

Dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie minimuzeum geofizycznych urządzeń pomiarowych. Odwiedzający poznają historię wybranych badań geofizycznych, w szczególności powstania pierwszego na ziemiach polskich obserwatorium magnetycznego w Świdrze, a także prowadzenia ciągłych obserwacji i pomiarów na całym świecie. Zaprezentowana zostanie wybrana aparatura pomiarowa stosowana do pomiarów pól magnetycznych i elektrycznych Ziemi, parametrów meteorologicznych i zanieczyszczeń powietrza.

Podczas wydarzenia dostępne będzie stoisko polarne, gdzie będzie można przenieść się wirtualnie na Spitsbergen - popływać pontonem czy zajrzeć do lodowej jaskini – a to wszystko dzięki nowoczesnym technologiom i goglom VR. Nie zabraknie również gier o tematyce polarnej dla starszych i młodszych wraz z nagrodami.

Stacjonarne
ul. Brzozowa 2
05-402 Otwock
Termin:
 • sob., 2023-09-23 11:00
Numer: 334
Spotkania weekendowe
wycieczka naukowa
Organizator: Wawerskie Centrum Kultury
Wykonawcy:
dr
Edyta
Ołdak
Opis:

Spacery tematyczne po Wawrze, realizowane w języku angielskim.
Zapraszamy na 3 ścieżki tematyczne:

Ścieżka technologiczna, spacer po firmie ABB.
Firma ABB mieści się w zakładach Szpotańskiego, które przed II wojną światową zaczęło się zajmować produkcją supernowoczesnych aparatów pomiarowych używanych m.in. w medycynie, a także urządzeń do przesyłu energii wysokich napięć, dzięki czemu Warszawa po raz pierwszy w historii mogła otrzymać prąd z elektrowni znajdującej się poza aglomeracją. W tej chwili w dawnych zakładach Szpotańskiego mieści się globalna firma technologiczna, która stymuluje transformację gospodarek i społeczeństw, budując ich przyszłość w sposób wydajny i zrównoważony. Wzbogacając produkty elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów napędowych o rozwiązania cyfrowe, ABB wyznacza nowe granice technologii i poziomy efektywności. Podczas spaceru zostaną zaprezentowane roboty, które firma ABB projektuje i wdraża do produkcji.

Ścieżka historyczna
Wyjątkowy klimat tych terenów podkreślała od zawsze architektura. Powstawały tu drewniane, kunsztownie zdobione wille, nazwane przez Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, stałego bywalca naszych letnisk, świdermajerami. Podczas spaceru opowiemy o bogatej historii dzielnicy, która związana jest ze społecznością żydowską. Poznamy założyciela Falenicy, Jakóba Hannemana, inżyniera, specjalistę od budowy kolei i mostów. Zapraszamy do przedwojennej Falenicy, w której funkcjonowały mykwy, uczelnia talmudyczna, rzeźnia koszerna, sanatoria, domy rabinów, wypełniając ulice życiem.

Ścieżka przyrodnicza
Wawer rozciąga się między dziką Wisłą i zielonym łukiem Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, co oznacza, że dzielnica jest unikatowa pod względem przyrodniczym. Na spacerze poznamy wiele gatunków roślin oraz zależności między organizmami, dowiemy się jak obecność jednych gatunków umożliwia życie innych. 

Stacjonarne
ul. Żegańska 1a
04-713 Warszawa
Termin:
 • sob., 2023-09-23 12:00
Numer: 335
Spotkania weekendowe
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Wykonawcy:
dr hab.
Hanna
Bojar, prof. IFiS PAN
dr
Marta
Karkowska
Opis:

W trakcie spotkania  przedstawimy wyniki naszych badań nad społecznymi skutkami pandemii Covid-19. W ich ramach od 2020 r. przeprowadziliśmy w sumie kilkaset wywiadów dotyczących życia w  pandemii, trzykrotnie wracając do tych samych osób i rozmawiając rokrocznie tak o bieżącej sytuacji, jak i trwalszych zmianach. Pozwoliło nam to zaobserwować, jak w różnym czasie reagowaliśmy na pandemię: jak ją oswajaliśmy, jak się do niej przyzwyczajaliśmy, jak zmienialiśmy nasze nawyki,  ale też jak zapominaliśmy o zagrożeniu lub zmienialiśmy nasze zdanie na jego temat. Wspólnie zastanowimy się też nad tym, jakie wnioski płyną z tych doświadczeń, które były udziałem nas wszystkich, a także nad ich interpretacjami. Postaramy się też przewidzieć, jak będziemy opowiadać o pandemii za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.

Po naszym wystąpieniu planujemy dyskusję o roli i wadze osobistych doświadczeń i wspomnień na temat pandemii Covid-19, a także ich znaczeniu dla nas i całego społeczeństwa.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Sala Lustrzana nr 164, Pałac Staszica
Termin:
 • sob., 2023-09-23 12:30
Numer: 336
Spotkania weekendowe
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Wykonawcy:
dr hab.
Katarzyna
Andrejuk
Opis:

Podczas wykładu omówiona zostanie mobilizacja ukraińskiej diaspory w Polsce w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ukraińska diaspora w Polsce jest heterogeniczna: składa się z dużej grupy migrantów oraz z zasymilowanej mniejszości ukraińskiej. Ukazane zostaną kluczowe zadania  diaspory w sytuacji krytycznej: jej funkcja polityczna, informacyjna, integracyjna i ekonomiczna. Prezentacja pokaże uniwersalne mechanizmy konsolidacji społeczeństwa obywatelskiego w diasporach w momentach kryzysowych.

Stacjonarne
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Sala im. H. Kołłątaja nr 167 Pałac Staszica
Termin:
 • sob., 2023-09-23 12:30
Numer: 337
Spotkania weekendowe
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Wykonawcy:
dr
Danuta
Życzyńska-Ciołek
Opis:

Podczas wykładu opowiem o:

 • reformie systemu emerytalnego, która doprowadziła do powstania zjawiska „emerytur groszowych” – niższych od najniższej emerytury,
 • dynamice tego zjawiska,
 • metodologicznych trudnościach związanych z jego badaniem,
 • wynikach jakościowego badania socjologicznego, zrealizowanego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (z naciskiem na to, co socjologia może wnieść do wyjaśniania omawianego zjawiska),
 • mitach związanych z „emeryturami groszowymi”.
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Sala im. H. Kołłątaja , nr 167 Pałac Staszica
Termin:
 • sob., 2023-09-23 13:30
Numer: 338
Spotkania weekendowe
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Wykonawcy:
dr
Anna
Turner
Opis:

Algorytmy i modele matematyczne, które tworzą sztuczną inteligencję są coraz większą częścią naszego życia dlatego budzą zarówno zainteresowanie jak i uzasadnione obawy. Czy sztuczna inteligencja to dla rozwoju ludzkości szansa czy zagłada? Czy jest się czego bać? Podczas wykładu dowiemy się jak możemy wykorzystać sztuczną inteligencję w codziennym życiu, poznamy jej wpływ na społeczeństwo, odkryjemy potencjalne zagrożenia i konsekwencje. 

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Sala im. Marii Skłodowskiej-Curie nr 123
Termin:
 • sob., 2023-09-23 14:00
Numer: 339
Spotkania weekendowe
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii
Wykonawcy:
dr hab.
Wojciech
Rafałowski
Opis:

Kampania wyborcza to dla polityków czas obietnic i intensywnych starań o jak najkorzystniejszy wizerunek. Jak partie i kandydaci radzą sobie z wyborem treści prezentowanych w tym czasie? W trakcie wykładu zostanie pokazane, w jaki sposób systematycznie badać strategiczny dobór tematów kampanii wyborczej. Zostaną zaprezentowane i przeanalizowane niektóre strategie polskich partii politycznych z okresu 1991-2019 związane z wyborem podejmowanych tematów oraz stosowaniem kampanii negatywnej. Na koniec spotkania przyjrzymy się trwającej kampanii przed wyborami parlamentarnymi 2023 roku.

Stacjonarne
ul. Karowa 18
00-324 Warszawa
Sala 304, III piętro
Termin:
 • sob., 2023-09-23 14:00
Numer: 340
Spotkania weekendowe
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii
Wykonawcy:
dr
Jakub
Motrenko
Opis:

Zarówno nauka, jak i zdrowy rozsądek wytwarzają obraz klimatu, zmiany klimatycznej i roli człowieka w tym procesie. I choć te dwa źródła poznania pozostają ze sobą w związku, to nie pokrywają się. Sprawa ma się jeszcze gorzej, gdy chcemy wprowadzić szerokie reformy, które mają powstrzymać metamorfozę Ziemi o poważnych konsekwencjach społecznych i uruchomić procesy racjonalnej adaptacji. Nauka dostarcza recept, które nakazują natychmiastową i głęboką transformację stylów życia, transportu, polityki energetycznej itd. Zdrowy rozsądek domaga się z kolei m.in. zachowania zasady sprawiedliwości w wymiarze międzynarodowym i społecznym, kalkulacji rachunku zysków i strat na poziomie realnych wspólnot politycznych oraz przestrzegania zasady politycznego realizmu. Powstające konflikty wartości wydają się nierozwiązywalne, lecz zrozumienie ich jest konieczne do skutecznego i sprawiedliwego projektowania rozwiązań politycznych.

Stacjonarne
ul. Karowa 18
00-324 Warszawa
Sala 104
Termin:
 • sob., 2023-09-23 16:00
Numer: 341
Spotkania weekendowe
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii
Wykonawcy:
dr
Krzysztof
Świrek
Opis:

Z pozoru między naukami społecznymi a psychoanalizą jest przepaść: nauki społeczne badają życie zbiorowe, psychoanaliza dotyczy tego, co jednostkowe – a nawet więcej, tego, co w każdej jednostce osobne i unikalne. A jednak klasycy psychoanalizy mieli wiele do powiedzenia o społeczeństwie i kulturze. Wykład będzie zaproszeniem do powiązania idei Sigmunda Freuda i Jacquesa Lacana z badaniem społeczeństwa, a skoncentrowany będzie na kilku stopklatkach z prac klasyków psychoanalitycznej teorii.

Stacjonarne
ul. Karowa 18
00-324 Warszawa
sala 304, III piętro
Termin:
 • sob., 2023-09-23 17:40
Numer: 342
Spotkania weekendowe
Nauki techniczne
pokaz, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Wykonawcy:
dr inż.
Marcin
Pękal
mgr inż.
Tomasz
Barczak
Opis:

Podczas pokazu będzie można zobaczyć roboty przemysłowe "na żywo". Są to jedne z najnowocześniejszych urządzeń aktualnie stosowanych w światowym przemyśle. Zaprezentujemy, jakie zadania mogą wykonywać roboty w warunkach pracy przemysłowej i w jakim stopniu mogą wyręczyć ludzi. Opowiemy także o istotnych zagadnieniach bezpieczeństwa pracy z robotami.

Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Termin:
 • sob., 2023-09-23 10:00
 • sob., 2023-09-23 11:00
 • sob., 2023-09-23 12:00
 • sob., 2023-09-23 13:00
 • sob., 2023-09-23 14:00
 • sob., 2023-09-23 15:00
Numer: 343
Spotkania weekendowe
Nauki techniczne
pokaz
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Wykonawcy:
mgr inż.
Jacek
Gadomski
Opis:

Proces budowy maszyn, urządzeń i różnego rodzaju przedmiotów użytkowych we współczesnym świecie nierozerwalnie związany jest z projektowaniem, w czasie którego inżynierowie wykorzystują złożone systemy wspomagania komputerowego. Programy CAD (ang. Computer Aided Design) pozwalają na tworzenie w wirtualnej przestrzeni trójwymiarowej elementów o wyrafinowanych kształtach w bardzo krótkim czasie. Spasowanie poszczególnych części rzeczywistej konstrukcji, które pojawiły się na początku w głowie konstruktora, a następnie na ekranie komputera, jest idealne. Możemy tego doświadczyć oglądając sprzęty i przedmioty codziennego użytku. Ten efekt potęguje możliwość współpracy programów CAD i CAM (ang. Computer Aided Manufacturing) z maszynami do automatycznej, cyfrowo sterowanej obróbki materii. Z kolei współpraca komputerowych systemów CAD i CAE (ang. Computer Aided Engineering) pozwala na drodze obliczeń numerycznych zaprojektować urządzenie, które może być bardzo skomplikowane i odpowiedzialne, a jednocześnie będzie lekkie i bezpieczne. Systemy CAD-CAM-CAE wyparły już deskę kreślarską, ołówek, linijkę, kalkulator... Całe szczęście komputery we wszystkim nie wyręczą człowieka, gdyż człowiek nadal jest twórcą pomysłu, ale spowodowały, że inżynierowie osiągają swoje cele szybciej i w znacznie bardziej komfortowych warunkach.

Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Termin:
 • sob., 2023-09-23 10:00
 • sob., 2023-09-23 13:00
Numer: 344
Spotkania weekendowe
Nauki techniczne
pokaz, wykład
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Janusz
Piechna
Opis:

Konstruktorzy szybkich samochodów sportowych zauważają korzyści ze stosowania elementów aerodynamicznych podnoszących ich osiągi. W zmiennych warunkach jazdy, szybkie zakręty i jeszcze szybsze odcinki jazdy po prostej wymagają zmian własności aerodynamicznych ich nadwozi. Pojawiają się nowe konstrukcje i nowe modele o czasem zagadkowych kształtach. Zajęcia mają na celu przybliżenie podstaw procesów przepływu wpływających na zachowanie się szybkiego pojazdu.

Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Termin:
 • sob., 2023-09-23 10:00
Numer: 345
Spotkania weekendowe
Nauki techniczne
pokaz, wykład
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Janusz
Piechna
Opis:

Małe rozmiary i wysoka częstotliwość ruchów skrzydeł owadów czynią je interesującym, a jednocześnie trudnym obiektem badań. Podczas wykładu zostaną przedstawione podstawy aerodynamiki lotu owadów zilustrowane animacjami wyników badań numerycznych. Czy w dobie panowania dronów możemy się czegoś nauczyć od owadów?

Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Termin:
 • sob., 2023-09-23 11:00
Numer: 346
Spotkania weekendowe
Nauki techniczne
pokaz
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Wykonawcy:
dr inż.
Andrzej
Grzebielec
dr inż.
Adam
Ruciński
Opis:

W trakcie zajęć zostanie przedstawione jak wyglądają i jak działają pompy ciepła, które tak powszechnie są ostatnio wykorzystywane do ogrzewania domów i do produkcji ciepłej wody użytkowej. Na działającym urządzeniu zostanie zaprezentowane krok po kroku, jak to jest, że z jednego kWh energii elektrycznej uzyskuje się do ogrzewania aż 4 kWh ciepła. Osoby uczestniczące w pokazie prześledzą obieg czynnika roboczego w układzie zaczynając od sprężarki przez skraplacz, zawór rozprężny i parownik, dowiedzą się po co te wszystkie elementy się tam znajdują i co właściwie robią. Na koniec zostanie też zaprezentowane, gdzie oprócz domków jednorodzinnych można spotkać pompy ciepła.

Stacjonarne
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa
Termin:
 • sob., 2023-09-23 11:00
 • sob., 2023-09-23 13:00
Numer: 347
Spotkania weekendowe
Nauki techniczne
pokaz, wykład
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Wykonawcy:
dr inż.
Krzysztof
Mianowski
Opis:

Podczas wykładu zostaną przedstawione istniejące rozwiązania robotów-telemanipulatorów chirurgicznych i medycznych stosowane w praktyce medycznej oraz nowe koncepcje takich robotów i doświadczenia własne autora z zakresu projektowania i konstrukcji manipulatorów do zastosowań w medycynie.

Zostanie zaprezentowane spektakularne zastosowanie robotów chirurgicznych wykorzystywanych do operacji minimalnie inwazyjnych serca dotyczących wykonywania tzw. by-passów w chorobie niedokrwiennej serca. Najbardziej znane roboty dla chirurgii to AESOP i ZEUS oraz daVinci produkcji USA. W referacie zostanie przedstawiona typowa procedura stosowana w chirurgii z użyciem robota-telemanipulatora, w którym narzędzia są sterowane zdalnie, zaś kamera endowizyjna, przekazująca obraz operowanego miejsca, jest sterowana głosem. Stosowana jest tu technika endoskopowa, w której wprowadza się do ciała pacjenta narzędzia laparoskopowe zamocowane do ramion robota i specjalny układ optyczny - obrazowód z kamerą i źródłem światła. Ramiona robota kopiują ruchy rąk chirurga, ale są o wiele precyzyjniejsze, ponieważ drżenie rąk chirurga nie przenosi się na ramiona robota.

Ta nowa technika stała się obecnie bardzo atrakcyjna i dynamicznie się rozwija, brak jeszcze jednolitych standardów technicznych i projektowo-konstrukcyjnych w tym zakresie i wiele zagadnień czeka nadal na rozwiązania. Można je uzyskać na drodze analizy odpowiednio sformułowanych modeli uwzględniających specyfikę podejmowanych zagadnień z pogranicza anatomii, medycyny, biomechaniki i inżynierii medycznej – w referacie zostaną przedstawione nowatorskie metody projektowania i konstruowania innowacyjnych rozwiązań manipulatorów do zastosowania w medycynie.

Zajęcia adresowane są do osób od 12 lat
Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Termin:
 • sob., 2023-09-23 11:30
Numer: 348
Spotkania weekendowe
Nauki techniczne
wykład
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Janusz
Piechna
Opis:

W czasach rozwoju samochodów hybrydowych i walki o czystość środowiska, rotacyjny silnik wykorzystujący jako paliwo wodór może być interesującą alternatywą dla silników tłokowych. Brak elementów wymagających smarowania pozwala na wytwarzanie tylko wody jako produktu spalania.

Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Termin:
 • sob., 2023-09-23 13:00
Numer: 349
Spotkania weekendowe
Nauki techniczne
pokaz, warsztat, wykład
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Janusz
Piechna
Opis:

W ramach zajęć przybliżymy słuchaczom propozycję konstrukcji bardzo szybkiego środka transportu – Hyperloop. Przedstawimy wyniki prac dotyczące możliwości uruchomienia tego rodzaju systemu transportowego w Polsce. Skupimy się na zagadnieniach aerodynamiki, wynikających z nich ograniczeniach i możliwych rozwiązaniach. Rozważymy systemy organizacji ruchu i zapewnienia bezpieczeństwa. Będzie możliwość zajęcia miejsca w modelu kabiny takiego pojazdu oraz odbycia wirtualnego przejazdu jego symulatorem.

Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Termin:
 • sob., 2023-09-23 14:00
Numer: 350
Spotkania weekendowe
Nauki techniczne
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki PAN
Wykonawcy:
dr
Adam
Zakrzewski
Opis:

Czy komputery mogą myśleć jak ludzie? Jeszcze nie, ale ostatnie osiągnięcia sztucznej inteligencji prowadzą do wniosku, że być może taki moment kiedyś nastąpi. Ale nawet bez sztucznej inteligencji  proste operacje komputery mogą wykonywać dużo szybciej od człowieka, i co więcej, na ogół się nie mylą (mylą się co najwyżej programiści).  Okazuje się, że dowody niektórych twierdzeń matematycznych wymagają sprawdzenie kilku, kilkudziesięciu tysięcy stosunkowo prostych przypadków. Wymagałoby to pracy dziesiątków matematyków przez dziesiątki lat, natomiast komputer może to zrobić w kilka godzin.

Podczas wykładu zostaną omówione dwa przykłady takich twierdzeń: ile kolorów potrzeba do pomalowania dowolnej mapy, tak aby państwa mające wspólną granicę nie były oznaczone tym samym kolorem oraz jak pakować pomarańcze do skrzynek, aby zmieścić ich tam jak najwięcej.  Do dowodu tych twierdzeń wykorzystano właśnie komputery.

Wykład dla młodzieży i dorosłych.

Stacjonarne
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Aula, dostępny parking bezpłatny, niestrzeżony.
Termin:
 • sob., 2023-09-23 11:00

©2022 Festiwal Nauki