Skład Rady Programowej w poszczególnych latach

prof. Jerzy Axer

1998

dr Stanisław Bajtlik

2007-2016

prof. Grażyna Borkowska

2011-2016

prof. Krzysztof M. Byrski

1999

red. Piotr Cieśliński

1997

prof. Tadeusz Chojnacki

1997

prof. Michał Czajkowski

1999

prof.Janusz Czapiński

2013-2016

prof.  Ewa Czerniawska

2002-2004

prof. Bronisław Cymborowski

1999

prof. Lucjan Dąbrowski

1999-2010

prof. Marek Demiański

1999

prof. Marek Dietrich

1998

prof. Krzysztof Dołowy

1999-2016

prof. Krzysztof Ernst

1999

prof. Magdalena Fikus

1998-2010  i 2014-2016

Robert  Firmhofer

2002-2016

dr Krzysztof Frąckowiak

1998-1999

prof. Andrzej Friszke

2010

prof. Zbigniew Gaciąg

2004

dr hab. Maciej Geller

1998-2013

prof. Michał Głowiński

1999

red. Andrzej Gorzym

1997, 2000 i 2002

dr Jan Grabski

2007-2016

prof. Marian Grynberg

1998

prof. Janusz Haman

1998

prof. Andrzej Jerzmanowski

2011-213

prof. Wiesław Jędrzejczak

1998-2003

prof. Małgorzata Kossut

2014-2016

prof. Ireneusz Krzemiński

2000-2016

mgr Maria Kuśmierek

1998-1999

prof. Andrzej Leder

2011-2012

prof. Bogdan Lesyng

1997 i  2006-2016

prof. Paweł Machcewicz

2006-2009

prof. Lech Mankiewicz

2013-2016

prof. Krzysztof Meissner

2010-2016

prof. Andrzej Mencwel

2002-2016

prof. Jacek Migasiński

2013-2014

prof. Zbigniew Mikołejko

2010-2012

prof. Jan Mostowski

1997

prof. Michał Nawrocki

2002-2016

prof. Marek Niezgódka

1997-2005

dr Marek Nowicki

2000-2003

prof. Andrzej Paczkowski

2000-2005

prof. Wojciech Pisula

2002-2004

Barbara Robakiewicz

2005

prof. Michał Różyczka

1997

prof. Henryk Samsonowicz

1998

prof. David Shugar

1997 - 2014

doc dr hab. Janusz Siedlecki

1999-2003

prof. Włodzimierz Siwiński

2011-2013

dr Mirosław Sosnowski

2006

prof. Dariusz Stola

2011-2016

prof. Paweł Strzelecki

1997 i 2006-2010

prof. Tomasz Szapiro

1999-2004

prof. Paweł Śpiewak

1999

prof Magdalena Środa

2000

red. Marek Tejchman

2005

prof. Tadeusz Tołłoczko

2005

dr Zuzanna Toeplitz

1999-2016

dr hab. Joanna Tyrowicz

2014-2016

prof. Kazimierz Wierzchowski

1997-2004

red. Olga Woźniak

2005-2006

red Sławomir Zagórski

1998-2002

Włodzimierz Zielicz

2000

prof. Andrzej Ziemba

2005-2016

red. Joanna Zimakowska

1997

20 lat Festiwalu Nauki »

©2024 Festiwal Nauki