Kluby

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Odwołane_Inwestowanie w żywność

Inwestowanie w żywność i surowce rolne może odbywać się w różnoraki sposób i na pomocą różnych instrumentów finansowych. Dowiedz się czy kawa i kakao są notowane na giełdzie, jakie czynniki wpływają na wahania cen i czy w przyszłości będziemy inwestować w wodę.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2022-09-19 09:00
Spotkanie festiwalowe Dobry wujek czy zdzierca? Rola państwa w gospodarce

Wykład rozpocznie się od ogólnej refleksji na temat tego czym jest państwo i jakie posiadania narzędzia działania. W tym kontekście zaprezentowana zostanie rola państwa w gospodarce. Słuchacze dowiedzą się w jaki sposób państwo może regulować gospodarkę oraz jaki wpływ może wywierać na obrót gospodarczy i działanie rynku. Państwo zostanie przedstawione jako producent i nabywca dóbr, a także gwarant i producent różnego rodzaju usług społecznych. Pokazane zostaną różnice pomiędzy działaniem sektora państwowego i prywatnego oraz specyfika zarządzania w sektorze państwowym. Omówione również zostanie skąd państwo bierze zasoby i pieniądze na zapewnianie określonych usług oraz jak wygląda struktura wydatków państwowych. Podsumowaniem wykładu będzie ogólna refleksja na temat mocnych i słabych stron działania sektora państwowego i jego wpływu na gospodarkę.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2022-09-19 11:00
Spotkanie festiwalowe Ekologiczna energia z węgla, czyli o super własnościach superkondensatorów

Kondensatory jako proste elementy wielu układów elektronicznych są znane większości z nas. Niewiele osób jednak wie, że z biegiem rozwoju nauki, układy te nabrały szereg specyficznych cech, czego rezultatem jest wydzielenie odrębnej grupy urządzeń magazynujących energię elektryczną zwanych superkondensatorami. Z powodu rosnącego zanieczyszczenia środowiska i niekorzystnych zmian klimatycznych, zamiast korzystać z kopalnych źródeł energii (węgla, ropy, gazu), powinniśmy znacznie szerzej rozważać zrównoważone technologie alternatywne (energię słońca, wiatru, czy wody). Będziemy do tego celu potrzebować jednak efektywnych jej magazynów. Warunki pogodowe są bowiem zmienne, a nie każdy ma przywilej mieszkać na przykład w rejonie o wysokim nasłonecznieniu. Niezwykle użytecznym magazynem energii mogą stać się właśnie superkondensatory zbudowane ze specyficznych materiałów węglowych, tj. takich których jeden gram suchej masy zajmuje powierzchnię równą nawet połowie boiska piłkarskiego. Nie trudno sobie wyobrazić, ile ładunku elektrycznego możemy zatem zgromadzić w takim urządzeniu. Są to ogromne ilości dostępne natychmiastowo, co oznacza że możemy naładować superkondensator w przeciągu kilku sekund, a nie kilku godzin jak klasyczną baterię, czy akumulator. I o tym będą nasze warsztaty. Zapoznamy się na nich z budową i zasadą działania superkondensatorów, ich realnymi zastosowaniami, zaletami i ograniczeniami.  Zbudujemy również kilka prawdziwych, w pełni sprawnych urządzeń, które wykorzystamy jako źródło zasilania małych urządzeń elektronicznych (zabawki, zegarka, itp.). Pokażemy zatem, że energia pozyskana z węgla może być jak najbardziej ekologiczna.

Nauki chemiczne
 • pon., 2022-09-19 15:00
Spotkanie festiwalowe Warsztaty świetnego mówcy

Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności publicznego występowania i atrakcyjnego przekazywania treści. Podstawową część zajęć stanowią krótkie wystąpienia Uczestników, ćwiczenia i dyskusje.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2022-09-19 15:00
Spotkanie festiwalowe Krystalizacja białka

Znajomość struktury przestrzennej białek pozwala zrozumieć procesy biologiczne, na najbardziej podstawowym, atomowym poziomie: sposób w jaki przebiegają reakcje katalizowane przez enzymy; sposób w jaki białka oddziałują z innymi białkami i małymi cząsteczkami; itp. Znajomość struktury, miejsc aktywnych lub wiążących w białkach, pozwala na zrozumienie ich specyficzności substratowej i zaprojektowanie cząsteczek lepiej z nimi oddziałujących, np. potencjalnych leków.

W krystalografii rentgenowskiej białek największym wyzwaniem jest pierwszy etap na drodze do uzyskania struktury, czyli otrzymanie dobrze rozpraszającego kryształu białka, co będzie tematem poniższych ćwiczeń.

Nauki biologiczne
 • pon., 2022-09-19 15:30
Spotkanie festiwalowe Oddziaływanie światła z materią. Fluorymetryczne oznaczanie zawartości chininy w napojach typu tonik

Chinina jest jednym z alkaloidów pozyskiwanych z kory drzewa chinowego. Budowa cząsteczkowa chininy nadaje jej określone właściwości chemiczne. Jest słabo rozpuszczalna w wodzie. Z kwasami tworzy sole, np. chlorowodorek chininy, dwuwodorosiarczan(VI) chininy, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Podczas naświetlania promieniowaniem elektromagnetycznym, bliskim nadfioletem (np. wiązką o długości fali 365 nanometrów, typowo wykorzystywaną w testerach do banknotów), chinina emituje własne światło widzialne o niebieskiej barwie. Zjawisko to nazywane jest fluorescencją.

Chinina ma zastosowanie w przemyśle spożywczym jako aromat. Jest związkiem odpowiedzialnym za charakterystyczny gorzki smak powszechnie znanego napoju bezalkoholowego- toniku. Napoje typu tonik należą do napojów gazowanych i mogą być słodzone cukrem bądź substancjami słodzącymi. W Unii Europejskiej za dopuszczalną dawkę uznaje się 6.74 miligramów chininy na 100 mililitrów toniku. Sprzedawany w sklepach tonik może zawierać od 21 do 83 miligramów chlorowodorku chininy w 1 litrze płynu opartego na wodzie.

W trakcie 150-minutowych warsztatów uczestnicy:

• poznają właściwości optyczne chininy w interakcji z bliskim nadfioletem oraz zjawisko fluorescencji;

• zdobędą ogólną wiedzę na temat metod fluorymetrycznych i ich zastosowania w nauce, przemyśle, medycynie;

• będą mieli możliwość zapoznania się z budową oraz zasadą działania spektrofluorymetru;

• dokonają analizy ilościowej chininy w komercyjnie dostępnym napoju typu tonik.

Nauki chemiczne
 • pon., 2022-09-19 15:30
Spotkanie festiwalowe Gdy przyjemność z jedzenia staje się obsesją…

W literaturze istnieje wiele dowodów, które podkreślają, że jedzenie przestało zaspokajać wyłącznie nasze biologiczne potrzeby. Żywność, ściślej mówiąc spożywanie żywności, to także realizacja różnych potrzeb psychospołecznych. Lubimy jeść, ponieważ jedzenie jest dla nas przyjemnością. Wiele osób nie wyobraża sobie sytuacji w której pozbawieni zostają przyjemności z jedzenia. Zdarza się, że ta przyjemność staje się tak silna, że tracimy kontrole nie tylko nad tym nie tylko co jemy, ale także w jakich ilościach i jak często. Ten proces nie jest szybki i spektakularny, lecz rozwija się powoli. Przez to systematycznie zmienia naszą relacje z jedzeniem. Jeśli takie sytuacje pojawiają się coraz częściej to nasza kontrola staje się coraz słabsza. Efekt? Wpadamy w pułapkę. Nasuwa się zatem pytanie czy możliwe jest przekształcenie przyjemności z jedzenia w obsesje na jej punkcie? Czy możemy wydostać się z tej pułapki? To jedno z pytań na które poszukamy podpowiedzi.

Nauki medyczne
 • pon., 2022-09-19 16:00
Spotkanie festiwalowe Gdzie jemy pyry, gdzie grule, a gdzie zajadamy się kartoflą – geograficzne zróżnicowanie polszczyzny

Celem wykładu jest prezentacja najważniejszych faktów dotyczących współczesnego zróżnicowania geograficznego polszczyzny i próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego w różnych regionach Polski mówimy nieco inaczej. Podczas wykładu postaram się odpowiedzieć na pytanie o najważniejsze cechy czterech głównych dialektów języka polskiego: mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego i śląskiego. Wspólnie zastanowimy się, gdzie idzie się do szkoły, a gdzie do skoły, w których regionach Polski rozmowa to godka i dlaczego na Kurpiach psije się psiwo. Osobne miejsce poświęcę także kaszubszczyźnie i nowym dialektom mieszanym.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2022-09-19 16:00
Spotkanie festiwalowe Od poczęcia do narodzin – pomoc człowiekowi w przyjściu na świat

Na zajęciach przedstawimy w przystępny, poglądowy sposób zagadnienia dotyczące zdrowia prokreacyjnego, ciąży, poródu, połógu, rozwóju człowieka, pielęgnowania noworodka, karmienia piersią. Naszym celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczestników – otwartość na pytania, wątpliwości, wsparcie informacyjne. Zajęcia mają charakter interaktywny z wykorzystaniem modeli, fantomów, zdjęć, prezentacji multimedialnej

Nauki medyczne
 • pon., 2022-09-19 16:00
Spotkanie festiwalowe Sekrety laboratorium genetycznego

Co za zamkniętymi drzwiami laboratoriów robią naukowcy badający geny? Jak wyglądają ich specjalistyczne urządzenia? Do czego służy PCR i czym jest elektroforeza? I co to ma w ogóle wspólnego z DNA? Przyjdź a nie tylko poznasz odpowiedzi na te i inne genetyczne pytania, ale też własnoręcznie zrobisz elektroforezę i zobaczysz świecące DNA.

Nauki medyczne
 • pon., 2022-09-19 16:00
Spotkanie festiwalowe Transylwańskie biskupstwo węża i gołębicy

Folkowy dizajn, średniowieczne freski, burzliwa historia, radykalna teologia i tradycje liturgiczne Kościoła unitariańskiego, czyli najbardziej węgierskiego z wyznań Siedmiogrodu – od 1568 roku ojczyzny tolerancji religijnej.

Czy odrzucając boskość Jezusa można świętować Boże Narodzenie? Gdzie rezyduje antytrynitarski biskup? Czy unitarianie zmawiają wyznanie wiary? Ile razy w roku obchodzą Wielki Tydzień? Czy unitarianie są chrześcijanami? Jakie wątki polskie można odnaleźć w ich historii?

Nauki humanistyczne
 • pon., 2022-09-19 16:00
Spotkanie festiwalowe Czy Twój mózg Cię okłamuje? Złudzenia wzrokowe okiem neuronaukowca

Chyba każdy z nas doświadczył chociaż raz w życiu złudzenia wzrokowego – sytuacji, w której to, co widzimy nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Chociaż w codziennym życiu nie przywiązujemy do złudzeń wzrokowych większej wagi, to od lat cieszą się one ogromnym zainteresowaniem naukowców badających działanie ludzkiego mózgu.

W trakcie spotkania zaprezentujemy Państwu szereg złudzeń wzrokowych, które można wywołać z zaskakującą powtarzalnością u prawie każdej osoby. Pokażemy, że często nawet świadomość tego, że doświadczamy złudzenia wzrokowego nie powoduje, że przestajemy tego złudzenia doświadczać. Zastanowimy się jaki jest mechanizm powstawania złudzeń wzrokowych, a także co ich istnienie mówi nam o działaniu ludzkiego mózgu.

Nauki społeczne
 • pon., 2022-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Człowiek modyfikowany genetycznie - fantastyka czy nauka

Ostatnie lata przyniosły szereg sensacyjnych doniesień na temat nowych technik modyfikacji genomów i możliwości ich stosowania także u ludzi. Czy oznacza to, że wkrótce zaczniemy leczyć wady genetyczne i kontrolować ewolucję naszego gatunku? Co już udało się osiągnąć, co jest realne, a co raczej pozostanie w sferze fikcji - o tym będzie ten wykład.

Nauki biologiczne
 • pon., 2022-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Mur. Zwierzęta na granicy

Budowa muru wzdłuż granicy (czy amerykańsko-meksykańskiej, czy w Puszczy Białowieskiej) oraz większość działań mających na celu jej uszczelnienie, silnie wpływa również na wiele gatunków zwierząt zamieszkujących obszary po obu jej stronach. Sezonowe migracje dla wielu zwierząt są jedną szansą na przetrwanie. Dotyczy to zarówno dużych ssaków, ale także i mniejszych zwierząt. Wiele miejsc wzdłuż granicy stanowi naturalny korytarz ekologiczny, jak doliny rzek, będące często także ostatnimi ostojami dla zagrożonych gatunków. Większość działań mających na celu zapobieganie nielegalnej migracji ludzi, prowadzi do izolacji poszczególnych populacji zwierząt i zmniejsza efekt prowadzonych programów ochrony przyrody po obydwu stronach granicy.

Nauki o Ziemi
 • pon., 2022-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Protokół dyplomatyczny - relikt przeszłości - czy nadal ważny instrument

Wprowadzeniem do zajęć będzie poznanie drogą głosowania stanowiska uczestników zajęć w kwestii: czy protokół dyplomatyczny to zestaw zmurszałych i przez nikogo nie stosowanych zasad, czy też – nie sposób wyobrazić sobie stosunków międzynarodowych bez obowiązywania i stosowania reguł protokolarnych.

Ponadto omówione zostaną zagadnienia:

- Dlaczego doszło do powstania protokołu dyplomatycznego?

- Ewolucja protokołu.

- Zasady uznawania przez państwo przyjmujące – dyplomatów państw obcych za persona non-grata.

- Czy dyplomata akredytowany w danym kraju może interesować się życiem politycznym ,

gospodarczym i kulturalnym oraz sprawami wojskowymi?

- Zagadnienie komunikowania się w dyplomacji i stosowania różnych instrumentów – z wizytówkami

włącznie.

Na zakończenie zajęć – przeprowadzone zostanie głosowanie nad ich główną tezą: protokół to relikt przeszłości - czy też nie? Zobaczymy czy wykład i dyskusja wpłynęła na zmianę stanowiska wobec znaczenia protokołu dyplomatycznego we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Nauki społeczne
 • pon., 2022-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Przygoda z antarktyczną przyrodą

Podczas spotkania prowadzonego przez naukowców Zakładu Biologii Antarktyki IBB PAN dowiecie się, jak wygląda życie i praca na Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego, jakie zwierzęta i inne organizmy można spotkać na Wyspie Króla Jerzego, a także jakie badania są prowadzone wokół Stacji. Ponadto, przybliżymy sylwetkę polarnika i opowiemy jakie umiejętności są przydatne w życiu codziennym w Antarktyce. Zapraszamy na prelekcję i prezentację eksponatów z dalekiego południa.

Nauki o Ziemi
 • pon., 2022-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Świat imion węgierskich. Tradycja i nowe trendy w nadawaniu imion

Spotkanie dotyczy sposobu nadawania imion na Węgrzech. Uczestnicy będą mieli okazję przekonać się, jakie są tradycyjne węgierskie imiona i co oznaczają. Sprawdzimy, czy są one nadal popularne, czy też Węgrzy podążają za nowymi trendami.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2022-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Wojna sprawiedliwa w erze postclausewitzowskiej

W wystąpieniu omówiona zostanie, sformułowana w antyku i szeroko komentowana i rozwijana w średniowieczu, koncepcja filozoficzna głosząca istnienie wojen sprawiedliwych. Dawna doktryna wojny sprawiedliwej (bellum iustum) została skonfrontowana z realiami współczesnych konfliktów zbrojnych i poziomem rozwoju oraz awansowania technicznego arsenałów militarnych armii poszczególnych państw i podmiotów niepaństwowych. Pojawienie się broni atomowej, nowoczesnej broni biologicznej i chemicznej (ABC) w dwudziestowiecznych konfliktach zbrojnych zmieniło wymiar aksjologiczny, etyczny i prakseologiczny wojny w rozumieniu zaproponowanym w XIX w. przez gen. Carla von Clausewitza, czyli wojny rozumianej jako polityka prowadzona innymi środkami (w domyśle militarnymi). Broń masowego rażenia (w szczególności bomba termojądrowa o dużym wagomiarze) użyta w pełnej skali, potencjalnie unicestwi wszelkie podmioty polityki i ją samą jako zjawisko społeczne i kulturowe.

Na wykładzie poruszone będą takie zagadnienia jak m.in. czy łamanie prawa wojennego (jako środek działań) może usprawiedliwiać stawiane przez uczestników konfliktów zbrojnych cele polityczne wojny przez nich prowadzonej, czy daje się sformułować zadowalające uzasadnienia dla prowadzenia wojen prewencyjnych, w tym tych z użyciem broni ABC, czy da się rozsądnie podać straty ludzkie, materialne i instytucjonalne wojny, które maiłby by usprawiedliwić naczelne wartości przyświecające uczestnikom wojen totalnych („pełnoskalowych”,  bez oglądania się na wszelakie koszty).

Nauki społeczne
 • pon., 2022-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Problematyka migracji w Unii Europejskiej

Podstawowym celem UE jest prowadzenie kompleksowej polityki imigracyjnej opartej na solidarności i służącej zapewnieniu stabilności. Rozmowa dotyczyć będzie różnych wątków migracji legalnych, jak i nielegalnych. Poruszymy zagadnienia dotyczące zarówno Grecji, jak i Szwecji, Hiszpanii ale i innych regionów.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2022-09-19 17:30
Spotkanie festiwalowe Bejelentkeztethettelek? czyli jaki jest język węgierski

W trakcie warsztatów zostaną pokazane cechy języka węgierskiego. Słuchacze poznają reguły tworzenia wyrazów i zdań, nauczą się wymowy głosek oraz odkryją logikę w pozornie trudnym języku bratanków.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2022-09-19 18:00
Spotkanie festiwalowe Czemu doszło do pierwszego rozbioru Polski

Czemu doszło do pierwszego rozbioru Polski (1772). Jakie czynniki zdecydowały o tym, że państwa ościenne podzieliły się terytorium szlacheckiej Rzeczypospolitej. Co odegrała kluczową rolę: apetyty sąsiadów, czy słabość państwa. Dyskusja panelowa w dwieście pięćdziesiątą rocznicę podziałowego dramatu z udziałem prof. Zofii Zielińskiej, prof. Piotra Ugniewskiego, mgr Michała Balogha i mgr. Rafała Waszczuka, prowadzenie dr Jacek Kordel.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2022-09-19 18:00
Spotkanie festiwalowe Jak pracuje nowoczesne laboratorium? Wycieczka od genu do białka

Spotkanie ma na celu pokazanie uczestnikom jak zorganizowane jest nowoczesne laboratorium badawcze oraz uświadomienie jak dokładnie wygląda ścieżka od sekwencji DNA na komputerze (genu) do badań na białkach. Grupa Biologii Strukturalnej zainteresowana jest tym w jaki sposób aminokwasy budujące białka ułożone są w przestrzeni (struktura), co bezpośrednio przekłada się na pełnione przez nie funkcje. Poznanie struktury, a co za tym idzie funkcji biomolekuły jest zazwyczaj pierwszym krokiem w opracowywaniu nowych leków.

Nauki biologiczne
 • pon., 2022-09-19 18:00
Spotkanie festiwalowe Kompetencje komunikacyjne - dlaczego warto je podnosić?

Celem warsztatu jest przedstawienie procesu komunikacji oraz najważniejszych jego aspektów, a także zachęcenie uczestników do podnoszenia własnych kompetencji komunikacyjnych.

W ramach spotkania omówione zostaną w szczególny sposób bariery w procesie komunikacji, na które mamy wpływ, a które w istotny sposób mogą obniżać jakość naszych relacji z innymi  ludźmi, a także zmniejszać naszą ogólną efektywność w działaniu.

Nauki ekonomiczne
 • wt., 2022-09-20 10:00
Spotkanie festiwalowe Ekologiczna energia z węgla, czyli o super własnościach superkondensatorów

Kondensatory jako proste elementy wielu układów elektronicznych są znane większości z nas. Niewiele osób jednak wie, że z biegiem rozwoju nauki, układy te nabrały szereg specyficznych cech, czego rezultatem jest wydzielenie odrębnej grupy urządzeń magazynujących energię elektryczną zwanych superkondensatorami. Z powodu rosnącego zanieczyszczenia środowiska i niekorzystnych zmian klimatycznych, zamiast korzystać z kopalnych źródeł energii (węgla, ropy, gazu), powinniśmy znacznie szerzej rozważać zrównoważone technologie alternatywne (energię słońca, wiatru, czy wody). Będziemy do tego celu potrzebować jednak efektywnych jej magazynów. Warunki pogodowe są bowiem zmienne, a nie każdy ma przywilej mieszkać na przykład w rejonie o wysokim nasłonecznieniu. Niezwykle użytecznym magazynem energii mogą stać się właśnie superkondensatory zbudowane ze specyficznych materiałów węglowych, tj. takich których jeden gram suchej masy zajmuje powierzchnię równą nawet połowie boiska piłkarskiego. Nie trudno sobie wyobrazić, ile ładunku elektrycznego możemy zatem zgromadzić w takim urządzeniu. Są to ogromne ilości dostępne natychmiastowo, co oznacza że możemy naładować superkondensator w przeciągu kilku sekund, a nie kilku godzin jak klasyczną baterię, czy akumulator. I o tym będą nasze warsztaty. Zapoznamy się na nich z budową i zasadą działania superkondensatorów, ich realnymi zastosowaniami, zaletami i ograniczeniami.  Zbudujemy również kilka prawdziwych, w pełni sprawnych urządzeń, które wykorzystamy jako źródło zasilania małych urządzeń elektronicznych (zabawki, zegarka, itp.). Pokażemy zatem, że energia pozyskana z węgla może być jak najbardziej ekologiczna.

Nauki chemiczne
 • wt., 2022-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Eksperymentuj w wirtualnej rzeczywistości

Dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości (VR) uczeń przenosi się do całkowicie innego świata, w którym wciela się w rolę szalonego naukowca. Dzięki zaawansowanej technologii i kontrolerom VR można w bezpiecznym środowisku przeprowadzać eksperymenty z chemii, fizyki, biologii i matematyki, które są niebezpieczne lub nawet niemożliwe do wykonania w tradycyjnej sali laboratoryjnej. To wszystko w połączeniu z pełną imersją zapewnia niespotykane w szkole doznania i znacznie usprawnia proces nauczania. Fabuła każdej lekcji jest tak skonstruowana, że już po chwili można zapomnieć o tym, że na głowie mamy założone gogle VR, a w rękach tylko dwa kontrolery i poczuć się jak w prawdziwym laboratorium.

Nauki techniczne
 • wt., 2022-09-20 15:00
 • wt., 2022-09-20 16:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_"Ajmo na kafu..." czyli dlaczego kawa jest tak bardzo ważna na Bałkanach

Nie ma bez niej krajobrazu kulturalnego Bałkanów, a każdy z bałkańskich narodów parzy (i nazywa!) ją trochę inaczej. Jej picie stanowi centralny punkt życia towarzyskiego. Jest bohaterką literatury, filmów, muzyki i....filologicznych sporów. Dlaczego ludzie z Bałkanów nie mogą żyć bez kawy, co na to badacze ich kultury i czy każdy bałkanista musi wypić jej hektolitry, żeby stać się specjalistą? Wykład z degustacją i krótkim warsztatem parzenia najlepszej kawy po bałkańsku.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2022-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Zjawisko konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej

Jednym z tematów agendy polityki podatkowej Unii Europejskiej, który w ostatnim czasie zyskuje coraz większe zainteresowanie opinii publicznej jest konkurencja podatkowa. Zjawisko konkurencji powszechnie uznawane jest za fundament wolnego rynku, jest procesem wzajemnego współzawodniczenia występujących w nim podmiotów. Celem tej rywalizacji jest przede wszystkim realizacja własnych interesów wyrażająca się dążeniem do osiągnięcia określonego zysku. Przyjmując, że dany uczestnik pragnie je maksymalizować, często niezbędne jest zaoferowanie warunków lepszych niż jego konkurenci.

Zważywszy na brak harmonizacji podatków dochodowych, kompetencje Komisji Unii Europejskiej w danym zakresie są znacznie ograniczone. W przeciwieństwie do podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, państwa członkowskie mają pełną swobodę w zakresie ich kształtowania. Podczas gdy polityka podatkowa w zakresie podatków bezpośrednich należy zasadniczo do kompetencji państw członkowskich, polityka konkurencji obejmująca zasady dopuszczalności pomocy publicznej stanowi obszar kompetencji wyłącznych organów Unii Europejskiej. Reguły przyznawania pomocy nie leżą zatem w gestii rządów narodowych, lecz są ustanawiane na szczeblu unijnym. Art. 108 TFUE upoważnia przy tym Komisję Europejską do monitorowania systemów pomocy publicznej w państwach członkowskich, a w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad do wydawania decyzji nakazujących dokonanie zwrotu przyznanej pomocy. Członkowie Wspólnoty zobowiązani są do respektowania prawa unijnego w szczególności postanowień traktatowych, co wydaje się uzasadniać wykorzystywanie przez Komisję narzędzi polityki pomocy publicznej celem weryfikacji preferencji podatkowych występujących w Unii Europejskiej.

Nauki ekonomiczne
 • wt., 2022-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Płynność finansowa przedsiębiorstwa - istota, uwarunkowania, zarządzanie

Wykład na temat płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przedstawienie pojęcia zdolności płatniczej, płynności strukturalnej i płynności potencjalnej. Omówienie uwarunkowań poziomu płynności finansowej oraz procesu zarządzania płynnością finansową.

Nauki ekonomiczne
 • wt., 2022-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Reaktywne formy tlenu a obrona antyoksydacyjna organizmu

W stanie zdrowia istnieje równowaga między produkcją reaktywnych form tlenu (ROS) a obroną antyoksydacyjną organizmu. Uwalnianie reaktywnych form tlenu (ROS), które składają się z wolnych rodników tlenowych i innych substancji chemicznych może zubożać systemy antyoksydacyjne. Stres oksydacyjny prowadzi do wystąpienia zaburzeń równowagi oksydacyjno-przeciwutleniającej na korzyść tych pierwszych, potencjalnie prowadząc do uszkodzenia tkanek i komórek.. Zwiększona generacja ROS w organizmie promuje uszkadzanie komórek i spowalnia powrót pacjenta do zdrowia, prowadząc starzenia się organizmu. Reaktywne formy tlenu wchodzą w interakcje z białkami, lipidami i kwasami nukleinowymi, a tym samym nieodwracalnie niszczą lub zmieniają funkcje komórek organizmu. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 w odpowiedniej proporcji wykazują działanie hepatoprotekcyjne, ale mogą być podatne na peroksydację lipidów ze względu na dużą liczbę podwójnych wiązań, podczas gdy jednonienasycone kwasy tłuszczowe (zawarte w oliwie z oliwek) są uznawane za bardziej odporne na peroksydację. Zatem określenie jakościowych i ilościowych zmian w gospodarce lipidowej może służyć jako biomarker zapalenia lub uszkodzenia związanego ze stresem oksydacyjnym. A powstające przewlekłe stany zapalne i peroksydacja lipidów towarzyszą wielu procesom patofizjologicznym, takim jak nowotwory, choroby neurodegeneracyjne czy starzenie komórkowe i organizmalne. Następuje wtedy utlenienie i fragmentacja nienasyconych kwasów tłuszczowych, które tworzą addukty do białek i kwasów nukleinowych. Informacje na temat konsekwencji obecności takich adduktów oraz mechanizmów eliminujących ich negatywne skutki są jednak ograniczone.

Nauki biologiczne
 • wt., 2022-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Życie po życiu plakatu wyborczego z Garym Cooperem, czyli Dziki Zachód a sprawa polska

Na spotkaniu omówione zostaną graficzne przedstawienia konfliktu politycznego w Polsce, nawiązujące do słynnego plakatu wyborczego z Garym Cooperem z 1989 roku.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2022-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Krystalizacja białka

Znajomość struktury przestrzennej białek pozwala zrozumieć procesy biologiczne, na najbardziej podstawowym, atomowym poziomie: sposób w jaki przebiegają reakcje katalizowane przez enzymy; sposób w jaki białka oddziałują z innymi białkami i małymi cząsteczkami; itp. Znajomość struktury, miejsc aktywnych lub wiążących w białkach, pozwala na zrozumienie ich specyficzności substratowej i zaprojektowanie cząsteczek lepiej z nimi oddziałujących, np. potencjalnych leków.

W krystalografii rentgenowskiej białek największym wyzwaniem jest pierwszy etap na drodze do uzyskania struktury, czyli otrzymanie dobrze rozpraszającego kryształu białka, co będzie tematem poniższych ćwiczeń.

Nauki biologiczne
 • wt., 2022-09-20 15:30
Spotkanie festiwalowe Oddziaływanie światła z materią. Fluorymetryczne oznaczanie zawartości chininy w napojach typu tonik

Chinina jest jednym z alkaloidów pozyskiwanych z kory drzewa chinowego. Budowa cząsteczkowa chininy nadaje jej określone właściwości chemiczne. Jest słabo rozpuszczalna w wodzie. Z kwasami tworzy sole, np. chlorowodorek chininy, dwuwodorosiarczan(VI) chininy, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Podczas naświetlania promieniowaniem elektromagnetycznym, bliskim nadfioletem (np. wiązką o długości fali 365 nanometrów, typowo wykorzystywaną w testerach do banknotów), chinina emituje własne światło widzialne o niebieskiej barwie. Zjawisko to nazywane jest fluorescencją.

Chinina ma zastosowanie w przemyśle spożywczym jako aromat. Jest związkiem odpowiedzialnym za charakterystyczny gorzki smak powszechnie znanego napoju bezalkoholowego- toniku. Napoje typu tonik należą do napojów gazowanych i mogą być słodzone cukrem bądź substancjami słodzącymi. W Unii Europejskiej za dopuszczalną dawkę uznaje się 6.74 miligramów chininy na 100 mililitrów toniku. Sprzedawany w sklepach tonik może zawierać od 21 do 83 miligramów chlorowodorku chininy w 1 litrze płynu opartego na wodzie.

W trakcie 150-minutowych warsztatów uczestnicy:

• poznają właściwości optyczne chininy w interakcji z bliskim nadfioletem oraz zjawisko fluorescencji;

• zdobędą ogólną wiedzę na temat metod fluorymetrycznych i ich zastosowania w nauce, przemyśle, medycynie;

• będą mieli możliwość zapoznania się z budową oraz zasadą działania spektrofluorymetru;

• dokonają analizy ilościowej chininy w komercyjnie dostępnym napoju typu tonik.

Nauki chemiczne
 • wt., 2022-09-20 15:30
Spotkanie festiwalowe Błąd(zić) jest rzeczą ludzką – o rodzajach i przyczynach błędów tłumaczeniowych

Z tłumaczeniami stykamy się praktycznie codziennie: towarzyszą nam w różnych sferach życia, od nauki po rozrywkę. Kiedy wiemy, że mamy do czynienia z przekładem, czyli tekstem, który powstał na podstawie innego tekstu napisanego w innym języku, często podchodzimy do niego bardziej krytycznie niż do tekstu oryginalnego i za wszelkie niedoskonałości jesteśmy skłonni winić „pośrednika”, czyli tłumacza. Niektóre widoczne w przekładach usterki rzeczywiście są błędami, inne wynikają z niedoskonałości tekstu oryginalnego lub świadomej decyzji tłumacza. Większości błędów faktycznie popełnionych przez tłumacza nie da się zauważyć bez porównania przekładu z oryginałem.

Podczas warsztatu powiemy czym jest błąd tłumaczeniowy i pokażemy przykłady różnego rodzaju błędów, pochodzących z tłumaczeń  tekstów pisanych oraz filmów z języka angielskiego na polski. Uczestników będziemy prosić o wskazanie błędów i zaproponowanie poprawnej wersji. Wypowiemy się na temat wagi poszczególnych błędów, zastanowimy się nad potencjalnymi przyczynami ich występowania i wskażemy sposoby dbania o dobrą jakość przekładu.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2022-09-20 16:00
Spotkanie festiwalowe Eksperymentuj w wirtualnej rzeczywistości

Dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości (VR) uczeń przenosi się do całkowicie innego świata, w którym wciela się w rolę szalonego naukowca. Dzięki zaawansowanej technologii i kontrolerom VR można w bezpiecznym środowisku przeprowadzać eksperymenty z chemii, fizyki, biologii i matematyki, które są niebezpieczne lub nawet niemożliwe do wykonania w tradycyjnej sali laboratoryjnej. To wszystko w połączeniu z pełną imersją zapewnia niespotykane w szkole doznania i znacznie usprawnia proces nauczania. Fabuła każdej lekcji jest tak skonstruowana, że już po chwili można zapomnieć o tym, że na głowie mamy założone gogle VR, a w rękach tylko dwa kontrolery i poczuć się jak w prawdziwym laboratorium.

Nauki techniczne
 • wt., 2022-09-20 15:00
 • wt., 2022-09-20 16:00
Spotkanie festiwalowe Finanse osobiste, czyli o inteligencji finansowej

Spotkanie dotyczy zarządzania finansami osobistymi. Przedstawione są kluczowe założenia, przykłady i zasady. Podsumowanie spotkania to przegląd klas aktywów oraz pokazanie książek i innych źródeł do samodzielnego przerabiania.

Nauki ekonomiczne
 • wt., 2022-09-20 16:00
Spotkanie festiwalowe Od oryginału do obiektywnej kopii – użycie technik cyfrowych w tworzeniu fizycznych kopii zabytków

W ramach spotkanie zaprezentowana zostanie cała ścieżka technologiczna od wykonania pomiarów geometrii obiektu zabytkowego, aż po stworzenie fizycznej kopii danego obiektu. Na wstępie omówione zostanie metodologiczne podejście do wykonywania kopii obiektów zabytkowych wynikające z obowiązujących zasad konserwacji dzieł sztuki, jak również międzynarodowych zasad obowiązujących przy tworzeniu komputerowych modeli obiektów zabytkowych (na przykładzie London Charter).

Następnie zdefiniowane zostaną główne etapy takiego projektu:

1. Pozyskanie danych pomiarowych

2. Przetworzenie danych cyfrowych do postaci wirtualnego modelu o konkretnym spektrum wykorzystania.

3. Wykonanie fizycznego modelu przy użyciu zgromadzonych danych cyfrowych.

W rozwinięciu przedstawionych zostanie kilka zaawansowanych technik cyfrowych pozwalających na wykonywanie pomiarów trójwymiarowych obiektów zabytkowych (fotogrametria, skanowanie trójwymiarowe z oświetleniem strukturalnym oraz skan laserowy ToF ang. Time of Flight) oraz scharakteryzowane zostaną produkty, które mogą być efektem takiego procesu cyfryzacyjnego (na przykład modele trójwymiarowe przeznaczone do prezentacji w Internecie).

Następnie pokazana zostanie konieczność precyzyjnego zdefiniowania zakresu wykorzystania tworzonych danych cyfrowych oraz potencjalny zakres wykorzystania takich kopii lub modeli wykonywanych w skali na potrzeby edukacji lub ułatwiania dostępu do kultury osobom niedowidzącym.

Przedstawiona zostanie również ścieżka prowadząca do wykonania przy użyciu zgromadzonych danych cyfrowych fizycznej kopii danego obiektu przy użyciu technik takich jak druk trójwymiarowy lub frezowanie CNC (ang. Computerized Numerical Control, czyli komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych).

Na zakończenie omówione zostaną możliwe do osiągnięcia dokładności i poziom wierności w stosunku do oryginału, jak również ograniczenia technologiczne występujące przy różnych typach realizacji. Podstawą prezentacji będzie model figury Chrystusa z Kaplicy Baryczków z Archikatedry Warszawskiej wykonany w skali 1:2 w drewnie lipowym oraz model rzeźby Madonna na Masce Lunarnej ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Warszawskiej wykonany w skali 1:4 metodą druku trójwymiarowego w technice PolyJet. 

Obszar sztuki
 • wt., 2022-09-20 16:30
Spotkanie festiwalowe Edukacja klimatyczna i budżety gospodarstw domowych w warunkach zmian klimatu

Spotkanie ma na celu zaznajomienie słuchaczy z rolą edukacji klimatycznej w społeczeństwie. Uczestnicy spotkania dowiedzą się również, jak przygotowane są  budżety polskich gospodarstw domowych na ryzyko klimatyczne.

Nauki ekonomiczne
 • wt., 2022-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych

Czy w podręcznikach szkolnych pojawiają się osoby z niepełnosprawnościami? Czy poruszane są zagadnienia związane z niepełnosprawnością? Jeśli tak, to w jakich sytuacjach, rolach społecznych i kontekstach występują osoby z niepełnosprawnościami? Jakich określenia są stosowane w podręcznikach, aby nazwać i opisać niepełnosprawność? W jaki sposób osoby z niepełnosprawnościami obecne są na przedstawieniach wizualnych? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi pojawią się podczas wykładu „Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych”. Zastanowimy się ponadto, z jakich założeń wynika dominujący sposób przedstawiania osób z niepełnosprawnościami i niepełnosprawności w podręcznikach oraz jakie są jego konsekwencje. Analizy i interpretacje prezentowane podczas wykładu są efektem projektu badawczego pod tym samym tytułem realizowanego w Collegium Civitas przez dr Martę Sałkowską, Magdę Szarotę, Magdalenę Kocejko oraz Angelikę Greniuk (projekt był dofinansowany przez PFRON).

Nauki społeczne
 • wt., 2022-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Na czym polega poparcie dla demokracji i skąd się ono bierze?

Poparciem dla demokracji warto się zainteresować, ponieważ – wypadałoby przypuszczać – stanowi podstawowy psychospołeczny czynnik decydujący o powodzeniu samej demokracji. Trzeba jednak wiedzieć, że poparcie dla demokracji bywa rozumiane – i w konsekwencji badane– na wiele, nie zawsze powiązanych ze sobą, sposobów. Dlatego warto spróbować wniknąć w jego naturę.

W wykładzie, oprócz przeglądu rozmaitych podejść do interesującej nas problematyki, przedstawimy empirycznie zweryfikowaną koncepcję globalnego poparcia dla demokracji. Empiryczną podstawą naszych konkluzji będą wyniki podłużnych badań zrealizowanych na reprezentatywnej 2000-osobowej próbie dorosłych Polaków.

Wyniki analiz przekonują, że poparcie dla demokracji, jak można by się spodziewać, zależy m.in. od wykształcenia, wiedzy politycznej, realizmu, zaangażowania obywatelskiego, i in.

A co poparciu dla demokracji i w konsekwencji samej demokracji szkodzi? Przede wszystkim autorytaryzm, ale też konwencjonalna religijność i uprzedzenia (np. etniczne).

Nauki społeczne
 • wt., 2022-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Nieoczywiste formy solidarności: czyn społeczny i entuzjazm pracy w perspektywie antropologicznej

W moim wykładzie skupię się na żywiołowych procesach samoorganizacji, pracy i różnych formach czynu społecznego, które pojawiały się początkowo w socjalistycznych przestrzeniach Europy środkowo-wschodniej, a także w socjalistycznej Mongolii. W obydwu przypadkach wskazuję na istnienie kulturowej ciągłości tych lokalnych współdziałaniach. Będę wskazywał na wspólne budowanie budynków publicznych na wsi, na lokalne budowy szkół ‘tysiąclatek’ w całej Polsce, budowy kościołów w Polsce lat 80. i połączę je w tym wykładzie z podobną żywiołową ideą budowy dróg, szkół, organizacją zawodów i lokalnych świat w Mongolii, w społecznościach niegdyś pasterskich. Na południowych stokach Ałtaju, jak pokażę, Mongołowie działają według własnych pasterskich idiomów współpracy i budują idee rozwojowe zanurzone w mongolskiej, współczesnej duchowości. Podobnie we współczesnej centralnej Polsce można znaleźć historie współdziałania, związane z wspólnym budowaniem, konstruowaniem i wyposażaniem świetlic, remiz i innych budynków, umocowanych w skomplikowanych mechanizmach umacniania wspólnoty.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2022-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Skąd czerpiemy energię i co mówi nam o tym ekonomia biofizyczna

Człowieka od początku swojego istnienia starał się przekształcać środowisko zewnętrzne na własne potrzeby. Opanowanie sztuki tworzenia narzędzi oraz kontrola nad energią stanowiły, i wciąż stanowią, fundament postępu cywilizacji. Wykorzystanie ognia było początkiem rozwoju technologii energetycznych. Sposoby na pozyskiwanie energii z nośników takich jak węgiel czy ropa naftowa, jak również z działalności rzek i wiatrów w postaci młynów, miały z czasem coraz lepszą wydajność. Stworzenie maszyny parowej oraz badania nad elektrycznością dały początek i podstawę dla rozwoju nowoczesnych technologii na przestrzeni ostatnich 200 lat. Dodatkowo w XX w. opisano podstawy funkcjonowania mikroświata, co skutkowało okiełznaniem energii jądrowej i dało nowe bogate źródła energii.

Rozwój technologii, zwłaszcza cyfrowych, pociągał za sobą coraz większe zużycie energii oraz metali niezbędnych do budowy infrastruktury informatycznej i energetycznej.  Pomimo ambitnych planów należy zadać sobie pytanie, na jakich fundamentach będzie się opierała gospodarka przyszłości. Dotyczy to zarówno dostępnych zasobów mineralnych, jak również efektywności ich wykorzystania i ponownego zużycia w obiegu zamkniętym. Aby cały system mógł sprawnie funkcjonować musi się mieścić w ramach praw termodynamiki, które powinny być, i coraz częściej są, uwzględniane w analizach ekonomicznych. Stosunkowo nowe dziedziny nauki takie jak ekonomia biofizyczna łączą technologię, ekonomię, geologię, ekologię i termodynamikę. Jednym z ciekawszych wskaźników w obrębie tych analiz jest EROI lub EROEI – energy return on (energy) investment. Dostarcza on narzędzi, do określenia, czy dany surowiec lub technologia energetyczna jest wystarczająco wydajna, aby mogła stanowić długotrwały fundament przyszłego rozwoju gospodarczego.

Nauki o Ziemi
 • wt., 2022-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Witaj w polskim Mexico'. México en la imaginación de Polonia

[PL] Tematem spotkania będzie wpływ kultury meksykańskiej na kulturę polską. Omówimy wybrane dzieła polskich twórców, które bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do Meksyku i jego kulturowego dziedzictwa (obrazy, pieśni, filmy, teksty literackie). Analizując różnorodne teksty kultury—autorstwa Cleo, Tamary Łempickiej czy Ryszarda Kapuścińskiego—wspólnie zastanowimy się nad elementami łączącymi folklor polski i meksykański.

[ESP] En esta sesión se discutirán temas de la cultura mexicana y polaca. Se examinan casos seleccionados de canciones, imagenes y descripciones que artistas polacos (musicos, cineastas, escritores y periodistas) han elaborado sobre México. Desde Cleo hasta Tamara Łempicka pasando por Ryszard Kapuściński, la sesion trata de identificar ideas e imagenes de folklor que pueden ser comunes a ambas culturas. 

 [ENG] In this session topics of Mexican and Polish culture will be discussed. Selected cases of songs, images and descriptions that Polish artists (musicians, filmmakers, writers and journalists) have produced about Mexico are examined. From Cleo to Tamara Łempicka passing through Ryszard Kapuściński, the session tries to identify ideas and images of folklore that may be common to both cultures.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2022-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Łowcy roślin

Niebagatelną rolę w odkrywaniu naukowym świata odegrali wysyłani przez ogrody botaniczne, muzea przyrodnicze, a także stowarzyszenia ogrodników czy prywatne firmy ogrodnicze profesjonalni kolekcjonerzy. Ich zadaniem było odnajdywanie nowych gatunków roślin ozdobnych do ogrodów i oranżerii, gatunków o znaczeniu gospodarczym czy nowych ziół i leków. Poznamy historię kilku fascynujących postaci botaników i jeszcze ciekawsze, często zawiłe drogi dotarcia do naszych ogrodów kilku gatunków ozdobnych roślin.

Nauki o Ziemi
 • wt., 2022-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Proces starzenia i możliwość jego odwrócenia ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się mózgu

Maksymalna długość życia człowieka to ok 120 lat. Inne ssaki są niezwykle zróżnicowane pod tym względem. Np. mysz żyje maksymalnie ok 3 lat, pies nie dłużej niż kilkanaście, słoń 80. A to jest nic w porównaniu do długości życia niektórych stworzeń morskich jak wieloryby, które żyją 200 lat, gąbki szkliste żyjące nawet 15 000 lat. Są wreszcie zwierzęta potencjalnie nieśmiertelne. Możemy na postawie tego wnioskować, że długość życia, a więc również starzenie jest zaprogramowanym i ściśle regulowanym procesem biologicznym. Rodzi się więc pytanie w jaki sposób długość życia organizmu może zostać zaprogramowana. Czy to znaczy, że proces starzenia też podlega regulacji? Jeżeli tak to czy możemy wpływać na ten proces, żeby go zahamować lub odwrócić? Na te i inne pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć w trakcie spotkania.

Nauki biologiczne
 • wt., 2022-09-20 17:30
Spotkanie festiwalowe Zdrowe miejsce pracy – zacznij od jedzenia!

Zajęcia będą dotyczyły promocji zdrowia i zdrowego żywienia w pracy. Podczas zajęć nauczysz się świadomie czytać etykiety produktów spożywczych tak, by jeść zdrowo i nie wydawać przy tym fortuny. Dodatkowo poznasz praktyczne wskazówki dotyczące przygotowywania zdrowych posiłków, które możesz zabrać do pracy. Podzielimy się z Tobą prostymi przepisami i sposobami na podejmowanie zdrowszych wyborów w bufecie lub restauracji pracowniczej. Będziesz też miał okazję do sprawdzenia swojej wiedzy w quzie. To nie będzie kolejny nudny wykład o żywieniu, ale mnóstwo praktycznej wiedzy gotowej do zastosowania od razu!

Nauki medyczne
 • wt., 2022-09-20 17:30
Spotkanie festiwalowe Grzeczność współczesna – od szacunku do wizerunku

Grzeczność, jako cecha człowieka dobrze wychowanego, podlega ewolucji wraz ze zmianami społeczno-ekonomicznymi, kulturowymi, a także technologicznymi. Po przyspieszonej cyfryzacji, u progu drugiej ćwiartki XXI wieku, trudno mówić o tożsamości naszych obyczajów grzecznościowych z wzorcami dobrych manier z początku ubiegłego stulecia. A jednak to wtedy ustalił się paradygmat polskiej grzeczności. Żyjemy w innych czasach, w całkiem innej rzeczywistości, a jednak kurtuazyjne zwyczaje sprzed nieco ponad wieku ochoczo podglądamy w filmach i serialach. Zaczytujemy się w książkach z rozbudowanym wątkiem historii obyczaju. Warto poświęcić tej barwnej przeszłości chwilę uwagi, by zrozumieć, skąd biorą się nasze dzisiejsze obyczaje. A może i lepiej rozpoznać własne oczekiwania i reakcje?

 - Dlaczego grzeczność pozostaje tak nieuchwytna, a dobrze wychowanego człowieka rozpoznajemy intuicyjnie, niemal od pierwszego spojrzenia?

- Czy tytułomania to uniwersalny sposób okazywania szacunku?

- Z jakiego powodu „bycie miłym” nie ma dziś najlepszego PR-u?

- Jak nasze przywiązanie do tego, co z klasą i na poziomie, wykorzystuje współczesny marketing?

 Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć (z pomocą publiczności) w czasie krótkiego wykładu.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2022-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe In vino veritas – kilka refleksji chemika

Wino towarzyszy ludzkości od bez mała 7 tysięcy lat. Wiąże się z nim ogromna wiedza poparta doświadczeniem licznych pokoleń. Dzięki współczesnym narzędziom badawczym można wniknąć głęboko w jego skład, a nawet odkrywać tajniki historii. Wykładowca nie jest specjalistą od wina, ale postara się rozwinąć myśl genialnego fizyka Prof. Richarda Feynmana, że „przyglądając się uważnie szklance wina można w niej dojrzeć cały Wszechświat”. W związku z tym poruszone zostaną różnorodne zagadnienia związane z chemią, biochemią, fizyką, a nawet kosmologią. Degustacja wina nie jest przewidziana.

Nauki chemiczne
 • wt., 2022-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe Jak pracuje nowoczesne laboratorium? Wycieczka od genu do białka

Spotkanie ma na celu pokazanie uczestnikom jak zorganizowane jest nowoczesne laboratorium badawcze oraz uświadomienie jak dokładnie wygląda ścieżka od sekwencji DNA na komputerze (genu) do badań na białkach. Grupa Biologii Strukturalnej zainteresowana jest tym w jaki sposób aminokwasy budujące białka ułożone są w przestrzeni (struktura), co bezpośrednio przekłada się na pełnione przez nie funkcje. Poznanie struktury, a co za tym idzie funkcji biomolekuły jest zazwyczaj pierwszym krokiem w opracowywaniu nowych leków.

Nauki biologiczne
 • wt., 2022-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe Piramidy finansowe - jak uniknąć wyłudzenia

Słaba oferta banków i funduszy inwestycyjnych, spadki na giełdzie a jednocześnie wysoka inflacja - sprzyjają aktywności piramid finansowych. Celem piramid jest wyłudzenie oszczędności klientów. Skuteczny marketing piramid polega na oferowaniu bardzo wysokich stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału.

      Mimo głośnych bankructw piramid finansowych, jak np. Fundusz Bernarda Madoffa (USA), który sprzeniewierzył ok. 65 mld USD, czy Amber Gold (Polska); gdzie stracone środki klientów wyniosły ok. 668 mln zł, a odzyskać udało się niecałą połowę, powstają kolejne piramidy na świecie (także o zasięgu międzynarodowym).

      Jak się efektywnie ustrzec przed utratą kapitału? Po pierwsze ocenić ofertę; tj. czy oferowana stopa zwrotu (oprocentowanie) jest znacząco wyższa niż występujące stopy na rynku bankowym i giełdowym? Po drugie czy firma oferująca lokaty (środki finansowe, papiery wartościowe, inwestycje w złoto itp.) jest licencjonowana i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego? Po trzecie czy firma znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych KNF? Po czwarte czy w umowie lokaty są jakieś gwarancje lub zabezpieczenia spłaty lokaty?

      Popyt klientów na ofertę piramid kreuje wiele czynników; np. nadmierne zaufanie do danej firmy, niekompetencja finansowa, brak informacji w internecie, ale także chciwość i chęć szybkiego wzbogacenia się.

      Jest też problem, dlaczego władze państwowe wielu krajów nie mogą uporać się ze skuteczna dezaktywacją zjawiska piramid. Klienci mogą jednak liczyć na wsparcie szeregu instytucji państwowych w tym obszarze m.in. Rzecznika Finansowego. [P. Masiukiewicz Piramidy finansowe, PWN, Warszawa, 2015]

Nauki ekonomiczne
 • wt., 2022-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe Ekologiczna energia z węgla, czyli o super własnościach superkondensatorów

Kondensatory jako proste elementy wielu układów elektronicznych są znane większości z nas. Niewiele osób jednak wie, że z biegiem rozwoju nauki, układy te nabrały szereg specyficznych cech, czego rezultatem jest wydzielenie odrębnej grupy urządzeń magazynujących energię elektryczną zwanych superkondensatorami. Z powodu rosnącego zanieczyszczenia środowiska i niekorzystnych zmian klimatycznych, zamiast korzystać z kopalnych źródeł energii (węgla, ropy, gazu), powinniśmy znacznie szerzej rozważać zrównoważone technologie alternatywne (energię słońca, wiatru, czy wody). Będziemy do tego celu potrzebować jednak efektywnych jej magazynów. Warunki pogodowe są bowiem zmienne, a nie każdy ma przywilej mieszkać na przykład w rejonie o wysokim nasłonecznieniu. Niezwykle użytecznym magazynem energii mogą stać się właśnie superkondensatory zbudowane ze specyficznych materiałów węglowych, tj. takich których jeden gram suchej masy zajmuje powierzchnię równą nawet połowie boiska piłkarskiego. Nie trudno sobie wyobrazić, ile ładunku elektrycznego możemy zatem zgromadzić w takim urządzeniu. Są to ogromne ilości dostępne natychmiastowo, co oznacza że możemy naładować superkondensator w przeciągu kilku sekund, a nie kilku godzin jak klasyczną baterię, czy akumulator. I o tym będą nasze warsztaty. Zapoznamy się na nich z budową i zasadą działania superkondensatorów, ich realnymi zastosowaniami, zaletami i ograniczeniami.  Zbudujemy również kilka prawdziwych, w pełni sprawnych urządzeń, które wykorzystamy jako źródło zasilania małych urządzeń elektronicznych (zabawki, zegarka, itp.). Pokażemy zatem, że energia pozyskana z węgla może być jak najbardziej ekologiczna.

Nauki chemiczne
 • śr., 2022-09-21 15:00

©2022 Festiwal Nauki