Kluby

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Barwy chemii

Eksperymentuj z nami w laboratorium chemicznym. Odkrywaj niezwykły barwny świat związków chemicznych.

Nauki chemiczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • pon., 2023-09-18 16:00
Spotkanie festiwalowe Dobre miejsce do życia. Nowoczesne trendy w rozwoju miast

Podczas wykładu przedstawione zostaną najważniejsze koncepcje i trendy rozwoju współczesnych miast. Omówione zostaną zmiany w podejściu w polityce miejskiej do tworzenia przestrzeni przyjaznych do życia, pociągających za sobą zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni. Według tej koncepcji współczesne miasto powinno być przede wszystkim miejscem, gdzie dobrze i wygodnie żyje się mieszkańcom, a ludzie mogą korzystać z przestrzeni miejskiej. Kolejnym priorytetem jest tworzenie miast zrównoważonych, wdrażąjących ekologiczne technologie, powodujących, że życie w mieście mniej obciąża środowisko. Tworzone i pielęgnowane są tereny zielone, także w skali mikro (np. parki kieszonkowe). Kolejna zmiana dotyczy poruszania się po mieście i ograniczania w nim liczby samochodów oraz ruchu samochodowego, rozbudowywane w tym celu są sieci ścieżek rowerowych, transport publiczny, czy infrastruktura dla pojazdów elektrycznych. Trzecim głównym trendem jest wdrażanie koncepcji smart city, zakładającej wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem, a także wykorzystanie różnego rodzaju danych, które są pozyskiwane w celu usprawnienia usług miejskich. Technologie cyfrowe wkraczają w nowe dziedziny życia, co powoduje, że można je wykorzystywać na bardzo szerokim polu i wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia.

Nauki społeczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • wt., 2023-09-19 15:00
Spotkanie festiwalowe Oddziaływanie światła z materią-fluorymetryczne oznaczanie zawartości chininy w napojach typu tonik

Chinina jest jednym z alkaloidów pozyskiwanych z kory drzewa chinowego. Budowa cząsteczkowa chininy nadaje jej określone właściwości chemiczne. Jest słabo rozpuszczalna w wodzie. Ma właściwości alkaliczne. Z kwasami tworzy sole, np.

chlorowodorek chininy, dwuwodorosiarczan(VI) chininy, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Podczas naświetlania promieniowaniem elektromagnetycznym, bliskim nadfioletem (np. wiązką o długości fali 365 nanometrów, typowo wykorzystywaną w testerach do banknotów), chinina emituje własne światło widzialne o niebieskiej barwie. Zjawisko to nazywane jest fluorescencją.

Chinina ma zastosowanie w przemyśle spożywczym jako aromat. Jest związkiem odpowiedzialnym za

charakterystyczny gorzki smak powszechnie znanego napoju bezalkoholowego- toniku. W Unii Europejskiej za dopuszczalną dawkę uznaje się 6.74 miligramów chininy na 100 mililitrów toniku. Sprzedawany w sklepach tonik może zawierać od 21 do 83 miligramów chlorowodorku chininy w 1 litrze płynu opartego na wodzie.

W trakcie 120-minutowych warsztatów uczestnicy:

• poznają właściwości optyczne chininy w interakcji z bliskim nadfioletem oraz zjawisko fluorescencji;

• zdobędą ogólną wiedzę na temat metod fluorymetrycznych i ich zastosowania w nauce, przemyśle, medycynie;

• będą mieli możliwość zapoznania się z budową oraz zasadą działania spektrofluorymetru;

• dokonają analizy ilościowej chininy w komercyjnie dostępnym napoju typu tonik.

Nauki chemiczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • wt., 2023-09-19 15:00
 • śr., 2023-09-20 15:00
 • czw., 2023-09-21 15:00
 • pt., 2023-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Przetwarzanie i wizualizacja danych lokalizowanych: zamożność gminy a wyniki matury

W biznesie i analizach społecznych ogromne znaczenie mają dane z tzw. systemów GIS (geograficznych systemów informacyjnych). Wspólną cechą tych danych jest ulokowanie poszczególnych obserwacji w miejscu na powierzchni Ziemi określonym współrzędnymi geograficznymi. Odpowiednio przetwarzając te dane, można uzyskać cenne wnioski. Wymaga to jednak wykorzystania odpowiednich narzędzi i kompetencji, w które uczestnicy spotkania zostaną wyposażeni. Wykorzystując dane o wynikach matury z matematyki w wybranych województwach, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o zależność tych wyników od sytuacji ekonomicznej okolicy, w której znajduje się dana szkoła. W tym celu (i) pobierzemy odpowiednie dane, (ii) dokonamy geokodowania (czyli zamiany adresu "pocztowego" na współrzędne geograficzne), (iii) przedstawimy wyniki na mapie, (iv) zagregujemy odpowiednio do ogólnodostępnych danych o sytuacji finansowej gmin i powiatów, (v) przygotujemy wykresy pozwalające na wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Uczestnicy warsztatu będą mogli wykorzystać otrzymane kody, by samodzielnie powtórzyć analizę dla innego zbioru danych o analogicznej strukturze.

Nauki społeczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
Spotkanie festiwalowe Zielona energia z węgla, czyli o super własnościach superkondensatorów

Kondensatory, jako proste elementy wieluu układów elektronicznych są znane większości z nas. Niewiele osób jednak wie, że z biegiem rozwoju nauki, układy te nabrały szereg specyficznych cech, czego rezultatem jest wydzielenie odrębnej grupy urządzeń magazynujących energię elektryczną zwanych superkondensatorami. Z powodu rosnącego zanieczyszczenia środowiska i niekorzystnych zmian klimatycznych, zamiast korzystać z kopalnych źródeł energii (węgla, ropy, gazu), powinniśmy znacznie szerzej rozważać zrównoważone technologie alternatywne (energię słońca, wiatru, czy wody). Będziemy do tego celu potrzebować jednak efektywnych jej magazynów. Warunki pogodowe są bowiem zmienne, a nie każdy ma przywilej mieszkać na przykład w rejonie o wysokim nasłonecznieniu. Niezwykle użytecznym magazynem energii mogą stać się właśnie superkondensatory zbudowane ze specyficznych materiałów węglowych, tj. takich których jeden gram suchej masy zajmuje powierzchnię równą nawet połowie boiska piłkarskiego. Nie trudno sobie wyobrazić, ile ładunku elektrycznego możemy zatem zgromadzić w takim urządzeniu. Są to ogromne ilości dostępne natychmiastowo, co oznacza że możemy naładować superkondensator w przeciągu kilku sekund, a nie kilku godzin jak klasyczną baterię, czy akumulator. I o tym będą nasze warsztaty. Zapoznamy się na nich z budową i zasadą działania superkondensatorów, ich realnymi zastosowaniami, zaletami i ograniczeniami.  Zbudujemy również kilka prawdziwych, w pełni sprawnych urządzeń, które wykorzystamy jako źródło zasilania małych urządzeń elektronicznych (zabawki, zegarka, itp.). Pokażemy zatem, że energia pozyskana z węgla może być jak najbardziej ekologiczna.

Nauki chemiczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • wt., 2023-09-19 15:00
 • śr., 2023-09-20 15:00
 • czw., 2023-09-21 15:00
 • pt., 2023-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Zmiany demograficzne - wyzwanie i szansa współczesności

Spotkanie koncentruje się na wskazaniu przyczyn i konsekwencji współczesnych zmian demograficznych. Zmiany demograficzne należą do jednych z najistotniejszych determinant rozwoju lub jego hamowania tak w układzie krajów, regionów jak i świata.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • wt., 2023-09-19 15:00
Spotkanie festiwalowe Barwy chemii

Eksperymentuj z nami w laboratorium chemicznym. Odkrywaj niezwykły barwny świat związków chemicznych.

Nauki chemiczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • pon., 2023-09-18 16:00
Spotkanie festiwalowe Imigranci w miastach UE

Zjawisko migracji, choć obecne od zawsze, nigdy nie odbywało się w tak szerokiej skali i nie budziło tak wiele kontrowersji jak współcześnie. Migracje mają wiele zróżnicowanych oblicz: mogą mieć charakter przymusowy  (gdy migranci uciekają przed wojną lub prześladowaniami politycznymi) lub ekonomiczny – gdy migranci zmieniają miejsce zamieszkania w poszukiwaniu lepszych zarobków i warunków życia. Migrują zarówno kadry wysokokwalifikowane (wtedy mowa o klasie metropolitalnej lub ekspatach) jak i osoby o niższych kwalifikacjach. Społeczność migrantów jest więc bardzo zróżnicowana pod względem kulturowym i zawodowym, a tym samym ma różne potrzeby i w inny sposób może też oddziaływać na społeczność przyjmującą.
Społeczeństwa w krajach członkowskich UE starzeją się, napływ migrantów może spowolnić ten proces oraz powstrzymać jego negatywne konsekwencje, np. zapełnić powstające niedobory na rynku pracy. Jednak czy migranci „wpiszą się” w społeczności przyjmujące, czy będą razem z nimi budowali dobrobyt zależy nie tylko od nich samych i od podejścia społeczności przyjmującej, ale też od polityki integracyjnej prowadzonej przez władze centralne i lokalne (czyli działań mających pomóc się zintegrować). Analizowany w ten sposób proces migracji jest więc szansą na powstrzymanie niekorzystnych procesów demograficznych, a zarazem wyzwaniem.
Proponowane spotkanie będzie miało formę wykładu przeplatanego dyskusją z uczestnikami. Dyskusji na temat własnych doświadczeń i obserwacji sprzyja fakt, że polskie miasta są zamieszkiwane przez coraz większe grupy migrantów różnej narodowości, a sama Polska zmieniła swój status z kraju emigracyjnego na emigracyjno-imigracyjny (co oznacza, że wielu Polaków wyjeżdża za granicę, ale równocześnie do Polski przyjeżdża coraz więcej migrantów z innych krajów).

 

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 16:00
Spotkanie festiwalowe Zadziwiający (Wszech)świat czarnych dziur

Czarne dziury to najbardziej tajemnicze obiekty we Wszechświecie. I chociaż wszyscy o nich słyszeli, to nikt ich nie widział. Z wykładu dowiemy się, skąd właściwie biorą się czarne dziury, jakie są ich niezwykłe właściwości i w jaki sposób moglibyśmy ich użyć do podróży do innych części Wszechświata. Odkryjemy, że czarne dziury mogłyby być domem dla kosmicznych cywilizacji i porozmawiamy o długowieczności czarnych dziur. Wykład dla dzieci i dorosłych o dowolnym stopniu zaawansowania.

Nauki fizyczne
 • pon., 2023-09-18 16:00
Spotkanie festiwalowe Duże modele zwierzęce w badaniach przedklinicznych innowacyjnych leków i wyrobów medycznych

Duże modele zwierzęce (świnia, owca, krowa) oprócz swojej podstawowej funkcji czyli dostarczania ludziom pokarmu od wieków spełniają jeszcze jedną bardzo ważną rolę. Od wieków odgrywały ogromną rolę w procesie rozwoju nauk medycznych. Pierwsze doniesienia na temat badań eksperymentalnych na zwierzętach datuje się na ok. 305-245 rok p.n.e. W kolejnych wiekach naszej ery obserwowaliśmy intensywny rozwój nauki oraz medycyny, który dzięki zwierzętom pozwolił opanować wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii oraz patofizjologii zarówno zwierząt jak i ludzi.

Zgodnie z wytycznymi i prawem, pomimo bardzo intensywnego rozwoju biotechnologii i technologii medycznych, badania na zwierzętach są w dalszym ciągu niezastąpionym „narzędziem” do opracowywania nowych metod diagnostycznych, terapii, wyrobów medycznych oraz leków dla ludzi. Najbardziej znanymi modelami zwierzęcymi są gryzonie, jednak w ostatnich latach, coraz większe uznanie w badaniach przedklinicznych zdobyły modele zwierząt gospodarskich, takich jak świnia, owca czy krowa.

Badania przedkliniczne mają na celu potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa badanej substancji przed rozpoczęciem badań klinicznych z udziałem człowieka. Pozwalają one również poznać mechanizmy molekularne powodujące daną jednostkę chorobową. Rozwój przedkliniczny wymaga zatem opracowania modelu zwierzęcego, który będzie odzwierciedlał funkcje biologiczne i fizjologiczne organizmu badanego, a także uwzględniał podobieństwa i różnice międzygatunkowe, zwłaszcza w kontekście toksyczności i farmakokinetyki przyszłego produktu leczniczego.

Badania kliniczne z udziałem ludzi, można rozpocząć po charakterystyce profilu bezpieczeństwa cząsteczki „kandydującej”. Określa się go w nieklinicznych badaniach toksyczności w odniesieniu do narządów docelowych, w zależności od dawki oraz potencjalnej odwracalności. Ten etap pozwala zdefiniować potencjalne działania niepożądane, których ryzyko wystąpienia mogłoby przewyższyć zaplanowane korzyści dla docelowych pacjentów. Podobnie wygląda proces rejestracyjny wyrobów medycznych. Gotowy produkt, w zależności od swojej kategorii musi być przebadany na modelu zwierzęcym.

Nauki biologiczne
 • pon., 2023-09-18 17:00
Spotkanie festiwalowe O poszukiwaniu igły w stogu siana

Podczas wykładu zostaną omówione podstawy techniki obliczeniowej zwanej analizą przedziałową oraz jej zastosowanie w obliczeniach komputerowych do dowodzenia twierdzeń i testowania hipotez matematycznych takich jak:  problem Keplera, czyli jak pakować pomarańcze w skrzynkach, aby zmieścić ich jak najwięcej, stabilność Układu Słonecznego, czyli czy planety krążąc dookoła Słońca w przyszłości nie pozderzają się, czy wreszcie testy hipotezy Riemanna, wciąż hipotezy, nie twierdzenia, będącej jednym z najsłynniejszym nierozwiązanych problemów matematycznych.

Nauki techniczne
 • pon., 2023-09-18 17:00
Spotkanie festiwalowe Rosja jako nowe imperium zła?

O imperium zła mówił jako pierwszy Ronald Reagan. Czy dziś tym imperium stała się Rosja?

Nauki społeczne
 • pon., 2023-09-18 17:00
Spotkanie festiwalowe Smart city - jak wygląda przyszłość miast? 

Wykład poświęcony jest tematyce rozwoju nowoczesnych miast. Przedstawia on koncepcję smart city oraz czynniki sprzyjające i utrudniające jej realizację. W ramach wykładu zaprezentowane zostaną również przykłady projektów realizowanych w miastach określanych jako inteligentne.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 17:00
Spotkanie festiwalowe Tajemnice bogactwa i ubóstwa krajów: dlaczego różnimy się tak bardzo?

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego niektóre kraje na świecie są bardzo bogate, podczas gdy inne zmagają się z ubóstwem? Czy kiedykolwiek zadawaliście sobie pytanie, co naprawdę oznacza, że kraj jest bogaty lub biedny? Jeśli tak, to wykład pt. "Tajemnice bogactwa i ubóstwa krajów: dlaczego różnimy się tak bardzo?" jest dla Was!

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 17:00
 • wt., 2023-09-19 17:00
 • śr., 2023-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Warsztaty wystąpień publicznych

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą poznać oraz poćwiczyć stosowanie najważniejszych zasad skutecznego komunikowania się z odbiorcami przez mowę oraz elementy języka niewerbalnego, takie jak kontakt wzrokowy, gestykulacja czy postawa ciała.

Nauki społeczne
 • pon., 2023-09-18 17:30
Spotkanie festiwalowe Zrównoważony rozwój miast w UE

Koncepcja zrównoważonego rozwoju została rozpowszechniona w 1987 r. w raporcie „Nasza wspólna przyszłość”. Rozwój zrównoważony został zdefiniowany jako taki, który zaspokaja potrzeby współczesnego pokolenia, bez narażania na szwank możliwości zaspokajania potrzeb przez przyszłe pokolenia. Ze wskazanego raportu wynikają trzy podstawowe filary wzrostu – konieczność zaspokajania potrzeb, sprawiedliwość społeczna w wymiarze wewnątrz i międzypokoleniowym, ograniczenia narzucane gospodarce przez środowisko. Podkreślić należy, ze rozwój zrównoważony nie ma być synonimem hamulca rozwoju gospodarczego, ale nowym podejściem do niego. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób kształtować rozwój miast, aby był on zrównoważony?
Niemal 40 lat po ukazaniu się raportu „Nasza wspólna przyszłość” miasta są rozwijane wg wielu, mniej lub bardziej znanych modeli, wpisujących się w koncepcję wzrostu zrównoważonego. Można tu wskazać koncepcje koncentrujące się na pożądanych kierunkach rozwoju przestrzennego np. koncepcje miasta zwartego, miasta zielonego, miasta ekologicznego, miasta smart, nowego urbanizmuitp., a także koncepcje dotyczące jakości życia w mieście, w szczególności w kontekście sprawiedliwości społecznej, zrównoważonej gospodarki miejskiej, czyli np. self-reliant city, just city czy community garden.

Podczas warsztatu, prowadząca będzie omawiać wybrane koncepcje na przykładzie miast, które faktycznie podjęły próby ich wdrażania, ze wskazaniem sukcesów i porażek w tym procesie. Prowadząca będzie też angażowała do dyskusji uczestników warsztatów, odwołując się do ich obserwacji życia w Warszawie i innych miast, zachęcając też do burzy mózgów i pracy w podziale na małe grupy.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 17:30
Spotkanie festiwalowe Agile

Agile to jedno z najnowocześniejszych podejść do zarządzania projektami i tworzenia oprogramowania, dostarczające klientom i interesariuszom rozwiązania szybciej niż tradycyjne podejścia kaskadowe. Lean Six Sigma to połączenie dwóch filozofii optymalizacji procesów. Celem Lean jest skrócenie czasu realizacji procesu i usuwanie niepotrzebnych kroków niedostarczających wartości dodanej. Natomiast Six Sigma skupia się na uzyskaniu jak największej przewidywalności oraz powtarzalności w procesie. Z kolei DevOps jest kulturą organizacyjną, której celem jest zapewnienie dobrej współpracy pomiędzy działami wytwarzania oprogramowania (Dev) i zarządzania systemami (Ops).

W trakcie spotkania:

 1. Opowiemy o filozofiach stanowiących filary Lean Six Sigma.
 2. Przedstawimy konkretną instrukcję rozwiązywania problemów.
 3. Opowiemy o technikach i narzędziach optymalizacyjnych oraz ich praktycznym zastosowaniu.

Materiały dla uczestników:

Uczestnicy warsztatu otrzymają kompletne kody stworzone podczas spotkania wraz z komentarzami

prowadzącego.

Miejsce:

Webinar odbędzie się w formie transmisji live na Facebooku LabMasters. Transmisja zostanie uruchomiona 15 minut przed startem webinaru. Polub FB LabMasters, aby otrzymać powiadomienie o starcie transmisji: https://www.facebook.com/LabMasters.SzkolimyAnalizujemyDoradzamy

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 18:00
Spotkanie festiwalowe Co to jest polaryzacja?

Jak działają okulary z polaryzacją? Czym ona w ogóle jest? Z wykładu dowiemy się, na czym polega polaryzacja fal, jak objawia się na co dzień w naszym życiu i jakich fal dotyczy. Zjawisko to zostanie zademonstrowane w praktyce na przykładzie nadajnika i odbiornika mikrofal, między które będziemy wstawiać różne przedmioty.

Nauki fizyczne
 • pon., 2023-09-18 18:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego wynagrodzenie pracowników musi być sprawiedliwe?

Z badań wynika, że w polskich realiach jawność i znajomość zasad wynagradzania nie ma znaczenia, gdy konstrukcja systemu wynagradzania nie jest postrzegana jako sprawiedliwa. W praktyce oznacza to konieczność uwzględnienia zasad sprawiedliwości w systemie wynagradzania, zanim zostanie on ujawniony i wytłumaczony pracownikom. Należy zastosować mechanizmy, które doprowadzą do równego wynagrodzenia za pracę tej samej wartości i odpowiedniego różnicowania w przypadku zróżnicowanych zadań. W wystąpieniu udzielę odpowiedzi na pytania, jakie działania prowadzą do systemu wynagradzania, który będzie uznany za sprawiedliwy.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 18:00
Spotkanie festiwalowe Dług publiczny: przyjaciel czy wróg? Odkrywamy tajniki zadłużenia państw

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego kraje pożyczają pieniądze? Na wykładzie pt. "Dług publiczny: przyjaciel czy wróg? Odkrywamy tajniki zadłużenia państw" odpowiemy sobie na pytanie, czym jest dług publiczny, dlaczego państwa decydują się na zaciąganie długów i jakie są tego konsekwencje. Zastanowimy się również nad tym, kiedy dług staje się szczególnie niebezpieczny - przytaczając przykłady krajów z wysokim poziomem zadłużenia.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 18:00
 • wt., 2023-09-19 18:00
 • śr., 2023-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków z cyklu „Educare necesse est…”.

Tegoroczny temat obrad to „Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX w.”. Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania w praktyce szkolnej źródeł archiwalnych charakteryzujących sytuację i rolę kobiety w okresie od średniowiecza do końca XX w. Przedmiotem obrad chcemy uczynić następujące zagadnienia:

– kobieta w społeczeństwie (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki);

– źródła archiwalne dotyczące sytuacji i roli kobiety (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki) — charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko;

– edukacyjny potencjał projektów przedstawiających pozycję kobiety w społeczeństwie — przykłady dobrych praktyk.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2023-09-19 09:00
 • śr., 2023-09-20 09:00
Spotkanie festiwalowe Chemiczny plac zabaw

Chemiczny plac zabaw to niezwykłe doświadczenia chemiczne wykonywane przez najmłodszych z asystą opiekuna. Adresatami są dzieci w wieku 4-8 lat. Eksperymenty w ramach proponowanych warsztatów dopasowane są do wiedzy i umiejętności uczestników. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną w pełni  bezpieczne odczynniki i materiały, głównie artykuły gospodarstwa domowego. Podczas warsztatów dzieci zapoznają się z niezwykłym światem chemii. Samodzielnie będą wykonywać eksperymenty, które przybliżą im tajemnice otaczającego nas świata. Podczas zajęć będą miały możliwość stworzenia sztucznego śniegu, sensorycznej masy plastycznej, kolorowej „magmy”, oraz własnych pachnących kul do kąpieli. Bawiąc się cieczą nieniutonowską poznają podstawowe prawa nauk ścisłych. Chemiczny plac zabaw to doskonały sposób na poszerzenie wiedzy i zainteresowań, rozbudzenie pasji do nauki a jednocześnie wyśmienitą zabawę.

Nauki chemiczne
 • wt., 2023-09-19 15:00
 • wt., 2023-09-19 16:00
 • śr., 2023-09-20 15:00
 • śr., 2023-09-20 16:00
Spotkanie festiwalowe Chiny poza TikTokiem. Geografia Chin poprzez pismo

Celem warsztatów jest wprowadzenie do sinologii - wiedzy o Chinach: podstaw wiedzy o języku mandaryńskim, nauki znaków i zwrotów oraz - przez znaki - wiedzy o największych chińskich prowincjach i miastach. Zajęcia rozpoczną się od dyskusji wiedzy o Chinach pośród uczestników, następnie zapoznania z mapą Chin, wskazaniem miast, które młodzi badacze mają w przyszłości szansę odwiedzić z multimedialną prezentacją ich najważniejszych zabytków, interesujących miejsc, znaków i znaczenia nazwy danego miejsca, użytecznych słów i zwrotów grzecznościowych. Prowadzący zapewnia praktyczny charakter zajęć, aktywizację uczestników w dyskusji, sesji pytań, prostej nauce pisania i mówienia.

Nauki społeczne
 • wt., 2023-09-19 15:00
Spotkanie festiwalowe Dobre miejsce do życia. Nowoczesne trendy w rozwoju miast

Podczas wykładu przedstawione zostaną najważniejsze koncepcje i trendy rozwoju współczesnych miast. Omówione zostaną zmiany w podejściu w polityce miejskiej do tworzenia przestrzeni przyjaznych do życia, pociągających za sobą zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni. Według tej koncepcji współczesne miasto powinno być przede wszystkim miejscem, gdzie dobrze i wygodnie żyje się mieszkańcom, a ludzie mogą korzystać z przestrzeni miejskiej. Kolejnym priorytetem jest tworzenie miast zrównoważonych, wdrażąjących ekologiczne technologie, powodujących, że życie w mieście mniej obciąża środowisko. Tworzone i pielęgnowane są tereny zielone, także w skali mikro (np. parki kieszonkowe). Kolejna zmiana dotyczy poruszania się po mieście i ograniczania w nim liczby samochodów oraz ruchu samochodowego, rozbudowywane w tym celu są sieci ścieżek rowerowych, transport publiczny, czy infrastruktura dla pojazdów elektrycznych. Trzecim głównym trendem jest wdrażanie koncepcji smart city, zakładającej wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem, a także wykorzystanie różnego rodzaju danych, które są pozyskiwane w celu usprawnienia usług miejskich. Technologie cyfrowe wkraczają w nowe dziedziny życia, co powoduje, że można je wykorzystywać na bardzo szerokim polu i wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia.

Nauki społeczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • wt., 2023-09-19 15:00
Spotkanie festiwalowe Finanse zmieniającego się świata

Spotkanie w oparciu o wykład z elementami dyskusji. Poruszane będą tematy z zakresu innowacyjnych form płatności bezgotówkowych oferowane przez typowe instytucje finansowe jak banki i potentaci kart płatniczych tj. visa, mastercard ale tez tzw. parabanki. Poruszona zostanie kwestia waluty cyfrowej jako przyszłość czy koegzystencja a może zagrożenie dla pieniądza tradycyjnego. Omówione zostaną przykłady płatności bezgotówkowych na świecie od Azji po Europę, Afrykę czy Amerykę Południową. Poruszona zostanie kwestia pokolenia X, Y, Z oraz " silver generation" na  współczesnym zdigitalizowanym rynku finansowym.

Nauki ekonomiczne
 • wt., 2023-09-19 15:00
Spotkanie festiwalowe Oddziaływanie światła z materią-fluorymetryczne oznaczanie zawartości chininy w napojach typu tonik

Chinina jest jednym z alkaloidów pozyskiwanych z kory drzewa chinowego. Budowa cząsteczkowa chininy nadaje jej określone właściwości chemiczne. Jest słabo rozpuszczalna w wodzie. Ma właściwości alkaliczne. Z kwasami tworzy sole, np.

chlorowodorek chininy, dwuwodorosiarczan(VI) chininy, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Podczas naświetlania promieniowaniem elektromagnetycznym, bliskim nadfioletem (np. wiązką o długości fali 365 nanometrów, typowo wykorzystywaną w testerach do banknotów), chinina emituje własne światło widzialne o niebieskiej barwie. Zjawisko to nazywane jest fluorescencją.

Chinina ma zastosowanie w przemyśle spożywczym jako aromat. Jest związkiem odpowiedzialnym za

charakterystyczny gorzki smak powszechnie znanego napoju bezalkoholowego- toniku. W Unii Europejskiej za dopuszczalną dawkę uznaje się 6.74 miligramów chininy na 100 mililitrów toniku. Sprzedawany w sklepach tonik może zawierać od 21 do 83 miligramów chlorowodorku chininy w 1 litrze płynu opartego na wodzie.

W trakcie 120-minutowych warsztatów uczestnicy:

• poznają właściwości optyczne chininy w interakcji z bliskim nadfioletem oraz zjawisko fluorescencji;

• zdobędą ogólną wiedzę na temat metod fluorymetrycznych i ich zastosowania w nauce, przemyśle, medycynie;

• będą mieli możliwość zapoznania się z budową oraz zasadą działania spektrofluorymetru;

• dokonają analizy ilościowej chininy w komercyjnie dostępnym napoju typu tonik.

Nauki chemiczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • wt., 2023-09-19 15:00
 • śr., 2023-09-20 15:00
 • czw., 2023-09-21 15:00
 • pt., 2023-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Zielona energia z węgla, czyli o super własnościach superkondensatorów

Kondensatory, jako proste elementy wieluu układów elektronicznych są znane większości z nas. Niewiele osób jednak wie, że z biegiem rozwoju nauki, układy te nabrały szereg specyficznych cech, czego rezultatem jest wydzielenie odrębnej grupy urządzeń magazynujących energię elektryczną zwanych superkondensatorami. Z powodu rosnącego zanieczyszczenia środowiska i niekorzystnych zmian klimatycznych, zamiast korzystać z kopalnych źródeł energii (węgla, ropy, gazu), powinniśmy znacznie szerzej rozważać zrównoważone technologie alternatywne (energię słońca, wiatru, czy wody). Będziemy do tego celu potrzebować jednak efektywnych jej magazynów. Warunki pogodowe są bowiem zmienne, a nie każdy ma przywilej mieszkać na przykład w rejonie o wysokim nasłonecznieniu. Niezwykle użytecznym magazynem energii mogą stać się właśnie superkondensatory zbudowane ze specyficznych materiałów węglowych, tj. takich których jeden gram suchej masy zajmuje powierzchnię równą nawet połowie boiska piłkarskiego. Nie trudno sobie wyobrazić, ile ładunku elektrycznego możemy zatem zgromadzić w takim urządzeniu. Są to ogromne ilości dostępne natychmiastowo, co oznacza że możemy naładować superkondensator w przeciągu kilku sekund, a nie kilku godzin jak klasyczną baterię, czy akumulator. I o tym będą nasze warsztaty. Zapoznamy się na nich z budową i zasadą działania superkondensatorów, ich realnymi zastosowaniami, zaletami i ograniczeniami.  Zbudujemy również kilka prawdziwych, w pełni sprawnych urządzeń, które wykorzystamy jako źródło zasilania małych urządzeń elektronicznych (zabawki, zegarka, itp.). Pokażemy zatem, że energia pozyskana z węgla może być jak najbardziej ekologiczna.

Nauki chemiczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • wt., 2023-09-19 15:00
 • śr., 2023-09-20 15:00
 • czw., 2023-09-21 15:00
 • pt., 2023-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Zmiany demograficzne - wyzwanie i szansa współczesności

Spotkanie koncentruje się na wskazaniu przyczyn i konsekwencji współczesnych zmian demograficznych. Zmiany demograficzne należą do jednych z najistotniejszych determinant rozwoju lub jego hamowania tak w układzie krajów, regionów jak i świata.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • wt., 2023-09-19 15:00
Spotkanie festiwalowe Chemiczny plac zabaw

Chemiczny plac zabaw to niezwykłe doświadczenia chemiczne wykonywane przez najmłodszych z asystą opiekuna. Adresatami są dzieci w wieku 4-8 lat. Eksperymenty w ramach proponowanych warsztatów dopasowane są do wiedzy i umiejętności uczestników. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną w pełni  bezpieczne odczynniki i materiały, głównie artykuły gospodarstwa domowego. Podczas warsztatów dzieci zapoznają się z niezwykłym światem chemii. Samodzielnie będą wykonywać eksperymenty, które przybliżą im tajemnice otaczającego nas świata. Podczas zajęć będą miały możliwość stworzenia sztucznego śniegu, sensorycznej masy plastycznej, kolorowej „magmy”, oraz własnych pachnących kul do kąpieli. Bawiąc się cieczą nieniutonowską poznają podstawowe prawa nauk ścisłych. Chemiczny plac zabaw to doskonały sposób na poszerzenie wiedzy i zainteresowań, rozbudzenie pasji do nauki a jednocześnie wyśmienitą zabawę.

Nauki chemiczne
 • wt., 2023-09-19 15:00
 • wt., 2023-09-19 16:00
 • śr., 2023-09-20 15:00
 • śr., 2023-09-20 16:00
Spotkanie festiwalowe Od poczęcia do narodzin – pomoc człowiekowi w przyjściu na świat

Chcemy opowiedzieć o rozwoju człowieka od poczęcia do narodzin.

Będziemy mówić o zdrowiu prokreacyjnym, zapłodnieniu, ciąży, rozwoju wewnątrzmacicznym człowieka, porodzie, połogu, pielęgnowaniu noworodka, karmieniu piersią. Celem szczególnym jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczestników – otwartość na pytania, wątpliwości, wsparcie informacyjne. Zajęcia mają charakter interaktywny z wykorzystaniem modeli, fantomów, zdjęć, prezentacji multimedialnej.

Nauki medyczne
 • wt., 2023-09-19 16:00
Spotkanie festiwalowe Sekrety laboratorium genetycznego

Co za zamkniętymi drzwiami laboratoriów robią naukowcy badający geny? Jak wyglądają ich specjalistyczne urządzenia? Do czego służy PCR i czym jest elektroforeza? I co to ma w ogóle wspólnego z DNA? Przyjdź a nie tylko poznasz odpowiedzi na te i inne genetyczne pytania, ale też własnoręcznie zrobisz elektroforezę i zobaczysz świecące DNA.

Nauki medyczne
 • wt., 2023-09-19 16:00
Spotkanie festiwalowe Wyspy tropikalne we współczesnym świecie

Współczesne wyspy tropikalne postrzeganie jako raj na ziemi - słońce, plaże, piasek. Są marzeniem wielu turystów. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. Wyspy tropikalne spotykają się z wieloma wyzwaniami - klimatycznymi - podnoszeniem się poziomem wód oceanicznych, huraganami, trzęsieniami ziem, wybuchami wulkanów, falami tsunami; społecznymi - ubóstwem, rozwarstwieniami społecznymi, problemami ze słodką wodą, czy żywnością. Część wysp dotyka również silna presja demograficzna wymuszająca migrację "na kontynent". Celem spotkania będzie zarysowanie specyfiki tych obszarów i wyzwań przed nimi stojącymi. Próba spojrzenia na "wyspiarski świat" z innej niż "kontynentalna" perspektywy. Przede wszystkim "odczarowanie" zafałszowanego wizerunku - raju na ziemi. 

Nauki ekonomiczne
 • wt., 2023-09-19 16:00
Spotkanie festiwalowe Malarstwo krajobrazowe - opowieść o Wszechświecie

Malarstwo krajobrazowe - opowieść o Wszechświecie

Spotkanie prowadzone przez artystę Lecha Żurkowskiego na jego wystawie to opowieść o wyjątkowości malarstwa tuszowego (monochromatycznego) oraz przedstawienie techniki  warsztatu.

„Obraz jest niemym wierszem, a wiersz namalowanym obrazem”.

Artysta zapozna nas ze specyfiką malarstwa tuszowego oraz przedstawi, jak na przestrzeni wieków malarze różnych kultur i kontynentów ukazywali krajobraz, co interesowało „widzów” a co było impulsem twórczym dla artystów.

Malarstwo monochromatyczne posługujące się pozornie ubogimi środkami – tuszem i papierem – daje nieograniczone możliwości samemu twóczy oraz odbiorcy. Twórcę zaprasza do kontemplacji i ogromnej pracy własnej a widza do skupionego uchwycenie tego co nieuchwytne. Papier jest materiałem cierpliwym, spokojnie czeka na ruch, ale nie przyjmuje żadnych zmian. Technika tuszu kształtuje twórców, uczy pokory, kontemplacji... a jakie wymagania stawia przed odbiorą sztuki, czego może nas nauczyć? 

Zapraszamy na opowieść o Wszechświecie i o wielkości Wszechświatów w malarstwie. Spotkanie odbędzie się na sali wystawy prac Lecha Żurkowskiego.

Obszar sztuki
 • wt., 2023-09-19 16:30
Spotkanie festiwalowe Jak literatura uczy nas być lepszymi ludźmi, czyli o etycznej krytyce literackiej w XX i XXI wieku

Jaki jest związek między literaturoznawstwem a etyką? Czym jest lektura etyczna tekstu literackiego? Co najważniejsze, czy literatura kształtuje nasze kompetencje moralne? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Wykład stara się odpowiedzieć na te i inne pytania, omawiając etyczną krytykę literacką, począwszy od tzw. „zwrotu etycznego” w latach 70. i 80. XX wieku.

Nauki społeczne
 • wt., 2023-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Jak możemy włączyć się w rozwiązywanie problemów globalnych?

Przedkładana propozycja przeprowadzenia warsztatu jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę znalezienia możliwości rozwiązania wielu współczesnych wyzwań oraz coraz większe zainteresowanie tą tematyką zarówno przedstawicieli środowiska naukowego, organizacji międzynarodowych, polityków, decydentów, a także obywateli.  Współczesne problemy globalne jak np. nielegalne migracje, handel bronią, ludźmi, terroryzm, ubóstwo czy degradacja środowiska naturalnego powinny zostać jak najszybciej rozwiązane. W obszarze edukacji globalnej konieczna jest zatem pogłębiona aktywność w celu przekazania rzetelnej wiedzy na temat  problemów globalnych oraz sposobów ich rozwiązywania, która powinna być zorientowana na wiedzę praktyczną oraz aktywizację słuchaczy zajęć.
Warsztaty zostaną przeprowadzone przez doświadczonego pracownika naukowo-dydaktycznego, który 28 lat prowadzi badania nad ekonomią rozwoju, procesem integracji międzynarodowej, finansami oraz działalnością organizacji międzynarodowych. Warsztaty z zastosowania metody DT do rozwiązywania problemów globalnych przyczynią się do popularyzacji wiedzy z zakresu edukacji globalnej, co jest ważnym priorytetem UE i jej państw członkowskich. Z kole sama metoda DT jest nakierowana na umiejętności miękkie przydatne w pracy, a także w gospodarstwie domowym.

Nauki ekonomiczne
 • wt., 2023-09-19 17:00
 • śr., 2023-09-20 17:00
 • czw., 2023-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe Tajemnice bogactwa i ubóstwa krajów: dlaczego różnimy się tak bardzo?

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego niektóre kraje na świecie są bardzo bogate, podczas gdy inne zmagają się z ubóstwem? Czy kiedykolwiek zadawaliście sobie pytanie, co naprawdę oznacza, że kraj jest bogaty lub biedny? Jeśli tak, to wykład pt. "Tajemnice bogactwa i ubóstwa krajów: dlaczego różnimy się tak bardzo?" jest dla Was!

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 17:00
 • wt., 2023-09-19 17:00
 • śr., 2023-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Wiktoria większa niż wiedeńska? Bitwa pod Chocimiem 11 XI 1673

Tematem wykładu będą przygotowania, przebieg i skutki tzw. operacji chocimskiej, której finałem było znakomite zwycięstwo wojsk Rzeczypospolitej, odniesione nad Turkami 11 XI 1673. Pod względem taktycznym bitwa ta jest uważana przez historyków wojskowości za jeden z najwspanialszych sukcesów oręża polsko-litewskiego w całej epoce nowożytnej. Chociaż nie przyniosła trwałych skutków wojskowych i politycznych (jak odzyskanie utraconego w 1672 r. Podola z Kamieńcem), to zapewniła ogromną sławę głównemu dowódcy, hetmanowi w. kor. Janowi Sobieskiemu i w dużym stopniu przyczyniła się do zdobycia przez niego korony podczas elekcji w maju 1674 r.

 

Nauki humanistyczne
 • wt., 2023-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Europejskie wartości w czasie globalnych kryzysów

Głównym celem wykładu jest analiza i wspólna dyskusja na temat znaczenia wartości europejskich takich jak: wolność, równość, demokracja, praworządność, sprawiedliwość, solidarność i innych w czasie nakładających się kryzysów globalnych. W sytuacji agresji zbrojnej Rosji w Ukrainie, kryzysu gospodarczego i energetycznego w Europie, rosnącego populizmu, nacjonalizmu, dezinformacji, łamania zasad praworządności i zagrożenia demokracji,  znaczenie podstawowych wartości europejskich jest dużo większe niż w innych okresach. Jednak należy stawiać pytania o to co oznaczają  europejskie wartości dla zwykłego obywatela? Jak są one przestrzegane lub nie w życiu codziennym? Czy mają one wpływ na nasze życie? Czy są dla nas ważne?

Nauki ekonomiczne
 • wt., 2023-09-19 17:30
Spotkanie festiwalowe O czym biologowi szepczą księgi?

Księgi metrykalne, w tym księgi urodzeń, małżeństw i zgonów to ciekawe źródło informacji na temat procesów biodemograficznych, biologicznych i społecznych. Przykładem będą księgi z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie, które spisano od 1821 do 1880 roku. Zachęcam do zapoznania się z historią niezwykłej grupy ludzi, którzy przybyli na tereny Polski w 1802 roku i stworzyli osadę o bogatej historii i kulturze.

Nauki biologiczne
 • wt., 2023-09-19 17:30
Spotkanie festiwalowe Dług publiczny: przyjaciel czy wróg? Odkrywamy tajniki zadłużenia państw

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego kraje pożyczają pieniądze? Na wykładzie pt. "Dług publiczny: przyjaciel czy wróg? Odkrywamy tajniki zadłużenia państw" odpowiemy sobie na pytanie, czym jest dług publiczny, dlaczego państwa decydują się na zaciąganie długów i jakie są tego konsekwencje. Zastanowimy się również nad tym, kiedy dług staje się szczególnie niebezpieczny - przytaczając przykłady krajów z wysokim poziomem zadłużenia.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2023-09-18 18:00
 • wt., 2023-09-19 18:00
 • śr., 2023-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe Jak geopolityka wyjaśnia świat

Ostatnie lata przyniosły wiele wydarzeń międzynarodowych, które wydają się często niezrozumiałe. Szukamy odpowiedzi na różne pytania, np. dlaczego USA prowadzą wojnę handlową z Chinami, dlaczego Rosja napadła na Ukrainę, czy grozi nam III wojna światowa. Ekonomiści, socjolodzy czy wojskowi dają nam cząstkowe odpowiedzi. Geopolityka, kierując się specyficzną logiką rozumowania, pozwala nam lepiej zrozumieć zawiłości współczesnych stosunków międzynarodowych.

Nauki społeczne
 • wt., 2023-09-19 18:00
Spotkanie festiwalowe Oprowadzanie po wystawie stałej "Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu"

Głównym tematem wystawy jest działalność konspiracyjnej grupy działającej w getcie warszawskim pod nazwą Oneg Szabat – (hebr. Radość Soboty) oraz losy stworzonego przez nią unikatowego zbioru od jego powstania aż do dziś. Historia zapisana na kartach Archiwum ukazuje też losy jego autorów i to im po 70 latach oddajemy głos. Pomysłodawcą i głównym twórcą Archiwum był historyk dr Emanuel Ringelblum. Dzieło Oneg Szabat, będące świadectwem oporu intelektualnego i duchowego, powstawało zgodnie z naukowymi zasadami, z dbałością o obiektywność i staranność języka.

Na wystawie pokazujemy ukryte z narażeniem życia w jednej z piwnic getta – dokumenty, listy i testamenty idących na śmierć, relacje świadków i ofiar ludobójstwa. Świadectwa, w których jest ból i cierpienie poszczególnych ludzi. Gromadzono je i porządkowano w ocalonym budynku dawnej Biblioteki Judaistycznej, obecnej siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego i Stowarzyszenia ŻIH w Polsce.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2023-09-19 18:00
Spotkanie festiwalowe Magazynowanie energii z CO 2

W ramach wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia: Czym jest CO 2 i czy możemy czerpać zyski z jego konwersji? Dlaczego CO 2 jest tak niebezpieczny dla
środowiska skoro drzewa się nim żywią, czy to tylko efekt skali? Cykl obiegu węgla w przyrodzie. Czy zmiana stanu skupienia CO 2 może przynieść korzyści ludzkości?
Jeżeli tak to jakie? Czy niesie to ze sobą jakieś zagrożenia? Jak zmieścić i jak zabezpieczyć tony CO 2 w geologicznej kapsule pod ziemią? Co Włosi robią z CO 2 i czy inni też mogą? Podsumowanie zagrożeń i korzyści związanych z CO 2.

Nauki o Ziemi
 • wt., 2023-09-19 19:00
Spotkanie festiwalowe VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków z cyklu „Educare necesse est…”.

Tegoroczny temat obrad to „Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX w.”. Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania w praktyce szkolnej źródeł archiwalnych charakteryzujących sytuację i rolę kobiety w okresie od średniowiecza do końca XX w. Przedmiotem obrad chcemy uczynić następujące zagadnienia:

– kobieta w społeczeństwie (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki);

– źródła archiwalne dotyczące sytuacji i roli kobiety (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki) — charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko;

– edukacyjny potencjał projektów przedstawiających pozycję kobiety w społeczeństwie — przykłady dobrych praktyk.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2023-09-19 09:00
 • śr., 2023-09-20 09:00
Spotkanie festiwalowe Chemiczny plac zabaw

Chemiczny plac zabaw to niezwykłe doświadczenia chemiczne wykonywane przez najmłodszych z asystą opiekuna. Adresatami są dzieci w wieku 4-8 lat. Eksperymenty w ramach proponowanych warsztatów dopasowane są do wiedzy i umiejętności uczestników. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną w pełni  bezpieczne odczynniki i materiały, głównie artykuły gospodarstwa domowego. Podczas warsztatów dzieci zapoznają się z niezwykłym światem chemii. Samodzielnie będą wykonywać eksperymenty, które przybliżą im tajemnice otaczającego nas świata. Podczas zajęć będą miały możliwość stworzenia sztucznego śniegu, sensorycznej masy plastycznej, kolorowej „magmy”, oraz własnych pachnących kul do kąpieli. Bawiąc się cieczą nieniutonowską poznają podstawowe prawa nauk ścisłych. Chemiczny plac zabaw to doskonały sposób na poszerzenie wiedzy i zainteresowań, rozbudzenie pasji do nauki a jednocześnie wyśmienitą zabawę.

Nauki chemiczne
 • wt., 2023-09-19 15:00
 • wt., 2023-09-19 16:00
 • śr., 2023-09-20 15:00
 • śr., 2023-09-20 16:00
Spotkanie festiwalowe Eksperymentuj w wirtualnej rzeczywistości

Dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości (VR) uczeń przenosi się do całkowicie innego świata, w którym wciela się w rolę szalonego naukowca. Dzięki zaawansowanej technologii i kontrolerom VR można w bezpiecznym środowisku przeprowadzać eksperymenty z chemii, fizyki, biologii i matematyki, które są niebezpieczne lub nawet niemożliwe do wykonania w tradycyjnej sali laboratoryjnej. To wszystko w połączeniu z pełną imersją zapewnia niespotykane w szkole doznania i znacznie usprawnia proces nauczania. Fabuła każdej lekcji jest tak skonstruowana, że już po chwili można zapomnieć o tym, że na głowie mamy założone gogle VR, a w rękach tylko dwa kontrolery i poczuć się jak w prawdziwym laboratorium.

Nauki techniczne
 • śr., 2023-09-20 15:00
 • śr., 2023-09-20 16:00
Spotkanie festiwalowe Geografia zasobów: o ograniczoności zasobów słów kilka

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd pochodzą surowce i materiały, które na co dzień wykorzystujemy? Woda z naszych kranów, drewno w naszych meblach, czy też energia, którą nieustannie wykorzystujemy – to wszystko przecież pochodzi z zasobów NASZEJ planety.  

A dlaczego są wciąż społeczności, które cierpią na chroniczny brak wody, podczas gdy inne mają jej w nadmiarze, a także są państwa w których surowce energetyczne stanowią istotę ich bogactwa, natomiast inne skazane są na ich wieczny import? A tak w ogóle, to co by było, gdyby zasoby leśne, wodne czy też zasoby surowców energetycznych nagle się skończyły? 

Zapraszam na wykład otwarty pt. „Geografia zasobów: o ograniczoności zasobów słów kilka”, gdzie przyjrzymy się temu zagadnieniu z bliska. Omówimy kwestię ograniczoności kluczowych zasobów wskazując, jaką właściwie rolę odgrywają one w naszej gospodarce. Przedstawimy, jakie obszary i społeczności na naszej planecie są najbardziej i najmniej dotknięte problemem dostępu do poszczególnych grup zasobów oraz jakie dysproporcje temu towarzyszą. Wykład „Geografia zasobów: o ograniczoności zasobów słów kilka” pozwoli zatem zrozumieć, jak cenne są zasoby naszej planety oraz dlaczego NAPRAWDĘ WARTO korzystać z nich odpowiedzialnie.

Nauki ekonomiczne
 • śr., 2023-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Oddziaływanie światła z materią-fluorymetryczne oznaczanie zawartości chininy w napojach typu tonik

Chinina jest jednym z alkaloidów pozyskiwanych z kory drzewa chinowego. Budowa cząsteczkowa chininy nadaje jej określone właściwości chemiczne. Jest słabo rozpuszczalna w wodzie. Ma właściwości alkaliczne. Z kwasami tworzy sole, np.

chlorowodorek chininy, dwuwodorosiarczan(VI) chininy, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Podczas naświetlania promieniowaniem elektromagnetycznym, bliskim nadfioletem (np. wiązką o długości fali 365 nanometrów, typowo wykorzystywaną w testerach do banknotów), chinina emituje własne światło widzialne o niebieskiej barwie. Zjawisko to nazywane jest fluorescencją.

Chinina ma zastosowanie w przemyśle spożywczym jako aromat. Jest związkiem odpowiedzialnym za

charakterystyczny gorzki smak powszechnie znanego napoju bezalkoholowego- toniku. W Unii Europejskiej za dopuszczalną dawkę uznaje się 6.74 miligramów chininy na 100 mililitrów toniku. Sprzedawany w sklepach tonik może zawierać od 21 do 83 miligramów chlorowodorku chininy w 1 litrze płynu opartego na wodzie.

W trakcie 120-minutowych warsztatów uczestnicy:

• poznają właściwości optyczne chininy w interakcji z bliskim nadfioletem oraz zjawisko fluorescencji;

• zdobędą ogólną wiedzę na temat metod fluorymetrycznych i ich zastosowania w nauce, przemyśle, medycynie;

• będą mieli możliwość zapoznania się z budową oraz zasadą działania spektrofluorymetru;

• dokonają analizy ilościowej chininy w komercyjnie dostępnym napoju typu tonik.

Nauki chemiczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • wt., 2023-09-19 15:00
 • śr., 2023-09-20 15:00
 • czw., 2023-09-21 15:00
 • pt., 2023-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Zielona energia z węgla, czyli o super własnościach superkondensatorów

Kondensatory, jako proste elementy wieluu układów elektronicznych są znane większości z nas. Niewiele osób jednak wie, że z biegiem rozwoju nauki, układy te nabrały szereg specyficznych cech, czego rezultatem jest wydzielenie odrębnej grupy urządzeń magazynujących energię elektryczną zwanych superkondensatorami. Z powodu rosnącego zanieczyszczenia środowiska i niekorzystnych zmian klimatycznych, zamiast korzystać z kopalnych źródeł energii (węgla, ropy, gazu), powinniśmy znacznie szerzej rozważać zrównoważone technologie alternatywne (energię słońca, wiatru, czy wody). Będziemy do tego celu potrzebować jednak efektywnych jej magazynów. Warunki pogodowe są bowiem zmienne, a nie każdy ma przywilej mieszkać na przykład w rejonie o wysokim nasłonecznieniu. Niezwykle użytecznym magazynem energii mogą stać się właśnie superkondensatory zbudowane ze specyficznych materiałów węglowych, tj. takich których jeden gram suchej masy zajmuje powierzchnię równą nawet połowie boiska piłkarskiego. Nie trudno sobie wyobrazić, ile ładunku elektrycznego możemy zatem zgromadzić w takim urządzeniu. Są to ogromne ilości dostępne natychmiastowo, co oznacza że możemy naładować superkondensator w przeciągu kilku sekund, a nie kilku godzin jak klasyczną baterię, czy akumulator. I o tym będą nasze warsztaty. Zapoznamy się na nich z budową i zasadą działania superkondensatorów, ich realnymi zastosowaniami, zaletami i ograniczeniami.  Zbudujemy również kilka prawdziwych, w pełni sprawnych urządzeń, które wykorzystamy jako źródło zasilania małych urządzeń elektronicznych (zabawki, zegarka, itp.). Pokażemy zatem, że energia pozyskana z węgla może być jak najbardziej ekologiczna.

Nauki chemiczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
 • wt., 2023-09-19 15:00
 • śr., 2023-09-20 15:00
 • czw., 2023-09-21 15:00
 • pt., 2023-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Chemiczny plac zabaw

Chemiczny plac zabaw to niezwykłe doświadczenia chemiczne wykonywane przez najmłodszych z asystą opiekuna. Adresatami są dzieci w wieku 4-8 lat. Eksperymenty w ramach proponowanych warsztatów dopasowane są do wiedzy i umiejętności uczestników. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną w pełni  bezpieczne odczynniki i materiały, głównie artykuły gospodarstwa domowego. Podczas warsztatów dzieci zapoznają się z niezwykłym światem chemii. Samodzielnie będą wykonywać eksperymenty, które przybliżą im tajemnice otaczającego nas świata. Podczas zajęć będą miały możliwość stworzenia sztucznego śniegu, sensorycznej masy plastycznej, kolorowej „magmy”, oraz własnych pachnących kul do kąpieli. Bawiąc się cieczą nieniutonowską poznają podstawowe prawa nauk ścisłych. Chemiczny plac zabaw to doskonały sposób na poszerzenie wiedzy i zainteresowań, rozbudzenie pasji do nauki a jednocześnie wyśmienitą zabawę.

Nauki chemiczne
 • wt., 2023-09-19 15:00
 • wt., 2023-09-19 16:00
 • śr., 2023-09-20 15:00
 • śr., 2023-09-20 16:00

©2022 Festiwal Nauki