Spotkania całodniowe

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Dzień otwarty w Centrum Doskonałości Ensemble3 – spotkanie z fotoniką!

Zapraszamy na spotkanie z międzynarodowym zespołem naukowców Centrum Doskonałości Ensemble3, pracującym z technologiami opartymi na świetle! Technologie te mają coraz bardziej znaczący wpływ na nasze życie. Dzięki nim możemy korzystać z szybkiego internetu, rozwijać zaawansowane technologie diagnFwidziałostyki medycznej, prowadzić eksplorację kosmosu czy pracować nad nowymi metodami pozyskiwania energii.

Każdy z nas posiada jakieś urządzenie elektroniczne takie jak telefon komórkowy, komputer czy radio. W każdym z nich znajduje się kawałek kryształu. Trzymamy go w ręku rozmawiając przez telefon, bo na tym właśnie krysztale zbudowany jest układ scalony. W 1916 roku polski chemik, prof. Czochralski opracował najszerzej stosowaną dzisiaj na świecie metodę otrzymywania kryształów. Tą metodą otrzymywane są kryształy w laboratoriach Centrum Doskonałości Ensemble3.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Centrum w Dniu Otwartym. Tego dnia otworzymy dla zwiedzających nasze laboratoria i pokażemy w jaki sposób tworzone są materiały o fascynujących właściwościach optycznych oraz jak są one wykorzystywane do tworzenia innowacji w obszarze fotoniki.

 • sob., 2022-09-17 09:00
Spotkanie festiwalowe Festiwal Nauki z Instytutem Romanistyki

Cykl wykładów, który pozwoli Słuchaczom odkryć, czym zajmują się pracownicy Instytutu, zrozumieć, dlaczego warto uczyć się języka francuskiego, czym zajmują się na Romanistyce językoznawcy, traduktolodzy i literaturoznawcy.

Cykl obejmuje pięć wykładów po ok. 50 minut:

11:00 dr hab. prof. ucz. Radosław Kucharczyk, „Język Moliera, język miłości a może język Unii Europejskiej? Dlaczego warto znać język francuski”

12:00 dr hab. Wanda Fijałkowska, „Humor słowotwórczy”

13:00 dr Magdalena Grycan, „Od Czerwonka Kapturka do Mikołajka – o francuskojęzycznej literaturze dla dzieci w przekładzie”

14:00 dr Anna Opiela-Mrozik, „Pisanie o muzyce i pisanie muzyką? – kilka refleksji o (nie)muzyczności literatury”

15:00 dr hab. Małgorzata Sokołowicz, „Od ‘teorii klimatów’ do ekokrytyki, czyli jak się bada literaturę?”

Prof. Kucharczyk pokaże, jakie jest miejsce języka francuskiego w Polsce, jaki wpływ na naukę tego języka mają wyobrażenia na jego temat. Przedstawi też korzyści płynące z nauki języka francuskiego i wyjaśni, jak można zoptymalizować jego naukę.

prof. Wanda Fijałkowska wprowadzi w świat językoznawstwa. Pokaże, że oprócz wartości użytkowych – np. nazywania nowych przedmiotów (laptop, powerbank), czynności czy procesów (surfować, zapper) – narzędzia słowotwórcze mają też wartość ludyczną, czyli zabawową. Wyjaśni, na jakiej zasadzie powstały i dlaczego śmiech budzą niektóre słowa.

Dr Magdalena Grycan przyjrzy się natomiast tłumaczeniu literatury dziecięcej. Jakie wyzwania stoją przed tłumaczami literatury dziecięcej? Czy tłumaczenie dla dzieci jest łatwiejsze niż tłumaczenie dla dorosłych? Jaką rolę odgrywają w nim ilustracje? Czy istnieją teksty nieprzetłumaczalne, a jeśli tak – dlaczego? Czy są książki, których nie należy tłumaczyć?

Dr Anna Opiela-Mrozik będzie próbować odpowiedzieć na pytanie: czy literatura może być muzyczna? Pokaże, w jaki sposób można odtworzyć w tekście literackim muzyczną formę fugi czy sonaty. Przedstawi trzy rodzaje muzyczności literackiej oraz pokaże ich przykłady w twórczości Balzaka, Stendhala, George Sand czy Mallarmégo.

Dr hab. Małgorzata Sokołowicz opowie, jak pracuje w Instytucie Romanistyki UW literaturoznawca. Pokaże, jak i dlaczego powstają nowe metody badań literaturoznawczych i w jaki sposób stosuje się je do analiz tekstów literackich. Czy każdą metodę da się zastosować do każdego tekstu? Czy są lepsze i gorsze metody? Czy literaturoznawcy ulegają mod

 • sob., 2022-09-17 11:00
Spotkanie festiwalowe Piknik rodzinny z Gwidonem, czyli warszawskim słoniem leśnym

Już 17 września 2022 r. zapraszamy do Muzeum Ziemi PAN w Warszawie na piknik rodzinny, podczas którego poznamy historię niezwykłego bohatera Warszawy – słonia leśnego Gwidona.

60 lat temu na warszawskiej Woli podczas robót ziemnych na terenie ulicy Leszno zostały odkryte kości wymarłego gatunku – słonia leśnego (Palaeoloxodon antiquus). Badanie znaleziska zostało powierzone między innymi Gwidonowi Jakubowskiemu z PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Słonie leśne żyły na terenie niemal całej Europy pomiędzy ok. 780 a 30 tys. lat temu. W Europie Środkowej, w tym w na terenie dzisiejszej Polski, występowały w trakcie ciepłych okresów (interglacjałów) – oddzielających od siebie poszczególne zlodowacenia epoki lodowcowej (plejstocenu). Kości słonia na terenie Warszawy zostały znalezione w osadach datowanych na ostatni z interglacjałów – interglacjał eemski (ok. 130–115 tys. lat temu). Szczątki zwierząt lądowych, które żyły w trakcie interglacjałów są stosunkowo rzadkie ze względu na ciepły klimat, który sprzyjał szybkiemu rozkładowi.

Po 60 latach od odkrycia na Woli, szkielet warszawskiego słonia leśnego nadal można oglądać na wystawie w Muzeum Ziemi. Odkryjcie ponownie jego tajemnice razem z nami! Podczas pikniku poznamy historię słonia leśnego i innych gatunków jemu współczesnych, zaglądniemy także do muzealnych pracowni i dowiemy się, czym zajmuje się paleontologia. Nie zabraknie warsztatów i atrakcji dla starszych i młodszych. Zapraszamy.

Program: 11:00 film Słoń odsłonięty – 60-lecie odnalezienia szczątków słonia leśnego z ulicy Leszno, reż. Krzysztof Maliszewski

11:00–16:00 warsztaty Słoniowy przyjaciel, Zwierzęcy magnetyzm i Kolorowy świat słonia leśnego

11:30 i 13:00 Zgadywanka anatomiczna

12:00 i 14:00 Warsztat Mały Paleontolog

15:00 pokaz Znalazłem dużą kość i co dalej?

16:00 Słoń leśny i inni przedstawiciele fauny plejstoceńskiej – wykład dr Gwidona Jakubowskiego

wraz z koncertem

 • sob., 2022-09-17 11:00
Spotkanie festiwalowe Dzień otwarty w Centrum Badań Kosmicznych PAN

Zapraszamy na dzień otwarty w CBK PAN w niedzielę 18 września w godzinach 10:00 - 15:00. Pokażemy aparaturę kosmiczną budowaną w naszym i instytucie i opowiemy o projektach kosmicznych, w których Polska uczestniczy.

 • ndz., 2022-09-18 10:00
Spotkanie festiwalowe Dzień otwarty w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN

Spotkanie odbędzie się w wersji hybrydowej. Wykłady pracowników CAMK PAN odbędą sie w wersji online, a pokazy organizowane przez członków Polskiego Towarzystwa Miłośników astronomii zostana zorganizowane na żywo, na tarasie CAMK.

W programie przewidziana jest tradycyjna sesja pytań i odpowiedzi, zorganizowana na platformie Zoom. Szczegółowy program, wraz z instrukcjami do połączeń online, zostanie przedstawiony na stronie internetowej CAMK: www.camk.edu.pl na początku września.

 • ndz., 2022-09-18 11:00
Spotkanie festiwalowe Educare necesse est… — my wśród obcych, obcy wśród nas od średniowiecza do końca XX w.

Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania źródeł archiwalnych dotyczących szeroko rozumianej problematyki migracji oraz popularyzacja działań edukacyjnych w zakresie ich wykorzystania w praktyce szkolnej. Przedmiotem obrad chcemy uczynić:

– kwestie dotyczące migracji zagranicznych i wewnętrznych Polaków oraz problemy z odnalezieniem się w nowych im środowiskach (pod względem społecznym, gospodarczym, kulturowym, wyznaniowym, politycznym);

– zagadnienia związane z napływem na ziemie polskie cudzoziemców oraz ich relacje z lokalnymi społecznościami (pod względem społecznym, gospodarczym, kulturowym, wyznaniowym, politycznym);

– źródła archiwalne dotyczące procesów migracyjnych (emigracja, imigracja, migracje wewnętrzne) oraz odnajdywania się migrantów w nowych środowiskach — charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko;

– edukacyjny potencjał projektów poświęconych problematyce migracji — przykłady dobrych praktyk.

Obrady konferencji odbywać się będą stacjonarnie, w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (ul. Długa 7), z możliwością uczestnictwa online za pośrednictwem platformy internetowej (jak w roku ubiegłym).

 • śr., 2022-09-21 09:00
 • czw., 2022-09-22 09:00
Spotkanie festiwalowe Educare necesse est… — my wśród obcych, obcy wśród nas od średniowiecza do końca XX w.

Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania źródeł archiwalnych dotyczących szeroko rozumianej problematyki migracji oraz popularyzacja działań edukacyjnych w zakresie ich wykorzystania w praktyce szkolnej. Przedmiotem obrad chcemy uczynić:

– kwestie dotyczące migracji zagranicznych i wewnętrznych Polaków oraz problemy z odnalezieniem się w nowych im środowiskach (pod względem społecznym, gospodarczym, kulturowym, wyznaniowym, politycznym);

– zagadnienia związane z napływem na ziemie polskie cudzoziemców oraz ich relacje z lokalnymi społecznościami (pod względem społecznym, gospodarczym, kulturowym, wyznaniowym, politycznym);

– źródła archiwalne dotyczące procesów migracyjnych (emigracja, imigracja, migracje wewnętrzne) oraz odnajdywania się migrantów w nowych środowiskach — charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko;

– edukacyjny potencjał projektów poświęconych problematyce migracji — przykłady dobrych praktyk.

Obrady konferencji odbywać się będą stacjonarnie, w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (ul. Długa 7), z możliwością uczestnictwa online za pośrednictwem platformy internetowej (jak w roku ubiegłym).

 • śr., 2022-09-21 09:00
 • czw., 2022-09-22 09:00
Spotkanie festiwalowe Piknik Rodzinny w IBL

Na terenie Lasów Sękocińskich odbędzie się weekendowy Piknik Rodzinny. W ramach spotkania przewidujemy wycieczki po lesie wraz z edukatorami oraz konkursy i quizy dla dzieci i dorosłych. Zwieńczeniem Pikniku będzie pieczenie kiełbasek na ognisku

 • sob., 2022-09-24 09:30
Spotkanie festiwalowe Festiwal Młodych Inżynierów

Jak to jest być inżynierem?

 Przekonacie się podczas naszego wydarzenia, którego motywem przewodnim będzie coś, co rozgrzewa umysły fanów technologii — elektromobilność.

 Najmłodsi uczestnicy będą mieli okazję wcielić się w rolę naukowców i rozwiązać zagadki oraz przeprowadzić doświadczenia, dzięki którym zdobędą kluczowe sprawności prawdziwego inżyniera.

 Dla młodzieży przygotowaliśmy zadanie na miarę… Elona Muska! Z pomocą studentów starsi uczniowie zaprojektują pojazd elektryczny na wzór kultowej Tesli.

 Doświadczenia, gry, zabawy, pokazy kół naukowych – to najlepszy sposób na złapanie inżynierskiego bakcyla. Wszystkie te atrakcje już 24 września podczas Festiwalu Młodych Inżynierów.

 Szczegóły na (tu będzie link)

 • sob., 2022-09-24 10:00
Spotkanie festiwalowe Od „Smyka” do lotnika

Odwiedzający hangar lotniczy Wydziału MEiL PW będą mogli wziąć udział w warsztatach budowy latającego modelu szybowca PW-5 Smyk. Warsztaty polegają na samodzielnym złożeniu na miejscu modelu szybowca PW-5 Smyk z pianki depron. Po pomyślnym oblocie modelu wydawany będzie imienny certyfikat uczestnictwa w warsztatach, który zawiera opis i historię powstania szybowca. Uczestnicy budują swoje modele w miejscu, gdzie powstał szybowiec PW-5 Smyk, zwycięzca konkursu Międzynarodowej Federacji Lotniczej na szybowiec klasy światowej.

 • sob., 2022-09-24 10:00
 • ndz., 2022-09-25 10:00
Spotkanie festiwalowe Trening pilotów: wirtualna rzeczywistość i symulatory

W ramach warsztatów będzie można zapoznać się ze współczesnymi urządzeniami służącymi do treningu pilotów. Zaprezentujemy profesjonalny symulator śmigłowca SW-4 (http://sim.meil.pw.edu.pl) z rzeczywistą kabiną i panoramicznym ekranem sferycznym o średnicy 6 metrów. Będzie też można zapoznać się z symulatorami opartymi o techniki wirtualnej rzeczywistości: usiąść za sterami współczesnego samolotu komunikacyjnego lub we wnętrzu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Specjaliści z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej zapoznają uczestników z zasadami budowy i wykorzystania symulatorów w treningu pilotów.

Zapraszamy w godzinach od 10 do 14 do spróbowania swych sił w symulatorze śmigłowca.

 • sob., 2022-09-24 10:00
Spotkanie festiwalowe Labirynt Filozoficzny

Dowiedz się czym jest filozofia i jak zadać pytanie, by uzyskać filozoficzną odpowiedź. Zmierz się z największymi filozofami, sprawdź czy istnieją pytania o których nie śniło się filozofom. ("Filozofowie i historycy filozofii z IFIS PAN wcielają się w postacie wybitnych filozofów: Platona, Heidegggera, Arystotelesa, Derrode i innych i odpowiadają na wszelkie pytania. Żeby się z nimi spotkać i porozmawiać wystarczy wiedzieć, że nic sie nie wie...")

 • sob., 2022-09-24 12:00
Spotkanie festiwalowe 25. Urodziny dinozaura Dyzia - rodzinny piknik geologiczny

Dinozaur Dyzio „urodził” się we wrześniu 1997 roku i swój debiut miał podczas pierwszego Festiwalu Nauki w Warszawie. Na co dzień mieszka w Muzeum Geologicznym PIG-PIB witając gości na sali głównej oraz dzielnie pomagając w prowadzeniu zajęć. Jak co roku, z okazji urodzin wyprawiamy mu huczne przyjęcie, na które zapraszamy wszystkich miłośników dinozaurów.

W programie: liczne gry i zabawy, geologiczne i plastyczne warsztaty oraz stoiska edukacyjne.

 • ndz., 2022-09-25 10:00
Spotkanie festiwalowe Od „Smyka” do lotnika

Odwiedzający hangar lotniczy Wydziału MEiL PW będą mogli wziąć udział w warsztatach budowy latającego modelu szybowca PW-5 Smyk. Warsztaty polegają na samodzielnym złożeniu na miejscu modelu szybowca PW-5 Smyk z pianki depron. Po pomyślnym oblocie modelu wydawany będzie imienny certyfikat uczestnictwa w warsztatach, który zawiera opis i historię powstania szybowca. Uczestnicy budują swoje modele w miejscu, gdzie powstał szybowiec PW-5 Smyk, zwycięzca konkursu Międzynarodowej Federacji Lotniczej na szybowiec klasy światowej.

 • sob., 2022-09-24 10:00
 • ndz., 2022-09-25 10:00
Spotkanie festiwalowe GeoLove – pokochaj Geologię

Zapraszamy wszystkich na wielką przygodę z Geologią. Podczas licznych warsztatów poznamy budowę Ziemi, zbudujemy jej model, nauczymy się rozpoznawać podstawowe typy skał i zajrzymy do ich wnętrza. Zobaczymy czego nie widać gołym okiem i będziemy podziwiać ciekawe skalne obrazy.

Dowiemy się czy w Polsce występują wulkany i jak je znaleźć. Zastanowimy się dlaczego wulkany wybuchają i przeprowadzimy kontrolowane wybuchy.

Sprawdzimy jak szybko mogą rosnąć kryształy i dlaczego wyglądają tak różnie. Dowiemy się gdzie w Polsce występują złoża ważnych surowców i jak się je wydobywa.

Odwiedzimy jubilera i dowiemy się jakie minerały i surowce wykorzystuje się w tej branży.

Poznamy prehistoryczne organizmy i środowiska ich życia.

Dowiemy się czym jest bursztyn, jakie ma właściwości i jak zatrzymało się w nim życie.W programie: liczne gry i zabawy, geologiczne i plastyczne warsztaty oraz stoiska edukacyjne.

 • ndz., 2022-10-02 11:00

©2022 Festiwal Nauki