geografia

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Geografia Miejskich Kontrastów

Zapraszamy na warsztaty dotyczące geograficznych różnic miast! Celem tych warsztatów będzie zgłębienie tematu różnorodności miast z perspektywy geograficznej. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję odkrywać, jak geograficzne uwarunkowania wpływają na charakterystykę i wygląd miast. Warsztaty będą poświęcone wpływowi uwarunkowań geograficznych, przestrzennych i kulturowych na procesy formowania się miast, ich morfologii oraz różnic pomiędzy nimi.

  • pon., 2023-09-25 09:00
Lekcja festiwalowa Geografia świata według roślin

W poszukiwaniu cennych roślin ludzie udawali się w dalekie podróże. Niektóre z przypraw były wyżej cenione niż złoto. Z ich powodu Europejczycy podbijali nowe lądy. Skąd pochodzą powszechnie używane dziś rośliny przyprawowe? Jaka jest ich historia? Dlaczego dawniej były tak bardzo pożądane?

  • pon., 2023-09-25 09:00
Lekcja festiwalowa Problemy urbanizacyjne Kairu

Kair należy do jednych z mega miast w krajach rozwijających się na kontynencie afrykańskim. Jest miastem o bardzo długiej historii i ciekawych uwarunkowaniach kulturowych. Jest także miastem, które stara się odbudować ruch turystyczny po pandemii COVID-19 oraz inwestuje w infrastrukturę muzealną. Jest to także stolica Egiptu oraz miasto, które wytwarza prawie 50% PKB swojego kraju. Na wykładzie zostanie przedstawiona historia miasta, uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne, a także jego problemy urbanizacyjne Kairu. Należą do nich problemy związane z zachowaniem ładu przestrzennego miasta, problemy komunikacyjne, a także ograniczone możliwości związane ze składowaniem odpadów na odpowiednio zabezpieczonych śmietniskach. Dodatkowo zostanie wskazana typologia slumsów w Kairze, w tym także slumsy w historycznej części Kairu. Na wykładzie pojawią się także propozycje rozwiązań związanych z rosnącą presją migracyjną.

  • pon., 2023-09-25 09:00
Lekcja festiwalowa Rośliny w mieście - jesień. Z czym to się je?

W ramach spotkania uczniowie poznają wybrane, pospolite gatunki roślin rosnących na terenie miasta. Nauczą się je rozpoznawać i rozróżniać. Poznają niektóre ich właściwości i wartości użytkowe, a z niektórych z nich będą mogli przygotować dziką potrawę. Spacer na terenie kampusu UW i w najbliższej okolicy.

  • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Barwny świat skał i minerałów

Zajęcia mają na celu przedstawienie i zapoznanie uczestnika z podstawowymi zagadnieniami z zakresu geologii, mineralogii i petrografii w nawiązaniu do dobrze znanego przedmiotu szkolnego, jakim jest geografia, pokazanie, jakimi zagadnieniami zajmuje się geologia. Prowadzący będzie starał się wytłumaczyć zagadnienia związane z procesami geologicznymi, do czego prowadzą, procesami powodującymi powstawanie skał.

W trakcie zajęć prowadzący poruszy tematykę teorii płyt litosfery, pokaże w skrócie historię geologiczną ziemi oraz dowody na przemieszczanie się kontynentów.

Dodatkowo prowadzący przedstawi i wyjaśni, czym są skały, jakie rodzaje skał mamy, różnice pomiędzy trzema podstawowymi rodzajami skał, ich zastosowanie.

Na koniec przedstawione zostaną podstawowe badania jakie wykonuje geolog w swojej pracy, narzędzia z jakich korzysta. Przedstawione zostaną obrazy mikroskopowe skał oraz wyjaśnione różnice pomiędzy różnymi rodzajami.

  • śr., 2023-09-27 10:30
Lekcja festiwalowa Hortobágy. Kilka ciekawostek o puszcie węgierskiej

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się ciekawostek o puszcie węgierskiej, znajdującej się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Poznają barwny świat rosnących tam roślin oraz zamieszkujących na tych terenach zwierząt. Zobaczą, jak wyglądało kiedyś życie pasterzy.

  • śr., 2023-09-27 12:00

©2022 Festiwal Nauki