geografia

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Futumiasto

Pokaż nam jak będzie wyglądało Twoje miasto za 30 lat. Co się zmieni, a co zostanie takie jakie jest obecnie? Czy będzie to miasto nowoczesne, zielone, żywe, czy może tradycyjne? Poprzez warsztaty „Futumiasta” chcemy uzmysłowić jak niezwykłymi i możliwymi do ciągłej zmiany są tkanki współczesnych miast. Pochylimy się nad istniejącymi potrzebami, problemami, a nawet urbanistycznymi kierunkami, które będą mogły zdefiniować wygląd twojego miasta na nadchodzące lata. Sprawdzimy jakie szanse mają nasze pomysły na wprowadzenie, oraz odkryjemy na drodze dyskusji jaki ewentualny wpływ będą mogły mieć na nasze miasta. Każda podjęta dzisiaj inicjatywa, koncepcja, czy też wymarzona wizja może się okazać kluczowa w procesie zmian i pozwoli na większy udział mieszkańców na kształtowanie miasta.

  • pon., 2022-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Arktyka - papierek lakmusowy zmian klimatu

Trend ocieplenia w Arktyce jest dwukrotnie wyższy niż średnia światowa w ostatnich dziesięcioleciach. Utrata lodu morskiego wzmacnia trend ocieplenia, ponieważ powierzchnia oceanu pochłania więcej ciepła słonecznego niż powierzchnia śniegu i lodu. Jak to wpływa na planetę? Czym jest albedo? Co to jest dodatnie sprzężenie zwrotne?

Uczniowie dowiedzą się o albedo i dodatnim sprzężeniu zwrotnym związanym z topnieniem lodu morskiego oraz o wpływie zmniejszenia pokrywy śnieżnej i lodowej na globalne temperatury. Kolejny omawiany mechanizm wiąże się z rozmarzaniem wieloletniej zmarzliny i uwalnianiem gazów cieplarnianych do atmosfery.

  • pon., 2022-09-26 14:00

©2022 Festiwal Nauki