historia

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Konspiracyjna mapa Warszawy, czyli o miejscach antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej

W trakcie zajęć uczestnicy poznają struktury niepodległościowe działające na terenie Warszawy jak i w regionie oraz miejsca, osoby i organizacje związane z konspiracją antykomunistyczną w Warszawie. Podczas lekacji zostanie też zaprenentowany obecny wygląd tych miejsc oraz wyjaśnione ich znaczenie dla opracowania mapy Warszawy z zaznaczonymi na niej miejscami antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej. Uczestnicy zostaną też poinfomowani o tym, w jaki sposób magą się włączyć w opracowanie tej mapy.

 • pon., 2021-09-20 10:00
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa Hieroglify starożytnego Egiptu

Lekcja zacznie się od krótkiego wykładu na temat pisma w starożytnym Egipcie. Po wykładzie odbędą się warsztaty z pisania wybranych znaków hieroglificznych.

 • pon., 2021-09-20 11:00
Lekcja festiwalowa Kardynał Stefan Wyszyński – dlaczego Prymas Tysiąclecia?

Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia. Ten tytuł nadał mu św. Jan Paweł II, by podkreslić znaczenie prymasostwa abp warszawsko-gnieźnieńskeigo (1948 - 1981) dla podtrzymania narodu polskiego w jego prawie do wyznawania wiary katolickiej i trwania w tradycjach polskich, sięgających chrztu Mieszka I w 966 r. Szczytowym momentem tej posługi był czas realizacji przez prymasa programu duszpasterskiego  Wielkiej Nowenny (1957 - 1965) i Roku Milenijnego (1966-1967) w kraju i na uchodźstwie. Naród podzielony "żelazną kurtyną" został wezwany do wspólnego przeżywania przywiązania do Pana Boga i swej historii, wbrew geopolitycznym uwarunkowaniom. Dzięki Jego posłudze, mimo nacisku ideologicznego ateistycznego państwa komunistycznego, naród polski stał się zdolnym do podtrzymania swej wiary na kolejne 1000 lat. W bliskim horyzoncie czasowym zaś, stał się zdolny do stworzenia wielkiego ruchu "Solidarności" (1980 r.), wyrażającego dążenia Polaków do odzyskania pełnej niepodległości. 

 • pon., 2021-09-20 12:00
Lekcja festiwalowa Wojna polsko-turecka 1620-1621

Pokazanie w oparciu o zachowane dokumenty z epoki sytuacji i problemów wojskowości Rzeczypospolitej polsko-litewskiej na przełomie drugiej i trzeciej dekady XVII w. 

 • wt., 2021-09-21 09:00
 • wt., 2021-09-21 10:30
Lekcja festiwalowa Konspiracyjna mapa Warszawy, czyli o miejscach antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej

W trakcie zajęć uczestnicy poznają struktury niepodległościowe działające na terenie Warszawy jak i w regionie oraz miejsca, osoby i organizacje związane z konspiracją antykomunistyczną w Warszawie. Podczas lekacji zostanie też zaprenentowany obecny wygląd tych miejsc oraz wyjaśnione ich znaczenie dla opracowania mapy Warszawy z zaznaczonymi na niej miejscami antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej. Uczestnicy zostaną też poinfomowani o tym, w jaki sposób magą się włączyć w opracowanie tej mapy.

 • pon., 2021-09-20 10:00
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa Upadek rządów komunistycznych w Polsce

Geneza obrad Okrągłego Stołu, ich przebieg, wybory czerwcowe 1989 r., wreszcie powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego, to najważniejsze etapy pierwszej fazy rozkładu dyktatury komunistycznej w Polsce. W rzeczywistości był to bowiem jedynie początek transformacji ustrojowej, dlatego podczas wykładu omówione zostaną także jej kolejne fazy, obejmujące m.in. takie wydarzenia jak: odbudowa samorządu terytorialnego, reforma gospodarki, pierwsze powszechne wybory prezydenckie, likwidacja Układu Warszawskiego i RWPG oraz pierwsze całkowicie demokratyczne wybory do Sejmu z 1991 r. W rzeczywistości bowiem w l. 1989-1991 mieliśmy do czynienia z okresem przejściowym między PRL i III RP. Głównym celem wykładu będzie charakterystyka tego burzliwego okresu.

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Wojna polsko-turecka 1620-1621

Pokazanie w oparciu o zachowane dokumenty z epoki sytuacji i problemów wojskowości Rzeczypospolitej polsko-litewskiej na przełomie drugiej i trzeciej dekady XVII w. 

 • wt., 2021-09-21 09:00
 • wt., 2021-09-21 10:30
Lekcja festiwalowa Dyplomacja Rzeczypospolitej w okresie pierwszej wojny chocimskiej

Dyplomacja: polskie zabiegi dyplomatyczne przed i w trakcie działań wojennych; w tym działania na forum międzynarodowym - poselstwo Jerzego Ossolińskiego w 1621 do Anglii w celu uzyskania pomocy zbrojnej przeciw Turkom od króla Jakuba I Stuarta.

 • wt., 2021-09-21 12:00
 • wt., 2021-09-21 13:30
Lekcja festiwalowa Dyplomacja Rzeczypospolitej w okresie pierwszej wojny chocimskiej

Dyplomacja: polskie zabiegi dyplomatyczne przed i w trakcie działań wojennych; w tym działania na forum międzynarodowym - poselstwo Jerzego Ossolińskiego w 1621 do Anglii w celu uzyskania pomocy zbrojnej przeciw Turkom od króla Jakuba I Stuarta.

 • wt., 2021-09-21 12:00
 • wt., 2021-09-21 13:30
Lekcja festiwalowa Dziedzictwo, patriotyzm, Ojczyzna w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia

Wykład poruszy zagadnienie wydarzeń historycznych jakie miały miejsce w dziejach Polski. Jak je rozumiał kard. Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia, co z nich zostało we współczesnym społeczeństwie? Na fundamencie rozumienia i przeżywania historii kardynał Wyszyński budował rzeczywistość patriotyzmu czyli odpowiedzialności za wspólnotę losów i dziejów.

 • śr., 2021-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa Konspiracyjna mapa Warszawy, czyli o miejscach antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej

W trakcie zajęć uczestnicy poznają struktury niepodległościowe działające na terenie Warszawy jak i w regionie oraz miejsca, osoby i organizacje związane z konspiracją antykomunistyczną w Warszawie. Podczas lekacji zostanie też zaprenentowany obecny wygląd tych miejsc oraz wyjaśnione ich znaczenie dla opracowania mapy Warszawy z zaznaczonymi na niej miejscami antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej. Uczestnicy zostaną też poinfomowani o tym, w jaki sposób magą się włączyć w opracowanie tej mapy.

 • pon., 2021-09-20 10:00
 • wt., 2021-09-21 10:00
 • śr., 2021-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa "Patrzyłam na usta... dziennik z getta warszawskiego" - próba lektury

Zapiski nieznanej z nazwiska autorki, które urywają się 28 kwietnia 1943 roku, zostały znalezione w  latach pięćdziesiątych na terenie byłego obozu na Majdanku. Z ponad trzystu stron zachowało się trzydzieści. Są to rozedrgane zdania informujące o końcu istnienia Żydów Warszawy i Polski. Kim była pisząca go Żydówka? Co się z nią stało? Co kryją jej pieczołowicie prowadzone notatki? Skąd wzięły się w obozie koncentracyjnym? Jak czytać je po osiemdziesięciu latach? Czy warto? 

 • śr., 2021-09-22 11:30
Lekcja festiwalowa Żelazo, prestiż i władza - sztuka wojenna Germanów

Na przełomie er potęga Imperium Rzymskiego nie miała sobie równych, a jednak barbarzyńcy skutecznie rozpalali wyobraźnię Rzymian i nierzadko wywoływali w nich paniczny strach. Jak więc wyglądał barbarzyński wojownik i jego wyposażenie? Czym walczył? Czym się bronił? Po jaką sięgał taktykę? I… jaką nosił fryzurę? Na każde z tych pytań (i nie tylko tych) znajdziemy odpowiedź.

 • śr., 2021-09-22 11:30
Lekcja festiwalowa Eksploratorzy opuszczonych wytworów cywilizacji człowieka

Kim są? Dlaczego to robią? Czemu narażają swoje zdrowie, a czasem i życie, aby „zdobyć” kolejny obiekt i dodać go do swojej „kolekcji”? W jaki sposób organizują swoje wyprawy? Jak zachowują pamięć swoich eksploracji? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w ramach lekcji.

 • czw., 2021-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Najstarszy zawód świata

Dokąd sięgają jego korzenie? W jakiej epoce był najbardziej rozpowszechniony? Jakie sankcje groziły ludziom uprawiającym najstarszy zawód świata? Atrybuty "pracowników". Co oznaczała żółta wstążka? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w ramach lekcji.

 • czw., 2021-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Osobistości związane z bitwą chocimską; królewicz Władysław Zygmunt, Jan Karol Chodkiewicz i inni

Osobistości związane z bitwą chocimską; królewicz Władysław Zygmunt, Jan Karol Chodkiewicz, Stanisław Lubomirski, Piotr Konaszewicz Sahajdaczny. Uczestnicy działań, ale także wskazanie na wspólny charakter wysiłku zbrojnego: Korona, WKL i Kozacy. A ponadto opowieść o trwałej pamięci tych wydarzeń i  upamiętnieniach : chorwacki poemat „Osman” poświęcony wojnie chocimskiej (kopia włoska z XVIII w.). Do tego fundacje kościelne dla upamiętnienia wydarzeń (Nowogródek i karmelici Wiśnicz,  materiały związane z konserwacją, na polecenie Sobieskiego, trumny Stanisława Żółkiewskiego etc.

 • czw., 2021-09-23 12:00
 • czw., 2021-09-23 13:30
Lekcja festiwalowa Osobistości związane z bitwą chocimską; królewicz Władysław Zygmunt, Jan Karol Chodkiewicz i inni

Osobistości związane z bitwą chocimską; królewicz Władysław Zygmunt, Jan Karol Chodkiewicz, Stanisław Lubomirski, Piotr Konaszewicz Sahajdaczny. Uczestnicy działań, ale także wskazanie na wspólny charakter wysiłku zbrojnego: Korona, WKL i Kozacy. A ponadto opowieść o trwałej pamięci tych wydarzeń i  upamiętnieniach : chorwacki poemat „Osman” poświęcony wojnie chocimskiej (kopia włoska z XVIII w.). Do tego fundacje kościelne dla upamiętnienia wydarzeń (Nowogródek i karmelici Wiśnicz,  materiały związane z konserwacją, na polecenie Sobieskiego, trumny Stanisława Żółkiewskiego etc.

 • czw., 2021-09-23 12:00
 • czw., 2021-09-23 13:30
Lekcja festiwalowa Rosyjskie ślady w Warszawie

Czy wiesz, że Warszawa ponad 100 lat była miastem… rosyjskim? Czy wiesz, że rosyjski prezydent Warszawy Sokrates Starynkiewicz był uwielbiany przez warszawiaków (zwłaszcza za… nowoczesną kanalizację)? Czy wiesz, że na Placu Piłsudskiego stał monumentalny prawosławny sobór (po którym już — prawie — nic nie pozostało)? O tych i innych epizodach rosyjskich z historii Warszawy dowiesz się na spotkaniu. Zapraszam Cię na niespieszny spacer Krakowskim Przedmieściem, który pozwoli Ci spojrzeć na Warszawę nieco inaczej — jako na miasto, gdzie Wschód zbiega się z Zachodem, tradycja łacińska — z bizantyjską, a współczesność — z historią.

 • czw., 2021-09-23 14:00