historia sztuki

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Rola sztuki w życiu człowieka

Sztuka kojarzy nam się często ze zjawiskiem, aktywnością człowieka odległą od naszego życia codziennego. Podczas spotkania będziemy doświadczać i poznawać, czym
ona jest i w jaki sposób wpływa na percepcję, procesy poznawcze. Zobaczymy, jak jest związana z naszym istnieniem. Poddamy się eksperymentowi, który pokaże "preferencje
mózgu" w zakresie odbioru sztuki.

  • pon., 2023-09-25 10:00
  • wt., 2023-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Arteterapia w walce ze stresem

Spotkanie poświęcone będzie wykorzystaniu narzędzi sztuki ( szeroko rozumianej) w życiu człowieka w następujących obszarach: leczenie, zachowanie dobrostanu
(profilaktyka) oraz rozwój osobisty. Fenomen arteterapii jest jej utylitarność i skuteczność oddziaływania. Arte jest jak powietrze, którym każdy może oddychać. Opowiem o tym jak z niego korzystać. Będę inspirować korzystając z wieloletniego doświadczenia psychoterapeutycznego, które łączy arte i terapię.

  • pon., 2023-09-25 12:00
Lekcja festiwalowa Rola sztuki w życiu człowieka

Sztuka kojarzy nam się często ze zjawiskiem, aktywnością człowieka odległą od naszego życia codziennego. Podczas spotkania będziemy doświadczać i poznawać, czym
ona jest i w jaki sposób wpływa na percepcję, procesy poznawcze. Zobaczymy, jak jest związana z naszym istnieniem. Poddamy się eksperymentowi, który pokaże "preferencje
mózgu" w zakresie odbioru sztuki.

  • pon., 2023-09-25 10:00
  • wt., 2023-09-26 12:00

©2022 Festiwal Nauki