język obcy nowożytny

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa The Creature and Its Maker: Mary Shelley and the Birth of Frankenstein

Lekcja dotyczy kanonicznej powieści Mary Shelley Frankenstein i okoliczności jej powstania, oraz wyjaśnia  kontekst kulturowy i historyczno-literacki, który pomaga w jej interpretacji. Będziemy rozmawiać o tym, czy Potwór naprawdę był potworny, czy Frankenstein to powieść gotycka czy też pierwsza historia science-fiction, oraz o tym, czym Mary Shelley inspirowała się tworząc swoją opowieść. Wybierzemy się w podróż do Willi Diodati nad Jeziorem Genewskim, która była świadkiem narodzin dzieła, i dowiemy się, jakie teorie na temat powstawania życia dominowały w nauce pod koniec XVIII wieku. Na koniec zobaczymy, jak moment ożywania Potwora pokazywano w filmie na podstawie powieści Mary Shelley.

Lekcja będzie prowadzona w języku angielskim.

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Cómo puede sorprendernos el barroco español?

El barroco español no es tan conocido en Polonia, y al mismo tiempo se suele reconocerlo como el máximo y más extremo de todos los barrocos nacionales en Europa. Piotr Sobolczyk va a presentar los rasgos de Siglo de Oro español utilizando la antología de la poesía de Siglo de Oro en polaco en sus traducciones.

 • śr., 2021-09-22 11:30
Lekcja festiwalowa Meandry umysłu. Na drodze od wyrażenia do znaczenia

Na jakie wysiłki zdobyć się musi ludzki umysł, przebywając drogę od formy wyrażenia do jego znaczenia? Mimo że sceną główną, na której rozgrywa się pełen ekspresji spektakl spajania znaczeń w teksty, jest ludzki mózg, neurobiologia nie zna odpowiedzi na postawione wyżej pytanie. Drogę przez nieznane toruje nam teoria mieszanin pojęciowych, sformułowana na styku lingwistyki i kognitywistyki. Ujmuje ona znaczenia wyrażeń jako mieszaniny pojęciowe – hybrydy będące świadectwem dynamiki ludzkich mechanizmów poznawczych. Funkcjonowanie ludzkich mechanizmów poznawczych – które podczas wykładu zrekonstruujemy na konkretnych przykładach – dowodzi, że nasz umysł z natury dąży do redukcji złożoności problemów. Czyni to w sposób zdumiewający. Redukcja złożoności sprawia, że w codziennym doświadczeniu formułowania tekstów utożsamiamy formę wyrażeń z ich znaczeniem. Wrażenie to redukuje wysiłek wkładany w myślenie i komunikację. Teoria mieszanin pojęciowych demaskuje tę skądinąd pożyteczną iluzję. Znaczenia wyłaniają się bowiem w konfrontacji z kontrfaktycznością, we współbrzmieniu analogii i podobieństwa, w zmaganiach z relacją rozbieżności i ograniczeniami, jakie narzucają nam przestrzeń i czas. Percepcja wyrażeń językowych (np. przeczytanie książki, wysłuchanie czyjejś opowieści) jest – zaledwie i aż – bodźcem, iskrą inicjującą powstawanie i przeobrażenia znaczeń. Poprzez zaskakujące współoddziaływanie relacji strukturyzujących znaczenia (relacji analogii, rozbieżności itp.), nasza wyobraźnia sprawia, że dane wyrażenie zaczyna „mienić się” zupełnie nową barwą.

Na wykład zapraszam wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, dlaczego wyrażenie child-safe bazuje na scenariuszu zagrożenia dla dzieci oraz jak pracuje nasza wyobraźnia, kiedy myślimy o ewolucji dinozaurów w ptaki.

 • czw., 2021-09-23 09:00
Lekcja festiwalowa Jak oni śpiewają? Warianty języka angielskiego w muzyce popularnej

Spotkanie dotyczyć będzie wybranych zagadnień z zakresu fonetyki języka angielskiego oraz socjolingwistyki ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska amerykanizowania wymowy w śpiewie przez wykonawców brytyjskich. Zaprezentowane zostaną także inne tendencje stylistyczne zauważalne w anglojęzycznej muzyce popularnej, takie jak stosowanie gwary londyńskiej, czyli cockneya, zwłaszcza w nurcie punkrockowym, czy też akcentu amerykańskiego Południa, zarówno przez wykonawców brytyjskich, jak i amerykańskich. Wszystkie te zjawiska rodzić mogą pewne pytania i wątpliwości wśród uczących się języka angielskiego, wynikające z odmienności wariantu stosowanego w śpiewie w porównaniu z wymową „podręcznikową”. W trakcie spotkania przyjrzymy się omawianemu problemowi z perspektywy socjolingwistyki, wsłuchując się w wybrane przykłady wyżej wymienionych zjawisk.

 • czw., 2021-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Kilka słów o dubbingu

Czy wiecie, że pomysłodawcą tej formy tłumaczenia filmowego był Polak, a jego początki sięgają czasów przedwojennych? Rozkwit dubbingu przypada na lata 60 i 70. Działała wówczas „caryca” tej wersji tłumaczenia filmowego – Zofia Dybowska-Aleksandrowicz. Stworzyła ona „polską szkołę dubbingu”. Dzięki niej polskiej adaptacji doczekało się wiele zagranicznych filmów, teatrów oraz seriali. To zaledwie początek niezwykłej historii dubbingu, warto poznać ją od podszewki.

 • czw., 2021-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Literatura na ekranie: techniki i formy adaptacji angielskich utworów literackich

Dzieła literackie są ciągłymi inspiracjami dla coraz to nowszych produkcji kinowych i telewizyjnych. Celem wykładu/konwersatorium jest zapoznanie uczestników z formami, technikami i strategiami tworzenia adaptacji anglojęzycznych utworów literackich na potrzeby przekazu wizualnego. Uczestnicy poznają strategie i rozwiązania stosowane przez różnych twórców filmowych i telewizyjnych w celu dostosowywania dzieła literackiego do nowej formy przekazu. Na przykładzie wybranych tekstów oraz ich adaptacji omawiane będą takie techniki i strategie jak np. transpozycja, przybliżenie, czy ekwiwalencja. Przedstawione zostaną też konsekwencje wynikające z  zastosowanych zmian, zarówno pozytywne jak i negatywne, wpływające na oryginalny przekaz tekstu i będące efektem zmian powstałych w trakcie procesu adaptacji. Omówiony będą m.in. wpływ na utrzymanie zawieszenia niewiary, zachowanie koncepcji scenicznych i literackich na ekranie, czy wpływ zmian kulturowych na odbiór i przekaz dzieła. 

 • czw., 2021-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Henio Potter, Piotruś Pan i Alinka z Krainy Czarów – o tłumaczeniu imion w literaturze dziecięcej i nie tylko

Przekład nazw własnych, zwłaszcza imion, spędza sen z powiek niejednemu tłumaczowi literatury. W czasie warsztatów przyjrzymy się, jak i dlaczego na przestrzeni lat zmieniało się podejście do przekładu imion ulubionych bohaterów utworów dla dzieci i nie tylko. Spotkanie będzie składało się z trzech części. W czasie pierwszej, wykładowej, prowadząca przedstawi kilka teoretycznych założeń dotyczących przekładu osobowych nazw własnych (czyli antroponimów) wraz z najciekawszymi przykładami zaczerpniętymi z anglojęzycznej literatury. W drugiej części uczestnicy będą mogli sami zmierzyć się z przekładem imion w wybranych fragmentach literackich, pracując indywidualnie lub w małych grupach. W części trzeciej zreferujemy na forum wyniki pracy i przedyskutujemy je. Wymagania: znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym.

 • czw., 2021-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Kulisy kinematografii rosyjskiej

Kinematografia rosyjska ma bogatą i długą tradycję. Przez wielu krytyków uznawana jest za jedną z najlepszych. Filmy rosyjskie mają swoją specyfikę i osobliwy charakter, określają ducha kultury i narodu. Czy literatura miała i ma wpływ na kinematografię? Co powoduje, że jeden obraz filmowy jest uwielbiany przez pokolenia, a inne popadają w rychłe zapomnienie? Jaki rodzaj humoru odnajdziemy w rosyjskich komediach? Spotkanie pozwoli usystematyzować wiedzę oraz nakreślić mapę historyczną produkcji legendarnej wytwórni filmowej – Mosfilmu.

 • czw., 2021-09-23 11:30
Lekcja festiwalowa Liczenie rzeczowników (nie)policzalnych w języku angielskim

W gramatyce języka angielskiego znane są kategorie gramatyczne, takie jak liczba pojedyncza, liczba mnoga, rzeczownik policzalny oraz rzeczownik niepoliczalny. Zjawiska językowe, których kategorie te dotyczą są ze sobą ściśle związane. Jeszcze większy związek istnieje pomiędzy wyżej wymienionymi kategoriami gramatycznymi a czynnikami zewnętrznymi, motywującymi użycie danego rzeczownika. Zastanowimy się nad tym, co może powodować, że dany rzeczownik jest używany w takiej, a nie innej formie. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy „policzalność” lub „niepoliczalność” rzeczownika coś „znaczy”. Dla uczących się języka angielskiego istotne jest, czy rzeczowniki policzalne i niepoliczalne stanowią coś w rodzaju dwóch oddzielnych list słów, które należy zapamiętać. Zwrócimy uwagę na to, że wiele rzeczowników jest używanych w obu formach, co powoduje, że tworzenie oddzielnych list do zapamiętania jest problematyczne. Oprócz zapamiętywania list wyrazów, innym sposobem jest zrozumienie zmodyfikowanych znaczeń rzeczowników występujących w obu kategoriach. Sprawdzimy, czy rzeczowniki policzalne, to takie, które można policzyć, natomiast niepoliczalne, to te, których policzyć się nie da. Samo „liczenie” danego rzeczownika może być również kłopotliwe. Zrobimy to w oparciu o przykłady użyte w naturalnym kontekście na podstawie tzw. badań korpusowych. Głównym celem tej dyskusji jest sprawdzenie, czy mamy do czynienia z bałaganem wśród angielskich rzeczowników, czy też panuje wśród nich porządek i jesteśmy w stanie ustalić zasady „gry”. 

 • czw., 2021-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Nieoczekiwane arcydzieło niespełnionego starca: Cervantes i Don Kichot

Biografia Miguela de Cervantesa, jednego z najbardziej znanych pisarzy świata, jest owiana tajemnicami. Wielu faktów z jego burzliwego życia możemy się tylko domyślać, albo rekonstruować je na podstawie wątpliwych nieraz poszlak, co stwarza podstawy do daleko posuniętych spekulacji. Wydane przed kilkoma laty (2014) nowe tłumaczenie księgi o komicznych przygodach rycerza z Manczy to dobry pretekst, by przybliżyć sylwetkę jego autora. Kim był ten jednocześnie znany i nieznany twórca? Jaka była jego droga literacka? Dlaczego swoje artystyczne spełnienie znalazł tak późno? Czym ono przyciąga i fascynuje czytelników przez ponad cztery stulecia? Czym nieustannie inspiruje twórców – pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy, kompozytorów, choreografów – w różnych krajach i w różnych epokach?  Wreszcie – dlaczego wciąż jest interesujące dla współczesnego młodego polskiego czytelnika? Spotkanie festiwalowe będzie okazją do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na te pytania.

 • czw., 2021-09-23 12:00
 • czw., 2021-09-23 13:00
Lekcja festiwalowa „Chodzi mi o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa”–rosyjskie łamańce językowe

Zapraszamy na niepowtarzalne warsztaty „Chodzi mi o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa” – rosyjskie łamańce językowe”.

Poprawna wymowa w języku obcym stanowi często jedną z największych trudności w nauce języka. Rozwiązaniem jest zanurzenie się w języku, kontakt z nim. Jak powiada stare przysłowie: „Trening czyni mistrza”. I w tym przypadku również to się sprawdza. Ćwiczenie wymowy rosyjskiej wcale nie musi być trudne i nudne, co pokażemy Wam na warsztatach. W pierwszej części spotkania dowiecie się, czym są łamańce języka oraz będziecie mieć możliwość obejrzenia lub wysłuchania popularnych łamańców w języku rosyjskim, prezentowanych przez native speakerów i nie tylko. Następnie wspólnie połamiemy sobie języki, ćwicząc tylko z pozoru skomplikowane zdania i wiersze. Zapraszamy też do udziału w konkursie na najszybciej i najpoprawniej wypowiedziany łamacz – przewidziane atrakcyjne nagrody! Gwarantujemy dobrą zabawę i to, że pod koniec warsztatów będziecie mistrzami „łamijęzyków”!

Prowadzące warsztaty to dydaktyczki z zamiłowaniem i ogromną pasją do języka rosyjskiego – na co dzień pijają „czaj”, zajadają się „blinami”, nucąc „Kalinkę” lub „Biełyje rozy”, czasem nawet „Kanikuły”. Kolekcjonują „matrioszki”, czytają Czechowa, a ich wymarzonym kierunkiem na urlop jest „Rossija – strana czudies”.

 • czw., 2021-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Nieoczekiwane arcydzieło niespełnionego starca: Cervantes i Don Kichot

Biografia Miguela de Cervantesa, jednego z najbardziej znanych pisarzy świata, jest owiana tajemnicami. Wielu faktów z jego burzliwego życia możemy się tylko domyślać, albo rekonstruować je na podstawie wątpliwych nieraz poszlak, co stwarza podstawy do daleko posuniętych spekulacji. Wydane przed kilkoma laty (2014) nowe tłumaczenie księgi o komicznych przygodach rycerza z Manczy to dobry pretekst, by przybliżyć sylwetkę jego autora. Kim był ten jednocześnie znany i nieznany twórca? Jaka była jego droga literacka? Dlaczego swoje artystyczne spełnienie znalazł tak późno? Czym ono przyciąga i fascynuje czytelników przez ponad cztery stulecia? Czym nieustannie inspiruje twórców – pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy, kompozytorów, choreografów – w różnych krajach i w różnych epokach?  Wreszcie – dlaczego wciąż jest interesujące dla współczesnego młodego polskiego czytelnika? Spotkanie festiwalowe będzie okazją do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na te pytania.

 • czw., 2021-09-23 12:00
 • czw., 2021-09-23 13:00
Lekcja festiwalowa Workshop: Why don’t YOU join the British Army?

Jesteś dobry/-a z angielskiego i zainteresowany/-a historią wojskowości z teoretycznego i/lub praktycznego punktu widzenia? Przyjdź na lekcję festiwalową dedykowaną zadaniom, z którymi mierzą się rekruci Armii Brytyjskiej. Sprawdź swoje umiejętności logicznego myślenia sytuacji wymagającej ochrony dzikich zwierząt i w kuchni polowej, znajdź najlepsze miejsce na obóz i rozwiąż quiz wiedzy o Wielkiej Brytanii w kontekście Sił Zbrojnych Jej Królewskiej Mości.

 • pt., 2021-09-24 09:00
Lekcja festiwalowa To wszystko przez deklinację spółgłoskową!

Przedstawienie 5 typów rzeczowników dawnej deklinacji spółgłoskowej, które do dziś nietypowo odmieniają się w językach słowiańskich.

 • pt., 2021-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa Nieuchwytny „jot” bez numeru

Przedstawienie głównego sprawcy alternacji fonetycznych w językach słowiańskich – głoski „jot”.

 • pt., 2021-09-24 10:30
Lekcja festiwalowa Usuwanie pomników z przestrzeni publicznej, czyli spory o historię i pamięć w Stanach Zjednoczonych

Wykład poświęcony będzie współczesnym sporom o pamięć, dziedzictwo narodowe i historię w Stanach Zjednoczonych w kontekście usuwania pomników bohaterów wojny domowej, którzy w latach 60. XIX walczyli po stronie Południa, w obronie niewolnictwa i porządku społecznego opartego na hierarchii rasowej. Dzisiejsze spory, inicjowane w obrębie społeczeństwa obywatelskiego, wpisują się w szersze działania na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej. W trakcie wykładu zastanowimy się nad rolą pomników w przywracaniu pamięci zbiorowej o przeszłości, która jest trudna i niewygodna, stąd symbolicznie nieobecna w przestrzeni publicznej.

 • pt., 2021-09-24 11:00