język obcy nowożytny

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Czy gry wideo tłumaczymy czy lokalizujemy? Nowe wersje językowe gier od kuchni

Obecnie zyski wiodących producentów gier wideo są wyższe, niż te w innych branżach rozrywki, takich jak muzyka czy film. Sukces ten nie byłby możliwy bez tworzenia, dystrybucji i promocji gier na wielu różnych rynkach. Proces taki jest przez graczy nazywany tłumaczeniem, podczas gdy w branży gier wideo używane jest określenie „lokalizacja”. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się nie tylko tego, skąd wzięła się taka nazwa, ale również poznają jej części składowe. Działania ukierunkowane na stworzenie nowych wersji językowych gier obejmują bowiem nie tylko przetłumaczenie elementów językowych tworzących daną grę, ale również modyfikacje warstwy graficznej, dźwiękowej czy nawet fabularnej oraz materiałów promocyjnych i strategii marketingowej. Spotkanie będzie okraszone licznymi przykładami takich rozwiązań nie tylko w lokalizacjach z języka polskiego i na język polski, ale również dotyczącymi innych języków, regionów i kultur.

 • pon., 2023-09-25 09:00
Lekcja festiwalowa Czy rozmiar źrenic może świadczyć o tym jak intensywnie myślimy?

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję poznać tajniki przetwarzania języka obcego w mózgu za pomocą technik okulograficznych. Omówimy podstawy pomiaru źrenic oraz to, o czym one świadczą. Na co oprócz światła reagują nasze źrenice? Czy mogą nas informować o tym, co myślimy, jak rozumiemy mowę, jak się uczymy i pracujemy? Przedstawimy przykład badania, w którym wielkość źrenicy pomaga nam sprawdzić jak trudne jest wykonanie tłumaczenia ustnego w zależności od doświadczenia tłumacza oraz akcentu mówcy. Uczestnicy będą mogli się zapoznać z procedurą badania i sprzętem okulograficznym oraz zobaczyć w praktyce jak przeprowadza się takie badanie. Zastanowimy się też wspólnie, co jeszcze można sprawdzić przedstawioną techniką. W ramach uczestnictwa zapraszamy do laboratorium Pracowni Neurolingwistycznej Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW.

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Czy mózg przeszkadza w nauce, czyli dlaczego boimy się mówić w języku obcym?

Mózg jest głównodowodzącym w procesie zdobywania wiedzy i przyswajania informacji. Kiedy się uczymy: 1) tworzymy nowe neurony lub 2) budujemy nowe połączenia między istniejącymi neuronami albo też 3) wzmacniamy istniejące już połączenia międzyneuronalne. Jeśli mózg funkcjonuje prawidłowo, synapsy (czyli miejsca, w których następuje komunikacja między neuronami) przenoszą informacje w układzie nerwowym a aksony i dendryty (czyli wypustki komórek) przewodzą impulsy nerwowe, wówczas możliwy jest proces przyswajania wiedzy. Nauka języka obcego jest zjawiskiem zależnym od wielu procesów, w tym psychologicznych i psycholingwistycznych, czyli między innymi od emocji. Z tego powodu przyswajanie wiedzy w emocjonalnie niesprzyjających uczącemu się okolicznościach może szybko zmienić się z intelektualnej przygody i przyjemności w źródło stresu. Stres wywołany np. mówieniem w języku obcym jest jak najbardziej realny. Stres stanowi zaporę dla bodźców językowych i zapobiega pełnemu przetworzeniu ich przez mózg. Efektem tego są słaba koncentracja, niewykorzystanie naszego potencjału pamięciowego i brak postępu w kształceniu kompetencji językowych. Czy można temu przeciwdziałać? W czasie wykładu interaktywnego odpowiemy sobie na pytanie jakie procesy zachodzące w „zestresowanym” mózgu hamują naukę języka obcego, czym jest nauczanie „przyjazne mózgowi” i w jaki sposób można przeciwdziałać negatywnemu wpływowi stresu na mózg, a tym samym na naukę języka obcego oraz dlaczego mózg nie zawsze jest naszym sprzymierzeńcem w nauce języka obcego.

 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 13:00
Lekcja festiwalowa Czy rozmiar źrenic może świadczyć o tym jak intensywnie myślimy?

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję poznać tajniki przetwarzania języka obcego w mózgu za pomocą technik okulograficznych. Omówimy podstawy pomiaru źrenic oraz to, o czym one świadczą. Na co oprócz światła reagują nasze źrenice? Czy mogą nas informować o tym, co myślimy, jak rozumiemy mowę, jak się uczymy i pracujemy? Przedstawimy przykład badania, w którym wielkość źrenicy pomaga nam sprawdzić jak trudne jest wykonanie tłumaczenia ustnego w zależności od doświadczenia tłumacza oraz akcentu mówcy. Uczestnicy będą mogli się zapoznać z procedurą badania i sprzętem okulograficznym oraz zobaczyć w praktyce jak przeprowadza się takie badanie. Zastanowimy się też wspólnie, co jeszcze można sprawdzić przedstawioną techniką. W ramach uczestnictwa zapraszamy do laboratorium Pracowni Neurolingwistycznej Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW.

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa ODWOŁANA_What do you know about silent cinema? Conversations about old films as a motivating factor.

Interaktywny warsztat demonstrujący sposoby wykorzystania filmu niemego na zajęciach języka obcego ze szczególnym naciskiem na ćwiczenia umiejętności mówienia i słuchania. Zaprezentowane ćwiczenia są poprzedzone krótkim materiałem kulturoznawczym z zakresu historii kina, wprowadzającym uczestników w świat filmowy początku XX wieku. Warsztaty są przeznaczone dla uczniów szkół licealnych (B1/B1+).

 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Ruś Kijowska w literaturze, sztuce, kinie i jej polska interpretacja

Zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego przybliżymy literaturę i kulturę Rusi Kijowskiej oraz jej recepcję w polskiej nauce. Nazwę Rusi uzyskały w średniowieczu plemiona wschodniej Słowiańszczyzny. Ich ośrodkami stały Kijów i Nowogród.

            Ważnym czynnikiem w rozwoju kulturalnym i cywilizacyjnym był chrzest Rusi przyjęty w 988 r. przez Włodzimierza Wielkiego. Szybko rozwinęło się pismo cerkiewnosłowiańskie, ułożone przez świętych braci Cyryla i Metodego. Pojawiła się oryginalna literatura hagiograficzna, obejmująca żywoty świętych i legendy z nimi związane. Autorzy wykorzystują najpiękniejsze powieści, bajki, aforyzmy. Nestor - według tradycji autor kroniki, kontynuując dzieło swych poprzedników, zwrócił uwagę na wstępny okres rozwoju, pochodzenie państwa, określenie plemion słowiańskich i ich nazw. W późniejszych latach powstają nowe przekłady i etc.

            Na spotkaniu, prowadzonym przez prof. dr hab. Walentynę Sobol, mgr. Dawida Bzorka i mgr Kamilę Brodowską, uczestnicy poznają fascynującą literaturę Rusi Kijowskiej. Przybliżą ją także studenci Katedry Ukrainistyki, którzy zakończyli kurs: Historia dawnej literatury ukraińskiej X-XVIII ww. Ilia Istomin z tematem o Powieści minionych lat i księżnej  Oldze (tłum. F. Sielickiego), Hubert Grzegorczyk opowie o Kronice Halicko-Wołyńskiej (tłum. D. Dąbrowski i A. Jusupović), Barbara Grzelak o Jarosławnie (ze Słowa o pułku Igora w tłum. J. Tuwima) i Marjana Petriwska o utworze Ihumena Daniela z ziemi ruskiej pielgrzymka do Ziemi Świętej (tłum. K. Pietkiewicza).

 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa To na pewno tłumaczenie maszynowe! O błędach w lokalizacji językowej gier i ich przyczynach

W dzisiejszych czasach gry wideo są wydawane w kilkunastu, a niekiedy nawet kilkudziesięciu różnych wersjach językowych na całym świecie. Nie zawsze jednak gracze są usatysfakcjonowani grą w rodzimej wersji językowej. Wielokrotnie na forach internetowych krytykują oni wydawców za błędy w grach wydawanych po polsku. Najczęściej wymienianymi usterkami są nienaturalna intonacja aktorów udzielających głosów pojawiającym się w grach postaciom, nadgorliwość w przekładaniu nazw własnych, czy nieścisłości gramatyczne lub ortograficzne negatywnie wpływające na odbiór gry. Błędy pojawiające się w polskich wersjach gier przetłumaczonych z innych języków nie zawsze muszą jednak wynikać z nieuwagi tłumaczy. Czasem mogą być one spowodowane strategiami podejmowanymi przez producentów, organizacją procesu tworzenia nowych wersji językowych gry, czy strukturą samych gier. Na spotkaniu przedstawione zostaną najczęściej wskazywane przez odbiorców błędy tego rodzaju oraz możliwe powody ich pojawiania się. Towarzyszyć im będą przykłady pochodzące z gier reprezentujących różne gatunki oraz wydanych zarówno w ostatnich latach, jak i w początkach dystrybucji gier w Polsce.

 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Języki obce w erze sztucznej inteligencji: Odkryj magiczną moc AI w nauce języków

W obliczu dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji, nauka języków obcych przechodzi rewolucję. Ten wykład skupia się na zastosowaniu technologii AI w procesie nauki języków obcych. Przeanalizujemy najnowsze narzędzia i techniki, które wspierają uczniów w zdobywaniu umiejętności komunikacji w obcych językach. Omówimy zalety
korzystania z narzędzi, które wykorzystują technologię AI do indywidualizacji nauki języka. Wykład ten dostarczy wglądu w przyszłość nauki języków obcych, pokazując, jak sztuczna inteligencja może wspomagać i ułatwiać ten proces, otwierając nowe możliwości dla osób chcących opanować nowe języki.

 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Czy mózg przeszkadza w nauce, czyli dlaczego boimy się mówić w języku obcym?

Mózg jest głównodowodzącym w procesie zdobywania wiedzy i przyswajania informacji. Kiedy się uczymy: 1) tworzymy nowe neurony lub 2) budujemy nowe połączenia między istniejącymi neuronami albo też 3) wzmacniamy istniejące już połączenia międzyneuronalne. Jeśli mózg funkcjonuje prawidłowo, synapsy (czyli miejsca, w których następuje komunikacja między neuronami) przenoszą informacje w układzie nerwowym a aksony i dendryty (czyli wypustki komórek) przewodzą impulsy nerwowe, wówczas możliwy jest proces przyswajania wiedzy. Nauka języka obcego jest zjawiskiem zależnym od wielu procesów, w tym psychologicznych i psycholingwistycznych, czyli między innymi od emocji. Z tego powodu przyswajanie wiedzy w emocjonalnie niesprzyjających uczącemu się okolicznościach może szybko zmienić się z intelektualnej przygody i przyjemności w źródło stresu. Stres wywołany np. mówieniem w języku obcym jest jak najbardziej realny. Stres stanowi zaporę dla bodźców językowych i zapobiega pełnemu przetworzeniu ich przez mózg. Efektem tego są słaba koncentracja, niewykorzystanie naszego potencjału pamięciowego i brak postępu w kształceniu kompetencji językowych. Czy można temu przeciwdziałać? W czasie wykładu interaktywnego odpowiemy sobie na pytanie jakie procesy zachodzące w „zestresowanym” mózgu hamują naukę języka obcego, czym jest nauczanie „przyjazne mózgowi” i w jaki sposób można przeciwdziałać negatywnemu wpływowi stresu na mózg, a tym samym na naukę języka obcego oraz dlaczego mózg nie zawsze jest naszym sprzymierzeńcem w nauce języka obcego.

 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 13:00
Lekcja festiwalowa Czy wystarczy znać 1000 słówek? Znajomość słownictwa języka obcego w liczbach

Wszyscy, którzy uczyli się kiedykolwiek języka obcego przyznają, że bardzo ważną – jeśli nie najważniejszą – umiejętnością jest znajomość słownictwa. To ono pozwalają przekazać to, co chcemy powiedzieć, i choć nie można pominąć znaczenia innych elementów wiedzy językowej (gramatyki czy wymowy), to bez wyrazów nie ma komunikacji. To dlatego naukę języka obcego zaczynamy najczęściej od zakupu słownika.

Jednak większość z nas nie zdaje sobie sprawy z ilościowych aspektów znajomości słownictwa języka obcego. A przecież mierząc się z nowym zadaniem warto zdawać sobie sprawę z jego rozmiaru. Celem tego spotkania jest przedstawienie faktów, które zdemistyfikują wyzwanie, przed którym staje każdy z nas rozpoczynając naukę. Podczas wykładu uczestnicy poznają odpowiedzi na następujące pytania:

 

 1. Ile wyrazów jest w języku polskim i angielskim?
 2. Ile wyrazów w języku polskim znają uczestnicy wykładu?
 3. Ile wyrazów zna przeciętny użytkownik języka angielskiego?
 4. Ile wyrazów trzeba znać w języku angielskim, aby swobodnie rozmawiać, czytać i pisać w tym języku?.
 5. W jaki sposób mierzy się te wartości?

Spotkanie będzie miało charakter wykładu z elementami warsztatu. Uczestnicy będą zachęcani do uczestnictwa we wspólnym poszukiwaniu odpowiedzi na wymienione powyżej pytania.

 • pon., 2023-09-25 13:00
Lekcja festiwalowa Kiedy władza bierze się za język…

Czym jest a czym nie jest polityka językowa? Z jakich działań się składa i jakich aspektów życia społecznego dotyczy polityka językowa konkretnego państwa? Jakie instrumenty stosuje się w odniesieniu do języka oficjalnego/państwowego/urzędowego oraz języków mniejszości narodowych i etnicznych? Sam termin „polityka językowa” często jest podatny na instrumentalizację i kojarzy się negatywnie. Celem spotkania jest zapoznanie słuchaczy z uniwersalnymi pojęciami polityki językowej oraz przedstawienia obecnej sytuacji języka/języków w wybranych krajach europejskich. Słuchacze spotkania będą mogli dowiedzieć się jak polityka językowa jest realizowana w Polsce, Białorusi, Francji czy w Niemczech.

 • pon., 2023-09-25 13:00
Lekcja festiwalowa Nierosyjscy twórcy kultury rosyjskiej. Cz. 1. Z Europy Zachodniej do Rosji

Cykl dwóch spotkań – wykładów z prezentacjami multimedialnymi – jest poświęcony twórcom kultury (literaci, malarze, architekci, kompozytorzy i in.) oraz osobom powiązanym ze światem kultury (mecenasi ze świata władzy, naukowcy, dziennikarze itp.), którzy pracowali w Rosji i są kojarzeni z tym państwem, ale z pochodzenia nie byli Rosjanami. Ramy czasowe obejmują XVIII i XIX wiek.

Na pierwszym spotkaniu zostaną przedstawieni twórcy pochodzący z Europy Zachodniej, głównie Niemcy, Duńczycy i Francuzi, na drugim – przedstawiciele narodów słowiańskich, głównie Polacy i Ukraińcy. Do pierwszej grupy należy m.in. Katarzyna II, nie tylko władczyni, ale także dramatopisarka i założycielka czasopism. Drugą grupę reprezentuje m.in. Tadeusz Bułharyn, prozaik i dziennikarz polskiego pochodzenia. Przybliżona zostanie sylwetka Nikołaja Gogola / Mykoły Hohola i jego rosyjskojęzyczna proza o tematyce ukraińskiej, a także środowisko Niemców bałtyckich.

Spotkania staną się pretekstem do porównania Rosjan z innymi narodami i odpowiedzi na szereg dodatkowych pytań:

- kto stworzył pierwszy słownik języka rosyjskiego?

- czy wszyscy Rosjanie pisali po rosyjsku?

- kim byli „rosyjscy Europejczycy”? itp.

 • pon., 2023-09-25 13:00
Lekcja festiwalowa Nierosyjscy twórcy kultury rosyjskiej. Cz. 2. W kręgu słowiańskim

Cykl dwóch spotkań – wykładów z prezentacjami multimedialnymi – jest poświęcony twórcom kultury (literaci, malarze, architekci, kompozytorzy i in.) oraz osobom powiązanym ze światem kultury (mecenasi ze świata władzy, naukowcy, dziennikarze itp.), którzy pracowali w Rosji i są kojarzeni z tym państwem, ale z pochodzenia nie byli Rosjanami. Ramy czasowe obejmują XVIII i XIX wiek.

Na pierwszym spotkaniu zostaną przedstawieni twórcy pochodzący z Europy Zachodniej, głównie Niemcy, Duńczycy i Francuzi, na drugim – przedstawiciele narodów słowiańskich, głównie Polacy i Ukraińcy. Do pierwszej grupy należy m.in. Katarzyna II, nie tylko władczyni, ale także dramatopisarka i założycielka czasopism. Drugą grupę reprezentuje m.in. Tadeusz Bułharyn, prozaik i dziennikarz polskiego pochodzenia. Przybliżona zostanie sylwetka Nikołaja Gogola / Mykoły Hohola i jego rosyjskojęzyczna proza o tematyce ukraińskiej, a także środowisko Niemców bałtyckich.

Spotkania staną się pretekstem do porównania Rosjan z innymi narodami i odpowiedzi na szereg dodatkowych pytań:

- kto stworzył pierwszy słownik języka rosyjskiego?

- czy wszyscy Rosjanie pisali po rosyjsku?

- kim byli „rosyjscy Europejczycy”? itp.

 • pon., 2023-09-25 14:00
Lekcja festiwalowa „Chodzi o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa”: rosyjskie łamańce językowe

Zapraszamy na niepowtarzalne warsztaty „Chodzi mi o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa” – rosyjskie łamańce językowe”.

Poprawna wymowa w języku obcym stanowi często jedną z największych trudności w nauce języka. Rozwiązaniem jest zanurzenie się w języku, kontakt z nim. Jak powiada stare przysłowie: „Trening czyni mistrza”. I w tym przypadku również to się sprawdza. Ćwiczenie wymowy rosyjskiej wcale nie musi być trudne i nudne, co pokażemy Wam na warsztatach. W pierwszej części spotkania dowiecie się, czym są łamańce języka oraz będziecie mieć możliwość obejrzenia lub wysłuchania popularnych łamańców w języku rosyjskim, prezentowanych przez native speakerów i nie tylko. Następnie wspólnie połamiemy sobie języki, ćwicząc tylko z pozoru skomplikowane zdania i wiersze. Zapraszamy też do udziału w konkursie na najszybciej i najpoprawniej wypowiedziany łamacz – przewidziane atrakcyjne nagrody! Gwarantujemy dobrą zabawę i to, że pod koniec warsztatów będziecie mistrzami „łamijęzyków”!

Prowadzący warsztaty to dydaktycy z zamiłowaniem i ogromną pasją do języka rosyjskiego – na co dzień pijają „czaj”, zajadają się „blinami”, nucąc „Kalinkę” lub „Biełyje rozy”, czasem nawet „Kanikuły”. Kolekcjonują „matrioszki”, czytają Czechowa, a ich wymarzonym kierunkiem na urlop jest „Rossija – strana czudies”.

 • wt., 2023-09-26 09:30
 • wt., 2023-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Czy awtokarem da się pojechać na wycieczkę? O polsko-rosyjskich różnicach leksykalnych

Na spotkaniu poznasz pary wyrazów w języku polskim i rosyjskim, zwane fałszywymi paralelami leksykalnymi, które są podobne lub prawie identyczne w wymowie, ale mają całkiem różne znaczenia. W czasie spotkania przeanalizujemy najciekawsze polsko-rosyjskie pary wyrazów z dziedziny turystyki pod kątem różnic w ich znaczeniach. Spotkanie będzie miało charakter interaktywny. Wspólnie będziemy wykonywać ciekawe ćwiczenia multimedialne, które pomogą Ci zapamiętać słowa i ich znaczenia.

 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Do we need each other? Interaktywna lekcja języka angielskiego (B1/B1+)

Do we need each other? to interaktywna lekcja języka angielskiego na poziomie B1/B1+ dla uczniów szkół średnich na temat dystopijnej przyszłości oraz konsekwencjach wynikających z zaprzestania komunikacji międzyludzkiej. Lekcja ma na celu wprowadzenie i utrwalenie nowego słownictwa oraz ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz mówienia. Ważnym elementem lekcji jest krótki film prezentujący dystopijną przyszłość, który stanowi punkt wyjścia do wyrażania swoich opinii na temat nadużycia mediów społecznościowych w świecie pozbawionym kontaktów międzyludzkich.

 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Jakie warstwy ma język?

Język składa się z różnych warstw, które razem tworzą jego strukturę i funkcjonowanie.

●  Warstwa dźwiękowa: Ta warstwa dotyczy dźwięków używanych w języku. Warstwa ta obejmuje również intonację,

akcenty i inne cechy mowy.

●  Warstwa morfologiczna: Ta warstwa dotyczy struktury słów. Morfologia bada morfemy, analizuje, jak łączą się, tworząc różne formy słów, takie jak czasowniki w różnych

czasach itp.

●  Warstwa składniowa: Ta warstwa dotyczy struktury zdania i relacji między słowami. Składnia opisuje zasady tworzenia zdań, np. kolejność słów, relacje podmiotu i orzeczenia.

●  Warstwa semantyczna: Ta warstwa dotyczy znaczenia słów, fraz i zdań. Semantyka bada relacje między znaczeniem a formą językową.

●  Warstwa pragmatyczna: Ta warstwa dotyczy zastosowania języka w kontekście komunikacyjnym. Pragmatyka bada, jak używamy języka w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych, uwzględniając intencje itp

●  Warstwa społeczna: Ta warstwa dotyczy aspektów społecznych języka. Zajmuje się językowymi normami, różnicami dialektalnymi, językiem jako oznaką tożsamości kulturowej i społecznej, polityką językową itp.

Te warstwy są ze sobą powiązane i wpływają na siebie nawzajem. Język jest złożonym systemem, który umożliwia nam komunikację i wyrażanie myśli.

Podczas lekcji spróbujemy dopasować różne części języka do jego warstw. Tym samym pokażemy, na jak wiele sposobów można analizować język i w jaki sposób można wykorzystywać taką wiedzę. 

 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Błąd(zić) jest rzeczą ludzką – o rodzajach i przyczynach błędów tłumaczeniowych

Z tłumaczeniami stykamy się praktycznie codziennie: towarzyszą nam w różnych sferach życia, od nauki po rozrywkę. Kiedy wiemy, że mamy do czynienia z przekładem, czyli tekstem, który powstał na podstawie innego tekstu napisanego w innym języku, często podchodzimy do niego bardziej krytycznie niż do tekstu oryginalnego i za wszelkie niedoskonałości jesteśmy skłonni winić „pośrednika”, czyli tłumacza. Niektóre widoczne w przekładach usterki rzeczywiście są błędami, inne wynikają z niedoskonałości tekstu oryginalnego lub świadomej decyzji tłumacza. Większości błędów faktycznie popełnionych przez tłumacza nie da się zauważyć bez porównania przekładu z oryginałem.

Podczas warsztatu powiemy czym jest błąd tłumaczeniowy i pokażemy przykłady różnego rodzaju błędów, pochodzących z tłumaczeń  tekstów pisanych oraz filmów z języka angielskiego na polski. Uczestników będziemy prosić o wskazanie błędów i zaproponowanie poprawnej wersji. Wypowiemy się na temat wagi poszczególnych błędów, zastanowimy się nad potencjalnymi przyczynami ich występowania i wskażemy sposoby dbania o dobrą jakość przekładu.

 • wt., 2023-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa ‘W książce wyglądał kompletnie inaczej!’, czyli o bolączkach ekranizacji postaci literackich

 

Uwaga: Wymagana znajomość języka angielskiego (spotkanie w j. angielskim).

Dzieła współczesnej literatury nieustannie dostarczają materiałów do tworzenia adaptacji i przenoszenia znanych postaci literackich na ekrany kinowe, telewizyjne czy komputerowe. Jednocześnie autorzy współczesnych produkcji nierzadko modyfikują literackie pierwowzory lub wprowadzają nowe elementy. Efekty takich reprezentacji wywołują różnorodne reakcje, nie zawsze pozytywne, często krytyczne, a czasem zahaczające nawet o otwarty bojkot twórczości, szczególnie w środowiskach fanów danego autora, gatunku lub rozbudowanego uniwersum. Celem wykładu będzie przedstawienie wybranych aspektów przeniesienia postaci literackich w adaptacjach współczesnej literatury na formę audiowizualną, omówienie technik i strategii tworzenia adaptacji anglojęzycznych utworów literackich, oraz próba ukazania intencji stojących za zastosowanymi koncepcjami adaptacyjnymi, szczególnie w kontekście współczesnych teorii interpretacyjnych i krytycznych.

 • wt., 2023-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa „Chodzi o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa”: rosyjskie łamańce językowe

Zapraszamy na niepowtarzalne warsztaty „Chodzi mi o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa” – rosyjskie łamańce językowe”.

Poprawna wymowa w języku obcym stanowi często jedną z największych trudności w nauce języka. Rozwiązaniem jest zanurzenie się w języku, kontakt z nim. Jak powiada stare przysłowie: „Trening czyni mistrza”. I w tym przypadku również to się sprawdza. Ćwiczenie wymowy rosyjskiej wcale nie musi być trudne i nudne, co pokażemy Wam na warsztatach. W pierwszej części spotkania dowiecie się, czym są łamańce języka oraz będziecie mieć możliwość obejrzenia lub wysłuchania popularnych łamańców w języku rosyjskim, prezentowanych przez native speakerów i nie tylko. Następnie wspólnie połamiemy sobie języki, ćwicząc tylko z pozoru skomplikowane zdania i wiersze. Zapraszamy też do udziału w konkursie na najszybciej i najpoprawniej wypowiedziany łamacz – przewidziane atrakcyjne nagrody! Gwarantujemy dobrą zabawę i to, że pod koniec warsztatów będziecie mistrzami „łamijęzyków”!

Prowadzący warsztaty to dydaktycy z zamiłowaniem i ogromną pasją do języka rosyjskiego – na co dzień pijają „czaj”, zajadają się „blinami”, nucąc „Kalinkę” lub „Biełyje rozy”, czasem nawet „Kanikuły”. Kolekcjonują „matrioszki”, czytają Czechowa, a ich wymarzonym kierunkiem na urlop jest „Rossija – strana czudies”.

 • wt., 2023-09-26 09:30
 • wt., 2023-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Języki obce w erze sztucznej inteligencji: Odkryj magiczną moc AI w nauce języków

W obliczu dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji, nauka języków obcych przechodzi rewolucję. Ten wykład skupia się na zastosowaniu technologii AI w procesie nauki języków obcych. Przeanalizujemy najnowsze narzędzia i techniki, które wspierają uczniów w zdobywaniu umiejętności komunikacji w obcych językach. Omówimy zalety
korzystania z narzędzi, które wykorzystują technologię AI do indywidualizacji nauki języka. Wykład ten dostarczy wglądu w przyszłość nauki języków obcych, pokazując, jak sztuczna inteligencja może wspomagać i ułatwiać ten proces, otwierając nowe możliwości dla osób chcących opanować nowe języki.

 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Idiomy i fałszywi przyjaciele tłumacza w języku rosyjskim – czyli „gdzie jest pies pogrzebany”.

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty – Idiomy i fałszywi przyjaciele tłumacza w języku rosyjskim – czyli „gdzie jest pies pogrzebany”. Dzięki materiałom audiowizualnym uczestnicy warsztatów poznają przykłady idiomów i powiedzeń w języku rosyjskim i polskim. Dowiedzą się np. o tym, że w Rosji jadąc bez biletu jedzie się „zajcem” (tłum. „jazda jako zając”). Często podobne znaczenie jest wyrażane za pomocą nieco innych słów, np. polskiemu „wpuszczeniu lisa do kurnika” odpowiada rosyjskie „wpuszczenie kozła do ogrodu”. Dodatkowo przedstawione zostaną homonimy, czyli fałszywi przyjaciele tłumacza, tj. słowa, które w obu językach mają brzmią tak samo/podobnie, ale mają inne znaczenia, np. „zapominać” (pol. „zapominać”, ros. „zapamiętywać”). Uczestnicy nie będą się już bać rosyjskiej „zażygałki”, rosyjska „dynia” na pewno nie przyda się na Halloween, a „but” po rosyjsku nie jest częścią garderoby.

            Nauka to jednak nie tylko przekazywane treści (chociaż te też będą ciekawe!), ale także atmosfera – przyjdźcie i poczujcie się jak w petersburskiej kawiarni – zapewniamy herbatę z samowaru, chrupiące suszki do herbaty, rosyjskie dekoracje. Oprócz treści i atmosfery ważne jest także podejście prowadzących, którzy zawsze chętnie podzielą się historiami dotyczącymi rosyjskiej kultury i realiów.

 • wt., 2023-09-26 13:00
Lekcja festiwalowa Nie taki diabeł straszny, czyli fakty i mity o języku węgierskim

W trakcie lekcji omówione zostaną cechy charakterystyczne języka węgierskiego, przedstawione będą najważniejsze różnice między językiem węgierskim jako przedstawicielem rodziny języków ugrofińskich a znanymi nam językami indoeuropejskimi. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jak wymawiać pozornie długie i niezrozumiałe słowa, jak budować zdania oraz jak myśleć w języku reprezentującym całkowicie inną strukturę gramatyczną. Dowiedzą się również, jakie korzyści można odnieść z nauki i znajomości języka węgierskiego, a także sami odpowiedzą na pytanie, czy język naszych bratanków rzeczywiście jest taki trudny, jak się sądzi.

 • śr., 2023-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Języki obce w erze sztucznej inteligencji: Odkryj magiczną moc AI w nauce języków

W obliczu dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji, nauka języków obcych przechodzi rewolucję. Ten wykład skupia się na zastosowaniu technologii AI w procesie nauki języków obcych. Przeanalizujemy najnowsze narzędzia i techniki, które wspierają uczniów w zdobywaniu umiejętności komunikacji w obcych językach. Omówimy zalety
korzystania z narzędzi, które wykorzystują technologię AI do indywidualizacji nauki języka. Wykład ten dostarczy wglądu w przyszłość nauki języków obcych, pokazując, jak sztuczna inteligencja może wspomagać i ułatwiać ten proces, otwierając nowe możliwości dla osób chcących opanować nowe języki.

 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Języki obce w erze sztucznej inteligencji: Odkryj magiczną moc AI w nauce języków

W obliczu dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji, nauka języków obcych przechodzi rewolucję. Ten wykład skupia się na zastosowaniu technologii AI w procesie nauki języków obcych. Przeanalizujemy najnowsze narzędzia i techniki, które wspierają uczniów w zdobywaniu umiejętności komunikacji w obcych językach. Omówimy zalety
korzystania z narzędzi, które wykorzystują technologię AI do indywidualizacji nauki języka. Wykład ten dostarczy wglądu w przyszłość nauki języków obcych, pokazując, jak sztuczna inteligencja może wspomagać i ułatwiać ten proces, otwierając nowe możliwości dla osób chcących opanować nowe języki.

 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa ODWOŁANE_Co ma ząb, szyja i ogon do klasycznego języka mongolskiego?

Zajęcia będą poświęcone klasycznemu językowi mongolskiemu.

Pierwszych 15 minut prowadząca poświęci wprowadzeniu, w którym pokrótce przedstawi pismo mongolskie: gdzie powstało, gdzie było i nadal jest w użyciu, kto go używał w przeszłości i używa współcześnie oraz jego charakterystykę (w porównaniu do pisma języka polskiego).

W trakcie kolejnych 30 minut zostaną w pierwszej kolejności pokazane wybrane litery i wyrazy w piśmie mongolskim z zastosowaniem tradycyjnych metod ich nauki. W tradycyjnej edukacji mongolskiej, na potrzeby nauki, głównie dzieci i młodzieży, wybrane litery nazywano, np. ząb, szyja, ogon, a wybrane wyrazy zapisywano w taki sposób, aby przyjęły graficzny kształt (obrazka) tego, co oddają w formie wyrazu, czyli, np. wyraz mori ‘koń’ przedstawiał faktycznie konia. Uczniowie otrzymają karteczki z zapisanymi literami i wyrazami na potrzeby zabawy edukacyjnej — z jednej strony będą mogli sami spróbować zapisać wyrazy mongolskie (karteczki będą “wzornikiem”, który ułatwi to zadanie), z drugiej strony prowadzący i sami uczniowie będą mogli pytać, kto ma kartkę z poszukiwanym wyrazem mongolskim. Poszukiwany/poszukiwana będzie musiał się zorientować (wspierając się informacją na tablicy), jaki wyraz jest w jego/jej posiadaniu. Uczniowie otrzymają także materiały z alfabetem klasycznego języka mongolskiego, przykładami wyrazów mongolskich kaligrafowanych w klasycznym piśmie mongolskim: jurta, Mongolia, koń, itp., a także listą popularnych imion polskich zapisanych w piśmie mongolskim (jeśli osoba prowadząca otrzyma odpowiednio wcześniej listę imion uczniów uczestniczących w lekcji, przygotuje listę tych imion).

 • pt., 2023-09-29 09:00
Lekcja festiwalowa Język i pismo tybetańskie: od KA do HA

Po polsku zwykliśmy mówić, że ucząc się od podstaw do końca, poznajemy zagadnienie od A do Z. Analogicznie, studiując tybetański, język i pismo, należałoby powiedzieć, że zgłębimy temat od KA do HA Czemu tak właśnie można to ująć?

Język tybetański zaczął być zapisywany w VII w n.e. i wtedy uformowane zostało pismo tybetańskie. Wzorem było indyjskie pismo guptyjskie, południowych sąsiadów Tybetańczyków. Militarna rywalizacja z Chinami w Azji Środkowej wykluczała przyjęcie pisma chińskiego, które niosłoby groźbę sinizacji. Indie zaś czczone były jako ojczyzna światłego nauczyciela buddyzmu upowszechnianego w Tybecie.

Sylabariusz podstawowych znaków pisma przyjętego z Indii zaczyna się od sylaby KA, a kończy na HA, stąd tytuł wykładu. Jest to pismo alfabetyczno-sylabiczne typu abugida. Wzór indyjski dyktował także opis języka tybetańskiego. Według legendy Thonmi Sambhota stworzyć miał zarówno sposób zapisu, jak i gramatykę tybetańską w trzydziestu zwrotkach, których mieszkańcy Tybetu uczyli się tradycyjnie na pamięć.

Rodzime (emiczne) podejście Tybetańczyków do własnego języka zestawione będzie podczas wykładu z naukowym opisem języka tybetańskiego w ramach grupy języków sino-tybetańskich, a w niej podgrupy języków tybeto-birmańskich.

 • pt., 2023-09-29 10:00
Lekcja festiwalowa Mówimy po turecku

Lekcja przeznaczona jest dla osób nieznających języka tureckiego. Na wstępie zostanie przedstawiona krótka historia języka tureckiego. Wraz z migracją Turków na obecnie zamieszkiwanym przez nich teren Azji Mniejszej i części półwyspu Bałkańskiego język ulegał wielu modyfikacjom. Od momentu przyjęcia przez Turków islamu zapisywany był alfabetem arabskim. Dopiero od roku 1928 Turcy posługują się alfabetem łacińskim dostosowanym do wymowy tureckich samogłosek i spółgłosek. 

Następnie omówienie struktury języka tureckiego i jego cech charakterystycznych. Język turecki jest językiem aglutynacyjnym, czyli opiera się na przyłączaniu sufiksów (końcówek) do rdzenia. W języku tym występują zarówno sufiksy słowotwórcze, deklinacyjne jaki koniugacyjne. W języku tym nie ma gramatycznej kategorii rodzaju. Istnieją konstrukcje wyrażające posiadanie będące odpowiednikiem polskiego ‘mieć’, np. ‘mam kota’ – ‘mój kot istnieje’, dlatego też najważniejszą konstrukcją w języku tureckim jest posesywność wyrażana przez końcówki dzierżawcze.

Podstawową częścią zajęć będzie prezentacja alfabetu, nauka przedstawiania się, powitania, pożegnania, pytania o imię, narodowość, wiek, rodzeństwo. Tym samym zostaną przedstawione liczebniki, nazwy kilku krajów i języków, jakie w danych państwach są używane.

Na zakończenie podane zostaną podstawowe zwroty grzecznościowe, zarówno te, z jakimi mamy do czynienia w języku polskim, jak i te, które charakterystyczne są dla język tureckiego, a których użycie wymagane jest przez turecki savoir vivre.

 • pt., 2023-09-29 11:00
Lekcja festiwalowa Nauka alfabetu hangul i etykiety koreańskiej

Warsztaty alfabetu hangul mają na celu wprowadzenie uczestników w świat języka i kultury koreańskiej poprzez zaznajomienie z koreańskim systemem pisma. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawami czytania i pisania za pomocą alfabetu hangul. Warsztaty rozpoczną się od zapoznania uczestników z podstawowymi informacjami na temat alfabetu hangul: pochodzenie, historia i znaczenie tego systemu pisma dla kultury koreańskiej. Kolejnym krokiem będzie nauka poszczególnych liter. W tym celu uczestnicy będą ćwiczyć identyfikowanie dźwięków z poszczególnymi literami. Podczas nauki alfabetu zostanie przedstawiony sposób i porządek rysowania kresek, ćwiczenia w pisaniu i czytaniu poszczególnych liter. Następnie omówimy kombinacje i składanie liter w bloki sylabowe, a po nabyciu tych umiejętności, uczestnicy będą odczytywać proste wyrazy, a następnie proste zdania zapisane hangulem. Punktem kulminacyjnym będzie zapisywanie swojego imienia po koreańsku. Oprócz nauki alfabetul, uczestnicy poznają podstawy etykiety koreańskiej, czyli podstawowe zwroty oraz sposoby witania innych osób w zależności od wieku, statusu społecznego i sytuacji. Warsztaty pomogą zrozumieć zasady formalności obowiązujące w koreańskiej kulturze, istotność hierarchii wiekowej i szacunek dla starszych oraz zapoznają ze sposobami postępowania w różnych sytuacjach społecznych, jak np. podawanie i odbieranie prezentów, dziękowanie, przepraszanie, żegnanie się i wiele innych. Uczestnicy dowiedzą się, jak wyrażać szacunek i uprzejmość, używając odpowiednich zwrotów i form grzecznościowych. Te podstawowe informacje na temat nauki alfabetu hangul i etykiety koreańskich powinny pomóc uczniom w zrozumieniu koreańskiej kultury i komunikacji oraz zachęcić do dalszej nauki.

 • pt., 2023-09-29 11:00
Lekcja festiwalowa Dlaczego języki afrykańskie są tak interesujące? Podstawy języka hausa.

Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów szkoły średniej (wkrótce potencjalnych kandydatów na studia) uczeniem się i badaniami nad językami Afryki. W pierwszej części lekcji krótko przedstawiona zostanie afrykanistyka jako dziedzina badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem jej dorobku językoznawczego. Podane zostaną podstawowe informacje dotyczące studiów i badań prowadzonych w Katedrze Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie omówiona zostanie mapa języków Afryki i nazwane zostaną rodziny językowe, do których należą języki afrykańskie. Wymienione i scharakteryzowane zostaną najważniejsze z nich. Druga część lekcji skupi się na języku i kulturze Hausa (m.in. Nigeria, Republika Nigru). Przedstawione zostaną najważniejsze fakty dotyczące języka (gdzie jest używany, w jakim zakresie, klasyfikacja genetyczna, cechy systemowe, liczba użytkowników, cechy fonetyczne itp.) oraz kultury Hausa (m.in. liczba ludności, religia, tradycyjne stroje, wybrane zwyczaje). W ostatniej części lekcji uczniowie posłuchają fragmentów wypowiedzi w języku hausa i poznają kilka podstawowych zwrotów (powitania, dziękuję itp.).

 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Jak czytać i pisać od prawej do lewej? Podstawy języka hebrajskiego.

Po krótkim wprowadzeniu na temat historii i specyfiki języka hebrajskiego słuchacze zapoznają się z alfabetem, zarówno z literami drukowanymi, jak i pisanymi. Następnie będą ćwiczyć czytanie (z samogłoskami oraz bez samogłosek), zapisywać swoje imiona a także nauczą się przedstawiać.

 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Języki obce w erze sztucznej inteligencji: Odkryj magiczną moc AI w nauce języków

W obliczu dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji, nauka języków obcych przechodzi rewolucję. Ten wykład skupia się na zastosowaniu technologii AI w procesie nauki języków obcych. Przeanalizujemy najnowsze narzędzia i techniki, które wspierają uczniów w zdobywaniu umiejętności komunikacji w obcych językach. Omówimy zalety
korzystania z narzędzi, które wykorzystują technologię AI do indywidualizacji nauki języka. Wykład ten dostarczy wglądu w przyszłość nauki języków obcych, pokazując, jak sztuczna inteligencja może wspomagać i ułatwiać ten proces, otwierając nowe możliwości dla osób chcących opanować nowe języki.

 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Abugida – wprowadzenie w tajniki pisma i kultury etiopskiej

Etiopia jest krajem położonym w Afryce Wschodniej, którego historia sięga trzech tysięcy lat – wg legendy pierwszy etiopski władca Menelik był synem izraelskiego króla Salomona. Pismo znane jest tu od początków naszej ery, a stworzone zostało do zapisu starożytnego etiopskiego języka gyyz. Posługiwali się nim mieszkańcy królestawa Aksum – kolebki etiopskiej państwowości. W początkach IV wieku król Aksum, Ezana, przyjął chrześcijaństwo, co czyni kulturę etiopską jedną z najstarszych chrześcijańskich kultur świata. Uczniowie przykościelnych szkół poznawali abugidę, by czytać i przepisywać księgi religijne. Manuskrypty etiopskie w języku gyyz stanowią ważne dziedzictwo chrześcijaństwa. Kultura etiopska jest bardzo tradycyjną kulturą, dlatego zachowało się tu wiele dawnych zwyczajów, jak choćby sposób liczenia czasu. Rok zaczyna się tu we wrześniu i ma 13 miesięcy (obecnie jest rok 2015), zaś dzień rozpoczyna się o wschodzie słońca – stąd pierwsza godzina dnia wypada o naszej siódmej. Pismo etiopskie używane jest obecnie do zapisu m.in. języka amharskiego. Zmieniło się ono bardzo niewiele na przestrzeni wieków i jest nadal bardzo ważnym elementem współczesnej kultury, a jego nauka to moment formacji w życiu wielu młodych Etiopczyków. Abugida jest częstym tematem podejmowanym w muzyce i sztuce również przez etiopskich artystów, o czym może świadczyć utwór Teddiego Afro, znanego współczesnego twórcy muzyki i pieśniarza. O tych i innych faktach dowiedzą się uczniowie podczas lekcji.

 • pt., 2023-09-29 13:00
Lekcja festiwalowa Ukraina w pigułce - ciekawostki o języku i kulturze ukraińskiej

Celem lekcji jest zainteresowanie odbiorów fascynującymi aspektami języka ukraińskiego oraz kultury ukraińskiej.

Lekcja rozpocznie się od przedstawienia głównych miast ukraińskich, ciekawostek o regionach oraz położenia geograficznego Ukrainy. Kolejnym punktem będzie język ukraiński – omówienie alfabetu, unikalnych cech gramatycznych, a także ukazanie podobieństw i różnic między językiem polskim a ukraińskim.

Następnie uczniowie zapoznają się z ukraińską kulturą – zostanie zaprezentowana muzyka, malarstwo, a nawet tradycyjna architektura. Ponadto wyjaśniony zostanie fenomen wyszywanki – barwnego stroju ludowego, zdobionego haftem, odzwierciedlającego różnice regionalne.

Ważnym elementem lekcji będzie zapoznanie z kuchnią ukraińską. Przedstawione zostaną popularne dania, takie jak pierogi, borsch i holubci, oraz słodycze, w tym syrnyky i pampushky.

Na zakończenie lekcji zachęcimy słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w dyskusji.

 • pt., 2023-09-29 13:00
Lekcja festiwalowa Jikoshо̄kai, czyli jak się przedstawić po japońsku

Na lekcji pokazowej wykorzystane zostaną zarówno klasyczne, jak i nowoczesne metody nauczania. Uczestnicy otrzymają karty pracy, na których będą zapisywać jikoshо̄kai, czyli ‘przedstawienie się’. Podamy nasze imię i nazwisko (lektorka zapisze je dla uczestników japońskim sylabariuszem -  katakaną), a także kraj i miasto pochodzenia. Nauczymy się liczyć do stu (ale spokojnie, będzie nam potrzebne tylko dziesięć słówek! :) ), i podamy swój wiek. Liczby i cyfry przydadzą się także, by powiedzieć „Jestem w X klasie”. Oprócz tych zdań nauczymy się także podstawowych wyrażeń grzecznościowych (proszę, przepraszam, itp.). Nowoczesne metody dydaktyczne to na przykład Kahoot i Quizlet, które posłużą do wprowadzenia i zebrania w jedno miejsce słownictwa. Na koniec zajęć zagramy także w grę planszową.

 • pt., 2023-09-29 14:00
Lekcja festiwalowa Marhaban ‒ minirozmówki oraz wprowadzenie do pisma i fonetyki arabskiej

 Język arabski jest językiem urzędowym w ponad dwudziestu krajach oraz jednym z sześciu oficjalnych języków ONZ.Liczbę jego rodzimych użytkowników ‒ posługujących się na co dzień rozmaitymi odmianami dialektalnymi i mieszkających przede wszystkim na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce ‒ szacuje się na 360 mln. Różny poziom znajomości języka arabskiego prezentują również niearabscy muzułmanie. Język arabski jest zatem kluczem do poznania nie tylko bogatej kultury arabskiej, lecz także różnorodnych kultur muzułmańskich, zarówno w ich wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Bez znajomości języka arabskiego nie sposób także zrozumieć skomplikowanej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce, o której polskie media donoszą często w upraszczający, a czasami wręcz nierzetelny sposób.

Celem lekcji jest uświadomienie słuchaczom bardzo specyficznej i  ciekawej sytuacji językowej w świecie arabskim, jak również zapoznanie ich z najpopularniejszymi zwrotami w arabskim języku literackim oraz jego wybranych dialektach. Te swoiste minirozmówki staną się punktem wyjścia dla zaprezentowania podstawowych informacji na temat pisma i fonetyki arabskiej, z uwzględnieniem jej geograficznego zróżnicowania.

 • pt., 2023-09-29 14:00

©2022 Festiwal Nauki