Szkoła podstawowa 4-6

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Owady i pająki naszych lasów

Uczestnicy zajęć nauczą się rozróżniać owady i pająki występujące w lesie, rozpoznawać podstawowe gatunki, poznają ich biologię oraz ważną rolę, jaką pełnią w ekosystemach leśnych.

 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Truskawki dla kosmonautów

Czy kosmonauci jedzą truskawki? Na to pytanie odpowiemy podczas zajęć, w czasie których uczniowie zapoznają się z metodą suszenia stosowaną do produkowania żywności dla kosmonautów. Dowiecie się jak smakują takie kosmiczne truskawki. 

 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Co można znaleźć w archiwum, komu jest ono potrzebne i co ma wspólnego archiwista z detektywem?

Myśląc o archiwum, wyobrażamy sobie zwykle rzędy półek z szufladami i pudłami wypełnionymi zakurzonymi papierzyskami i starymi księgami. Czy jest to na pewno prawda? Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jakie skarby można znaleźć w archiwum, skąd się one tam wzięły i dlaczego się je przechowuje?

Na zajęciach w czytelni przypominającej nieco bibliotekę Hogwartu będziemy odkrywać tajemnice archiwum. Dowiemy się, dlaczego stare dokumenty są ważne, jak należy o nie dbać, komu są potrzebne i do czego. Przyjrzymy się też warsztatowi pracy archiwisty, a nawet sami na chwilę wejdziemy w jego rolę i spróbujemy profesjonalnie zbadać źródła archiwalne.

 • pon., 2023-09-25 11:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
 • śr., 2023-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Historia pisana wodą

Lekcja ma na celu przybliżenie zagadnień związanych ze znaczeniem i geologiczną rolą wody na Ziemi. Początek, to moment powstania wody na naszej planecie. Kolejne zagadnienia związane będą z rozwojem żywych organizmów w środowisku wodnym, które jako pierwsze zostało zasiedlone przez organizmy żywe, aż do rewolucyjnego momentu na Ziemi kiedy, to organizmy wyszły na ląd.  Nie zabraknie również omówienia jak ważną rolę w procesach skałotwórczych stanowi środowisko wodne.

 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Jak Maria Skłodowska-Curie odkrywała rad, czyli promieniotwórczość wokół nas

Maria Skłodowska-Curie, polska uczona wszechczasów, dwukrotna noblistka, która zajmowała się badaniami nad promieniotwórczością polonu i radu. Poznamy ciekawostki i anegdoty dotyczące Marii oraz zanalizujemy aktualne korzyści i zagrożenia, które niesie ze sobą promieniotwórczość.

 • pon., 2023-09-25 12:00
Lekcja festiwalowa O wodzie, która płynie w drzewach

W czasie warsztatów uczestnicy poznają szlaki przepływu wody w drzewie – od korzenia do liścia. 

 

 • pon., 2023-09-25 12:00
Lekcja festiwalowa Odkryj kolory, czyli barwy zaklęte w kamieniu

Odkryj kolory na nowo! Zajrzyj do świata wielobarwnych minerałów i produkowanych z nich naturalnych pigmentów. Podczas warsztatów będziesz mieć niepowtarzalną okazję własnoręcznie wykonać naturalne farby z prawdziwych minerałów i wykorzystać je do malowania.

Zajęcia rozpoczną się krótką pogadanką (15-20min) dotyczącą naturalnych barwników stosowanych historycznie w produkcji farb. Uczestnicy zapoznają się z historią farb i dawnymi sposobami ich wytwarzania. Dowiedzą się, w jaki sposób – przed wprowadzeniem pigmentów syntetycznych – ludzkość pozyskiwała pigmenty z pomocą świata zwierząt i roślin. Głównym tematem spotkania będą barwniki pochodzenia mineralnego, wytwarzane z różnokolorowych minerałów – takich jak hematyt czy goethyt, a także malachit i azuryt. Poznamy również pierwsze, znane ludzkości przykłady wykorzystania barwników w malarstwie jaskiniowym, a także zdrowotne aspekty wykorzystania barwników mineralnych.

W części praktycznej uczestnicy będą mieli okazję osobiście zapoznać się z minerałami barwnymi i spróbować wydobyć z nich kolory. Zajmą się także malowaniem, wcześniej przygotowanych, reliefów przedstawiających sceny z życia ludzi i zwierząt w plejstocenie (tzw. epoce lodowcowej). W tym celu, w ramach warsztatów własnoręcznie wykonają farby z naturalnych, wydobytych ze skał, minerałów. Wykorzystają m.in. moździerze kamienne i oleje naturalne. Pomalowane farbami mineralnymi reliefy uczestnicy zabiorą ze sobą!

 • pon., 2023-09-25 13:00
 • wt., 2023-09-26 13:00
 • śr., 2023-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Lot ptaków i owadów

Małe rozmiary i wysoka częstotliwość ruchów skrzydeł owadów czynią je interesującym, a jednocześnie trudnym obiektem badań. Podczas wykładu zostaną przedstawione podstawy aerodynamiki lotu owadów zilustrowane animacjami wyników badań numerycznych. Czy w dobie panowania dronów możemy się czegoś nauczyć od owadów?

 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 10:30
 • wt., 2023-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Komórka eukariotyczna – złożona maszyna

Organizm człowieka to zbiór wyspecjalizowanych tkanek, zbudowanych z komórek przystosowanych do pełnienia ściśle określonych funkcji. Komórki przypominają małe maszyny, które nieustannie pracują aby nasz organizm mógł funkcjonować prawidłowo. Części z których składają się komórki – organella muszą nieprzerwanie się komunikować i ze sobą współpracować. Komórka to dynamiczna struktura, której elementy nieustannie odpowiadają na zmieniające się warunki i sygnały dobiegające ze środowiska. Gdy dochodzi do „awarii” i organella nie mogą prawidłowo funkcjonować, a komórce nie udaje się naprawić błędów, może dojść do rozwoju choroby.

Zajęcia skierowane są do młodzieży szkolnej i mają na celu zapoznanie uczniów z budową i funkcjonowaniem komórek poprzez poznanie organelli i ich funkcji. W trakcie zajęć wykorzystamy artykuły plastyczne do zbudowania modelu komórki. Uczniowie usłyszą ciekawostki na temat morfologii i biologii komórek eukariotycznych. Dowiedzą się także jak i dlaczego warto prowadzić badania na poziomie komórkowym oraz jakie ma to znaczenie dla naszego zdrowia.

Na zajęciach będzie można pracować zespołowo jak również, korzystając ze zdobytej wiedzy przygotować pracę samodzielnie.

 

 • wt., 2023-09-26 09:30
Lekcja festiwalowa Bezkręgowce pradawnych mórz

Warsztaty rozpoznawania skamieniałości. Podczas zajęć uczniowie poznają najważniejsze wymarłe zwierzęta oraz dowiedzą się jakie ślady pozostawiły po sobie.

 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Mieszczuchy z pól i lasów

Warsztaty dotyczące dziko żyjących ssaków w mieście. Podczas spotkania pokazane zostaną najczęściej występujące w mieście ssaki (od myszy po łosia) oraz omówimy co sprawia, że coraz częściej w mieście obserwowane są dzikie zwierzęta. Wytłumaczymy jak ssaki radzą sobie z presją ze strony człowieka. Omówimy także jak reagować w przypadku spotkania dzikiego zwierzęcia. W zajęciach wykorzystany zostanie bogaty zbiór różnych gatunków ssaków żyjących w Polsce. 

 

 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Od nasionka do drzewa

Młodzież podczas zajęć dowie się jak wyglądają, jak kiełkują i czym różnią się nasiona poszczególnych rodzimych drzew leśnych.

Uczestnicy warsztatów nabędą umiejętności rozpoznawania i oceny jakości nasion.

Podczas wizyty w kiełkowni młodzież pozna zasady kiełkowania najważniejszych gatunków drzew: sosny, świerka, modrzewia, olszy i brzozy.

 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Pieniądz nowego świata- od pieniądza papierowego po plastikowy

W ciągu ostatnich kilku dekad świat finansów uległ znaczącym przemianom, a zmiany te stały się jeszcze bardziej widoczne w dobie rewolucji cyfrowej. Nowe technologie oraz nieoczekiwane zdarzenia ekonomiczne, takie jak pandemia COVID-19 czy nowożytne konflikty zbrojne, wprowadzają wiele wyzwań dla tradycyjnych rynków finansowych, ale jednocześnie otwierają wiele nowych możliwości dla nowych podmiotów działających w sferze finansowej. W obliczu takich wyzwań, istnieje potrzeba zbadania, w jaki sposób nowoczesne technologie i zdarzenia ekonomiczne wpływają na rozwój cyfrowych produktów finansowych i transferu pieniądza elektronicznego. Postępujący rozwój technologiczny, co raz szybszy obieg informacji w dobie wszechobecnej globalizacji, stwarza doskonałe warunki do tworzenia nowych aktywów finansowych w przestrzeni internetowej. Jako że świat wirtualny, odgrywa co raz większą rolę w naszym życiu, możemy zaobserwować co raz więcej kopii narzędzi czy też rozwiązań dotychczasowych problemów, które są przenoszone do świata cyfrowego. 

 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Przyroda Puszczy Kampinoskiej z historią w tle

Ponieważ las najlepiej poznaje się w lesie, zabierzemy was na wędrówkę, podczas której zobaczymy jeden z atrakcyjnych przyrodniczo fragmentów zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego.

Długość trasy: ok. 9 km, czas trwania: ok. 4 godziny, liczba uczestników: max 30 os.
Wymagania kondycyjne średnie.
Trasa wycieczki prowadzi z Kampinosu żółtym szlakiem do Granicy – ścieżką edukacyjną „Skrajem Puszczy”- powrót przez wieś Józefów do Kampinosu.
Trasa urozmaicona pod względem krajobrazowym, wiedzie przez piękne bory sosnowe na południowym pasie wydmowym oraz rozległe tereny nieleśne.

Podczas warsztatów omawiane są zagadnienia:
- ochrona przyrody w KPN,
- martwe drewno i jego rola w przyrodzie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej,
- drzewa i krzewy Puszczy Kampinoskiej,
- ślady i tropy zwierząt,
- pamiątki historii na trasie wycieczki.

 • wt., 2023-09-26 10:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
Lekcja festiwalowa Tadeusz Chrostowski w krainie egzotycznych ptaków

Opowiemy o polskim ornitologu Tadeuszu Chrostowskim (1878-1923) i jego podróżach do Brazylii. Dowiemy się, w jakich warunkach przyrodnik pracował i jakie odkrył gatunki ptaków. Poznamy różnorodny i ciekawy świat ptaków występujących w Brazylii. Dowiemy się, jakie są zwyczaje najmniejszych gatunków ptaków, jak dalekie są ich wędrówki, ile czasu spożywają pokarm i jakich rozmiarów składają jaja. Pokarzemy jak wyglądają karmniki dla takich ptaków i w jaki sposób brazylijskie dzieci samodzielnie je tworzą.

 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Wirusy – nieproszeni goście

Wirus - w dosłownym tłumaczeniu z łaciny virus - jad, oznacza, że wirusy są czynnikami wyłącznie patogennymi. Jednak warto dodać, że są to nie tylko niebezpieczni wrogowie, lecz również  współtowarzysze, najdyskretniejsi współpracownicy. Są wszędzie, wewnątrz nas i na zewnątrz, zadziwiają skutecznością działania do tego stopnia, iż można ich uznać za doskonałą formę życia. Ale, czy można powiedzieć, że wirusy żyją? Wirusy określa się przecież jako pogranicze materii żywej i nieożywionej.

Celem warsztatów będzie wprowadzenie młodych uczestników w ważny i ekscytujący świat wirusów. Pierwszym etapem będzie zapoznanie słuchaczy z budową wirusów oraz procesem zakażenia komórek ludzkich, zwierzęcych i bakteryjnych. Pokazane zostaną sposoby namnażania wirusów in vitro oraz metody ich wykrywania – praca z mikroskopem. Następnie, zaprezentowane zostanie ich działanie chorobotwórcze na przykładach chorób ludzi i zwierząt. W kolejnym etapie wspólnie z uczestnikami opisane zostaną sposoby radzenia sobie z wirusami. Pokazana zostanie, walka z inwazją wirusów jaką toczy każdego dnia układ odpornościowy człowieka, i w jakim stopniu organizm skutecznie odrzuca atak niechcianych gości. Analizując rodzaje odpowiedzi przeciwwirusowej uczestnicy zobaczą, że kiedy wirus przeniknie przez pierwsze bariery ochronne i wniknie do komórek, to jedną z ostatnich desek ratunku jest niszczenie samego siebie – własnych komórek.

Młodzi uczestnicy warsztatów dowiadując się o „sile” wirusów i o trudnościach jakie sprawia walka z nimi, być może docenią banalne przestrogi dorosłych i zrozumieją wysiłek jaki, w różnych aspektach codziennego życia, wkłada się w ochronę przed zakażeniem organizmu.

 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Lot ptaków i owadów

Małe rozmiary i wysoka częstotliwość ruchów skrzydeł owadów czynią je interesującym, a jednocześnie trudnym obiektem badań. Podczas wykładu zostaną przedstawione podstawy aerodynamiki lotu owadów zilustrowane animacjami wyników badań numerycznych. Czy w dobie panowania dronów możemy się czegoś nauczyć od owadów?

 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 10:30
 • wt., 2023-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Co można znaleźć w archiwum, komu jest ono potrzebne i co ma wspólnego archiwista z detektywem?

Myśląc o archiwum, wyobrażamy sobie zwykle rzędy półek z szufladami i pudłami wypełnionymi zakurzonymi papierzyskami i starymi księgami. Czy jest to na pewno prawda? Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jakie skarby można znaleźć w archiwum, skąd się one tam wzięły i dlaczego się je przechowuje?

Na zajęciach w czytelni przypominającej nieco bibliotekę Hogwartu będziemy odkrywać tajemnice archiwum. Dowiemy się, dlaczego stare dokumenty są ważne, jak należy o nie dbać, komu są potrzebne i do czego. Przyjrzymy się też warsztatowi pracy archiwisty, a nawet sami na chwilę wejdziemy w jego rolę i spróbujemy profesjonalnie zbadać źródła archiwalne.

 • pon., 2023-09-25 11:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
 • śr., 2023-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Geochemia i geofizyka to jedna Ziemia

Zaprezentowane eksperymenty pozwolą odkryć niejedną geochemiczną i geofizyczną tajemnicę. Uczestnicy pokazów będą mogli przekonać się m.in. jak działają prawa fizyki w praktyce oraz co tonie, co pływa a co się rozpuści.

 • wt., 2023-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Ostatnia sprawa kustosz Wątróbki | gra edukacyjna

To był początek mojej pracy w Wilanowie i, wstyd się przyznać, pan Aleksander Kokular, ówczesny kustosz, przyłapał mnie na czytaniu Zabójstwa przy Rue Morgue. Niezdarnie próbowałam ukryć zamiłowanie do sensacyjnych historii, mówiąc, że uczę się języka angielskiego. Pan Kokular rzucił okiem od niechcenia, przewracając karty inwentarza, i rzekł: „Tak, sprawa tego obiektu jest godna najsłynniejszego detektywa świata”, po czym, uśmiechając się od ucha do ucha, dodał: „Pani też dała się oszukać!”. Byłam oburzona. Przecież tak dobrze znam kolekcję! O który przedmiot może chodzić? Czy jest falsyfikatem? A może zamiast szlachetnych materiałów użyto imitacji? Czyżby sportretowana postać była kimś innym, niż się zdaje? Jak to wszystko sprawdzić? Te myśli nie dawały mi spokoju. Dziś, kiedy znam rozwiązanie zagadki, jestem bardzo wdzięczna panu Aleksandrowi za tamte słowa. To dzięki nim… zresztą, sami się przekonacie. 

 

 • wt., 2023-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Księżycowe bezdroża

Geneza wypraw na Księżyc, pierwsze udane loty oraz rola Mieczysława Bekkera, konstruktora osobowego pojazdu terenowego. Łazik LRV, którym astronauci poruszali się po powierzchi naszego naturalnego satelity, zawierał szereg nowatorskich rozwiązań. Ich autorem był polski inżynier, Mieczysław Bekker. Pośrednio też, jako twórca terramechaniki, Bekker przyczynił się do rozwoju wojskowych i cywilnych pojazdów terenowych. W czasie lekcji muzealnej poznamy jego dorobek i zbadamy, z jakimi problemami musi się uporać konstruktor pojazdu, którego żywiołem są ziemskie i księżycowe bezdroża.

 • wt., 2023-09-26 11:30
Lekcja festiwalowa Lot ptaków i owadów

Małe rozmiary i wysoka częstotliwość ruchów skrzydeł owadów czynią je interesującym, a jednocześnie trudnym obiektem badań. Podczas wykładu zostaną przedstawione podstawy aerodynamiki lotu owadów zilustrowane animacjami wyników badań numerycznych. Czy w dobie panowania dronów możemy się czegoś nauczyć od owadów?

 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 10:30
 • wt., 2023-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Mieszczuchy z pól i lasów

Warsztaty dotyczące dziko żyjących ssaków w mieście. Podczas spotkania pokazane zostaną najczęściej występujące w mieście ssaki (od myszy po łosia) oraz omówimy co sprawia, że coraz częściej w mieście obserwowane są dzikie zwierzęta. Wytłumaczymy jak ssaki radzą sobie z presją ze strony człowieka. Omówimy także jak reagować w przypadku spotkania dzikiego zwierzęcia. W zajęciach wykorzystany zostanie bogaty zbiór różnych gatunków ssaków żyjących w Polsce. 

 

 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Wysoki Sądzie..! Symulacja rozprawy z udziałem młodzieży

Chcesz być sędzią, prokuratorem czy może adwokatem? Wybierz tylko odpowiednią togę! Wspólnie przeprowadzimy proces sądowy i poznamy, czym w praktyce jest wymiar sprawiedliwości.

 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Odkryj kolory, czyli barwy zaklęte w kamieniu

Odkryj kolory na nowo! Zajrzyj do świata wielobarwnych minerałów i produkowanych z nich naturalnych pigmentów. Podczas warsztatów będziesz mieć niepowtarzalną okazję własnoręcznie wykonać naturalne farby z prawdziwych minerałów i wykorzystać je do malowania.

Zajęcia rozpoczną się krótką pogadanką (15-20min) dotyczącą naturalnych barwników stosowanych historycznie w produkcji farb. Uczestnicy zapoznają się z historią farb i dawnymi sposobami ich wytwarzania. Dowiedzą się, w jaki sposób – przed wprowadzeniem pigmentów syntetycznych – ludzkość pozyskiwała pigmenty z pomocą świata zwierząt i roślin. Głównym tematem spotkania będą barwniki pochodzenia mineralnego, wytwarzane z różnokolorowych minerałów – takich jak hematyt czy goethyt, a także malachit i azuryt. Poznamy również pierwsze, znane ludzkości przykłady wykorzystania barwników w malarstwie jaskiniowym, a także zdrowotne aspekty wykorzystania barwników mineralnych.

W części praktycznej uczestnicy będą mieli okazję osobiście zapoznać się z minerałami barwnymi i spróbować wydobyć z nich kolory. Zajmą się także malowaniem, wcześniej przygotowanych, reliefów przedstawiających sceny z życia ludzi i zwierząt w plejstocenie (tzw. epoce lodowcowej). W tym celu, w ramach warsztatów własnoręcznie wykonają farby z naturalnych, wydobytych ze skał, minerałów. Wykorzystają m.in. moździerze kamienne i oleje naturalne. Pomalowane farbami mineralnymi reliefy uczestnicy zabiorą ze sobą!

 • pon., 2023-09-25 13:00
 • wt., 2023-09-26 13:00
 • śr., 2023-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa „Jak to wytworzyć?” – o metodach przyrostowych i ich zastosowaniach

Czym jest druk 3D? Kiedy powstał? Jakich materiałów można używać do drukowania? Co można drukować? Po co drukować? Jakie zastosowanie mają wydruki 3D w akustyce? Gdzie kryją się minusy technologii przyrostowych? Czy zawsze opłaca się drukować? – te i inne pytania będą motywem przewodnim naszej lekcji, a odpowiedzi na nie poszukamy wspólnie w czasie dyskusji oraz prostych doświadczeń.

Lekcję rozpocznie krótki wykład o podstawach technologi wytwarzania przyrostowego, czyli tzw. drukiem 3D, ze szczególnym uwzględnieniem metod stereolitografii (wykorzystującej ciekłą żywicę) oraz selektywnego laserowego przetapiania proszków metali. Nie zabraknie dyskusji oraz burzy mózgów, bowiem wspólnie dobierzemy najodpowiedniejsze metody wytwarzania zadanych elementów.

Kolejna część spotkania to zapoznanie z urządzeniem do wytwarzania metodą stereolitografii oraz zwiedzanie laboratorium, w którym znajduje się maszyna do selektywnego laserowego przetapiania proszków metali.

Następnie przejdziemy do pokazu zastosowań akustycznych wydrukowanych próbek. Wspólnie sprawdzimy, w jakim stopniu wykonane wydruki 3D pochłaniają lub izolują dźwięk i jak to można wykorzystać. Na podstawie przygotowanych wykresów omówimy właściwości akustyczne badanych materiałów.

Ostatnią częścią spotkania będą warsztaty, w czasie których uczestnicy, podzieleni na grupy, wykonają proste doświadczenia imitujące zadania związane z drukiem 3D, takie jak oczyszczanie komory roboczej (doświadczenie wykorzystuje piasek) czy dobór odpowiedniej metody wytwarzania zadanego elementu w praktyce (wykorzystamy modelinę).

 • wt., 2023-09-26 14:00
Lekcja festiwalowa Barwny świat skał i minerałów

Zajęcia mają na celu przedstawienie i zapoznanie uczestnika z podstawowymi zagadnieniami z zakresu geologii, mineralogii i petrografii w nawiązaniu do dobrze znanego przedmiotu szkolnego, jakim jest geografia, pokazanie, jakimi zagadnieniami zajmuje się geologia. Prowadzący będzie starał się wytłumaczyć zagadnienia związane z procesami geologicznymi, do czego prowadzą, procesami powodującymi powstawanie skał.

W trakcie zajęć prowadzący poruszy tematykę teorii płyt litosfery, pokaże w skrócie historię geologiczną ziemi oraz dowody na przemieszczanie się kontynentów.

Dodatkowo prowadzący przedstawi i wyjaśni, czym są skały, jakie rodzaje skał mamy, różnice pomiędzy trzema podstawowymi rodzajami skał, ich zastosowanie.

Na koniec przedstawione zostaną podstawowe badania jakie wykonuje geolog w swojej pracy, narzędzia z jakich korzysta. Przedstawione zostaną obrazy mikroskopowe skał oraz wyjaśnione różnice pomiędzy różnymi rodzajami.

 • śr., 2023-09-27 09:00
Lekcja festiwalowa Powlekanie żywności

Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z charakterystyką procesu powlekania żywności, materiałami powłokotwórczymi, metodami powlekania i zastosowaniem w przemyśle spożywczym. Tematyka spotkania obejmuje takie zagadnienia jak: ogólna charakterystyka procesu powlekania; rodzaje powłok jadalnych i ich funkcje technologiczne; wymagania stawiane powłokom jadalnym; materiały powłokotwórcze, w tym nowe surowce wpisujące się w system zrównoważonego rozwoju; właściwości żywności powlekanej; metody powlekania; charakterystyka urządzeń służących do powlekania; zastosowanie procesu powlekania w przemyśle spożywczym; kreowanie nowego produktu poprzez powlekanie; innowacje w powlekaniu żywności. Podczas warsztatów przewidziana jest degustacja produktów powlekanych.

 • śr., 2023-09-27 09:00
Lekcja festiwalowa Anatomia porównawcza zwierząt domowych i dziko żyjących

Prowadząca lekcję festiwalową zaprezentuje wyizolowane kości oraz szkielety wybranych gatunków zwierząt domowych i dziko żyjących. Omówione zostaną zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii.

 • śr., 2023-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Bakteriami malowane – podglądanie mikroświata w warunkach laboratoryjnych

Lekcja ma charakter ćwiczeń laboratoryjnych. Składa się z jednego bloku zajęć warsztatowych pozwalających opanować uczniom kilka podstawowych technik mikrobiologicznych niezbędnych w prowadzeniu badań z zakresu mikrobiologii środowisk, szczególnie geomikrobiologii. Po krótkim wstępie uczniowie będą mieli okazję samodzielnie przeprowadzić izolację bakterii z różnych środowisk, poznają podstawowe techniki prowadzenia hodowli bakteryjnych. Będą mogli obejrzeć wyhodowane kolonie bakterii z różnych środowisk, które nas otaczają (woda, gleba, powietrze). Dodatkowo dowiedzą się czy bakterie mają kolory? Do czego służą barwniki bakteriom? Czy da się wykorzystać bakterie do malowania obrazków?

 • śr., 2023-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Jak nietoperz z nietoperzem

Czy nietoperze słyszą nawzajem swoje głosy? A jeśli tak, to czy nie przeszkadzają sobie nawzajem w polowaniu? Czy potrafią ze sobą rozmawiać, jeśli zechcą – i co właściwie mogłyby mieć do powiedzenia? Czy jeden może się od drugiego czegoś nauczyć? I jak właściwie będąc nietoperzem podrywa się dziewczynę? Podczas naszych lekcji spróbujemy zajrzeć do wciąż tajemniczego i kryjącego wiele zagadek świata nocnych ssaków i dowiedzieć się, jak wygląda ich życie społeczne i rodzinne. Przekonamy się także, co my, ludzie, wiemy obecnie o możliwościach porozumiewania się nietoperzy – oraz jak to możliwe, że w ogóle cokolwiek o tym wiemy… Zastanowimy się nad tym, co w ogóle można zrobić w takiej sytuacji, kiedy strasznie chcielibyśmy coś wiedzieć, a tu w żadnej, najgrubszej nawet książce nie da się o tym przeczytać, bo po prostu jeszcze nikt na świecie tego nie wie. Posłuchamy, jak brzmią głosy nietoperzy przekształcone przez elektroniczne urządzenia, pozwalające nam usłyszeć dźwięki zbyt wysokie dla ludzkich uszu. Spróbujemy wreszcie sami odrobinę wczuć się w rolę nietoperzy i sprawdzić, jak dalibyśmy sobie radę w różnych niezwykłych dla nas sytuacjach.

 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Nowe Granice Mappingu

Zapraszamy na warsztaty poświęcone zmianom w odwzorowaniach kartograficznych! Te warsztaty skupiają się na fascynującym obszarze kartografii, który obejmuje ewolucję technik i narzędzi używanych do przedstawiania świata na mapach. Warsztaty będą poświęcone pokazaniu jak zmieniały się mapy i metody ich sporządzania na przestrzeni lat oraz spróbujemy dokonać identyfikacji na nich znanych obiektów przestrzennych.

 • śr., 2023-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Promieniowanie wokół nas

Celem lekcji jest przybliżenie uczniom tematyki promieniowania jądrowego i sposobów jego detekcji. Lekcja rozpocznie się od przekazania informacji na temat rodzajów promieniowania jądrowego i sposobów jego oddziaływania z materią. Jednym z omawianych rodzajów promieniowania jądrowego jest promieniowanie gamma, którego bezpośrednio będzie dotyczyła lekcja. Omówione zostaną również naturalne i sztuczne źródła promieniowania występujące w otaczającym nas środowisku oraz ich wpływ na ludzki organizm. W trakcie lekcji uczniowie będą mieli okazję obejrzeć film wideo przedstawiający pomiar promieniowania gamma, który przeprowadzono w Pracowni Spektrometrii Promieniowania Gamma w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Do pomiarów użyte zostały zarówno źródła kalibracyjne promieniowania gamma stosowane w Pracowni, jak również przedmioty oraz materiały wykorzystywane w życiu codziennym. Po wykładzie uczniowie będą mieli okazję zwiedzić Pracownię Spektrometrii Promieniowania Gamma oraz porozmawiać na temat mitów dotyczących promieniowania.

UWAGA: lekcja skierowana do klasy V lub VI.

 

 • śr., 2023-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Przyroda Puszczy Kampinoskiej z historią w tle

Ponieważ las najlepiej poznaje się w lesie, zabierzemy was na wędrówkę, podczas której zobaczymy jeden z atrakcyjnych przyrodniczo fragmentów zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego.

Długość trasy: ok. 9 km, czas trwania: ok. 4 godziny, liczba uczestników: max 30 os.
Wymagania kondycyjne średnie.
Trasa wycieczki prowadzi z Kampinosu żółtym szlakiem do Granicy – ścieżką edukacyjną „Skrajem Puszczy”- powrót przez wieś Józefów do Kampinosu.
Trasa urozmaicona pod względem krajobrazowym, wiedzie przez piękne bory sosnowe na południowym pasie wydmowym oraz rozległe tereny nieleśne.

Podczas warsztatów omawiane są zagadnienia:
- ochrona przyrody w KPN,
- martwe drewno i jego rola w przyrodzie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej,
- drzewa i krzewy Puszczy Kampinoskiej,
- ślady i tropy zwierząt,
- pamiątki historii na trasie wycieczki.

 • wt., 2023-09-26 10:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
Lekcja festiwalowa Co można znaleźć w archiwum, komu jest ono potrzebne i co ma wspólnego archiwista z detektywem?

Myśląc o archiwum, wyobrażamy sobie zwykle rzędy półek z szufladami i pudłami wypełnionymi zakurzonymi papierzyskami i starymi księgami. Czy jest to na pewno prawda? Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jakie skarby można znaleźć w archiwum, skąd się one tam wzięły i dlaczego się je przechowuje?

Na zajęciach w czytelni przypominającej nieco bibliotekę Hogwartu będziemy odkrywać tajemnice archiwum. Dowiemy się, dlaczego stare dokumenty są ważne, jak należy o nie dbać, komu są potrzebne i do czego. Przyjrzymy się też warsztatowi pracy archiwisty, a nawet sami na chwilę wejdziemy w jego rolę i spróbujemy profesjonalnie zbadać źródła archiwalne.

 • pon., 2023-09-25 11:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
 • śr., 2023-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Znaczenie kolorów w świecie zwierząt

Podczas wykładu prezentowane są wyniki badań dotyczące znaczenia kolorów w świecie zwierząt, ponieważ barwy zwierząt nie są przypadkowe. Mają one istotne znaczenie dla przeżycia, komunikowania się i rozpoznawania osobników. Odgrywają ważną rolę w doborze partnerów i wyborze ofiary podczas polowania.

 • śr., 2023-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa O tym, jak Heweliusz wypatrywał, chociaż nie gwiazd

Jan Heweliusz znany jest powszechnie ze swych prac astronomicznych. Przysłużył się jednak - jednym i tym samym przyrządem - wojsku, żegludze podwodnej i diagnostyce medycznej. Poznajmy polemoskop: jego zasadę działania, przeznaczenie i udoskonalenia, które wprowadzili Rudolf Gundlach i Jan Mikulicz - Radecki. Historia, konstrukcja, różnorodność zastosowań - któż by się spodziawał, że siedemnastowieczny wynalazek optyczny w XXI wieku nadal będzie w użyciu.  

 • śr., 2023-09-27 11:30
 • pt., 2023-09-29 11:30
Lekcja festiwalowa Jak nietoperz z nietoperzem

Czy nietoperze słyszą nawzajem swoje głosy? A jeśli tak, to czy nie przeszkadzają sobie nawzajem w polowaniu? Czy potrafią ze sobą rozmawiać, jeśli zechcą – i co właściwie mogłyby mieć do powiedzenia? Czy jeden może się od drugiego czegoś nauczyć? I jak właściwie będąc nietoperzem podrywa się dziewczynę? Podczas naszych lekcji spróbujemy zajrzeć do wciąż tajemniczego i kryjącego wiele zagadek świata nocnych ssaków i dowiedzieć się, jak wygląda ich życie społeczne i rodzinne. Przekonamy się także, co my, ludzie, wiemy obecnie o możliwościach porozumiewania się nietoperzy – oraz jak to możliwe, że w ogóle cokolwiek o tym wiemy… Zastanowimy się nad tym, co w ogóle można zrobić w takiej sytuacji, kiedy strasznie chcielibyśmy coś wiedzieć, a tu w żadnej, najgrubszej nawet książce nie da się o tym przeczytać, bo po prostu jeszcze nikt na świecie tego nie wie. Posłuchamy, jak brzmią głosy nietoperzy przekształcone przez elektroniczne urządzenia, pozwalające nam usłyszeć dźwięki zbyt wysokie dla ludzkich uszu. Spróbujemy wreszcie sami odrobinę wczuć się w rolę nietoperzy i sprawdzić, jak dalibyśmy sobie radę w różnych niezwykłych dla nas sytuacjach.

 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Wysoki Sądzie..! Symulacja rozprawy z udziałem młodzieży

Chcesz być sędzią, prokuratorem czy może adwokatem? Wybierz tylko odpowiednią togę! Wspólnie przeprowadzimy proces sądowy i poznamy, czym w praktyce jest wymiar sprawiedliwości.

 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Materiały inteligentne w inżynierii – rodzaje i zastosowania

Przedmiotem lekcji będą materiały inteligentne, nazywane również materiałami funkcyjnymi. Tymi terminami określa się takie materiały, które zmieniają swoje właściwości lub kształt pod wpływem zmian pewnych parametrów otoczenia. W zależności od rodzaju materiału, czynnikiem stymulującym taką reakcję może być zmiana temperatury, pojawienie się lub zmiana pola magnetycznego lub elektrycznego. Z kolei wymuszenie deformacji materiału może powodować efekty odwrotne, np. pojawienie się pola magnetycznego lub elektrycznego. Dzieje się tak, dlatego że w tych materiałach zachodzą wewnętrzne zmiany i można je kontrolować. Daje to możliwość zastosowania w wielu dziedzinach inżynierii. Choć część z tych materiałów jest znana od przeszło stu lat, to ciągle mają wysoki potencjał aplikacyjny i stale trwają prace nad ich udoskonalaniem. Do najbardziej powszechnych materiałów inteligentnych należą m.in. materiały piezoelektryczne, materiały magnetostrykcyjne, ciecze magnetoreologiczne i stopy z pamięcią kształtu.

Lekcja będzie podzielona na dwie części. Pierwsza część będzie miała charakter krótkiego wprowadzenia w świat materiałów inteligentnych wraz z  podstawową ilustracją ich działania. W drugiej części będą przedstawione proste układy  eksperymentalne z wykorzystaniem tych materiałów, w których będą wywoływane, obserwowane i rejestrowane oddziaływania na czynniki zewnętrzne. Doświadczenia pokazowe będą dotyczyć materiałów piezoelektrycznych,  cieczy magnetoreologicznej i stopy z pamięcią kształtu. Uczniowie będą mogli samodzielnie kontrolować parametry wpływające na zachowanie się materiałów inteligentnych oraz obserwować ich rezultaty.

 • śr., 2023-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Odkryj kolory, czyli barwy zaklęte w kamieniu

Odkryj kolory na nowo! Zajrzyj do świata wielobarwnych minerałów i produkowanych z nich naturalnych pigmentów. Podczas warsztatów będziesz mieć niepowtarzalną okazję własnoręcznie wykonać naturalne farby z prawdziwych minerałów i wykorzystać je do malowania.

Zajęcia rozpoczną się krótką pogadanką (15-20min) dotyczącą naturalnych barwników stosowanych historycznie w produkcji farb. Uczestnicy zapoznają się z historią farb i dawnymi sposobami ich wytwarzania. Dowiedzą się, w jaki sposób – przed wprowadzeniem pigmentów syntetycznych – ludzkość pozyskiwała pigmenty z pomocą świata zwierząt i roślin. Głównym tematem spotkania będą barwniki pochodzenia mineralnego, wytwarzane z różnokolorowych minerałów – takich jak hematyt czy goethyt, a także malachit i azuryt. Poznamy również pierwsze, znane ludzkości przykłady wykorzystania barwników w malarstwie jaskiniowym, a także zdrowotne aspekty wykorzystania barwników mineralnych.

W części praktycznej uczestnicy będą mieli okazję osobiście zapoznać się z minerałami barwnymi i spróbować wydobyć z nich kolory. Zajmą się także malowaniem, wcześniej przygotowanych, reliefów przedstawiających sceny z życia ludzi i zwierząt w plejstocenie (tzw. epoce lodowcowej). W tym celu, w ramach warsztatów własnoręcznie wykonają farby z naturalnych, wydobytych ze skał, minerałów. Wykorzystają m.in. moździerze kamienne i oleje naturalne. Pomalowane farbami mineralnymi reliefy uczestnicy zabiorą ze sobą!

 • pon., 2023-09-25 13:00
 • wt., 2023-09-26 13:00
 • śr., 2023-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa 'Jak kamera może służyć nauce? - szkiełko i oko w Laboratorium Inżynierii Bezpieczeństwa'

Lekcja będzie miała charakter warsztatowy. Dzieci, po krótkim wstępie do metod wizyjnych wykorzystywanych w badaniach materiałów inżynierskich, będą uczestniczyły w warsztatach dotyczących wykorzystania kamer laboratoryjnych do przeprowadzania eksperymentów. Podczas interaktywnego pokazu dzieci dowiedzą się jakie zjawiska można analizować za pomocą sprzętów wizyjnych i na jakie pytania można odpowiadać dzięki wykorzystaniu takich urządzeń. W ramach lekcji zostaną przeprowadzone interaktywne eksperymenty z użyciem kamer termowizyjnych oraz kamer do rejestracji zjawisk ultra krótkich.

 • śr., 2023-09-27 14:00
Lekcja festiwalowa Koniec języka za przewodnika – ciekawostki językowe

Celem wykładu jest zaciekawienie uczniów problemami języka, którym posługują się na co dzień.

Pierwsza część spotkania zostanie poświęcona zagadnieniu wielości i różnorodności języków na świecie. Uczniowie dowiedzą się o państwach, których mieszkańcy mówią kilkoma, kilkunastoma lub nawet kilkudziesięcioma językami. Usłyszą też, którym językiem mówi najwięcej ludzi na świecie. Poruszony zostanie też problem komunikacji między osobami różnych narodowości: języków międzynarodowych oraz esperanto.

Następnie uczestnicy będą mogli przyjrzeć się grupie języków słowiańskich i porównać je ze sobą. W ten sposób dowiedzą się, dlaczego pewne języki są do siebie podobne, a inne nie. Poznają też pojęcie fałszywych przyjaciół.

Kolejna część zajęć zostanie poświęcona wyłącznie polszczyźnie. Uczniowie zastanowią się nad odpowiedzią na pytanie, czy język polski jest trudny dla obcokrajowców. Do tego posłuży porównanie pewnych polskich zagadnień gramatycznych z angielskimi; zwłaszcza kategorii rodzaju w polskim i jej braku w języku angielskim, odmiany czasowników przez osoby, rzeczowników przez przypadki (tylko klasy IV-VI), których nie ma w języku angielskim. Uczniowie zgłębią też tajniki ortografii i zrozumieją, dlaczego w naszym języku występują pary jednakowo brzmiących, choć inaczej zapisywanych głosek: ch i h, rz i ż, ó i u. Wyjaśnienie tego zagadnienia będzie wymagało wprowadzenia uczniów w zagadnienia historii języka.

Końcowa część zajęć będzie dotyczyła znaczenia różnych nazw: dni tygodnia, miesięcy, niektórych państw, miast i imion. Uczestnicy dowiedzą się, ile prawdy jest w legendzie o Warsie i Sawie oraz o królu Kraku.

 • czw., 2023-09-28 09:00
Lekcja festiwalowa Łowcy reniferów na Mazowszu

Schyłek epoki lodowcowej na Mazowszu. Czy żyli tutaj ludzie? Jak wyglądał ich zwykły dzień, w jaki sposób zdobywali pożywienie i jak je przygotowywali? Gdzie mieszali, w co się ubierali, a także jakimi narzędziami się posługiwali? Jak wyglądał ówczesny krajobraz, w tym szczególnie flora i fauna? Na te i inne zagadnienia odpowiemy w czasie zajęć. 

 • czw., 2023-09-28 09:00
 • czw., 2023-09-28 11:00
Lekcja festiwalowa 1. Czy żywność żyje, jakie mikroorganizmy zawiera? 2. O ruchu w brzuchu

Część 1. Zaprezentujemy szeroki asortyment różnych produktów, głównie żywnościowych, wytworzonych z wykorzystaniem mikroorganizmów. Szczególną uwagę zwrócimy na dwie grupy produktów, zawierających żywą mikroflorę, a obecnych w naszym codziennym życiu - wytworzone przy udziale bakterii oraz grzybów (drożdży i pleśni). Uczniowie przekonają się, z jak dużą liczbą takich produktów stykają się na co dzień.

W części praktycznej uczniowie poznają podstawowe techniki laboratoryjne i sprzęt mikrobiologiczny, wykonają posiew mikrobiologiczny żywej kultury mikroorganizmu, który został wyizolowany z jednego z zaprezentowanych produktów żywnościowych, zaobserwują wzrost danego mikroorganizmu w postaci kolonii na płytce Petriego, wykonają preparat mikroskopowy, zaobserwują pod mikroskopem komórki mikroorganizmów, z którymi pracowali i poznają różne kształty i ugrupowania bakterii oraz grzybów.

Część 2. Podczas prezentacji multimedialnej i układania puzzli dzieci poznają budowę i działanie układu pokarmowego człowieka, m.in. śledząc drogę jaką przebywa w nim kęs pożywienia. W części praktycznej przekonają się jak trawione są najważniejsze składniki pokarmu - wykonają doświadczenia chemiczne i wcielą się w enzymy trawienne człowieka oraz obliczą długość własnego przewodu pokarmowego. Swoją wiedzę dzieci będą mogły sprawdzić i utrwalić podczas quizu. 

 

 • czw., 2023-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Ile ciepła trzeba, żeby stopić ...czekoladę? - czyli jak zbudowane są materiały

Czemu ten sam rodzaj czekolady od jednego producenta topi się w niższej temperaturze, a inny w wyższej? Czy ciemna i biała czekolada topią się tak samo szybko? Co właściwie wpływa na te cechy tego pysznego materiału? W czasie lekcji odbędziemy podróż w głąb  materiałów, aby dowiedzieć się jak wyglądają najmniejsze struktury je budujące oraz jak to wpływa na szereg ich właściwości jak np. temperatura topnienia czy wytrzymałość mechaniczna. Na lekcji poznamy wybrane metody badawcze, dzięki którym możemy precyzyjne scharakteryzować wybrane cechy materiałów. Jedną z takich metod jest pomiar efektów cieplnych występujących w próbce metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC). Dzięki tej metodzie jesteśmy w stanie dowiedzieć się wiele nie tylko o strukturze i właściwościach stopów metali, ceramiki czy polimerów, ale także czekolady! Przeprowadzimy krótkie eksperymenty, które naprowadzą nas na odpowiedzi na zadane pytania, a także dowiemy się na czym polega pomiar DSC. Zastanowimy się także jakie inne metody badawcze można zastosować, aby rozwiązać tajemnice składu i właściwości czekolady

 • czw., 2023-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Jak nietoperz z nietoperzem

Czy nietoperze słyszą nawzajem swoje głosy? A jeśli tak, to czy nie przeszkadzają sobie nawzajem w polowaniu? Czy potrafią ze sobą rozmawiać, jeśli zechcą – i co właściwie mogłyby mieć do powiedzenia? Czy jeden może się od drugiego czegoś nauczyć? I jak właściwie będąc nietoperzem podrywa się dziewczynę? Podczas naszych lekcji spróbujemy zajrzeć do wciąż tajemniczego i kryjącego wiele zagadek świata nocnych ssaków i dowiedzieć się, jak wygląda ich życie społeczne i rodzinne. Przekonamy się także, co my, ludzie, wiemy obecnie o możliwościach porozumiewania się nietoperzy – oraz jak to możliwe, że w ogóle cokolwiek o tym wiemy… Zastanowimy się nad tym, co w ogóle można zrobić w takiej sytuacji, kiedy strasznie chcielibyśmy coś wiedzieć, a tu w żadnej, najgrubszej nawet książce nie da się o tym przeczytać, bo po prostu jeszcze nikt na świecie tego nie wie. Posłuchamy, jak brzmią głosy nietoperzy przekształcone przez elektroniczne urządzenia, pozwalające nam usłyszeć dźwięki zbyt wysokie dla ludzkich uszu. Spróbujemy wreszcie sami odrobinę wczuć się w rolę nietoperzy i sprawdzić, jak dalibyśmy sobie radę w różnych niezwykłych dla nas sytuacjach.

 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Jaki mózg jest najlepszy – czyli o ewolucji, budowie i funkcji mózgu.

Układ nerwowy jest bardzo skomplikowanym układem, umożliwiającym prawidłowe reagowanie organizmu na bodźce, właściwe orientowanie się w przestrzeni i przystosowanie się do środowiska. Poszczególne części układu nerwowego ulegały zróżnicowanej ewolucji czego efektem jest większa koncentracja neuronów w określonych częściach tego układu, a dzięki temu większa efektywność i szybkość jego funkcjonowania. Podczas lekcji poruszone zostaną zagadnienia związane z ewolucją układu nerwowego kręgowców z uwzględnieniem ryb kostnoszkieletowych, ryb chrzęstnoszkieletowych, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Przybliżone będą  także tajniki anatomii mózgu i funkcji poszczególnych jego struktur. Pokazana zostanie różnorodność mózgu ssaków. Będzie możliwość zapoznania się ze sposobami badania układu nerwowego prowadzonymi przez neurobiologów.

 • czw., 2023-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Orzeł Biały - symbol Polski

Biały orzeł na czerwonym tle - tak brzmi odpowiedź na - wydawałoby się oczywiste - pytanie, co jest godłem Polski. Na ogół nie zastanawiamy się, w jaki sposób ten symbol się kształtował i ile lat temu zaczął funkcjonować w świadomości Polaków. W oparciu o wystawę zostanie przedstawiona historia Orła Białego.

 • czw., 2023-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Przyroda Puszczy Kampinoskiej z historią w tle

Ponieważ las najlepiej poznaje się w lesie, zabierzemy was na wędrówkę, podczas której zobaczymy jeden z atrakcyjnych przyrodniczo fragmentów zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego.

Długość trasy: ok. 9 km, czas trwania: ok. 4 godziny, liczba uczestników: max 30 os.
Wymagania kondycyjne średnie.
Trasa wycieczki prowadzi z Kampinosu żółtym szlakiem do Granicy – ścieżką edukacyjną „Skrajem Puszczy”- powrót przez wieś Józefów do Kampinosu.
Trasa urozmaicona pod względem krajobrazowym, wiedzie przez piękne bory sosnowe na południowym pasie wydmowym oraz rozległe tereny nieleśne.

Podczas warsztatów omawiane są zagadnienia:
- ochrona przyrody w KPN,
- martwe drewno i jego rola w przyrodzie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej,
- drzewa i krzewy Puszczy Kampinoskiej,
- ślady i tropy zwierząt,
- pamiątki historii na trasie wycieczki.

 • wt., 2023-09-26 10:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • pt., 2023-09-29 10:00

©2022 Festiwal Nauki