wiedza o kulturze

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Wstęp do humanistyki cyfrowej

Czy humanista może być programistą? Do czego może służyć kod komputerowy przy czytaniu literatury? Po co rozmawiać o jednej powieści, skoro można mówić od razu o milionie? Jak digitalizacja zasobów kultury zmienia otaczający nas świat, a metody statystyczne dobrze znane sposoby obcowania z literaturą?

W trakcie lekcji opowiemy o tym, co oznacza bycie humanistą w świecie pełnym komputerów. Wyjaśnimy zagadnienie przełomu cyfrowego i jego wpływ na kształt współczesnej humanistyki. Na wybranych przykładach przedstawimy możliwości wykorzystywania technologii i metod cyfrowych w interdyscyplinarnych badaniach z pogranicza humanistyki i informatyki. Pokażemy, jak – dzięki dostępowi do cyfrowych baz danych, masowemu przetwarzaniu informacji i zastosowaniu algorytmów uczenia maszynowego – na dobrze znane pytania z zakresu historii i teorii literatury można odpowiedzieć w nowy sposób, rozszerzając granice „tradycyjnej” humanistyki opartej na druku.

  • pon., 2021-09-20 12:00
Lekcja festiwalowa "Że szataństwo jest w niej...", czyli kilka słów o polskich procesach o czary

Od wielu lat procesy o czary stanowią jeden z najbardziej rozpalających wyobraźnię epizodów w historii kultury europejskiej – stanowiły one przedmiot burzliwych sporów w chwili, gdy do nich dochodziło, szeroko dyskutowano na ich temat także później (i robi się to zresztą do dziś). W czasie lekcji festiwalowej uczniowie dowiedzą się m.in. tego, jakie były początki procesów o czary w Europie; poznają odpowiedzi na pytania o to ile osób oskarżono i skazano; kto był oskarżany? Ale przede wszystkim – kiedy przywędrowały one do Polski? Ile ich było? Jaki był do nich stosunek Kościoła? A także, ile wspólnego miały z czarownicami zielarki i akuszerki? 

 

  • pon., 2021-09-20 14:00
Lekcja festiwalowa Czerwona, żółta czy niebieska? Mapujemy Wisłę inaczej!

Niektóre miejsca są bardziej związane z historią, kulturą czy literaturą niż inne. Rzeka Wisła jest takim przykładem przestrzeni, w której krzyżują się losy ludzi i przyrody.  Falistą wstęgą przechodzi wzdłuż całego kraju, przepływała przez Polskę trzech zaborów, i jest dla nas dziś łącznikiem tego, co symboliczne i przyrodnicze. Dlatego w ramach prac badawczych zespołu „Wisły akwakrytycznej” (projekt Narodowego Centrum Nauki realizowany w IBL PAN w latach 2020-2022) chcielibyśmy zaprosić słuchaczy do współtworzenia nowej mapy Wisły. Warsztat, który przygotowaliśmy, w szczególności adresujemy do osób zainteresowanych historią i ekologią, czyli prężnie rozwijającym się nurtem historii środowiskowej.  Warsztat składa się z dwóch modułów. W ramach pierwszego przedstawimy nowe „akwakrytyczne” podejście do znanych źródeł dotyczących Wisły w historii, literaturze i geografii oraz przygotujemy uczestników do „głębokiego mapowania”, czyli poszukiwania w źródłach głosu rzeki żywej. Zobaczymy gdzie i jak historia zapisała konflikt pomiędzy utowarowieniem Wisły i jej żywiołu, gdzie znajduje się przestrzeń dla negocjacji i ochrony rzecznych ekosystemów, a gdzie rzeka milczy. Na drugim etapie oddamy Wisłę uczestnikom, by sami mogli zmierzyć się z naszą nową metodą i narzędziem do mapowania. W trakcie interpretacji i dyskusji zastanowimy się, jakie są kolory Wisły i dlaczego jedne źródła wydają się dziś bardziej zrozumiałe od innych, a może są one dla nas po prostu ważniejsze?  Zobaczymy też, że literatura w historii środowiskowej ma do odegrania ważną rolę, gdyż naszym celem jest refleksyjne patrzenie nie tylko na źródła historyczne, ale i sposoby opowieści, które stosujemy do dziś, choćby w argumentacji politycznej. Interesuje nas zatem, jak nie stracić z oczu rzeki żywej, a jednocześnie umieć rozpoznać w historii złożone procesy naszej ekologicznej tożsamości. Dzięki części interaktywnej zaprojektowanej w taki sposób, aby wszyscy mogli analizować źródła (i zmapować Wisłę!), bez względu na stopień posiadanej wiedzy historycznej i orientację w przyrodniczej kondycji Wisły, interesuje nas co to znaczy, że żyjemy w przestrzeni ciągłej negocjacji pomiędzy interesami ludzi i przyrody. Warsztat ten ma na celu unaocznić ten konflikt, pokazać jego kulturową i społeczną złożoność a także pokazać problemy języka, w którym rzeka – ta najbliższa, Wisła – zafunkcjonowałaby jako aktywna strona tego historycznego sporu w czasie groźnych zmian klimatycznych.

  • śr., 2021-09-22 11:00
Lekcja festiwalowa Manipulacja wizualna na przykładzie polskich filmów i seriali wojennych

Przedstawienie problemu manipulacji w mediach audiowizualnych na przykładzie polskich i zagranicznych filmów i seriali wojennych. Wskazanie elementów języka filmowego najmocniej i najskuteczniej oddziałującego na widzów. Omówienie konkretnych przypadków.

  • śr., 2021-09-22 11:00
Lekcja festiwalowa Czym może nas zadziwić barok hiszpański?

Wśród znawców europejskiej literatury dawnej barok hiszpański uchodzi za najwybitniejszą a jednocześnie najbardziej ekstremalną odmianę. W literaturze hiszpańskiej epoka Siglo de oro, czyli dosłownie "złoty wiek", obejmuje późny renesans, manieryzm i cały barok i uchodzi za najświetniejszy okres w całej historii literatury hiszpańskiej. Do najwybitniejszych dzieł powstałych wtedy odnosili się stale późniejsi twórcy, w tym wielu pisarzy XX i XXI-wiecznych. Siła i oryginalność baroku hiszpańskiego zaskakuje nie tylko w porównaniu z barokiem włoskim czy francuskim, ale także polskim. W powszechnej świadomości literatura hiszpańskiego Siglo de oro znana była tylko wyrywkowo - każdy słyszał o Don Kichocie, niektórzy także o św. Janie od Krzyża, nieliczni specjaliści o Calderonie. Większość skarbów literackich tej epoki pozostaje jednak nieprzetłumaczona na polski. W 2020 r. w Wydawnictwie IBL PAN ukazał się słynny barokowy traktat Baltasara Graciána pt. Sztuka geniuszu, do którego tłumacz i edytor, Piotr Sobolczyk, dołączył pokaźną Antologię hiszpańskiej poezji Siglo de oro, pierwsze tak szeroko zakrojone przedsięwzięcie przekładowe. Gracián uznaje zasadę "zadziwiania" za jedną z najważniejszych dla literatury barokowej i kategoria ta stanie się naszą przewodniczką. Na kanwie wspomnianej edycji przedstawione zostaną dwa podstawowe prądy poetyckie w hiszpańskim baroku, konceptyzm i kulteranizm, oraz ich wybitni przedstawiciele: Góngora, szeroko uznawany za najwybitniejszego poetę europejskiego baroku oraz konceptysta Quevedo. Nadto omówione zostaną manierystyczne gry Lopego de Vegi, mistyczne medytacje św. Jana od Krzyża, czarny i frywolny humor autorów anonimowych, a także perspektywa kobieca przede wszystkim u Sor Juany Inés de la Cruz.

  • śr., 2021-09-22 13:00
Lekcja festiwalowa Aktywistka, kociak, nowoczesna dziewczyna – wzory kobiecego dorastania w Polsce w latach 1945-1989

Przemiany modernizacyjne zachodzące w całej Europie oraz w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej przyniosły rozwój kultury młodzieżowej i narodziny dziewczyny jako odrębnej kategorii. Do tego czasu doświadczenie młodości opisywano przede wszystkim z męskiej perspektywy. Dla chłopców okres młodzieńczy mógł być czasem poszukiwań, buntu, błędów, podczas gdy  dziewczęta bardzo szybko z dzieciństwa miały wkraczać w kobiecość, przez cały czas pozostając pod kontrolą rodziny.

Upowszechnienie edukacji na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawiło, że dla dziewcząt wydłużył się okres młodości. Więcej czasu spędzały teraz w grupie rówieśniczej, na skalę masową zaczęły uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i sportowych. Zyskały prawo do czasu wolnego. Co prawda w wielu rodzinach nadal były w o wiele większym stopniu niż chłopcy, obciążone obowiązkami domowymi, ale przygotowanie do roli pani domu przestało być dla nich jedyną perspektywą. Oczywiście, zmiany te następowały w różnym tempie w różnych środowiskach. Tym niemniej, w ciągu powojennego półwiecza dziewczyny stały się pełnoprawnymi uczestniczkami kultury młodzieżowej.

Socjalistyczne państwo proponowało dziewczynom wzory przeżywania młodości. Aktywistka doby stalinizmu miała być zaangażowana w naukę i pracę społeczną, unikać kokieterii, a w kontaktach z chłopcami szukać koleżeństwa. Jej przeciwieństwo, czyli odwilżowy kociak epatował atrakcyjnością seksualną, chciał się podobać. Lansowany od końca lat 50. wzór nowoczesnej dziewczyny łączył naukę, pracę społeczną, umiarkowaną konsumpcję i uczestnictwo w kulturze urody.  Wzory te, upowszechniane przez media, były dla dziewczyn punktem odniesienia dla prób określenia własnej tożsamości. Były przyjmowane, akceptowane, a także kontestowane.

  • czw., 2021-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Współczesny teatr rosyjski

Wykład będzie poświęcony najważniejszym zjawiskom w teatrze rosyjskim. Zaprezentowane zostaną fragmenty spektakli, najważniejsze dzieła i tendencje rozwojowe. W czasie wykładu omówiony zostanie również proces rozwojowy teatru rosyjskiego.

  • czw., 2021-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Chodzić po ulicach i uśmiechać się wolno każdemu. Praca seksualna kobiet w XIX w. – ziemie polskie

W dziewiętnastym wieku na ziemiach polskich praca seksualna była legalnym, zarejestrowanym zawodem. Wykonywały go głównie kobiety z miejskiego proletariatu – a przynajmniej oficjalnie, ponieważ ogromna liczba kobiet pracowała „pokątnie”, jak to określano, bez dokumentów i książeczki zdrowia. Czasem nieoficjalne świadczenie usług seksualnych było dodatkowym źródłem dochodu kobiet pracujących w fabrykach, szwalniach i na służbie. Jednocześnie posądzenie kobiety o sprzedawanie usług seksualnych stanowiło najgorszą możliwą obelgę. Tak uzasadniano niechęć do robotnic fabrycznych, podejrzliwość i obsesyjną kontrolę wobec służących domowych, pogardę dla szwaczek, kelnerek, modystek i całej rzeszy aktywnych zawodowo kobiet, które nadzieję na własne przetrwanie pokładały w sobie i owocach własnej pracy, a nie w mężczyznach. Obraźliwe wierszyki o służących, kwestionowanie umiejętności i moralności robotnic, pisanie w prasie o dziewczynach „utrzymujących się z własnych środków”, podając ich zawody w cudzysłowie, jakby na znak, że to tylko przykrywki dla pracy seksualnej – to wszystko budowało obraz niemoralnej, nieodpowiedzialnej, rozpasanej kobiety z klasy robotniczej. Takiej, której seksualność należy natychmiast stłumić dla dobra porządku społecznego.

Praca seksualna mogła być wyborem, przymusem, czymś pomiędzy. Stosunek do niej, zarówno samych pracownic, jak i klientów oraz postronnych świadków, bardzo wiele mówi o społecznej pozycji kobiet w dziewiętnastym wieku. Ze względu na ogrom wzbudzanych emocji, jak w soczewce pokazuje linię napięć dzielących społeczeństwo – napięć płciowych i napięć klasowych. To historia społecznego konstruowania pojęcia niebezpiecznej kobiecej seksualności, szczególnie seksualności pracującej proletariuszki.

  • pt., 2021-09-24 13:00