wiedza o społeczeństwie

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Posiadanie, udzielanie, spożywanie – o tym, jak można sobie nagrabić na trawie

Kiedy impreza może zakończyć się sądem? Nastolatek a prawo karne.

 • pon., 2022-09-26 11:00
 • pon., 2022-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Ile kosztuje zdrowie? - warsztaty z rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

Ostatnie dwa lata pod znakiem epidemii uzmysłowiły wszystkim, jak ważną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa spełnia system publicznej opieki zdrowotnej. To jedno z podstawowych zadań państwa, które - wobec rozwoju nowoczesnej medycyny i wyzwań epidemiologicznych - musi zapewnić odpowiedni poziom jego finansowania. Celem warsztatów jest przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat finansowych aspektów organizacji tego systemu, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania budżetem i optymalnego wykorzystania zasobów w przystępny sposób, tj. z wykorzystaniem elementów zabawy, gier sytuacyjnych, technik multimedialnych.

 • pon., 2022-09-26 10:00
 • czw., 2022-09-29 10:00
Lekcja festiwalowa Jak to jest być uchodźcą, dobrze? - uchodźcy w Polsce

W trakcie godzinnej lekcji uczniowie zapoznają się z aktualnym zagadnieniem, jakim jest sytuacja uchodźców w Polsce. Zajęcia koncentrują się nad społecznym aspektem uchodźctwa. Zastanowimy się nad problemami i barierami, jakie napotykają uchodźcy w innym kraju. Na początku wspólnie zastanowimy się, kim jest uchodźca. Następnie uczniowie, w grupach, wykonują kilka ćwiczeń. W trakcie trwania lekcji uczniowie będą „wchodzić w buty” uchodźcy oraz spróbują odpowiedzieć na tytułowe pytanie: „Jak to jest być uchodźcą, dobrze?”. Pomiędzy ćwiczeniami prowadzący będą starać usystematyzować wiedzę i umiejętności zdobyte we wcześniejszych ćwiczeniach. Efektem lekcji jest zwiększenie tolerancji uczniów względem uchodźców. Po zajęciach uczestnicy będą posiadać podstawową wiedzę na temat uchodźców i ich sytuacji w Polsce.

 • pon., 2022-09-26 10:30
Lekcja festiwalowa Posiadanie, udzielanie, spożywanie – o tym, jak można sobie nagrabić na trawie

Kiedy impreza może zakończyć się sądem? Nastolatek a prawo karne.

 • pon., 2022-09-26 11:00
 • pon., 2022-09-26 09:00
Lekcja festiwalowa Prawa pacjenta, czyli przychodzi baba do lekarza

Prawa pacjenta stanowią część praw człowieka, czyli norm przysługujących każdemu z nas i wynikających z samego faktu bycia człowiekiem, np.: prawo do życia, wolność słowa, zrzeszania się, czy prawo do edukacji. Źródłem wszystkich praw i wolności jest godność. Ze względu na swoją specyfikę prawa pacjenta wymagają szczególnych uregulowań uzupełniających w swoisty sposób prawa człowieka. Autonomia, wolność czy prawo do decydowania o sobie nabiera bowiem nowego, szczególnego znaczenia w sytuacji pacjenta, gdyż zazwyczaj nie ma on ani wiedzy, ani informacji, które pozwoliłyby mu na samodzielne podejmowanie decyzji o swoim zdrowiu. W takiej sytuacji lekarz występuje nie tylko jako leczący, ale jednocześnie jako ten, który decyduje o sposobie leczenia. Mamy więc do czynienia z naturalną nierównowagą informacyjną, która powoduje z kolei naturalną dominację lekarzy – profesjonalistów nad pacjentami. Celem koncepcji praw pacjenta jest zarówno ochrona autonomii pacjenta przed ingerencją ze strony innych podmiotów (aspekt negatywny), jak również gwarancja możliwości domagania się odpowiednich warunków realizacji tych praw (aspekt pozytywny). Prawo do ochrony zdrowia jest tak istotne, że uznano, że musi mu przysługiwać specjalna ochrona, jaką jest gwarancja konstytucyjna. Szczegółowe prawa pacjenta określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która zebrała w jednym miejscu akty prawne, które przed jej wejściem w życie były źródłem praw pacjenta, a które nota bene nadal obowiązują.

 • pon., 2022-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Kakao, proszek do zębów i antygorset – krótka historia reklamy medycznej

Kefir, karmelki od kaszlu, antygorsety, aspiryna itd. – producenci w XIX i XX wieku prześcigali się w reklamowaniu wyrobów, których część – według dzisiejszej wiedzy – nie posiada walorów leczniczych. Swoje usługi promowali również lekarze, akuszerki oraz rozmaite instytucje medyczne, walcząc o uwagę coraz bardziej wymagającego klienta.

Podczas zajęć zapoznamy się z wystawą główną oraz wystawą czasową w Muzeum Farmacji, a w szczególności skupimy się na prezentowanych plakatach i ulotkach. Przeanalizujemy formy ogłoszeń publikowanych na łamach polskiej prasy, wyodrębniając zawarte w nich techniki perswazyjne oraz elementy manipulacji. Spróbujemy również ocenić, co w reklamie jest faktem, a co – opinią producenta. Wnioski z analiz odniesiemy do dzisiejszych komunikatów reklamowych dotyczących środków leczniczych i suplementów diety, wskazując najważniejsze podobieństwa i różnice.

 • wt., 2022-09-27 10:00
 • śr., 2022-09-28 10:00
 • czw., 2022-09-29 10:00
 • pt., 2022-09-30 10:00
Lekcja festiwalowa Opakowania kompostowalne – przyszłość czy niszowe produkty?

W ramach lekcji uczniowie poznają opakowania kompostowalne oraz możliwości zastąpienia nimi tradycyjnych opakowań plastikowych. Pokażemy, dlaczego te opakowania są przyjazne dla środowiska naturalnego. Przedstawimy proces cyklu życia opakowania od pomysłu projektanta do etapu segregowania i kompostowania opakowań w przydomowych kompostownikach lub kompostowniach przemysłowych. Pokażemy, w jaki sposób są oznaczane opakowania kompostowalne i jak je można odróżnić od innych. Wyjaśnimy, w jaki sposób od najmłodszych lat możemy wspierać środowisko naturalne, wybierając produkty w opakowaniach kompostowalnych. Pokażemy także nowoczesne rozwiązania technologiczne, które pomagają w edukacji dzieci i młodzieży poprzez zabawę i grę, wspierają w trakcie zakupów oraz pomagają we właściwej segregacji odpadów. Uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z przykładami opakowań kompostowalnych, obejrzeć krótkie filmy. Zajęcia będą stanowiły element edukacji ekologicznej w tym umiejętności właściwej segregacji odpadów i wiedzy nt. możliwości kompostowania wybranych opakowań. Będą miały także wpływ na zainicjowanie ekologicznej przedsiębiorczości młodzieży – od projektowania opakowań produktów po zamknięcie ich cyklu życia w sposób przyjazny dla środowiska przyrodniczego.

 • wt., 2022-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Szukając schronienia. Kim są uchodźcy?

Lekcja Szukając schronienia. Kim są uchodźcy? jest przeznaczona dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej. W jej trakcie będą oni mogli dowiedzieć się kim są tytułowy uchodźcy i na czym polega ochrona międzynarodowa (w szczególności – komu można jej udzielić). Uczniowie będą mogli zobaczyć również jak wygląda procedura uchodźcza. Praktyczne kazusy i dyskusje pozwolą uczestniczącym w lekcji zobaczyć, jak różnorodna może być sytuacja uchodźców i jak różne są powody, dla których ludzie zmuszeni są opuścić swój dom. Będą potrafili również uzasadnić, dlaczego w takich przypadkach konieczne jest zapewnienie im ochrony.

 • wt., 2022-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Ekonomia versus ekologia

Przybliżenie założeń ekonomii wartości oraz przedstawienie aktualnych wyzwań wobec ekologii. Ekonomia głównego nurtu [neoklasyczna] staje się obiektem krytyki. Jedną z przyczyn jest krótkowzroczność jej założeń [cel przedsiębiorcy: maksymalizacja zysku tu i teraz]. W ekonomii potrzebne jest spojrzenie na świat i gospodarkę z perspektywy następnego pokolenia. Ekonomia wartości zakłada taką perspektywę. Pamiętać przy tym trzeba, że słowa "ekonomia" i "ekologia" mają wspólne korzenie. Oba wywodzą się z greckiego oikos, co znaczy "dom". Ekonomiści powinni o tym nie zapominać. Zgodnie z teorią ekonomii nie można marnotrawić zasobów [czynników produkcji]. Trzeba jednak uzupełniać to założenie o jednoczesne poszanowanie dóbr wspólnych [zasobów przyrodniczych]. Taka szersza perspektywa powinna niejako wniknąć w DNA ekonomistów i przedsiębiorców. Poniekąd to nieodzowny element etyki, obowiązuje nas wszystkich. Zjawisko internalizacji efektów zewnętrznych, zjawisko "jazdy na gapę" [efekt gapowicza] i szukanie rozwiązań uwzględniających wspólny mianownik ekonomii i ekologii to niektóre z zagadnień poruszanych podczas wystąpienia.

 • śr., 2022-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Kakao, proszek do zębów i antygorset – krótka historia reklamy medycznej

Kefir, karmelki od kaszlu, antygorsety, aspiryna itd. – producenci w XIX i XX wieku prześcigali się w reklamowaniu wyrobów, których część – według dzisiejszej wiedzy – nie posiada walorów leczniczych. Swoje usługi promowali również lekarze, akuszerki oraz rozmaite instytucje medyczne, walcząc o uwagę coraz bardziej wymagającego klienta.

Podczas zajęć zapoznamy się z wystawą główną oraz wystawą czasową w Muzeum Farmacji, a w szczególności skupimy się na prezentowanych plakatach i ulotkach. Przeanalizujemy formy ogłoszeń publikowanych na łamach polskiej prasy, wyodrębniając zawarte w nich techniki perswazyjne oraz elementy manipulacji. Spróbujemy również ocenić, co w reklamie jest faktem, a co – opinią producenta. Wnioski z analiz odniesiemy do dzisiejszych komunikatów reklamowych dotyczących środków leczniczych i suplementów diety, wskazując najważniejsze podobieństwa i różnice.

 • wt., 2022-09-27 10:00
 • śr., 2022-09-28 10:00
 • czw., 2022-09-29 10:00
 • pt., 2022-09-30 10:00
Lekcja festiwalowa Prawo do azylu prawem człowieka

Spotkanie, przeznaczone dla uczniów klas 7-8, będzie poświęcone prawom człowieka, a w szczególności prawu do azylu. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, co to znaczy być uchodźcą oraz jaka jest definicja prawna uchodźcy. Lekcja rozpocznie się ćwiczeniem „burza mózgów”, które wprowadzi uczestników w temat uchodźstwa i praw człowieka. Następnie na kilku slajdach zostanie przedstawiony kontekst prawny azylu jako prawa przysługującego każdej osobie. W dalszej kolejności uczniowie będą mieli okazję przećwiczyć nabytą wiedzę rozwiązując kazusy, to znaczy na podstawie przedstawionych im stanów faktycznych będą oceniali, czy bohaterzy krótkich historii spełniają przesłanki definicyjne uchodźcy. Ostatnim etapem spotkania będzie quiz, dzięki któremu wszyscy uczestnicy zajęć będą mogli sprawdzić swoją wiedzę.

 • śr., 2022-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Sekretny świat iluzji

Coś się porusza przed oczami mimo, że obraz jest nieruchomy, coś smakuje jak truskawka mimo, że ma kolor zielony, coś słychać za plecami, mimo, że nic tam nie ma. Magia czy zabawa? Dlaczego nasze oczy, uszy i inne zmysły dają się oszukać? Iluzje sprawiają, że rzeczywistość jest ciekawsza i bardziej intrygująca niż sny, a wyobraźnia pozwala zobaczyć niewidzialne. Magicy, iluzjoniści, scenarzyści, aktorzy, muzycy, youtuberzy i influencerzy korzystają z iluzji. Malarze i artyści graffiti potrafią przekonać nas, że tam, gdzie się kończy horyzont, jest ukryty inny, wyjątkowy, czasem zabawny a czasem niesamowity świat. Armie i drużyny sportowe korzystają z iluzji aby oszukać przeciwnika. Nawet w świecie zwierząt i roślin iluzje są całkiem popularne. Niektórym zwierzętom pozwalają się schować przed wrogiem, innym zdobyć pożywienie albo spokojnie odpoczywać. Rośliny próbują wyglądać inaczej i udają, że są zupełnie czymś innym, aby przyciągnąć owady. Im więcej dowiadujemy się o iluzjach w świecie przyrody, tym bardziej zaskakuje nas pomysłowość natury. Od wielu lat w ośrodkach naukowych prowadzone są badania, których celem jest wyjaśnić, jak działa mózg, kiedy doświadcza iluzji. Naukowcy badają złudzenia i próbują odpowiedzieć na pytanie: Co dzieje się w umyśle człowieka, kiedy widzi lub czuje rzeczy, których nie ma albo które nie mogą istnieć? Zapraszamy na warsztaty, na których zanurzymy się w magię iluzji. Przyjrzymy się złudzeniom optycznym, poszukamy ich na ulicach i w grach komputerowych. Spróbujemy zrozumieć jak oszukują nas uszy i dlaczego słyszymy kosmitów i śpiew wiatru. Sprawdzimy, czy można mieć wrażenie, że chodzą po nas mrówki. Przetestujemy czy najbardziej smakuje nam to, co lubimy czy raczej to, co nam się podoba.

 • śr., 2022-09-28 10:00
 • śr., 2022-09-28 11:00
Lekcja festiwalowa Sukcesja z sukcesem - jak zaplanować nieśmiertelność firmy rodzinnej

Cel ogólny lekcji: Przedstawienie mechanizmu funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego oraz objaśnienie czym jest sukcesja w firmie rodzinnej.

Cele szczegółowe: po zajęciach uczestnicy powinni – umieć wyjaśnić czym jest przedsiębiorstwo rodzinne i w jaki sposób funkcjonuje, wiedzieć czym jest sukcesja, jak ją rozpocząć oraz dlaczego warto ją zaplanować.

 • śr., 2022-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Sekretny świat iluzji

Coś się porusza przed oczami mimo, że obraz jest nieruchomy, coś smakuje jak truskawka mimo, że ma kolor zielony, coś słychać za plecami, mimo, że nic tam nie ma. Magia czy zabawa? Dlaczego nasze oczy, uszy i inne zmysły dają się oszukać? Iluzje sprawiają, że rzeczywistość jest ciekawsza i bardziej intrygująca niż sny, a wyobraźnia pozwala zobaczyć niewidzialne. Magicy, iluzjoniści, scenarzyści, aktorzy, muzycy, youtuberzy i influencerzy korzystają z iluzji. Malarze i artyści graffiti potrafią przekonać nas, że tam, gdzie się kończy horyzont, jest ukryty inny, wyjątkowy, czasem zabawny a czasem niesamowity świat. Armie i drużyny sportowe korzystają z iluzji aby oszukać przeciwnika. Nawet w świecie zwierząt i roślin iluzje są całkiem popularne. Niektórym zwierzętom pozwalają się schować przed wrogiem, innym zdobyć pożywienie albo spokojnie odpoczywać. Rośliny próbują wyglądać inaczej i udają, że są zupełnie czymś innym, aby przyciągnąć owady. Im więcej dowiadujemy się o iluzjach w świecie przyrody, tym bardziej zaskakuje nas pomysłowość natury. Od wielu lat w ośrodkach naukowych prowadzone są badania, których celem jest wyjaśnić, jak działa mózg, kiedy doświadcza iluzji. Naukowcy badają złudzenia i próbują odpowiedzieć na pytanie: Co dzieje się w umyśle człowieka, kiedy widzi lub czuje rzeczy, których nie ma albo które nie mogą istnieć? Zapraszamy na warsztaty, na których zanurzymy się w magię iluzji. Przyjrzymy się złudzeniom optycznym, poszukamy ich na ulicach i w grach komputerowych. Spróbujemy zrozumieć jak oszukują nas uszy i dlaczego słyszymy kosmitów i śpiew wiatru. Sprawdzimy, czy można mieć wrażenie, że chodzą po nas mrówki. Przetestujemy czy najbardziej smakuje nam to, co lubimy czy raczej to, co nam się podoba.

 • śr., 2022-09-28 10:00
 • śr., 2022-09-28 11:00
Lekcja festiwalowa Ile kosztuje zdrowie? - warsztaty z rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

Ostatnie dwa lata pod znakiem epidemii uzmysłowiły wszystkim, jak ważną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa spełnia system publicznej opieki zdrowotnej. To jedno z podstawowych zadań państwa, które - wobec rozwoju nowoczesnej medycyny i wyzwań epidemiologicznych - musi zapewnić odpowiedni poziom jego finansowania. Celem warsztatów jest przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat finansowych aspektów organizacji tego systemu, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania budżetem i optymalnego wykorzystania zasobów w przystępny sposób, tj. z wykorzystaniem elementów zabawy, gier sytuacyjnych, technik multimedialnych.

 • pon., 2022-09-26 10:00
 • czw., 2022-09-29 10:00
Lekcja festiwalowa Kakao, proszek do zębów i antygorset – krótka historia reklamy medycznej

Kefir, karmelki od kaszlu, antygorsety, aspiryna itd. – producenci w XIX i XX wieku prześcigali się w reklamowaniu wyrobów, których część – według dzisiejszej wiedzy – nie posiada walorów leczniczych. Swoje usługi promowali również lekarze, akuszerki oraz rozmaite instytucje medyczne, walcząc o uwagę coraz bardziej wymagającego klienta.

Podczas zajęć zapoznamy się z wystawą główną oraz wystawą czasową w Muzeum Farmacji, a w szczególności skupimy się na prezentowanych plakatach i ulotkach. Przeanalizujemy formy ogłoszeń publikowanych na łamach polskiej prasy, wyodrębniając zawarte w nich techniki perswazyjne oraz elementy manipulacji. Spróbujemy również ocenić, co w reklamie jest faktem, a co – opinią producenta. Wnioski z analiz odniesiemy do dzisiejszych komunikatów reklamowych dotyczących środków leczniczych i suplementów diety, wskazując najważniejsze podobieństwa i różnice.

 • wt., 2022-09-27 10:00
 • śr., 2022-09-28 10:00
 • czw., 2022-09-29 10:00
 • pt., 2022-09-30 10:00
Lekcja festiwalowa Kakao, proszek do zębów i antygorset – krótka historia reklamy medycznej

Kefir, karmelki od kaszlu, antygorsety, aspiryna itd. – producenci w XIX i XX wieku prześcigali się w reklamowaniu wyrobów, których część – według dzisiejszej wiedzy – nie posiada walorów leczniczych. Swoje usługi promowali również lekarze, akuszerki oraz rozmaite instytucje medyczne, walcząc o uwagę coraz bardziej wymagającego klienta.

Podczas zajęć zapoznamy się z wystawą główną oraz wystawą czasową w Muzeum Farmacji, a w szczególności skupimy się na prezentowanych plakatach i ulotkach. Przeanalizujemy formy ogłoszeń publikowanych na łamach polskiej prasy, wyodrębniając zawarte w nich techniki perswazyjne oraz elementy manipulacji. Spróbujemy również ocenić, co w reklamie jest faktem, a co – opinią producenta. Wnioski z analiz odniesiemy do dzisiejszych komunikatów reklamowych dotyczących środków leczniczych i suplementów diety, wskazując najważniejsze podobieństwa i różnice.

 • wt., 2022-09-27 10:00
 • śr., 2022-09-28 10:00
 • czw., 2022-09-29 10:00
 • pt., 2022-09-30 10:00

©2022 Festiwal Nauki