wiedza o społeczeństwie

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?

W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.

 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?

W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.

 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Od pomysłu do ustawy

Tworzenie prawa, zwłaszcza ustaw, jest jedną z podstawowych funkcji państwa. Choć proces ustawodawczy jest sformalizowany, nie brakuje w nim elementów, w których uczestniczą obywatele. Znajomość mechanizmów powstawania ustawy, już od pomysłu, po jego zwerbalizowanie i ujęcie w określone ramy formalne, aż po proces ustanowienia ustawy, pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania organów władzy publicznej oraz kształtowania reguł oddziałujących na obywateli i społeczeństwo.

Warsztaty „Od pomysłu do ustawy” mają przekazać wiedzę o tworzeniu ustawy, w tym kształcie tego aktu normatywnego oraz trybie jej uchwalenia, a także wyposażyć słuchaczy w podstawowe umiejętności z zakresu przygotowania projektu ustawy, wniesienia go do Sejmu i wprowadzania do niego zmian, a także zapewnienia jego zgodności z Konstytucją.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną zasady opracowania założeń projektu ustawy, podstawowe techniki legislacyjne potrzebne do skonstruowania tego aktu, a także procedury w Sejmie, Senacie i u Prezydenta RP i w ramach działalności Prezesa Rady Ministrów, które pozwalają ustawie dojść do skutku. Słuchacze po zdobyciu podstawowej wiedzy z zakresu legislacji i procesu prawotwórczego, spróbują stworzyć swój projekt ustawy.

 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa O odkładaniu spraw na później

Warsztat "O odkładaniu spraw na później" opiera się na wynikach badań naukowych i ma na celu dostarczenie uczestnikom praktycznych technik zwalczania prokrastynacji. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić pojęcie prokrastynacji, dowiedzieć się o jej przyczynach i skutkach na podstawie nowych i klasycznych badań psychologicznych. Program zawiera elementy prezentacyjne, dyskusje i interaktywne ćwiczenia, aby umożliwić uczestnikom włączenie się w proces uczenia się i wymiany doświadczeń.

 • pon., 2023-09-25 10:30
Lekcja festiwalowa Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?

W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.

 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Humanistyczne źródła twórczości – eksperyment myślowy

Każdy człowiek jest twórczy. To prawda tak powszechnie znana, że właściwie banalna. Dlaczego więc dzieci są bardziej twórcze, niż dorośli? Czemu, skoro w czasie dojrzewania nabywamy wiedzę, na ogół nie stajemy się jeszcze bardziej twórczy?

I szerzej – czym jest codzienna twórczość? Skąd się bierze i jak ją można pojmować? Może jakoś można ją rozwijać? Człowiek współczesny przeznacza dużą część swojego czasu i energii na pracę, a jednak zbyt często praca staje się coraz bardziej powtarzalna i wyjałowiona z inwencji. Organizacje zatrudniające są stałym elementem życia codziennego w krajach rozwiniętych i rozwijających się, lecz czy naprawdę są twórcze? Co by było, gdybyśmy lepiej wykorzystywali naszą twórczość w organizacjach? Nie odpowiem na te pytania, ale postaram się przekazać Wam impuls do samodzielnych odpowiedzi.

 • pon., 2023-09-25 12:00
Lekcja festiwalowa Paweł i Gaweł w jednym stali domku.... Rozwiązywanie sporów w mediacji i w sądzie

W ramach warsztatu studenci z kliniki mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentują spór sąsiedzki, który  będzie rozstrzygnięty w postępowaniu sądowym, a następnie ten sam spór jest rozwiązywany polubownie w mediacji. Studenci odegrają role stron, sędziego, pełnomocników stron i mediatora. Po przedstawieniu  scenki  konfliktu, studenci zaprezentują symulację postępowania przed sądem, a następnie mediacji. Po prezentacji obu procedur uczniowie w grupach moderowanych przez studentów  będą dyskutować o  różnicach między postępowaniem sądowym a mediacją. Dyskusja będzie dotyczyła także radzenia sobie z konfliktami i podejścia do konfliktów, szczególnie w sytuacjach, kiedy strony łączą długotrwałe relacje.

 • pon., 2023-09-25 12:00
Lekcja festiwalowa Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?

W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.

 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Czy geografia może wpływać na koszty świadczeń opieki zdrowotnej?

Otoczenie geograficzne jednostki może wpływać na wiele aspektów jej funkcjonowania. W przypadku podmiotu gospodarczego wpływ ten może mieć charakter wymierny i przekładać się np. na zasięg rynków sprzedaży, dostęp do niezbędnych zasobów czy poziom kosztów stałych. Czasem jest korzystny w niektórych obszarach, a w innych utrudnia funkcjonowanie i nie daje perspektywy rozwoju. Podczas festiwalowej lekcji przeanalizujemy, jak geografia wpływa na podmioty lecznicze, w szczególności te udzielające nieodpłatnych świadczeń dla obywateli, finansowanych przez NFZ. Ustalimy, jak bardzo warunki te są zróżnicowane w Polsce oraz czy wpływają na dostępność do opieki medycznej w małych miejscowościach i dużych aglomeracjach, regionach o dużym uprzemysłowieniu, niekorzystnych wskaźnikach demograficznych czy atrakcyjnych turystycznie. Porównamy strukturę kosztów podmiotów działających w skrajnie odmiennych warunkach i spróbujemy znaleźć rozwiązania, które mogłyby skutecznie zapobiegać niekorzystnym różnicom. 

 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:30
Lekcja festiwalowa Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?

W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.

 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Człowiek emocjonalny i zagrożenia jego rozwoju

Temat wykładu jest prokacją myślenia o emocjach . Rozwój technologii i postęp cywilizacyjny są czynnikami, które warunkują nasz rozwój. W trakcie spotkania
będziemy przyglądać się tej sferze ludzkiej egzystencji. Higiena psychiczna, emocjonalność, empatia, szacunek do świata przeżyć, a wymagania zewnętrzne. Jak odnaleźć balans pomiędzy emocjonalnym aspektem istnienia, a tym czego doświadczamy? Po co są nam emocje i jak je dekodować?

 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Plany miejscowe, czyli co wolno, a czego nie wolno w mieście

Szukasz idealnego miejsca do wybudowania domu? A może chcesz sprawdzić, czy w twoim sąsiedztwie może powstać park albo centrum handlowe? Zastanawiasz się, czy konieczne będzie odrolnienie działki? Podczas lekcji przybliżymy tematykę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i pokażemy, co ich zapisy oznaczają, a także jak łatwo znaleźć te informacje na mapie. Pierwsza część warsztatu będzie poświęcona znaczeniu planów miejscowych i udziałowi mieszkańców w ich uchwalaniu, natomiast druga w formie praktycznych zadań zapozna uczestników z zapisami planów i pokaże, czy na danym terenie mogą zrealizować wymarzoną inwestycję.

 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Zjawisko korupcji w sektorze publicznym i jego zwalczanie przez pozbawianie korzyści majątkowych

Zjawisko korupcji może występować w różnych obszarach, jednym z nich jest sektor publiczny. Korupcja osób pełniących funkcje publiczne niesie ze sobą negatywne konsekwencje zarówno dla państw, w których osoby te piastują swoje funkcję, jak i dla państw, do których przenoszą dochody z korupcji. W prawie Unii Europejskiej pojęcie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne jest szeroko rozumiane, a część środków tzw. bezpieczeństwa finansowego znajduje zastosowanie również wobec członków rodzin oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Zjawisko korupcji może być zwalczane między innymi za pomocą instrumentów prawnych mających na celu pozbawianie korzyści majątkowych powiązanych z przestępczością korupcyjną. Służą temu instrumenty prawne przewidziane w prawie karnym, jak również instrumenty prawne nie mające charakteru karnego. W tym celu rozwijane są rozmaite koncepcje pozbawiania nielegalnych aktywów poza sferą karnoprawną, w tym koncepcja tzw. „niewyjaśnionego bogactwa”. Z jednej strony oferują one pewne ułatwienia proceduralne, na przykład pozwalają zastosować środki majątkowe wobec posiadaczy nielegalnych aktywów bez opierania się na wyroku skazującym. Z drugiej strony budzą wątpliwości w zakresie respektowania praw człowieka. Wyzwaniem dla strategii zwalczania korupcji jest zrównoważenie efektywności pozbawiania związanych z nią dochodów z zapewnieniem odpowiedniego poziomu ochrony praw człowieka. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane częściowe wyniki badań w tym zakresie. 

 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Jeden dzień z życia człowieka w perspektywie prawa administracyjnego

Uczniowie dowiedzą się jakie normy prawa administracyjnego realizują w przeciętny dzień swojej aktywności życiowej. Poznają tak instytucje prawa administracyjnego, w których funkcjonowaniu – świadomie lub nie – na co dzień uczestniczą.

 • wt., 2023-09-26 10:30
Lekcja festiwalowa Ochrona danych osobowych użytkowników mediów społecznościowych

Podczas zajęć Uczestniczki i Uczestnicy dowiedzą się:

1) jakie są zasady chronienia danych osobowych i prywatności w mediach oraz jaki wpływ na to ma użytkownik,

2) na czym polega ochrona użytkowników i osób nie będących użytkownikami mediów społecznościowych w zakresie danych osobowych,

3) jakie są możliwości podjęcia działań w razie naruszenia praw użytkownika dotyczących ochrony danych osobowych. 

 • wt., 2023-09-26 11:30
Lekcja festiwalowa Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?

W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.

 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Czy geografia może wpływać na koszty świadczeń opieki zdrowotnej?

Otoczenie geograficzne jednostki może wpływać na wiele aspektów jej funkcjonowania. W przypadku podmiotu gospodarczego wpływ ten może mieć charakter wymierny i przekładać się np. na zasięg rynków sprzedaży, dostęp do niezbędnych zasobów czy poziom kosztów stałych. Czasem jest korzystny w niektórych obszarach, a w innych utrudnia funkcjonowanie i nie daje perspektywy rozwoju. Podczas festiwalowej lekcji przeanalizujemy, jak geografia wpływa na podmioty lecznicze, w szczególności te udzielające nieodpłatnych świadczeń dla obywateli, finansowanych przez NFZ. Ustalimy, jak bardzo warunki te są zróżnicowane w Polsce oraz czy wpływają na dostępność do opieki medycznej w małych miejscowościach i dużych aglomeracjach, regionach o dużym uprzemysłowieniu, niekorzystnych wskaźnikach demograficznych czy atrakcyjnych turystycznie. Porównamy strukturę kosztów podmiotów działających w skrajnie odmiennych warunkach i spróbujemy znaleźć rozwiązania, które mogłyby skutecznie zapobiegać niekorzystnym różnicom. 

 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:30
Lekcja festiwalowa Ochrona zwierząt przed cierpieniem w polskim prawie

Ochrona humanitarna zwierząt w Polsce ma długą tradycję. Już w okresie międzywojennym znęcanie się nad zwierzętami było karane. Obecnie obowiązuje ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, której art. 1 ustęp 1 wskazuje, że „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” Tymczasem niemal codziennie media informują o przypadkach złego traktowania zwierząt oraz o przeprowadzanych interwencjach w celu ich ochrony.

Podczas zajęć uczestnikom zostanie przybliżone pojęcie „znęcania się nad zwierzętami”, które zostało zdefiniowane w ustawie o ochronie zwierząt. Omówione zostaną sankcje grożące za niewłaściwe traktowanie zwierząt. Zostaną również przedstawione wybrane sprawy, które były przedmiotem rozstrzygnięć sądowych oraz możliwości jakie mają organizacje społeczne aby pomóc zwierzętom-ofiarom znęcania i doprowadzić do ukarania sprawcy.

 • wt., 2023-09-26 13:00
Lekcja festiwalowa Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?

W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.

 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Konsumpcja państw biednych czy bogatych - która jest bardziej zrównoważona?

Czym jest konsumpcja zrównoważona i dlaczego jest ważna? 
Rozpoczniemy od zrozumienia koncepcji konsumpcji zrównoważonej oraz jej znaczenia dla naszej planety i społeczeństwa. Omówimy, jak nierówności wpływają na nasze możliwości i wybory konsumpcyjne.
Jak konsumpcja w bogatych krajach wpływa na środowisko? 
Skupimy się na tematach takich jak zasoby naturalne, zużycie energii i generowanie odpadów. Zastanowimy się, jak styl życia w bogatych krajach wpływa na klimat i jakie są tego konsekwencje.
Jak konsumpcja w biednych krajach różni się od konsumpcji w bogatych krajach?
Na podstawie danych i statystyk przyjrzymy się, jakie są różnice w konsumpcji między bogatymi a biednymi krajami i jak wpływają na zrównoważenie.
Czy istnieje konsumpcja 'idealna'? 
Przyjrzymy się koncepcjom i różnym typom konsumpcji promującym zrównoważenie, takie jak dobra publiczne, korytarze konsumpcyjne, ekologicznego odcisk, biologiczna pojemność, etc. Zastanowimy się, czy istnieje równowaga, która mogłaby zapewnić zrównoważoną przyszłość dla wszystkich na Ziemi.

 

 • śr., 2023-09-27 09:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Świat zza krat, czyli o podstawach prawa penitencjarnego

Głównym celem jest przedstawienie i omówienie podstaw prawa penitencjarnego, ze szczególnym naciskiem na aspekt ochrony praw człowieka oraz klasyfikacji skazanych w zakładach karnych. Przybliżone zostaną najważniejsze zasady Kodeksu Karnego Wykonawczego, podstawowe prawa przysługujące osadzonym oraz ścieżki egzekwowania w razie naruszeń. Omówione zostaną także rodzaje i typy zakładów karnych, wraz z systemem klasyfikacji osadzonych. Po zakończonych warsztatach uczniowie będą znali podstawy prawa penitencjarnego, podmioty, których dotyczy oraz zasady nim rządzące. Będą potrafili wskazać prawa osadzonych i ścieżkę ich dochodzenia na drodze krajowej oraz międzynarodowej, a także rozróżnić poszczególne rodzaje i typy zakładów karnych. Najważniejszym przesłaniem, jakie uczniowie wyniosą z zajęć, będzie to, że w zakładach karnych nadal obowiązują znane państwu prawnemu zasady oraz reguły.

 • śr., 2023-09-27 09:00
 • śr., 2023-09-27 10:30
Lekcja festiwalowa Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?

W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.

 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Jak nowe technologie tworzą nowe kompetencje i jak nowe kompetencje tworzą nowe technologie

W trakcie wykładu zostaną przedstawione zależności zachodzące pomiędzy nowymi technologiami a kompetencjami przyszłości i kompetencjami a nowymi
technologiami. Podkreślona zostanie interakcja zwrotna między nimi zachodząca. Poza zarysowaniem procesów społecznych, wpływających na codzienne życie i
modyfikujących rynek zawodowy, zostaną pokazane wzajemne zależności, odznaczające się dużą dynamiką zmiany. Zakres poruszonych tematów i przedstawienie zależności pomiędzy nimi zachodzących ma na celu uświadomienie dziejących się procesów, wpływających na życie każdego człowieka, oraz podkreślenie roli obserwacji, wyciągania wniosków i zastosowania ich we własnym życiu w kontekście podejmowania decyzji dotyczących przyszłości - wyboru ścieżki zawodowej, zachowania elastyczności i otwartości na zmieniający się świat, wyciągania najlepszych wniosków dla siebie i wdrażania ich do swojego życia zawodowego.

 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Kakao, proszek do zębów i antygorset – krótka historia reklamy medycznej

Kefir, karmelki od kaszlu, antygorsety, aspiryna, kremy na piegi... Producenci w XIX i XX wieku prześcigali się w reklamowaniu wyrobów, których część – według dzisiejszej wiedzy – nie posiada walorów leczniczych. Swoje usługi promowali również lekarze, akuszerki, uzdrowiska oraz rozmaite instytucje medyczne, walcząc o uwagę coraz bardziej wymagającego klienta.

Podczas zajęć zapoznamy się z ekspozycją stałą Muzeum Farmacji pt. "Res pharmaceuticae", skupiając swoją uwagę na plakatach, opakowaniach oraz reklamach umieszczanych w "Kurierze Warszawskim".  Przeanalizujemy formy ogłoszeń publikowanych na łamach polskiej prasy, wyodrębniając zawarte w nich techniki perswazyjne oraz elementy manipulacji. Spróbujemy również ocenić, co w reklamie jest faktem, a co jest tylko opinią producenta. Wnioski z analiz odniesiemy do dzisiejszych komunikatów reklamowych dotyczących środków leczniczych i suplementów diety, wskazując najważniejsze podobieństwa i różnice.

 • śr., 2023-09-27 10:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
Lekcja festiwalowa Konsumpcja państw biednych czy bogatych - która jest bardziej zrównoważona?

Czym jest konsumpcja zrównoważona i dlaczego jest ważna? 
Rozpoczniemy od zrozumienia koncepcji konsumpcji zrównoważonej oraz jej znaczenia dla naszej planety i społeczeństwa. Omówimy, jak nierówności wpływają na nasze możliwości i wybory konsumpcyjne.
Jak konsumpcja w bogatych krajach wpływa na środowisko? 
Skupimy się na tematach takich jak zasoby naturalne, zużycie energii i generowanie odpadów. Zastanowimy się, jak styl życia w bogatych krajach wpływa na klimat i jakie są tego konsekwencje.
Jak konsumpcja w biednych krajach różni się od konsumpcji w bogatych krajach?
Na podstawie danych i statystyk przyjrzymy się, jakie są różnice w konsumpcji między bogatymi a biednymi krajami i jak wpływają na zrównoważenie.
Czy istnieje konsumpcja 'idealna'? 
Przyjrzymy się koncepcjom i różnym typom konsumpcji promującym zrównoważenie, takie jak dobra publiczne, korytarze konsumpcyjne, ekologicznego odcisk, biologiczna pojemność, etc. Zastanowimy się, czy istnieje równowaga, która mogłaby zapewnić zrównoważoną przyszłość dla wszystkich na Ziemi.

 

 • śr., 2023-09-27 09:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Świat zza krat, czyli o podstawach prawa penitencjarnego

Głównym celem jest przedstawienie i omówienie podstaw prawa penitencjarnego, ze szczególnym naciskiem na aspekt ochrony praw człowieka oraz klasyfikacji skazanych w zakładach karnych. Przybliżone zostaną najważniejsze zasady Kodeksu Karnego Wykonawczego, podstawowe prawa przysługujące osadzonym oraz ścieżki egzekwowania w razie naruszeń. Omówione zostaną także rodzaje i typy zakładów karnych, wraz z systemem klasyfikacji osadzonych. Po zakończonych warsztatach uczniowie będą znali podstawy prawa penitencjarnego, podmioty, których dotyczy oraz zasady nim rządzące. Będą potrafili wskazać prawa osadzonych i ścieżkę ich dochodzenia na drodze krajowej oraz międzynarodowej, a także rozróżnić poszczególne rodzaje i typy zakładów karnych. Najważniejszym przesłaniem, jakie uczniowie wyniosą z zajęć, będzie to, że w zakładach karnych nadal obowiązują znane państwu prawnemu zasady oraz reguły.

 • śr., 2023-09-27 09:00
 • śr., 2023-09-27 10:30
Lekcja festiwalowa Swobody rynku wewnętrznego UE i możliwości ich ograniczania przez państwa członkowskie UE

Celem wykładu będzie przedstawienie i omówienie warunków, jakie muszą spełniać środki przyjmowane przez Państwa Członkowskie UE, aby środki te mogły zostać uznane przez Trybunał Sprawiedliwości UE za usprawiedliwione ograniczenie swobód Rynku Wewnętrznego. Wykład oparty będzie przede wszystkim na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, który wypracował zasady oceny takich środków pod kątem ich dopuszczalności. Omówione zostaną również: pojęcie Rynku Wewnętrznego, zakres swobód Rynku Wewnętrznego, a także dwie podstawowe zasady, na których oparte jest funkcjonowanie Unii Europejskiej i w oparciu o które dokonuje się oceny legalności krajowych środków ograniczających – zasada proporcjonalności i zasada niedyskryminacji. Wykład skierowany do starszych klas licealnych.

 • śr., 2023-09-27 10:30
Lekcja festiwalowa Dlaczego warto stawiać na różnorodność w miejscu pracy? O prawnych uwarunkowaniach zasady równego tr

Czym jest dyskryminacja w zatrudnieniu? Co może być przyczyną dyskryminacji? Jakie są konsekwencje prawne naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu? Czym jest dyskryminacja pozytywna? W trakcie wykładu podejmiemy próbę odpowiedzi na te pytania, sięgając do regulacji prawnych, orzecznictwa oraz praktyk antydyskryminacyjnych stosowanych w zakładach pracy. 

 • śr., 2023-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne i poznaj prawne aspekty tajemnicy psychiatrycznej

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji. Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne i poznaj swoja prawa.

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym zdrowia psychicznego jest ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.  Jednym z ważniejszych aspektów poruszonych w ustawie jest tajemnica psychiatryczna, która w wielu obszarach różni się od tajemnicy medycznej uregulowanej w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od kwietnia 2022 r. działa Koło Naukowe Ochrony Zdrowia Psychicznego - Prawo do zdrowia psychicznego. Jednym z jego celów jest zwiększanie świadomości prawnej w zakresie zdrowia psychicznego. W trakcie wykładu opiekunka naukowa koła dr Katarzyna Syroka-Marczewska oraz Marta Karol – prezeska koła przybliżą tematykę tajemnicy psychiatrycznej.

 • śr., 2023-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?

W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.

 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Jak nowe technologie tworzą nowe kompetencje i jak nowe kompetencje tworzą nowe technologie

W trakcie wykładu zostaną przedstawione zależności zachodzące pomiędzy nowymi technologiami a kompetencjami przyszłości i kompetencjami a nowymi
technologiami. Podkreślona zostanie interakcja zwrotna między nimi zachodząca. Poza zarysowaniem procesów społecznych, wpływających na codzienne życie i
modyfikujących rynek zawodowy, zostaną pokazane wzajemne zależności, odznaczające się dużą dynamiką zmiany. Zakres poruszonych tematów i przedstawienie zależności pomiędzy nimi zachodzących ma na celu uświadomienie dziejących się procesów, wpływających na życie każdego człowieka, oraz podkreślenie roli obserwacji, wyciągania wniosków i zastosowania ich we własnym życiu w kontekście podejmowania decyzji dotyczących przyszłości - wyboru ścieżki zawodowej, zachowania elastyczności i otwartości na zmieniający się świat, wyciągania najlepszych wniosków dla siebie i wdrażania ich do swojego życia zawodowego.

 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Prawo karne w filmach i w serialach

Czy Shrek działał w granicach obrony koniecznej? Czy pacjentka w sezonie 2 serialu The Good Doctor wyraziła zgodę na czynność medyczną? Czy Aaron oskarżony o morderstwo arcybiskupa był poczytalny w chwili popełnienia czynu? W trakcie spotkania wspólnie z dr Katarzyną Syroką-Marczewską z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego będziemy szukali odpowiedzi na pytania, o których mowa powyżej.

Prawo karne jest to dziedzina prawa, która dotyczy przestępstw. Obowiązujący kodeks karny nie zawiera definicji legalnej przestępstwa. Artykuł 1 KK określa jednak, że odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Ponadto nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

 • śr., 2023-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?

W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.

 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?

W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.

 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Kakao, proszek do zębów i antygorset – krótka historia reklamy medycznej

Kefir, karmelki od kaszlu, antygorsety, aspiryna, kremy na piegi... Producenci w XIX i XX wieku prześcigali się w reklamowaniu wyrobów, których część – według dzisiejszej wiedzy – nie posiada walorów leczniczych. Swoje usługi promowali również lekarze, akuszerki, uzdrowiska oraz rozmaite instytucje medyczne, walcząc o uwagę coraz bardziej wymagającego klienta.

Podczas zajęć zapoznamy się z ekspozycją stałą Muzeum Farmacji pt. "Res pharmaceuticae", skupiając swoją uwagę na plakatach, opakowaniach oraz reklamach umieszczanych w "Kurierze Warszawskim".  Przeanalizujemy formy ogłoszeń publikowanych na łamach polskiej prasy, wyodrębniając zawarte w nich techniki perswazyjne oraz elementy manipulacji. Spróbujemy również ocenić, co w reklamie jest faktem, a co jest tylko opinią producenta. Wnioski z analiz odniesiemy do dzisiejszych komunikatów reklamowych dotyczących środków leczniczych i suplementów diety, wskazując najważniejsze podobieństwa i różnice.

 • śr., 2023-09-27 10:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
Lekcja festiwalowa Zrozumieć nieporozumienia – lekcja o dobrej, konstruktywnej komunikacji.

Celem spotkania będzie zapoznanie uczniów z zagadnieniem nieporozumień między ludźmi na podstawie teorii Friedmana Schulza von Thuna. Lekcja będzie przeprowadzona w formie warsztatowej, podczas której uczniowie nauczą się diagnozować możliwe źródła nieporozumień między nadawcą i odbiorcą komunikatu oraz nabędą umiejętności odczytywania komunikatu z czterech płaszczyzn. Wiedza pozwoli uczniom kształtować konkretne umiejętności: lepsze rozumienie drugiej osoby i zapobieganie nieporozumieniom i konfliktom w obszarze interpersonalnym.

 • czw., 2023-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Wirtualne oględziny miejsca zbrodni

Dzięki goglom VR uczestniczki i uczestnicy zajęć wcielą się w rolę osoby wykonującej oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia. Czy uda się wykryć wszystkie ślady i zabezpieczyć je tak, aby nadawały się do wykorzystania przed sądem? Jak wiedza z zakresu biologii, chemii czy fizyki wpływa na proces karny? Jaka wersja śledcza jest w realiach sprawy najbardziej prawdopodobna, i wreszcie: co wydarzyło się naprawdę?

 • czw., 2023-09-28 11:00
Lekcja festiwalowa „Odrysowane od linijki”? Granice państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w XX i XXI wieku

Patrząc na mapę polityczną Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej można zauważyć, że część granic państwowych ma przebieg nieregularny, inne natomiast wyglądają jakby zostały „odrysowane od linijki”. Państwo jest wspólnotą polityczną ludzi stale zamieszkujących dane terytorium i podlegających jednej władzy zwierzchniej. Mając to na względnie, warto zauważyć, że kształt granic państw bliskowschodnich i północnoafrykańskich związany jest ze zjawiskami politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi, które zachodziły w regionie na przestrzeni dziejów. Niektóre z tych zjawisk miały wpływ na proces delimitacji granic wspomnianych państw, inne zostały pominięte.

Celem lekcji jest przybliżenie uczestnikom głównych zjawisk i procesów oddziałujących na zmiany granic państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, jak też konsekwencji (w tym politycznych i społecznych) związanych z tymi zmianami. Niektóre z państw regionu szczycą się długimi tradycjami państwowości, inne powstały w XX wieku. Przemożny wpływ na kształt ich terytoriów miały kolonializm oraz ruchy niepodległościowe. Innym ważnym czynnikiem oddziałującym na przebieg granic państwowych w regionie są konflikty zbrojne, wśród których na pierwszy plan wysuwa się konflikt arabsko-izraelski. Problem sporów terytorialnych dotyczy większości państw bliskowschodnich i północnoafrykańskich, przy czym część z nich do dziś nie została rozwiązana. W kontekście zmian granic państwowych należy też wspomnieć o procesach powstawania i upadku państw, które zachodziły w tej części świata w XX i XXI wieku. Dynamika procesów historycznych istotnie wpłynęła na mapę polityczną Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, kształtując unikatowość tego regionu.

 • czw., 2023-09-28 11:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Władza w Twoich Rękach: Budżet Obywatelski jako Narzędzie Partycypacji Młodzieży

Podczas zajęć wyjaśnimy, czym jest budżet obywatelski, jakie są jego cele oraz dlaczego jest tak istotny w demokracji. Zaprezentujemy przykłady budżetów obywatelskich stosowane na różnych poziomach, od lokalnego do krajowego, podkreślając ich unikalne cechy i wyzwania. Ponadto omówimy, w jaki sposób młodzi ludzie mogą zaangażować się w procesy budżetowe w swoich społecznościach i jak mogą wykorzystać budżet obywatelski jako narzędzie do wprowadzania zmian, które są dla nich istotne.

 • czw., 2023-09-28 11:30
Lekcja festiwalowa Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?

W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.

 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa „Odrysowane od linijki”? Granice państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w XX i XXI wieku

Patrząc na mapę polityczną Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej można zauważyć, że część granic państwowych ma przebieg nieregularny, inne natomiast wyglądają jakby zostały „odrysowane od linijki”. Państwo jest wspólnotą polityczną ludzi stale zamieszkujących dane terytorium i podlegających jednej władzy zwierzchniej. Mając to na względnie, warto zauważyć, że kształt granic państw bliskowschodnich i północnoafrykańskich związany jest ze zjawiskami politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi, które zachodziły w regionie na przestrzeni dziejów. Niektóre z tych zjawisk miały wpływ na proces delimitacji granic wspomnianych państw, inne zostały pominięte.

Celem lekcji jest przybliżenie uczestnikom głównych zjawisk i procesów oddziałujących na zmiany granic państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, jak też konsekwencji (w tym politycznych i społecznych) związanych z tymi zmianami. Niektóre z państw regionu szczycą się długimi tradycjami państwowości, inne powstały w XX wieku. Przemożny wpływ na kształt ich terytoriów miały kolonializm oraz ruchy niepodległościowe. Innym ważnym czynnikiem oddziałującym na przebieg granic państwowych w regionie są konflikty zbrojne, wśród których na pierwszy plan wysuwa się konflikt arabsko-izraelski. Problem sporów terytorialnych dotyczy większości państw bliskowschodnich i północnoafrykańskich, przy czym część z nich do dziś nie została rozwiązana. W kontekście zmian granic państwowych należy też wspomnieć o procesach powstawania i upadku państw, które zachodziły w tej części świata w XX i XXI wieku. Dynamika procesów historycznych istotnie wpłynęła na mapę polityczną Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, kształtując unikatowość tego regionu.

 • czw., 2023-09-28 11:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?

W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.

 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?

W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.

 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Kakao, proszek do zębów i antygorset – krótka historia reklamy medycznej

Kefir, karmelki od kaszlu, antygorsety, aspiryna, kremy na piegi... Producenci w XIX i XX wieku prześcigali się w reklamowaniu wyrobów, których część – według dzisiejszej wiedzy – nie posiada walorów leczniczych. Swoje usługi promowali również lekarze, akuszerki, uzdrowiska oraz rozmaite instytucje medyczne, walcząc o uwagę coraz bardziej wymagającego klienta.

Podczas zajęć zapoznamy się z ekspozycją stałą Muzeum Farmacji pt. "Res pharmaceuticae", skupiając swoją uwagę na plakatach, opakowaniach oraz reklamach umieszczanych w "Kurierze Warszawskim".  Przeanalizujemy formy ogłoszeń publikowanych na łamach polskiej prasy, wyodrębniając zawarte w nich techniki perswazyjne oraz elementy manipulacji. Spróbujemy również ocenić, co w reklamie jest faktem, a co jest tylko opinią producenta. Wnioski z analiz odniesiemy do dzisiejszych komunikatów reklamowych dotyczących środków leczniczych i suplementów diety, wskazując najważniejsze podobieństwa i różnice.

 • śr., 2023-09-27 10:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
Lekcja festiwalowa Dlaczego czasem trudno nam się dogadać? Jak nauka może nam w tym pomóc?

Czy czasem nie możesz się z kimś dogadać? To się zdarza każdemu. Jako ludzie komunikujemy się w różny sposób. Przyjdź na lekcję i poznaj główne „typy komunikacyjne” ludzi. Ta wiedza pomoże Ci lepiej funkcjonować na co dzień – w szkole, w życiu, wśród rówieśników

 • pt., 2023-09-29 10:30
 • pt., 2023-09-29 13:00
Lekcja festiwalowa Pandemia dezinformacji. Jak z nią walczyć?

Zastanawiasz się czym jest dezinformacja? Chcesz wiedzieć, jaką rolę w naszym życiu odgrywają fake newsy? Pragniesz dowiedzieć się, jak się na nie uodpornić? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś_aś TAK, to ten wykład jest właśnie dla Ciebie! 

 • pt., 2023-09-29 11:00
Lekcja festiwalowa Czy inteligentne domy naprawdę są inteligentne?

W trakcie spotkania zajmiemy się tematem, który elektryzuje ludzi od zarania dziejów, czyli: czym jest inteligencja-prawdy i mity na jej temat.

 • pon., 2023-09-25 08:00
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 08:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 08:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
 • czw., 2023-09-28 08:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 08:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Dlaczego czasem trudno nam się dogadać? Jak nauka może nam w tym pomóc?

Czy czasem nie możesz się z kimś dogadać? To się zdarza każdemu. Jako ludzie komunikujemy się w różny sposób. Przyjdź na lekcję i poznaj główne „typy komunikacyjne” ludzi. Ta wiedza pomoże Ci lepiej funkcjonować na co dzień – w szkole, w życiu, wśród rówieśników

 • pt., 2023-09-29 10:30
 • pt., 2023-09-29 13:00

©2022 Festiwal Nauki