Program - spotkania

Wyświetlanie 1 - 50 z 337.

Na spotkania festiwalowe jest wstęp wolny.
Przy wybranych wydarzeniach jest informacja, pod jakim adresem można się zapisać, brak takiej informacji oznacza brak zapisów.

Numer: 1
Debaty główne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
Grzegorz
Wiśniewski
prof.
Krzysztof
Miernik
Jakub
Wiech
Wojciech
Hann
prof.
Andrzej
Wysmołek (prowadzenie)
Opis:

Dostęp do źródeł energii staje się jednym z najważniejszych problemów współczesnej cywilizacji. Świat jest ciągle bardzo silnie uzależniony od kopalnych źródeł energii. Dostęp do nich staje się elementem szantażu energetycznego i narzędziem nacisków politycznych, a ich spalanie przyczynia się do niekorzystnych zmian klimatycznych.  Jest  więc oczywiste, że w najbliższej przyszłości ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel muszą zostać zastąpione przez inne źródła energii.

Jak powinien wyglądać proces transformacji energetycznej w Polsce? Jakie technologie powinniśmy rozwijać? Czy powinniśmy postawić na połączenie energetyki jądrowej z fotowoltaiką, energetyką wiatrową, hydroenergetyką i innymi źródłami odnawialnymi? Jak wykorzystanie rozproszonych źródeł energii wpłynie na bezpieczeństwo gospodarstw domowych i zakładów produkcyjnych? Jak ważne jest rozwijanie inteligentnych sieci energetycznych oraz magazynowanie energii? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie debaty z ekspertami.

W debacie prowadzonej przez prof. Andrzeja Wysmołka będą uczestniczyć:

Grzegorz Wiśniewski - Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej

prof. Krzysztof Miernik - Wydział Fizyki UW

pan Jakub Wiech - dziennikarz gospodarczy

prezes Banku Ochrony Środowiska Wojciech Hann

Debata pod patronatem Fundacji Banku Ochrony Środowiska
Stacjonarne
Online
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
Sala 0.03 i 0.03a, Wydział Fizyki UW, streaming
Termin:
 • pt., 2022-09-16 18:00
Numer: 2
Debaty główne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof.
Aleksandra
Przegalińska-Skierkowska
dr hab.
Wojciech
Kulesza
Marcin
Popkiewicz
red.
Edwin
Bendyk (prowadzenie)
Opis:

Coś, co objawiło się w połowie listopada 2019 r. się na targu w Wuhan, dotarło po około trzech miesiącach do Zielonej Góry, gdzie 6 marca 2020 r. stwierdzono pierwszy w Polsce przypadek zakażenia COVID-19. Przez kolejne dwa lata nasze codzienne rozmowy zostały zdominowane przez słowa w rodzaju: pandemia, lock-down, kwarantanna, samoizolacja, testy antycovidowe, szczepionki,  tarcze antykryzysowe itd., itp. Zmienił się więc język, ale zmiany, które przyniósł ze sobą wirus dotknęły każdej i każdego z nas.

Jednocześnie jednak pandemia nie unieważniła wcześniej diagnozowanych wyzwań: kryzysu klimatycznego, przyspieszonej utraty bioróżnorodności, wyczerpywania zasobów naturalnych, konsekwencji przemian technologicznych. Czy w takim razie covid miał wpływ na poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań odpowiadających na te wyzwania? Co z dekarbonizacją gospodarki i zieloną transformacją? Czy przyspieszona cyfryzacja wymuszona pracą i nauką na odległość zwiększy społeczną gotowość na automatyzację kolejnych segmentów życia i rozwój systemów opartych na sztucznej inteligencji? Czy jesteśmy gotowi na rewolucję technologiczną czy raczej będziemy się jej przeciwstawiać?  Na te i inne pytania odpowiedzą w debacie „Jak Covid zmienił świat?” nasi prelegenci.

Stacjonarne
Online
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
sala 0.3 i 0.3a, Wydział Fizyki UW, streaming
Termin:
 • sob., 2022-09-17 17:00
Numer: 3
Debaty główne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
dr
Anna
Wylegała
dr
Łukasz
Bertram
dr
Michał
Przeperski
prof.
Dariusz
Stola (prowadzenie)
Opis:

Okres rządów komunistycznych w Polsce z każdym rokiem oddala się, od jego końca dzieli nas już ponad 30 lat. Z upływem czasu ubywa osób, które pamiętają go z osobistego doświadczenia, przybywa zaś takich, które pamiętają go mgliście, bo w 1989 r. były jeszcze dziećmi, albo urodziły się gdy PRL należała już do przeszłości. Zmiany pokoleniowe widoczne są też wśród historyków. Czy badacze i badaczki młodszego pokolenia patrzą na PRL inaczej niż ich starsi koledzy i nauczyciele? Które z ich ustaleń akceptują, a które chcą zrewidować? Co nowego wnoszą do wiedzy o historii Polski komunistycznej? Jaka przyszłość rysuje się przed tym okresem z naszej przeszłości? Na te i inne pytania odpowiadać będą uczestnicy debaty głównej Festiwalu: dr Anna Wylęgała (IFiS PAN), dr Łukasz Bertram (ISP PAN), dr Michał Przeperski (IH PAN). Poprowadzi ją prof. Dariusz Stola (ISP PAN).

Stacjonarne
Online
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, streaming
Termin:
 • ndz., 2022-09-18 17:00
Numer: 4
Debaty główne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Andrzej
Dąbrówka
dr hab.
Aneta
Pieniądz
prof. dr hab.
Paweł
Stępień
prof. dr hab.
Paweł
Rodak (prowadzenie)
Opis:

Współcześnie w prasie, radiu czy telewizji bardzo często można usłyszeć zdania w rodzaju „ciemne średniowiecze”, „to rodem ze średniowiecza”, „wracamy do średniowiecza”…

Prawie zawsze średniowiecze pojawia się w nich w kontekście negatywnym, jako symbol zacofania, ciemnoty, obskurantyzmu. Podczas naszej debaty chcemy zapytać, czy średniowiecze istotnie było aż tak zacofane, czy może na swój sposób było nowoczesne? Jak w średniowieczu wyglądały relacje między tym, co duchowe, cielesne i materialne? Czy średniowiecze w czymkolwiek może być dla nas dzisiaj inspiracją, czy raczej powinno być negatywnym punktem odniesienia?

W debacie wezmą udział:

Prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka: profesor na Wydziale Artes Liberales UW. Specjalizuje się w mediewistyce literackiej i estetyce teatru. Autor m.in.: Teatr i sacrum w średniowieczu (2013, ang. 2019), Średniowiecze. Korzenie – 2005. (Współ)redaktor m.in. Onus Athlanteum. Studia nad kroniką biskupa Wincentego, 2009;  Pogranicza teatralności, 2011. Kaznodziejstwo średniowieczne, 2014; Widzenie Polikarpa, 2014; Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego, 2015; Teksty kultury uczestnictwa, 2016; Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, 2017; Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, 2018; Oblicza mediewalizmu, [I] 2013, i  II, 2018; Wokół Mikołaja z Wilkowiecka, 2021.

Dr hab. Aneta Pieniądz (Wydział Historii UW):

Prof. dr hab. Paweł Stępień (Wydział Artes Liberales UW): literaturoznawca, profesor na Wydziale „Artes Liberales” UW. Ważniejsze książki o tematyce mediewistycznej: Z literatury religijnej polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach: „Kazanie na dzień św. Katarzyny”, „Legenda o św. Aleksym”, „Lament świętokrzyski”, „Żołtarz Jezusow” (2003); „Kazania świętokrzyskie”. Nowa edycja. Nowe propozycje badawcze (współredaktor, współautor, 2009); Widzenie Polikarpa. Średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią (współredaktor, współautor, 2014). 

Dr hab. prof. ucz. Krzysztof Skwierczyński (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW):

Prowadzenie - Dr hab. prof. ucz. Paweł Rodak (Instytut Kultury Polskiej UW): historyk literatury i kultury polskiej, profesor w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią nowoczesnej literatury i kultury polskiej oraz antropologią słowa w kulturze (przede wszystkim praktykami pisma i druku

Stacjonarne
Online
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, streaming
Termin:
 • pt., 2022-09-23 18:00
Numer: 5
Debaty główne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
dr
Ewa
Lewandowska
mgr
Jarosław
Pytlak
dr hab. n. med.
Mariusz
Panczyk
dr hab.
Małgorzata
Witkowska-Zimny (prowadzenie)
Opis:

W edukacji, tak jak w każdej dziedzinie życia doświadczamy ciągłych zmian. Zmieniać powinien się nie tylko program, ale także metody i techniki nauczania. Co oznacza dzisiaj nowoczesna edukacja? Czy jest jedynie wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowych możliwości technicznych w procesie nauczania? Porozmawiamy o tym jak nasza wiedza o uczeniu się i zmianach społecznych wpływa na rolę nauczyciela, wykładowcy na wszystkich etapach edukacji: od przedszkola po kształcenie akademickie, jak również w kształceniu się przez całe życie tzw. lifelong learning. Jak postrzegana jest edukacja alternatywna i czy formalne wykształcenie nadal pełni wiodącą rolę. Jak i czego osoby uczące się powinny się uczyć w trakcie edukacji? Jak kształtować w uczniach i studentach tzw. kompetencje przyszłości?

dr Ewa Lewandowska - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

mgr Jarosław Pytlak - Dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie

dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Panczyk - Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prowadzenie dr hab. Małgorzata Witkowska-Zimny- Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Stacjonarne
Online
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, streaming
Termin:
 • sob., 2022-09-24 17:00
Numer: 6
Debaty główne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
dr hab.
Paulina
Kramarz
prof.
Szymon
Malinowski
dr hab.
Krzysztof
Niedziałkowski
prof.
Krzysztof
Meissner (prowadzenie)
Opis:

50 lat temu ukazał się słynny raport tzw. Klubu Rzymskiego zatytułowany "Granice Wzrostu". Główna teza Raportu brzmiała następująco:

"Jeśli zostaną utrzymane obecne [1971] trendy wzrostu liczby ludności świata, uprzemysłowienia, zanieczyszczenia, produkcji żywności i wyczerpywania się zasobów, granice wzrostu na naszej planecie zostaną osiągnięte gdzieś w ciągu najbliższych stu lat. Najbardziej prawdopodobnym rezultatem będzie dość nagły i niekontrolowany spadek zarówno liczby ludności, jak i potencjału przemysłowego."

Obecnie obserwujemy bezprecedensowe nasilenie kryzysu klimatycznego, co w dramatyczny sposób przedstawia najnowszy raport IPCC. Podobnie wygląda sprawa kryzysu bioróżnorodności, omawiana w raporcie IPBES. Światowe Forum Ekonomiczne ostrzega że rosnące nierówności i niepewność związana z kryzysem klimatycznym stanowią największe zagrożenie cywilizacyjne w skali globalnej.

Czy właśnie docieramy do granic wzrostu? Jakie są objawy tego wszechogarniającego kryzysu i jak go leczyć?

O tym dyskutować będą specjaliści: od klimatu - prof. Szymon Malinowski , od bioróżnorodności - dr hab. Paulina Kramarz i od społeczeństwa – dr hab. Krzysztof Niedziałkowski. Dyskusję poprowadzi prof. Krzysztof Meissner.

Stacjonarne
Online
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, streaming
Termin:
 • ndz., 2022-09-25 17:00
Numer: 7
Wydarzenia specjalne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof.
Michał
Brzoza-Brzezina
Opis:

Ceny rosną w tempie niewidzianym od wielu lat. To dobra okazja by zastanowić się skąd się bierze inflacja i jak ją można zwalczyć? Dlaczego inflacja czasem idzie w parze ze wzrostem gospodarczym a czasem z recesją? I jak będzie tym razem?

prof. Michał Brzoza-Brzezina – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Spotkanie pod Patronatem Alior Bank
Stacjonarne
Nagranie
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Kultury Polskiej
Termin:
 • pon., 2022-09-19 18:00
Numer: 8
Wydarzenia specjalne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Aneta
Brzezicka
Opis:

Czy możemy poprawić pamięć rozwiązując krzyżówki? Czy jedząc dużo jabłek zmniejszymy szanse wystąpienia choroby Alzheimera? Czy gry komputerowe to tylko rozrywka czy może przyszłość treningów funkcji poznawczych? Czy stymulacja elektryczna mózgu oferuje nadzieję na skuteczną poprawę zdolności umysłu?

Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć podczas festiwalowego spotkania. Będę chciała przybliżyć wnioski z badań dotyczących skuteczności treningów poznawczych w różnych formach, w tym niestandardowych jak np. gry wideo. Dodatkowo opowiem o roli aktywności fizycznej i żywienia w zachowaniu sprawności umysłowej. W trakcie wykładu będę omawiać zarówno wyniki klasycznych jak i najnowszych badań, prowadzonych także w Centrum Badań Neuropoznawczych w Uniwersytecie SWPS, którego pracami kieruję.

Dr hab. Aneta Brzezicka, prof. USWPS - Wydział Psychologii, Centrum Badań Neuropoznawczych, Instytut Psychologii SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Stacjonarne
Nagranie
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Kultury Polskiej
Termin:
 • wt., 2022-09-20 18:00
Numer: 9
Wydarzenia specjalne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof.
Andrzej Kajetan
Wróblewski
Opis:

Termin nauka w języku polskim ma kilka znaczeń. Nawet przy ograniczeniu do "badań zjawisk w otaczającym świecie" pozostaje bardzo pojemny, gdyż obejmuje także np. teologię i nauki o sporcie. W wykładzie ograniczę się tylko do nauk ścisłych i przyrodniczych: astronomii, biologii, chemii i fizyki. Granica badań w tych dziedzinach może wynikać z ograniczoności przedmiotu badań albo z tego, że nasze metody badań mają ograniczenia. Niektóre granice możemy ściśle określić, choć nie mamy pewności czy możemy je kiedyś osiągnąć. Istnienie innych granic tylko podejrzewamy.

Stacjonarne
Nagranie
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Kultury Polskiej
Termin:
 • śr., 2022-09-21 18:00
Numer: 10
Wydarzenia specjalne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
dr
Anna
Sosnowska-Materska
Adam
Balcer
dr
Agnieszka
Bryc
red.
Karolina
Głowacka (prowadzenie)
Opis:

Trwająca wojna Rosji przeciwko Ukrainie będzie miała swoje reperkusje przez kolejne dekady. Jaka będzie przyszłość stosunków między Polską, Ukrainą i Rosją? Czy historia będzie miała znaczenie dla kształtowania nowych relacji polsko-ukraińskich? Czy jest szansa na wolną Rosję? Dyskusja na bieżący, niezwykle ważny temat

dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka, komentatorka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Adam Balcer, ekspert ds. Bałkanów, Turcji i państw byłego ZSRR, doradzał władzom państwowym w zakresie polityki wschodniej; Kolegium Europy Wschodniej

dr Agnieszka Bryc, politolożka specjalizująca się w stosunkach międzynarodowych, szczególnie Rosji i Izraela, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Prowadzi: Karolina Głowacka, Radio Naukowe, TOK FM

Stacjonarne
Nagranie
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
sala 0.03 i 0.03a, Wydział Fizyki UW
Termin:
 • czw., 2022-09-22 18:00
Numer: 11
Wydarzenia specjalne
Organizator: Sekretariat FN, we współpracy z Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
Wykonawcy:
Joanna Maria
Stolarek
dr
Wojciech
Szymalski
Opis:

Kryzys klimatyczny wpływa nie tylko na naszą planetę, ale także na nasze zdrowie, gospodarkę i styl życia. Produkcja i zużycie energii muszą zostać zoptymalizowane pod względem efektywności energetycznej, oszczędności energii i przyspieszenia rozwoju energii odnawialnej.

Droga do zrównoważonej przyszłości nie jest łatwa. Musimy znaleźć i wdrożyć skuteczne rozwiązania i strategie, aby przyspieszyć zieloną transformację.  Jak można to osiągnąć? Nauka i społeczeństwo obywatelskie mogą pomóc w znalezieniu odpowiedzi na te pytania i wspólnie wypracować rozwiązania, które pozwolą  na czas osiągnąć cel Unii Europejskiej, jakim jest neutralność klimatyczna.

Joanna Maria Stolarek, dyrektor Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie, oraz dr Wojciech Szymalski, dyrektor Instytutu na rzecz Ekorozwoju, jako przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, będą dyskutować o tym, jak współpraca nauki i społeczeństwa obywatelskiego może przyczynić się do zrównoważonej przyszłości Europy oraz jak powinna wyglądać sprawiedliwa społecznie transformacja energetyczna. Prelegenci będą ponadto debatować nad tym, jak Polska i Niemcy mogą współpracować w dziedzinie klimatu i energii, aby przyspieszyć proces transformacji i pomóc w skutecznym wdrożeniu Europejskiego Zielonego Ładu.

Uczestnicy spotkania zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w dyskusji i przedstawienia swoich pomysłów na współpracę społeczeństwa obywatelskiego i nauki na rzecz zrównoważonej Europy.

Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala Balowa
Termin:
 • sob., 2022-09-17 15:00
Numer: 12
Wydarzenia specjalne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
dr
Piotr
Kaczmarek-Kurczak
Opis:

Teleobecność, czyli zdolność do częściowej interakcji z otoczeniem na odległość, pojawiała się w literaturze i wizjach inżynierów już od dawna. Ludzie marzyli o zdolności błyskawicznego przenoszenia się z miejsca na miejsce bez uciążliwości podróży, o możliwości natychmiastowego spotykania i komunikowania z innymi w sposób zbliżony do naturalnej konwersacji. Niestety, do niedawna trudno było zrealizować wszystkie te oczekiwania. Telefon pozwalał tylko na przenoszenie głosu, przy niskiej jakości dźwięku i bardzo niewygodny sposób (telefony stacjonarne). Telewizja nie dawała możliwości interakcji - można coś było zobaczyć na odległość, ale bez swobody obserwowania otoczenia, np. zmiany kierunku patrzenia. Większość technologii XX wieku opierała się przy tym na obrazach dwuwymiarowych (telewizja, połączenia wideo). Postęp technologiczny i zmiany oczekiwań odbiorców w XXI wieku zmieniły jednak sytuację. Technologie takie jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, obrazy 360, obrazy holograficzne i drony pozwalają na wchodzenie w interakcje z otoczeniem na zupełnie nowym poziomie. Praca zdalna zachęciła wielu pracowników do porzucenia biur na rzecz pracy poza miastami. Pojawiła się grupa cyfrowych nomadów, podróżujących i pracujących jednocześnie. Rozwój technologii holograficznych rozszerza imersję i doznania w rozrywce. Dzięki zmianom technologicznym i zwiększonemu zainteresowaniu usługami zdalnymi poszerza się dostępność edukacji, pracy, wiedzy (np. do usług medycznych) dla osób i grup, które do tej pory doznawały różnych form wykluczenia (osoby starsze, mieszkańcy odległych i mało zurbanizowanych regionów, osoby mniej zamożne). Dopiero uczymy się odkrywać możliwości jakie oferuje teleobecność - jednak już teraz widać, że okres pandemii i przymusowego wykorzystania tych rozwiązań wywołuje wielki wstrząs w wielu obszarach życia.

Stacjonarne
ul Jagiellońska 57
03-301 Warszawa
sala D218 (1 piętro budynku D), Akademia Leona Koźmińskiego
Termin:
 • pt., 2022-09-23 18:00
Numer: 13
Wydarzenia specjalne
Organizator: Sekretariat FN, we współpracy z Fundacja Platformy Przemysłu Przyszłości
Wykonawcy:
Lech
Księżakowski
prof. dr hab. inż.
Maciej
Ławryńczuk
dr
Zuzanna
Toeplitz
prof.
Jarosław
Arabas (prowadzenie)
Opis:

W czasie debaty przypomnimy, co rozumie się pod hasłem “przemysł 4.0”. Wskażemy na kluczową rolę systemów komputerowych oraz robotów, i wynikający z nich potężny potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji. Jednocześnie spróbujemy odpowiedzieć na pytania o odporność przemysłu 4.0 na zagrożenia współczesnego świata, takie jak różne incydenty cyberbezpieczeństwa, rwące się łańcuchy dostaw, problemy z energią elektryczną, pandemie takie jak COVID-19.

Uczestnicy:

prof.ucz. dr hab. inż. Jarosław Arabas Politechnika Warszawska, prowadzący

Lech Księżakowski - STALMECH, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

prof. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk - Politechnika Warszawska

dr Zuzanna Toeplitz - Uniwersytet Warszawski

Stacjonarne
Online
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
Politechnika Warszawska, Gmach Elektroniki, Audytorium Centralne
Termin:
 • pt., 2022-09-23 18:00
Numer: 14
Wydarzenia specjalne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof.
Andrzej
Ziemba
Opis:

W dążeniach do pokonywania barier i poznania świata człowiek coraz częściej sprawdza swoje możliwości do przekraczania granic adaptacyjnych swojego organizmu. W ostatnich latach do „klasycznych” aktywności człowieka takich jak wspinaczka górska czy biegi maratońskie dochodzą inne sporty ultra wytrzymałościowe (np. zawody Ironmen, triatlon, czy wielodniowe biegi na dystansie setek kilometrów, często w skrajnie wysokich temperaturach otoczenia). Wysiłkom tym towarzyszy szereg zmian fizjologicznych potencjalnie zagrażających zdrowiu. Należą do nich odwodnienie i utrata elektrolitów, zagrożenie przegrzaniem lub wychłodzeniem, kumulacja szkodliwych produktów przemiany materii. Dochodzi do zaburzeń funkcji rozkurczowej serca. Podczas wysiłków ultra wytrzymałościowych w zależności od jego intensywności i czasu trwania wydatek energetyczny może sięgać 22 000 kcal/dobę (Race Across America), w porównaniu z około 2500 kcal/dobę u człowieka prowadzącego siedzący tryb życia. Takie wymagania energetyczne są niemożliwe do uzupełnienia podczas zawodów, dochodzi wówczas do wyczerpania rezerw energetycznych organizmu. Pomimo tak wielkiego, niemal skrajnego obciążenia organizmu osoby podejmujące się takich aktywności wykonują je wielokrotnie z pasją graniczącą z uzależnieniem. Zjawisko to prawdopodobnie jest związane ze zwiększonym wydzieleniem endorfin, którym przypisuje się wiele działań modyfikujących nie tylko reakcje fizjologiczne, w tym zmiany w odczuwaniu bólu ale również nastroje za zwłaszcza „euforię powodowaną wysiłkiem”. W wysokich górach reakcje uzależnienia mogą być z kolei wywołane przez niedotlenienie. Mechanizmy „uzależnienia” od wysiłku pozostają jednak wciąż w sferze przypuszczeń.

Stacjonarne
Nagranie
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala Balowa
Termin:
 • śr., 2022-09-21 18:00
Numer: 15
Wydarzenia specjalne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
dr
Ewelina
Smoktunowicz
prof.
Andrzej
Ziemba
Opis:

Klasyczna reakcja organizmu na zagrożenie opisana została przez Waltera Cannona jako odpowiedź „walki lub ucieczki”, w okresie późniejszym posłużyła Hansowi Selyemu do stworzenia koncepcji stresu jako mechanizmu wywołanego przez obciążenia różnego rodzaju. Samo słowo „stres” trafiło do potocznego języka. Informacje o zagrożeniach bardzo różnej natury np. głodu, zakażeń, urazów, obciążeń psychicznych przekazywane są do układu limbicznego mózgu, następnie poprzez podwzgórze i przysadkę aktywują nerwowy układ współczulny i ostatecznie doprowadzają do wzmożonego wydzielana hormonów m. in. adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu. Związki te wywołują rozmaite reakcje adaptacyjne i przygotowujące organizm do zwalczenia zaistniały zagrożeń. Obejmują one układ krwionośny (przyśpieszenie częstości skurczów serca, podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi, mobilizację rezerw energetycznych organizmu, zahamowanie odczynu zapalnego i reakcję układu odpornościowego). Opisane zjawiska dotyczą sytuacji nagłych i ostrych.

Sytuacja się komplikuje gdy szkodliwy bodziec działa przewlekle i w ostatecznej konsekwencji, po wyczerpaniu możliwości obronnych mogą się rozwijać sytuacje patologiczne. W takim przypadku podstawowego znaczenia nabierają psychologiczne metody radzenia sobie ze stresem w pracy i w domu, zwłaszcza w obliczu pełnienia wielu ról życiowych.

Stacjonarne
Nagranie
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Sala Balowa
Termin:
 • czw., 2022-09-22 18:00
Numer: 16
Spotkania całodniowe
zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: ENSEMBLE3
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Dorota Anna
Pawlak
Opis:

Zapraszamy na spotkanie z międzynarodowym zespołem naukowców Centrum Doskonałości Ensemble3, pracującym z technologiami opartymi na świetle! Technologie te mają coraz bardziej znaczący wpływ na nasze życie. Dzięki nim możemy korzystać z szybkiego internetu, rozwijać zaawansowane technologie diagnFwidziałostyki medycznej, prowadzić eksplorację kosmosu czy pracować nad nowymi metodami pozyskiwania energii.

Każdy z nas posiada jakieś urządzenie elektroniczne takie jak telefon komórkowy, komputer czy radio. W każdym z nich znajduje się kawałek kryształu. Trzymamy go w ręku rozmawiając przez telefon, bo na tym właśnie krysztale zbudowany jest układ scalony. W 1916 roku polski chemik, prof. Czochralski opracował najszerzej stosowaną dzisiaj na świecie metodę otrzymywania kryształów. Tą metodą otrzymywane są kryształy w laboratoriach Centrum Doskonałości Ensemble3.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Centrum w Dniu Otwartym. Tego dnia otworzymy dla zwiedzających nasze laboratoria i pokażemy w jaki sposób tworzone są materiały o fascynujących właściwościach optycznych oraz jak są one wykorzystywane do tworzenia innowacji w obszarze fotoniki.

Stacjonarne
Ul. Wólczyńska 133
01-919 Warszawa
Termin:
 • sob., 2022-09-17 09:00
Numer: 17
Spotkania całodniowe
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki UW
Wykonawcy:
prof.
Radosław
Kucharczyk
dr hab.
Wanda
Fijałkowska
dr
Magdalena
Grycan
dr
Anna
Opiela-Mrozik
dr hab.
Małgorzata
Sokołowicz
Opis:

Cykl wykładów, który pozwoli Słuchaczom odkryć, czym zajmują się pracownicy Instytutu, zrozumieć, dlaczego warto uczyć się języka francuskiego, czym zajmują się na Romanistyce językoznawcy, traduktolodzy i literaturoznawcy.

Cykl obejmuje pięć wykładów po ok. 50 minut:

11:00 dr hab. prof. ucz. Radosław Kucharczyk, „Język Moliera, język miłości a może język Unii Europejskiej? Dlaczego warto znać język francuski”

12:00 dr hab. Wanda Fijałkowska, „Humor słowotwórczy”

13:00 dr Magdalena Grycan, „Od Czerwonka Kapturka do Mikołajka – o francuskojęzycznej literaturze dla dzieci w przekładzie”

14:00 dr Anna Opiela-Mrozik, „Pisanie o muzyce i pisanie muzyką? – kilka refleksji o (nie)muzyczności literatury”

15:00 dr hab. Małgorzata Sokołowicz, „Od ‘teorii klimatów’ do ekokrytyki, czyli jak się bada literaturę?”

Prof. Kucharczyk pokaże, jakie jest miejsce języka francuskiego w Polsce, jaki wpływ na naukę tego języka mają wyobrażenia na jego temat. Przedstawi też korzyści płynące z nauki języka francuskiego i wyjaśni, jak można zoptymalizować jego naukę.

prof. Wanda Fijałkowska wprowadzi w świat językoznawstwa. Pokaże, że oprócz wartości użytkowych – np. nazywania nowych przedmiotów (laptop, powerbank), czynności czy procesów (surfować, zapper) – narzędzia słowotwórcze mają też wartość ludyczną, czyli zabawową. Wyjaśni, na jakiej zasadzie powstały i dlaczego śmiech budzą niektóre słowa.

Dr Magdalena Grycan przyjrzy się natomiast tłumaczeniu literatury dziecięcej. Jakie wyzwania stoją przed tłumaczami literatury dziecięcej? Czy tłumaczenie dla dzieci jest łatwiejsze niż tłumaczenie dla dorosłych? Jaką rolę odgrywają w nim ilustracje? Czy istnieją teksty nieprzetłumaczalne, a jeśli tak – dlaczego? Czy są książki, których nie należy tłumaczyć?

Dr Anna Opiela-Mrozik będzie próbować odpowiedzieć na pytanie: czy literatura może być muzyczna? Pokaże, w jaki sposób można odtworzyć w tekście literackim muzyczną formę fugi czy sonaty. Przedstawi trzy rodzaje muzyczności literackiej oraz pokaże ich przykłady w twórczości Balzaka, Stendhala, George Sand czy Mallarmégo.

Dr hab. Małgorzata Sokołowicz opowie, jak pracuje w Instytucie Romanistyki UW literaturoznawca. Pokaże, jak i dlaczego powstają nowe metody badań literaturoznawczych i w jaki sposób stosuje się je do analiz tekstów literackich. Czy każdą metodę da się zastosować do każdego tekstu? Czy są lepsze i gorsze metody? Czy literaturoznawcy ulegają mod

Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
sala 2.014 (drugie piętro)
Termin:
 • sob., 2022-09-17 11:00
Numer: 18
Spotkania całodniowe
film, gra edukacyjna, konkurs, pokaz, warsztat, wykład
Organizator: PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
Opis:

Już 17 września 2022 r. zapraszamy do Muzeum Ziemi PAN w Warszawie na piknik rodzinny, podczas którego poznamy historię niezwykłego bohatera Warszawy – słonia leśnego Gwidona.

60 lat temu na warszawskiej Woli podczas robót ziemnych na terenie ulicy Leszno zostały odkryte kości wymarłego gatunku – słonia leśnego (Palaeoloxodon antiquus). Badanie znaleziska zostało powierzone między innymi Gwidonowi Jakubowskiemu z PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. Słonie leśne żyły na terenie niemal całej Europy pomiędzy ok. 780 a 30 tys. lat temu. W Europie Środkowej, w tym w na terenie dzisiejszej Polski, występowały w trakcie ciepłych okresów (interglacjałów) – oddzielających od siebie poszczególne zlodowacenia epoki lodowcowej (plejstocenu). Kości słonia na terenie Warszawy zostały znalezione w osadach datowanych na ostatni z interglacjałów – interglacjał eemski (ok. 130–115 tys. lat temu). Szczątki zwierząt lądowych, które żyły w trakcie interglacjałów są stosunkowo rzadkie ze względu na ciepły klimat, który sprzyjał szybkiemu rozkładowi.

Po 60 latach od odkrycia na Woli, szkielet warszawskiego słonia leśnego nadal można oglądać na wystawie w Muzeum Ziemi. Odkryjcie ponownie jego tajemnice razem z nami! Podczas pikniku poznamy historię słonia leśnego i innych gatunków jemu współczesnych, zaglądniemy także do muzealnych pracowni i dowiemy się, czym zajmuje się paleontologia. Nie zabraknie warsztatów i atrakcji dla starszych i młodszych. Zapraszamy.

Program: 11:00 film Słoń odsłonięty – 60-lecie odnalezienia szczątków słonia leśnego z ulicy Leszno, reż. Krzysztof Maliszewski

11:00–16:00 warsztaty Słoniowy przyjaciel, Zwierzęcy magnetyzm i Kolorowy świat słonia leśnego

11:30 i 13:00 Zgadywanka anatomiczna

12:00 i 14:00 Warsztat Mały Paleontolog

15:00 pokaz Znalazłem dużą kość i co dalej?

16:00 Słoń leśny i inni przedstawiciele fauny plejstoceńskiej – wykład dr Gwidona Jakubowskiego

wraz z koncertem

Stacjonarne
Aleja Na Skarpie 27 i 20/26
00-488 Warszawa
Wydarzenia będą się odbywały zarówno we wnętrzach, jak i na świeżym powietrzu.
Termin:
 • sob., 2022-09-17 11:00
Numer: 19
Spotkania całodniowe
gra edukacyjna, wykład, wystawa, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Centrum Badań Kosmicznych PAN
Wykonawcy:
mgr inż.
Małgorzata
Michalska
Opis:

Zapraszamy na dzień otwarty w CBK PAN w niedzielę 18 września w godzinach 10:00 - 15:00. Pokażemy aparaturę kosmiczną budowaną w naszym i instytucie i opowiemy o projektach kosmicznych, w których Polska uczestniczy.

Stacjonarne
ul. Bartycka 18a
00-716 Warszawa
Termin:
 • ndz., 2022-09-18 10:00
Numer: 20
Spotkania całodniowe
gra edukacyjna, wykład, wystawa, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
Wykonawcy:
dr
Stanisław
Bajtlik
Opis:

Spotkanie odbędzie się w wersji hybrydowej. Wykłady pracowników CAMK PAN odbędą sie w wersji online, a pokazy organizowane przez członków Polskiego Towarzystwa Miłośników astronomii zostana zorganizowane na żywo, na tarasie CAMK.

W programie przewidziana jest tradycyjna sesja pytań i odpowiedzi, zorganizowana na platformie Zoom. Szczegółowy program, wraz z instrukcjami do połączeń online, zostanie przedstawiony na stronie internetowej CAMK: www.camk.edu.pl na początku września.

Szczegółowy program: www.camk.edu.pl
Stacjonarne
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa
Termin:
 • ndz., 2022-09-18 11:00
Numer: 21
Spotkania całodniowe
warsztat, wykład
Organizator: Archiwum Główne Akt Dawnych, we współpracy z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowym w Warszawie, Wydział Historii UW oraz Mazowiecki Samorządowe Centrum Doskonalenia
Opis:

Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania źródeł archiwalnych dotyczących szeroko rozumianej problematyki migracji oraz popularyzacja działań edukacyjnych w zakresie ich wykorzystania w praktyce szkolnej. Przedmiotem obrad chcemy uczynić:

– kwestie dotyczące migracji zagranicznych i wewnętrznych Polaków oraz problemy z odnalezieniem się w nowych im środowiskach (pod względem społecznym, gospodarczym, kulturowym, wyznaniowym, politycznym);

– zagadnienia związane z napływem na ziemie polskie cudzoziemców oraz ich relacje z lokalnymi społecznościami (pod względem społecznym, gospodarczym, kulturowym, wyznaniowym, politycznym);

– źródła archiwalne dotyczące procesów migracyjnych (emigracja, imigracja, migracje wewnętrzne) oraz odnajdywania się migrantów w nowych środowiskach — charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko;

– edukacyjny potencjał projektów poświęconych problematyce migracji — przykłady dobrych praktyk.

Obrady konferencji odbywać się będą stacjonarnie, w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (ul. Długa 7), z możliwością uczestnictwa online za pośrednictwem platformy internetowej (jak w roku ubiegłym).

Link do wydarzenia zostanie udostępniony w połowie września na stronach i FB organizatorów
Stacjonarne
Online
ul. Długa 7
00-263 Warszawa
Pracownia AGAD
Termin:
 • śr., 2022-09-21 09:00
 • czw., 2022-09-22 09:00
Numer: 22
Spotkania całodniowe
gra edukacyjna, konkurs, pokaz, warsztat, wycieczka naukowa
Organizator: Instytut Badawczy Leśnictwa
Wykonawcy:
mgr inż.
Artur
Sawicki
dr inż.
Joanna
Szewczykiewicz
mgr
Marta
Siebyła
mgr inż.
Grażyna
Głuch
Opis:

Na terenie Lasów Sękocińskich odbędzie się weekendowy Piknik Rodzinny. W ramach spotkania przewidujemy wycieczki po lesie wraz z edukatorami oraz konkursy i quizy dla dzieci i dorosłych. Zwieńczeniem Pikniku będzie pieczenie kiełbasek na ognisku

Zajęcia terenowe, w środku kompleksu leśnego - wymagany jest odpowiedni strój do lasu.
Stacjonarne
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn
Termin:
 • sob., 2022-09-24 09:30
Numer: 23
Spotkania całodniowe
gra edukacyjna, pokaz
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki PW Wydziały: Inżynierii Materiałowej, Mechaniczny Technologiczny, Mechatroniki, Zarządzania
Wykonawcy:
dr inż.
Rafał
Wróblewski
Opis:

Jak to jest być inżynierem?

 Przekonacie się podczas naszego wydarzenia, którego motywem przewodnim będzie coś, co rozgrzewa umysły fanów technologii — elektromobilność.

 Najmłodsi uczestnicy będą mieli okazję wcielić się w rolę naukowców i rozwiązać zagadki oraz przeprowadzić doświadczenia, dzięki którym zdobędą kluczowe sprawności prawdziwego inżyniera.

 Dla młodzieży przygotowaliśmy zadanie na miarę… Elona Muska! Z pomocą studentów starsi uczniowie zaprojektują pojazd elektryczny na wzór kultowej Tesli.

 Doświadczenia, gry, zabawy, pokazy kół naukowych – to najlepszy sposób na złapanie inżynierskiego bakcyla. Wszystkie te atrakcje już 24 września podczas Festiwalu Młodych Inżynierów.

 Szczegóły na (tu będzie link)

więcej informacji: https://www.fizyka.pw.edu.pl/FestiwalMlodychInzynierow
Stacjonarne
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
Wydział Fizyki PW
Termin:
 • sob., 2022-09-24 10:00
Numer: 24
Spotkania całodniowe
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Wykonawcy:
dr inż.
Maciej
Zasuwa
Opis:

W ramach warsztatów będzie można zapoznać się ze współczesnymi urządzeniami służącymi do treningu pilotów. Zaprezentujemy profesjonalny symulator śmigłowca SW-4 (http://sim.meil.pw.edu.pl) z rzeczywistą kabiną i panoramicznym ekranem sferycznym o średnicy 6 metrów. Będzie też można zapoznać się z symulatorami opartymi o techniki wirtualnej rzeczywistości: usiąść za sterami współczesnego samolotu komunikacyjnego lub we wnętrzu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Specjaliści z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej zapoznają uczestników z zasadami budowy i wykorzystania symulatorów w treningu pilotów.

Zapraszamy w godzinach od 10 do 14 do spróbowania swych sił w symulatorze śmigłowca.

Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przybycia. Osoby niepełnoletnie mogą latać na symulatorze jedynie w obecności dorosłego opiekuna. Nie mamy możliwości zapewnienia udziału w zajęciach grupom zorganizowanym. Czas korzystania z symulatora dla jednej osoby jest ograniczony do 10 minut.
Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Termin:
 • sob., 2022-09-24 10:00
Numer: 25
Spotkania całodniowe
warsztat
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW, we współpracy z Fundacja "Smyki na start"
Wykonawcy:
mgr inż.
Krzysztof
Drabarek
mgr
Robert
Naumiuk
Opis:

Odwiedzający hangar lotniczy Wydziału MEiL PW będą mogli wziąć udział w warsztatach budowy latającego modelu szybowca PW-5 Smyk. Warsztaty polegają na samodzielnym złożeniu na miejscu modelu szybowca PW-5 Smyk z pianki depron. Po pomyślnym oblocie modelu wydawany będzie imienny certyfikat uczestnictwa w warsztatach, który zawiera opis i historię powstania szybowca. Uczestnicy budują swoje modele w miejscu, gdzie powstał szybowiec PW-5 Smyk, zwycięzca konkursu Międzynarodowej Federacji Lotniczej na szybowiec klasy światowej.

Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Hangar Wydziału MEiL PW, wejście od ul. Nowowiejskiej lub od Al. Niepodległości
Termin:
 • sob., 2022-09-24 10:00
 • ndz., 2022-09-25 10:00
Numer: 26
Spotkania całodniowe
gra edukacyjna, konkurs, pokaz, warsztat, wystawa
Organizator: Muzeum Geologiczne PIG-PIB
Wykonawcy:
mgr
Maria
Andruszkiewicz-Gorzelak
Opis:

Dinozaur Dyzio „urodził” się we wrześniu 1997 roku i swój debiut miał podczas pierwszego Festiwalu Nauki w Warszawie. Na co dzień mieszka w Muzeum Geologicznym PIG-PIB witając gości na sali głównej oraz dzielnie pomagając w prowadzeniu zajęć. Jak co roku, z okazji urodzin wyprawiamy mu huczne przyjęcie, na które zapraszamy wszystkich miłośników dinozaurów.

W programie: liczne gry i zabawy, geologiczne i plastyczne warsztaty oraz stoiska edukacyjne.

Stacjonarne
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
Termin:
 • ndz., 2022-09-25 10:00
Numer: 27
Spotkania całodniowe
wykład
Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, we współpracy z PAN Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie
Wykonawcy:
dr hab.
Danilo
Facca
Opis:

Dowiedz się czym jest filozofia i jak zadać pytanie, by uzyskać filozoficzną odpowiedź. Zmierz się z największymi filozofami, sprawdź czy istnieją pytania o których nie śniło się filozofom. ("Filozofowie i historycy filozofii z IFIS PAN wcielają się w postacie wybitnych filozofów: Platona, Heidegggera, Arystotelesa, Derrode i innych i odpowiadają na wszelkie pytania. Żeby się z nimi spotkać i porozmawiać wystarczy wiedzieć, że nic sie nie wie...")

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, wybrane pokoje na I i II piętrze
Termin:
 • sob., 2022-09-24 12:00
Numer: 28
Spotkania całodniowe
gra edukacyjna, konkurs, pokaz, warsztat, wykład, wystawa
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii UW
Wykonawcy:
dr
Agnieszka
Marcinowska
Opis:

Zapraszamy wszystkich na wielką przygodę z Geologią. Podczas licznych warsztatów poznamy budowę Ziemi, zbudujemy jej model, nauczymy się rozpoznawać podstawowe typy skał i zajrzymy do ich wnętrza. Zobaczymy czego nie widać gołym okiem i będziemy podziwiać ciekawe skalne obrazy.

Dowiemy się czy w Polsce występują wulkany i jak je znaleźć. Zastanowimy się dlaczego wulkany wybuchają i przeprowadzimy kontrolowane wybuchy.

Sprawdzimy jak szybko mogą rosnąć kryształy i dlaczego wyglądają tak różnie. Dowiemy się gdzie w Polsce występują złoża ważnych surowców i jak się je wydobywa.

Odwiedzimy jubilera i dowiemy się jakie minerały i surowce wykorzystuje się w tej branży.

Poznamy prehistoryczne organizmy i środowiska ich życia.

Dowiemy się czym jest bursztyn, jakie ma właściwości i jak zatrzymało się w nim życie.W programie: liczne gry i zabawy, geologiczne i plastyczne warsztaty oraz stoiska edukacyjne.

Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Termin:
 • ndz., 2022-10-02 11:00
Numer: 29
Spotkania dla dzieci i młodzieży
warsztat
Organizator: Instytut Fizyki PAN
Wykonawcy:
dr
Beata
Brodowska
dr hab.
Izabela
Kuryliszyn-Kudelska
Opis:

Zajęcia dla dzieci od 3 do 6 lat. Warsztaty w formie zabawy manualno-ruchowej dla przedszkolaków. Dzieci w czasie zabawy poznają mechanizm powstawania dźwięków w otaczającym nas świecie. Budują własny instrument muzyczny. Przeprowadzają szereg doświadczeń pozwalających zbadać własności dźwięku. Dzięki programowi komputerowemu mają okazję zobaczyć jak wygląda ich głos.

Dziecko wchodzi z jednym opiekunem, który będzie  aktywnie pomagał swojemu dziecku w zajęciach.  

Zapisy od 12 IX pod adresem: brodo@ifpan.edu.pl. W razie wprowadzenia restrykcji epidemiologicznych (zakaz imprez w trybie stacjonarnym) warsztaty NIE ODBĘDĄ SIĘ
Stacjonarne
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Dostępny parking niestrzeżony
Termin:
 • sob., 2022-09-17 10:00
 • sob., 2022-09-17 11:00
 • sob., 2022-09-17 12:00
Numer: 30
Spotkania dla dzieci i młodzieży
zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Teatr Baj
Opis:

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie pt. „Lalki z krainy czarów”, której głównymi bohaterami są smoki, wróżki, czarodzieje i diabły.

Wystawa gromadzi ponad sto eksponatów (zarówno lalki, jak i maski oraz kostiumy) autorstwa wybitnych scenografów teatru: Joanny Braun, Zofii Czechlewskiej-Ossowskiej, Mariety Golomehovej, Urszuli Kubicz-Fik, Rimasa Driežisa, Andrzeja Dworakowskiego, Tarłana Gorczijewa, Adama Kiliana, Jerzego Koleckiego, Aleksandra Łabińca, Mikołaja Maleszy, Jerzego Michalaka, Zygmunta Smandzika, Mariana Stańczaka, Wacława Ujejskiego oraz Jacka Zagajewskiego.

Wszystkie eksponaty pochodzą ze sztuk, których premiera odbyła się w ostatnich 70 latach działalności Teatru Baj. Prezentowane prace wykonane są w różnych stylach plastycznych i technikach lalkowych. Wszystkie eksponaty pochodzą z archiwalnych spektakli Teatru Baj.

Oprowadzanie z kustoszem Galerii Lalek, Łukaszem Kuczyńskim.

Zapisy od 12 IX pod adresem: bit.ly/3yhnzKO
Stacjonarne
ul. Jagiellońska 28
03-719 Warszawa
Galeria Lalek, 2 piętro
Termin:
 • sob., 2022-09-17 13:00
 • sob., 2022-09-17 14:00
Numer: 31
Spotkania dla dzieci i młodzieży
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych SGGW
Opis:

Wykład przybliży bogactwo gatunkowe ssaków bytujących w polskich lasach, ukaże biologię i ekologię ssaków, przybliży zagadnienia dotyczące ochrony ssaków

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Budynek nr. 34, Aula I
Termin:
 • sob., 2022-09-17 10:00
Numer: 32
Spotkania dla dzieci i młodzieży
warsztat
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych SGGW
Wykonawcy:
dr inż.
Łukasz
Kwaśny
Opis:

Nauka obserwacji lasu z perspektywy leśnika, poznanie metod oceny stanu zdrowotnego drzew na podstawie zdjęć lotniczych, naziemnych itp.

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Budynek 34, sala 1/11
Termin:
 • sob., 2022-09-17 12:00
Numer: 33
Spotkania dla dzieci i młodzieży
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych SGGW
Wykonawcy:
prof. dr hab. inż.
Jerzy
Borowski
Opis:

Wykład omawiający stan wiedzy na temat nowych gatunków w świecie zwierząt. Najciekawsze przykłady wielkich odkryć w świecie zwierząt

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Budynek 34, sala 93
Termin:
 • śr., 2022-09-21 15:00
Numer: 34
Spotkania dla dzieci i młodzieży
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych SGGW
Wykonawcy:
dr inż.
Adam
Byk
Opis:

Wykład ma na celu ukazanie znaczenia owadów dla ludzi, przedstawiać będzie zarówno korzyści jak i zagrożenia związane ze światem entymologicznym

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Budynek 34, sala 93
Termin:
 • czw., 2022-09-22 15:00
Numer: 35
Spotkania dla dzieci i młodzieży
wycieczka naukowa
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych SGGW
Wykonawcy:
mgr
Aleksandra
Giedrowicz
mgr inż.
Alicja
Dołkin-Lewko
Opis:

Wydarzenie ma charakter spaceru, który odbywać się będzie w obrębie parku SGGW na Ursynowie. Uczestnicy spaceru będą mieli możliwość zapoznania się z bogactwem gatunków drzew występujących w parku, poznają ich budowę i zasady przystosowania się do życia w danym środowisku, omówiona zostanie również problematyka architektury drzewa i roli drzewa w mieście

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
spotkanie przed Pałacem Rektorskim w parku SGGW
Termin:
 • czw., 2022-09-22 15:00
Numer: 36
Spotkania dla dzieci i młodzieży
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych SGGW
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Tomasz
Mokrzycki
Opis:

Wykład dotyczyć będzie strategii przetrwania w świecie owadów oraz najciekawszych przykładów ich wykorzystania

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Budynek 34, sala 93
Termin:
 • pt., 2022-09-23 15:00
Numer: 37
Spotkania dla dzieci i młodzieży
gra edukacyjna, konkurs, warsztat
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Ogrodniczych SGGW
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Beata
Fornal-Pieniak
Opis:

Spełniamy marzenia, bo każdy marzy o ogrodzie! Dzieci stworzą swoje ogródki, tak piękne, jak tylko pozwoli im ich fantazja.

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Budynek nr 37, sala 049
Termin:
 • sob., 2022-09-17 09:00
 • ndz., 2022-09-18 09:00
 • sob., 2022-09-24 09:00
Numer: 38
Spotkania dla dzieci i młodzieży
konkurs, pokaz, warsztat
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Ogrodniczych SGGW
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Beata
Fornal-Pieniak
Opis:

Zwierzaki są fajne, ale roślinki fajniejsze! Świat roślin, roślinek, zielska w oczach dziecka. Które rośliny są dla nas bezpieczne, a których musimy się wystrzegać.

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Budynek nr 37, sala 049
Termin:
 • pon., 2022-09-19 16:00
 • wt., 2022-09-20 16:00
 • śr., 2022-09-21 16:00
Numer: 39
Spotkania dla dzieci i młodzieży
pokaz, warsztat, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Ogrodniczych SGGW
Wykonawcy:
prof. dr hab. inż.
Elżbieta
Paduch-Cichal
Opis:

Chronimy siebie, dzieła sztuki, VIP-ów, ale również rośliny. Przed czym i przed kim? Dowiedzieć się  będzie można na naszych spotkaniach.

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Budynek nr 37, sale Zakładu Entomologii Stosowanej. Zbiórka przed wejściem do budynku od strony parkingu naziemnego.
Termin:
 • sob., 2022-09-17 10:00
 • sob., 2022-09-17 12:00
Numer: 40
Spotkania dla dzieci i młodzieży
pokaz, warsztat, wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Ogrodniczych SGGW
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Marek
Lewandowski
Opis:

Świat owadów to ni mniej ni więcej mikrokosmos w zasięgu naszego wzroku. Jak owady wyglądają, jak się potrafią zabawnie zachowywać dowie się każdy, kto weźmie udział w spotkaniu.

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Budynek nr 37, sale Zakładu Entomologii Stosowanej. Zbiórka przed wejściem do budynku od strony parkingu naziemnego.
Termin:
 • śr., 2022-09-21 16:00
 • czw., 2022-09-22 16:00
 • pt., 2022-09-23 16:00
Numer: 41
Spotkania dla dzieci i młodzieży
pokaz
Organizator: Wojskowa Akademia Techniczna
Wykonawcy:
dr inż.
Grzegorz
Bieszczad
Opis:

Na spotkaniu będzie można zobaczyć swój termiczny portret dzięki kamerze termowizyjnej, przeprowadzić eksperymenty termodynamiczne, próbować ukrywać się przed czujnym okiem kamery oraz dowiedzieć się jak kamery termowizyjne są wykorzystywane w wojsku i w przemyśle.

Stacjonarne
gen S. Kaliskiego 23a
00-908 Warszawa
Zakład Techniki Podczerwieni i Termowizji
Termin:
 • sob., 2022-09-17 09:00
 • sob., 2022-09-17 09:20
 • sob., 2022-09-17 09:40
 • sob., 2022-09-17 10:00
 • sob., 2022-09-17 10:20
Numer: 42
Spotkania dla dzieci i młodzieży
warsztat
Organizator: Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, we współpracy z Instytut Fizyki PAN
Wykonawcy:
dr hab.
Krzysztof
Pawłowski
dr
Jacek
Szczepkowski
Opis:

Praktycznie każda wiadomość wysyłana na odległość jest szyfrowana, tak aby osoba postronna nie była w stanie jej odczytać. Czy te wiadomości są rzeczywiście bezpieczne, tzn. czy nie można ich odszyfrować? Okazuje się, że klasyczne szyfry są bezpieczne, i nie złamią ich nawet kwantowe komputery, pod warunkiem, że klucz szyfrujący nie zostanie przechwycony.

Podczas warsztatów uczestnicy podejmą się wygenerowania i bezpiecznego przesyłania klucza szyfrującego, szyfrowania wiadomości jaki prób hackerskich. Wyjaśnimy jakie są możliwości i ograniczenia kryptografii opartej na zasadach mechaniki kwantowej.

Zapisy od 12 IX pod adresem: pawlowski@cft.edu.pl
Stacjonarne
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
sala D
Termin:
 • śr., 2022-09-21 15:00
 • czw., 2022-09-22 16:00
 • pt., 2022-09-23 16:00
Numer: 43
Spotkania dla dzieci i młodzieży
warsztat, wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
dr n. med.
Jacek
Połosak
studentka
Paulina
Zegarska
studentka
Maria
Bendykowska
studentka
Natalia
Brzozowska
studentka
Zuzanna
Górska
studentka
Maeia
Żakowska
Opis:

DNA – kwas deoksyrybonukleinowy jest w każdej żywej komórce i odpowiada za jej funkcjonowanie. Dzięki odkryciom z zakresu genetyki, biochemii i biologii molekularnej naukowcy potrafią je wyizolować i badać. Pozwala to na poznanie cech wrodzonych jakie ma każdy żywy organizm w tym predyspozycji do różnych chorób. W ramach tego spotkania dzieci dowiedzą się czym jest DNA, jak wpływa na funkcjonowanie organizmów żywych oraz jak możemy je wyizolować i badać. Natomiast w części praktycznej każdy uczestnik samodzielnie wykona izolację DNA z owocu kiwi, żeby przekonać sie na własne oczy, że DNA istnieje.

Zapisy od 12 IX pod adresem: promocja@uksw.edu.pl
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
budynek 19
Termin:
 • wt., 2022-09-20 16:00
Numer: 44
Spotkania dla dzieci i młodzieży
dyskusja, wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki UW
Wykonawcy:
dr
Lucyna
Krawczyk-Żywko
Opis:

Inspektor James McLevy (1796–1875) był jednym z pierwszych detektywów w wiktoriańskim Edynburgu, rodzinnym mieście Arthura Conan Doyle’a. Według niektórych, był on też inspiracją dla Sherlocka Holmesa. Przyjrzyjmy się tej prawdziwej postaci i jej współczesnym adaptacjom i zobaczmy, jak fakty i fikcja przenikają się wzajemnie i jak różne teksty i media – wspomnienia, powieści, słuchowiska radiowe – oddziałują na pamięć kulturową o słynnym policjancie.

Wydarzenie jest przeznaczone głównie dla osób dorosłych

Zapisy od 12 IX pod adresem: festiwal.anglistyka@gmail.com WYDARZENIE JEST PRZEZNACZONE GŁÓWNIE DLA OSÓB DOROSŁYCH
Stacjonarne
Ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Termin:
 • wt., 2022-09-20 17:30
Numer: 45
Spotkania dla dzieci i młodzieży
dyskusja, film
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki UW
Wykonawcy:
mgr
Julia
Wilde
mgr
Sara
Kruszona
Opis:

Czy mogę rzucić mu piłeczkę? Czy mogę pogłaskać? Czy mogę je zabić? W ramach projektu grantowego NCN „Wyobrażenia harmonii międzygatunkowej w literaturze, filmie i innych tekstach kultury anglosaskiej, od połowy XIX do XXI wieku” interdyscyplinarny zespół badawczy prowadzony przez dr hab. Justynę Włodarczyk pochyla się nad zagadnieniem relacji ludzi i innych zwierząt na różnych płaszczyznach. Jacy jesteśmy w kontaktach z innymi istotami? I jak je sobie wyobrażamy?

Pokaz materiału audiowizualnego będzie punktem wyjścia dla dyskusji na temat relacji ludzi z innymi zwierzętami i zachętą do krytycznego spojrzenia na kontakty międzygatunkowe.

Krótka forma audiowizualna ilustrująca 10 miesięcy pracy zespołu badawczego jest efektem interdyscyplinarnej współpracy i wynikających z niej przemyśleń na temat międzygatunkowych relacji. Projekt koncentruje się na bezpośredniej, fizycznej interakcji człowieka i innych zwierząt i stawianiu pytań o partnerstwo lub dominację. W jaki sposób czynimy ziemię sobie poddaną?

Zapisy od 12 IX pod adresem: festiwal.anglistyka@gmail.com
Online
Termin:
 • wt., 2022-09-20 18:30
Numer: 46
Spotkania dla dzieci i młodzieży
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW
Opis:

Prowadzący wykład przedstawi zagadnienia dotyczące anatomii ssaków i ptaków na podstawie zestawu obrazów radiologicznych.  Wykład będzie szczególnie interesujący dla uczniów techników weterynaryjnych i innych szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych anatomią zwierząt.

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Budynek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, nr. 24, imienia Prof. Bareja, parter, Zakład Anatomii Porównawczej i Klinicznej
Termin:
 • czw., 2022-09-22 10:00
 • czw., 2022-09-22 11:20
 • czw., 2022-09-22 12:30
Numer: 47
Spotkania dla dzieci i młodzieży
pokaz
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki UW
Opis:

Badania geofizyczne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach. Stosowane są, między innymi, w badaniach archeologicznych, kryminalistycznych, militarnych oraz geologicznych. Metoda sejsmiczna pozwala na badanie struktur na głębokości rzędu kilkuset metrów. Metoda magnetyczna jest najczęściej stosowana do dość płytkich badań - rzędu kilku metrów pod powierzchnią terenu. Jak wygląda sprzęt używany przez naukowców? Jak wykonuje się pomiary? Opowiedzą o tym przedstawiciele Koła Naukowego Geofizyki UW. Zaprezentowane zostaną instrumenty pomiarowe takie jak geofon oraz magnetometr protonowy, a także przedstawione będą zasady ich działania. Uczestnicy pokazu poznają najważniejsze prawa fizyki odpowiedzialne za to, że przedstawiona aparatura pomaga nam odkrywać tajemnice naszej planety.

Zajęcia prowadzone są w trybie ciągłym – uczestnicy mogą dołączyć do spotkania w dowolnym momencie trwania zajęć trwających od godz. 10 do godz. 16.
Stacjonarne
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
główne wejście do budynku z rogu ulic Pasteura i Pogorzelskiego. Więcej informacji na stronie https://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • sob., 2022-09-24 10:00
Numer: 48
Spotkania dla dzieci i młodzieży
pokaz, warsztat
Organizator: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Wykonawcy:
mgr inż.
Ewa Zuzanna
Kowalik-Pilarska
Opis:

Najmłodsze dzieci cechuje naturalny entuzjazm w poznawaniu zjawisk przyrodniczych i otaczającego nas świata. Jako dorośli możemy się tylko od nich uczyć i je wspierać! Czy chcecie sprawdzić, jak wybucha wulkan? W jaki sposób przenikają się kolory tęczy? A może sprawdzimy razem, czego do życia potrzebuje las?

W programie warsztatów dla najmłodszych uczestników Festiwalu Nauki 2022 przewidziano proste (ale dające wiele radości), jak i nieco bardziej wyrafinowane atrakcje. W programie pojawi się wybuch wulkanu w krainie dinozaurów, wykopaliska znalezisk skrytych przez ruchome piaski, eksperymenty z przenikaniem kolorów, tornado w butelce, lawa w butelce oraz kilka innych. Dla miłośników chemii przygotowujemy eksperymenty-niespodzianki z prawdziwymi odczynnikami laboratoryjnymi (w tym czasie prosimy o szczególną uwagę opiekunów maluszków, którzy być może sami zechcą uczestniczyć w zajęciach ;-)). Na koniec zasadzimy mikro las w szkle. Część z wyników twórczości może zostać zabrana do domów przez dzieci.

Niech niezwykła dziecięca ciekawość świata towarzyszy nam przez całe życie!

Zapisy w dniu zajęć, w recepcji budynku. Sugerowany wiek uczestników - od 2 do 5 lat. Starsze i młodsze dzieci są, oczywiście, mile widziane.
Stacjonarne
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
gościnnie na Wydziale Fizyki UW, Główne wejście do budynku z rogu ulic Pasteura i Pogorzelskiego. I piętro, windą lub schodami przy portierni.
Termin:
 • sob., 2022-09-24 10:00
 • sob., 2022-09-24 12:00
Numer: 49
Spotkania dla dzieci i młodzieży
warsztat
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii UW
Wykonawcy:
mgr inż.
Adrian
Jarzyna
Opis:

Tematem warsztatów jest zaprezentowanie zastosowania fotogrametrii do realizacji zadań z zakresu geologii na przykładzie tworzenia modeli 3D skał i minerałów. Uczestnicy mogą sami wraz z prowadzącym wykorzystując zrobione zdjęcia wykonane na warsztatach wykonać własny model 3D dowolnej skały lub minerału przy wykorzystaniu oprogramowania fotogrametrycznego. Komputer oraz aparat będzie dostępny na warsztacie, uczestnik dostanie możliwość użycia własnego smartphona.

Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Termin:
 • sob., 2022-09-24 10:00
Numer: 50
Spotkania dla dzieci i młodzieży
gra edukacyjna
Organizator: Stowarzyszenie Aqueduct
Wykonawcy:
mgr
Agnieszka
Świtalska
mgr
Patryk
Zaremba
mgr
Ignacy
Szczeniowski
mgr
Paulina
Skorupińska
dr
Łukasz
Mailnowski
Opis:

Uchodzisz za znawcę myśli filozoficznej? Jesteś ekspertem od zadawania pytań, na które nie ma łatwych odpowiedzi? A może dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z filozofią? Niezależnie od stopnia zaawansowania – wszystkich miłośników myślenia zapraszamy do udziału w Filozoficznej Grze Terenowej. W niecodzienny, aktywny sposób będziecie mogli poszerzyć swoją wiedzę filozoficzną oraz sprawdzić się w logicznym myśleniu i argumentacji. Podzieleni na drużyny odkryjecie zakamarki Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego, spotykając po drodze filozofów z różnych epok i mierząc się z rozmaitymi filozoficznymi wyzwaniami.

Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Start gry: Mały Dziedziniec UW
Termin:
 • sob., 2022-09-24 11:00

©2022 Festiwal Nauki