Program - lekcje

Wyświetlanie 1 - 50 z 500.

Jeżeli lekcja ma więcej niż jeden termin, zostanie wyświetlona w tabelce tyle razy, ile rzeczywiście zostanie poprowadzona.

UWAGA: Jeden termin każdej lekcji przeznaczony jest dla jednej klasy, czyli ok. 30 osób.

Szkoła, która nie pojawi się na zamówionej lekcji, nie otrzyma kodu w przyszłym roku.

Format: 2024-07-22

Numer Typ szkoły i dziedzina Forma Organizatorzy i prelegenci Tytuł i opis Termin Lokalizacja
799 Szkoła średnia, chemia wykład Polskie Towarzystwo Chemiczne we współpracy z Wydziałem Technologii Żywności SGGW
dr hab.
Krzysztof
Dasiewicz
Azotany w przetwórstwie mięsa - zdrowo czy różowo?
Azotan(III) i azotan(V) sodu to substancje dodatkowe powszechnie stosowane w przetwórstwie mięsa. Zaliczane są do grupy substancji konserwujących.
 • pon., 2022-09-26 09:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa
722 Szkoła podstawowa 7-8, technika pokaz, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW, we współpracy z Koło naukowe WUT Racing
dr inż.
Dominik
Głowacki
student
Kamil
Polowczyk
student
Kamil
Polowczyk
licencjat
Grzegorz
Szuszkiewicz
student
Filip
Czyż
Badania właściwości mechanicznych materiałów i konstrukcji
Zaprezentujemy badania niszczące materiałów konstrukcyjnych o różnych własnościach oraz badania wytrzymałościowe powłok cienkościennych.
 • pon., 2022-09-26 09:00
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
700 Szkoła podstawowa 7-8, geografia warsztat Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii PW, we współpracy z Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Studenci
Członkowie KNGP PW
Futumiasto
Pokaż nam jak będzie wyglądało Twoje miasto za 30 lat. Co się zmieni, a co zostanie takie jakie jest obecnie? Czy będzie to miasto nowoczesne, zielone, żywe, tradycyjne?
 • pon., 2022-09-26 09:00
Stacjonarne
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
711 Szkoła podstawowa 7-8, przyroda zwiedzanie laboratorium lub pracowni Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Rolnictwa SGGW
dr
Artur
Pędziwiatr
Gleboznawca w laboratorium chemicznym
Uczestnicy zajęć pt.,”Gleboznawca w laboratorium chemicznym” będą mieli możliwość poznania metody analizy składu chemicznego gleb przy użyciu aparatu ICP-OES.
 • pon., 2022-09-26 09:00
 • pon., 2022-09-26 12:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
620 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza gra edukacyjna Politechnika WarszawskaWydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, we współpracy z Studenci Koła Naukowego "Venturi"
inż.
Krzysztof
Czyżewski
Studenci Koła Naukowego "Venturi"
I ty możesz zostać tajnym agentem! Gra edukacyjna w klimacie filmów akcji
Uczestnicy wezmą udział w grze edukacyjnej, w ramach której na podstawie przeprowadzonych eksperymentów zapoznają się z chemicznymi metodami pracy tajnych agentów.
 • pon., 2022-09-26 09:00
 • wt., 2022-09-27 11:00
 • wt., 2022-09-27 13:00
 • pon., 2022-09-26 11:00
 • pon., 2022-09-26 13:00
 • wt., 2022-09-27 09:00
Stacjonarne
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
932 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr
Anna
Zdyb
Inwestowanie w żywność
Dowiedz się czy kawa i kakao są notowane na giełdzie, jakie czynniki wpływają na wahania cen i czy w przyszłości będziemy inwestować w wodę.
 • pon., 2022-09-26 09:00
Stacjonarne
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
829 Szkoła średnia, geografia wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
dr hab.
Maciej
Dąbski
Ocieplenie obszarów zimnych - i co z tego wynika?
Wykład dotyczy dynamiki i konsekwencji współczesnego topnienia wieloletniej zmarzliny, lodowców i zaniku lodu morskiego oraz zagrożeń i szans jakie te zmiany niosą dla gospodarki.
 • pon., 2022-09-26 09:00
Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
615 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza gra edukacyjna, warsztat Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii UWKatedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej UW
mgr
Justyna
Justyna-Grygo
Od kamyczka do mapy
Warsztaty kartograficzne dla młodych geologów, pragnących dokumentować swoje odkrycia, połączone z grami edukacyjnymi, utrwalającymi pojęcia poznane podczas zajęć.
 • pon., 2022-09-26 09:00
 • pon., 2022-09-26 10:00
 • wt., 2022-09-27 09:00
 • wt., 2022-09-27 10:00
 • śr., 2022-09-28 09:00
 • śr., 2022-09-28 10:00
 • czw., 2022-09-29 09:00
 • czw., 2022-09-29 10:00
 • pt., 2022-09-30 09:00
 • pt., 2022-09-30 10:00
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
743 Szkoła średnia, biologia dyskusja, pokaz, wykład Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Ogrodniczych SGGW
dr hab. inż.
Mariusz
Lewandowski
Owady z bliska
Przybliżymy złożoność budowy owadów. Udowodnimy, że ta różnorodność budowy owadów to przejaw dostosowań do sposobu życia i warunków, w jakich owady żyją.
 • pon., 2022-09-26 09:00
 • śr., 2022-09-28 09:00
 • pt., 2022-09-30 09:00
Stacjonarne
Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
897 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości warsztat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr
Grzegorz
Otczyk
Podatki i opłaty lokalne w Polsce
Wyprowadzka z domu rodzinnego to poważna decyzja, więc nauczmy się jak kalkulować swoje wydatki i dochody.
 • pon., 2022-09-26 09:00
Stacjonarne
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
731 Szkoła podstawowa 7-8, wiedza o społeczeństwie wykład Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Fundacja Edukacji Prawnej "Iustitia"
sędzia
Łukasz
Biliński
sędzia
Magdalena
Taraszkiewicz - Sołtys
sędzia
Tomasz
Trębicki
Posiadanie, udzielanie, spożywanie – o tym, jak można sobie nagrabić na trawie
Kiedy impreza może zakończyć się sądem? Nastolatek a prawo karne.
Dokładne miejsce i termin do ustalenia: oddzial.warszawa@iustitia.pl
 • pon., 2022-09-26 11:00
 • pon., 2022-09-26 09:00
Stacjonarne w szkole
920 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr
Izabela
Sienkiewicz
Relacje grecko-tureckie
Bezpieczeństwo we wschodniej części Śródziemnomorza i Morza Egejskiego.
 • pon., 2022-09-26 09:00
Stacjonarne
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
676 Szkoła podstawowa 7-8, biologia warsztat, wykład Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW
dr
Magdalena
Żmigrodzka
dr
Olga
Witkowska-Piłaszewicz
Tajemnice krwi
W trakcie lekcji uczestnicy poznają wygląd i funkcje krwinek.
 • pon., 2022-09-26 09:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa
855 Szkoła średnia, język obcy nowożytny dyskusja, warsztat Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki UW
dr
Anna
Rędzioch-Korkuz
Words, texts, cultures or interpretations: What is it that we translate?
Słuchacze przygotują przekłady tekstów oraz wezmą udział w dyskusji, której celem będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy tłumaczenie ogranicza się wyłącznie do transferu na poziomie językowym.
Lekcja w języku angielskim
 • pon., 2022-09-26 09:00
Stacjonarne
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
617 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza warsztat PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
mgr
Bożena
Rudnicka
mgr
Grzegorz
Skrzyński
Zwierzęcy magnetyzm, czyli opowieści o warszawskim słoniu leśnym
Gdzie i kiedy żyły największe słonie w dziejach? Ile osiągały wysokości, jak długie posiadły ciosy i jaka była ich dieta? Poznajcie odpowiedzi na te pytania oraz wiele ciekawostek o słoniach leśnych.
 • pon., 2022-09-26 09:00
 • wt., 2022-09-27 09:00
 • śr., 2022-09-28 09:00
 • czw., 2022-09-29 09:00
 • pt., 2022-09-30 09:00
Stacjonarne
Aleja Na Skarpie 27
00-488 Warszawa
910 Szkoła średnia, wiedza o kulturze dyskusja Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr
Ewangelina
Skalińska
Alicja w krainie czarów filmowych
Skąd biorą się różnice w książce „Alicja w krainie czarów” i jej adaptacji filmowej? Zagadnienia translacji kulturowej i przekładu intersemiotycznego.
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
722 Szkoła podstawowa 7-8, technika pokaz, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW, we współpracy z Koło naukowe WUT Racing
dr inż.
Dominik
Głowacki
student
Kamil
Polowczyk
student
Kamil
Polowczyk
licencjat
Grzegorz
Szuszkiewicz
student
Filip
Czyż
Badania właściwości mechanicznych materiałów i konstrukcji
Zaprezentujemy badania niszczące materiałów konstrukcyjnych o różnych własnościach oraz badania wytrzymałościowe powłok cienkościennych.
 • pon., 2022-09-26 09:00
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
849 Szkoła średnia, historia sztuki warsztat Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr
Kinga
Krawiecka
Czy można malować na wodzie? Plastyka w kreatywnym tonie
Plastyka kształtuje twórcze myślenie dalekie od sztampowych schematów. Proponowaną techniką pracy będzie starodawna japońska technika malarska, a nietypowym podłożem będzie żywioł, jakim jest woda.
Powstałe w ramach lekcji festiwalowych wytwory będą wyjątkowym dopełnieniem Wystawy prac wykonanych przez 80 studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW pt. Jak plastyką sięgnąć… prezentujących tematykę trzech żywiołów: wody, ziemi i powietrza.
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
745 Szkoła średnia, biologia dyskusja, pokaz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr hab. inż.
Dorota
Nowak
Czy wiesz co pijesz? Rzecz o wodach mineralnych, sokach, napojach sportowych, energetykach
Zajęcia oparte o dyskusję dotyczącą rodzajów napojów spożywanych przez młodzież. Aspekty żywieniowe: np. zdolność do nawadniania organizmu, niekorzystne działania.
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa
709 Szkoła podstawowa 7-8, przyroda warsztat Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych SGGW
dr inż.
Szymon
Bijak
Czytając z drzew
Uczestnicy poznają czym jest dendrochronologia, nauczą się jak określać wiek drzew oraz co i jak drzewa przekazują nam na temat warunków, w jakich rosną.
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
896 Szkoła średnia, podstawy przedsiębiorczości warsztat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr
Agnieszka
Wójcik-Czerniawska
Digitalizacja w świecie finansów
Zjawisko digitalizacji w świecie finansów. Co to jest cyfrowy pieniądz, co to jest kryptowaluta i płatności bezgotówkowe?
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
647 Szkoła podstawowa 4-6, fizyka pokaz, wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki UW
dr
Marta
Wacławczyk
Dlaczego tak trudno przewidzieć pogodę?
Prognozowanie pogody wymaga przetwarzania dużej liczby danych ze stacji meteorologicznych oraz danych satelitarnych. Jakie narzędzia w tym pomagają?
dodatkowe informacje znajdują się na stronie https://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
 • pon., 2022-09-26 10:00
 • wt., 2022-09-27 10:00
Stacjonarne
ul. Pasteura 5
02-093 Warszawa
721 Szkoła podstawowa 7-8, technika pokaz, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
prof. dr hab. inż.
Jacek
Szumbarski
mgr inż.
Grzegorz
Gruszczyński
mgr inż.
Stanisław
Gradolewski
Dlaczego żaglówka płynie pod wiatr?
Omówienie oraz pokaz powstawania sił aerodynamicznych na różnych obiektach w tunelu aerodynamicznym i hydrodynamicznym. Wyjaśnienie, dlaczego żaglówką możemy płynąć pod wiatr.
 • pon., 2022-09-26 10:00
 • wt., 2022-09-27 10:00
Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
820 Szkoła średnia, fizyka warsztat, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
dr
Piotr
Chmielewski
mgr inż.
Maciej
Szymański
Fuzor – eksperyment „w praktyce”
Prowadzący wyjaśnią, co to jest plazma i jakie eksperymenty prowadzone są w urządzeniach fuzyjnych oraz zaprezentują i zaangażują uczniów w pomiary eksperymentalne na przykładzie urządzenia fuzor.
Pomiary i obróbka danych będzie się odbywała w podgrupach 10-osobowych. W ramach pojedynczych warsztatów przewidziane są trzy podgrupy. Każdej podgrupie zostaną zapewnione przybory do wykonania pomiarów: notatnik, przybory do pisania, ołówek, gumka, linijka.
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
ul. Hery 23
01-497 Warszawa
618 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza gra edukacyjna, wycieczka naukowa, wykład Instytut Badawczy Leśnictwa
mgr
Marta
Siebyła
Grzyb grzybowi nierówny
Uczniowie podczas lekcji nauczą się rozpoznawania podstawowych gatunków grzybów i stosowania zasad, których należy przestrzegać podczas grzybobrania, żeby uniknąć pomyłki i zatrucia.
zajęcia terenowe - w środku kompleksu leśnego Oprócz zajęć w sali odbędzie się wycieczka poza budynkiem, wymagany jest odpowiedni strój do lasu.
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn
732 Szkoła podstawowa 7-8, wiedza o społeczeństwie warsztat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr
Zuzanna
Świerc
Ile kosztuje zdrowie? - warsztaty z rachunku kosztów w podmiotach leczniczych
Finansowe aspekty organizacji systemu publicznej opieki zdrowotnej pokazane z wykorzystaniem elementów zabawy, gier sytuacyjnych, technik multimedialnych.
 • pon., 2022-09-26 10:00
 • czw., 2022-09-29 10:00
Stacjonarne
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
819 Szkoła średnia, fizyka pokaz, warsztat, wykład Instytut Chemii Fizycznej PAN
dr
Roman
Luboradzki
Jak fizyk i chemik patrzą na świat?
Lekcja z pokazami omawiająca wykorzystanie różnych zjawisk fizycznych [głównie związanych ze światłem] do obserwacji i badania natury.
Aula bez windy, szerokie schody, w przypadku obostrzeń pandemicznych możliwość przyjazdu do szkoły, jednak wtedy potrzebna będzie sala z zaciemnieniem, rzutnikiem i PowerPointem. Aula dostępna dla osób na wózkach.
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
845 Szkoła średnia, historia pokaz Izba Pamięci IPN Strzelecka 8
dr
Marta
Milewska
Jakie tajemnice kryją się w piwnicach w kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8?
Uczestnicy zajęć poznają mroczną historię kamienicy oraz tajemnice znajdujących się w niej piwnic. W trakcie zajęć będzie można zobaczyć zachowane w nienaruszonym stanie inskrypcje.
 • pon., 2022-09-26 10:00
 • wt., 2022-09-27 10:00
 • śr., 2022-09-28 10:00
Stacjonarne
ul. Strzelecka 8
03-433 Warszawa
882 Szkoła średnia, język polski warsztat Instytut Psychologii PAN
dr
Dominika
Wiśniewska
Język migowy jako genialny sposób wpływu na odbiorcę
Porozumiewamy się bez dźwięków. Czy emocje w języku i emocje w języku migowym są tak samo wyrażane? Jak kontekst mimiczny wpływa na siłę przekazu? Czy można przekazać wiadomość nie używając słów.
 • pon., 2022-09-26 10:00
Online
749 Szkoła średnia, biologia wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
płk lek.
Dariusz
Rękawik
Komorą na Mount Everest. Komory Niskich Ciśnień
Podczas tej lekcji uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat zmian ciśnienia barometrycznego wraz ze wzrostem wysokości n.p.m., oraz z towarzyszącymi zmianami innych parametrów.
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
ul. Krasińskiego 54/56
01-755 Warszawa
831 Szkoła średnia, geografia warsztat Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
licencjat
Natalia
Tomczak
licencjat
Joanna
Jędrzejewska
Pan(i)
Samuel
Turosz
dr
Wojciech
Pokojski
Krok ad Futurum – poznaj zawody przyszłości!
Podczas warsztatów omówione zostaną obecne megatrendy oraz zawody przyszłości. W trakcie gry uczestnicy będą mogli poznać swoje predyspozycje, które są cenne w kontekście ich zawodowej przyszłości.
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
918 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie gra edukacyjna Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii UWPracownia Gier Szkoleniowych
prof. dr hab.
Monika
Kostera
dr
Joanna
Średnicka
Lekcja współdziałania
W Polsce istnieje wiele kursów przygotowujących do działań przedsiębiorczych i konkurencji – ale zbyt mało okazji by uczyć współdziałania, które jest coraz ważniejsze. Socjologia zaprasza!
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
ul. Karowa 18
00-324 Warszawa
704 Szkoła podstawowa 7-8, matematyka gra edukacyjna, wykład Instytut Matematyczny PAN
dr
Iryna
Yehorchenko
Matematyczne triki
Pokażę kilka trików matematycznych - niektóre z nich mogą się sprawdzić tylko w przypadku małych dzieci, a niektóre mogą być wyzwaniem nawet dla dorosłych.
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa
751 Szkoła średnia, biologia wykład Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
dr
Mikołaj
Cup
Metody badania ultrastruktury komórek
Poznaj współczesne metody obserwacji mikroskopowych (mikroskopia konfokalna, holograficzna, elektronowa) oraz cytometrię przepływową. Dowiedz się, w jaki sposób bada się poszczególne składniki komórek
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
ul. Trojdena 4
02-109 Warszawa
616 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza warsztat Muzeum i Instytut Zoologii PAN
dr
Dominika
Mierzwa-Szymkowiak
dr
Magdalena
Kowalewska-Groszkowska
Miniatury i giganci w świecie ślimaków
Jakie są największe i najmniejsze ślimaki Polski? Jak je rozpoznać i gdzie można spotkać? Czy muszla chroni ślimaki przed atakami naturalnych wrogów? Jaka jest rola ślimaków w przyrodzie?
Lekcje odbywają się w szkole, która zamawia lekcję.
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne w szkole
795 Szkoła średnia, chemia wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii UW
dr
Marcin
Strawski
Na tropie tajemnicy masy atomowej
Węgiel – 12,11 u, tlen – 15,999 u, chlor – 35,45 u. Wyjaśnimy co jest nie tak z tą masą atomową. I jak w ogóle chemicy ją mierzą.
Wykład dostępny jest dla 3 klas
 • pon., 2022-09-26 10:00
 • wt., 2022-09-27 10:00
 • śr., 2022-09-28 10:00
Stacjonarne
Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
753 Szkoła średnia, biologia warsztat Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Nanobiotechnologii SGGWMiędzywydziałowe Koło Naukowe Nanobiotechnologii SGGW
dr
Malwina
Sosnowska
dr hab.
Sławomir
Jaworski
mgr inż.
Agata
Lange
mgr inż.
Michał
Pruchniewski
mgr inż.
Katarzyna
Zawadzka
mgr inż.
Barbara
Wójcik
mgr
Wiktoria
Frączek
Nanobiotechnologia, czyli nanocząsteczki w służbie człowieka
Opowiemy o nanocząstkach i ich zastosowaniu, podczas warsztatów poznacie ekologiczne metody wytwarzania nanocząstek oraz badania ich właściwości antybakteryjnych w hodowli mikrobiologicznej.
Godzina zajęć może zostać zmieniona żeby dostosować się do "dzwonków" w szkole.
 • pon., 2022-09-26 10:00
 • wt., 2022-09-27 12:00
Stacjonarne
ul. Jana Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
675 Szkoła podstawowa 7-8, biologia warsztat Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii UW
dr
Karolina
Jaworska
dr hab.
Adrianna
Raczkowska
doktorantka
Patrycja
Gomza
Paula
Rożen
Nie takie mikroby straszne jak je malują… Drobnoustroje w przemyśle
Zwykliśmy myśleć o drobnoustrojach jako zarazkach powodujących choroby, zapominamy natomiast o ich pozytywnym obliczu. Na zajęciach skupimy się na możliwościach wykorzystania bakterii w przemyśle.
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
752 Szkoła średnia, biologia wykład Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab.
Anna
Badowska-Kozakiewicz
Nowotwory złośliwe – jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych
Wykład poświęcony będzie profilaktyce chorób nowotworowych oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych terapii w onkologii.
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
Żwirki i Wigury 63
02-091 Warszawa
615 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza gra edukacyjna, warsztat Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii UWKatedra Tektoniki i Kartografii Geologicznej UW
mgr
Justyna
Justyna-Grygo
Od kamyczka do mapy
Warsztaty kartograficzne dla młodych geologów, pragnących dokumentować swoje odkrycia, połączone z grami edukacyjnymi, utrwalającymi pojęcia poznane podczas zajęć.
 • pon., 2022-09-26 09:00
 • pon., 2022-09-26 10:00
 • wt., 2022-09-27 09:00
 • wt., 2022-09-27 10:00
 • śr., 2022-09-28 09:00
 • śr., 2022-09-28 10:00
 • czw., 2022-09-29 09:00
 • czw., 2022-09-29 10:00
 • pt., 2022-09-30 09:00
 • pt., 2022-09-30 10:00
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
921 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie wykład Collegium Civitas
Pan(i)
Grzegorz
Kosson
Odkryj swoją motywację
Czy wiesz, że każdy ma osobistą motywację, tak unikalną jak kod DNA? Odkryj to, co daje Ci życie i co je odbiera. Zrób pierwszy krok do zrozumienia siebie.
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki
744 Szkoła średnia, biologia warsztat, wykład, zwiedzanie laboratorium lub pracowni Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
mgr
Ewelina
Złotkowska
mgr
Anna
Wlazło
PCR – wszechpotężna reakcja, niezbędna w każdym laboratorium
Po co komu molekularna kserokopiarka? Od poznawania genów i majstrowania w kodzie genetycznym, do wykrywania wirusów i GMO. Uczestnicy poznają i samodzielnie wykonają PCR i elektroforezę.
 • pon., 2022-09-26 10:00
 • pon., 2022-09-26 13:00
 • wt., 2022-09-27 10:00
 • śr., 2022-09-28 10:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
740 Szkoła średnia, biologia warsztat Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych SGGW
prof. dr hab.
Jerzy
Borowski
dr inż.
Adam
Byk
Tech.
Tomasz
Gazurek
dr hab.
Tomasz
Mokrzycki
Preparowanie i etykietowanie owadów
Warsztaty dające możliwość poznania entomofauny, uczące preparowania i etykietowania owadów, poszerzające wiedzę na temat ochrony środowiska.
 • pon., 2022-09-26 10:00
 • pon., 2022-09-26 12:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
621 Szkoła podstawowa 1-3, edukacja przyrodnicza pokaz, warsztat Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr
Joanna
Plenzler
mgr
Małgorzata
Rogala
mgr
Aleksandra
Woltyńska
Przygoda z Antarktyczną Przyrodą
Szukasz przygody? Wołają cię nieznane wody? Chcesz zobaczyć pingwina? Zapraszamy do nas, nie zrzednie Ci mina! Naukowcy pokażą Wam niesamowity Świat pięknej Antarktyki, z którym są za pan brat.
 • pon., 2022-09-26 10:00
 • pon., 2022-09-26 11:00
Stacjonarne
ul. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
678 Szkoła podstawowa 7-8, chemia warsztat Centrum Nauki Kopernik
Aleksandra
Wróblewska
Ropa naftowa – paliwo przeszłości? /Tajemnice gleby
Jak zbudować silnik spalinowy? Do czego służy ropa naftowa i jakie są plusy i minusy jej używania? Dowiesz się tego na zajęciach w Laboratorium chemicznym Kopernika!
 • pon., 2022-09-26 10:00
 • pon., 2022-09-26 12:00
 • wt., 2022-09-27 10:00
 • wt., 2022-09-27 12:00
Stacjonarne
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa
794 Szkoła średnia, chemia warsztat, wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii UW
dr hab.
Piotr
Garbacz
Sekretne życie spinów jądrowych
Wykład poświęcony będzie zagadnieniu magnetyzmu jądrowego oraz jego wykorzystaniu w określaniu struktury cząsteczek, obrazowaniu medycznym oraz informatyce kwantowej.
Wykład dostępny jest dla 2 klas
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
916 Szkoła średnia, wiedza o społeczeństwie warsztat Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji UW
dr
Małgorzata
Dziewanowska
studentka
Magdalena
Stanik
student
Jakub
Księżak
Z rodziną najlepiej na zdjęciach
Warsztaty przybliżą uczniom tematykę prawa rodzinnego, zakresem pokrywając część dotyczącą małżeństwa i relacji rodzinnych. Zajęcia będą prowadzone w formie sprzyjającej zdobywaniu wiedzy.
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa
800 Szkoła średnia, chemia wykład Polskie Towarzystwo Chemiczne we współpracy z Wydziałem Technologii Żywności SGGW
dr
Beata
Dasiewicz
Za co kochamy czekoladę?
Co powoduje, że jedzenie czekolady tak wielu ludziom sprawia przyjemność? Czy to tylko słodki smak, a może coś więcej?
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa
881 Szkoła średnia, język polski warsztat Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki UW
mgr
Agnieszka
Kunda
mgr
Beata
Janicka
„Salon kreatywnego myślenia” – o poezji i malarstwie inaczej
Projekt ma na celu kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, wyjścia poza schemat kultury konwergencyjnej.
Ogród Saski / w przypadku złej pogody: Wydział Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 • pon., 2022-09-26 10:00
Stacjonarne
Ogród Saski, ul. Marszałkowska
00-102 Warszawa

W przypadku złej pogody: Wydział Polonistyki UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
730 Szkoła podstawowa 7-8, wiedza o społeczeństwie wykład Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji UW
dr
Małgorzata
Dziewanowska
Studenci
Mateusz Fedeńczuk, Oleksandra Kniazhevska
Jak to jest być uchodźcą, dobrze? - uchodźcy w Polsce
Celem lekcji jest zwiększenie świadomości uczniów na temat sytuacji uchodźców w Polsce.
 • pon., 2022-09-26 10:30
Stacjonarne
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa

©2022 Festiwal Nauki