Jubileusz Prof. Ireneusza Krzemińskiego

Na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się 26 czerwca uroczystość z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin jednego z najbardziej znanych i cenionych polskich socjologów, prof. Ireneusza Krzemińskiego.

Prof. Ireneusz Krzemiński jest członkiem Rady Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie od roku 2000 i regularnie bierze udział – jako prowadzący, prelegent i wykładowca – w debatach i spotkaniach festiwalowych. W tym roku podczas 23 edycji Festiwalu poprowadzi debatę z okazji 30 rocznicy Okrągłego Stołu.

Prof. Krzemiński ukończył studia socjologiczne na UW w 1972 roku i od tego czasu związany jest naukowo z Instytutem Socjologii warszawskiej Alma Mater.
Przeprowadził szereg ważnych badań socjologicznych dotyczących m.in. problemu ciągłości i zmiany w tradycji kulturowej i społeczeństwa polskiego w czasach kryzysu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się także wokół kwestii antysemityzmu, mniejszości seksualnych i ksenofobii w Polsce współczesnej oraz stereotypów narodowych.

Jest autorem licznych publikacji dotyczących procesów zachodzących w społeczeństwach demokratycznych i aktywnym – nierzadko kontrowersyjnym – komentatorem sytuacji politycznej w naszym kraju.

Wykładał w polskich i zagranicznych uniwersytetach, między innymi w Gdańsku, w Cambridge, Oxfordzie oraz we francuskiej Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales i na amerykańskim Rochester University.

Na początku lat 90. współprowadził także audycje w Radiu Wolna Europa.

Jest członkiem zarządu polskiego PEN-Clubu, publikuje swoje artykuły i analizy m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Przeglądzie Politycznym”, „Tygodniku Powszechnym” czy „Gazecie Wyborczej”.

W roku 2015 został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

©2022 Festiwal Nauki