Program - spotkania

Wyświetlanie 1 - 50 z 290.

Na spotkania festiwalowe jest wstęp wolny.
Przy wybranych wydarzeniach jest informacja, pod jakim adresem można się zapisać, brak takiej informacji oznacza brak zapisów.

Numer: -101
Wykłady na 25-lecie
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Andrzej
Leder
Opis:

Żyjemy bez języka. Ten, którym opisujemy świat ślizga się po powierzchni lawinowo następujących zmian. Nie może uchwycić eksplozji zupełnie nowych sfer rzeczywistości, regresu i zamierania starych, splatania i rozplatania związków i zależności. Ani język tradycyjnych nauk społecznych, ani polityczny dyskurs liberalizmu czy konserwatyzmu, ani lewicowe teorie XX wieku nie pozwalają rozumieć zjawisk, które zaskakują nas swoją gwałtownością, skalą i jednocześnie pozornym brakiem racjonalności. Tak jakbyśmy nagle wpadli w ciąg outlinerów, „czarnych łabędzi” Nassima Taleba, w sposób nieprawdopodobny ułożonych jeden po drugim. Od zamachu na WTC i obrazu samolotów wbijających się w morzu ognia w strukturę wieżowców, od pojawienia się netu  i eksplozji bezpośredniej komunikacji w net wpisanej, przez kryzys 2008 roku i upadek banku, który nie mógł upaść, powrót średniowiecza w Państwie Islamskim – a w Polsce tragedię smoleńską – wreszcie przez katastrofę klimatyczną i pandemię; stale dzieje się coś, co nas absolutnie zaskakuje, co nie ma prawa się zdarzyć.

Prosi się ten proces o zrozumienie, o odrobinę światła, które pozwoli dalej żyć rozumnie. I oczywiście wielu autorów - filozofów, socjologów, ekonomistów, dziennikarzy, pisarzy i amatorów pisania w sieci – próbuje dostarczać diagnoz. Robią to w bardzo różnych językach i na bardzo różnych poziomach opisu. Zwykle te opisy są na siebie wzajemnie ślepe i głuche. Paradoksalnie, najbardziej uniwersalny język jest jednocześnie najbardziej hermetycznym – to język ekonomii. O tym, dlaczego tak jest, spróbuję opowiedzieć w czasie wykładu.

Stacjonarne
Online
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, sala im Brudzińskiego; streaming
Termin:
 • wt., 2021-09-21 18:00
Numer: -100
Wykłady na 25-lecie
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof.
Andrzej
Mencwel
Opis:

 Gawęda o dwóch przymiotnikach

Czy premiera w teatrze jest wydarzeniem „kulturalnym” czy też „kulturowym”?

We współczesnej polszczyźnie używamy obu tych przymiotników, często myląc ich sensy. Wskazuję więc pokrótce różnicę ich zakresów znaczeniowych, genealogię semantyczną oraz konteksty historyczne. A że temat jest jak rzeka, więc spływają różne kwestie poboczne: inteligencja, ludzie kulturalni, cywilizacja itp.

Na koniec staram się ustalić, że oba te przymiotniki są pożyteczne, ale zawsze trzeba dbać o relację ich znaczeń.

Stacjonarne
Nagranie
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Kultury Polskiej, s. 5
Termin:
 • pon., 2021-09-20 18:00
Numer: -99
Wykłady na 25-lecie
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Tomasz
Szapiro
Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, sal im Brudzińskiego
Termin:
 • śr., 2021-09-22 18:00
Numer: -98
Wykłady na 25-lecie
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Paweł
Machcewicz
Opis:

Polityka historyczna jest  w ciągu ostatnich kilkunastu lat jednym z najczęściej używanych pojęć w publicznych debatach i sporach. Warto się zastanowić, co ono właściwie oznacza, jaka jest jego geneza, jak wyglądał stosunek do przeszłości władz państwowych w poprzednich dziesięcioleciach, a nawet stuleciach, kiedy tego terminu jeszcze w ogóle nie znano.  Współcześnie polityka historyczna w Polsce stała się źródłem ostrych konfliktów i społecznych podziałów, a także sztandarem tych sił, które dążą do osłabienia liberalnej demokracji. Czy może być inaczej i czy możliwa jest polityka historyczna akceptująca pluralizm i różnorodność, a jednocześnie wzmacniająca wspólnotę obywatelską i narodową?

Stacjonarne
Nagranie
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski sala im Brudzińskiego
Termin:
 • czw., 2021-09-23 18:00
Numer: -97
Wykłady na 25-lecie
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Zbigniew
Mikołejko
Opis:

 Wykład będzie poświęcony mitologii swojskości, która od kilkuset lat temu pozostaje jednym ze składników polskiej świadomości zbiorowej. W swej postaci zewnętrznej objawia się ona jako sielanka, jako idealizacja wiejskiego, krzepiącego trwania na uboczu i z dala, w istocie jednak jest zamaskowanym mechanizmem autodestrukcji, może nawet kulturowej apokalipsy.

Stacjonarne
Nagranie
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, sala im Brudzińskiego
Termin:
 • pon., 2021-09-27 18:00
Numer: -96
Wykłady na 25-lecie
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Krzysztof M.
Byrski
Opis:

Niezależnie rozwijające się cywilizacje dziś znalazły się w sytuacji umożliwiającej samookreślenie się wobec siebie. W odniesieniu do Europy i Indii ułatwia to ich wspólne indoeuropejskie „DNA”. To DNA „...z pewnością możemy odnaleźć w językach, którymi się posługuje ponad dwa miliardy ludzi. Nie…..możemy uwolnić się od tej schedy jeżeli posługujemy się językiem indo-europejskim. Nie jesteśmy w stanie  zadać pytań ‘gdzie?’, ‘kiedy?’, ‘kto?’ lub ‘jak?’…….albo wyrazić naszych najbardziej podstawowych działań bez częstego odwoływania się do odziedziczonego systemu mowy, w którym nasi językowi przodkowie mieli udział 6000 lat temu.” (Mallory, J.P).

Stacjonarne
Nagranie
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, sala im Brudzińskiego
Termin:
 • śr., 2021-09-29 18:00
Numer: -95
Wykłady na 25-lecie
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Ewa
Czerniawska
Opis:

Węch człowieka był określany jako zmysł o mniejszym znaczeniu. Jednak w związku z pandemią koronawirusa zainteresowanie ludzkim węchem uległo wyraźnemu wzrostowi. W wystąpieniu przedstawiono podstawowe informacje na temat węchu oraz różnic/podobieństw w stosunku do innych zmysłów. Szczególną uwagę poświęcono jego zaburzeniom na skutek urazów i różnych zespołów chorobowych.

Stacjonarne
Nagranie
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, sala im Brudzińskiego
Termin:
 • pon., 2021-10-04 18:00
Numer: -94
Wykłady na 25-lecie
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Magdalena
Środa
Opis:
 
Wykład dotyczyć będzie moralności życia publicznego. Przyjmuję wyraźny podział na moralność prywatną, zawodową i obywatelską i skupiam się na tej ostatniej. Analizuję wartości i normy życia publicznego, wskazuję na genezę, a przede wszystkim na konieczność obywatelskiej edukacji.
 
Stacjonarne
Nagranie
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, Sala im. Brudzińskiego
Termin:
 • wt., 2021-10-05 18:00
Numer: -93
Wykłady na 25-lecie
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Grażyna
Borkowska
Opis:

Presupozycje to termin lingwistyczny, oznaczający nieprzywołane wprost, ale konieczne tło, które usensownia wypowiedź. Kiedy mówi się: król Francji jest łysy, to przyjmujemy, że Francja jest monarchią. Kiedy w powieści dziewiętnastowiecznej mówi się o potrzebie pracy, racjonalnej gospodarce, dobru wspólnym, a nawet dobroczynności – to dla zrozumienia tych haseł nie wystarczy refleksja etyczna, można zasadnie przyjąć, że chodzi o coś więcej – o nawiązanie (świadome lub nie)  do dziewiętnastowiecznych  teorii ekonomicznych – Adama Smitha, Davida Ricarda, Jeana-Baptiste’a Saya i Simonda de Sismondiego.

Nagranie
Termin:
 • czw., 2021-10-07 18:00
Numer: -92
Wykłady na 25-lecie
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Michał
Różyczka
Opis:

Stała Hubble'a jest jednym z fundamentalnych parametrów kosmologicznych opisujących Wszechświat i jego przyszłość. Po raz pierwszy wyznaczył ją niemal sto lat temu amerykański astronom Edwin Hubble, otrzymując wartość kilkakrotnie większą od przyjmowanej obecnie. Wykład omawia historię jej pomiarów i przedstawia związane z nimi problemy. Utrzymująca się kilkuprocentowa rozbieżność między wynikami pomiarów prowadzonych różnymi metodami urosła ostatnio do rangi jednego z najpoważniejszych problemów astronomii. Znaczący udział w jego rozwiązywaniu mają astronomowie polscy.

Nagranie
Termin:
 • sob., 2021-10-09 18:00
Numer: -91
Wykłady na 25-lecie
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Wojciech
Pisula
Opis:

Ciekawość jest zjawiskiem niejednorodnym. W zachowaniu człowieka pełni kluczową rolę w jego przystosowywaniu się do zmiennych warunków otoczenia. Czy zwierzęta współdzielą te mechanizmy i w jakim stopniu? W przedstawionych badaniach zaprezentuję jeden ze sposobów analizy tego zagadnienia.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, Sala Lustrzana
Termin:
 • pon., 2021-10-11 18:00
Numer: -90
Wykłady na 25-lecie
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Andrzej
Friszke
Stacjonarne
Nagranie
ul. Nowy Swiat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, Sala Lustrzana
Termin:
 • wt., 2021-10-12 18:00
Numer: -89
Wykłady na 25-lecie
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof. dr hab. n. med.
Zbigniew
Gaciong
Opis:

Często słyszymy, że już niedługo 100 lat życia nie będzie niczym nadzwyczajnym. Czy rzeczywiście żyjemy coraz dłużej, czy po prostu lepiej leczymy choroby?  Czy można określić długość życia człowieka? Od czego zależy – genów czy tego jak żyjemy? Czy znajdziemy lek na wydłużenie życia?

 

Stacjonarne
Nagranie
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, Sala Lustrzana
Termin:
 • śr., 2021-10-13 18:00
Numer: 1
Debaty główne
dyskusja
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof.
Marcin
Kacperczyk
prof.
Olga
Kiuila
dr hab.
Piotr
Makowski
dr
Łukasz
Pomorski
Łukasz
Tarnawa (wprowadzenie do debaty)
Katarzyna
Kacperczyk (prowadzenie)
Opis:

Wielu przekonuje nas, byśmy żyli ekologicznie, inwestowali w odpowiedzialne środowiskowo technologie i zmniejszali swój ślad w zużywaniu zasobów naturalnych. Na taki postulat często pada odpowiedź, że zielone jest kosztowne lub mniej rentowne, a więc mniej atrakcyjne albo wręcz niemożliwe. A mimo to zmiana następuje – inwestorzy uwzględniają w portfelach zielone i jednocześnie mniej rentowne aktywa finansowe, a gospodarstwa domowe zmieniają wzorce konsumpcji, zastępując tańsze produkty droższymi, ale za to przyjaznymi środowisku. Robimy to wbrew swoim interesom? Z nagła stajemy się bardziej odpowiedzialni i poświęcamy się dla przyszłych pokoleń? Czy też stary dobry homo oeconomicus ma powody, by „grać w zielone”, gdyż korzysta na czynieniu dobra? W debacie spytamy, czy idący w zielone są po prostu świętsi od ogółu? Czy istnieje ekonomia zieloności? Czy i jak można zracjonalizować przyjazne środowisku wybory konsumentów, firm i inwestorów? Czy dzięki temu głębszemu zrozumieniu mamy lepsze pomysły na przyśpieszenie zmiany niż tylko namowy, subsydia podatkowe lub dotacje? Czy Ziemia doczeka się przyjaźni ze strony homo oeconomicusa?

Stacjonarne
Online
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula starej BUW, streaming
Termin:
 • pt., 2021-09-17 18:00
Numer: 2
Debaty główne
dyskusja
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof.
Krystyna
Skarżyńska
prof.
Michał
Kopczyński
dr
Katarzyna
Pękacka-Falkowska
prof.
Ireneusz
Krzemiński
Opis:

Debata będzie dotyczyła skutków, jakie wywierają na ludzi wielkie epidemie.  Dotyczy to zarówno poszczególnych osób, jak i społeczeństw. Chcemy spojrzeć na epidemie/pandemie w perspektywie historycznej i na tym tle zobaczyć, jakie są skutki obecnej pandemii koronawirusa, jakie zjawiska na ogół wywołują epidemie, a jakie są specyficzne dla obecnej pandemii. Wiadomo na pewno, że epidemie powodują zanik, albo swoiste uśpienie więzi społecznych, wywołują konflikty społeczne, do których prowadzą choroby, przekształcenia ekonomiczne związane z samą chorobą i jej następstwami, zmieniają zasady dystrybucji zasobów ekonomicznych, nie mówiąc już o psychicznych skutkach dla różnych osób. W naszych czasach niezwykle ważne są sprawy związane z działaniem służby zdrowia i relacjami między medycyną i inżynierią biomedyczną a polityką społeczną, czyli – decyzjami polityków. Zaprosiliśmy do debaty z jednej strony historyków, z drugiej – uczoną z dziedziny psychologii społecznej, która sama przeprowadziła badania na ten temat w ub. roku. Otwiera to szerokie pole do debaty, którą wyznaczają perspektywy: historyczna, socjologiczna, psychologiczna, medyczna, ale też ekonomiczna i polityczna.

Stacjonarne
Nagranie
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula starej BUW, nagranie
Termin:
 • sob., 2021-09-18 17:00
Numer: 3
Debaty główne
dyskusja
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof.
Kate
Adamala
dr
Anna
Fogtman
prof.
Paweł
Golik
prof.
Andrzej
Pohorille
prof.
Magdalena
Fikus (prowadzenie)
prof.
Bogdan
Lesyng
Opis:

Jakie są cechy charakterystyczne życia na Ziemi i co zdecydowało o możliwości jego zaistnienia?  Jak tworzy się prototypy syntetycznych modeli komórkowych i co mogą one powiedzieć o możliwościach dalszego rozwoju życia i prawdopodobnych granicach, w jakich  może ono istnieć?  Jak wyglądają projekty poszukiwania życia poza Ziemią oraz jakie są możliwości ludzkiej eksploracji kosmosu poza naszą planetą?

Online
Termin:
 • ndz., 2021-09-19 17:00
Numer: 4
Debaty główne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof.
Paweł
Rodak
prof.
Dariusz
Stola
dr hab.
Dobrochna
Kałwa
prof.
Adam
Leszczyński
dr hab.
Kacper
Pobłocki
prof.
Tomasz
Wiślicz
Opis:

W ostatnim czasie ukazało się kilka książek o „ludowej historii Polski”, które szybko przyciągnęły uwagę wielu czytelników i stały się przedmiotem dużej liczby omówień w mediach. W naszej debacie będziemy pytać o to, czym jest ludowa historii Polski:  co ją wyróżnia na tle innych nurtów historiografii i co nowego wnosi do naszej wiedzy o przeszłości? Czy jest kontrhistorią pisaną przeciwko dotychczasowej historiografii, czy też jej uzupełnieniem? Czy przedstawia dzieje ludu w Polsce (i kto do tego ludu należał), czy też dzieje Polski pisane z perspektywy warstw ludowych? Spytamy także, jakie są jej mocne i słabe strony, oraz dlaczego tak szybko zyskała popularność.

Stacjonarne
Nagranie
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
aula starej BUW, nagranie
Termin:
 • pt., 2021-09-24 18:00
Numer: 5
Debaty główne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof.
Jarosław
Arabas (prowadzenie)
dr inż.
Mariusz
Kamola
prof.
Ewa
Niewiadomska-Szynkiewicz
prof.
Krzysztof
Meissner
Opis:

30 lat temu przez łącze TCP/IP wysłany został pierwszy e-mail w Polsce. Od tego wydarzenia minęło w sumie niewiele czasu, ale dzisiaj  trudno sobie wyobrazić rzeczywistość bez internetu. Innowacja techniczna, jaką była sieć internet, pociągnęła za sobą powstanie mnóstwa programów użytkowych, których funkcja w istotnej części opiera się na możliwości komunikacji przez sieć. Obecnie to właśnie te programy są utożsamiane z internetem, a sam sposób konstrukcji sieci niespecjalnie zaprząta nasze umysły. W ramach debaty spróbujemywyjasnićć, jak działa sieć , a także zastanowimy się wspólnie, jaki wpływ ma powszechne użycie sieci na życie społeczne. Spróbujemy też przewidzieć kierunki rozwoju internetu.

Stacjonarne
Online
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-926 Warszawa
aula starej BUW, streaming
Termin:
 • sob., 2021-09-25 17:00
Numer: 6
Debaty główne
dyskusja
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof.
Ewa
Bartnik
prof.
Stanisław
Mrówczyński
prof.
Włodzisław
Duch
dr
Stanisław
Bajtlik (prowadzenie)
Opis:

 

„Czy całość to prosta suma części?”

Problem: genetycznie niewiele różnimy się od innych stworzeń. Co zatem sprawia, że jednak wyraźnie się od nich różnimy? Czy nauka może odpowiedzieć na to pytanie? Wydawało się, że jak poznamy nasz DNA i porównamy z DNA bliskich nam gatunków, znajdziemy "geny człowieczeństwa”. No i znajdujemy różnice w pewnych genach związanych z mową, mózgiem itp., ale to nie jest takie proste. Gdyby naprawdę Romulusa i Remusa wychowała wilczyca, to nie założyliby Rzymu, tylko by polowali na zające. Czy istnieje ostra granica pomiędzy ludźmi i innymi stworzeniami? Tak, ale nie znajdziemy jej w naszych genach.

„Sztuczna świadomość, albo czy robot będzie mógł się zakochać?”

 

Problem: Jak można zdefiniować świadomość i czy definicja jest nam potrzebna? Dlaczego jesteśmy świadomi? Gdzie mieści się świadomość i czy mają ją zwierzęta? Czy współczesne badania mózgu i jego modelowanie komputerowe pozwalają zrozumieć, czym jest świadomość i jak powstaje? Czy stworzymy nie tylko sztuczną inteligencję, ale i sztuczną świadomość? Czy robot będzie mógł przeżywać emocje i się zakochać?

„Czy fizyka może się obejść bez eksperymentu?”

 

Problem: Na gruncie współczesnej fizyki pojawiły się teorie, których weryfikacja doświadczalna jest fundamentalnie niemożliwa bądź nieosiągalna w obrębie wyobrażalnych technologii. Ogłoszono więc nadejście postempirycznej fizyki. Czy to wciąż fizyka, czy tylko jałowe spekulacje? A może metoda naukowa wymaga rozszerzenia?

 

 

Stacjonarne
Online
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula starej BUW, streaming
Termin:
 • ndz., 2021-09-26 17:00
Numer: 7
Wydarzenia specjalne
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof.
Andrzej
Mencwel
Opis:

 Gawęda o dwóch przymiotnikach

Czy premiera w teatrze jest wydarzeniem „kulturalnym” czy też „kulturowym”?

We współczesnej polszczyźnie używamy obu tych przymiotników, często myląc ich sensy. Wskazuję więc pokrótce różnicę ich zakresów znaczeniowych, genealogię semantyczną oraz konteksty historyczne. A że temat jest jak rzeka, więc spływają różne kwestie poboczne: inteligencja, ludzie kulturalni, cywilizacja itp.

Na koniec staram się ustalić, że oba te przymiotniki są pożyteczne, ale zawsze trzeba dbać o relację ich znaczeń.

Stacjonarne
Nagranie
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Kultury Polskiej, s. 5
Termin:
 • pon., 2021-09-20 18:00
Numer: 8
Wydarzenia specjalne
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
dr
Anna
Rosner
Opis:

Naród niech napisze dla siebie konstytucję zbawienną, jasną i rozumną. O konstytucyjnych doświadczeniach Polaków w XVIII i XIX wieku.

Pod koniec  XVIII wieku Polska znalazła się w kręgu rodzącego się konstytucjonalizmu. I choć okres faktycznego obowiązywania pierwszej polskiej  konstytucji był krótki, jest do dziś symbolem reformatorskich i patriotycznych działań. W Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim obcy monarchowie oktrojowali konstytucje. Czy Polacy je zaakceptowali? Czy spełniły nadzieje budowania własnego państwa? O potrzebie konstytucji, o konstytucyjnych nadziejach i rozczarowaniach, o mitach i tradycji konstytucyjnej warto porozmawiać.

 

Stacjonarne
Nagranie
Krakowskie Przedmieście 26/28
02-927 Warszawa
budynek Instytutu Kultury Polskiej, I piętro, sala nr 5
Termin:
 • wt., 2021-09-21 18:00
Numer: 9
Wydarzenia specjalne
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof.
Tomasz
Żukowski
Opis:

Wszyscy znamy przebój Ewy Demarczyk:

Jeno wyjmij mi z tych oczu

szkło bolesne – obraz dni,

które czaszki białe toczy

przez płonące łąki krwi.

Wszyscy też wiemy, o czym to jest. O nas: o wojnie, o Polakach i o powstaniu warszawskim.

Pokolenie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – bo on jest autorem tych słów – przeszło do historii i do legendy. On sam stał się symbolem – młody poeta i żołnierz, który oddał życie w pierwszych dniach powstania 1944 roku.

A jednak nie o wszystkim chcemy wiedzieć.

Miłosz tak pisał o Baczyńskim: „musiał być doskonale świadomy, że miejsce jego w getcie (…). Spadkobierca polskiej poezji romantycznej (…) z pełną świadomością składał z siebie ofiarę ojczyźnie, wiedząc zarazem, że ta ojczyzna go nie chce”. Pod wierszem, który śpiewała Demarczyk, widnieje data 15 czerwca 1943. O godzinie „W” nikt w tym czasie nie myślał, za to nad Warszawą jeszcze niedawno unosił się gęsty dym z płonącego getta.

Ojczyzna nie wsłuchiwała się w poezję Baczyńskiego, kiedy ta mówiła o Żydach. Podobnie było z Tadeuszem Różewiczem, przedstawicielem tego samego pokolenia. Na ile jesteśmy gotowi usłyszeć głos, który z centrum polskiej tradycji narodowej mówi o tragedii gett? Wygląda na to, że nie chcemy opowieści, w której los AK-owskiej młodzieży sąsiaduje i łączy się z losem polskich Żydów. To połączenie zmusza do myślenia o rzeczach, o których wolimy nie myśleć: o antysemityzmie i wykluczeniu.

Pokolenie Kolumbów to dla nas narodowa legenda. Tymczasem K.K. Baczyński i T. Różewicz – kojarzeni z AK-owską młodzieżą lat wojny – byli według ustaw norymberskich Żydami. Co to znaczyło dla nich i ich poezji?

Stacjonarne
Nagranie
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Kultury Polskiej, s. 5
Termin:
 • śr., 2021-09-22 18:00
Numer: 10
Wydarzenia specjalne
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
dr
Łukasz
Lamża
Opis:

Inżynieria genetyczna, epidemiologia, prawo międzynarodowe i astronautyka: czy jest na świecie ktokolwiek, kto może nazwać się ekspertem w każdej z tych dziedzin? A jednak dzień po dniu cała Polska i świat żyją zagadnieniami, których dogłębne zrozumienie wymagałoby dekad wytężonej pracy w tego typu trudnych dyscyplinach. Ba, jesteśmy zachęcani do posiadania wyrazistego, ostrego zdania na każdy z tych tematów. Jak najlepiej walczyć z pandemią? Jaką metodą można obniżyć emisje dwutlenku węgla? Jaki jest status prawny nieopublikowanego w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Jaka jest płeć osoby z wrodzonym zespołem niewrażliwości na androgeny? Ktokolwiek zawaha się publicznie w którejkolwiek z tych kwestii, ten ryzykuje, że zostanie uznany za "jednego z tych". Tymczasem nikt z nas nie ma możliwości zadowalającego zrozumienia choćby połowy tych tematów - pozostaje więc zaufanie do autorytetów. A może po prostu powinniśmy pogodzić się z własnym poczuciem niewiedzy i nauczyć się żyć z poczuciem niepewności?

Stacjonarne
Nagranie
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Kultury Polskiej, s. 5
Termin:
 • czw., 2021-09-23 18:00
Numer: 11
Wydarzenia specjalne
Nauki fizyczne
dyskusja
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
dr
Anna
Łosiak
red.
Przemysław
Berg
Opis:

Mars jest najlepiej poznanym pozaziemskim ciałem kosmicznym. Przez ostatnie 25 lat do Marsa lub na Marsa skierowaliśmy aż 23 misje. Czego na Marsie szukamy, skoro jest planetą zimną, suchą i jałową? Dzisiaj taki jest, ale kiedyś, kilkaset milionów lat po powstaniu był planetą inną. Z atmosferą i wodą w stanie płynnym, której ślady niegdysiejszej obecności, a nawet obecność pod postacią lodu dzisiaj wykrywamy. A ponieważ w tym czasie Ziemia nie była miejscem sprzyjającym powstaniu życia, wielu znawców Marsa uważa, że życie mogło narodzić się na nim i zostać przyniesione przez meteoryty marsjańskie do nas. Szukamy zatem śladów tego życia. Większość misji marsjańskich to zadanie stawia sobie za ważny, jeśli nie główny cel. Podczas spotkania z dr Anną Łosiak przedstawimy historię Marsa i omówimy obecny stan naszej wiedzy o Czerwonej Planecie. Powiemy też, dlaczego wciąż nie udaje się znaleźć śladów życia na niej.

Spotkanie pod patronatem tygodnika "Polityka"
Stacjonarne
Online
ul. Słupecka 6
Warszawa
redakcja tygodnika "Polityka", streaming
Termin:
 • śr., 2021-09-22 18:00
Numer: 12
Spotkania całodniowe
pokaz, warsztat
Organizator: Wydział Chemii UW
Wykonawcy:
dr
Agata
Kowalczyk
Opis:

Jeśli chcecie przeżyć niesamowitą przygodę pełną kolorów, wybuchów i efektów specjalnych - zapraszamy Was na pokazy „Przygoda z chemią” w ramach Festiwalu Nauki. Przekonacie się, że spotkania z chemią to nie tylko pokazy ciekawych i widowiskowych doświadczeń, ale również niepowtarzalna okazja zabawy w małego chemika - część doświadczeń będziecie mogli wykonać samodzielnie! Zapewnimy Wam niezapomniane wrażenia: na własne oczy zobaczycie wybuch wulkanu, grzyba atomowego, morze ognia i tornado. Zapalicie fajerwerki przy użyciu wody. Zgłębicie tajemnice perfum i dowiecie się, dlaczego bańki mydlane są kolorowe. Posiądziecie tajniki pisania prądem i zamiany „wody” w superlepką ciecz. Poczujecie grozę ruchomych piasków i ryku groźnego niedźwiedzia, ale może uda Wam się oswoić chemiczne świetliki! Zasadzicie chemiczny ogród, zrobicie własne mydełko i będziecie mogli przejrzeć się we własnoręcznie zrobionym lustrze. Mówią, że smoki nie istnieją, ale zapewniamy Was - nasz platynowy smok ma się doskonale i zaprasza wszystkich odważnych na pokaz swoich umiejętności!

Na spotkania wymagana jest rejestracja, która rozpocznie się 20.09.21 na stronie http://www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki-2/ Przewidziana liczba uczestników każdej z grup to 50 osób.
Stacjonarne
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Spotkanie z uczestnikami w holu Gmachu Wydziału Chemii
Termin:
 • sob., 2021-09-25 09:30
 • sob., 2021-09-25 11:30
 • sob., 2021-09-25 13:30
Numer: 13
Spotkania całodniowe
Nauki o Ziemi
gra edukacyjna, konkurs, pokaz, warsztat
Organizator: Muzeum Geologiczne PIG-PIB
Wykonawcy:
mgr
Maria
Andruszkiewicz-Gorzelak
Opis:

Zapraszamy zarówno małych, jak i dużych wielbicieli naszego dinozaura na rodzinny piknik popularnonaukowy "Urodziny dinozaura Dyzia". Wśród licznych atrakcji każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Uwaga: Organizatorzy zastrzegają możliwość organizacji imprezy wyłącznie w formie on-line w przypadku zwiększonej liczby zachorowań.

Stacjonarne
Online
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
Termin:
 • ndz., 2021-09-26 10:00
Numer: 14
Spotkania całodniowe
Nauki techniczne
warsztat
Organizator: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW, we współpracy z Fundacja "Smyki na start"
Wykonawcy:
mgr inż.
Krzysztof
Drabarek
mgr inż.
Robert
Naumiuk
Opis:

Odwiedzający hangar lotniczy Wydziału MEiL PW będą mogli wziąć udział w warsztatach budowy latającego modelu szybowca PW-5 Smyk. Warsztaty polegają na samodzielnym złożeniu na miejscu modelu szybowca PW-5 Smyk z pianki depron. Po pomyślnym oblocie modelu wydawany będzie imienny certyfikat uczestnictwa w warsztatach, który zawiera opis i historię powstania szybowca. Uczestnicy budują swoje modele w miejscu, gdzie powstał szybowiec PW-5 Smyk, zwycięzca konkursu Międzynarodowej Federacji Lotniczej na szybowiec Klasy Światowej.

Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Warsztaty odbywają się w hangarze Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW
Termin:
 • sob., 2021-09-25 10:00
 • ndz., 2021-09-26 10:00
Numer: 15
Spotkania całodniowe
Nauki techniczne
warsztat
Organizator: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Wykonawcy:
dr inż.
Maciej
Zasuwa
Opis:

W ramach warsztatów będzie można zapoznać się ze współczesnymi urządzeniami służącymi do treningu pilotów. Zaprezentujemy profesjonalny symulator śmigłowca SW-4 (http://sim.meil.pw.edu.pl) z rzeczywistą kabiną i panoramicznym ekranem sferycznym o średnicy 6 metrów. Będzie też można zapoznać się z symulatorami opartymi o techniki wirtualnej rzeczywistości: usiąść za sterami współczesnego samolotu komunikacyjnego lub we wnętrzu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Specjaliści z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej zapoznają uczestników z zasadami budowy i wykorzystania symulatorów w treningu pilotów.

Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przybycia. Osoby niepełnoletnie mogą latać na symulatorze jedynie w obecności dorosłego opiekuna. Nie mamy możliwości zapewnienia udziału w zajęciach grupom zorganizowanym.
Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Termin:
 • sob., 2021-09-25 10:00
Numer: 16
Spotkania całodniowe
Nauki o Ziemi
gra edukacyjna, konkurs, pokaz, warsztat, wykład, wystawa, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Wydział Geologii UW
Wykonawcy:
dr
Agnieszka
Marcinowska
Opis:

Zapraszamy na wspaniałe spotkanie z geologią. Na wielu warsztatach poznamy tajemnice Ziemi. Dotrzemy do jej jądra, poznamy skały, jakie budują Zimię zarówno w skali makro, jak i oglądając je podmikroskopem. Sprawdzimy, czego nie da się dostrzec w skałach gołym okiem. Wyhodujemy błyskawiczne syntetyczne kryształy i obejrzymy surowce skalne i mineralne jakie sa wydobywane w Polsce. Sprawdzimy, czy sól zawsze jest słona.  Na wykładzie dowiemy się o minerałach, które towarzyszą nam na co dzień i od święta.

Zapraszamy w godz 11 - 15
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Wydział Geologii
Termin:
 • sob., 2021-09-25 11:00
Numer: 17
Spotkania dla dzieci i młodzieży, do lat 8
Nauki techniczne
warsztat
Organizator: Instytut Inżynierii Środowiska SGGW, we współpracy z Katedra Sztuki Krajobrazu
Wykonawcy:
dr inż.
Izabela
Dymitryszyn
mgr
Agata
Jojczyk
dr inż.
Ewa
Kosiacka-Beck
Opis:

W ramach zajęć rozwijamy umiejętność obserwacji i przedstawienia otaczających nas elementów przyrody: ptaków, owadów, kwiatów, zieleni.

Zwracamy uwagę na bogactwo i różnorodność biologiczną w bliskim sąsiedztwie człowieka.

Jako aktywni użytkownicy przestrzeni mamy wpływ na jej stan.  Ze względu na lawinowo zmniejszającą się liczbę owadów zapylających chcemy zwrócić uwagę na ich rolę w ekosystemach.

Warsztaty plastyczne, limit osób: 15, zapisy do 20.09: agata_jojczyk@sggw.edu.pl
Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
budynek 13 ("Blaszak"), sala 14
Termin:
 • sob., 2021-09-25 11:00
Numer: 18
Spotkania dla dzieci i młodzieży, do lat 15
Nauki humanistyczne
gra edukacyjna
Organizator: Wydział Polonistyki UW, we współpracy z Fundacja Języka Polskiego
Wykonawcy:
dr
Magdalena
Wanot-Miśtura
Opis:

Wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić, a przede wszystkim rozwinąć swoją wiedzę o języku polskim, zapraszamy do udziału w naszej grze. Zaproponujemy zagadki, szyfry i rebusy, w których zaszyte będą ciekawostki o historii i pochodzeniu słów, sięgniemy po słownictwo gwarowe i środowiskowe (np. młodzieżowe), przyjrzymy się najnowszym polskim wyrazom, pobawimy się przysłowiami i cytatami, zajrzymy do językowej kuchni. Nie zabraknie ponadto buszowania w książkach, a także nawiązań do języka i historii Warszawy.
Uczestnicy mogą startować w grze indywidualnie lub w drużynach. Mile widziane rodziny z dziećmi.

Wiek uczestników: co najmniej 7 lat. W grze może wziąć udział maksymalnie 40 osób.
Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Kampus Główny UW, zbiórka przed Wydziałem Polonistyki UW
Termin:
 • sob., 2021-09-18 11:00
Numer: 19
Spotkania dla dzieci i młodzieży, do lat 8
Nauki chemiczne
warsztat
Organizator: Wydział Chemii UW
Wykonawcy:
dr
Magdalena
Osial
Opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczniowie poznają prawa panujące w przyrodzie przez wykonywanie prostych i bezpiecznych eksperymentów fizyko-chemicznych. Dowiedzą się, czym jest ciśnienie, wyporność, jakie są stany skupienia, czym są pierwiastki i cząsteczki, lepkość, gęstość i wiele innych. Uczestnicy będą mieli okazję poznać chemię zapachów i mydła. Na zajęciach wykonamy wspólnie kosmetyki.

Uczniowie samodzielnie wykonują doświadczenia, pracując w zespołach, ucząc się nie tylko przedmiotów ścisłych, ale także współpracy.

Wymagana rejestracja (maks. 4 osoby na jedną rejestrację). Zapisy przez e-mail: manufaktura@osial.pl od 13.09.21 Tylko zgłoszenia indywidualne, w zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, liczbę osób , preferowany termin. Nie przyjmujemy zgłoszeń grup zorganizowanych. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę, formularz: http://www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki-2/
Stacjonarne
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Sala 104, poziom -1
Termin:
 • wt., 2021-09-21 17:30
 • śr., 2021-09-22 17:30
 • czw., 2021-09-23 17:30
Numer: 20
Spotkania dla dzieci i młodzieży, do lat 15
Nauki biologiczne
warsztat
Organizator: Instytut Slawistyki PAN
Wykonawcy:
dr
Iwa
Kołodziejska
Opis:

Podczas warsztatów-spaceru inspirowanych kilkuletnimi badaniami relacji łączących ludzi i rośliny na Podolu wschodnim, poznamy rośliny zajmujące ważne miejsce w spiżarniach i domowych apteczkach mieszkańców środkowej Ukrainy. Na wiślanej skarpie odnajdziemy niektóre ze zbieranych na Podolu roślin, a spotkanie z nimi będzie pretekstem do poznania ich ludzko-roślinnych historii. Wiele spośród roślin spontanicznie pojawiających się na warszawskich trawnikach, a także sadzonych przy ulicach i w parkach, ma interesujące powiązania globalne, które wpływają na ich lokalne funkcjonowanie i interakcje z ludźmi. Postaramy się przyjrzeć tym relacjom z różnych perspektyw, starając się zobaczyć otaczającą nas zieleń w nowym świetle. Spacer umożliwi przyjrzenie się z bliska ciernistym robiniom pospolitym i niesłychanie wytrzymałemu rdestowi ptasiemu, błyszczącym owocom dzikiego bzu czarnego i niepozornej babce większej oraz wielu innym roślinom ważnym dla etnobotanicznych eksploracji środkowej Ukrainy. 

 

Spotkanie na skarpie przy wejściu do IS PAN ul. Bartoszewicza 1B
Termin:
 • sob., 2021-09-25 10:00
Numer: 21
Spotkania dla dzieci i młodzieży, do lat 15
Nauki społeczne
warsztat, wykład
Organizator: Wydział Psychologii UW
Wykonawcy:
dr
Oliwia
Maciantowicz
Opis:

Prawdopodobnie każdy z nas zna osobę narcystyczną. Na spotkaniu dowiesz się, jaka jest historia narcyzmu, a także co współczesna psychologia mówi o narcyzmie.

Online
Termin:
 • sob., 2021-09-25 11:00
Numer: 22
Spotkania dla dzieci i młodzieży, do lat 15
Nauki o Ziemi
warsztat
Organizator: PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Roksana
Maćkowska
mgr
Krzysztof
Maliszewski
mgr
Adam
Pieliński
Opis:

Warsztaty proponowane przez PAN Muzeum Ziemi w Warszawie przeznaczone są dla uczniów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z właściwościami, sposobami poszukiwania oraz najważniejszymi, prostymi technikami rozpoznawania minerałów. To doskonała okazja do pogłębienia wiedzy z zakresu geografii.

Zajęcia składają się z trzech części. Pierwsza z nich to wykład, podczas którego omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z mineralogią, takie jak właściwości minerałów (barwa, twardość, pokrój, łupliwość itp.), występowanie, zastosowanie i sposoby ich rozpoznawania. Podczas drugiej części uczniowie będą samodzielnie rozpoznawać minerały. Każdy z uczestników dostanie do identyfikacji zestaw okazów i na podstawie wskazówek uzyskanych podczas wykładu będzie mógł przeprowadzić proste testy właściwości, które doprowadzą do poznania nazwy badanego minerału. Trzecia część polegać będzie na poszukiwaniu skarbów. W zależności od pogody możliwe będzie albo płukanie złota w ogrodzie przed Muzeum Ziemi, albo poszukiwanie minerałów w pojemnikach z piaskiem. Wypłukiwanie drobinek kruszcu odbywać się będzie starą, traperską metodą, czyli poprzez przemywanie piasku przy użyciu specjalnej miski. Natomiast poszukiwanie minerałów w piaskownicach polegało będzie na przesiewaniu piasku przez sitka. Każdy znaleziony okaz uczestnik będzie mógł zabrać do domu.

Zapisy od 13 IX: rmackowska@mz.pan.pl
Stacjonarne
Al. Na Skarpie 27
00-488 Warszawa
Termin:
 • wt., 2021-09-21 15:00
 • śr., 2021-09-22 15:00
 • czw., 2021-09-23 15:00
 • pt., 2021-09-24 15:00
Numer: 22
Kluby
Nauki biologiczne
wykład
Organizator: Wydział Biologii UW
Wykonawcy:
dr
Aleksandra
Skawina
Opis:

Małże to wodne filtratory, które niekiedy mogą osiedlać się na innych organizmach - ale przedstawicie dwóch linii ewolucyjnych stali się obligatoryjnymi komensalami a nawet pasożytami innych zwierząt. Jak?
Przedstawiciele morskiej nadrodziny Galeommatoidea, niewielkie małże żyjące w piaszczystym dnie, często są wyspecjalizowanymi komensalami wielu różnych organizmów. Żyją w norach jeżowców, osiadają na karapaksie stawonogów czy w przełyku strzykw. Niektóre z nich weszły na ścieżkę pasożytniczą, odżywiając się tkankami swoich gospodarzy.
Słodkowodne małże z rzędu Unionida, sporej wielkości "skójki", wszystkie bez wyjątku mają dziś larwę, która jest obligatoryjnym pasożytem ryb. Larwa ta przyczepia sie do nabłonka skrzeli, lub skóry tych zwierząt i pobierając składniki odżywcze z tkanek ryby podróżuje z nią, nim przeobrazi się w młodocinego małża. Uważa się, że ten “wynalazek ewolucyjny” usprawnia rozprzestrzenianie się w wodach słodkich i prawdopodobnie musiał istnieć już w środkowej jurze.
W trakcie wykładu przedstawiona zostanie ewolucyjna ścieżka wiodąca od zwierząt wolnożyjących do pasożytniczego trybu życia w tych dwóch liniach ewolucyjnych małżów.

Online
Termin:
 • śr., 2021-09-22 16:00
Numer: 23
Kluby
Nauki biologiczne
wykład
Organizator: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
Wykonawcy:
dr
Marek
Wypych
Opis:

Prokrastynacja, czyli nieracjonalne odkładnie niektórych zadań na później, to problem, który poważnie dotyka około 15% osób. W czasie wykładu przedstawiona zostanie podstawowa wiedza psychologiczna oraz najnowsze odkrycia neurobiologiczne dotyczące podłoża tego zjawiska. Zastanowimy się też, czy wyniki dotychczasowych badań mogą stanowić wskazówki dotyczące tego, jak radzić sobie z prokrastynacją.

Online
Termin:
 • pon., 2021-09-20 17:30
Numer: 24
Kluby
Nauki chemiczne
warsztat
Organizator: Wydział Chemii UW
Wykonawcy:
dr
Agnieszka
Krogul-Sobczak
Opis:

GC to skrót pochodzący od dwóch słów w języku angielskim: Gas Chromatography, czyli chromatografia gazowa, będąca analityczną techniką chromatograficzną.

Wszechstronność układów chromatograficznych spowodowała, że chromatografia stała się techniką analityczną intensywnie wykorzystywaną w celach naukowych, przemysłowych i medycznych. Chromatografia gazowa (GC) jest najczęściej stosowaną metodą do szybkiej analizy złożonych mieszanin związków chemicznych oraz oceny czystości tych związków, m.in. w: przemyśle petrochemicznym – np. do oceny składu chemicznego produkowanej benzyny; w ochronie środowiska - do oceny stopnia zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody; w kryminalistyce - np. do analizy źródła pochodzenia narkotyków na podstawie składu zawartych w nich zanieczyszczeń; kontroli antydopingowej – do wykrywania niedozwolonych substancji we krwi, pocie, moczu i ekstrakcie z włosów sportowców.

 

W trakcie 45-minutowych warsztatów uczestnicy:

•          zdobędą ogólną wiedzę na temat metod chromatograficznych i ich zastosowania w nauce, przemyśle, medycynie;

•          będą mieli możliwość zapoznania się z budową oraz zasadą działania chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID)

•          dokonają analizy jakościowej i ilościowej nieznanego roztworu.

Wymagana rejestracja (maks. 4 osoby na jedną rejestrację). Warsztaty kierowane do młodzieży powyżej 14 lat. Rejestracja e-mail: akrogul@chem.uw.edu.pl od 13.09.21, w zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, liczbę osób , preferowany termin. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę, formularz: http://www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki-2/
Stacjonarne
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Sala 111, parter
Termin:
 • pon., 2021-09-20 15:00
Numer: 25
Kluby
Nauki chemiczne
dyskusja, wystawa
Organizator: Wydział Chemii UW
Wykonawcy:
dr
Agnieszka
Dąbrowska
Opis:

Mikroplastik morski i odpadowe tworzywa sztuczne gromadzą się nie tylko w środowisku naturalnym, lecz „zalewają” przestrzeń medialną, budząc różnorodne emocje. Jak odnaleźć sens wśród sprzecznych opinii? Co wiem, a co jest tylko spekulacją? Co na to nauka? Zapraszam do dyskusji, rozmowy i zadawania pytań. Przedstawione zostanie spojrzenie na plastisferę - naukowe i artystyczne.

Online
adabrowska@chem.uw.edu.pl (Przed spotkaniem można skontaktować się, by wziąć aktywny udział i zaprezentować swoje zdjęcie.)
Termin:
 • pon., 2021-09-20 19:00
Numer: 26
Kluby
Nauki ekonomiczne
pokaz, warsztat
Organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, we współpracy z LabMasters.pl, Koło Naukowe Inwestycji i Finansów WNE UW
Wykonawcy:
mgr
Łukasz
Filipiuk
dr
Przemysław
Kusztelak
Opis:

Opis spotkania:

W otoczeniu biznesowym obserwujemy nieustanny wzrost znaczenia analizy danych. W erze bardzo szybko przyrastającej ilości zbieranych danych, tradycyjne narzędzia i arkusze kalkulacyjne są niewystarczającymi narzędziami do formułowania wniosków i podejmowania odpowiednich akcji. Business Intelligence jest nowym, szybko rozwijającym się obszarem służącym do pracy z danymi (od importu danych, przez przetwarzanie, następnie raportowanie, po tworzenie wizualizacji w formie interaktywnych dashboartów, z których mogą korzystać tysiące użytkowników), który będzie absorbował coraz większą liczbę wykwalifikowanych specjalistów. Tableau jest najbardziej uniwersalnym i wszechstronnym narzędziem z obszaru BI, a jednocześnie jednym z dwóch najczęściej używanych w firmach. Główną dewizą firmy Tableau Software jest łatwość w tworzeniu i intuicyjność w obsłudze. Dlatego praca w Tableau jest tak efektywna i efektowna, a przy tym nie wymaga programowania!

W trakcie spotkania dowiesz się:

✅ Do czego służy oprogramowanie firmy Taleau software,

✅ Jak wygląda praca z programami Tableau Desktop Professional (przetwarzanie i wizualizacja danych) oraz Tableau Online (wersja serwerowa),

✅ Jak w łatwy i intuicyjny sposób tworzyć interaktywne dashboardy, które mogą być odświeżane w czasie rzeczywistym.

Miejsce:

Webinar odbędzie się w formie transmisji live na Facebooku LabMasters. Transmisja zostanie uruchomiona 15 minut przed  startem webinaru. Polub FB LabMasters, aby otrzymać powiadomienie o starcie transmisji: https://www.facebook.com/LabMasters.SzkolimyAnalizujemyDoradzamy

Online
Webinar odbędzie się w formie transmisji live na Facebooku LabMasters. Transmisja zostanie uruchomiona 15 minut przed startem webinaru. Obserwuj profil FB LabMasters by otrzymać powiadomienie o starcie transmisji: https://www.facebook.com/LabMasters.SzkolimyAnalizujemyDoradzamy
Termin:
 • pon., 2021-09-20 18:00
Numer: 27
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wykonawcy:
dr
Piotr
Śliwka
Opis:

Celem wykładu będzie przedstawienie uczestnikom podstawowych pojęć matematyki finansowej: procent prosty, procent składany, renta matematyczna, rata kredytu (część kapitałowa i odsetkowa), RRSO. Na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie wykładu uczestnik powinien znać, rozumieć i rozróżniać podstawowe pojęcia związana z wyznaczaniem raty kredytu (w szczególności jej składowych), oceniać koszt kredytu, analizować oraz potrafić porównać dostępne oferty kredytu, jak również dokonać racjonalnego wyboru spośród dostępnych  na rynku ofert.

Stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Termin:
 • pon., 2021-09-20 17:00
Numer: 28
Kluby
Nauki fizyczne
pokaz, warsztat
Organizator: Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
dr
Józef
Ginter
mgr
Katarzyna
Życieńska
Opis:

Opowiemy o tym, jak odkrycie przez Wilhelma  Roentgena nieznanego wcześniej promieniowania zafascynowało jemu współczesnych i jak przyczyniło się do rozwoju diagnostyki medycznej. Poznamy wpływ promieniowania X na żywe komórki, dowiemy się, jak wykorzystuje się je do leczenia nowotworów i jak chronić się przed jego ewentualnymi zagrożeniami. Zajrzymy do laboratorium fizyki medycznej, gdzie obejrzymy lampę rentgenowską i zmierzymy dawkę energii, którą może zostawiać w ciele różnego rodzaju promieniowanie jonizujące.

Konieczna rejestracja na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Online
Więcej informacji będzie dostępnych po 10 września na stronie: http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/
Termin:
 • pon., 2021-09-20 16:00
Numer: 29
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Wydział Polonistyki UW
Wykonawcy:
dr hab.
Magdalena
Derwojedowa
Opis:

Feminatywy, czyli nazwy żeńskie, w języku polskim (podobnie jak w innych językach słowiańskich) są tworzone systemowo. Ich losy na przestrzeni wieków były zmienne;  od kilku lat zauważalne jest ożywienie w stosowaniu w tekstach feminatywnych nazw pospolitych. Jako jeden z argumentów za posługiwaniem się feminatywami podawana jest ich powszechność w przedwojennej polszczyźnie. Zasobem, który obecnie pozwala śledzić użycia polszczyzny po odzyskaniu niepodległości jest Korpus Dyskursu Parlamentarnego (KDP; https://kdp.nlp.ipipan.waw.pl/).

Zawiera on teksty z posiedzeń plenarnych i innych posiedzeń od roku 1919 do czasów obecnych, umożliwia więc śledzenie zmian językowych na przestrzeni czasu. Jego cenną cechą jest też olbrzymia liczba wypowiedzi mówionych.

Na wstępie scharakteryzuję feminatywy jako klasę wyrazów pochodnych i przedstawię ich użycia w tekstach do początku XX w. Następnie krótko przedstawię metody badań korpusowych. Zasadniczą część wystąpienia poświęcę feminatywom  w KDP; oprócz danych ilościowych, omówię je pod względem budowy, przynależności do pól znaczeniowych, cech gramatycznych typowych połączeń (np. w użyciach adresatywnych i opisowych) i charakterystyki ich użytkowników (płeć, reprezentowana opcja polityczna). Na koniec dane z KDP zestawię z innymi korpusami polszczyzny ostatniego stulecia (Narodowy Korpus Języka Polskiego, MonCo, Chronopress).

Online
Termin:
 • pon., 2021-09-20 17:00
Numer: 30
Kluby
Nauki humanistyczne
zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawcy:
mgr
Łukasz
Ossowski
Opis:

Biblioteka to serce i laboratorium Instytutu Badań Literackich PAN. Znajduje się w niej cenny księgozbiór z zakresu humanistyki. Obejmuje on teksty literackie z XIX i XX wieku, bardzo rzadkie pierwodruki, stare druki oraz rękopisy znanych pisarzy. Każdego dnia w bibliotece spotykają się pracownicy instytutu, naukowcy z całej Polski i z zagranicy, a także studenci, doktoranci, ludzie związani z teatrem i sztuką. W tym szczególnym miejscu nie tylko korzystają ze zbiorów, lecz także dyskutują o najnowszych osiągnięciach naukowych i kulturalnych oraz rozmawiają o obecnie realizowanych grantach badawczych. Zbiory biblioteki są również źródłem inspiracji do kolejnych badań i projektów. Zasoby biblioteki udostępniane są w postaci woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych, a także w formie elektronicznej na platformie www.rcin.org.pl z wolnym i nieograniczonym dostępem, bez konieczności wypożyczania obiektów. Spotkanie ma na celu zaprezentowanie podstawowego warsztatu pracy humanisty. Uczestnicy zwiedzą wnętrza Biblioteki IBL PAN tj. czytelnie, pracownie poszczególnych działów oraz magazyny. Zostanie im przedstawiona historia biblioteki, jej najciekawsze obiekty m.in. znajdujące się w kolekcjach Fundacji Jana Michalskiego i Gabriela Korbuta. W czasie spotkania będzie możliwość zapoznania się z najnowszą publikacją wydaną i opracowaną przez pracowników biblioteki pt. Katalog druków drugiego obiegu w zbiorach Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN, która zawiera opisy wszystkich druków wydanych poza cenzurą, a znajdujących się w zbiorach biblioteki. W dalszej części spotkania zostanie krótko scharakteryzowany projekt realizowany przez bibliotekę razem z innymi instytutami badawczymi pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN). Na koniec uczestnicy zwiedzą najnowsze pomieszczenie biblioteki tj. pracownię digitalizacyjną, w której zostanie przedstawiony proces skanowania oraz umieszczania zeskanowanych obiektów na platformie www.rcin.org.pl.

Zwiedzanie będzie miało charakter ciągły w godzinach od 15.00 do 19.00. Zbiórka kolejnych grup zwiedzających o godzinie 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, Biblioteka IBL PAN, parter.
Termin:
 • pon., 2021-09-20 15:00
Numer: 31
Kluby
Nauki humanistyczne
warsztat
Organizator: Katedra Hungarystyki UW
Wykonawcy:
dr
Damian
Kaleta
Opis:

W trakcie warsztatu pokazane zostaną cechy języka węgierskiego. Słuchacze poznają reguły tworzenia wyrazów i zdań, nauczą się wymowy głosek oraz odkryją logikę w pozornie trudnym języku bratanków.

 

Stacjonarne
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Termin:
 • pon., 2021-09-20 17:00
Numer: 32
Kluby
Nauki humanistyczne
dyskusja, wykład
Organizator: Instytut Anglistyki UW
Wykonawcy:
dr hab.
Marek
Paryż
Opis:

Czy wiesz, że Polakami byli siedemnastowieczny wódz Delawarów Orli Szpon, Czerwone Serce – prawa ręka wodza Tecumseha, oraz przewodnik na Szlaku Kalifornijskim znany pod przydomkiem Wielki Ralf, a bracia Sadowscy odegrali w historii osadnictwa w Kentucky rolę nie mniej doniosłą niż sam Daniel Boone? Na spotkaniu omówione zostaną m.in. opowiadanie Henryka Sienkiewicza „Przez stepy”, powieść Bolesława Zielińskiego Orli Szpon oraz Trylogia o Tecumsehu Longina Jana Okonia.

Zapisy od 13 IX: festiwal.anglistyka@gmail.com
Online
Zapisy od 13 IX: festiwal.anglistyka@gmail.com
Termin:
 • pon., 2021-09-20 16:00
Numer: 33
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Wydział Filozofii UW we współpracy z oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Mieszko
Tałasiewicz
Opis:

Współcześnie w filozofii bada się dwa różne, choć powiązane ze sobą, pojęcia intencjonalności.

Pierwsze ujmuje nakierowanie czegoś na coś czy zwrócenie się ku czemuś. Jest jednym z fundamentalnych pojęć semantyki – teorii opisującej to, w jaki sposób nasze myśli i wyrażenia odnoszą się do przedmiotów, na czym polega „zwrócenie” się myśli i języka do świata, co to znaczy, że nasze słowa są „o czymś”. Wiąże się z pojęciem prawdy, znaczenia – i rzeczywistości.

Drugie pojęcie obejmuje zamiar zrobienia czegoś. Formalnie jest to szczególny przypadek pierwszego rozumienia: zamiar może być rozumiany jako pewien rodzaj nakierowania czegoś (podmiotu działającego) na coś (na cel działania). W praktyce jednak to drugie pojęcie leży u podstaw odrębnej dziedziny filozoficznej: teorii działania. Wiąże się z pojęciem świadomości, celowości - i odpowiedzialności.

Oba pojęcia łączą się z ważnymi zagadnieniami, które prowadzą w głąb fundamentalnych kwestii metafizycznych, epistemologicznych i aksjologicznych, co czyni intencjonalność jednym z najdonioślejszych tematów filozoficznych. Wykład będzie poświęcony prezentacji niektórych spośród tych zagadnień, w szczególności problemu treści i przedmiotu reprezentacji umysłowych z jednej strony (na przykładzie współczesnej teorii plików mentalnych) i problemu intencjonalności grupowej z drugiej strony. Jako ciekawostka przedstawiony zostanie tzw. efekt efektu ubocznego (side-effect effect), zwany też efektem Knobe’a.

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-047 Warszawa
Aula im. Marii Ossowskiej, piętro 1
Termin:
 • pon., 2021-09-20 17:00
Numer: 34
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Wydział Filozofii UW we współpracy z oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Wykonawcy:
prof.
Bogdan
Dziobkowski
Opis:

Zdecydowana większość z nas zgodzi się z twierdzeniem, że Pegazy nie istnieją. Inaczej mówiąc, uznamy, że zdanie „Pegaz nie istnieje” jest zdaniem prawdziwym. Powstaje tu jednak pewien problem. Jeżeli Pegazów nie ma, to tym samym słowo „Pegaz” nie odnosi się do żadnego obiektu. Jak w takim razie zdanie, które zawiera w podmiocie ten termin może być prawdziwe? Skoro Pegazy nie istnieją, w jaki sposób możemy orzec o nich, że nie istnieją? Willard Van Orman Quine problem ten – towarzyszący filozofom od czasów Platona – nazwał „zagadką niebytu”. Wydaje się, że niebyt w jakimś sensie musi być, bo inaczej powiedzenie, że go nie ma byłoby nonsensem. Celem wystąpienia jest analiza kilku klasycznych rozwiązań tego problemu. Zastanowimy się, czy Pegazom, mięsożernym krowom, obecnemu królowi Polski, okrągłym kwadratom itp. nie powinniśmy jednak przypisać jakiegoś
rodzaju istnienia.

Stacjonarne
Nagranie
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-047 Warszawa
Aula im. Marii Ossowskiej, piętro 1
Termin:
 • pon., 2021-09-20 18:00
Numer: 35
Kluby
Nauki humanistyczne
warsztat
Organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Wykonawcy:
mgr
Edyta M.
Łubińska
Opis:

Etnograficzne badania terenowe są spotkaniem z drugim człowiekiem i z otaczającym go światem. Spotkaniem, które odsłania przed nami wytwory danej kultury i tego, co ją kształtuje. Spotkaniem, które odkrywa przed badaczem pewien system komunikacji symbolicznej. I w końcu spotkaniem, dzięki któremu doświadczamy, poznajemy, a następnie opisujemy daną kulturę i charakterystyczne dla niej zjawiska kulturowe.

Zdarza się, że świat, który badamy, poznajemy dzięki treściom wyśpiewanym w tekstach pieśni świeckich czy też religijnych. Często, teksty śpiewane podczas różnych uroczystości, pozwalają nam wejść w najgłębsze zakamarki historii oraz tradycji danej kultury. Dla badacza, muzyka w kulturze pełni nie tylko funkcję estetyczną czy emocjonalną, ale również pełni funkcję poznawczą. Dzięki antropologii muzyki, możemy opisać i wyjaśnić zjawiska muzyczne człowieka, w kontekście badanej kultury.

Zaproponowane spotkanie przeniesie uczestników w bogaty świat kultury muzycznej Sardyńczyków. Świat, który stanowi ważny element kultury, życia codziennego, społecznego i religijnego oraz pomaga w procesie kształtowania i poznania tożsamości kulturowej mieszkańców wyspy. Przeniesiemy się w świat głosu i dźwięku. Poznamy ważnych twórców muzyki sardyńskiej zarówno świeckiej, jak i religijnej oraz problematykę poruszaną w tekstach wykonywanych przez nich utworów. Zapoznamy się z charakterystycznym brzmieniem jedynego w swoim rodzaju, obecnego jedynie na Sardynii, męskiego śpiewu tenores sardi. Wejdziemy również w świat tradycyjnych instrumentów muzycznych obecnych w kulturze sardyńskiej.

Ograniczenie liczby uczestników. Zapisy pod adresem: em.lubinska@uw.edu.pl od 13 września.
Online
Zoom
Link do spotkania zostanie przesłany zapisanym osobom.
Termin:
 • pon., 2021-09-20 18:00
Numer: 36
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Wydział Historii UW
Wykonawcy:
dr hab.
Paweł
Skibiński
Opis:

Prymas Stefan Wyszyński był uprzywilejowanym i wnikliwym obserwatorem wydarzeń historycznych, a często och bezpośrednim uczestnikiem. Jego perspektywa - znana chocby z kart 28 tomów codziennych zapisek - poważnie zmienia nasze spojrzenie na PRL, ale także na Kościół i świat, od końca lat 40. po początek lat 80. XX w. Znaczeniu tej perspektywy dla historyka warto się przyjrzeć.

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Sala Kolumnowa; miejsce dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.
Termin:
 • pon., 2021-09-20 18:00