Program - spotkania

Wyświetlanie 1 - 50 z 357.

Na spotkania festiwalowe jest wstęp wolny.
Przy wybranych wydarzeniach jest informacja, pod jakim adresem można się zapisać, brak takiej informacji oznacza brak zapisów.

Numer: 1
Debaty główne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
dr hab. inż.
Tomasz
Gambin
dr hab. inż.
Wojciech
Mazurczyk
dr
Tomasz
Oleksy
prof.
Jarosław
Arabas (prowadzenie)
Opis:

Sztuczna inteligencja oferuje coraz więcej narzędzi służących do tworzenia obrazów, dźwięków i tekstów, które sprawiają wrażenie realistycznych lub wytworzonych przez człowieka. W połączeniu z możliwością szybkiego wprowadzenia treści w obieg publiczny, daje to spory potencjał skutecznej manipulacji, wobec której człowiek nierzadko zdaje się być bezradny.

W debacie przyjrzymy się niektórym możliwościom tworzenia dezinformacji poprzez niektóre mechanizmy sztucznej inteligencji, takie jak modele generatywne. Spróbujemy przeanalizować typowy przebieg procesu wykorzystania dezinformacji do uzyskania oczekiwanych efektów na jej odbiorcach. Zadamy sobie pytanie, jak nie dać się oszukać, i czy w tym naszą inteligencja możeuzyskać pomoc ze strony sztucznej inteligencji.

dr hab. inż. Tomasz Gambin, prof. ucz. (modele generatywne sztucznej inteligencji)
dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk, Politechnika Warszawska (cyberbezpieczeństwo)
dr Tomasz Oleksy, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Stacjonarne
Online
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula prof. Jana Baszkiewicza – Gmach Audytoryjny Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW
Termin:
 • pt., 2023-09-15 18:00
Numer: 2
Debaty główne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
dr
Natalia
Zalewska
prof.
Katarzyna
Myszona-Kostrzewa
prof.
Jan
Kindracki
dr hab.
Grzegorz
Brona
prof.
Andrzej
Wysmołek (prowadzenie)
Opis:

Czym polecimy na Marsa? Jakie będą pierwsze działania ludzi po wylądowaniu na Czerwonej Planecie? Czy udział w misji da prawo własności do części planety? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie debaty z ekspertami.

Wydaje się, że pomysł kolonizacji Marsa wszedł już w fazę realizacji. Zasadne są więc pytania czym polecimy na Marsa? Ile czasu będzie trwał lot na Czerwoną Plantę? Co będą robić ludzie podczas lotu? Czy Księżyc to stacja przesiadkowa? Jakie będą pierwsze działania ludzi po wylądowaniu na czerwonej planecie? Czy i jakie rośliny będziemy tam uprawiać? Jakie są potencjalne źródła energii pozwalające na rozwój cywilizacji na Marsie - energia słoneczna, energia jądrowa? Jakie są wizje finansowania misji marsjańskiej – przez państwa, firmy, organizacje ponadnarodowe? Czy założenie stacji marsjańskiej oznaczać będzie uzyskanie prawa własności odpowiedniej części planety? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie debaty z ekspertami.

dr Natalia Zalewska - Zespół Eksploracji Marsa, Centrum Badań Kosmicznych PAN
prof. Katarzyna Myszona-Kostrzewa - Zakład Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Grzegorz Brona - Prezes Zarządu firmy Creotech
prof. Jan Kondracki - Zakład Silników Lotniczych, Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska

Debata odbędzie się pod Patronatem Dr Ireny Eris S.A.

Debata odbędzie się pod Patronatem Dr Ireny Eris S.A.
Stacjonarne
Online
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula prof. Jana Baszkiewicza – Gmach Audytoryjny Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW
Termin:
 • sob., 2023-09-16 17:00
Numer: 3
Debaty główne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
dr hab.
Elżbieta
Korolczuk
mgr
Katarzyna
Sałach-Dróżdż
dr hab.
Mikołaj
Cześnik, prof. SWPS
prof.
Dariusz
Stola (prowadzenie)
Opis:

Słowo „populizm” na dobre zagościło w naszym życiu. Używają go dziennikarze i felietoniści, politycy i politolodzy oraz autorzy niezliczonych postów w mediach społecznościowych. Bywa określeniem pewnego stylu uprawiania polityki, ale też inwektywą, fachowym terminem politologii i łatką, która nie wiadomo co znaczy. Tymczasem w naukach społecznych od dłuższego już czasu trwa ożywiona dyskusja nad przyczynami sukcesów i skutkami rządów populistycznych polityków, nad tym co ich łączy i co ich różni, oraz nad treścią samego pojęcia populizm. Historycy odnajdują jego przejawy już w starożytności, a nowoczesne formy od XIX wieku. Politolodzy, socjolodzy i ekonomiści publikują setki artykułów roztrząsających jego współczesne cechy i mechanizmy. Po czym go poznają i jak odróżniają od innych nurtów polityki? Jakie są jego źródła? Czy populizm to śmiertelna choroba demokracji, czy tylko przeziębienie, które mija, a może mechanizm jej odnowy? Co w populizmie jest niebezpieczne i jak temu przeciwdziałać? Te i inne pytania zadamy uczonym z kilku dziedzin nauk społecznych.

Uczestnicy: Elżbieta Korolczuk (Södertörn University), Katarzyna Sałach-Dróżdż (Wydział Nauk Ekonomicznych UW), Mikołaj Cześnik (SWPS)
Prowadzenie: Dariusz Stola (PAN)

Stacjonarne
Online
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula prof. Jana Baszkiewicza – Gmach Audytoryjny Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW
Termin:
 • ndz., 2023-09-17 17:00
Numer: 4
Debaty główne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
dr
Andrzej
Gantner
dr hab.
Rafał
Wołosiak
prof. dr hab.
Romuald
Zabielski
dr inż.
Joanna
Ciborska
prof. dr hab.
Dorota
Witrowa-Rajchert (prowadzenie)
Opis:

Już wiemy, że zagrożenie dla naszej planety związane z ociepleniem klimatu wymaga radykalnych zmian w procesach wytwarzania żywności. Utrzymanie obecnych przyzwyczajeń
żywieniowych do 2050 r. wymagałoby przeznaczenia 95% powierzchni lądowej na rolnictwo. Przemysł rolno-spożywczy staje zatem przed koniecznością transformacji. Aby sprostać
pojawiającym się wyzwaniom, potrzebne są istotne zmiany w podejściu do produkcji i dystrybucji żywności w całym łańcuchu żywnościowym. Negatywny wpływ na środowisko i
zasoby naturalne, przejawiające się również poprzez wysokie marnotrawstwo żywności, muszą zostać ograniczone. 

Równocześnie, jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej, zwanej przemysłem 4.0, która rewolucjonizuje automatyzację, monitorowanie i analizę łańcuchów dostaw za pomocą inteligentnych technologii. Kluczową rolę w usprawnieniu procesów produkcyjnych, redukcji marnotrawstwa i optymalizacji łańcuchów dostaw mogą odgrywać innowacje technologiczne, sztuczna inteligencja, robotyka i internet rzeczy. 

Obecnie przemysł rolno-spożywczy już reaguje na pojawiające się wyzwania. Wdrażane są praktyki zrównoważonego i precyzyjnego rolnictwa, zwiększa się asortyment żywności roślinnej. Rozwijają się również sposoby wytwarzania alternatywnych źródeł białka, a także upowszechnia się trend polegający na wykorzystywaniu produktów ubocznych i odpadów do produkcji nowych rodzajów produktów, w duchu gospodarki cyrkularnej. 

Debata nad przyszłością produkcji żywności będzie przedstawieniem aktualnych wyzwań związanych z koniecznością produkcji żywności dla coraz liczniejszej populacji w taki sposób, aby równocześnie była ona przyjazna dla środowiska. Ponadto, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakie są możliwe kierunki rozwoju, czyli jak będzie wyglądała żywność za kilka-kilkanaście lat. Czy będzie to żywność 4.0?

Stacjonarne
Online
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula prof. Jana Baszkiewicza – Gmach Audytoryjny Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW
Termin:
 • pt., 2023-09-22 18:00
Numer: 5
Debaty główne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof.
Jacek
Kubiak
dr
Monika
Folkierska-Żukowska
lek. med.
Marcelina
Jeziorko
prof.
Małgorzata
Kossut (prowadzenie)
dr hab.
Wojciech
Dragan (prowadzenie)
Opis:

LGBTQ+ – to akronim od słów lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe i queer. Służy do określenia społeczności osób należących do mniejszości wyróżnianych ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Kwestia LGBTQ+ w rozgrywkach politycznych, przekazach religijnych i kodeksach karnych (w ośmiu krajach homoseksualizm karany jest śmiercią; w 13 stanach USA przestał być przestępstwem kryminalnym dopiero w 2013 roku, Rosja zabroniła tranzycji w 2023) to ważny i bolesny problem. Jednak nie tego będzie dotyczyć debata. Przedstawimy w niej wiedzę na temat możliwych przyczyn różnorodności w zakresie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Jakie uwarunkowania molekularne, genetyczne, biologiczne, psychologiczne, kulturowe i społeczne za tym stoją. W jakim stopniu tożsamość płciowa jest płynna, w jakim stopniu stała. Orientacja seksualna wrodzona czy nabyta? Czy w mózgach osób LGBTQ+ można znaleźć różnice anatomiczne, czy są specyficzne reakcje mózgu na bodźce związane z seksem? Czy presja środowiska odgrywa rolę w tranzycji? Wiemy, że nie na wszystkie pytania nauka dała, jak do tej pory, jasną odpowiedź. Chcemy jednak zapoznać słuchaczy z dobrze udokumentowanymi danymi, z tym, co na dziś nauka wie o uwarunkowaniach orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. W debacie panelistami będą – biolog molekularny, psycholog, neuronaukowczyni, lekarka.

Stacjonarne
Online
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula prof. Jana Baszkiewicza – Gmach Audytoryjny Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW
Termin:
 • sob., 2023-09-23 17:00
Numer: 6
Debaty główne
Nauki społeczne
dyskusja
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Wykonawcy:
dr
Katarzyna
Bąkowicz
red.
Agnieszka
Gozdyra
dr hab.
Tomasz
Słomka, prof. UW
red.
Jacek
Prusinowski
dr hab.
Anna
Jupowicz-Ginalska, prof. ucz. (prowadzenie)
Opis:

Moderatorka:

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. ucz. (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski)

Uczestnicy:

 • dr Katarzyna Bąkowicz (SWPS)
 • dr hab. Tomasz Słomka, prof. UW (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW)
 • red. Agnieszka Gozdyra (Polsat News)
 • red. Jacek Prusinowski - Radio Puls, Super Express

Żyjemy w trudnych czasach. Nie jest przesadą stwierdzenie, że od 2020 roku nie wychodzimy z kryzysu. Pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja czy działania polityków to oczywiste przykłady, a przecież nie sposób pominąć także i innych zjawisk – np. zagrożeń natury ekologicznej, uwikłania w świat cyfrowy, brutalizacji życia codziennego czy zapaści opieki zdrowotnej. Te wszystkie zjawiska oddziałują na nas na wielu poziomach i obejmują każdą ze sfer życia społecznego.

Czy tak trudne i niestabilne czasy nie osłabiają ról, jakie mają pełnić media? Czy dzisiaj można jeszcze mówić o obiektywizmie, odpowiedzialności, rzetelności, wiarygodności, prawdzie, edukowaniu i kształtowaniu prospołecznych postaw? Wszak środki przekazu też borykają się z problemami: z jednej strony infodemią, dezinformacją, fake newsami, i coraz potężniejszą sztuczną inteligencją, z drugiej – konkurencją rynkową i zmiennością preferencji odbiorców. W tym wszystkim dziennikarze, często stojący/rozpostarci pomiędzy ekonomią a etyką, muszą dokonywać naprawdę trudnych wyborów. Czy zatem zmiana, jaka nastąpiła w ich zawodzie, wpływa na jakość mediów? Jak powstanie organizacji fact checkingowych może wspierać współczesne dziennikarstwo? Jak w czasach pogoni za reklamodawcą i użytkownikiem nie ulec tabloidyzacji i sensacjonizmowi, a w dobie wszechogarniającej polaryzacji uniknąć polityzacji? Czy jest to możliwe, a może – czy jest to w ogóle potrzebne?

Naszą debatę, w której udział wezmą przedstawiciele mediów o zróżnicowanym światopoglądzie, rozpoczniemy od przypomnienia przejmujących przykładów odpowiedzialności i nieodpowiedzialności środków przekazu. Będą one przyczynkiem do dyskusji nad rolą dziennikarzy we współczesnym świecie. Zastanowimy się też nad kształtem mediów XXI wieku: czy powinny się one drastycznie zmienić czy może jedynie skorygować? Dzięki odniesieniu się do trudnych tematów omówimy blaski i cienie zawodu dziennikarskiego, zastanawiając się wspólnie, czy w przyszłości jest w nim miejsce dla szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej.

Stacjonarne
Online
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Kampus Centralny, Stara BUW
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 17:00
Numer: 7
Debaty główne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof.
Magdalena
Stobińska
prof.
Arkadiusz
Orłowski
mgr inż.
Tadeusz
Kocman
dr
Stanisław
Bajtlik (prowadzenie)
Opis:

Żyjemy w świecie, który na najgłębszym poziomie rządzony jest przez prawa mechaniki kwantowej. Nie widzimy tego, bo w makroskopowej (naszej codziennej, ludzkiej) skali zjawiska kwantowe są ukryte Do codziennego funkcjonowania wystarcza nam mechanika klasyczna, termodynamika, elektrodynamika jakich uczymy się w szkole. Do niedawna jedynym praktycznym urządzeniem, opartym na efektcie kwantowym (emisja wymuszona) był laser. Choć mechanika kwantowa została odkryta ok. sto lat temu, większość ludzi niewiele o niej wie. Jest tak między innymi dlatego, że jest to trudna (na studiach fizycznych pojawia się dopiero na III roku), matematyczna teoria, pozwalająca jednak wyciągać praktyczne wnioski i przewidywania. Dzisiejsza technologia umożliwia manipulowanie pojedynczymi atomami czy fotonami, światem rządzonym przez efekty kwantowe. Te możliwości znajdują praktyczne zastosowania, przede wszystkim w dziedzinie informatyki, telekomunikacji, kryptografii. Czy chcemy, czy nie, zaczynamy żyć w nowym kwantowym świecie. Warto o nim wiedzieć więcej.
W debacie omówione będą efekty mające najwięszy potencjał praktycznych zastosowań, na przykład “stany splątane cząstek” (odległe czątki w pewnych warunkach wiedzą wszystko o sobie i zachowują sie tak, jakby były w kontakcie). Przedstawione będą realizowane już kwantowe techniki służące do bezpiecznej komunikacji satelitarnej, a także techniki stosowane już w kwantowej kryptografii. 

Nie musisz być fizykiem po III roku studiów, by poznać podstawowe informacje o technikach kwantowych, mających już dziś zastosowanie w praktyce. Wystarczy przyjść na festiwalowa debatę.

Prowadzenie: dr Stanisław Bajtlik, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, PAN, Warszawa
Dyskutanci:
Prof. Magdalena Stobińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Prof. Arkadiusz Orłowski, Instytut Informatyki Technicznej, Katedra Sztucznej Inteligencji, SGGW, Warszawa
mgr inż. Tadeusz Kocman, kierownik ds. rozwoju biznesu w firmie AROBS Polska

Podczas debaty odbędzie się wręczenie Złotej Róży za najlepszą książkę popularnonaukową ostatnich 12 miesięcy
Stacjonarne
Online
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
Wydział Biologii UW, sala 9 B
Termin:
 • pt., 2023-09-29 18:00
Numer: 8
Wydarzenia specjalne
wykład
Organizator: Rada Upowszechniania Nauki PAN, we współpracy z Centrum Nauki Kopernik, sekretariat FN
Wykonawcy:
dr
Paula
Dobosz
prof. dr hab.
Marek
Żabka
dr
Alicja
Puścian
Opis:

Biologia ma różne oblicza – od skali mikro do skali makro, wszystkie fascynujące w swojej różnorodności. W trakcie wydarzenia będzie można wysłuchać trzech prezentacji
trzech badaczy zajmujących się biologią – o genetyce nowotworów, strategiach rozrodczych pająków oraz tym jak neuronauka widzi wpływ społeczny na indywidualne
zachowania. Całość przygotowana dla uhonorowania biolożki, niestrudzonej popularyzatorki nauki i wieloletniej Przewodniczącej Rady Programowej i wice-dyrektorki Festiwalu Nauki w Warszawie – Profesor Magdaleny Fikus.

dr Paula Dobosz - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Marek Żabka - Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Alicja Puścian - Pracownia Neurobiologii Emocji, IBD PAN

Stacjonarne
Nagranie
Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa
Centrum Nauki Kopernik, Centrum Konferencyjne (Audytorium)
Termin:
 • sob., 2023-09-16 12:00
Numer: 9
Wydarzenia specjalne
dyskusja
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
dr hab.
Maciej
Duszczyk, prof. ucz.
dr hab.
Agata
Górny
dr hab.
Dorota
Pudzianowska
prof.
Dariusz
Stola (prowadzenie)
Opis:

Często mówi się, że intuicja jest jasna, a prawo wszystko gmatwa. Tymczasem w sprawie uchodźców, jasne jest prawo, a zagmatwana cała reszta. Chodź uchodźstwo jest tak stare, jak historia, to odkrywamy je jako społeczeństwa od nowa. Czego nauczyły nas o uchodźctwie ostatnie lata? Czy i co nowego wniosły do dialogu społecznego i naszego rozumienia procesów społecznych? Jak bardzo zmienia nasze społeczeństwo spotkanie z obywatelami innych krajów uciekającymi przed prześladowaniami i śmiercią? Co sprawi, by ci, którzy czuli się zmuszeni uciec ze swojego kraju, mogli odnaleźć się w naszym? Na te pytania poszukamy odpowiedzi z perspektywy prawa, ekonomii i stosunków międzynarodowych.

Uczestnicy: Maciej Duszczyk (WNPiSM Uniwersytet Warszawski), Agata Górny (OBM Uniwersytet Warszawski), Dorota Pudzianowska (WPiA Uniwersytet Warszawski)
Prowadzenie: Dariusz Stola (PAN)

Stacjonarne
Nagranie
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Kultury Polskiej, sala nr 5
Termin:
 • pon., 2023-09-18 18:00
Numer: 10
Wydarzenia specjalne
dyskusja
Organizator: Fundacja Empiria i Wiedza
Wykonawcy:
Mateusz
Józefowicz
Mariusz
Słonina
dr
Milena
Ratajczak
Kacper
Lawera (prowadzenie)
Opis:

W 550. rocznicę urodzin Kopernika i w 45. rocznicę pierwszego lotu Polaka w kosmos – zapraszamy na spotkanie pełne astronomii i astronautyki. Polscy następcy Kopernika i gen. Hermaszewskiego są dookoła nas, również w Warszawie! Co roku jest ich coraz więcej, a nowe projekty badawcze i inżynierskie, również studenckie są powszechnie doceniane na świecie.

 

Czy słyszeliście o planowanej polskiej misji księżycowej? A może o badaniach Ziemi z Kosmosu przez polskie firmy albo o polskich naukowcach badających w pionierski sposób kosmos np. w projekcie OGLE? 

 

Panel dyskusyjny, połączony z prezentacją i sesją Q&A pozwoli poznać Polki i Polaków związanych z szeroko pojętym kosmosem, polskie badania oraz misje kosmiczne, które śmiało można nazwać „polskimi”! Dzięki spotkaniu dowiecie się tego, że Polska to ważne miejsce na mapie badań astronomicznych i mapie wiodących firm sektora kosmicznego.

 

Prelegenci:

Mateusz Józefowicz (Europejska Fundacja Kosmiczna) - Polska misja księżycowa

Mariusz Słonina (Sybilla Technologies) - O astronautach i bezpieczeństwie kosmicznym

Milena Ratajczak (Fundacja New Space, Obserwatorium Astronomiczne UW) - Polska astronomia pół wieku po Koperniku

Spotkanie poprowadzi Kacper Lawera z Fundacji New Space.

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Kultury Polskiej, sala nr 5
Termin:
 • wt., 2023-09-19 18:00
Numer: 11
Wydarzenia specjalne
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
Agnieszka
Krzemińska
Opis:

Wyobrażenie, że jedynym skarbem znalezionym w Polsce jest odkryty 35 lat temu skarb ze Środy Śląskiej czy namierzona jeszcze przed II wojną światową osada w Biskupinie to poważny błąd. W archeologii stale się coś dzieje, co każe nam spojrzeć inaczej na nasze dzieje, zwłaszcza ostatnio gdy pojawiły się nowe techniki badawcze. W ciągu ostatnich 20 lat doszło do wielu bardzo ciekawych odkryć, o których wiedzą nieliczni, a które robią wrażenie i to z różnych powodów. Oto subiektywny ranking 10 najciekawszych odkryć archeologicznych w Polsce.

Stacjonarne
Nagranie
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Kultury Polskiej, sala nr 5
Termin:
 • czw., 2023-09-21 18:00
Numer: 12
Wydarzenia specjalne
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
dr hab.
Michał
Kowalski
prof.
Ireneusz
Krzemiński (wprowadzenie)
Opis:

W trakcie wykładu autor zajmie się analizą możliwości wykorzystania antropologii i innych nauk społecznych w konfliktach zbrojnych. Jak sam pisze: „Interesuje mnie historia zaangażowania badaczy społecznych oraz współczesna praktyka wykorzystania wiedzy o kulturze i społeczeństwie dla w prowadzenie działań wojennych. Antropologiczna analiza zjawiska wojny polega między innymi na zrozumienia swojego wroga i wykorzystania tej wiedzy dla jego pokonania, co często jest opisywane jako zdobycie serc i umysłów przeciwnika. Współczesne wojny, w tym przede wszystkim wojna na Ukrainie, zmuszają do postawienia pytania zdecydowanie wykraczającego poza rozwiązanie militarne”

Jakie zmiany społeczne i jakie konflikty wewnętrzne mogą być zaakceptowane przez uczestników wojny? Okazuje się bowiem, że ludzie z walczącego społeczeństwa (walczących społeczeństw) bardzo idealizują obraz sytuacji, jaka ma nastać „po wojnie”!

Dr hab. Michał Kowalski – pracownik Wydziału Socjologii UW - jest autorem książki „Antropolodzy na wojnie. O „brudnej” użyteczności nauk społecznych, Wydawnictwo UW, Warszawa 2015

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Kultury Polskiej, sala nr 5
Termin:
 • pon., 2023-09-25 18:00
Numer: 13
Wydarzenia specjalne
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
dr hab.
Magdalena
Larska
Opis:

Wystąpienie chorób zakaźnych czy zaraźliwych jest wypadkową interakcji między gospodarzem (zwierzęciem, człowiekiem), patogenem, a środowiskiem. W przypadku chorób
przenoszonych przez wektory, które są szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu, przede wszystkim stawonogi, muszą być one również brane pod uwagę jako istotny czynnik ryzyka wystąpienia nowych chorób lub pojawienia się chorób w nowej lokalizacji geograficznej lub u nowego gatunku zwierząt. W wielu przypadkach, znalezienie bezpośredniego związku między zmianami klimatycznymi a wystąpieniem choroby jest trudne. Obserwowane ocieplenie klimatu i zwiększenie stężenia emisji CO 2 mogą również pośrednio wypływać na wzrost ryzyka pojawiania się chorób poprzez: ograniczenie dostępu do pokarmu i wody, wymuszanie migracji zwierząt, zwiększanie ich zagęszczenia powodując wzrost kontaktów między innymi gatunkami, zwierzętami domowymi czy ludźmi, a co za tym idzie stres wpływający na funkcjonowanie układu odpornościowego i przemian metabolicznych. Zmiany
klimatyczne mogą bezpośrednio wpływać na: fizjologiczne i ekologiczne cechy zarówno gospodarza, patogenu i jego wektorów; zmiany interakcji między tymi trzema komponentami; dynamikę chorób zakaźnych, które są nieodłącznym składnikiem ekosystemów i które muszą być rozpatrywane w określonym kontekście ekologicznym. Sprecyzowanie określenia „zakażeń czułych na zmiany klimatyczne” jest trudne, ponieważ wraz ze zmianami klimatycznymi istotny wpływ na ryzyko pojawiania się chorób mają również inne procesy tj. globalizacja, intensyfikacja hodowli i produkcji zwierzęcej, upowszechnienie się nieograniczonego i niekontrolowanego przemieszczania ludzi czy zwierząt, ekspansja gatunków inwazyjnych, antropopresja środowiska zwierząt dzikich, czy zmiany w zarządzaniu gospodarką leśną.

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Kultury Polskiej, sala nr 5
Termin:
 • wt., 2023-09-26 18:00
Numer: 14
Spotkania całodniowe
warsztat
Organizator: Wojskowa Akademia Techniczna Biblioteka Główna
Wykonawcy:
Magdalena
Wiederek
Opis:

Celem szkolenia jest pokazanie jak zwiększyć efektywność procesu wyszukiwania informacji, głównie w Internecie. Obok elementów teorii część szkolenia obejmuje warsztaty, w ramach których uczestnik otrzymuje wskazówki do wykorzystania w praktyce.  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą lepiej wykorzystywać zasoby Internetu, zarówno w pracy, jak i w szkole

Zapisy od 11 IX pod adresem: magdalena.wiederek@wat.edu.pl
Stacjonarne
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19
00-908 Warszawa
pok. 213
Termin:
 • sob., 2023-09-16 10:00
Numer: 15
Spotkania całodniowe
Nauki chemiczne
zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: ENSEMBLE3
Wykonawcy:
mgr
Aleksandra
Kossowska
dr
Emil
Tymicki
Aleksandra
Mirowska
Opis:

Zapraszamy na spotkanie z międzynarodowym zespołem naukowców Centrum Doskonałości ENSEMBLE3, pracującym z technologiami opartymi na świetle! Technologie te mają coraz bardziej znaczący wpływ na nasze życie. Dzięki nim możemy korzystać z szybkiego internetu, rozwijać zaawansowane technologie diagnostyki medycznej, prowadzić eksplorację kosmosu czy pracować nad nowymi metodami pozyskiwania energii.

Każdy z nas posiada jakieś urządzenie elektroniczne takie jak telefon komórkowy, komputer czy radio. W każdym z nich znajduje się kawałek kryształu. Trzymamy go w ręku rozmawiając przez telefon, bo na tym właśnie krysztale zbudowany jest układ scalony. W 1916 roku polski chemik, prof. Czochralski opracował najszerzej stosowaną dzisiaj na świecie metodę otrzymywania kryształów. Tą metodą otrzymywane są kryształy w laboratoriach Centrum Doskonałości ENSEMBLE3.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Centrum w Dniu Otwartym. Tego dnia otworzymy dla zwiedzających nasze laboratoria i pokażemy w jaki sposób tworzone są materiały o fascynujących właściwościach optycznych oraz jak są one wykorzystywane do tworzenia innowacji w obszarze fotoniki.

Stacjonarne
ul. Wólczyńska 133
01-919 Warszawa
Termin:
 • sob., 2023-09-16 10:00
Numer: 16
Spotkania całodniowe
dyskusja, pokaz, wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
Opis:

Seria czterech wykładów i godzinna sesja pytań i odpowiedzi oraz prezentacji członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Forma hybrydowa, wykłady na żywo w sali wykładowej CAMK i jednocześnie transmitowane na platformie Zoom i YouTube. Udział na platformie Zoom będzie wymagał wcześniejszej rejestracji.

Tematy wykładów i informacje o dostępie internetowym zostaną podane na stronie CAMK www.camk.edu.pl na początku września.

Stacjonarne
Online
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa
Spotkanie w wersji hybrydowej, na miejscu oraz na platformach Zoom i Youtube. Sposoby logowania zdalnego zostaną podane na początku września na stronie www.camk.edu.pl
Termin:
 • ndz., 2023-09-17 10:00
Numer: 17
Spotkania całodniowe
Nauki fizyczne
pokaz, warsztat, wykład, wystawa
Organizator: Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Kosmicznych PAN
Opis:

Zapraszamy na Dzień Otwarty CBK w godz. 10:00 – 15:00

W programie przewidziane są wykłady popularno-naukowe, będzie możliwość zobaczenia instrumentów naukowych opracowanych w CBK i pracujących obecnie w przestrzeni kosmicznej na różnych satelitach oraz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.

Przewidujemy gry i zabawy edukacyjne dla dzieci, a dla starszych pogadanki i prezentacje, m.in. o Układzie Słonecznym i co się w nim znajduje?

Chętnych zapraszamy na warsztaty pt. "Lecimy w podróż kosmiczną", „Kosmiczny detektyw”  oraz ,,Zabawy i quizy teledetekcyjne''.

Nie zabraknie opowieści o Marsie i bazie marsjańskiej, tematu zawsze elektryzującego słuchaczy i pobudzającego wyobraźnię nie tylko najmłodszych.

Przewidziany jest również pokaz tworzenia jądra komety. W trakcie pokazu jego uczestnicy dowiedzą się, jak są zbudowane i skąd biorą się komety. Następnie wiedza ta zostanie użyta już w trakcie pokazu, kiedy w kolejnych krokach i przy udziale publiczności (np. pomoc w liczeniu, doping, odpowiedzi na pytania) będzie tworzona kometa od prezentacji poszczególnych jej składników, które będą powoli mieszane i stworzą „zupę kometarną”, aż po finałowy produkt, czyli ciało stałe, które można będzie dotknąć, oczywiście przy zachowaniu bezpieczeństwa – gogle na twarzy chroniące oczy przed ewentualnymi odpryskami suchego lodu czyli zamrożonego dwutlenku węgla do temperatury –78,5 stopnia Celsjusza.

Stacjonarne
ul. Bartycka 18A
00-716 Warszawa
Termin:
 • ndz., 2023-09-17 10:00
Numer: 18
Spotkania całodniowe
Nauki o Ziemi
film, gra edukacyjna, pokaz, warsztat, wykład, wystawa, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Polska Akademia Nauk, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
Opis:

Piknik rodzinny z Gwidonem w Muzeum Ziemi staje się już tradycją. W tym roku podczas spotkań organizowanych pod logiem Gwidona - słonia leśnego odnalezionego w Warszawie przy ulicy Leszno - będziemy poznawać tajemnice wielkich ssaków plejstocenu i środowiska ich życia. 

Podczas Pikniku dowiemy się o życiu plejstoceńskich drapieżników: wielkich kotowatych (takich jak lwy jaskiniowe czy pantery) i wielkich niedźwiedziach stepowych, które niegdyś występowały na ternach naszego kraju. Ważnymi drapieżcami plejstocenu byli także przedstawiciele rodzaju Homo. Opowiemy zatem także o tym, jak polowali neandertalczycy i kromaniończycy - nasi bezpośredni przodkowie!

Na Pikniku czeka na Was wiele stoisk i aktywności, m.in.:

 • Plejstoceński detektyw / rozpoznawanie tropów zwierząt
 • Puzzle przeszłości / odkrywanie i rekonstrukcja szkieletów zwierząt plejstoceńskich
 • Barwy plejstocenu / malowanie na ceramice
 • Spotkanie z drapieżnikami plejstocenu
 • Wystawa megafauny plejstoceńskiej
 • Pokazy wytwarzania narzędzi kamiennych oraz rozniecania ognia
 • Pokaz filmu

Plejstocen był to epoką czwartorzędu poprzedzającą holocen, w którym żyjemy. Plejstocen jest nazywany epoką lodowcową, co doprowadziło do przekonania, że w tym czasie na Ziemi panował zimny klimat, związany z występowaniem lądolodów. Jest to błędne uogólnienie. Klimat plejstocenu ulegał cyklicznym wahaniom, a okresy zimne (zlodowacenia), były oddzielone okresami ciepłymi (interglacjałami), których klimat bywał porównywalny do dzisiejszego. Można wyobrazić sobie, jak różnorodne było środowisko plejstocenu - w jego zimnych przedziałach lasy były nieliczne, a flora zdominowana przez krzewy, karłowate drzewa i byliny, które tworzyły charakterystyczne dla zlodowaceń zbiorowiska stepo-tundry. Podczas ciepłych interglacjałów znaczne obszary porośnięte były przez lasy liściaste. Za zmianami klimatu i szaty roślinnej następowały również zmiany fauny. W plejstocenie rozkwitała tak zwana megafauna, czyli zwierzęta wyróżniające się rozmiarem i masą. W czasie zlodowaceń, tereny o chłodnym klimacie zamieszkiwały zwierzęta tolerujące zimno, natomiast podczas interglacjałów gatunki te wycofywały się na północ wraz z cofającym się lądolodem, ustępując miejsca zwierzętom ciepłolubnym. Oczywiście, zarówno w świecie zwierząt, jak i roślin występowały także gatunki, które utrzymywały się na tych samych obszarach tak podczas zlodowaceń, jak i interglacjaów.

Stacjonarne
Aleja Na Skarpie 20/26 i 27
00-488 Warszawa
Termin:
 • ndz., 2023-09-17 11:00
Numer: 19
Spotkania całodniowe
Nauki techniczne
gra edukacyjna, warsztat
Organizator: Politechnika Warszawska Wydziały: Fizyki, Inżynierii Materiałowej, Mechaniczny Technologiczny, Mechatroniki oraz Zarządzania
Opis:

Bądź inżynierem, rozwiązuj problemy!

Wszystko zaczyna się od pytań.
Zastanawiamy się, dlaczego coś nie działa.
Próbujemy zrozumieć, jak coś działa.
Główkujemy nad tym, czy da się wymyślić coś lepszego, sprytniejszego.
Rozwiązujemy jeden problem, żeby za chwilę znaleźć kolejny — i poszukać jego rozwiązania.

Inżynier myśli praktycznie i lubi sprawdzać, jak teorię wykorzystać w praktyce. Zapraszamy na Festiwal Młodych Inżynierów, który jest zaproszeniem do świata ludzi ciekawych, kreatywnych, uwielbiających rozwiązywać zagadki i proponować nieszablonowe rozwiązania.

Podczas naukowej imprezy siły połączą wydziały Fizyki, Inżynierii Materiałowej, Mechaniczny Technologiczny, Mechatroniki oraz Zarządzania. Każdy z nich przygotował specjalne wyzwania, dzięki którym będzie można sprawdzić inżynierską smykałkę, zdobyć nowe umiejętności i dowiedzieć się o ciekawych rozwiązaniach naukowców, które wpływają na życie ludzi na całej ziemi.

Stacjonarne
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
Gmach Wydziału Fizyki
Termin:
 • sob., 2023-09-16 10:00
Numer: 20
Spotkania całodniowe
Nauki techniczne
warsztat
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Wykonawcy:
dr inż.
Maciej
Zasuwa
Opis:

W ramach warsztatów będzie można zapoznać się ze współczesnymi urządzeniami służącymi do treningu pilotów. Prezentowany będzie symulator śmigłowca SW-4 lub samolotu pasażerskiego Boeing 737 MAX (w zależności od postępu prac modernizacyjnych). Szczegółowe informacje zamieścimy około miesiąca przed imprezą. Prosimy o śledzenie mediów społecznościowych Wydziału MEiL. Specjaliści z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej zapoznają uczestników z zasadami budowy i wykorzystania symulatorów w treningu pilotów.

Zapraszamy w godzinach od 10 do 14 do spróbowania swych sił w symulatorze.

Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przybycia. Osoby niepełnoletnie mogą latać na symulatorze jedynie w obecności dorosłego opiekuna. Nie mamy możliwości zapewnienia udziału w zajęciach grupom zorganizowanym. Czas korzystania z symulatora dla jednej osoby jest ograniczony do 10 minut.
Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Termin:
 • sob., 2023-09-23 10:00
Numer: 21
Spotkania całodniowe
Nauki techniczne
warsztat
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, we współpracy z Fundacja "Smyki na Start"
Wykonawcy:
mgr inż.
Krzysztof
Drabarek
mgr
Robert
Naumiuk
Opis:

Odwiedzający hangar lotniczy Wydziału MEiL PW będą mogli wziąć udział w warsztatach budowy latającego modelu szybowca PW-5 Smyk. Warsztaty polegają na samodzielnym złożeniu na miejscu modelu szybowca PW-5 Smyk z pianki depron. Po pomyślnym oblocie modelu wydawany będzie imienny certyfikat uczestnictwa w warsztatach, który zawiera opis i historię powstania szybowca. Uczestnicy budują swoje modele w miejscu, gdzie powstał szybowiec PW-5 Smyk, zwycięzca konkursu Międzynarodowej Federacji Lotniczej na szybowiec klasy światowej.

Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Hangar Wydziału MEiL PW, wejście od ul. Nowowiejskiej lub od Al. Niepodległości
Termin:
 • sob., 2023-09-23 10:00
 • ndz., 2023-09-24 10:00
Numer: 22
Spotkania całodniowe
Nauki techniczne
warsztat
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, we współpracy z Koło Naukowe Lotników
Wykonawcy:
mgr inż.
Stanisław
Gradolewski
Opis:

Symulatory coraz częściej spotykane są w różnych dziedzinach życia. Szkolą się na nich kierowcy, operatorzy elektrowni, personel latający, czy też maszyniści. Często zapomina się jednak o szybownictwie, które stanowi esencje całego lotnictwa. To dzięki niemu wielu ludzi pierwszy raz może oderwać się od ziemi.

Symulator szybowca - SyMELator 2 uświadamia, jak istotne w lotnictwie są koncentracja oraz refleks. Uczeń pilot może pod okiem instruktora poznać swoje możliwości, ograniczenia i niedociągnięcia. Warsztaty mają charakter indywidualny - uczestnicy mają możliwość osobiście polatać na symulatorze.

Zapraszamy w godzinach od 10 do 15 do spróbowania swych sił w symulatorze.

Dla osób powyżej 9. roku życia
Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Termin:
 • sob., 2023-09-23 10:00
 • ndz., 2023-09-24 10:00
Numer: 23
Spotkania całodniowe
gra edukacyjna, konkurs, pokaz, warsztat, wycieczka naukowa, wystawa
Organizator: Instytut Badawczy Leśnictwa
Wykonawcy:
mgr inż.
Artur
Sawicki
Opis:

Na terenie Lasów Sękocińskich odbędzie się weekendowy Piknik Rodzinny. W ramach spotkania przewidujemy wycieczki po lesie wraz z edukatorami oraz konkursy i quizy dla dzieci i dorosłych. Zwieńczeniem Pikniku będzie pieczenie kiełbasek na ognisku.

Stacjonarne
Ul. Braci Leśnej 3
05-090 Sękocin Stary
Zajęcia terenowe, w środku kompleksu leśnego - wymagany jest odpowiedni strój do lasu.
Termin:
 • sob., 2023-09-23 09:30
Numer: 24
Spotkania całodniowe
Nauki o Ziemi
gra edukacyjna, konkurs, warsztat, wykład, wystawa
Organizator: Muzeum Geologiczne PIG-PIB
Wykonawcy:
mgr
Maria
Andruszkiewicz-Gorzelak
Opis:

W niedzielę 24 września będziemy obchodzić 26. Urodziny dinozaura Dyzia, czyli rekonstrukcji dinozaura z rodzaju Dilophosaurus wetherilli, który zamieszkał w Muzeum Geologicznym PIG – PIB ponad ćwierć wieku temu.

Z tej okazji zapraszamy na Piknik Rodzinny pod znakiem geologii, podczas którego będzie można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat naszej planety, jej historii i życia na niej, a także wziąć udział w licznych warsztatach, grach i zabawach. Nie zabraknie też tradycyjnego odśpiewania Dyziowi 100 lat oraz zdmuchiwania świeczek z urodzinowego tortu.

Stacjonarne
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
teren zielony i parking przed Muzeum Geologicznym
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 10:00
Numer: 25
Spotkania całodniowe
Nauki humanistyczne
dyskusja, pokaz, warsztat
Organizator: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
Wykonawcy:
mgr
Krystyna
Koza
mgr
Iwona
Szymańska
student
Piotr
Kucharski
Oskar
Mancini
Helena
Krauze-Wultańska
Helena
Krauze-Wultańska
Nawoja
Miłosz
Opis:

Uczestnicy, podczas pokazów i warsztatów, będą mieli okazję poznać codzienność ludzi epoki lodowcowej. Dowiedzą się, jak ówcześni ludzie zdobywali pożywienie, jak polowali, z czego i jak wykonywali narzędzia. Goście spróbują także rozniecić ogień pradziejowymi technikami, wykonać "paleolityczny" magnes, ozdoby czy też przy pomocy wirujących rondelles ożywić zwierzęta epoki lodowcowej. 

Stanowiska:

 1. Niecenie ognia
 2. Wykonywanie amuletów
 3. Miotacz, oszczep i łuk - sprzęt paleolitycznego łowcy
 4. Zostań jaskiniowym artystą
 5. Wykonywanie rzemyka przy pomocy krzemiennego noża
 6. Wykonywanie paleolitycznych magnesów
 7. Paleolityczne rondelles. Wirujące obrazki z epoki lodowcowej
Stacjonarne
plac Jana Pawła II 2
05-800 Pruszków
Termin:
 • sob., 2023-09-30 11:00
Numer: 26
Spotkania całodniowe
Nauki o Ziemi
gra edukacyjna, konkurs, pokaz, warsztat, wystawa
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
Wykonawcy:
dr
Agnieszka
Marcinowska
Opis:

Zapraszamy wszystkich na wielką przygodę z Geologią.

Podczas licznych warsztatów poznamy budowę Ziemi, zbudujemy jej model, nauczymy się rozpoznawać podstawowe typy skał i zajrzymy do ich wnętrza. Zobaczymy czego nie widać gołym okiem i będziemy podziwiać ciekawe skalne obrazy.

Dowiemy się czy w Polsce występują wulkany i jak je znaleźć. Zastanowimy się dlaczego wulkany wybuchają i przeprowadzimy kontrolowane wybuchy.

Sprawdzimy jak szybko mogą rosnąć kryształy i dlaczego wyglądają tak różnie.

Odwiedzimy jubilera i dowiemy się jakie minerały i surowce wykorzystuje się w tej branży.

Poznamy prehistoryczne organizmy i środowiska ich życia.

Dowiemy się czym jest bursztyn, jakie ma właściwości i jak zastygło w nim życie.

Sprawdzimy co jest najbrudniejsze i dowiemy się co wspólnego mają bakterie i geologia.

Te i wiele innych tajemnic geologii odkryjemy podczas warsztatów i pokazów.

Dostępny będzie płatny bufet (posiłki zimne i gorące, napoje)
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Impreza odbywa się w gmachu
Termin:
 • ndz., 2023-10-01 11:00
Numer: 27
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki biologiczne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Chemii
Wykonawcy:
dr inż.
Katarzyna
Tarnowska
Opis:

Na spotkaniu poznamy budowę enzymów i dowiemy się jak działają. Powiemy, dlaczego są ważne, a nawet niezbędne dla organizmów oraz co się może wydarzyć, kiedy enzymy nie działają poprawnie. Dowiemy się, jakich pomocników enzymy potrzebują do efektywnego działania. Zastanowimy się także, jakiego enzymu lub pomocnika enzymu mogło brakować hrabiemu Drakuli? 

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
Budynek 32 (zielony), parter, Aula I
Termin:
 • sob., 2023-09-16 10:00
Numer: 28
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki chemiczne
pokaz, wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Chemii
Wykonawcy:
dr hab.
Mariola
Kozłowska
dr inż.
Bożena
Parczewska-Plesnar
dr
Dorota
Kowalska
Opis:

Podczas wykładu zademonstrujemy różnorodne reakcje chemiczne i pokażemy towarzyszące im zaskakujące efekty: zmiany barwy, objętości, temperatury itp. Spróbujemy poradzić sobie z zadaniem alchemika z przed wielu wieków. Postaramy się w przystępny sposób wyjaśnić, jak nauka tłumaczy zaprezentowane interesujące przemiany. Przeprowadzimy również konkurs z magicznymi chemicznymi zagadkami, które uważni słuchacze powinni rozwiązać bez trudu.

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
Budynek 32 (zielony), II piętro, Aula III
Termin:
 • sob., 2023-09-16 11:00
Numer: 29
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki rolnicze i leśne
wystawa
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych
Wykonawcy:
prof. dr hab. inż.
Jerzy
Borowski
dr hab. inż.
Tomasz
Mokrzycki
dr inż.
Adam
Byk
Tech.
Tomasz
Gazurek
Opis:

Ekspozycja chrząszczy z różnych zakątków naszego globu. Dostęp do „Zbioru porównawczego chrząszczy Polski”.

 

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
budynek 34, sala 93
Termin:
 • sob., 2023-09-23 10:00
 • sob., 2023-09-23 11:20
 • sob., 2023-09-23 12:40
 • sob., 2023-09-23 14:00
 • ndz., 2023-09-24 10:00
 • ndz., 2023-09-24 11:20
 • ndz., 2023-09-24 12:40
 • ndz., 2023-09-24 14:00
Numer: 30
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki rolnicze i leśne
warsztat
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych
Wykonawcy:
prof. dr hab. inż.
Jerzy
Borowski
dr hab. inż.
Tomasz
Mokrzycki
dr inż.
Adam
Byk
Tech.
Tomasz
Gazurek
Opis:

W trakcie zajęć uczestnicy nabędą wiedzę na temat budowy, preparowania i etykietowania postaci imaginalnych owadów. Samodzielnie spreparują, oznaczą i zaetykietują jeden okaz chrząszcza. W efekcie posiądą umiejętność zakładania i prowadzenia entomologicznych kolekcji naukowych.

 

max. 20 osób w grupie - o udziale w warsztacie decyduje kolejność przyjścia
Stacjonarne
u. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Budynek nr 34
Termin:
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
Numer: 31
Spotkania dla dzieci i młodzieży
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych
Wykonawcy:
dr
Karolina
Jasińska
Opis:

Wykład przybliży bogactwo gatunkowe ssaków kopytnych występujących w Polsce, przedstawione zostaną podstawy morfologii rzędu, rodzin i gatunków oraz podstawowe elementy biologii i ekologii gatunków

 

Stacjonarne
u. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
budynek nr. 34, sala 1/11
Termin:
 • pon., 2023-09-25 15:00
Numer: 32
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki rolnicze i leśne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych
Wykonawcy:
dr hab.
Dagny
Krauze-Gryz
Opis:

Wykład przybliży bogactwo gatunkowe ssaków bytujących w polskich lasach, przedstawione zostaną podstawowe elementy biologii i ekologii gatunków

 

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Budynek nr. 34, sala 1/11
Termin:
 • wt., 2023-09-26 15:00
Numer: 33
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki rolnicze i leśne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych
Wykonawcy:
dr hab.
Hubert
Lachowicz
Opis:

Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady makroskopowego rozpoznawania rodzajów drewna oraz kilka unikatowych historycznych i współczesnych możliwości jego zastosowania.

 

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Budynek nr 34, sala 2/95
Termin:
 • pt., 2023-09-29 12:00
Numer: 34
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Obszar sztuki
warsztat, wykład
Organizator: Muzeum Fryderyka Chopina
Wykonawcy:
mgr
Marta
Zaborowska
Opis:

Zapraszamy na wykład z warsztatami prowadzone przez konserwatorkę Martę Zaborowską, w trakcie którego poznamy wyzwania z jakimi mierzy się muzealny konserwator malarstwa.

Sugerowany wiek dzieci – do lat 8. Bezpłatne wejściówki są dostępne na stronie https://bilety.nifc.pl/
Stacjonarne
ul. Okólnik 1
00-368 Warszawa
Termin:
 • sob., 2023-09-16 12:00
Numer: 35
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki humanistyczne
warsztat, wykład
Organizator: Muzeum Fryderyka Chopina
Wykonawcy:
mgr
Magdalena
Kulig
Opis:

Jak pisano korespondencję w czasach Chopina? Co nam mogą powiedzieć rękopisy listów Chopina o jego życiu? Zapraszamy na łamigłówki teoretyczne i praktyczne dla młodego badacza w muzeum.

Z uwagi na tematykę polecamy dzieciom i młodzieży w wieku od 9 do 15 lat. Bezpłatne wejściówki są dostępne na stronie https://bilety.nifc.pl/
Stacjonarne
ul. Okólnik 1
00-368 Warszawa
Termin:
 • śr., 2023-09-20 17:00
Numer: 36
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Wojskowa Akademia Techniczna Biblioteka Główna
Wykonawcy:
Monika
Stańska
Opis:

Spotkanie z ppłk dr Bartoszem Kozickim, adiunktem w Instytucie Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej,  którego osiągnięcia naukowe zostały zauważone i docenione nie tylko w kraju, ale również za granicą. Podczas spotkania zaprezentuje swój profil naukowy w uczelnianym Repozytorium Baza Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej. Na podstawie własnych doświadczeń dr Kozicki opowie o tym, jak wygląda praca naukowca, jaką trzeba pokonać drogę by móc piąć się po ścieżkach kariery naukowej, jakich wymaga to umiejętności i dlaczego warto? i czy naukę da się lubić?

Zapisy od 11 IX pod adresem: monika.stanska@wat.edu.pl
Stacjonarne
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19
00-908 Warszawa
pok. 213
Termin:
 • pon., 2023-09-18 15:00
Numer: 37
Spotkania dla dzieci i młodzieży
pokaz
Organizator: Wojskowa Akademia Techniczna Biblioteka Główna
Wykonawcy:
Ewa
Kasperska
Opis:

Celem pokazu jest przybliżenie definicji otwartej nauki, jej głównych komponentów oraz korzyści, które oferuje. Słuchacze będą mieli okazję samodzielnie odkryć zasoby otwartej nauki oraz poznać zasady ich wykorzystania

Zapisy od 11 IX pod adresem: ewa.kasperska@wat.edu.pl
Stacjonarne
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19
00-908 Warszawa
pok. 213
Termin:
 • wt., 2023-09-19 15:00
Numer: 38
Spotkania dla dzieci i młodzieży
wycieczka naukowa
Organizator: Wojskowa Akademia Techniczna Biblioteka Główna
Wykonawcy:
Małgorzata
Kopciał
Opis:

Celem wycieczki jest przedstawienie roli biblioteki jako instytucji popularyzującej naukę oraz pokazanie jak zmienił się zawód bibliotekarza, na przykładzie Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej. Kolejnym celem wycieczki jest wskazanie zmian w architekturze i funkcjonalności pomieszczeń nowoczesnej biblioteki ukierunkowanej na potrzeby czytelnika, również jako miejsca spotkań, a także realizowania wspólnych projektów, zadań oraz pasji. Nadrzędnym celem jest prezentacja działań biblioteki, służących popularyzacji nauki oraz wskazanie korzyści jakie można osiągnąć uczestnicząc w tych przedsięwzięciach

Zapisy od 11 IX pod adresem: malgorzata.kopcial@wat.edu.pl
Stacjonarne
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19
00-908 Warszawa
Hol oraz pok. 213
Termin:
 • śr., 2023-09-20 15:00
Numer: 39
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawcy:
dr hab.
Piotr
Sobolczyk
Opis:

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną założenia i rezultaty polsko-francuskiego projektu naukowego Języki literatury polskiej XXI w., realizowanego w latach 2022-2023 przez IBL PAN i Université Clermont Auvergne. W ramach projektu zaprezentowano 7 najważniejszych nowych języków polskiej najnowszej literatury na przykładzie sylwetek 7 pisarek i pisarzy. Podczas 7 wykładów w Clermont Ferrand wygłaszanych po francusku wystąpiło 7 specjalistów z Polski i Francji (IBL PAN, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski, Sorbonne Université, Université Clermont Auvergne, CEFRES), prezentując sylwetki 7 pisarek i pisarzy: Bożeny Umińskiej-Keff, Izabeli Morskiej, Szczepana Twardocha, Doroty Masłowskiej, Olgi Tokarczuk, Michała Witkowskiego i Andrzeja Stasiuka. Każda z tych sylwetek twórczych pokazywała jedną z tendencji w nowej polskiej literaturze – i jej języków także w kontekście przemian społecznych (np. języki feminizmu przy prezentacji sylwetki Izabeli Morskiej, języki popkultury przy prezentacji Doroty Masłowskiej itp.). Wykład te zostały zarejestrowane i staną się podstawą przygotowywanej do druku we Francji książki, mającej stanowić pierwszy taki podręcznik czy przewodnik po najnowszej polskiej literaturze we Francji.

Stacjonarne
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, p. I, s. 144.
Termin:
 • wt., 2023-09-19 15:00
Numer: 40
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki fizyczne
warsztat
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki PAN
Wykonawcy:
dr
Beata
Brodowska
dr hab.
Izabela
Kuryliszyn-Kudelska
Opis:

Zapraszamy młodych badaczy w wieku od 8 do 14 lat do udziału w warsztatach pod tytułem "Zadziwiający świat kryształów". Podczas warsztatów dowiecie się, że otaczający Was świat składa się z atomów. Ale czym właściwie jest atom? Nauczymy Was o tym podstawowym budulcu materii. Będziemy również badać budowę atomową wybranych pierwiastków chemicznych, dowiadując się o ilości protonów, neutronów i elektronów w ich strukturze. Zrozumiecie, jak ciała stałe, ciecze i gazy różnią się od siebie pod względem budowy. Poznacie różne rodzaje struktur krystalicznych węgla i będziecie mieli okazję samodzielnie budować te struktury z pomocą klocków magnetycznych geomag. To nie tylko świetna zabawa, ale także nauka poprzez doświadczenie.

Na tych warsztatach przybliżymy Wam również sylwetkę wybitnego polskiego naukowca Jana Czochralskiego i jego związki z kryształami. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących informacji na ten temat.

Jeśli jesteście zainteresowani uczestnictwem w warsztatach "Zadziwiający świat kryształów", prosimy o wcześniejsze zapisy na adres mailowy brodo@ifpan.edu.pl.

Zapisy od 18 IX pod adresem: brodo@ifpan.edu.pl
Stacjonarne
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Dostępny parking bezpłatny, niestrzeżony
Termin:
 • sob., 2023-09-23 10:00
 • sob., 2023-09-23 11:00
 • sob., 2023-09-23 12:00
Numer: 41
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki o Ziemi
pokaz, warsztat
Organizator: Polska Akademia Nauk, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
Wykonawcy:
mgr
Krzysztof
Maliszewski
doktorant
Grzegorz
Skrzyński
Opis:

Odkryj kolory na nowo! Zajrzyj do świata wielobarwnych minerałów i produkowanych z nich naturalnych pigmentów. Podczas warsztatów będziesz mieć niepowtarzalną okazję własnoręcznie wykonać naturalne farby z prawdziwych minerałów i wykorzystać je do malowania.

Zajęcia rozpoczną się krótką pogadanką (15-20min) dotyczącą naturalnych barwników stosowanych historycznie w produkcji farb. Uczestnicy zapoznają się z historią farb i dawnymi sposobami ich wytwarzania. Dowiedzą się, w jaki sposób – przed wprowadzeniem pigmentów syntetycznych – ludzkość pozyskiwała pigmenty z pomocą świata zwierząt i roślin. Głównym tematem spotkania będą barwniki pochodzenia mineralnego, wytwarzane z różnokolorowych minerałów – takich jak hematyt czy goethyt, a także malachit i azuryt. Poznamy również pierwsze, znane ludzkości przykłady wykorzystania barwników w malarstwie jaskiniowym, a także zdrowotne aspekty wykorzystania barwników mineralnych.

W części praktycznej uczestnicy będą mieli okazję osobiście zapoznać się z minerałami barwnymi i spróbować wydobyć z nich kolory. Zajmą się także malowaniem, wcześniej przygotowanych, reliefów przedstawiających sceny z życia ludzi i zwierząt w plejstocenie (tzw. epoce lodowcowej). W tym celu, w ramach warsztatów własnoręcznie wykonają farby z naturalnych, wydobytych ze skał, minerałów. Wykorzystają m.in. moździerze kamienne i oleje naturalne. Pomalowane farbami mineralnymi reliefy uczestnicy zabiorą ze sobą!

Stacjonarne
Aleja Na Skarpie 20/26 i 27
00-488 Warszawa
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 11:00
Numer: 42
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki biologiczne
warsztat
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Wykonawcy:
dr
Katarzyna
Bandyra
dr
Maria
Klimecka
mgr
Matylda
Izert
mgr
Daria
Dawidziak
mgr
Madhuri
Kanavalli
mgr
Małgorzata
Krupska
Opis:

Znajomość struktury przestrzennej białek pozwala zrozumieć procesy biologiczne, na najbardziej podstawowym, atomowym poziomie: sposób w jaki przebiegają reakcje katalizowane przez enzymy; sposób w jaki białka oddziałują z innymi białkami i małymi cząsteczkami; itp. Znajomość struktury, miejsc aktywnych lub wiążących w białkach, pozwala na zrozumienie ich specyficzności substratowej i zaprojektowanie cząsteczek lepiej z nimi oddziałujących, np. potencjalnych leków.

W krystalografii rentgenowskiej białek największym wyzwaniem jest pierwszy etap na drodze do uzyskania struktury, czyli otrzymanie dobrze rozpraszającego kryształu białka, co będzie tematem poniższych ćwiczeń.

Zapisy od 11 IX pod adresem: k.bandyra@uw.edu.pl Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę opiekuna prawnego. Formularz znajduje się na stronie https://www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki/
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, pok. 3.102
Termin:
 • wt., 2023-09-19 15:30
 • śr., 2023-09-20 15:30
Numer: 43
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki biologiczne
wycieczka naukowa
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
Wykonawcy:
dr
Katarzyna
Bandyra
dr
Maria
Klimecka
mgr
Matylda
Izert
mgr
Daria
Dawidziak
mgr
Madhuri
Kanavalli
mgr
Małgorzata
Krupska
Opis:

Spotkanie ma na celu pokazanie uczestnikom jak zorganizowane jest nowoczesne laboratorium badawcze oraz uświadomienie jak dokładnie wygląda ścieżka od sekwencji DNA na komputerze (genu) do badań na białkach. Grupa Biologii Strukturalnej zainteresowana jest tym w jaki sposób aminokwasy budujące białka ułożone są w przestrzeni (struktura), co bezpośrednio przekłada się na pełnione przez nie funkcje. Poznanie struktury, a co za tym idzie funkcji biomolekuły jest zazwyczaj pierwszym krokiem w opracowywaniu nowych leków.

Zapisy od 11 IX pod adresem: k.bandyra@uw.edu.pl Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę opiekuna prawnego. Formularz znajduje się na stronie https://www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki/
Stacjonarne
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
Punkt spotkania w holu przy wejściu głównym, budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Termin:
 • wt., 2023-09-19 18:00
 • śr., 2023-09-20 18:00
Numer: 44
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki humanistyczne
dyskusja, wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii we współpracy z oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Wykonawcy:
dr
Michał
Damski
Opis:

Powszechnie uważa się, że filozofia narodziła się w starożytnej Grecji i była zjawiskiem obecnym wyłącznie na Zachodzie. Jednak liczni myśliciele Indii i Chin przez stulecia podejmowali przecież niemal te same problemy i stawiali pytania, na które często do dzisiaj nie potrafimy znaleźć dobrych odpowiedzi... A zatem czy filozofowie obcych, dalekich od nas w czasie i przestrzeni, kultur starożytnej Grecji, Indii i Chin mają nam do powiedzenia coś wartościowego na temat celów i dążeń współczesnego człowieka oraz jego miejsca w świecie? Zdaniem Sokratesa, jednego z najbardziej wpływowych greckich filozofów, człowiek powinien dążyć do poznania samego siebie, poszukiwać prawdy i stale poddawać pod wątpliwość obiegowe sądy i opinie. Konfucjusz, największy myśliciel chiński, wskazywał na wartość tradycji, nauki i na konieczność tworzenia właściwych relacji międzyludzkich. Budda natomiast ukazywał człowieka w jeszcze szerszej perspektywie stawiając mu za cel osiągnięcie nirwany – całkowitego wyzwolenia z kołowrotu wcieleń. Czy któraś z tych perspektyw przedstawia życiowe cele człowieka w sposób najtrafniejszy? A może wchodzą one ze sobą w dialog i wzajemnie się uzupełniają? Celem wykładu będzie właśnie krótkie przedstawienie tych trzech sposobów myślenia o człowieku i próba pokazania aktualności koncepcji filozoficznych powstałych w starożytności, zarówno na Zachodzie jak i na Wschodzie.
 

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
I piętro, sala 116 (Aula im. Marii Ossowskiej)
Termin:
 • śr., 2023-09-20 17:00
Numer: 45
Spotkania dla dzieci i młodzieży
dyskusja, wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii we współpracy z oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Wykonawcy:
dr
Marcin
Rychter
Opis:

Programy takie jak Chat GPT potrafią już tworzyć teksty na zadany temat. Mogą również tworzyć teksty na tematy filozoficzne. Czy to znaczy jednak, że filozofują? Czy myślenie i pisanie filozoficzne różni się istotnie od tekstów generowanych maszynowo? Czy maszyna rozumie generowany przez siebie tekst? Czy warto posługiwać się SI przy pisaniu własnych esejów? Czego możemy nauczyć się o pisaniu i myśleniu porównując wytwory SI z twórczością żywych autorów?

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
I piętro, sala 116 (Aula im. Marii Ossowskiej)
Termin:
 • śr., 2023-09-20 18:30
Numer: 46
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki humanistyczne
dyskusja, gra edukacyjna, warsztat, wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii we współpracy z oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Wykonawcy:
dr
Bogna
Kosmulska
Opis:

Pewnie mało kto nie grał kiedyś w kalambury, ale czy wiele osób zastanawiało się, co mają one wspólnego z filozofią języka Augustyna z Hippony? W dialogu O nauczycielu ten „najbardziej grzeszny ze świętych” rozmawia ze swym synem Adeodatem właśnie o języku i w pewnym sensie gra z nim w „otwarte kalambury”. Wyjaśnia bowiem, dlaczego niektóre słowa bardzo trudno pokazać czy wyjaśnić. Razem z Augustynem przyjrzymy się tym trudnościom, postaramy się odgadnąć, czym właściwie są saraballe i rozegramy kalambury z filozofią starożytną w tle.

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
I piętro, sala 116 (Aula im. Marii Ossowskiej)
Termin:
 • pt., 2023-09-22 17:00
Numer: 47
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki humanistyczne
wycieczka naukowa, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii we współpracy z oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Wykonawcy:
Michał
Chlebicki
Opis:

Połączone Biblioteki zapraszają na niebywały seans spirytystyczny! W mrocznych zakamarkach magazynów przywołacie z nami ducha dawnej filozofii. Poczujecie aurę prądów i idei minionych, ujrzycie osobliwe dzieła, odetchniecie bibliotecznym powietrzem i zakichacie się na śmierć. Doświadczcie rzeczy niedostępnych zwykłym śmiertelnikom/czytelnikom!

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
Start: I piętro, sala 118 (czytelnia główna)
Termin:
 • pt., 2023-09-22 18:30
Numer: 48
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii we współpracy z oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Wykonawcy:
dr
Michał
Barcz
Opis:

Filozofowie XVII i XVIII wieku wiele uwagi poświęcali uczuciom czy, jak byśmy dzisiaj powiedzieli, emocjom. Jednocześnie, raczej nie traktowali teorii uczuć jako całkiem odrębnej problematyki. Rozwijali ją w szerszym kontekście, na przykład w obrębie rozważań dotyczących wiary i nawrócenia (Pascal) lub moralności (Hume, Spinoza). Te odległe próby ujęcia natury emocji – proponowane na długo przed powstaniem współczesnych nauk kognitywnych – okazują się zaskakująco przekonujące i trafne z perspektywy współczesnej filozofii umysłu i psychologii poznawczej. W wykładzie naświetlam te podobieństwa i próbuję odpowiedzieć na pytanie o ich źródło.

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
I piętro, sala 116 (Aula im. Marii Ossowskiej)
Termin:
 • sob., 2023-09-23 13:00
Numer: 49
Spotkania dla dzieci i młodzieży
wycieczka naukowa, zwiedzanie laboratorium lub pracowni
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii we współpracy z oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Wykonawcy:
Michał
Chlebicki
Opis:

Połączone Biblioteki zapraszają na niebywały seans spirytystyczny! W mrocznych zakamarkach magazynów przywołacie z nami ducha dawnej filozofii. Poczujecie aurę prądów i idei minionych, ujrzycie osobliwe dzieła, odetchniecie bibliotecznym powietrzem i zakichacie się na śmierć. Doświadczcie rzeczy niedostępnych zwykłym śmiertelnikom/czytelnikom!

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
Start: I piętro, sala 118 (czytelnia główna)
Termin:
 • sob., 2023-09-23 14:30
Numer: 50
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki humanistyczne
dyskusja, wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii we współpracy z oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Wykonawcy:
dr
Bogdan
Dziobkowski
Opis:

Załóżmy, że skonstruowano urządzenie, które potrafi prowadzić z nami rozmowę na dowolny temat. Robi to tak sprawnie, że w sytuacji, gdy nie widzimy swojego rozmówcy, nie jesteśmy w stanie zorientować się, czy jest nim człowiek, czy maszyna. Czy to wystarczy, by powiedzieć, że owo urządzenie myśli w takim sensie, w jakim człowiek myśli? Czy zbudowany na dowolnym podłożu, odpowiednio zaprogramowany system fizyczny, wyposażony w określone wejście i wyjście, może posiadać umysł? W trakcie wykładu poszukamy odpowiedzi na te pytania.

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
I piętro, sala 116 (Aula im. Marii Ossowskiej)
Termin:
 • sob., 2023-09-23 16:00

©2022 Festiwal Nauki