Program - spotkania

Wyświetlanie 1 - 50 z 109.

Na spotkania festiwalowe jest wstęp wolny.
Przy wybranych wydarzeniach jest informacja, pod jakim adresem można się zapisać, brak takiej informacji oznacza brak zapisów.

Numer: -1
Dzień otwarty
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny UW Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
Wykonawcy:
dr
Kamila
Stanek
Opis:

Mądrości ludowe to inaczej przysłowia, definiowane jako najkrótsze teksty literackie zawierające całą wiedzę o świecie, przekazywane z pokolenia na pokolenie drogą ustną. Stanowią one źródło wiedzy o języku, kulturze, postrzeganiu i pojmowaniu świata przez dane społeczeństwo. Te odznaczające się kunsztownym językiem teksty ukazują świat, jakim widziany był przez niewykształconą i niepiśmienną warstwę społeczeństwa, dla którego stanowiły specyficzną encyklopedię, kodeks prawny oraz zasady savoir-vivre’u. Obecnie zaś stanowią podstawę do badań nad językiem i kulturą.

Jak w każdym języku, także i w języku tureckim przysłowia poruszają najważniejsze w życiu człowieka kwestie. Jedną z nich jest podejście do wiedzy i nauki oraz wrodzonej inteligencji.
Należy rozróżnić te terminy, gdyż wiedzę człowiek nabywa wraz z doświadczeniem w ciągu całego swojego życia, przy czym nie musi to być wiedza pochodząca z książek i szkół, może to być wiedza - umiejętność i perfekcja wynikająca z własnej pracy. Mądrość zaś, która jest pojęciem szerszym od samej tylko inteligencji, to nie tylko wiedza nabyta, lecz także umiejętność korzystania ze zdobytych doświadczeń, wprowadzanie w życie założeń teoretycznych, a także w dużej mierze oparte na kulturze, poczucie sprawiedliwości oraz umiejętność wyciągania wniosków i wartościowania otaczającego świata.

Inteligencja z kolei jest pojęciem wieloznacznym. W Encyklopedii PWN definiowana jest, jako pojęcie ”odnoszące się do sprawności w zakresie czynności poznawczych; w języku potocznym przez inteligencję rozumie się najczęściej zdolność rozwiązywania problemów praktycznych, zdolności językowe lub kompetencje społeczne”.

Wykład stanowi próbę przedstawienia, jak w tureckich mądrościach ludowych postrzegana jest mądrość i wiążące się z nią zdobywanie wiedzy, czyli nauka oraz inteligencja. Tak określony zakres tematyczny pozwolił na wydzielenie kilku aspektów jakie poruszane są przysłowiach, a mianowicie:

 1. Mądrość - połączenie wiedzy, zdolności, skromności, cecha wywołująca zazdrość.
 2. Mądrość i wiedza - bogactwo, którego nie można kupić, ani stracić.
 3. Podporządkowanie się mądrzejszemu (oddanie przywództwa, słuchanie rad)
 4. Uczenie się przez całe życie.
 5. Konieczność kształcenia siebie i innych.
 6. Nie pogardzanie mniej mądrymi, którzy także mogą mieć rację.
 7. Mądrość - wzrasta wraz z wiekiem (doświadczeniem) i jest od wieku niezależna.
 8. Wiedza wykorzystywana podczas wykonywania pracy - osiągnięcie mistrzostwa.
Sala 143, 3. piętro
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 13:00
Numer: -1
Dzień otwarty
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny UWKatedra Języków i Kultur Afryki
Wykonawcy:
dr hab.
Hanna
Rubinkowska-Anioł
Opis:

Ustalenia naukowe wydają się być niezależne od kultury, w której żyjemy. Zachód wypracował głębokie przekonanie, że cywilizacja oparta na myśli oświeceniowej i związanej z nią nauce i edukacji jest jedyną właściwą drogą linearnego rozwoju. W oparciu o to przekonanie w okresie kolonialnym Europejczycy podejmowali misję cywilizacyjną, która jawiła się wówczas jako sposób na umożliwienie mieszkańcom innych części świata uczestniczenia w życiu na wyższym poziomie: intelektualnym, kulturowym, nawet moralnym. Tym samym promowane było zachodnie rozumienie badań naukowych i ich weryfikacji.

Badacze postkolonialni podważając uniwersalność takiego spojrzenia i nie zgadzając się na wtłaczanie wszelkich kultur w europejskie schematy myślenia stworzyli możliwości dla odmiennych interpretacji zachodzących procesów czy opisu świata. W tym duchu myśliciele o afrykańskich korzeniach w odpowiedzi na kolonialne „zniewolenie umysłu” zaoferowali własne podejście. Jest to między innymi idea Afrykańskiego Renesansu stworzona w latach 40. XX wieku przez Cheikha Anta Diopa, piszącego po francusku senegalskiego myśliciela, który rzucił wyzwanie obowiązującemu spojrzeniu na historię Afryki. W tym co pisał mniej istotne były fakty, bardziej ideologiczny postulat, by docenić cywilizacyjne osiągnięcia Afrykanów. Pragnął osiągnąć ten cel udowadniając całkowitą afrykańskość starożytnego Egiptu i ogromny potencjał Afrykanów, który będzie można zrealizować, jeżeli stosować się będą do własnych, a nie narzuconych, wzorów kulturowych.

Na przełomie XX i XXI w. idee Diopa przypomniane zostały przez prezydenta RPA Thabo Mbekiego i są dziś nierozłącznym elementem prowadzonych w Afryce dyskusji na temat przyszłości mieszkańców tego kontynentu. W Stanach Zjednoczonych narodził się natomiast afrocentryzm - nurt, który także przeciwstawiał się europocentrycznemu podejściu do opisu procesów zachodzących w Afryce. 

Takiemu alternatywnemu spojrzeniu wielu badaczy zarzuca sprzeczność z zasadami nauki. Pozostaje jednak faktem, że jest to zjawisko skłaniające do refleksji nad tym, na ile nauka, czy też badania naukowe, są uniwersalne, na ile natomiast są uwarunkowane kulturowo.

Stacjonarne
Nowy Świat 69
00-330 Warszawa
Sala 149, 3. piętro
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 11:00
Numer: -1
Dzień otwarty
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Wykonawcy:
dr
Anna
Kurowicka
Opis:

Aseksualność długo była w kulturze popularnej niewidoczna, a kiedy już się pojawiała, postaci aseksualne bywały sprowadzane do robotów, kosmitów, lub innych „nieludzkich” dziwaków. Ta sytuacja zmienia się wraz z rosnącą widocznością aseksualności i wiedzy na jej temat. W czasie wykładu przyjrzymy się różnym wcieleniom aseksualności w amerykańskiej pop kulturze oraz zastanowimy się nad tym jak rasa i płeć wpływają na konstrukcję aseksualnych postaci. Porozmawiamy między innymi o serialach "BoJack Horseman" i "Teoria wielkiego podrywu", powieściach dla młodzieży oraz literaturze science fiction.

Stacjonarne
Kampus Centralny, Stara BUW, sala 114
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 17:00
Numer: -1
Dzień otwarty
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii UW
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Maciej
Haman
Opis:

Mózg może się przydać do wielu rzeczy – koordynacji ruchów, spostrzegania zagrożeń, uczenia się i zapamiętywania ważnych informacji o otoczeniu itp. Przydaje się także do myślenia. Powstają więc pytania, jak w toku ewolucji mózg nauczył się myśleć, jak jego budowa mu w tym pomaga, w jakie umiejętności mózg jest wyposażony niemal od razu po urodzeniu się człowieka? Ale czy w ogóle wiemy jak mózg myśli? Jak procesy biofizyczne zachodzące w neuronach przekładają się na myśli w rodzaju „Wiem, że 2+2=4, ale mój kolega tego nie wie. Jeżeli więc schował dwa cukierki w szufladzie a [potem dołożył jeszcze dwa, a ja mu jeden zabiorę, to on tego nie zauważy”, albo że dwie kropki, cyfra „2” i napisane lub wypowiedziane słowo „dwa” znaczą to samo? Jak można zbadać myślący mózg?

Wychodząc od przykładów kilku najważniejszych dla na co dzień obszarów naszych myśli, takich jak tworzenie map umysłowych swojego otoczenia i orientowanie się w przestrzeni, podstawowe umiejętności matematyczne, czy najbardziej złożona – domyślanie się ukrytych myśli i emocji innych ludzi i przewidywanie na tej podstawie ich zachowania – pokażemy jak badania eksperymentalne nad zachowaniem zwierząt, sposobem działania ludzi, czy budowa inteligentnych robotów i zbiegają się z badaniami aktywności mózgu metodami neuroobrazowymi.

Młodzież od 13 lat (klasy VII-VIII i liceum)
Stacjonarne
Pasteura 5
02-093 Warszawa
Wydział Fizyki - sala 1.37 na I piętrze.
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 11:30
Numer: -1
Dzień otwarty
Nauki humanistyczne
warsztat
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii UW
Wykonawcy:
Studenci
mgr
Marcin
Wagner
dr
Katarzyna
Pyżewicz
Opis:

Przygotowane przez studentów Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego „Archeowarsztaty” w przyjazny sposób będą pokazywać uczestnikom wytwórczość i kulturę materialną ludzi żyjących w pradziejach i średniowieczu. Możliwość obcowania z archeologami i młodymi adeptami tej dyscypliny nauki pozwoli uczestnikom pokazów zapoznać się z warsztatem pracy oraz sposobami opracowania i dokumentacji różnych kategorii zabytków – naczyń ceramicznych, szklanych, drewnianych, narzędzi kamiennych, a także tkanin. Podczas warsztatów będzie możliwość dowiedzenia się w jaki sposób archeolodzy wykorzystują nowoczesny sprzęt w badaniach zabytków, jak je datują i w jakim celu używają mikroskopów.

Warsztaty zakładają aktywny udział uczestników – zarówno najmłodszych, młodzieży oraz dorosłych pasjonatów przeszłości. Najmłodszym proponujemy zajęcia z lepienia naczyń glinianych i odciskania kafli z form, zaś nieco starszym – własnoręczne wykonanie krajki. Wszyscy pasjonaci archeologii zapewne znajdą u nas coś dla siebie.

Cała wstecz!...bo przeszłość ma przyszłość!

Warsztaty całodniowe odbywać się będą w trybie ciągłym w godzinach od 10:00 do 17:00
Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
parking przed budynkiem Szkoły Głównej, siedziby Wydziału Archeologii UW
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 10:00
Numer: -1
Dzień otwarty
warsztat
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii UW
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Maciej
Haman
Opis:

Większość aparatów służących do badania działania mózgu nie jest łatwa do przeniesienia i uruchomienia poza laboratorium. Inne, choć na wygląd niepozorne, wymagają szczególnych kompetencji od obsługujących je badaczy i nie mogą być stosowane tak sobie dla zabawy. Ale czy w ogóle można prześwietlić pracujący mózg, tak jak prześwietla się płuca albo kości, żeby zobaczyć, co się w nim dzieje? Bezpośredni pomiar niektórych procesów fizjologicznych towarzyszących aktywności mózgu jest możliwy, ale bardzo trudny. Aktywność mózgu ma jednak konsekwencje, które można zaobserwować pośrednio w sposób całkowicie bezpieczny dla badanej osoby. Na przykład, wzmożona aktywność neuronów powoduje zwiększone zapotrzebowanie na tlen i glukozę i, w efekcie miejscowe zwiększenie przepływu krwi (ograniczone do najbliższego sąsiedztwa aktywnych grup neuronów). A (mówiąc w dużym uproszczeniu) przepływ krwi można zmierzyć starając się oświetlić dane miejsce w korze mózgowej za pomocą niewidzialnego światła podczerwonego, które względnie łatwo przenika przez  skórę, kości czaszki i neurony, ale jest pochłaniane i rozpraszane przez krew o różnym stopniu utlenowania. Funkcjonalna spektroskopia w bliskiej podczerwieni (fNIRS) działa właśnie na tej zasadzie, pozwalając badać zmiany aktywności różnych części mózgu w czasie wykonywania różnych zadań. W trakcie warsztatu będzie można zobaczyć apart fNIRS w działaniu, a może nawet zobaczyć, co dzieje się we własnym mózgu.

Młodzież od 13 lat (klasy VII-VIII i liceum)
Stacjonarne
Pasteura 5
02-093 Warszawa
Wydział Fizyki - sala 1.37 na I piętrze.
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 13:30
Numer: -1
Dzień otwarty
Nauki humanistyczne
gra edukacyjna
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki UW
Wykonawcy:
dr
Anna M.
Kiełbiewska
Opis:

Wyśpiewać emocje, zaimprowizować miłosny poemat, o najlepszym dniu swojego życia opowiedzieć z suspensem – z takimi i podobnymi zadaniami zmierzą się uczestnicy retorycznej gry planszowej. Śmiałków wyłonimy spośród przybyłych uczestników. Staną oni do emocjonującej rywalizacji na opowieści, których reguły wyznaczy rzut kostką. Ekwipunkiem każdego z graczy będzie jego niepowtarzalny styl, osobowość, poczucie humoru, arsenał metafor i porównań oraz własne doświadczenia. To oni, gracze, zdecydują, czy my, zgromadzona publiczność, będziemy niemym audytorium, czy może aktywnym uczestnikiem w ich rozgrywkach. Będziemy kibicować w kolejnych zadaniach, poszukiwać najskuteczniejszych sposobów na wyrażenie siebie i sprawdzać, dlaczego retoryka – choć rodowód ma antyczny – jest prawdziwą kompetencją przyszłości! 

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 13:00
Numer: -1
Dzień otwarty
warsztat
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii UW
Wykonawcy:
dr
Ewa
Malinowska
Opis:

Uczysz się ciężko do klasówek, a mimo to nie dostajesz piątek? Pracujesz wiele godzin nad projektem, a on okazuje się niewypałem? Być może nie do końca wiesz jak odpowiednio zorganizować materiał, na jakich elementach skupić się najbardziej chcąc je jak najefektywniej opanować lub rozdysponować czas na poszczególne etapy działania…Twój mózg czeka aby zadziwić Cię swoim niewykorzystanym potencjałem. Dzięki kilku łatwym zadaniom dowiesz się jak dzięki odpowiednio wykorzystywanym funkcjom wykonawczym masz szansę wznieść się na wyżyny Twoich możliwości. Jako swój najlepszy menadżer będziesz efektywnie zarządzał czasem, może grupą kolegów, z którą współpracujesz i materiałem do opracowania, osiągając założony cel.

Seminarium będzie dawać możliwość dowiedzenia się czym są funkcje wykonawcze, jakie problemy napotyka się w pracy z nimi w praktyce neuropsychologicznej u dzieci i młodzieży w zaburzeniach ze spektrum autyzmu czy zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). W dalszej kolejności postaram się zachęcić do samodzielnego odkrycia w praktyce własnych możliwości w zakresie jak najpełniejszego wykorzystywania funkcji wykonawczych w codziennym życiu, w i szkole i nie tylko, podczas czytania, pisania, nauki matematyki, czy organizacji poszczególnych etapów projektu w klasie i poza nią.

Przeznaczona dla dzieci klas IV-VIII.
Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Sala 308 w Starej BUW.
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 17:00
Numer: -1
Dzień otwarty
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny UWZakład Sinologii
Wykonawcy:
mgr
Olgierd
Uziembło
Opis:

Pismo chińskie jest jednym z najbardziej skomplikowanych systemów pisma użytkowanych w tej chwili na ziemskim globie. Specjalista od pisma chińskiego, członek zespołów badawczych zajmujących się manuskryptami (Siglum) i pismami świata (Sign and Symbol) opowie o tradycjach chińskich związanych z badaniem jednego z najistotniejszych elementów chińskiej kultury - chińskiego pisma semantofonetycznego.

Własna perspektywa chińska na pismo jest nieco odmienna od współczesnego punktu widzenia, ale w badaniach nad wielaspektowym zrozumieniem pisma jako fenomenu kulturowego nie może zabraknąć emicznej - czyli lokalnie chińskiej perspektywy. Chińskie 文字学   bada znaki chińskie od 2000 lat, od Xu Shena do najnowszych naukowych analiz chińskich uczonych współczesnych. Jak widzimy pismo chińskie i jak je reprezentujemy na zachodzie, a jak widzą je Chińczycy - to wszystko będą podstawowe tematy wykłady, przy okazji zapoznamy się ze zmianami w chińskim piśmie, reformami pisma które się udały i nie udały, a także spojrzeniem na Żółtej rzeki na ciągle obecne we wszelkich kulturach dążenia do reformy ortografii w celu modernizacji pisma.

Perspektywa chińska zostanie również zderzona z punktem widzenia zachodnich badaczy wczoraj i dziś, szczególnie współczesnej nauki grafolingwistyki, która pod wieloma różnymi kątami analizuje pismo samo w sobie, oraz w porównaniu do innych systemów znaków.  Wykład będzie bogato opatrzony przykładami - co na pewno wspomoże estetyczne wrażenia. Dla chętnych planowane są dygresje na temat magicznej roli pisma.

Termin:
 • ndz., 2023-09-24 16:00
Numer: -1
Dzień otwarty
Nauki biologiczne
warsztat
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW
Wykonawcy:
dr
Małgorzata
Jałosińska
dr inż.
Katarzyna
Kajak-Siemaszko
dr inż.
Katarzyna
Neffe-Skocińska
dr inż.
Barbara
Sionek
Opis:

Dzieci dowiedzą się o ”dobrych” i „złych” mikrobach w żywności, o ich wpływie na zdrowie małego człowieka. Poznają produkty, w których mogą je spotkać. Zobaczą bakterie pod mikroskopem i na zdjęciach. Będą też rozwiązywać tematyczne konkursy i krzyżówki.

Impreza przeznaczona dla dzieci (od 5 lat), a także młodzieży i osób dorosłych.

Jednorazowo w warsztacie udział wziąć może 1-2 osoby. Impreza będzie powtarzana, w miarę zainteresowania, w godz. 10-14.
Stacjonarne
Pasteura 5
02-093 Warszawa
Gościnnie na Wydziale Fizyki UW
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 10:00
Numer: -1
Dzień otwarty
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki UW
Wykonawcy:
dr hab.
Włodzimierz Karol
Pessel
Opis:

Inwestycja pod oficjalną nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” – powszechnie znana jako Przekop Mierzei – budzi duże zainteresowanie w domenie publicznej i spolaryzowane emocje społeczne. Im bardziej kanał przez Mierzeję Wiślaną wpisuje się w podziały socjopolityczne istniejące we współczesnej Polsce, tym bardziej wymaga spojrzenia z większego dystansu. A taką refleksję umożliwia kulturowa historia infrastruktury w połączeniu z nautologią, tzn. wiedzą o rozwoju żeglugi i portów, oraz wiedzą o mieście, w szczególności biografią Elbląga. Interdyscyplinarny wykład będzie zawierać panoramę długich dziejów idei przekopania Mierzei Wiślanej: od XVI wieku i zatargów króla Stefana Batorego z Gdańszczanami, przez projekty z czasów przynależności Elbląga do Prus, po końcówkę XX wieku – lata po polskim przełomie ustrojowo-gospodarczym, zarazem ostatnie lata istnienia województwa elbląskiego (zniesionego przez reformę podziału administracyjnego Polski w 1999 roku). Wtedy to badania naukowe wybitnego hydroinżyniera Tadeusza Jednorała splotły się, z jednej strony, z oddolną samorządową wizją aktywizacji regionu Zalewu Wiślanego, a ze strony drugiej, z nieudanymi negocjacjami dyplomatycznymi mającymi na celu wyegzekwowanie swobodnej żeglugi polskich jednostek przez Cieśninę Piławską i rosyjską część Zalewu Wiślanego. Dzieje tej drogi wodnej są zatem ściśle powiązane z losami Elbląga jako małego wielkiego miasta, dawnego ważnego portu bałtyckiego, który dawno temu utracił swój pierwotny status i w rozmaitych kontekstach polityczno-społecznych mierzy się z tą utratą jako podstawą swojego trudnego dziedzictwa. Jak pisał krytyk kultury Neil Postman: „Wizje przyszłości zawsze bardziej dotyczą tego, gdzie byliśmy, niż tego, dokąd zmierzamy”.

Stacjonarne
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 11:00
Numer: -1
Dzień otwarty
Nauki społeczne
dyskusja
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny UW
Wykonawcy:
dr hab.
Małgorzata
Przanowska
Opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z formami słuchania, które można wykorzystać w różnego rodzaju sytuacjach komunikacyjnych i relacyjnych, a także w kontekstach edukacyjnych.

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z formami słuchania, które można wykorzystać w różnego rodzaju sytuacjach komunikacyjnych i relacyjnych, a także w kontekstach edukacyjnych.
Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Stary BUW, sala 114
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 12:30
Numer: -1
Dzień otwarty
warsztat
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW
Wykonawcy:
dr inż.
Dawid
Madej
dr
Agata
Białecka-Dębek
dr inż.
Joanna
Frąckiewicz
dr inż.
Olga
Januszko
mgr
Maria
Szmidt
Opis:

Poprzez gry i zabawy edukacyjne przygotowane przez doświadczony zespół żywieniowców przedstawimy najważniejsze zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży. W tym roku, szczególną uwagę skupimy na składnikach odżywczych istotnych dla dzieci i młodzieży do prawidłowego rozwoju mózgu, a także polepszenia ich koncentracji w nauce i zabawie.

Impreza przeznaczona dla dzieci w wieku 4-15 lat.

Jednorazowo w warsztacie udział wziąć może 5-6 osób. Impreza będzie powtarzana, w miarę zainteresowania, w godz. 9-15.
Stacjonarne
Pasteura 5
02-093 Warszawa
Gościnnie na Wydziale Fizyki UW
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 09:00
Numer: -1
Dzień otwarty
warsztat
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny UW
Wykonawcy:
dr hab.
Małgorzata
Przanowska
Opis:

Celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności stawiania pytań otwartych w sytuacjach edukacyjnych, rozwojowych, pedagogicznych lub wychowawczych.

Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Stary BUW, sala 114
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 14:00
Numer: -1
Dzień otwarty
warsztat
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW
Wykonawcy:
dr inż.
Katarzyna
Lachowicz
dr inż.
Małgorzata
Stachoń
dr inż.
Ewa
Fűrstenberg
dr inż.
Katarzyna
Dziendzikowska
dr inż.
Michał
Oczkowski
doktorant
Łukasz
Kopiasz
doktorantka
Wojciech
Grodzicki
Opis:

Dzieci poznają budowę i działanie układu pokarmowego.  W części praktycznej przekonają się jak trawione są najważniejsze składniki pokarmu - wykonają doświadczenia chemiczne

i wcielą się w enzymy trawienne człowieka oraz obliczą długość własnego przewodu pokarmowego. Swoją wiedzę dzieci będą mogły sprawdzić i utrwalić podczas quizu. 

Impreza przeznaczona dla dzieci w wieku 7-12 lat.

 

Jednorazowo w warsztacie udział wziąć może 4 dzieci. Impreza będzie powtarzana, w miarę zainteresowania, w godz. 9-15.
Stacjonarne
Pasteura 5
02-093 Warszawa
Gościnnie na Wydziale Fizyki UW
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 09:00
Numer: -1
Dzień otwarty
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny UW
Wykonawcy:
dr hab.
Agnieszka
Naumiuk
Opis:

Wykład przybliży niełatwą i nieoczywistą drogę Jane Addams - działaczki społecznej w Ameryce XIX/XX w. Od ambicji i ideałów panny z dobrego domu, przez streetworking i oczyszczanie miasta Chicago, ku zarzutom zdrady narodowej, do otrzymania pokojowej Nagrody Nobla. W drugiej części spotkania wspólnie porozmawiamy o sile edukacyjnej społeczników.

Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Stary BUW, sala 308
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 15:30
Numer: -1
Dzień otwarty
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Stanisław
Obirek
Opis:

Postsekularyzm jest odpowiedzią zarówno ludzi wierzących jak i niewierzących na rosnącą polaryzację społeczeństwa. Uznaje sekularyzację za niezbywalny i pozytywny wymiar nowoczesności i jednocześnie akceptuje religie jako ważny i pozytywny element kultury. Należy podkreślić, że przedrostek „post” nie oznacza tylko zmiany pojęcia „sekularyzmu”, ale zwraca uwagę na fakt, że relacje między tak istotnymi pojęciami jak nowoczesność, pluralizm, religia i demokracja uległy radykalnym zmianom. Stało się tak przede wszystkim dlatego, że Europa, czy szerzej rzecz ujmując cywilizacja Zachodu, utraciła swoja hegemoniczną pozycję w definiowaniu rzeczywistości jako opozycji między religią a sekularyzmem. Krótko mówiąc mamy do czynienia ze zmianą paradygmatu. Tak więc postsekularyzm jest bardziej zjawiskiem kulturowym niż abstrakcyjnym pojęciem stąd propozycja definicji postaw postsekularnych: Postsekularyzm jest nie tylko sposobem myślenia, ale przede wszystkim sposobem działania, którego celem jest zbudowanie trwałych, opartych na poszanowaniu wzajemnych odrębności, struktur społecznych służących dobru wspólnemu. Najważniejszym wyznacznikiem tej nowej formy międzyludzkiej koegzystencji jest zawieszenie wartościowania konkretnych światopoglądów na podstawie kryteriów religijnych, politycznych czy narodowych, które do tej pory były elementami polaryzującymi grupy społeczne. Jedynym wyznacznikiem wartościującym jest wkład w tworzone dobro wspólne. W wykładzie zostaną podane przykłady takich postaw zarówno w USA jak i w Polsce.

Kampus Centralny, Stara BUW, sala 116
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 12:30
Numer: -1
Dzień otwarty
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny UW Katedra Arabistyki i Islamistyki
Wykonawcy:
prof.
Katarzyna
Pachniak
Opis:

Nauka uprawiana w średniowieczu w państwach islamu osiągnęła bardzo wysoki poziom i znacząco zainspirowała rozwój nauki w średniowiecznej Europie. Podobnie jak muzułmanie korzystali z dorobku kultury greckiej i innych, tak potem Europa przejęła i rozwijała dziedzictwo muzułmańskie. Wśród licznych nauk, którymi zajmowali się muzułmanie można wymienić alchemię, która w niektórych kręgach była uznawana za naukę tajemną i bliską magii, której treści miały być znane tylko wtajemniczonym. Nie jest to cała prawda o alchemii muzułmańskiej, gdyż oprócz nurtu ezoterycznego, blisko związanego z magią i okultyzmem, rozwinął się w niej też też nurt doświadczalny, który stworzył podstawę do późniejszego rozwoju chemii.

Alchemia muzułmańska łączy się z nurtem hermetycznym i legendarną postacią Hermesa Trismegistosa, który miał wygrawerować na szmaragdzie i umieścić w swoim grobowcu słynny traktat alchemiczny Tablica szmaragdowa, znany z przekładów na łacinę. Należy on do nurtu alchemii alegorycznej, zakładającej ścisły związek między światami niebieskim i ziemskim, obydwa są bowiem przeniknięte przez duszę. Miał się tam też znajdować sekret kamienia filozoficznego, celu poszukiwań wszystkich alchemików, czyli legendarnej substancji zamieniającej metale nieszlachetne w szlachetne. Innym celem poszukiwań alchemików był eliksir nieśmiertelności, służący zatrzymaniu u człowieka procesu starzenia i zapewnieniu mu wiecznego życia. Autorzy z nurtu alegorycznego opisywali procesy chemiczne w sposób zawiły, pełen niedomówień i alegorii, dając do zrozumienia, że alchemia jest nauką tajemną, przeznaczoną tylko dla wyjątkowych ludzi, którzy mogą zgłębić tajemnice przedłużonego życia czy bogactwa.

W alchemii doświadczalnej najważniejszymi postaciami byli Dżabir Ibn Hajjan (VIII-IX wiek), którego imię wiąże się z korpusem traktatów napisanych prawdopodobnie przez różnych autorów, oraz Ar-Razi (IX wiek). Twórczość tego drugiego to apogeum alchemii łacińskiej – stworzył jasną systematykę i dużo pracował w laboratorium, a jego miano łączy się z takimi procesami jak destylacja, wypalanie, przygotowywanie roztworów, sublimacja, amalgacja, ceracja i odparowywanie.

 

Stacjonarne
Nowy Świat 69
00-330 Warszawa
Sala 149, 3. piętro
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 10:00
Numer: -1
Dzień otwarty
dyskusja, pokaz, wystawa
Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet MedycznyZespół Zakładu Biofizyki, Fizjologii i Patofizjologii WNoZ WUM, we współpracy z Wydział Fizyki UW
Wykonawcy:
dr hab. n. med.
Anna
Henriques de Sepulveda
Opis:

Spotkanie ma na celu przybliżenie budowy i roli bariery krew-mózg w fizjologii, podkreślenie jej znaczenia w prawidłowym funkcjonowaniu naszego układu nerwowego i odpornościowego, jak również przyczyn jej nieprawidłowego funkcjonowania obserwowanego w chorobach metabolicznych czy neurodegeneracyjnych, np. w chorobie Alzheimera lub w chorobie Parkinsona. Opowiemy i pokażemy wyniki własnych badań nad neuroprotekcyjnym wpływem wybranych suplementów diety.

Stacjonarne
Pasteura 5
02-093 Warszawa
Wydział Fizyki UW, Strefa pokazów - I piętro
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 10:00
Numer: 0
Debaty główne
Organizator: Sekretariat FN
Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Aula Starej BUW
Termin:
 • ndz., 2023-09-24 17:00
Numer: 0
Debaty główne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Katarzyna
Samborska
Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
WNPISM
Termin:
 • pt., 2023-09-22 18:00
Numer: 0
Debaty główne
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
dr
Stanisław
Bajtlik
Podczas debaty odbędzie się wręczenie Nagrody Złotej Róży za najlepszą książkę popularnonaukową ostatnich 12 miesięcy
Stacjonarne
ul. Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
Termin:
 • pt., 2023-09-29 18:00
Numer: 6
Wydarzenia specjalne
wykład
Organizator: Sekretariat FN
Wykonawcy:
Agnieszka
Krzemińska
Opis:

Wyobrażenie, że jedynym skarbem znalezionym w Polsce jest odkryty 35 lat temu skarb ze Środy Śląskiej czy namierzona jeszcze przed II wojną światową osada w Biskupinie to poważny błąd. W archeologii stale się coś dzieje, co każe nam spojrzeć inaczej na nasze dzieje, zwłaszcza ostatnio gdy pojawiły się nowe techniki badawcze. W ciągu ostatnich 20 lat doszło do wielu bardzo ciekawych odkryć, o których wiedzą nieliczni, a które robią wrażenie i to z różnych powodów. Oto subiektywny ranking 10 najciekawszych odkryć archeologicznych w Polsce.

Stacjonarne
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Instytut Kultury Polskiej, sala nr 5
Termin:
 • czw., 2023-09-21 18:00
Numer: 15
Spotkania całodniowe
Nauki humanistyczne
dyskusja, pokaz, warsztat
Organizator: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
Wykonawcy:
mgr
Krystyna
Koza
mgr
Iwona
Szymańska
mgr
Katarzyna
Dejtrowska
student
Piotr
Kucharski
mgr
Marcin
Woźniak
mgr
Robert
Janiszewski
Opis:

Uczestnicy, podczas pokazów i warsztatów, będą mieli okazję poznać codzienność ludzi epoki lodowcowej. Dowiedzą się, jak ówcześni ludzie zdobywali pożywienie, jak polowali, z czego i jak wykonywali narzędzia. Goście spróbują także rozniecić ogień pradziejowymi technikami, wykonać "paleolityczny" magnes, ozdoby czy też przy pomocy wirujących rondelles ożywić zwierzęta epoki lodowcowej. 

Stanowiska:

 1. Niecenie ognia
 2. Wykonywanie amuletów
 3. Miotacz, oszczep i łuk - sprzęt paleolitycznego łowcy
 4. Zostań jaskiniowym artystą
 5. Wykonywanie rzemyka przy pomocy krzemiennego noża
 6. Wykonywanie paleolitycznych magnesów
 7. Paleolityczne rondelles. Wirujące obrazki z epoki lodowcowej
Stacjonarne
plac Jana Pawła II 2
05-800 Pruszków
Termin:
 • sob., 2023-09-30 11:00
Numer: 15
Spotkania całodniowe
Nauki techniczne
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Wykonawcy:
dr inż.
Maciej
Zasuwa
Opis:

W ramach warsztatów będzie można zapoznać się ze współczesnymi urządzeniami służącymi do treningu pilotów. Prezentowany będzie symulator śmigłowca SW-4 lub samolotu pasażerskiego Boeing 737 MAX (w zależności od postępu prac modernizacyjnych). Szczegółowe informacje zamieścimy około miesiąca przed imprezą. Prosimy o śledzenie mediów społecznościowych Wydziału MEiL. Specjaliści z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej zapoznają uczestników z zasadami budowy i wykorzystania symulatorów w treningu pilotów.

Zapraszamy w godzinach od 10 do 14 do spróbowania swych sił w symulatorze.

Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność przybycia. Osoby niepełnoletnie mogą latać na symulatorze jedynie w obecności dorosłego opiekuna. Nie mamy możliwości zapewnienia udziału w zajęciach grupom zorganizowanym. Czas korzystania z symulatora dla jednej osoby jest ograniczony do 10 minut. Uwaga. Z powodu prac modernizacyjnych, związanych z przebudową symulatora, spotkanie może zostać ODWOŁANE.
Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Termin:
 • sob., 2023-09-23 10:00
Numer: 15
Spotkania całodniowe
Nauki techniczne
warsztat
Organizator: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW, we współpracy z Fundacja "Smyki na start"
Wykonawcy:
mgr inż.
Krzysztof
Drabarek
mgr
Robert
Naumiuk
Opis:

Odwiedzający hangar lotniczy Wydziału MEiL PW będą mogli wziąć udział w warsztatach budowy latającego modelu szybowca PW-5 Smyk. Warsztaty polegają na samodzielnym złożeniu na miejscu modelu szybowca PW-5 Smyk z pianki depron. Po pomyślnym oblocie modelu wydawany będzie imienny certyfikat uczestnictwa w warsztatach, który zawiera opis i historię powstania szybowca. Uczestnicy budują swoje modele w miejscu, gdzie powstał szybowiec PW-5 Smyk, zwycięzca konkursu Międzynarodowej Federacji Lotniczej na szybowiec klasy światowej.

Stacjonarne
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Hangar Wydziału MEiL PW, wejście od ul. Nowowiejskiej lub od Al. Niepodległości
Termin:
 • sob., 2023-09-23 10:00
 • ndz., 2023-09-24 10:00
Numer: 15
Spotkania całodniowe
warsztat
Organizator: Wojskowa Akademia Techniczna Biblioteka Główna WAT
Wykonawcy:
Magdalena
Wiederek
Opis:

Celem szkolenia jest pokazanie jak zwiększyć efektywność procesu wyszukiwania informacji, głównie w Internecie. Obok elementów teorii część szkolenia obejmuje warsztaty, w ramach których uczestnik otrzymuje wskazówki do wykorzystania w praktyce.  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą lepiej wykorzystywać zasoby Internetu, zarówno w pracy, jak i w szkole

Stacjonarne
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19
00-908 Warszawa
Budynek Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej pok. 213
Termin:
 • sob., 2023-09-16 10:00
Numer: 28
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki biologiczne
wycieczka naukowa
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii UW
Wykonawcy:
dr
Katarzyna
Bandyra
dr
Maria
Klimecka
mgr
Matylda
Izert
mgr
Daria
Dawidziak
mgr
Madhuri
Kanavalli
mgr
Małgorzata
Krupska
Opis:

Spotkanie ma na celu pokazanie uczestnikom jak zorganizowane jest nowoczesne laboratorium badawcze oraz uświadomienie jak dokładnie wygląda ścieżka od sekwencji DNA na komputerze (genu) do badań na białkach. Grupa Biologii Strukturalnej zainteresowana jest tym w jaki sposób aminokwasy budujące białka ułożone są w przestrzeni (struktura), co bezpośrednio przekłada się na pełnione przez nie funkcje. Poznanie struktury, a co za tym idzie funkcji biomolekuły jest zazwyczaj pierwszym krokiem w opracowywaniu nowych leków.

Zapisy od 15 września pod adresem: k.bandyra@uw.edu.pl Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę opiekuna prawnego formularz znajduje się na stronie https://www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki/
Stacjonarne
Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
CNBCh UW Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa Punkt spotkania w holu przy wejściu głównym, budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
Termin:
 • wt., 2023-09-19 18:00
 • śr., 2023-09-20 18:00
Numer: 28
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki biologiczne
warsztat
Organizator: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
Wykonawcy:
dr inż.
Monika
Kisiel
Opis:

W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób powstają i z czego składają się gleby. Dowiedzą się także, jakie funkcje pełnią gleby w naszym życiu. Omawiane zagadnienia zobrazowane będą prostymi pokazami i doświadczeniami.

Stacjonarne
Wóycickiego 1/3, budynek 24, sala 103a
01-938 Warszawa
Termin:
 • śr., 2023-09-20 15:30
Numer: 28
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki biologiczne
warsztat
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii UW
Wykonawcy:
dr
Katarzyna
Bandyra
dr
Maria
Klimecka
mgr
Matylda
Izert
mgr
Daria
Dawidziak
mgr
Madhuri
Kanavalli
mgr
Małgorzata
Krupska
Opis:

Znajomość struktury przestrzennej białek pozwala zrozumieć procesy biologiczne, na najbardziej podstawowym, atomowym poziomie: sposób w jaki przebiegają reakcje katalizowane przez enzymy; sposób w jaki białka oddziałują z innymi białkami i małymi cząsteczkami; itp. Znajomość struktury, miejsc aktywnych lub wiążących w białkach, pozwala na zrozumienie ich specyficzności substratowej i zaprojektowanie cząsteczek lepiej z nimi oddziałujących, np. potencjalnych leków.

W krystalografii rentgenowskiej białek największym wyzwaniem jest pierwszy etap na drodze do uzyskania struktury, czyli otrzymanie dobrze rozpraszającego kryształu białka, co będzie tematem poniższych ćwiczeń.

Zapisy od 15.09.23 pod adresem email: k.bandyra@uw.edu.pl Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę opiekuna prawnego formularz znajduje się na stronie https://www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki/
Stacjonarne
Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
CNBCh UW Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa pok. 3.102
Termin:
 • wt., 2023-09-19 15:30
 • śr., 2023-09-20 15:30
Numer: 28
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki społeczne
wykład
Organizator: Wojskowa Akademia Techniczna10. Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej
Wykonawcy:
Monika
Stańska
Opis:

Spotkanie z ppłk dr. Bartoszem Kozickim, adiunktem w Instytucie Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej,  którego osiągnięcia naukowe zostały zauważone i docenione nie tylko w kraju, ale również za granicą. Podczas spotkania zaprezentuje swój profil naukowy w uczelnianym Repozytorium Baza Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej. Na podstawie własnych doświadczeń dr Kozicki opowie o tym, jak wygląda praca naukowca, jaką trzeba pokonać drogę by móc piąć się po ścieżkach kariery naukowej, jakich wymaga to umiejętności i dlaczego warto? i czy naukę da się lubić?

monika.stanska@wat.edu.pl
Stacjonarne
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19
00-908 Warszawa
Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej pok. 213
Termin:
 • wt., 2023-09-19 16:00
Numer: 28
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Instytuty Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawcy:
dr hab.
Piotr
Sobolczyk
Opis:

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną założenia i rezultaty polsko-francuskiego projektu naukowego Języki literatury polskiej XXI w., realizowanego w latach 2022-2023 przez IBL PAN i Université Clermont Auvergne. W ramach projektu zaprezentowano 7 najważniejszych nowych języków polskiej najnowszej literatury na przykładzie sylwetek 7 pisarek i pisarzy. Podczas 7 wykładów w Clermont Ferrand wygłaszanych po francusku wystąpiło 7 specjalistów z Polski i Francji (IBL PAN, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski, Sorbonne Université, Université Clermont Auvergne, CEFRES), prezentując sylwetki 7 pisarek i pisarzy: Bożeny Umińskiej-Keff, Izabeli Morskiej, Szczepana Twardocha, Doroty Masłowskiej, Olgi Tokarczuk, Michała Witkowskiego i Andrzeja Stasiuka. Każda z tych sylwetek twórczych pokazywała jedną z tendencji w nowej polskiej literaturze – i jej języków także w kontekście przemian społecznych (np. języki feminizmu przy prezentacji sylwetki Izabeli Morskiej, języki popkultury przy prezentacji Doroty Masłowskiej itp.). Wykład te zostały zarejestrowane i staną się podstawą przygotowywanej do druku we Francji książki, mającej stanowić pierwszy taki podręcznik czy przewodnik po najnowszej polskiej literaturze we Francji.

Na specjalne życzenie (np. dla klasy francuskiej) możliwość zorganizowania wykładu po francusku (po uprzednim zgłoszeniu).
Stacjonarne
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, p. I, s. 144.
Termin:
 • wt., 2023-09-19 15:00
Numer: 28
Spotkania dla dzieci i młodzieży
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych SGGW
Wykonawcy:
dr
Karolina
Jasińska
Opis:

Wykład przybliży bogactwo gatunkowe ssaków kopytnych występujących w Polsce, przedstawione zostaną podstawy morfologii rzędu, rodzin i gatunków oraz podstawowe elementy biologii i ekologii gatunków

 

Stacjonarne
Nowoursynowska 159/34 sala 1/11
02-776 Warszawa
limit uczestników 15 osób
Termin:
 • pon., 2023-09-25 15:00
Numer: 28
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki rolnicze i leśne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych SGGW
Wykonawcy:
dr
Karolina
Jasińska
Opis:

Wykład przybliży bogactwo gatunkowe ssaków kopytnych występujących w Polsce, przedstawione zostaną podstawy morfologii rzędu, rodzin i gatunków oraz podstawowe elementy biologii i ekologii gatunków

 

Stacjonarne
Nowoursynowska 159/34 sala 1/11
02-776 Warszawa
Termin:
 • wt., 2023-09-26 15:00
Numer: 28
Spotkania dla dzieci i młodzieży
wycieczka naukowa
Organizator: Wojskowa Akademia TechnicznaBiblioteka Główna WAT
Wykonawcy:
Małgorzata
Kopciał
Opis:

Celem wycieczki jest przedstawienie roli biblioteki jako instytucji popularyzującej naukę oraz pokazanie jak zmienił się zawód bibliotekarza, na przykładzie Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej. Kolejnym celem wycieczki jest wskazanie zmian w architekturze i funkcjonalności pomieszczeń nowoczesnej biblioteki ukierunkowanej na potrzeby czytelnika, również jako miejsca spotkań, a także realizowania wspólnych projektów, zadań oraz pasji. Nadrzędnym celem jest prezentacja działań biblioteki, służących popularyzacji nauki oraz wskazanie korzyści jakie można osiągnąć uczestnicząc w tych przedsięwzięciach

Stacjonarne
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19
00-908 Warszawa
Hol Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej oraz pok. 213
Termin:
 • śr., 2023-09-20 15:00
Numer: 28
Spotkania dla dzieci i młodzieży
pokaz
Organizator: Wojskowa Akademia TechnicznaBiblioteka Główna WAT
Wykonawcy:
Ewa
Kasperska
Opis:

Celem pokazu jest przybliżenie definicji otwartej nauki, jej głównych komponentów oraz korzyści, które oferuje. Słuchacze będą mieli okazję samodzielnie odkryć zasoby otwartej nauki oraz poznać zasady ich wykorzystania

Stacjonarne
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19
00-908 Warszawa
Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej pok. 213
Termin:
 • wt., 2023-09-19 15:00
Numer: 28
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki rolnicze i leśne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych SGGW
Wykonawcy:
dr hab.
Hubert
Lachowicz
Opis:

Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady makroskopowego rozpoznawania rodzajów drewna oraz kilka unikatowych historycznych i współczesnych możliwości jego zastosowania.

 

Stacjonarne
Nowoursynowska 159/35
02-776 Warszawa
Termin:
 • pt., 2023-09-29 12:00
Numer: 28
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki rolnicze i leśne
warsztat
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych SGGW
Wykonawcy:
prof. dr hab. inż.
Jerzy
Borowski
dr hab. inż.
Tomasz
Mokrzycki
dr inż.
Adam
Byk
Tech.
Tomasz
Gazurek
Opis:

W trakcie zajęć uczestnicy nabędą wiedzę na temat budowy, preparowania i etykietowania postaci imaginalnych owadów. Samodzielnie spreparują, oznaczą i zaetykietują jeden okaz chrząszcza. W efekcie posiądą umiejętność zakładania i prowadzenia entomologicznych kolekcji naukowych.

 

Stacjonarne
Nowoursynowska 159/34
02-776 Warszawa
Termin:
 • pon., 2023-09-25 10:00
 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
Numer: 28
Spotkania dla dzieci i młodzieży
Nauki rolnicze i leśne
wystawa
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych SGGW
Wykonawcy:
prof. dr hab. inż.
Jerzy
Borkowski
dr hab. inż.
Tomasz
Mokrzycki
dr inż.
Adam
Byk
Tech.
Tomasz
Gazurek
Opis:

Ekspozycja chrząszczy z różnych zakątków naszego globu. Dostęp do „Zbioru porównawczego chrząszczy Polski”.

 

Stacjonarne
Nowoursynowska 159/34 sala 93
02-776 Warszawa
Termin:
 • sob., 2023-09-23 10:00
 • sob., 2023-09-23 11:20
 • sob., 2023-09-23 12:40
 • sob., 2023-09-23 14:00
 • ndz., 2023-09-24 10:00
 • ndz., 2023-09-24 11:20
 • ndz., 2023-09-24 12:40
 • ndz., 2023-09-24 14:00
Numer: 50
Wieczór z nauką
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Instytuty Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawcy:
dr
Jadwiga Clea
Moreno-Szypowska
Opis:

Joseph Campbell, jeden z najważniejszych amerykańskich mitoznawców XX wieku, opracował teorię monomitu przedstawiającą etapy archetypowej podróży bohatera dążącego do samorealizacji, która w zastosowaniu do dzieł literatury światowej pozwala pokazać schematyczna drogę, która przechodzi fikcyjna postać. W ciągu swoich przygód pokonuje on określone próby, by na końcu odnaleźć udoskonalonego siebie. Ostatnia powieść Cervantesa Niezwykłe przygody Persilesa i Sigismundy – wydana już pośmiertnie i uważana przez autora za najlepsze jego dzieło – opowiada perypetie Auristeli i Periandra (nordyckich książąt), którzy  przemieniają się w Sigismundę i Persilesa podczas pielgrzymki do Rzymu. Wyruszają oni z północy Europy, przechodzą przez Hiszpanię i Portugalię, by dotrzeć do Wiecznego Miasta. Redagując Persilesa i Sigismundę, Cervantes wzorował się na greckim modelu struktury narracyjnej, dzięki temu to, co przydarza się bohaterom, można wpisać w system, wyłożony w książce Bohater o tysiącu twarzach Amerykanina. Dokładne omówienie głównych epizodów wędrówki Auristeli i Periandra pozwala zilustrować tezy Campbella, rzucając nowe światło na twórczość Cervantesa.

Stacjonarne
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, p. I, s. 144
Termin:
 • czw., 2023-09-21 19:00
Numer: 50
Wieczór z nauką
Nauki medyczne
pokaz, warsztat
Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wykonawcy:
dr
Agnieszka
Bzikowska-Jura
dr hab. n. med.
Aleksandra
Wesołowska
mgr
Aleksandra
Mołas
Opis:

Na początku spotkania omówimy zagadnienia dotyczące funkcjonowania banków mleka w Polsce jako elementu opieki nad matką i dzieckiem, a także prozdrowotnego i terapeutycznego znaczenia żywienia mlekiem kobiecym każdego noworodka, zdrowego i chorego.

Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zapoznania się z obiegiem mleka w banku mleka od dawcy do biorcy, z włączeniem zasad rekrutacji honorowych dawczyń mleka, procesami laboratoryjnymi jakim podlega mleko zanim trafi do potrzebującego pacjenta oraz kryteriami zakwalifikowania pacjentów do żywienia mlekiem z banku. Ponadto, zaprezentowana zostanie najnowsza wiedza dotycząca składu i roli pokarmu kobiecego. Omówione zostaną także uwarunkowania związane ze różnicami składu mleka u poszczególnych kobiet i na różnych etapach laktacji.

Część warsztatowa będzie obejmowała badanie próbek mleka kobiecego pod kątem składników odżywczych, którą rutynowo robi się analizując wartość mleka dawczyń.

Wymagana rezerwacja: pracowniabmk@wum.edu.pl Zajęcia będą odbywały się w zamkniętym pomieszczeniu szpitala, w części laboratoryjnej, która znajduje się w oddaleniu od sali pacjentów.
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Termin:
 • pon., 2023-09-18 18:00
Numer: 50
Wieczór z nauką
Nauki rolnicze i leśne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk Leśnych SGGW
Wykonawcy:
dr inż.
Jarosław
Sadowski
Opis:

Ukazanie lasu jako źródła inspiracji w kulturze i sztuce

 

Stacjonarne
Nowoursynowska 159/34
02-776 Warszawa
Termin:
 • wt., 2023-09-19 19:00
Numer: 79
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego
Wykonawcy:
dr
Marta
Wojtyra-Perlejewska
Opis:

Wykład poświęcony jest tematyce rozwoju nowoczesnych miast. Przedstawia on koncepcję smart city oraz czynniki sprzyjające i utrudniające jej realizację. W ramach wykładu zaprezentowane zostaną również przykłady projektów realizowanych w miastach określanych jako inteligentne.

Stacjonarne
Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
Termin:
 • pon., 2023-09-18 17:00
Numer: 79
Kluby
Nauki humanistyczne
dyskusja, wykład
Organizator: Archiwum Główne Akt DawnychArchiwum Państwowe w Warszawie, we współpracy z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Wydziałem Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Hubert
Wajs
dr
Violetta
Urbaniak
prof. dr hab.
Alicja
Kulecka
dr
Teresa
Stachurska-Maj
Magdalena
Mołczanowska
Opis:

Tegoroczny temat obrad to „Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX w.”. Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania w praktyce szkolnej źródeł archiwalnych charakteryzujących sytuację i rolę kobiety w okresie od średniowiecza do końca XX w. Przedmiotem obrad chcemy uczynić następujące zagadnienia:

– kobieta w społeczeństwie (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki);

– źródła archiwalne dotyczące sytuacji i roli kobiety (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki) — charakterystyka źródeł oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko;

– edukacyjny potencjał projektów przedstawiających pozycję kobiety w społeczeństwie — przykłady dobrych praktyk.

Stacjonarne
Online
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Obrady konferencji odbywać się będą stacjonarnie, 19 IX w siedzibie Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz 20 IX w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (ul. Świętojerska 9). Podobnie jak w latach poprzednich będzie istniała możliwość uczestnictwa online za pośrednictwem platformy Google Meet/Microsoft Teams.
Termin:
 • wt., 2023-09-19 09:00
 • śr., 2023-09-20 09:00
Numer: 79
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Michał
Jasiński
Opis:

Współczesne wyspy tropikalne postrzeganie jako raj na ziemi - słońce, plaże, piasek. Są marzeniem wielu turystów. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. Wyspy tropikalne spotykają się z wieloma wyzwaniami - klimatycznymi - podnoszeniem się poziomem wód oceanicznych, huraganami, trzęsieniami ziem, wybuchami wulkanów, falami tsunami; społecznymi - ubóstwem, rozwarstwieniami społecznymi, problemami ze słodką wodą, czy żywnością. Część wysp dotyka również silna presja demograficzna wymuszająca migrację "na kontynent". Celem spotkania będzie zarysowanie specyfiki tych obszarów i wyzwań przed nimi stojącymi. Próba spojrzenia na "wyspiarski świat" z innej niż "kontynentalna" perspektywy. Przede wszystkim "odczarowanie" zafałszowanego wizerunku - raju na ziemi. 

Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • wt., 2023-09-19 16:00
Numer: 79
Kluby
Nauki ekonomiczne
warsztat
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, we współpracy z LabMasters.pl
Wykonawcy:
dr
Przemysław
Kusztelak
Opis:

Czy to prawda, że sztuczna inteligencja (AI) potrafi sama programować? Sprawdzimy to na przykładzie języka programowania VBA używanego do tworzenia makropoleceń w Excelu.

Makra pozwalają automatyzować większość na co dzień wykonywanych czynności w Excelu, dzięki czemu nasza praca staje się bardziej wydajna oraz pozbawiona błędów. Nie marnuj cennego czasu na rutynowe, powtarzane codziennie czynności. Możliwości języka VBA są ogromne, dlatego znajomość tego języka programowania jest tak ceniona przez pracodawców. Podczas spotkania pokażemy dlaczego warto rozpocząć naukę VBA oraz jak wejść na wyższy poziom pracy w MS Excel. Podstawowe aspekty pracy z językiem zostaną zaprezentowane w formie prostych przykładów, które mogą znacznie ułatwić życie analityka zmagającego się na co dzień ze żmudnymi i powtarzalnymi operacjami w Excelu. Sprawdzimy także, czy rzeczywiście wykorzystanie ogólnodostęnych czatów opartych na sztuczenj inteligencji znacząco ułatwia programowanie, a może nawet całkowicie nas (programistów) "wyręcza".

W trakcie spotkania:

 • Dowiesz się co to jest VBA i do czego służy.
 • Poznasz składnię języka VBA i zobaczysz jak w praktyce pisze się makropolecenia.
 • Zobaczysz jakie procesy można zautomatyzować za pomocą kilku linii kodu.
 • Sprawdzisz, czy sztuczna inteligencja (AI) sama pisze programy komputerowe.
 • Przekonasz się, czy VBA pomoże Ci szybciej wykonywać codzienne obowiązki.

Materiały dla uczestników:

Uczestnicy warsztatu otrzymają pliki z zadaniami i pełnymi rozwiązaniami.

Miejsce:

Webinar odbędzie się w formie transmisji live na Facebooku LabMasters. Transmisja zostanie uruchomiona 15 minut przed startem webinaru. Polub FB LabMasters, aby otrzymać powiadomienie o starcie transmisji: https://www.facebook.com/LabMasters.SzkolimyAnalizujemyDoradzamy

Online
Webinar odbędzie się w formie transmisji live na Facebooku LabMasters. Transmisja zostanie uruchomiona 15 minut przed startem webinaru. Polub FB LabMasters, aby otrzymać powiadomienie o starcie transmisji.
Termin:
 • czw., 2023-09-28 18:00
Numer: 79
Kluby
Nauki chemiczne
warsztat
Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii UW
Wykonawcy:
dr hab.
Małgorzata
Pająk
dr
Dorota
Nieciecka
dr
Katarzyna
Hubkowska-Kosińska
Opis:

Chemiczny plac zabaw to niezwykłe doświadczenia chemiczne wykonywane przez najmłodszych z asystą opiekuna. Adresatami są dzieci w wieku 4-8 lat. Eksperymenty w ramach proponowanych warsztatów dopasowane są do wiedzy i umiejętności uczestników. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną w pełni  bezpieczne odczynniki i materiały, głównie artykuły gospodarstwa domowego. Podczas warsztatów dzieci zapoznają się z niezwykłym światem chemii. Samodzielnie będą wykonywać eksperymenty, które przybliżą im tajemnice otaczającego nas świata. Podczas zajęć będą miały możliwość stworzenia sztucznego śniegu, sensorycznej masy plastycznej, kolorowej „magmy”, oraz własnych pachnących kul do kąpieli. Bawiąc się cieczą nieniutonowską poznają podstawowe prawa nauk ścisłych. Chemiczny plac zabaw to doskonały sposób na poszerzenie wiedzy i zainteresowań, rozbudzenie pasji do nauki a jednocześnie wyśmienitą zabawę.

Zapisy od 15 września pod adresem: mpajak@chem.uw.edu.pl W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, liczbę dzieci, datę i godzinę wydarzenia. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagana jest obecność opiekuna w sali podczas warsztatów. W trakcie zajęć ubranie może ulec pobrudzeniu, sugerujemy założenie odpowiedniego stroju. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat bez towarzystwa opiekunów muszą mieć pisemną zgodę opiekuna prawnego, formularz znajduje się na stronie https://www.chem.uw.edu.pl/popularyzacja/festiwal-nauki/
Stacjonarne
Pasteura 1
02-093 Warszawa
sala 104, piętro (-1) zbiórka w holu głównym 10 min przed planowaną godziną warsztatów
Termin:
 • wt., 2023-09-19 15:00
 • wt., 2023-09-19 16:00
 • śr., 2023-09-20 15:00
 • śr., 2023-09-20 16:00
Numer: 79
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego
Wykonawcy:
dr
Karolina
Małagocka
Opis:

Wykład wprowadzi do świata, w którym zderzają się technologia i niewidzialne siły cyberbezpieczeństwa, podczas którego poruszone zostaną tematy dotyczące ciemnej strony sztucznej inteligencji, ujawniając, jak diabeł czai się w skomplikowanych algorytmach i modelach uczenia maszynowego, które napędzają nasz cyfrowy świat. Przedstawione zostaną sposoby jak granice prywatności są przekształcane przez nienasycony głód danych sztucznej inteligencji oraz dylematy etyczne wynikające z jej ogromnego potencjału. Nasza dyskusja będzie dotyczyła bezpiecznej i skoncentrowanej na prywatności przyszłości w erze sztucznej inteligencji.

Stacjonarne
Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
Termin:
 • pt., 2023-09-22 17:00
Numer: 79
Kluby
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Instytuty Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawcy:
prof. dr hab.
Danuta
Danek
Opis:

Psychoanalityczna interpretacja jednego z autobiograficznych liryków lozańskich Mickiewicza, Ach, już i w rodzicielskim domu…, który mimo ściśle autobiograficznego charakteru pomijany jest w monografiach poświęconych życiu i twórczości poety. Analiza formy i treści tego wiersza, wykorzystująca wiedzę psychoanalityczną, prowadzi do odkrycia powodów tej eliminacji i zarazem do zwrócenia uwagi na całkowicie dotychczas pomijane fakty biografii Mickiewicza, rzutujące skrycie na jego twórczość.

Stacjonarne
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, p. I, s. 144 im. A. Mickiewicza
Termin:
 • czw., 2023-09-28 18:00
Numer: 79
Kluby
Nauki ekonomiczne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wykonawcy:
dr
Łukasz
Gębski
Opis:

Celem wykładu jest analiza wpływu arbitrażu podatkowego na rozwój gospodarczy różnych regionów, na światowe szlaki transportowe oraz realizację celów finansowych przedsiębiorstw międzynarodowych. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z pojęciami:

 • arbitrażu podatkowego,
 • raj podatkowy,
 • strefa offshore/specjalna strefa ekonomiczna,
 • optymalizacja podatkowa,
 • inwestycje, logistyka oraz międzynarodowe łańcuchy dostaw.

Zapraszam na ekonomiczno-geograficzna podróż po mapie świata aby zobaczyć jak podatki wpływają na współczesną gospodarkę.

Tym co jest pewne w naszym życiu to podatki i śmierć. My ekonomiści nie znamy się na fizjologii, ale wiemy w jaki sposób podatki mogą wpływać na rozwój gospodarczy, handel międzynarodowy oraz funkcjonowanie firm.
Stacjonarne
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Termin:
 • śr., 2023-09-20 16:00

©2022 Festiwal Nauki