Popularyzuj polską naukę razem z Festiwalem Nauki - apel do sponsorów!

Popularyzuj polską naukę razem z Festiwalem Nauki - apel do sponsorów!

Apelujemy do wszystkich, którzy podzielają nasze poglądy i chcą budować lepszą, myślącą Polskę: promujmy, wspomagajmy i przyłączajmy się do wartościowych inicjatyw.

Nasz Festiwal organizowany jest głównie dzięki ofiarności warszawskiej społeczności naukowej. Stale nam jednak towarzyszą ograniczenia finansowe. Dlatego zwracamy się o wsparcie finansowe następnej, dwudziestej ósmej już edycji Festiwalu, która odbędzie się we wrześniu 2024r.

Jeśli w sponsorowaniu Festiwalu Nauki widzą Państwo korzyści dla własnej firmy i organizacji lub kierują się inną szlachetną motywacją, prosimy o kontakt z sekretariatem organizacyjnym: festiwal@uw.edu.pl.

©2024 Festiwal Nauki