Profesor Dariusz Stola

Profesor Dariusz Stola

Rada Programowa Festiwalu Nauki w Warszawie pragnie wyrazić uznanie dla działalności prof. Dariusza Stoli w dziedzinie upowszechniania i popularyzacji nauki.

Prof. Stola jest członkiem Rady Programowej Festiwalu od 2011 roku. Niezależnie od aktywnego uczestnictwa w pracach Rady zorganizował w tym czasie (od XVIII do obecnej XXIII edycji FN) 5 debat głównych poświęconych historii, a Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, którym kierował, było organizatorem warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz wykładów, poszerzających wiedzę na temat historii Polski.

Wśród wielu polskich i międzynarodowych nagród jakie otrzymało muzeum, w czasie, gdy jego dyrektorem był prof. Stola, szczególnie warta podkreślenia jest przyznana w 2017 roku nagroda Unii Europejskiej dla Dziedzictwa Kulturowego - Europa Nostra 2017 – w kategorii „Edukacja, szkolenia i podnoszenie świadomości” za realizację programu edukacyjnego ”Żydowskie dziedzictwo kulturowe”.

©2022 Festiwal Nauki