Wyróżnieni koordynatorzy 24. edycji

Wyróżnieni koordynatorzy 24. edycji

Chcielibyśmy z radością poinformować, że jak co roku nagrodziliśmy koordynatorów:

1. Alicja Wysocka - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego za sprawną organizację stacjonarnych imprez festiwalowych w trudnych warunkach pandemii

2. mgr Edyta Brodowicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie za sprawną organizację stacjonarnych imprez festiwalowych w trudnych warunkach pandemii

3. Agnieszka Wojciechowska - Zakład Działalności Pomocniczej Polskiej Akademii Naukowej za sprawną organizację stacjonarnych imprez festiwalowych w Pałacu Staszica w trudnych warunkach pandemii

4. dr Dawid Ścigała - Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej za sprawną organizację imprez festiwalowych w trudnych warunkach pandemii

5. dr Bartosz Lutostański - Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego za sprawną organizację i bogatą ofertę  imprez festiwalowych w trudnych warunkach pandemii

6. dr Piotr Kościński - Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie za sprawną organizację imprez festiwalowych w trudnych warunkach pandemii w debiucie Uczelni w Festiwalu nauki w Warszawie

Gratulacje!

©2022 Festiwal Nauki