Ogłoszenia dla szkół

27 FESTIWAL NAUKI W WARSZAWIE

Szanowni Państwo,

aby otrzymać hasło, umożliwiające szkołom rejestrację w systemie, należy napisać po 28 sierpnia, i nie później niż 15 września, maila pod adres: sekretariat.festiwal@uw.edu.pl

W prośbie o hasło należy podać: pełną nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela - reprezentanta.

©2024 Festiwal Nauki