Muzeum Geologiczne PIG-PIB

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Maroko - od trylobitów po mozazaury. Paleontologiczne eldorado

Zajęcia pokazujące pracę geologa w terenie, trudno dostępne zakątki świata i przepiękne okazy minerałów i skamieniałości.

Podczas warsztatów będzie można zapoznać się ze stroną organizacyjną wypraw geologicznych, z prelegentem przenieść się w odległe, przepiękne przyrodniczo i niezwykle bogate geologicznie miejsca. Będzie możliwość obejrzenia okazów przywiezionych z wypraw oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.   

Nauki o Ziemi
  • śr., 2023-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego ziemia się osuwa? Przyczyny, skutki, monitoring i przewidywanie

Osuwiska są zagrożeniami naturalnymi, które występują zarówno w Polsce jak i w innych częściach świata. W trakcie badań przy użyciu sond kosmicznych innych obiektów Układu Słonecznego stwierdzono ich występowanie także na innych planetach jak i księżycach. Co zatem powoduje, że tak powszechnie występują? W świetle doniesień prasowych często słyszymy o zniszczeniach i zagrożeniach jakie powodują w różnych częściach świata. Dochodzi do szeregu uszkodzeń dróg, mostów, linii kolejowych oraz zniszczenia osiedli ludzkich. Na terenach rolnych zniszczeniu ulegają również uprawy, a w obszarach leśnych drzewostan. W trakcie wykładu zostaną omówione przyczyny powstawania osuwisk oraz metody ich monitoringu jak i prognozowania.

Nauki o Ziemi
  • czw., 2023-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe Urodziny dinozaura Dyzia

W niedzielę 24 września będziemy obchodzić 26. Urodziny dinozaura Dyzia, czyli rekonstrukcji dinozaura z rodzaju Dilophosaurus wetherilli, który zamieszkał w Muzeum Geologicznym PIG – PIB ponad ćwierć wieku temu.

Z tej okazji zapraszamy na Piknik Rodzinny pod znakiem geologii, podczas którego będzie można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat naszej planety, jej historii i życia na niej, a także wziąć udział w licznych warsztatach, grach i zabawach. Nie zabraknie też tradycyjnego odśpiewania Dyziowi 100 lat oraz zdmuchiwania świeczek z urodzinowego tortu.

Nauki o Ziemi
  • ndz., 2023-09-24 10:00
Lekcja festiwalowa Historia pisana wodą

Lekcja ma na celu przybliżenie zagadnień związanych ze znaczeniem i geologiczną rolą wody na Ziemi. Początek, to moment powstania wody na naszej planecie. Kolejne zagadnienia związane będą z rozwojem żywych organizmów w środowisku wodnym, które jako pierwsze zostało zasiedlone przez organizmy żywe, aż do rewolucyjnego momentu na Ziemi kiedy, to organizmy wyszły na ląd.  Nie zabraknie również omówienia jak ważną rolę w procesach skałotwórczych stanowi środowisko wodne.

  • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Bezkręgowce pradawnych mórz

Warsztaty rozpoznawania skamieniałości. Podczas zajęć uczniowie poznają najważniejsze wymarłe zwierzęta oraz dowiedzą się jakie ślady pozostawiły po sobie.

  • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Wiek skał skorupy ziemskiej a skamieniałości

Od XVII wieku ustalenie następstwa wiekowego skał skorupy ziemskiej, tj. budowa tabeli stratygraficznej, odbywa się w znaczącym stopniu na podstawie skamieniałości, czyli zachowanych w skałach w różnej formie szczątków roślin i zwierząt. Pamiętamy przy tym o zasadzie, odkrytej przez N. Steno (1669 r.), że wyżej zalegające warstwy zawsze są młodsze od tych, na których się znajdują. Zasada jest słuszna w zastosowaniu do skał o położeniu nie naruszonym. Wśród skamieniałości największe znaczenie mają skamieniałości przewodnie, których ewolucja trwała w krótkim odcinku dziejów Ziemi i które miały możliwie szerokie rozprzestrzenienie geograficzne. Chronologia wydarzeń w okresie od 600 milionów lat temu do współczesnych czasów oparta jest na ewolucji takich zwierząt jak trylobity, graptolity, głowonogi, konodonty oraz licznych mikroorganizmów (małżoraczki, otwornicy, radiolarii). Podczas lekcji-warsztatów można się dowiedzieć jak powstała tabela stratygraficzna – kalendarz dziejów Ziemi oraz poznać i dotknąć najważniejszych zwierząt bezkręgowych, na podstawie których tabela powstała.

  • śr., 2023-09-27 10:00
Spotkanie festiwalowe Maroko - od trylobitów po mozazaury - paleontologiczne eldorado

Zajęcia pokazujące prace geologa w terenie, trudno dostępne zakątki świata i przepiękne okazy minerałów i skamieniałości.

Podczas warsztatów będzie można zapoznać się ze stroną organizacyjną wypraw geologicznych, z prelegentem przenieść się w odległe, przepiękne przyrodniczo i niezwykle bogate geologicznie miejsca. Będzie możliwość obejrzenia okazów przywiezionych z wypraw oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.   

Nauki o Ziemi
  • śr., 2023-09-27 17:00
Lekcja festiwalowa Jak rozpoznajemy minerały?

Minerały różnią się od siebie, np. kształtem, barwą, twardością, połyskiem. Każdy z nich wykazuje charakterystyczne dla siebie cechy. Podczas zajęć poznamy własności, dzięki którym możemy rozpoznawać i odróżniać od siebie różne minerały i nauczymy się je określać. Zapraszamy do wspólnej podróży do bogatego świata minerałów. 

  • czw., 2023-09-28 11:00

©2022 Festiwal Nauki