Wydarzenia specjalne

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Społeczeństwo obywatelskie i nauka – razem na rzecz neutralności klimatycznej w Europie

Kryzys klimatyczny wpływa nie tylko na naszą planetę, ale także na nasze zdrowie, gospodarkę i styl życia. Produkcja i zużycie energii muszą zostać zoptymalizowane pod względem efektywności energetycznej, oszczędności energii i przyspieszenia rozwoju energii odnawialnej.

Droga do zrównoważonej przyszłości nie jest łatwa. Musimy znaleźć i wdrożyć skuteczne rozwiązania i strategie, aby przyspieszyć zieloną transformację.  Jak można to osiągnąć? Nauka i społeczeństwo obywatelskie mogą pomóc w znalezieniu odpowiedzi na te pytania i wspólnie wypracować rozwiązania, które pozwolą  na czas osiągnąć cel Unii Europejskiej, jakim jest neutralność klimatyczna.

Joanna Maria Stolarek, dyrektor Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie, oraz dr Wojciech Szymalski, dyrektor Instytutu na rzecz Ekorozwoju, jako przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, będą dyskutować o tym, jak współpraca nauki i społeczeństwa obywatelskiego może przyczynić się do zrównoważonej przyszłości Europy oraz jak powinna wyglądać sprawiedliwa społecznie transformacja energetyczna. Prelegenci będą ponadto debatować nad tym, jak Polska i Niemcy mogą współpracować w dziedzinie klimatu i energii, aby przyspieszyć proces transformacji i pomóc w skutecznym wdrożeniu Europejskiego Zielonego Ładu.

Uczestnicy spotkania zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w dyskusji i przedstawienia swoich pomysłów na współpracę społeczeństwa obywatelskiego i nauki na rzecz zrównoważonej Europy.

  • sob., 2022-09-17 15:00
Spotkanie festiwalowe Skąd się bierze inflacja i jak ją zwalczyć?

Ceny rosną w tempie niewidzianym od wielu lat. To dobra okazja by zastanowić się skąd się bierze inflacja i jak ją można zwalczyć? Dlaczego inflacja czasem idzie w parze ze wzrostem gospodarczym a czasem z recesją? I jak będzie tym razem?

prof. Michał Brzoza-Brzezina – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • pon., 2022-09-19 18:00
Spotkanie festiwalowe Jak najlepiej usprawnić umysł?O niefarmakologicznych sposobach poprawy działania funkcji poznawczych

Czy możemy poprawić pamięć rozwiązując krzyżówki? Czy jedząc dużo jabłek zmniejszymy szanse wystąpienia choroby Alzheimera? Czy gry komputerowe to tylko rozrywka czy może przyszłość treningów funkcji poznawczych? Czy stymulacja elektryczna mózgu oferuje nadzieję na skuteczną poprawę zdolności umysłu?

Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć podczas festiwalowego spotkania. Będę chciała przybliżyć wnioski z badań dotyczących skuteczności treningów poznawczych w różnych formach, w tym niestandardowych jak np. gry wideo. Dodatkowo opowiem o roli aktywności fizycznej i żywienia w zachowaniu sprawności umysłowej. W trakcie wykładu będę omawiać zarówno wyniki klasycznych jak i najnowszych badań, prowadzonych także w Centrum Badań Neuropoznawczych w Uniwersytecie SWPS, którego pracami kieruję.

Dr hab. Aneta Brzezicka, prof. USWPS - Wydział Psychologii, Centrum Badań Neuropoznawczych, Instytut Psychologii SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

  • wt., 2022-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe Granice nauki - wykład Laureata Nagrody Złota Róża

Termin nauka w języku polskim ma kilka znaczeń. Nawet przy ograniczeniu do "badań zjawisk w otaczającym świecie" pozostaje bardzo pojemny, gdyż obejmuje także np. teologię i nauki o sporcie. W wykładzie ograniczę się tylko do nauk ścisłych i przyrodniczych: astronomii, biologii, chemii i fizyki. Granica badań w tych dziedzinach może wynikać z ograniczoności przedmiotu badań albo z tego, że nasze metody badań mają ograniczenia. Niektóre granice możemy ściśle określić, choć nie mamy pewności czy możemy je kiedyś osiągnąć. Istnienie innych granic tylko podejrzewamy.

  • śr., 2022-09-21 18:00
Spotkanie festiwalowe Wysiłki ultrawytrzymałościowe – jakie powodują zmiany i dlaczego uzależniają?

W dążeniach do pokonywania barier i poznania świata człowiek coraz częściej sprawdza swoje możliwości do przekraczania granic adaptacyjnych swojego organizmu. W ostatnich latach do „klasycznych” aktywności człowieka takich jak wspinaczka górska czy biegi maratońskie dochodzą inne sporty ultra wytrzymałościowe (np. zawody Ironmen, triatlon, czy wielodniowe biegi na dystansie setek kilometrów, często w skrajnie wysokich temperaturach otoczenia). Wysiłkom tym towarzyszy szereg zmian fizjologicznych potencjalnie zagrażających zdrowiu. Należą do nich odwodnienie i utrata elektrolitów, zagrożenie przegrzaniem lub wychłodzeniem, kumulacja szkodliwych produktów przemiany materii. Dochodzi do zaburzeń funkcji rozkurczowej serca. Podczas wysiłków ultra wytrzymałościowych w zależności od jego intensywności i czasu trwania wydatek energetyczny może sięgać 22 000 kcal/dobę (Race Across America), w porównaniu z około 2500 kcal/dobę u człowieka prowadzącego siedzący tryb życia. Takie wymagania energetyczne są niemożliwe do uzupełnienia podczas zawodów, dochodzi wówczas do wyczerpania rezerw energetycznych organizmu. Pomimo tak wielkiego, niemal skrajnego obciążenia organizmu osoby podejmujące się takich aktywności wykonują je wielokrotnie z pasją graniczącą z uzależnieniem. Zjawisko to prawdopodobnie jest związane ze zwiększonym wydzieleniem endorfin, którym przypisuje się wiele działań modyfikujących nie tylko reakcje fizjologiczne, w tym zmiany w odczuwaniu bólu ale również nastroje za zwłaszcza „euforię powodowaną wysiłkiem”. W wysokich górach reakcje uzależnienia mogą być z kolei wywołane przez niedotlenienie. Mechanizmy „uzależnienia” od wysiłku pozostają jednak wciąż w sferze przypuszczeń.

  • śr., 2022-09-21 18:00
Spotkanie festiwalowe Co wiemy, a czego nie wiemy o stresie?

Klasyczna reakcja organizmu na zagrożenie opisana została przez Waltera Cannona jako odpowiedź „walki lub ucieczki”, w okresie późniejszym posłużyła Hansowi Selyemu do stworzenia koncepcji stresu jako mechanizmu wywołanego przez obciążenia różnego rodzaju. Samo słowo „stres” trafiło do potocznego języka. Informacje o zagrożeniach bardzo różnej natury np. głodu, zakażeń, urazów, obciążeń psychicznych przekazywane są do układu limbicznego mózgu, następnie poprzez podwzgórze i przysadkę aktywują nerwowy układ współczulny i ostatecznie doprowadzają do wzmożonego wydzielana hormonów m. in. adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu. Związki te wywołują rozmaite reakcje adaptacyjne i przygotowujące organizm do zwalczenia zaistniały zagrożeń. Obejmują one układ krwionośny (przyśpieszenie częstości skurczów serca, podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi, mobilizację rezerw energetycznych organizmu, zahamowanie odczynu zapalnego i reakcję układu odpornościowego). Opisane zjawiska dotyczą sytuacji nagłych i ostrych.

Sytuacja się komplikuje gdy szkodliwy bodziec działa przewlekle i w ostatecznej konsekwencji, po wyczerpaniu możliwości obronnych mogą się rozwijać sytuacje patologiczne. W takim przypadku podstawowego znaczenia nabierają psychologiczne metody radzenia sobie ze stresem w pracy i w domu, zwłaszcza w obliczu pełnienia wielu ról życiowych.

  • czw., 2022-09-22 18:00
Spotkanie festiwalowe Ukraina, Rosja, Polska - historia, teraźniejszość, przyszłość

Trwająca wojna Rosji przeciwko Ukrainie będzie miała swoje reperkusje przez kolejne dekady. Jaka będzie przyszłość stosunków między Polską, Ukrainą i Rosją? Czy historia będzie miała znaczenie dla kształtowania nowych relacji polsko-ukraińskich? Czy jest szansa na wolną Rosję? Dyskusja na bieżący, niezwykle ważny temat

dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka, komentatorka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Adam Balcer, ekspert ds. Bałkanów, Turcji i państw byłego ZSRR, doradzał władzom państwowym w zakresie polityki wschodniej; Kolegium Europy Wschodniej

dr Agnieszka Bryc, politolożka specjalizująca się w stosunkach międzynarodowych, szczególnie Rosji i Izraela, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Prowadzi: Karolina Głowacka, Radio Naukowe, TOK FM

  • czw., 2022-09-22 18:00
Spotkanie festiwalowe Hologram – czy tylko w Gwiezdnych Wojnach? Czy Hologramy nas zastąpią?

Teleobecność, czyli zdolność do częściowej interakcji z otoczeniem na odległość, pojawiała się w literaturze i wizjach inżynierów już od dawna. Ludzie marzyli o zdolności błyskawicznego przenoszenia się z miejsca na miejsce bez uciążliwości podróży, o możliwości natychmiastowego spotykania i komunikowania z innymi w sposób zbliżony do naturalnej konwersacji. Niestety, do niedawna trudno było zrealizować wszystkie te oczekiwania. Telefon pozwalał tylko na przenoszenie głosu, przy niskiej jakości dźwięku i bardzo niewygodny sposób (telefony stacjonarne). Telewizja nie dawała możliwości interakcji - można coś było zobaczyć na odległość, ale bez swobody obserwowania otoczenia, np. zmiany kierunku patrzenia. Większość technologii XX wieku opierała się przy tym na obrazach dwuwymiarowych (telewizja, połączenia wideo). Postęp technologiczny i zmiany oczekiwań odbiorców w XXI wieku zmieniły jednak sytuację. Technologie takie jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, obrazy 360, obrazy holograficzne i drony pozwalają na wchodzenie w interakcje z otoczeniem na zupełnie nowym poziomie. Praca zdalna zachęciła wielu pracowników do porzucenia biur na rzecz pracy poza miastami. Pojawiła się grupa cyfrowych nomadów, podróżujących i pracujących jednocześnie. Rozwój technologii holograficznych rozszerza imersję i doznania w rozrywce. Dzięki zmianom technologicznym i zwiększonemu zainteresowaniu usługami zdalnymi poszerza się dostępność edukacji, pracy, wiedzy (np. do usług medycznych) dla osób i grup, które do tej pory doznawały różnych form wykluczenia (osoby starsze, mieszkańcy odległych i mało zurbanizowanych regionów, osoby mniej zamożne). Dopiero uczymy się odkrywać możliwości jakie oferuje teleobecność - jednak już teraz widać, że okres pandemii i przymusowego wykorzystania tych rozwiązań wywołuje wielki wstrząs w wielu obszarach życia.

  • pt., 2022-09-23 18:00
Spotkanie festiwalowe Przemysł 4.0 - nowe wyzwania w świecie zmian

W czasie debaty przypomnimy, co rozumie się pod hasłem “przemysł 4.0”. Wskażemy na kluczową rolę systemów komputerowych oraz robotów, i wynikający z nich potężny potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji. Jednocześnie spróbujemy odpowiedzieć na pytania o odporność przemysłu 4.0 na zagrożenia współczesnego świata, takie jak różne incydenty cyberbezpieczeństwa, rwące się łańcuchy dostaw, problemy z energią elektryczną, pandemie takie jak COVID-19.

Uczestnicy:

prof.ucz. dr hab. inż. Jarosław Arabas Politechnika Warszawska, prowadzący

Lech Księżakowski - STALMECH, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

prof. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk - Politechnika Warszawska

dr Zuzanna Toeplitz - Uniwersytet Warszawski

  • pt., 2022-09-23 18:00

©2022 Festiwal Nauki