edukacja dla bezpieczeństwa

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Sok pomarańczowy i dezinformacja. Co mają wspólnego?

Po przebytej lekcji uczestnik:

 • Rozumie pojęcie dezinformacji i zna jej źródła.
 • Jest świadomy zagrożeń występujących w mediach społecznościowych.
 • Wie czym jest higiena cyfrowa i jak o nią zadbać.
 • Potrafi odróżnić fakt od opinii.
 • Umie rozpoznawać clickbaity i fake newsy.
 • Wie co zrobić, gdy ma kontakt z fałszywą informacją.

 

Główne zagadnienia: Czym jest dezinformacja i co wspólnego ma z sokiem pomarańczowym?

 • Niebezpieczeństwa w mediach społecznościowych.
 • Pojęcie higieny cyfrowej i sposoby na jej zachowywanie
 • Jak odróżniać fakty od opinii?
 • Clickbaity, boty i catfishing
 • Co zrobić, kiedy napotkamy fałszywą informację?
 • pon., 2023-09-25 09:00
Lekcja festiwalowa Real vs Sieć. Kreowanie wizerunku online

Podczas warsztatu młodzież odkryje, czym jest wizerunek online oraz jakie są jego elementy składowe. Omówiona zostanie również kwestia — czy i jak publikowane przez młodzież w internecie treści mogą wpływać na ich przyszłość. Poruszone zostaną też najważniejsze prawne aspekty publikacji zdjęć. Wyjaśnimy, czym jest pojęcie prawa do bycia zapomnianym. Podczas warsztatów pojawią się ciekawe ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć, dlaczego warto kreować swój pozytywny wizerunek w sieci.

 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Sztuczna inteligencja: czym jest, jak działa, jak z niej korzystać i na co uważać.

Tylko w marcu 2023 r. w sieci pojawiło się ponad 1000 nowych aplikacji opartych na sztucznej inteligencji.  W porównaniu do zeszłego roku to przyrost o 1500%!  Dla uczennic i uczniów to wielka szansa na pomoc w nauce, ale też pułapki i zagrożenia. Na spotkaniu z ekspertkami z   NASK PIB porozmawiamy: 

 1. Czym jest Czat GPT i sztuczna inteligencja - na przykładach. 
 2. Do czego można wykorzystywać aplikacje oparte na sztucznej inteligencji?
 3. Na co uważać?
 4. Czy i jak wpłynie na przyszłość różnych zawodów, uczenia się ….. i na nasze życie.
 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Cyberprzemoc - ciemniejsze odcienie Internetu. Jak sobie z nimi radzić? Podczas warsztatów młodzież zgłębi temat cyberprzemocy - dowie się, co ma wspólnego i czym różni się od przemocy w prawdziwym życiu. Uczestnicy poznają wielowątkowość zjawiska cyberprzemocy, zagadnienia prawne i aspekty psychologiczne. Przedstawione zostaną obszary odpowiedzialności za agresję w Internecie (również zaniechanie działań) i możliwe konsekwencje dla sprawcy, ofiary oraz świadka. Poruszony zostanie temat mnogości odmian tego zagrożenia, a także sposobów reagowania i radzenia sobie z nim. Warsztaty będą również zawierały ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć mechanizmy cyberprzemocy oraz poszerzyć świadomość swojej sprawczości i wpływu na to zjawisko.
 • pon., 2023-09-25 12:00
Lekcja festiwalowa Prawa dziecka i ich realizacja w praktyce (historia praw dziecka, prawa dziecka, sharenting)

Dzielenie się życiem prywatnym swoim i swoich dzieci w mediach społecznościowych jest normą społeczną i dla wielu rodziców stało się codziennym rytuałem. Coraz częściej przybiera postać sharentingu stwarzającego daleko idące niebezpieczeństwo dla fundamentalnych praw dziecka. W polskiej literaturze prawniczej niewiele uwagi poświecono zagrożeniom, jakie rodzice stwarzają własnym dzieciom poprzez swoje lekkomyślne zachowania w sieciach społecznościowych. Nacisk kładziony był do tej pory w głównej mierze na ochronę samego wizerunku małoletniego w sieci oraz zgodę na udostępnienie tego wizerunku. Media społecznościowe są zwykle uważane za część chronionego konstytucyjnie życia prywatnego rodziców, a nie są wystarczająco badane w kwestii zapewnienia ochrony małoletnim dzieciom. 

Ideą warsztatów jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży myśli pedagogicznej Janusza Korczaka – prekursora podmiotowego traktowania dzieci oraz jego nowatorskich metod wychowawczych. Celem warsztatów jest uwrażliwienie na przejawy łamania praw dziecka a także aktywizacja działań mających na celu ochronę praw dziecka. Rozwijanie wśród uczniów świadomości własnych praw, poznawanie możliwości i ograniczenia oraz poznanie norm regulujących życiem człowieka ma zasadnicze znaczenie dla społecznego rozwoju młodego pokolenia. Dzieci mają swoje prawa nadane im z chwilą przyjścia na świat, których nikt nie może łamać, a jeśli się tak zdarzy uczniowie objęci tym programem powinni umieć i znać sposoby radzenia sobie z tym problemem; znać instytucje i osoby chroniące ich prawa. Realizacja tego programu ma pomóc uczniom poznać ich prawa, nauczyć przestrzegania praw innych ludzi, dać wiarę i przekonanie, że warto z nich korzystać w obronie własnej godności osobistej.

 • pt., 2023-09-29 12:00

©2022 Festiwal Nauki