etyka

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Czy w biznesie jest miejsce na etykę?

W wykładzie omówione zostanie znaczenie etyki w budowaniu reputacji firmy oraz przeciwdziałaniu nadużyciom. Zakładamy, że etyka pełni kluczową rolę w kształtowaniu kultury organizacyjnej, w której efektywność ma szansę iść w parze z satysfakcją z wykonywanej pracy. Z kolei kierowanie się wartościami w relacjach biznesowych (wiarygodność, rzetelność, odpowiedzialność) jest niezbędne w budowaniu stabilnej pozycji firmy na rynku. Przestrzeganie standardów etycznych powoli przestaje być aktem dobrej woli, a staje się wymogiem (prawnym lub rynkowym). Po przedstawieniu tych zagadnień postaramy się wspólnie określić przyczyny, dla których dochodzi czasem do naruszeń zasad etycznych w biznesie.

 

  • pon., 2023-09-25 10:30
Lekcja festiwalowa Jak w dobie hejtu komunikować się z szacunkiem?

Hejt, agresja, dręczenie, poniżanie, wykluczenie. Znacie je, prawda? A gdybym Wam powiedziano, że bioerą się one z tego, że ludzie nie wiedzą jak mogą rozmawiać z innymi osobami? Wybierają agresję i krzyk, bo jest prostsza, niż spokojna rozmowa i szacunek. W ramach Akademii Leona Koźmińskiego rozwija się kampania społeczna Mów do mnie grzecznie. W ramach kampanii pokazujemy, jak można komunikować się z innymi osobami skutecznie, bez przemocy, z szacunkiem do innych, lecz także dla siebie. W trakcie lekcji opowiem Wam o kilku z nich. Serdecznie zapraszam. Agata Jastrzębowska, doktor psychologii, Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością ALK

  • pt., 2023-09-29 11:00

©2022 Festiwal Nauki