fizyka

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Krótki film o żeglowaniu

W filmie tym opowiemy zagadnieniach związanych z aerodynamiką i hydrodynamiką żeglowania. Odpowiemy na różne pytania, m.in. co to jest jest kąt martwy, czym różni się kurs ostry od kursu pełnego, kiedy jacht płynie najszybciej?

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Mikroświat wyrzeźbiony światłem

We współczesnej technologii elektronicznej bardzo istotne jest, aby móc kształtować różne elementy w bardzo dokładny sposób oraz w bardzo małej skali. Skala ta to zazwyczaj dużo mniej, niż grubość ludzkiego włosa. Fotokorozja to proces, w którym poddajemy pewne materiały trawieniu właśnie w tej skali, przy użyciu lasera o niewielkiej mocy oraz odpowiedniej cieczy np. wody. W tym filmie przedstawimy jak dzięki fotokorozji można trawić różne struktury o rozmiarach mniejszych od grubości włosa w germanie oraz obejrzymy jak takie struktury wyglądają pod mikroskopem elektronowym.

 • pon., 2021-09-20 11:00
Lekcja festiwalowa O hipotezie Riemanna słów kilka

Ogólne fakty o funkcji zeta Riemanna będą zapodane,
i związki tejże z rozkładem liczb pierwszych będą naszkicowane;
i jak hipoteza Riemanna przy okazji się pojawiła,
jako wzmianka – ale po pół wieku już własnym życiem żyła;
chciałbym, abyście w klimaty problemu za $1.000.000. wprowadzeni zostali,
i trochę nad tą zagadką – Szanowni Słuchacze – podumali.

 • pon., 2021-09-20 16:00
Lekcja festiwalowa Zastosowanie drukarek oraz druku 3D w projektowaniu części maszyn

Lekcja jest interaktywnym spotkaniem w trakcie, którego uczniowie mogą zapoznać się z podstawami technikami druku 3D stosowanymi w trakcie projektowania oraz produkcji
prototypowych części i zespołów maszyn. Podczas spotkania uczniowie zobaczą na czym polega współczesne podeście do procesu prototypowania części i zespołów maszyn.
Przedstawione zostanie przykładowe środowisko modelowania trójwymiarowego, oraz sposób w jaki można przenieść elementy świata wirtualnego do rzeczywistego z wykorzystaniem drukarek 3D.

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Zrób sobie iluzję

Zajęcia będą polegały na analizie zjawiska iluzji (optycznych i słuchowych) oraz na próbie zaprojektowania iluzji w małych grupach, a następnie przedstawieniu ich innym uczestnikom warsztatów. Do wykonania zadań wystarczy program graficzny w komputerze lub kartka / ołówek. 

 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 11:00
Lekcja festiwalowa Zrób sobie iluzję

Zajęcia będą polegały na analizie zjawiska iluzji (optycznych i słuchowych) oraz na próbie zaprojektowania iluzji w małych grupach, a następnie przedstawieniu ich innym uczestnikom warsztatów. Do wykonania zadań wystarczy program graficzny w komputerze lub kartka / ołówek. 

 • wt., 2021-09-21 10:00
 • wt., 2021-09-21 11:00
Lekcja festiwalowa Silniki rotacyjne wykorzystujące sprężanie falami uderzeniowymi

W czasach rozwoju samochodów hybrydowych i walki o czystość środowiska, rotacyjny silnik wykorzystujący jako paliwo wodór może być interesującą alternatywą dla silników tłokowych. Brak elementów wymagających smarowania pozwala na wytwarzanie tylko wody jako produktu spalania.

 • śr., 2021-09-22 09:00
 • śr., 2021-09-22 10:30
 • śr., 2021-09-22 12:00
Lekcja festiwalowa Silniki rotacyjne wykorzystujące sprężanie falami uderzeniowymi

W czasach rozwoju samochodów hybrydowych i walki o czystość środowiska, rotacyjny silnik wykorzystujący jako paliwo wodór może być interesującą alternatywą dla silników tłokowych. Brak elementów wymagających smarowania pozwala na wytwarzanie tylko wody jako produktu spalania.

 • śr., 2021-09-22 09:00
 • śr., 2021-09-22 10:30
 • śr., 2021-09-22 12:00
Lekcja festiwalowa Zrozumieć istotę ogólnej teorii względności

 

Postulat Einsteina: „Prędkość światła w próżni jest taka sama dla wszystkich obserwatorów, niezależnie od ich względnego ruchu lub ruchu źródła światła” stanowi podstawę szczególnej teorii względności. Teoria ta dotyczy świata wyidealizowanego – świata bez grawitacji. W świecie rzeczywistym, np. na Ziemi, w wyniku grawitacji,  wszystkie ciała spadają w próżni z jednakowym przyspieszeniem, niezależnie od ich masy. Jest to fakt zdumiewający! Tak samo spada słoń jak liść lub piórko.

Prowadząc eksperyment myślowy pokażemy, że w rakiecie lecącej z przyspieszeniem ziemskim w świecie bez grawitacji, na ciała działałyby siły takie same, jak siły grawitacji na Ziemi. Równoważność sił grawitacji i sił działających na ciała w układzie przyspieszanym - to podstawa ogólnej teorii względności opisującej świat rzeczywisty, świat zawierający ciała niebieskie. Łatwo  także można pokazać, że  promień świetlny biegnący po prostej przez przyspieszaną rakietę, względem  znajdującego się w niej obserwatora, biegnie po paraboli.

W 1915 r. Einstein ogłosił to, co nazywamy ogólną teorią względności:

Materia zakrzywia czasoprzestrzeń.

Grawitacja jest przejawem tego zakrzywienia.

Skomplikowane, matematyczne  wyrażenia ogólnej teorii względności sprowadzają się do niewinnego wzoru:

G=k*T

G – obiekt matematyczny (tensor Einsteina) określa geometrię czasoprzestrzeni, T – też tensor określający rozkład materii we Wszechświecie.

k - 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0002

Z tego wynika, że sprzężenie między krzywizną przestrzeni a rozkładem materii jest bardzo słabe.

Potwierdzenie przewidywań ogólnej teorii względności.

1. Odchylenie promienia świetlnego w polu grawitacyjnym,

2. Ruch peryhelium Merkurego,

3. Zależność biegu czasu od pola grawitacyjnego – zasada  da działania GPS (Global Positioning System).

 

 • śr., 2021-09-22 11:00
Lekcja festiwalowa Silniki rotacyjne wykorzystujące sprężanie falami uderzeniowymi

W czasach rozwoju samochodów hybrydowych i walki o czystość środowiska, rotacyjny silnik wykorzystujący jako paliwo wodór może być interesującą alternatywą dla silników tłokowych. Brak elementów wymagających smarowania pozwala na wytwarzanie tylko wody jako produktu spalania.

 • śr., 2021-09-22 09:00
 • śr., 2021-09-22 10:30
 • śr., 2021-09-22 12:00
Lekcja festiwalowa Jak rozwiązywać zadania z fizyki?

Często krąży opinia o uczniach w kontekście fizyki, że „umieją oni fizykę ale nie potrafią rozwiązywać zadań z fizyki”. Jakoś nie słyszy się opinii dotyczącej matematyki, że „umieją oni matematykę ale nie potrafią rozwiązywać zadań z matematyki”. Dlaczego - ponieważ wydaje się, że matematyka jest nierozłącznie związana z zadaniami. A fizyka w potocznym rozumieniu przedmiotu (potwierdzanym często coraz niższą wymagalnością z tego przedmiotu) to nauka o otaczającej nas rzeczywistości fizycznej a rozwiązywanie zadań czy problemów nie leży w głównym nurcie fizyki… Nic bardziej mylnego. Zdanie „umieją oni fizykę ale nie potrafią rozwiązywać zadań z fizyki” jest wewnętrznie sprzeczne. Zdanie to ma tylko dwie prawdziwe wersje: „umieją oni fizykę dlatego potrafią rozwiązywać zadania z fizyki”, lub „nie umieją oni fizyki dlatego nie potrafią rozwiązywać zadań z fizyki”. Tym niemniej rozwiązywanie zadań z fizyki wymaga specjalnego podejścia i twórczego wykorzystania swojej wiedzy i o tym będzie w tym wykładzie…

 • czw., 2021-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Problemy techniczne szybkiej kolei próżniowej

W ramach zajęć przybliżymy słuchaczom propozycję konstrukcji bardzo szybkiego środka transportu – Hyperloop. Przedstawimy wyniki prac dotyczące możliwości uruchomienia tego rodzaju systemu transportowego w Polsce. Skupimy się na zagadnieniach aerodynamiki, wynikających z nich ograniczeniach i możliwych rozwiązaniach. Rozważymy systemy organizacji ruchu i zapewnienia bezpieczeństwa. Będzie możliwość zajęcia miejsca w modelu kabiny takiego pojazdu oraz odbycia wirtualnego przejazdu jego symulatorem.

 • czw., 2021-09-23 12:00
 • czw., 2021-09-23 13:30
Lekcja festiwalowa Problemy techniczne szybkiej kolei próżniowej

W ramach zajęć przybliżymy słuchaczom propozycję konstrukcji bardzo szybkiego środka transportu – Hyperloop. Przedstawimy wyniki prac dotyczące możliwości uruchomienia tego rodzaju systemu transportowego w Polsce. Skupimy się na zagadnieniach aerodynamiki, wynikających z nich ograniczeniach i możliwych rozwiązaniach. Rozważymy systemy organizacji ruchu i zapewnienia bezpieczeństwa. Będzie możliwość zajęcia miejsca w modelu kabiny takiego pojazdu oraz odbycia wirtualnego przejazdu jego symulatorem.

 • czw., 2021-09-23 12:00
 • czw., 2021-09-23 13:30