historia

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Gdyby się stało ze mną coś złego, to nie płacz

Zapraszamy na prelekcję edukacyjną dla młodzieży połączoną ze zwiedzaniem ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak. Podczas wydarzenia nasi edukatorzy przybliżą uczniom historię II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem realiów życia więziennego, jakie toczyło się za murami Pawiaka. Panowały wówczas bardzo trudne warunki egzystencji – głód, przepełnienie, złe warunki sanitarne, wyniszczenie fizyczne i psychiczne więźniów. Służący na Pawiaku niemieccy wachmajstrzy rozsiewali terror, używali przemocy fizycznej, bili, wyzywali i nierzadko uciekali się do tortur, które skutkowały śmiercią. W tej całej beznadziejnej sytuacji ważną rolę pełniło wzajemne wsparcie i pomoc. Dzięki bardzo sprawnie funkcjonującej na terenie więzienia wewnętrznej siatce konspiracyjne, tworzonej głównie przez lekarzy więźniów, innych osadzonych oraz
funkcjonariuszy polskiej straży więziennej udawało się robić rzeczy uznawane w takich warunkach za niemożliwe. Mowa między innymi o ratowaniu życiu więźniów poprzez „wyreklamowanie” ich z transportu egzekucyjnego czy do obozu koncentracyjnego oraz przede wszystkim przekazywanie tajnej poczty w postaci grypsów. I to właśnie grypsy są bezcennym śladem pamięci po wielu osobach, które poświęciły swoje życie za wolność ojczyzny. Tak pisała jedna z więźniarek, Julianna
Grosiakówna do swojej matki: „Gdyby stało się coś złego ze mną, to nie płacz. Pamiętaj, nie płacz, masz przecież jeszcze inne dzieci. Mnie jest ciężko, że ty płaczesz…”

  • śr., 2023-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Bądźcie spokojni, nic ode mnie nie wyjdzie

Zapraszamy na prelekcję edukacyjną dla młodzieży połączoną ze zwiedzaniem ekspozycji Mauzoleum Walki i Męczeństwa. Podczas wydarzenia nasi edukatorzy przybliżą uczniom dzieje II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem historii aresztu śledczego gestapo w Alei Szucha. W okazałym gmachu, który wcześniej pełnił rolę Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w trakcie wojny zainstalowało się tam m.in. gestapo, czyli tajna niemiecka policja polityczna, która zajmowała się tropieniem wszelkiego rodzaju ruchu oporu. Przeprowadzano tam tzw. badania, czyli przesłuchania więźniów, które przyjmowały formę tortur fizycznych i psychicznych. Na swoją kolej oczekiwano w celach zbiorowych – „tramwajach” i izolatkach. Do dzisiaj możemy oglądać oryginalne napisy pozostawione przez więźniów napisy wyryte na ścianach. To właśnie tu trzykrotnie „przesłuchiwany” był Jan Bytnar ps. Rudy, który nie wyjawił oprawcom konspiracyjnych tajemnic.

  • pt., 2023-09-29 09:00

©2022 Festiwal Nauki