wiedza o społeczeństwie

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Pieniądz nowego świata- od pieniądza papierowego po plastikowy

W ciągu ostatnich kilku dekad świat finansów uległ znaczącym przemianom, a zmiany te stały się jeszcze bardziej widoczne w dobie rewolucji cyfrowej. Nowe technologie oraz nieoczekiwane zdarzenia ekonomiczne, takie jak pandemia COVID-19 czy nowożytne konflikty zbrojne, wprowadzają wiele wyzwań dla tradycyjnych rynków finansowych, ale jednocześnie otwierają wiele nowych możliwości dla nowych podmiotów działających w sferze finansowej. W obliczu takich wyzwań, istnieje potrzeba zbadania, w jaki sposób nowoczesne technologie i zdarzenia ekonomiczne wpływają na rozwój cyfrowych produktów finansowych i transferu pieniądza elektronicznego. Postępujący rozwój technologiczny, co raz szybszy obieg informacji w dobie wszechobecnej globalizacji, stwarza doskonałe warunki do tworzenia nowych aktywów finansowych w przestrzeni internetowej. Jako że świat wirtualny, odgrywa co raz większą rolę w naszym życiu, możemy zaobserwować co raz więcej kopii narzędzi czy też rozwiązań dotychczasowych problemów, które są przenoszone do świata cyfrowego. 

  • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Wysoki Sądzie..! Symulacja rozprawy z udziałem młodzieży

Chcesz być sędzią, prokuratorem czy może adwokatem? Wybierz tylko odpowiednią togę! Wspólnie przeprowadzimy proces sądowy i poznamy, czym w praktyce jest wymiar sprawiedliwości.

  • wt., 2023-09-26 12:00
  • śr., 2023-09-27 12:00
  • czw., 2023-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Wysoki Sądzie..! Symulacja rozprawy z udziałem młodzieży

Chcesz być sędzią, prokuratorem czy może adwokatem? Wybierz tylko odpowiednią togę! Wspólnie przeprowadzimy proces sądowy i poznamy, czym w praktyce jest wymiar sprawiedliwości.

  • wt., 2023-09-26 12:00
  • śr., 2023-09-27 12:00
  • czw., 2023-09-28 12:00
Lekcja festiwalowa Wysoki Sądzie..! Symulacja rozprawy z udziałem młodzieży

Chcesz być sędzią, prokuratorem czy może adwokatem? Wybierz tylko odpowiednią togę! Wspólnie przeprowadzimy proces sądowy i poznamy, czym w praktyce jest wymiar sprawiedliwości.

  • wt., 2023-09-26 12:00
  • śr., 2023-09-27 12:00
  • czw., 2023-09-28 12:00

©2022 Festiwal Nauki