biologia

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Ja i rówieśnik z niepełnosprawnością

Wokół nas jest wiele osób, które na co dzień doświadczają chorób i różnych niepełnosprawności. Często dostrzegamy, że osoba, którą znamy lub mijamy na ulicy, ma taką niepełnosprawność, lecz równie często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ponieważ niepełnosprawność jest niewidoczna. Czy ma to dla nas znaczenie? Czy inaczej spostrzegamy osoby, kiedy widzimy, że coś im dolega? O czym wtedy myślimy i jak się zachowujemy?

A kiedy osobą chorą lub osobą z niepełnosprawnością jest rówieśnik, twoja koleżanka lub kolega z klasy, szkoły, podwórka, czy dobrze go znamy? Najczęściej staramy się ją lub go poznać  i spędzamy z nimi dobrze czas, dzielimy zainteresowania, rozmawiamy na wiele tematów.  Jednak bywa i tak, że trudno nam zrozumieć, jak funkcjonują, jakie mają potrzeby, ponieważ ich sposób bycia i poziom ich sprawności bardzo różni się od naszej. Z całą pewnością więcej cech nas łączy niż dzieli i niewiele trzeba zrobić, aby lepiej zrozumieć drugą osobę.

Zapraszam na zajęcia, podczas których porozmawiamy na temat osób z problemami zdrowotnymi i z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim spróbujemy w pewnym stopniu „poczuć”, co się z nami dzieje, jak się zachowujemy, gdy przez chwilę nie słyszymy, nie rozumiemy, nie widzimy lub nie możemy się swobodnie poruszać. Spróbujecie wykonywać codzienne czynności, np. pisanie, ubieranie się, pomaganie innym lecz w niecodziennych okolicznościach. W jakich? Zapraszam na warsztaty 

 • pon., 2021-09-20 09:00
Lekcja festiwalowa O kampinoskich lasach

Las najlepiej poznaje się… w lesie. Dlatego chodźmy na wspólny spacer! Zabierzemy was na wędrówkę, podczas której postaramy się spojrzeć na to wyjątkowe miejsce z trochę innej perspektywy. Czy dacie się namówić na spacer z głową w chmurach? Czy odważycie się podążać w głąb lasu za dźwiękiem? Las to dużo więcej niż drzewa, a własne obserwacje jego mieszkańców mogą być niesamowitą przygodą. Spróbujemy poczuć go wszystkimi zmysłami. Przyroda ma nam mnóstwo do zaoferowania, w tym również wiele zabawy, jednak w zamian powinniśmy okazać jej szacunek i zapewnić ochronę. Zastanowimy się, co zawdzięczamy lasom, za co możemy je polubić i jak powinniśmy o nie dbać.

Przebieg trasy: Truskaw - Truskawska Droga - Zaborów Leśny - Kręta Droga - Karczmisko - Paśniki - Truskaw.
Długość trasy: 9,5 km. Czas przejścia: ok. 4 godzin, liczba uczestników 25-30 osób.
Trasa wycieczki wiedzie m. in. przez OOŚ Zaborów Leśny i skraj OOŚ Cyganka, ukazując jedne z najciekawszych obszarów leśnych wschodniej części Puszczy Kampinoskiej.

Omawiane zagadnienia:
- czym jest las? - próba odpowiedzi na pytanie,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
- działania ochronne prowadzone w lasach (nasadzenia, przebudowa drzewostanów) - ochrona częściowa,
- znaczenie obszarów ochrony ścisłej,
- zagrożenia lasów KPN (pożary, wiatrołomy, susze, gatunki obce, gradacje owadów),
- łańcuch pokarmowy (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
- piętra roślinności w lesie i ich mieszkańcy,
- rola lasów w gospodarce i życiu człowieka,
- pozaprodukcyjne funkcje lasu.

 • pon., 2021-09-20 09:00
 • śr., 2021-09-22 09:00
 • pt., 2021-09-24 09:00
Lekcja festiwalowa Tajemnice ukryte we krwi

Uczestnicy lekcji w trakcie zajęć obejrzą rozmazy krwi pochodzące od różnych gatunków zwierząt. Przybliżona zostanie rola tej unikatowej płynnej tkanki oraz jej skład. Opowiemy o najnowszych odkryciach związanych z krwią ludzi i zwierząt.

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Jak układ odpornościowy broni nas przed wirusami?

Zajęcia mają charakter popularno-naukowy i będą prowadzone w formie wykładu. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę o funkcjonowaniu układu odpornościowego człowieka, a w szczególności o mechanizmach obronnych, jakie są uruchamiane w trakcie infekcji wirusowej.

W trakcie wykładu uczestnicy będą mieli możliwość odczytania ukrytego hasła związanego z postacią kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 • pon., 2021-09-20 10:30
Lekcja festiwalowa Co wisi w powietrzu? SMOG-talk

Co to jest smog? Jak wpływa na zdrowie? Jak z nim walczyć? Podczas lekcji Edukacyjnej Sieci Antysmogowej przeznaczonej dla uczniów klas VII-VIII opowiemy o smogu jako o zjawisku przyrodniczym. Pokażemy, jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na zdrowie oraz jak się przed nimi chronić. Podzielimy się wiedzą z pogranicza biologii i geografii.

 • wt., 2021-09-21 09:30
Lekcja festiwalowa O ruchu w brzuchu

Podczas prezentacji multimedialnej  uczniowie poznają budowę i funkcje układu pokarmowego człowieka. Pokażemy drogę, jaką przebywa w nim kęs pożywienia i omówimy, w jaki sposób się to dzieje. Ale działanie układu pokarmowego to nie tylko aktywność skurczowa mięśni przesuwających kęs pokarmu czy treść pokarmową w kierunku dalszych odcinków przewodu pokarmowego. Wiele dzieje się też w gruczołach (śliniankach, gruczołach żołądkowych i jelitowych oraz w trzustce), a także w świetle przewodu pokarmowego, a wszystko to służy trawieniu pokarmu i wchłanianiu strawionych składników odżywczych. W części praktycznej uczniowie przekonają się, jak trawione są najważniejsze składniki pokarmu - wykonają proste doświadczenia chemiczne, które wykażą aktywność trawienną śliny i pozwolą prześledzić proces trawienia skrobi, wykażą, do czego w żołądku potrzebny jest kwas solny, a w jelicie cienkim - żółć. Aby proces trawienia i wchłaniania spożywanego pokarmu przez prawidłowo odżywiających się  ludzi odbywał się efektywnie, przewód pokarmowy musi mieć odpowiednią  długość - a jak jest długi, uczniowie obliczą na przykładzie własnego przewodu pokarmowego.

 • wt., 2021-09-21 11:00
Lekcja festiwalowa Co to są wirusy i w jaki sposób atakują organizm człowieka?

Zajęcia mają charakter popularno-naukowy i będą prowadzone w formie wykładu. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat rodzajów wirusów, ich budowy, rozmnażania się oraz sposobów wnikania do organizmu człowieka oraz do poszczególnych komórek.

W trakcie wykładu uczestnicy będą mieli możliwość odczytania ukrytego hasła związanego z postacią kardynała Stefana Wyszyńskiego. Osoby, które poprawnie odnajdą ukryte hasło, otrzymają nagrodę.

 • wt., 2021-09-21 13:30
Lekcja festiwalowa O kampinoskich lasach

Las najlepiej poznaje się… w lesie. Dlatego chodźmy na wspólny spacer! Zabierzemy was na wędrówkę, podczas której postaramy się spojrzeć na to wyjątkowe miejsce z trochę innej perspektywy. Czy dacie się namówić na spacer z głową w chmurach? Czy odważycie się podążać w głąb lasu za dźwiękiem? Las to dużo więcej niż drzewa, a własne obserwacje jego mieszkańców mogą być niesamowitą przygodą. Spróbujemy poczuć go wszystkimi zmysłami. Przyroda ma nam mnóstwo do zaoferowania, w tym również wiele zabawy, jednak w zamian powinniśmy okazać jej szacunek i zapewnić ochronę. Zastanowimy się, co zawdzięczamy lasom, za co możemy je polubić i jak powinniśmy o nie dbać.

Przebieg trasy: Truskaw - Truskawska Droga - Zaborów Leśny - Kręta Droga - Karczmisko - Paśniki - Truskaw.
Długość trasy: 9,5 km. Czas przejścia: ok. 4 godzin, liczba uczestników 25-30 osób.
Trasa wycieczki wiedzie m. in. przez OOŚ Zaborów Leśny i skraj OOŚ Cyganka, ukazując jedne z najciekawszych obszarów leśnych wschodniej części Puszczy Kampinoskiej.

Omawiane zagadnienia:
- czym jest las? - próba odpowiedzi na pytanie,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
- działania ochronne prowadzone w lasach (nasadzenia, przebudowa drzewostanów) - ochrona częściowa,
- znaczenie obszarów ochrony ścisłej,
- zagrożenia lasów KPN (pożary, wiatrołomy, susze, gatunki obce, gradacje owadów),
- łańcuch pokarmowy (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
- piętra roślinności w lesie i ich mieszkańcy,
- rola lasów w gospodarce i życiu człowieka,
- pozaprodukcyjne funkcje lasu.

 • pon., 2021-09-20 09:00
 • śr., 2021-09-22 09:00
 • pt., 2021-09-24 09:00
Lekcja festiwalowa Szkielety zwierząt domowych i dziko żyjących

Lekcja festiwalowa odbędzie się w Muzeum Osteologicznym Katedry Nauk Morfologicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Prowadząca zaprezentuje i omówi najważniejsze elementy budowy szkieletu ssaków na przykładzie wyizolowanych kości zwierząt oraz szkieletów złożonych. Oprócz szkieletów psów, koni i bydła domowego, uczestnicy zajęć będą mieli możliwość obejrzenia złożonych szkieletów wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących, w tym m.in. żyrafy, konia Przewalskiego, żubra, dromadera, lwa.

 • śr., 2021-09-22 12:00
Lekcja festiwalowa Krąży, krąży czysta kropla

Opowieść o obiegu wody w przyrodzie. Przedstawienie poszczególnych etapów krążenia wody w cyklu hydrologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem niebezpieczeństw zanieczyszczenia, skażenia wody podczas poszczególnych etapów, a także wskazaniem działań, jakie powinny być stosowane - zarówno przez szarego człowieka, jak i przez odpowiednie instytucje - by tę krążącą w przyrodzie wodę chronić.

 • czw., 2021-09-23 09:30
Lekcja festiwalowa O kampinoskich lasach

Las najlepiej poznaje się… w lesie. Dlatego chodźmy na wspólny spacer! Zabierzemy was na wędrówkę, podczas której postaramy się spojrzeć na to wyjątkowe miejsce z trochę innej perspektywy. Czy dacie się namówić na spacer z głową w chmurach? Czy odważycie się podążać w głąb lasu za dźwiękiem? Las to dużo więcej niż drzewa, a własne obserwacje jego mieszkańców mogą być niesamowitą przygodą. Spróbujemy poczuć go wszystkimi zmysłami. Przyroda ma nam mnóstwo do zaoferowania, w tym również wiele zabawy, jednak w zamian powinniśmy okazać jej szacunek i zapewnić ochronę. Zastanowimy się, co zawdzięczamy lasom, za co możemy je polubić i jak powinniśmy o nie dbać.

Przebieg trasy: Truskaw - Truskawska Droga - Zaborów Leśny - Kręta Droga - Karczmisko - Paśniki - Truskaw.
Długość trasy: 9,5 km. Czas przejścia: ok. 4 godzin, liczba uczestników 25-30 osób.
Trasa wycieczki wiedzie m. in. przez OOŚ Zaborów Leśny i skraj OOŚ Cyganka, ukazując jedne z najciekawszych obszarów leśnych wschodniej części Puszczy Kampinoskiej.

Omawiane zagadnienia:
- czym jest las? - próba odpowiedzi na pytanie,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
- działania ochronne prowadzone w lasach (nasadzenia, przebudowa drzewostanów) - ochrona częściowa,
- znaczenie obszarów ochrony ścisłej,
- zagrożenia lasów KPN (pożary, wiatrołomy, susze, gatunki obce, gradacje owadów),
- łańcuch pokarmowy (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
- piętra roślinności w lesie i ich mieszkańcy,
- rola lasów w gospodarce i życiu człowieka,
- pozaprodukcyjne funkcje lasu.

 • pon., 2021-09-20 09:00
 • śr., 2021-09-22 09:00
 • pt., 2021-09-24 09:00
Lekcja festiwalowa Kolorowe mikroorganizmy

Bakterie i grzyby to mikroorganizmy, których komórki osiągają wielkość od 0,1 do kilkunastu mikrometrów. Aby zobaczyć te mikroskopijne organizmy, wybarwiamy ich komórki, a następnie oceniamy ich wygląd w obrazie mikroskopowym. Takie preparaty oglądamy w mikroskopie optycznym, powiększając obraz nawet 1200 razy.

Uczestnicy zajęć samodzielnie wybarwią komórki wybranych mikroorganizmów oraz obejrzą je pod mikroskopem. Wspólnie wybierzemy metodę barwienia oraz kolorowe barwniki. Zobaczymy przeróżne kształty i układy kolorowych komórek mikroorganizmów.

 • pt., 2021-09-24 12:00