Sekretariat FN

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Jakiej energii potrzebujemy?

Dostęp do źródeł energii staje się jednym z najważniejszych problemów współczesnej cywilizacji. Świat jest ciągle bardzo silnie uzależniony od kopalnych źródeł energii. Dostęp do nich staje się elementem szantażu energetycznego i narzędziem nacisków politycznych, a ich spalanie przyczynia się do niekorzystnych zmian klimatycznych.  Jest  więc oczywiste, że w najbliższej przyszłości ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel muszą zostać zastąpione przez inne źródła energii.

Jak powinien wyglądać proces transformacji energetycznej w Polsce? Jakie technologie powinniśmy rozwijać? Czy powinniśmy postawić na połączenie energetyki jądrowej z fotowoltaiką, energetyką wiatrową, hydroenergetyką i innymi źródłami odnawialnymi? Jak wykorzystanie rozproszonych źródeł energii wpłynie na bezpieczeństwo gospodarstw domowych i zakładów produkcyjnych? Jak ważne jest rozwijanie inteligentnych sieci energetycznych oraz magazynowanie energii? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie debaty z ekspertami.

W debacie prowadzonej przez prof. Andrzeja Wysmołka będą uczestniczyć:

Grzegorz Wiśniewski - Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej

prof. Krzysztof Miernik - Wydział Fizyki UW

pan Jakub Wiech - dziennikarz gospodarczy

prezes Banku Ochrony Środowiska Wojciech Hann

 • pt., 2022-09-16 18:00
Spotkanie festiwalowe Społeczeństwo obywatelskie i nauka – razem na rzecz neutralności klimatycznej w Europie

Kryzys klimatyczny wpływa nie tylko na naszą planetę, ale także na nasze zdrowie, gospodarkę i styl życia. Produkcja i zużycie energii muszą zostać zoptymalizowane pod względem efektywności energetycznej, oszczędności energii i przyspieszenia rozwoju energii odnawialnej.

Droga do zrównoważonej przyszłości nie jest łatwa. Musimy znaleźć i wdrożyć skuteczne rozwiązania i strategie, aby przyspieszyć zieloną transformację.  Jak można to osiągnąć? Nauka i społeczeństwo obywatelskie mogą pomóc w znalezieniu odpowiedzi na te pytania i wspólnie wypracować rozwiązania, które pozwolą  na czas osiągnąć cel Unii Europejskiej, jakim jest neutralność klimatyczna.

Joanna Maria Stolarek, dyrektor Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie, oraz dr Wojciech Szymalski, dyrektor Instytutu na rzecz Ekorozwoju, jako przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, będą dyskutować o tym, jak współpraca nauki i społeczeństwa obywatelskiego może przyczynić się do zrównoważonej przyszłości Europy oraz jak powinna wyglądać sprawiedliwa społecznie transformacja energetyczna. Prelegenci będą ponadto debatować nad tym, jak Polska i Niemcy mogą współpracować w dziedzinie klimatu i energii, aby przyspieszyć proces transformacji i pomóc w skutecznym wdrożeniu Europejskiego Zielonego Ładu.

Uczestnicy spotkania zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w dyskusji i przedstawienia swoich pomysłów na współpracę społeczeństwa obywatelskiego i nauki na rzecz zrównoważonej Europy.

 • sob., 2022-09-17 15:00
Spotkanie festiwalowe Jak Covid zmienił świat?

Coś, co objawiło się w połowie listopada 2019 r. się na targu w Wuhan, dotarło po około trzech miesiącach do Zielonej Góry, gdzie 6 marca 2020 r. stwierdzono pierwszy w Polsce przypadek zakażenia COVID-19. Przez kolejne dwa lata nasze codzienne rozmowy zostały zdominowane przez słowa w rodzaju: pandemia, lock-down, kwarantanna, samoizolacja, testy antycovidowe, szczepionki,  tarcze antykryzysowe itd., itp. Zmienił się więc język, ale zmiany, które przyniósł ze sobą wirus dotknęły każdej i każdego z nas.

Jednocześnie jednak pandemia nie unieważniła wcześniej diagnozowanych wyzwań: kryzysu klimatycznego, przyspieszonej utraty bioróżnorodności, wyczerpywania zasobów naturalnych, konsekwencji przemian technologicznych. Czy w takim razie covid miał wpływ na poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań odpowiadających na te wyzwania? Co z dekarbonizacją gospodarki i zieloną transformacją? Czy przyspieszona cyfryzacja wymuszona pracą i nauką na odległość zwiększy społeczną gotowość na automatyzację kolejnych segmentów życia i rozwój systemów opartych na sztucznej inteligencji? Czy jesteśmy gotowi na rewolucję technologiczną czy raczej będziemy się jej przeciwstawiać?  Na te i inne pytania odpowiedzą w debacie „Jak Covid zmienił świat?” nasi prelegenci.

 • sob., 2022-09-17 17:00
Spotkanie festiwalowe Polska Ludowa? Nowe spojrzenia na historię Polski 1944-1989

Okres rządów komunistycznych w Polsce z każdym rokiem oddala się, od jego końca dzieli nas już ponad 30 lat. Z upływem czasu ubywa osób, które pamiętają go z osobistego doświadczenia, przybywa zaś takich, które pamiętają go mgliście, bo w 1989 r. były jeszcze dziećmi, albo urodziły się gdy PRL należała już do przeszłości. Zmiany pokoleniowe widoczne są też wśród historyków. Czy badacze i badaczki młodszego pokolenia patrzą na PRL inaczej niż ich starsi koledzy i nauczyciele? Które z ich ustaleń akceptują, a które chcą zrewidować? Co nowego wnoszą do wiedzy o historii Polski komunistycznej? Jaka przyszłość rysuje się przed tym okresem z naszej przeszłości? Na te i inne pytania odpowiadać będą uczestnicy debaty głównej Festiwalu: dr Anna Wylęgała (IFiS PAN), dr Łukasz Bertram (ISP PAN), dr Michał Przeperski (IH PAN). Poprowadzi ją prof. Dariusz Stola (ISP PAN).

 • ndz., 2022-09-18 17:00
Spotkanie festiwalowe Skąd się bierze inflacja i jak ją zwalczyć?

Ceny rosną w tempie niewidzianym od wielu lat. To dobra okazja by zastanowić się skąd się bierze inflacja i jak ją można zwalczyć? Dlaczego inflacja czasem idzie w parze ze wzrostem gospodarczym a czasem z recesją? I jak będzie tym razem?

prof. Michał Brzoza-Brzezina – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • pon., 2022-09-19 18:00
Spotkanie festiwalowe Jak najlepiej usprawnić umysł?O niefarmakologicznych sposobach poprawy działania funkcji poznawczych

Czy możemy poprawić pamięć rozwiązując krzyżówki? Czy jedząc dużo jabłek zmniejszymy szanse wystąpienia choroby Alzheimera? Czy gry komputerowe to tylko rozrywka czy może przyszłość treningów funkcji poznawczych? Czy stymulacja elektryczna mózgu oferuje nadzieję na skuteczną poprawę zdolności umysłu?

Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć podczas festiwalowego spotkania. Będę chciała przybliżyć wnioski z badań dotyczących skuteczności treningów poznawczych w różnych formach, w tym niestandardowych jak np. gry wideo. Dodatkowo opowiem o roli aktywności fizycznej i żywienia w zachowaniu sprawności umysłowej. W trakcie wykładu będę omawiać zarówno wyniki klasycznych jak i najnowszych badań, prowadzonych także w Centrum Badań Neuropoznawczych w Uniwersytecie SWPS, którego pracami kieruję.

Dr hab. Aneta Brzezicka, prof. USWPS - Wydział Psychologii, Centrum Badań Neuropoznawczych, Instytut Psychologii SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

 • wt., 2022-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe Granice nauki - wykład Laureata Nagrody Złota Róża

Termin nauka w języku polskim ma kilka znaczeń. Nawet przy ograniczeniu do "badań zjawisk w otaczającym świecie" pozostaje bardzo pojemny, gdyż obejmuje także np. teologię i nauki o sporcie. W wykładzie ograniczę się tylko do nauk ścisłych i przyrodniczych: astronomii, biologii, chemii i fizyki. Granica badań w tych dziedzinach może wynikać z ograniczoności przedmiotu badań albo z tego, że nasze metody badań mają ograniczenia. Niektóre granice możemy ściśle określić, choć nie mamy pewności czy możemy je kiedyś osiągnąć. Istnienie innych granic tylko podejrzewamy.

 • śr., 2022-09-21 18:00
Spotkanie festiwalowe Wysiłki ultrawytrzymałościowe – jakie powodują zmiany i dlaczego uzależniają?

W dążeniach do pokonywania barier i poznania świata człowiek coraz częściej sprawdza swoje możliwości do przekraczania granic adaptacyjnych swojego organizmu. W ostatnich latach do „klasycznych” aktywności człowieka takich jak wspinaczka górska czy biegi maratońskie dochodzą inne sporty ultra wytrzymałościowe (np. zawody Ironmen, triatlon, czy wielodniowe biegi na dystansie setek kilometrów, często w skrajnie wysokich temperaturach otoczenia). Wysiłkom tym towarzyszy szereg zmian fizjologicznych potencjalnie zagrażających zdrowiu. Należą do nich odwodnienie i utrata elektrolitów, zagrożenie przegrzaniem lub wychłodzeniem, kumulacja szkodliwych produktów przemiany materii. Dochodzi do zaburzeń funkcji rozkurczowej serca. Podczas wysiłków ultra wytrzymałościowych w zależności od jego intensywności i czasu trwania wydatek energetyczny może sięgać 22 000 kcal/dobę (Race Across America), w porównaniu z około 2500 kcal/dobę u człowieka prowadzącego siedzący tryb życia. Takie wymagania energetyczne są niemożliwe do uzupełnienia podczas zawodów, dochodzi wówczas do wyczerpania rezerw energetycznych organizmu. Pomimo tak wielkiego, niemal skrajnego obciążenia organizmu osoby podejmujące się takich aktywności wykonują je wielokrotnie z pasją graniczącą z uzależnieniem. Zjawisko to prawdopodobnie jest związane ze zwiększonym wydzieleniem endorfin, którym przypisuje się wiele działań modyfikujących nie tylko reakcje fizjologiczne, w tym zmiany w odczuwaniu bólu ale również nastroje za zwłaszcza „euforię powodowaną wysiłkiem”. W wysokich górach reakcje uzależnienia mogą być z kolei wywołane przez niedotlenienie. Mechanizmy „uzależnienia” od wysiłku pozostają jednak wciąż w sferze przypuszczeń.

 • śr., 2022-09-21 18:00
Spotkanie festiwalowe Co wiemy, a czego nie wiemy o stresie?

Klasyczna reakcja organizmu na zagrożenie opisana została przez Waltera Cannona jako odpowiedź „walki lub ucieczki”, w okresie późniejszym posłużyła Hansowi Selyemu do stworzenia koncepcji stresu jako mechanizmu wywołanego przez obciążenia różnego rodzaju. Samo słowo „stres” trafiło do potocznego języka. Informacje o zagrożeniach bardzo różnej natury np. głodu, zakażeń, urazów, obciążeń psychicznych przekazywane są do układu limbicznego mózgu, następnie poprzez podwzgórze i przysadkę aktywują nerwowy układ współczulny i ostatecznie doprowadzają do wzmożonego wydzielana hormonów m. in. adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu. Związki te wywołują rozmaite reakcje adaptacyjne i przygotowujące organizm do zwalczenia zaistniały zagrożeń. Obejmują one układ krwionośny (przyśpieszenie częstości skurczów serca, podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi, mobilizację rezerw energetycznych organizmu, zahamowanie odczynu zapalnego i reakcję układu odpornościowego). Opisane zjawiska dotyczą sytuacji nagłych i ostrych.

Sytuacja się komplikuje gdy szkodliwy bodziec działa przewlekle i w ostatecznej konsekwencji, po wyczerpaniu możliwości obronnych mogą się rozwijać sytuacje patologiczne. W takim przypadku podstawowego znaczenia nabierają psychologiczne metody radzenia sobie ze stresem w pracy i w domu, zwłaszcza w obliczu pełnienia wielu ról życiowych.

 • czw., 2022-09-22 18:00
Spotkanie festiwalowe Ukraina, Rosja, Polska - historia, teraźniejszość, przyszłość

Trwająca wojna Rosji przeciwko Ukrainie będzie miała swoje reperkusje przez kolejne dekady. Jaka będzie przyszłość stosunków między Polską, Ukrainą i Rosją? Czy historia będzie miała znaczenie dla kształtowania nowych relacji polsko-ukraińskich? Czy jest szansa na wolną Rosję? Dyskusja na bieżący, niezwykle ważny temat

dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka, komentatorka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Adam Balcer, ekspert ds. Bałkanów, Turcji i państw byłego ZSRR, doradzał władzom państwowym w zakresie polityki wschodniej; Kolegium Europy Wschodniej

dr Agnieszka Bryc, politolożka specjalizująca się w stosunkach międzynarodowych, szczególnie Rosji i Izraela, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Prowadzi: Karolina Głowacka, Radio Naukowe, TOK FM

 • czw., 2022-09-22 18:00
Spotkanie festiwalowe Czy średniowiecze było nowoczesne?

Współcześnie w prasie, radiu czy telewizji bardzo często można usłyszeć zdania w rodzaju „ciemne średniowiecze”, „to rodem ze średniowiecza”, „wracamy do średniowiecza”…

Prawie zawsze średniowiecze pojawia się w nich w kontekście negatywnym, jako symbol zacofania, ciemnoty, obskurantyzmu. Podczas naszej debaty chcemy zapytać, czy średniowiecze istotnie było aż tak zacofane, czy może na swój sposób było nowoczesne? Jak w średniowieczu wyglądały relacje między tym, co duchowe, cielesne i materialne? Czy średniowiecze w czymkolwiek może być dla nas dzisiaj inspiracją, czy raczej powinno być negatywnym punktem odniesienia?

W debacie wezmą udział:

Prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka: profesor na Wydziale Artes Liberales UW. Specjalizuje się w mediewistyce literackiej i estetyce teatru. Autor m.in.: Teatr i sacrum w średniowieczu (2013, ang. 2019), Średniowiecze. Korzenie – 2005. (Współ)redaktor m.in. Onus Athlanteum. Studia nad kroniką biskupa Wincentego, 2009;  Pogranicza teatralności, 2011. Kaznodziejstwo średniowieczne, 2014; Widzenie Polikarpa, 2014; Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego, 2015; Teksty kultury uczestnictwa, 2016; Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, 2017; Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, 2018; Oblicza mediewalizmu, [I] 2013, i  II, 2018; Wokół Mikołaja z Wilkowiecka, 2021.

Dr hab. Aneta Pieniądz (Wydział Historii UW):

Prof. dr hab. Paweł Stępień (Wydział Artes Liberales UW): literaturoznawca, profesor na Wydziale „Artes Liberales” UW. Ważniejsze książki o tematyce mediewistycznej: Z literatury religijnej polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach: „Kazanie na dzień św. Katarzyny”, „Legenda o św. Aleksym”, „Lament świętokrzyski”, „Żołtarz Jezusow” (2003); „Kazania świętokrzyskie”. Nowa edycja. Nowe propozycje badawcze (współredaktor, współautor, 2009); Widzenie Polikarpa. Średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią (współredaktor, współautor, 2014). 

Dr hab. prof. ucz. Krzysztof Skwierczyński (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW):

Prowadzenie - Dr hab. prof. ucz. Paweł Rodak (Instytut Kultury Polskiej UW): historyk literatury i kultury polskiej, profesor w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią nowoczesnej literatury i kultury polskiej oraz antropologią słowa w kulturze (przede wszystkim praktykami pisma i druku

 • pt., 2022-09-23 18:00
Spotkanie festiwalowe Hologram – czy tylko w Gwiezdnych Wojnach? Czy Hologramy nas zastąpią?

Teleobecność, czyli zdolność do częściowej interakcji z otoczeniem na odległość, pojawiała się w literaturze i wizjach inżynierów już od dawna. Ludzie marzyli o zdolności błyskawicznego przenoszenia się z miejsca na miejsce bez uciążliwości podróży, o możliwości natychmiastowego spotykania i komunikowania z innymi w sposób zbliżony do naturalnej konwersacji. Niestety, do niedawna trudno było zrealizować wszystkie te oczekiwania. Telefon pozwalał tylko na przenoszenie głosu, przy niskiej jakości dźwięku i bardzo niewygodny sposób (telefony stacjonarne). Telewizja nie dawała możliwości interakcji - można coś było zobaczyć na odległość, ale bez swobody obserwowania otoczenia, np. zmiany kierunku patrzenia. Większość technologii XX wieku opierała się przy tym na obrazach dwuwymiarowych (telewizja, połączenia wideo). Postęp technologiczny i zmiany oczekiwań odbiorców w XXI wieku zmieniły jednak sytuację. Technologie takie jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, obrazy 360, obrazy holograficzne i drony pozwalają na wchodzenie w interakcje z otoczeniem na zupełnie nowym poziomie. Praca zdalna zachęciła wielu pracowników do porzucenia biur na rzecz pracy poza miastami. Pojawiła się grupa cyfrowych nomadów, podróżujących i pracujących jednocześnie. Rozwój technologii holograficznych rozszerza imersję i doznania w rozrywce. Dzięki zmianom technologicznym i zwiększonemu zainteresowaniu usługami zdalnymi poszerza się dostępność edukacji, pracy, wiedzy (np. do usług medycznych) dla osób i grup, które do tej pory doznawały różnych form wykluczenia (osoby starsze, mieszkańcy odległych i mało zurbanizowanych regionów, osoby mniej zamożne). Dopiero uczymy się odkrywać możliwości jakie oferuje teleobecność - jednak już teraz widać, że okres pandemii i przymusowego wykorzystania tych rozwiązań wywołuje wielki wstrząs w wielu obszarach życia.

 • pt., 2022-09-23 18:00
Spotkanie festiwalowe Przemysł 4.0 - nowe wyzwania w świecie zmian

W czasie debaty przypomnimy, co rozumie się pod hasłem “przemysł 4.0”. Wskażemy na kluczową rolę systemów komputerowych oraz robotów, i wynikający z nich potężny potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji. Jednocześnie spróbujemy odpowiedzieć na pytania o odporność przemysłu 4.0 na zagrożenia współczesnego świata, takie jak różne incydenty cyberbezpieczeństwa, rwące się łańcuchy dostaw, problemy z energią elektryczną, pandemie takie jak COVID-19.

Uczestnicy:

prof.ucz. dr hab. inż. Jarosław Arabas Politechnika Warszawska, prowadzący

Lech Księżakowski - STALMECH, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

prof. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk - Politechnika Warszawska

dr Zuzanna Toeplitz - Uniwersytet Warszawski

 • pt., 2022-09-23 18:00
Spotkanie festiwalowe Nowoczesna edukacja, czyli jaka?

W edukacji, tak jak w każdej dziedzinie życia doświadczamy ciągłych zmian. Zmieniać powinien się nie tylko program, ale także metody i techniki nauczania. Co oznacza dzisiaj nowoczesna edukacja? Czy jest jedynie wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowych możliwości technicznych w procesie nauczania? Porozmawiamy o tym jak nasza wiedza o uczeniu się i zmianach społecznych wpływa na rolę nauczyciela, wykładowcy na wszystkich etapach edukacji: od przedszkola po kształcenie akademickie, jak również w kształceniu się przez całe życie tzw. lifelong learning. Jak postrzegana jest edukacja alternatywna i czy formalne wykształcenie nadal pełni wiodącą rolę. Jak i czego osoby uczące się powinny się uczyć w trakcie edukacji? Jak kształtować w uczniach i studentach tzw. kompetencje przyszłości?

dr Ewa Lewandowska - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

mgr Jarosław Pytlak - Dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie

dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Panczyk - Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prowadzenie dr hab. Małgorzata Witkowska-Zimny- Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • sob., 2022-09-24 17:00
Spotkanie festiwalowe Kryzys klimatyczny, kryzys bioróżnorodności, kryzys społeczny. Wszechkryzys?

50 lat temu ukazał się słynny raport tzw. Klubu Rzymskiego zatytułowany "Granice Wzrostu". Główna teza Raportu brzmiała następująco:

"Jeśli zostaną utrzymane obecne [1971] trendy wzrostu liczby ludności świata, uprzemysłowienia, zanieczyszczenia, produkcji żywności i wyczerpywania się zasobów, granice wzrostu na naszej planecie zostaną osiągnięte gdzieś w ciągu najbliższych stu lat. Najbardziej prawdopodobnym rezultatem będzie dość nagły i niekontrolowany spadek zarówno liczby ludności, jak i potencjału przemysłowego."

Obecnie obserwujemy bezprecedensowe nasilenie kryzysu klimatycznego, co w dramatyczny sposób przedstawia najnowszy raport IPCC. Podobnie wygląda sprawa kryzysu bioróżnorodności, omawiana w raporcie IPBES. Światowe Forum Ekonomiczne ostrzega że rosnące nierówności i niepewność związana z kryzysem klimatycznym stanowią największe zagrożenie cywilizacyjne w skali globalnej.

Czy właśnie docieramy do granic wzrostu? Jakie są objawy tego wszechogarniającego kryzysu i jak go leczyć?

O tym dyskutować będą specjaliści: od klimatu - prof. Szymon Malinowski , od bioróżnorodności - dr hab. Paulina Kramarz i od społeczeństwa – dr hab. Krzysztof Niedziałkowski. Dyskusję poprowadzi prof. Krzysztof Meissner.

 • ndz., 2022-09-25 17:00

©2022 Festiwal Nauki