Wojskowa Akademia Techniczna

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Ekstrema warunkowe – matematyka i Excel

Gdy szukamy maksimum bądź minimum pewnej funkcji f(x) musimy znaleźć wartość zmiennej x, dla której funkcja ma wartość ekstremalną. W tym celu liczymy pochodną f’(x) funkcji i przyrównujemy tą pochodną do zera, ponieważ pochodna się zeruje gdy funkcja ma ekstremum. Czasami zdarza się, że w proces poszukiwania ekstremum funkcji wplatają się dodatkowe warunki, które muszą być spełnione w rozważanym problemie.

Problem taki matematyka rozwiązuje za pomocą metody mnożników Lagrange’a. Arkuszu kalkulacyjny Excel ma wbudowane narzędzie „Solver”, które pozwala takie zagadnienia rozwiązywać.

Celem wykładu jest przedstawienie metody mnożników Lagrange’a oraz narzędzia „Solver” do optymalizacji wielokryterialnej. Przedstawionych będzie kilka przykładów.

Wykład jest skierowany do uczniów liceów zainteresowanych matematyką.

Lekcja festiwalowa Kombinatoryka, czyli… wygrać możesz, przegrać musisz

Kombinatoryka jest pozornie mocno odrębnym działem matematyki, z którego podstawami uczniowie zapoznają się w szkole średniej. Często pozostaje im z tej części matematyki informacja, że kombinatoryka pozwala nam obliczyć np. na ile sposobów możemy poukładać n-elementowy zbiór, albo ile różnych losowań k-elementowych możemy zrealizować ze zbioru n-elementowego. Czy też obliczyć prawdopodobieństwo tego, że w losowaniu wypadnie jakaś szczególna kombinacja liczb.

Na wykładzie zobaczymy kilka przykładów zastosowania kombinatoryki. Ponadto obliczymy jakie jest prawdopodobieństwo, że wytypujemy prawidłowo podzbiór liczb, losowany z większego zbioru liczb.

Wykład jest skierowany do uczniów liceów zainteresowanych matematyką.

Lekcja festiwalowa Rozkład normalny – eksperyment – deska Galtona

Gdy wykonujemy eksperyment i mierzymy wielokrotnie pewien parametr to wyniki nie są takie same. Różnią się od siebie – wynika to z różnych błędów przypadkowych popełnianych w trakcie pomiaru. Gdy w fabryce są produkowane podzespoły elektroniczne np. rezystory albo w zakładach mleczarskich jest rozlewane mleko do kartonów albo w piekarni są pieczone kajzerki to parametry tych produktów różnią się nieznacznie, ponieważ proces produkcji – choć mocno kontrolowany – nie jest wolny od przypadkowych, małych odchyleń. Okazuje się, że jak wykonany dużo pomiarów np. zawartości laktozy w mleku albo rezystancji oporników albo wagi kajzerek to wyniki ułożą nam się w krzywą nazywana krzywą dzwonową, rozkładem normalnym albo rozkładem Gaussa. Maksimum ta funkcja ma w pobliżu wartości średniej z serii pomiarowej.

Rozkład normalny można także uzyskać za pomocą deski Galotna, po której spuszczane są kulki i one wpadają w określone przegródki. Ilość kulek, które wpadają do określonej przegródki w funkcji numeru tej przegródki przybierają kształt krzywej dzwonowej.

Celem wykładu jest przedstawienie rezultatów symulacji numerycznej eksperymentu z zastosowaniem deski Galtona i dyskusja rezultatów. Przeanalizujemy rezultaty w kontekście parametrów, które opisują rozkład normalny oraz teorii pomiaru fizycznego i jego prawidłowego opisu. Wykład jest skierowany do uczniów liceów zainteresowanych fizyką i matematyką.

Spotkanie festiwalowe Wyszukiwanie informacji w zasobach internetowych

Celem szkolenia jest pokazanie jak zwiększyć efektywność procesu wyszukiwania informacji, głównie w Internecie. Obok elementów teorii część szkolenia obejmuje warsztaty, w ramach których uczestnik otrzymuje wskazówki do wykorzystania w praktyce.  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą lepiej wykorzystywać zasoby Internetu, zarówno w pracy, jak i w szkole

 • sob., 2023-09-16 10:00
Spotkanie festiwalowe Ludzie nauki Wojskowej Akademii Technicznej – dr Bartosz Kozicki

Spotkanie z ppłk dr Bartoszem Kozickim, adiunktem w Instytucie Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej,  którego osiągnięcia naukowe zostały zauważone i docenione nie tylko w kraju, ale również za granicą. Podczas spotkania zaprezentuje swój profil naukowy w uczelnianym Repozytorium Baza Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej. Na podstawie własnych doświadczeń dr Kozicki opowie o tym, jak wygląda praca naukowca, jaką trzeba pokonać drogę by móc piąć się po ścieżkach kariery naukowej, jakich wymaga to umiejętności i dlaczego warto? i czy naukę da się lubić?

Nauki społeczne
 • pon., 2023-09-18 15:00
Spotkanie festiwalowe Czym jest otwarta nauka

Celem pokazu jest przybliżenie definicji otwartej nauki, jej głównych komponentów oraz korzyści, które oferuje. Słuchacze będą mieli okazję samodzielnie odkryć zasoby otwartej nauki oraz poznać zasady ich wykorzystania

 • wt., 2023-09-19 15:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Bibliotekarz – popularyzator nauki

Celem wycieczki jest przedstawienie roli biblioteki jako instytucji popularyzującej naukę oraz pokazanie jak zmienił się zawód bibliotekarza, na przykładzie Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej. Kolejnym celem wycieczki jest wskazanie zmian w architekturze i funkcjonalności pomieszczeń nowoczesnej biblioteki ukierunkowanej na potrzeby czytelnika, również jako miejsca spotkań, a także realizowania wspólnych projektów, zadań oraz pasji. Nadrzędnym celem jest prezentacja działań biblioteki, służących popularyzacji nauki oraz wskazanie korzyści jakie można osiągnąć uczestnicząc w tych przedsięwzięciach

 • śr., 2023-09-20 15:00
Lekcja festiwalowa Mikroskopia w badaniach biomedycznych

Na naszym spotkaniu na pewno nie zabraknie pięknych widoków… ale będą to obrazy, których nie zobaczymy na co dzień. Po prostu niektóre obiekty są tak małe, że potrzebujemy odpowiednich urządzeń powiększających, aby je zobaczyć. Lupę lub prosty mikroskop świetlny można kupić do domu, ale bardziej skomplikowane mikroskopy, na przykład konfokalny czy elektronowy, znajdziemy tylko w laboratoriach. Pokażemy, jakie obrazy można uzyskać za pomocą prostszych i bardziej skomplikowanych mikroskopów. Powiemy, do czego mogą się przydać otrzymane obrazy mikroskopowe w badaniach naukowych i w medycynie. Liczymy też, że wspólnie pozachwycamy się pięknymi, a czasem śmiesznymi obrazkami.

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 10:30
 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 10:30
Lekcja festiwalowa Mikroskopia w badaniach biomedycznych

Na naszym spotkaniu na pewno nie zabraknie pięknych widoków… ale będą to obrazy, których nie zobaczymy na co dzień. Po prostu niektóre obiekty są tak małe, że potrzebujemy odpowiednich urządzeń powiększających, aby je zobaczyć. Lupę lub prosty mikroskop świetlny można kupić do domu, ale bardziej skomplikowane mikroskopy, na przykład konfokalny czy elektronowy, znajdziemy tylko w laboratoriach. Pokażemy, jakie obrazy można uzyskać za pomocą prostszych i bardziej skomplikowanych mikroskopów. Powiemy, do czego mogą się przydać otrzymane obrazy mikroskopowe w badaniach naukowych i w medycynie. Liczymy też, że wspólnie pozachwycamy się pięknymi, a czasem śmiesznymi obrazkami.

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 10:30
 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 10:30
Lekcja festiwalowa Mikroskopia w badaniach biomedycznych

Na naszym spotkaniu na pewno nie zabraknie pięknych widoków… ale będą to obrazy, których nie zobaczymy na co dzień. Po prostu niektóre obiekty są tak małe, że potrzebujemy odpowiednich urządzeń powiększających, aby je zobaczyć. Lupę lub prosty mikroskop świetlny można kupić do domu, ale bardziej skomplikowane mikroskopy, na przykład konfokalny czy elektronowy, znajdziemy tylko w laboratoriach. Pokażemy, jakie obrazy można uzyskać za pomocą prostszych i bardziej skomplikowanych mikroskopów. Powiemy, do czego mogą się przydać otrzymane obrazy mikroskopowe w badaniach naukowych i w medycynie. Liczymy też, że wspólnie pozachwycamy się pięknymi, a czasem śmiesznymi obrazkami.

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 10:30
 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 10:30
Lekcja festiwalowa Jak odkryć tajemnice inżynierii materiałowej w mikroskopii i druku 3D?

Kim obecnie jest inżynier i jaką rolę w z życiu codziennym pełni inżynieria materiałowa? Czy w obecnych czasach techniki inżynierii materiałowej mogą być wykorzystywane do obserwacji otaczającego Nas świata?

Jedną z nowoczesnych technik wykorzystywanych przez inżynierów materiałowych jest druk przestrzenny, tzw. druk 3D. Druk 3D jest nową, „szybszą” formą wytworzenia elementów. Wszechobecny już druk przestrzenny może być alternatywą dla tradycyjnych, czasochłonnych metod wytwarzania. Z wykorzystaniem drukarek 3D możliwe jest wykonanie gotowych elementów według własnego pomysłu. Wydrukować można różnego rodzaju akcesoria kuchenne takie jak np. wieszaki, a także zakładki do książki wykonane według własnego projektu. W trakcie pokazu uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z  możliwościami drukowania funkcjonalnych przedmiotów wykorzystywanych w życiu codziennym.

Rolą inżyniera nie tylko jest konstruowanie i poszukiwanie nowoczesnych metod wytwarzania ale także obserwacja. Czy mikroskopy wykorzystywane są tylko do badań próbek metalicznych? Uczestnicy wydarzenia zapoznają się z tajnikami mikroskopii oraz jej wykorzystaniem w życiu codziennym. Podczas pokazu uczestnicy lekcji poznają odpowiedz na pytania co łączy codzienność z inżynierią materiałową i czy mikroskopy wykorzystywane są tylko do badań próbek metalicznych? Czy z mikroskopem można również odkryć mikro tajemnice przedmiotów wykorzystywanych codziennie, które są nieosiągalne dla oka ludzkiego? Podczas pokazu uczestnicy będą mogli zobaczyć jak wygląda powiększony włos, obrazek z gazety czy owad.

 

 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Mikroskopia w badaniach biomedycznych

Na naszym spotkaniu na pewno nie zabraknie pięknych widoków… ale będą to obrazy, których nie zobaczymy na co dzień. Po prostu niektóre obiekty są tak małe, że potrzebujemy odpowiednich urządzeń powiększających, aby je zobaczyć. Lupę lub prosty mikroskop świetlny można kupić do domu, ale bardziej skomplikowane mikroskopy, na przykład konfokalny czy elektronowy, znajdziemy tylko w laboratoriach. Pokażemy, jakie obrazy można uzyskać za pomocą prostszych i bardziej skomplikowanych mikroskopów. Powiemy, do czego mogą się przydać otrzymane obrazy mikroskopowe w badaniach naukowych i w medycynie. Liczymy też, że wspólnie pozachwycamy się pięknymi, a czasem śmiesznymi obrazkami.

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 10:30
 • wt., 2023-09-26 09:00
 • wt., 2023-09-26 10:30
Lekcja festiwalowa Historia o łapaniu cząstek z kosmosu

Promieniowanie kosmiczne zaczęło fascynować naukowców na początku XX w. W ciągu ostatnich 100 lat wynaleziono i skonstruowano wiele urządzeń umożliwiających wykrycie tajemniczych cząstek. Zajęcia będą polegać na przedstawieniu budowy i zasady działania detektorów promieniowania jądrowego i kosmicznego. Po wstępie teoretycznym nastąpi pokaz urządzeń lub ich elementów, co ułatwi zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za „łapanie” cząstek z kosmosu.

 • śr., 2023-09-27 09:00
 • śr., 2023-09-27 10:30
Lekcja festiwalowa Historia o łapaniu cząstek z kosmosu

Promieniowanie kosmiczne zaczęło fascynować naukowców na początku XX w. W ciągu ostatnich 100 lat wynaleziono i skonstruowano wiele urządzeń umożliwiających wykrycie tajemniczych cząstek. Zajęcia będą polegać na przedstawieniu budowy i zasady działania detektorów promieniowania jądrowego i kosmicznego. Po wstępie teoretycznym nastąpi pokaz urządzeń lub ich elementów, co ułatwi zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za „łapanie” cząstek z kosmosu.

 • śr., 2023-09-27 09:00
 • śr., 2023-09-27 10:30

©2022 Festiwal Nauki