Nauki humanistyczne

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Literary portrayals of clones in contemporary English-language fiction

Na co dzień klonowanie kojarzy się nam z literaturą i filmem science-fiction – czymś odległym i spoza naszej rzeczywistości, na równi z cyborgami czy nawet kosmitami. Jednakże autorzy książek i filmów tego gatunku (i nie tylko) często sięgają do badań naukowych w poszukiwaniu inspiracji. Ich powieści poniekąd stają się polem do eksploracji zagadnień, które wywołują zacięte dyskusje zarówno w świecie akademickim, jak i poza nim. Czy w przyszłości, jak np. w powieści „Nie Opuszczaj Mnie” Kazuo Ishiguro (zekranizowanej w 2010), czy filmie „Wyspa” (2005), będziemy mogli przedłużać ludzkie życie poprzez „wymianę” schorowanych narządów, wykorzystując  klony jako dawców? Jaki status miałyby klon w społeczeństwie? Czy klon stanie się idealną kopią pierwowzoru, czy wychowanie i inne czynniki zewnętrzne będą miały znaczący wpływ na jego rozwój (jak w „Chłopcy z Brazylii”). Nawet jeżeli autor tego nie zakładał, opowieści o klonach poruszają problemy bioetyczne, takie jak np. wyżej wspomniane pozyskiwanie narządów do transplantacji. Podczas części wykładowej mojego spotkania chciałabym na podstawie kilku współczesnych powieści anglojęzycznych pokazać rozwój przedstawiania klonowania w literaturze (w ciągu ostatnich 50 lat) i wyodrębnić powtarzające się motywy. W drugiej części spotkania chciałabym zaprosić zebranych do wspólnej dyskusji na tematy bioetycznych zagadnień w kulturze popularnej.

Uczestnicy mogą się wcześniej zapoznać się z filmami, do których będę się odwoływała, np. „Nie Opuszczaj Mnie” (2010), „Wyspa” (2005), czy „Chłopcy z Brazylii” (1978).

Nauki humanistyczne
 • sob., 2021-09-18 10:00
Spotkanie festiwalowe Korona i pędzel. Polityka wizerunku monarchów brytyjskich w portretach

Wykład poświęcony jest polityce wizerunku monarchów Anglii i Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza swego rodzaju współpracy pomiędzy wybranymi władcami a ich ulubionymi portrecistami. Na przykładach portretów Henryka VIII pędzla Hansa Holbeina, Karola I pędzla Anthony’ego Van Dycka i Wiktorii pędzla Franza Xavera Winterhaltera omówione zostaną sposoby kształtowania symboliki monarchy, zmieniający się ideał władcy i dostosowanie go do społecznych oczekiwań.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2021-09-18 11:00
Spotkanie festiwalowe Z językiem za pan brat

Wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić, a przede wszystkim rozwinąć swoją wiedzę o języku polskim, zapraszamy do udziału w naszej grze. Zaproponujemy zagadki, szyfry i rebusy, w których zaszyte będą ciekawostki o historii i pochodzeniu słów, sięgniemy po słownictwo gwarowe i środowiskowe (np. młodzieżowe), przyjrzymy się najnowszym polskim wyrazom, pobawimy się przysłowiami i cytatami, zajrzymy do językowej kuchni. Nie zabraknie ponadto buszowania w książkach, a także nawiązań do języka i historii Warszawy.
Uczestnicy mogą startować w grze indywidualnie lub w drużynach. Mile widziane rodziny z dziećmi.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2021-09-18 11:00
Spotkanie festiwalowe Co język może nam powiedzieć o naszym postrzeganiu czasu?

Nasz język wypełniony jest zwrotami odnoszącymi się do czasu, w tym przeszłości i pamięci, przyszłości i planów, czy też wydarzeń cyklicznych. Poza słownictwem odnoszącym się do rozmaitych okresów czasu, jak sekundy, godziny, dekady, itp., nasz sposób mówienia o czasie jest często zapośredniczony przez metafory. Przykładem jest tu nie tylko powiedzenie „czas to pieniądz” i możliwość zamiany „godzin” na „złotówki” w niektórych kontekstach. Chodzi również o bardziej utarte zwroty wyrażające czas w kategoriach przestrzennych. Nieprzypadkowo „przeszłość” jest tym co „przeszło” i jest już „za nami”, nieprzypadkowo słowa takie jak „pojutrze” i „przedwczoraj” zawierają w swojej konstrukcji przedrostki, wskazujące na sekwencję przedmiotów. Przestrzenny charakter języka odnoszącego się do czasu jest blisko związany z tym, że sam czas jest przez nas rozumiany jako przestrzeń, o czym świadczą zarówno badania psychologiczne, jak i liczne przykłady z języków z całego świata. W trakcie wykładu przyjrzymy się metaforom czasu w różnych językach. Odpowiemy, na ile przestrzenne rozumienie czasu jest wspólne dla różnych kultur, i zastanowimy się, jakie mogą być źródła różnic kulturowych związanych z postrzeganiem czasu.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2021-09-18 12:00
Spotkanie festiwalowe Dyskusja od podstaw – warsztaty z debatowania

Pracownia Retoryki Stosowanej UW zaprasza na warsztaty z debatowania. Opowiemy o tym, czym jest debata i jakie są jej rodzaje, nauczymy Cię budowania argumentów, damy kilka wskazówek dotyczących występowania publicznie i pokażemy, jak się bronić przed nieuczciwymi chwytami przeciwników.

Dlaczego warto? Debatowanie kształtuje takie umiejętności jak wyszukiwanie i sprawdzanie informacji, budowanie poprawnych argumentów, wyszukiwanie stosownych przykładów dla zilustrowania naszej tezy, daje większą pewność siebie w zabieraniu głosu publicznie. Pokazuje, że warto jest rozważać pewne kwestie z wielu perspektyw. To ważne umiejętności, przydatne nie tylko w trakcie dyskusji.

Debatę można definiować na wiele sposobów, zależnie od perspektywy. Musi jednak spełniać kilka warunków: to spór pomiędzy stronami reprezentującymi odmienne poglądy, ma swoje ustalone zasady, porządek, strukturę czy audytorium. Jak inaczej można spojrzeć na debatę? Dowiesz się tego, uczestnicząc w naszych warsztatach!

Podczas krótkiego wykładu dowiesz się, czym jest debata i po co debatujemy. Poznasz kilka ćwiczeń z emisji głosu i improwizacji, by łatwiej Ci było zabierać głos. Omówimy kilka formatów debat - jakie są ich zasady, czym się różnią i który sprawdzi się w jakiej sytuacji. Wybierzemy jeden z nich i wspólnie przygotujemy się do debaty. Porozmawiamy o tym, jak budować argumenty i jak się bronić przed nieuczciwymi zagrywkami naszych przeciwników. Punkt kulminacyjny warsztatu to udział w debacie! Na koniec omówimy, co poszło świetnie, a nad czym warto jeszcze popracować.

Warsztaty organizowane w ramach projektu grantowego RHEFINE (Rhetoric for Innovative Education) finansowanego ze środków europejskich w programie Erasmus+, dotyczącego nauczania retoryki na szczeblu szkolnictwa wyższego.

 

Nauki humanistyczne
 • sob., 2021-09-18 12:00
Spotkanie festiwalowe Literatura (dla) pokolenia Z. Tematy i problemy współczesnej polskiej prozy młodzieżowej

Pokolenie Z (Gen Z, zoomerzy, iGen, postmillenialsi itd.) to ludzie urodzeni w drugiej połowie lat 90. XX w. oraz po 2000 r., dorastający „już w czasach istnienia powszechnego dostępu do komputerów, internetu i technologii mobilnych” – generacja, „która nie musiała się uczyć korzystania z tych zdobyczy postępu mechanicznie, ale wychowywała się i socjalizowała w środowisku telefonów komórkowych, ciągłego dostępu do sieci i mediów społecznościowych” (Całek, 2021, s. 105). Przedstawicieli i przedstawicielki pokolenia Z można określić mianem „cyfrowych tubylców 2.0” (Kosacka, 2020, s. 51). Nie tylko odbierają, lecz przede wszystkim kreują treści internetowe, jak również w inny, bardziej zaangażowany i zmediatyzowany sposób niż millenialsi reagują na nurtujące ich problemy (np. kryzys klimatyczny, kryzys demokracji, problemy psychiczne, kwestie genderowe, psychoseksualne, etniczne). Teksty kultury powstałe jeszcze kilkanaście lat temu ulegają w ich oczach szybkiej dezaktualizacji i nie przystają już do rzeczywistości tego pokolenia. Podczas wykładu zaprezentujemy, z jakim skutkiem najnowsza polska proza młodzieżowa stara się sprostać oczekiwaniom lekturowym Gen Z, przyjrzymy się przenikaniu do literatury inspirujących tę generację dyskursów oraz rozważymy, za pomocą jakich kanałów komunikacyjnych zoomerzy poszukują książek, co faktycznie czytają i jak można wykorzystać popularne wśród nich media społecznościowe (TikTok, Instagram) do promocji czytelnictwa.

 

Całek, A. (2021). Pokolenie Z – próba diagnozy. Zeszyty Prasoznawcze, 64(1), 105–108. 

Kosacka, K. (2020). The narratives about contentment in two generations of digital natives. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J Paedagogia-Pyschologia, 33(3), 49–66.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2021-09-18 14:00
Spotkanie festiwalowe Jak się odnaleźć w sytuacji retorycznej?

Każdy z nas był kiedyś w takiej sytuacji, kiedy czuliśmy, że powinniśmy coś zrobić, coś powiedzieć – a czasami nie wiedzieliśmy co. Zdaniem Lloyda Bitzera tak właśnie wygląda sytuacja retoryczna. Składa się ze „sprawy aktualnej wagi” – czyli tego problemu, na który chcemy zareagować, audytorium – czyli tych, których chcemy włączyć w rozwiązywanie sprawy i ograniczeń – różnych okoliczności, które musimy wziąć pod uwagę, zanim coś zrobimy lub coś powiemy. Czasami popełniamy błędy i nasza reakcja na sytuację retoryczną nie jest stosowna – nie rozwiązuje problemu, a nawet go pogarsza.

Pracownia Retoryki Stosowanej zaprasza na miniwykład i warsztaty „Jak się odnaleźć w sytuacji retorycznej?”. Miniwykład wygłosi dr Agnieszka Szurek (UW), a warsztaty poprowadzą Weronika Pisula i Karolina Kulpa, zajmujące się badaniami sytuacji retorycznej w ramach projektu RHEFINE. Podczas warsztatów uczestnicy przećwiczą w grupach, jak zastosować analizę sytuacji retorycznej w praktycznych życiowych sytuacjach, a także w odniesieniu do tekstów literackich (na przykładzie utworów Stanisława Lema i Tadeusza Różewicza).

Warsztaty są organizowane w ramach projektu RHEFINE (Rhetoric for Innovative Education) finansowanego ze środków europejskich w programie Erasmus+, dotyczącego nauczania retoryki na szczeblu szkolnictwa wyższego.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2021-09-18 16:30
Spotkanie festiwalowe Impresja o Dzielnicy Północnej - spacer

Spacer ścieżką łączącą Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z Żydowskim Instytutem Historycznym. Dzielnica Północna, na której zgliszczach, spalonych cegłach oraz popiele wybudowano po wojnie socrealistyczne osiedle Muranów, jest jednym z najbardziej bogatych w historię miejsc współczesnej Warszawy. To właśnie w Dzielnicy Północnej, i to nie tylko w jej bijącym sercu na słynnych Nalewkach, w dwudziestoleciu międzywojennym kwitło życie żydowskie — zarówno handel, jak i kultura. To również tutaj, w czasie okupacji niemieckiej, znajdowało się tzw. duże getto, na terenie którego trwały walki powstańcze w 1943 roku. W czasie spaceru zostanie przypomniana przedwojenna historia dzielnicy oraz ostatni akt istnienia jej i jej mieszkańców. 

Spacer odbywa się w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2021-09-19 11:00
Spotkanie festiwalowe Dziewczyny i ich dzienniki, czyli co łączy Agnieszkę Osiecką, Irenę Kwiatkowską i Zofię Nałkowską?

Popkultura wykorzystuje motyw dziennika osobistego jako fetyszu związanego z tajemnicą, w dzienniku często kryją się odpowiedzi związane z przeszłością jego autorki albo z okolicznościami jej śmierci. Ostatnio motyw dziennika został wykorzystany w serialu Mare z Easttown – schowany w skrzyni i odnaleziony przez tytułową detektywkę, zdradził możliwy motyw morderstwa młodej bohaterki. Tymczasem rękopisy odnajdywane w archiwach, w tym polskich, pokazują, że historia prowadzenia dziennika osobistego wśród dziewczyn jest dużo bardziej skomplikowana i znacznie mniej tajemnicza zarazem, niż mogłoby się wydawać. Punktem wyjścia wykładu będzie popkulturowy fetysz tajemniczego dziennika młodej dziewczyny. Spróbujemy ustalić, jakie znaczenia ten fetysz niesie i jak w rzeczywistości wyglądały praktyki prowadzenia dzienników osobistych przez dziewczyny od XIX wieku do lat 50. XX wieku. Zadamy przede wszystkim pytania: Po co dziewczyny diariuszowały? Kiedy porzucały praktykę? Kiedy pisały w tajemnicy, a kiedy i komu zdradzały, że piszą? Na przykładach znanych dzienników dziewczyn (Zofii Nałkowskiej, Agnieszki Osieckiej, Ireny Kwiatkowskiej, Anny Kowalskiej, Narcyzy Żmichowskiej) i nieznanych (Marii Schaaff, Toli Czerniejewskiej, Izy Moszczeńskiej, Marii Dłuskiej) przyjrzymy się, co dziewczyny pisały o miłości, śmierci, przyjaźni, nauce. Na podstawie porównania z dziennikiem młodzieńczym Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa, spróbujemy znaleźć różnice i podobieństwa między dziennikami chłopców i dziewcząt. Zastanowimy się również, dlaczego dzienniki osobiste dziewczyn były bardziej wywrotowe, niż kiedy praktykę diariuszowania prowadziły dorosłe kobiety. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane zdjęcia zachowanych rękopisów dzienników osobistych.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2021-09-19 11:30
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Biblijna alegoryzacja w ujęciu dwóch egzegetów z Aleksandrii: Filona i Orygenesa

Myśli żydowska i chrześcijańska powiązane są ze sobą tekstem Pisma Świętego. Biblia Hebrajska kanonizowała Pieśń nad pieśniami za sprawą rabbiego Akiby, który dostrzegł przenośne znaczenie w tym, z pozoru erotycznym, poemacie. Wejście do pism natchnionych było możliwe dzięki alegoryzacji, toteż żydowscy i chrześcijańscy egzegeci trudzili się nad przedstawieniem metaforycznej interpretacji utworu, w którym ani razu nie pojawia się bezpośrednio imię Boga. Jeśli Stwórcę z łatwością można odnaleźć pod postacią Oblubieńca, w czym zgodne są oba wyznania, to za Oblubienicą jedni widzą naród wybrany, zaś inni Kościół. Egzegeza mistyczna przywraca jedność interpretacji: tutaj Oblubienicą jest dusza, szukająca miłosnego zjednoczenia z Bogiem Oblubieńcem. Bóg kochający Izrael, Kościół, czy duszę  jest podstawą późniejszych interpretacji, a w nich przenikają się myśl żydowska z chrześcijańską. Łączy je fascynacja językiem hebrajskim, a chrześcijańscy teologowie czerpią z prac starszych braci idee i metody interpretacyjne. Te ostatnie – rozwijane na dwóch różnych drogach –  połączyły się w Aleksandrii w myśli żydowskiej Filona i jego chrześcijańskiego spadkobiercy Orygenesa. Odczyt Pieśni to dzieje przenikania się tradycji, a linia graniczna oddzielająca obie religie zamazuje się w zderzeniu z tajemniczym tekstem, który głosi zwycięstwo miłości.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2021-09-19 13:00
Spotkanie festiwalowe Nieracjonalność. Dlaczego chcę jedno, a robię drugie?

Chciałbym zrzucić kilka kilogramów przed wakacjami (marzę o szczupłej sylwetce), a jednak kolejny raz pozwalam sobie na jedzenie słodyczy. Wiem, że palenie jest niezdrowe (a chcę być zdrowy i żyć długo), jednak znów sięgam po papierosa do porannej kawy. Skąd bierze się ta rozbieżność między tym, czego chcę (lub co wiem, że należy zrobić) z jednej strony, a moim zachowaniem – z drugiej? Można postawić też jeszcze inne pytanie: czy istnieją sytuacje, kiedy pojawia się sprzeczność między tym, czego chcemy, a tym, co ostatecznie robimy? Czy jest możliwe świadome działanie wbrew własnym celom i wbrew temu, co się wie? To klasyczny filozoficzny problem nieracjonalności działań (znany również jako „słabość woli”). Często próby zrozumienia nieracjonalności – zarówno w filozofii, jak i w naukach o poznaniu i zachowaniu (np. w psychologii) – polegają na zaprzeczaniu istnienia tej rozbieżności chęci i działań. Może w danej chwili bardziej chcę tortu, niż szczupłego brzucha. Skoro tak, to zjadam tort zgodnie z moją chęcią. Moje działanie byłoby wtedy zwyczajne, a nawet skuteczne. W przypadku palenia, być może nie uzmysławiam sobie, że wypalenie tego konkretnego papierosa też jest niezdrowe. Skoro nie pojawia się we mnie ta myśl, to mogę palić i utrzymywać, że zależy mi na zdrowiu. A jednak w nieracjonalnych działaniach jest przecież coś niepożądanego. Gdy robimy coś wbrew obranym przez nas celom lub wbrew naszej wiedzy, to czujemy, że coś dzieje się nie tak, jak powinno; towarzyszy nam pewne wewnętrzne napięcie. Jak się okaże, interpretacja tego aspektu naszego bycia w świecie rodzi kontrowersje.


W wykładzie zestawię różne koncepcje nieracjonalności. Uczestnicy spotkania będą zachęcani do konfrontowania z nimi własnych doświadczeń oraz przemyśleń dotyczących nieracjonalności.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2021-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Estetyka codzienności - czym jest? Gdzie jej szukać?

Czy picie filiżanki porannej kawy może dawać równie dużo równie doniosłej przyjemności, co oglądanie arcydzieła kinematografii? Intuicja i doświadczenie życiowe podpowiadają, że tak, przynajmniej niekiedy. A jednak od razu budzi się wątpliwość, czy aby nie jest pewną przesadą zestawianie czegoś tak zwykłego z czymś tak niezwykłym?

Celem wykładu będzie zaprezentowanie jednego z ważniejszych i najprężniej rozwijających się współcześnie obszarów estetyki, jakim jest estetyka codzienności. Estetyka filozoficzna zwykła się koncentrować na sztuce, co spowodowało między innymi, że to właśnie sztukę zaczęto na gruncie filozofii łączyć z takimi kwestiami jak doświadczenie estetyczne (czym jest doświadczenie estetycznie? Co to znaczy doświadczać czegoś estetycznie?), wartości estetyczne (jakie wartości estetyczne istnieją? Kiedy można je dostrzegać?), oceny estetyczne (co to znaczy oceniać coś estetycznie? Czy ocena estetyczna może być niepoprawna?). Estetyka codzienności wychodzi tymczasem z założenia, że tego rodzaju podejście w nieuzasadniony sposób zawęża zakres zjawisk obdarzonych estetycznym wymiarem. Codzienna praktyka pokazuje bowiem, że także w obiektach czy zdarzeniach niemających nic wspólnego ze sztuką dostrzegamy wartości estetyczne i je estetycznie oceniamy. Możliwe, że rzadko kiedy się nad tym zastanawiamy i że w rezultacie nie potrafimy tego rodzaju doświadczeń ubrać w pojęcia, co jednak nie zmienia faktu, że są one istotne, bo przyczyniają się do duchowego i fizycznego dobrego samopoczucia. Warto więc zadać sobie pytanie, jak myśleć o estetycznej stronie codziennego życia i gdzie jej szukać.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2021-09-19 18:00
Spotkanie festiwalowe Co filozoficzny namysł nad językiem mówi nam o wszechświecie?

To, że filozoficzny namysł nad językiem dostarcza wielu ciekawych odkryć na temat ludzkiej komunikacji, a tym samym człowieka w ogóle, jest ewidentne. W swojej prelekcji chciałbym zwrócić uwagę na mniej oczywiste korzyści z uprawiania filozofii języka. Mianowicie zamierzam pokazać, jak pewne konkretne rozstrzygnięcia problemów z zakresu filozofii języka — problemów, które na pozór dotyczą wyłącznie języka — przekładają się na odpowiedzi na tzw. ,,pytania podstawowe’’ dotyczące wszechświata. Na przykładach pytania o to, czym jest prawda oraz pytania o naturę bytu zaprezentuję w sposób, w jaki niektóre tezy filozoficznojęzykowe sugerują takie, a nie inne rozwiązania tych fundamentalnych zagadnień. 

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2021-09-19 19:00
Spotkanie festiwalowe Biblioteka IBL PAN – miejsce spotkań badaczy i podstawowy warsztat pracy humanistów

Biblioteka to serce i laboratorium Instytutu Badań Literackich PAN. Znajduje się w niej cenny księgozbiór z zakresu humanistyki. Obejmuje on teksty literackie z XIX i XX wieku, bardzo rzadkie pierwodruki, stare druki oraz rękopisy znanych pisarzy. Każdego dnia w bibliotece spotykają się pracownicy instytutu, naukowcy z całej Polski i z zagranicy, a także studenci, doktoranci, ludzie związani z teatrem i sztuką. W tym szczególnym miejscu nie tylko korzystają ze zbiorów, lecz także dyskutują o najnowszych osiągnięciach naukowych i kulturalnych oraz rozmawiają o obecnie realizowanych grantach badawczych. Zbiory biblioteki są również źródłem inspiracji do kolejnych badań i projektów. Zasoby biblioteki udostępniane są w postaci woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych, a także w formie elektronicznej na platformie www.rcin.org.pl z wolnym i nieograniczonym dostępem, bez konieczności wypożyczania obiektów. Spotkanie ma na celu zaprezentowanie podstawowego warsztatu pracy humanisty. Uczestnicy zwiedzą wnętrza Biblioteki IBL PAN tj. czytelnie, pracownie poszczególnych działów oraz magazyny. Zostanie im przedstawiona historia biblioteki, jej najciekawsze obiekty m.in. znajdujące się w kolekcjach Fundacji Jana Michalskiego i Gabriela Korbuta. W czasie spotkania będzie możliwość zapoznania się z najnowszą publikacją wydaną i opracowaną przez pracowników biblioteki pt. Katalog druków drugiego obiegu w zbiorach Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN, która zawiera opisy wszystkich druków wydanych poza cenzurą, a znajdujących się w zbiorach biblioteki. W dalszej części spotkania zostanie krótko scharakteryzowany projekt realizowany przez bibliotekę razem z innymi instytutami badawczymi pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN). Na koniec uczestnicy zwiedzą najnowsze pomieszczenie biblioteki tj. pracownię digitalizacyjną, w której zostanie przedstawiony proces skanowania oraz umieszczania zeskanowanych obiektów na platformie www.rcin.org.pl.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2021-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Polacy na amerykańskim pograniczu: historia literackiej fantazji

Czy wiesz, że Polakami byli siedemnastowieczny wódz Delawarów Orli Szpon, Czerwone Serce – prawa ręka wodza Tecumseha, oraz przewodnik na Szlaku Kalifornijskim znany pod przydomkiem Wielki Ralf, a bracia Sadowscy odegrali w historii osadnictwa w Kentucky rolę nie mniej doniosłą niż sam Daniel Boone? Na spotkaniu omówione zostaną m.in. opowiadanie Henryka Sienkiewicza „Przez stepy”, powieść Bolesława Zielińskiego Orli Szpon oraz Trylogia o Tecumsehu Longina Jana Okonia.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2021-09-20 16:00
Spotkanie festiwalowe Bejelentkeztethettelek? czyli jaki jest język węgierski

W trakcie warsztatu pokazane zostaną cechy języka węgierskiego. Słuchacze poznają reguły tworzenia wyrazów i zdań, nauczą się wymowy głosek oraz odkryją logikę w pozornie trudnym języku bratanków.

 

Nauki humanistyczne
 • pon., 2021-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Feminatywy w polskim dyskursie parlamentarnym

Feminatywy, czyli nazwy żeńskie, w języku polskim (podobnie jak w innych językach słowiańskich) są tworzone systemowo. Ich losy na przestrzeni wieków były zmienne;  od kilku lat zauważalne jest ożywienie w stosowaniu w tekstach feminatywnych nazw pospolitych. Jako jeden z argumentów za posługiwaniem się feminatywami podawana jest ich powszechność w przedwojennej polszczyźnie. Zasobem, który obecnie pozwala śledzić użycia polszczyzny po odzyskaniu niepodległości jest Korpus Dyskursu Parlamentarnego (KDP; https://kdp.nlp.ipipan.waw.pl/).

Zawiera on teksty z posiedzeń plenarnych i innych posiedzeń od roku 1919 do czasów obecnych, umożliwia więc śledzenie zmian językowych na przestrzeni czasu. Jego cenną cechą jest też olbrzymia liczba wypowiedzi mówionych.

Na wstępie scharakteryzuję feminatywy jako klasę wyrazów pochodnych i przedstawię ich użycia w tekstach do początku XX w. Następnie krótko przedstawię metody badań korpusowych. Zasadniczą część wystąpienia poświęcę feminatywom  w KDP; oprócz danych ilościowych, omówię je pod względem budowy, przynależności do pól znaczeniowych, cech gramatycznych typowych połączeń (np. w użyciach adresatywnych i opisowych) i charakterystyki ich użytkowników (płeć, reprezentowana opcja polityczna). Na koniec dane z KDP zestawię z innymi korpusami polszczyzny ostatniego stulecia (Narodowy Korpus Języka Polskiego, MonCo, Chronopress).

Nauki humanistyczne
 • pon., 2021-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Intencjonalność. O czym myślę i co zamierzam

Współcześnie w filozofii bada się dwa różne, choć powiązane ze sobą, pojęcia intencjonalności.

Pierwsze ujmuje nakierowanie czegoś na coś czy zwrócenie się ku czemuś. Jest jednym z fundamentalnych pojęć semantyki – teorii opisującej to, w jaki sposób nasze myśli i wyrażenia odnoszą się do przedmiotów, na czym polega „zwrócenie” się myśli i języka do świata, co to znaczy, że nasze słowa są „o czymś”. Wiąże się z pojęciem prawdy, znaczenia – i rzeczywistości.

Drugie pojęcie obejmuje zamiar zrobienia czegoś. Formalnie jest to szczególny przypadek pierwszego rozumienia: zamiar może być rozumiany jako pewien rodzaj nakierowania czegoś (podmiotu działającego) na coś (na cel działania). W praktyce jednak to drugie pojęcie leży u podstaw odrębnej dziedziny filozoficznej: teorii działania. Wiąże się z pojęciem świadomości, celowości - i odpowiedzialności.

Oba pojęcia łączą się z ważnymi zagadnieniami, które prowadzą w głąb fundamentalnych kwestii metafizycznych, epistemologicznych i aksjologicznych, co czyni intencjonalność jednym z najdonioślejszych tematów filozoficznych. Wykład będzie poświęcony prezentacji niektórych spośród tych zagadnień, w szczególności problemu treści i przedmiotu reprezentacji umysłowych z jednej strony (na przykładzie współczesnej teorii plików mentalnych) i problemu intencjonalności grupowej z drugiej strony. Jako ciekawostka przedstawiony zostanie tzw. efekt efektu ubocznego (side-effect effect), zwany też efektem Knobe’a.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2021-09-20 17:00
Spotkanie festiwalowe Tożsamość kulturowa Sardyńczyków – świat muzyki sardyńskiej

Etnograficzne badania terenowe są spotkaniem z drugim człowiekiem i z otaczającym go światem. Spotkaniem, które odsłania przed nami wytwory danej kultury i tego, co ją kształtuje. Spotkaniem, które odkrywa przed badaczem pewien system komunikacji symbolicznej. I w końcu spotkaniem, dzięki któremu doświadczamy, poznajemy, a następnie opisujemy daną kulturę i charakterystyczne dla niej zjawiska kulturowe.

Zdarza się, że świat, który badamy, poznajemy dzięki treściom wyśpiewanym w tekstach pieśni świeckich czy też religijnych. Często, teksty śpiewane podczas różnych uroczystości, pozwalają nam wejść w najgłębsze zakamarki historii oraz tradycji danej kultury. Dla badacza, muzyka w kulturze pełni nie tylko funkcję estetyczną czy emocjonalną, ale również pełni funkcję poznawczą. Dzięki antropologii muzyki, możemy opisać i wyjaśnić zjawiska muzyczne człowieka, w kontekście badanej kultury.

Zaproponowane spotkanie przeniesie uczestników w bogaty świat kultury muzycznej Sardyńczyków. Świat, który stanowi ważny element kultury, życia codziennego, społecznego i religijnego oraz pomaga w procesie kształtowania i poznania tożsamości kulturowej mieszkańców wyspy. Przeniesiemy się w świat głosu i dźwięku. Poznamy ważnych twórców muzyki sardyńskiej zarówno świeckiej, jak i religijnej oraz problematykę poruszaną w tekstach wykonywanych przez nich utworów. Zapoznamy się z charakterystycznym brzmieniem jedynego w swoim rodzaju, obecnego jedynie na Sardynii, męskiego śpiewu tenores sardi. Wejdziemy również w świat tradycyjnych instrumentów muzycznych obecnych w kulturze sardyńskiej.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2021-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe Wokół prymasa Stefana Wyszyńskiego. Polska, świat, Kościół w latach 1948-1981

Prymas Stefan Wyszyński był uprzywilejowanym i wnikliwym obserwatorem wydarzeń historycznych, a często och bezpośrednim uczestnikiem. Jego perspektywa - znana chocby z kart 28 tomów codziennych zapisek - poważnie zmienia nasze spojrzenie na PRL, ale także na Kościół i świat, od końca lat 40. po początek lat 80. XX w. Znaczeniu tej perspektywy dla historyka warto się przyjrzeć.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2021-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe Zagadka niebytu

Zdecydowana większość z nas zgodzi się z twierdzeniem, że Pegazy nie istnieją. Inaczej mówiąc, uznamy, że zdanie „Pegaz nie istnieje” jest zdaniem prawdziwym. Powstaje tu jednak pewien problem. Jeżeli Pegazów nie ma, to tym samym słowo „Pegaz” nie odnosi się do żadnego obiektu. Jak w takim razie zdanie, które zawiera w podmiocie ten termin może być prawdziwe? Skoro Pegazy nie istnieją, w jaki sposób możemy orzec o nich, że nie istnieją? Willard Van Orman Quine problem ten – towarzyszący filozofom od czasów Platona – nazwał „zagadką niebytu”. Wydaje się, że niebyt w jakimś sensie musi być, bo inaczej powiedzenie, że go nie ma byłoby nonsensem. Celem wystąpienia jest analiza kilku klasycznych rozwiązań tego problemu. Zastanowimy się, czy Pegazom, mięsożernym krowom, obecnemu królowi Polski, okrągłym kwadratom itp. nie powinniśmy jednak przypisać jakiegoś
rodzaju istnienia.

Nauki humanistyczne
 • pon., 2021-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe Błąd(zić) jest rzeczą ludzką – o rodzajach i przyczynach błędów tłumaczeniowych

Z tłumaczeniami stykamy się praktycznie codziennie: towarzyszą nam w różnych sferach życia, od nauki po rozrywkę. Kiedy wiemy, że mamy do czynienia z przekładem, czyli tekstem, który powstał na podstawie innego tekstu napisanego w innym języku, często podchodzimy do niego bardziej krytycznie niż do tekstu oryginalnego i za wszelkie niedoskonałości jesteśmy skłonni winić „pośrednika”, czyli tłumacza. Niektóre widoczne w przekładach usterki rzeczywiście są błędami, inne wynikają z niedoskonałości tekstu oryginalnego lub świadomej decyzji tłumacza. Większości błędów faktycznie popełnionych przez tłumacza nie da się zauważyć bez porównania przekładu z oryginałem.

Podczas warsztatu powiemy, czym jest błąd tłumaczeniowy i pokażemy przykłady różnego rodzaju błędów, pochodzących z tłumaczeń  tekstów pisanych oraz filmów z języka angielskiego na polski. Uczestników będziemy prosić o wskazanie błędów i zaproponowanie poprawnej wersji. Wypowiemy się na temat wagi poszczególnych błędów, zastanowimy się nad potencjalnymi przyczynami ich występowania i wskażemy sposoby dbania o dobrą jakość przekładu.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2021-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Kropki, kreski i ogonki – o zawiłościach polskiego alfabetu

W polskim alfabecie mamy dziewięć liter tworzonych za pomocą znaków diakrytycznych: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź i ż. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, dlaczego te litery są nam potrzebne, choć w innych językach – także słowiańskich – wielu z nich nie ma. Zastanowimy się także nad procesami, które doprowadziły do powstania głosek zapisywanych za pomocą tych liter, i poczytamy dawne teksty, w których głoski te zapisywane były inaczej. Odpowiemy również na pytanie o to, dlaczego niektóre głoski zapisać możemy na dwa sposoby (np. u i ó), mimo że sposobów tych nie można używać zamiennie.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2021-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe Lux ex Oriente. Węgrzy a prawosławie

Podczas wykładu słuchacze poznają związki Węgrów i Węgier z prawosławiem, od X stulecia po dzień dzisiejszy. Sporo miejsca będzie poświęcone częściowej chrystianizacji ziem węgierskich w obrządku wschodnim, miejscu prawosławia w dziejach Węgier w okresie panowania dynastii Arpadów, w tym kontaktom tego państwa z „prawosławnymi” krajami (Bizancjum, Ruś Kijowska). Nie zabraknie informacji na temat historycznych, wyznających prawosławie mniejszości narodowych żyjących na Węgrzech, takich jak Serbowie czy Rumuni. Słuchacze będą mogli zapoznać się także z najważniejszymi zabytkami prawosławnej kultury materialnej na Węgrzech. 

 

Nauki humanistyczne
 • wt., 2021-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe Między feminizmem a uniwersalizmem. Status i uzasadnienia postulatów równościowych

W ramach myśli feministycznej formułowane są nie tylko rozmaite postulaty równościowe, ale również rozwijany jest namysł nad zagadnieniem tożsamości płciowej. Jednocześnie namysłowi temu towarzyszy pytanie o status tych postulatów czy twierdzeń, a konkretnie o to, czy mają charakter uniwersalny, czy też ograniczony jedynie do pewnych grup oraz tego, jak można je odnieść do różnic kulturowych. W trakcie spotkania zostaną przedstawione wybrane aspekty tych zagadnień w odniesieniu do kwestii praw kobiet i mniejszości LGBT w oparciu o teorie J. Butler i N. Fraser. Zastanowimy się nad ich podstawami oraz możliwymi kontrowersjami czy też napięciami między nimi występującymi.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2021-09-21 17:00
Spotkanie festiwalowe Podomiry i wieczorny wczoraj, czyli o uczeniu cudzoziemców języka polskiego

Spotkanie ukazujące polszczyznę z perspektywy uczących się jej cudzoziemców. Wiele osób uważa język polski za trudny, ale czy to prawda? A może język polski nie jest trudny, chyba że dla nauczyciela? Uczestnicy poznają sposoby, techniki i chwyty stosowane w uczeniu języka polskiego obcokrajowców, m.in. rozwiążą i skomentują przykładowe zadania-ćwiczenia.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2021-09-21 17:30
Spotkanie festiwalowe Od barbarii do monarchii oświeconej. Powstanie Imperium Rosyjskiego w XVIII wieku

Wykład podejmuje kwestię powstawania imperium rosyjskiego od czasów Piotra I do Katarzyny II ze szczególnym uwzględnieniem geopolityki. Omówiona zostanie rola Rosji w podstawowych dla Europy wydarzeniach: wojnie północnej, o sukcesję polską, wojnach rosyjsko-tureckich, wojnie siedmioletniej, w rozbiorach Rzeczpospolitej, Rewolucji Francuskiej i wykorzystanie ich dla budowy własnej pozycji międzynarodowej. Z problemów wewnętrznych przedstawiony zostanie szczególny projekt modernizacyjny promowany w XVIII w. przez rosyjskich carów, w tym modernizacja instytucji czy ewolucja relacji społecznych. Wreszcie poruszona zostanie sprawa aktywnego kształtowania przez Rosję opinii o o niej samej na Zachodzie.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2021-09-21 18:00
Spotkanie festiwalowe Stoicyzm wczoraj i dziś. Dlaczego filozofia starożytnych stoików tak bardzo przydaje się nam w XXIw?

Stoicyzm — filozofia timeless & timely. Doktryna stworzona przez starożytnych Greków 2300 lat temu okazuje się dzisiaj bardziej przydatna niż kiedykolwiek. Stoików czytają szefowie wielkich korporacji, korzystają z nich sportowcy, żołnierze jednostek specjalnych i zwykli ludzie. Co w nim widzą?  Jak to działa? Co sprawia, że stoicyzm, filozofia wymyślona w innym świecie przed dwoma tysiącleciami, okazuje się najlepszą możliwą odpowiedzią na szaleństwo rozedrganego, dynamicznego i nieprzewidywalnego wieku XXI? Stoicyzm to filozofia, która pomogła mi, pomoże i Tobie, a nikomu nie zaszkodzi. Zapraszam!

Nauki humanistyczne
 • wt., 2021-09-21 18:00
Spotkanie festiwalowe Adam Zagajewski – poeta, filozof, obrońca wysokiego stylu

Podczas wykładu przybliżona zostanie sylwetka i twórczość Adama Zagajewskiego.
Począwszy od wczesnych wierszy, pisanych w nowofalowej stylistyce, stanowiących wyraz buntu i sprzeciwu wobec różnych aspektów rzeczywistości lat 70. XX wieku, poprzez pełne gorzkiej zadumy liryki tworzone w czasie emigracji, aż po filozoficzno-egzystencjalne senilia. Przemiany pisarstwa autora Asymetrii  ukazane zostaną na tle snutych przez niego w eseistycznej formie dociekań poświęconych współczesnej kulturze, miejscu poezji w nowoczesnym świecie oraz aksjologicznym tęsknotom w XXI wieku.  

Nauki humanistyczne
 • śr., 2021-09-22 16:00
Spotkanie festiwalowe Niezatarte ślady getta – spacer

Spacer „Niezatarte ślady getta warszawskiego” przybliży uczestnikom historię warszawskiego getta, codzienne problemy jego mieszkańców i tragiczny koniec społeczności warszawskich Żydów.

Zaczniemy przed budynkiem Żydowskiego Instytutu Historycznego, w którym przed wojną mieściła się Główna Biblioteka Judaistyczna, sąsiadująca z nieistniejącą już dziś Wielką Synagogą na Tłomackiem. Zobaczymy pozostałe jeszcze ulice, kamienice i place, a wyobrazimy sobie i obejrzymy na zdjęciach to, czego zobaczyć już nie można. Każdy punkt spaceru to opowieść o ludziach uwięzionych w dzielnicy zamkniętej, ich zmaganiach z trudnościami każdego spędzonego tu dnia, decyzjach i wyborach. Uczestnicy spaceru dowiedzą się, jak w getcie szmuglowano żywność, jaką sztukę można było obejrzeć w Teatrze Femina i dlaczego w dzielnicy żydowskiej znalazły się trzy kościoły rzymskokatolickie. Spacer zakończymy na ulicy Waliców.

Spacer odbywa się w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 

Nauki humanistyczne
 • śr., 2021-09-22 17:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Karczmy i diabły: przewodnik po świecie czeskiej literatury jarmarcznej

Wykład o czeskiej literaturze jarmarcznej,  w formie multimedialnej (z nawiązaniem  do oryginalnego sposobu wykonywania pieśni kramarskich, z użyciem plansz z ilustracjami do tekstu).

Nauki humanistyczne
 • śr., 2021-09-22 17:00
Spotkanie festiwalowe „Srebro to nie wstyd”, czyli Finowie i hokej

W tym roku kolejny raz reprezentacja Finlandii otarła się o mistrzostwo świata w hokeju na lodzie. Co sprawia, że to właśnie ten sport jest wśród Finek i Finów tak popularny? W czasie wykładu przyjrzymy się, jak ten fenomen wpływa na fińską kulturę, jak oddziałuje na poczucie przynależności narodowej. Poznamy również kilka fińskich wyrażeń odnoszących się do rozgrywek hokejowych.

Nauki humanistyczne
 • śr., 2021-09-22 17:00
Spotkanie festiwalowe Kardynał Stefan Wyszyński czy Stefan kardynał Wyszyński? O szyku wyrazów w języku polskim

„Szyk wyrazów w języku polskim jest swobodny, ale niedowolny.” – tak niegdyś napisał prof. Stanisław Szober, językoznawca. Gdzie zatem umieszczać słowo „kardynał” czy „hrabia” przy podawaniu personaliów? Czy zmiana szyku może zmienić znaczenie albo charakter wypowiedzi? Uczestnicy będą mogli rozwiązać quiz dotyczący szyku słów we współczesnym języku polskim. Zaznajomią się z zasadami i wskazówkami poprawnościowymi dotyczącymi kolejności wyrazów w zdaniach i frazach. Będą również mieli możliwość dyskusji.

Nauki humanistyczne
 • śr., 2021-09-22 17:30
Spotkanie festiwalowe Jej wysokość Afrodyta, czyli skomplikowane pochodzenie greckiej bogini

Afrodyta, grecka bogini miłości i piękna, nie pochodziła z Hellady. Mity i autorzy starożytni przekazują nam różne wersje opowieści o jej narodzinach i początkach kultu ku jej czci. Najbardziej znana jest historia o tym, iż bogini wynurzyła się z piany morskiej i płynąc po falach w muszli, wylądować miała na brzegach Cypru – tak twierdził Hezjod. Wyspa ta miała stać się jej ukochanym miejscem i siedzibą, początkowo nazywano Afrodytę po prostu Kyprida – Cypryjka, Kyprogenes – pochodząca z Cypru, lub Kypromedusa – ta, co rządzi Cyprem.

Niektórzy jednak – jak Herodot – sądzili, że miejsca jej pochodzenia należy szukać jeszcze dalej, wśród podobnych jej bogiń Bliskiego Wschodu, jak Isztar czy Asztarte. Badania archeologiczne dostarczyły nam wiele ciekawych informacji na temat początków kultu Afrodyty. Najstarsza świątynia jej poświęcona to funkcjonujące od późnej epoki brązu do IV/V w. n.e. sanktuarium w Palaepaphos na Cyprze. Afrodyta nie wynurzyła się z piany morskiej, lecz z morza oddziaływań i kontaktów pomiędzy tradycjami cypryjskimi i kulturami zarówno ze wschodu, jak i zachodu. W opowieści o jej skomplikowanym pochodzeniu odnajdziemy ślady cypryjskich kultów związanych z naturą, morzem, miedzią, wpływ wschodnich bogiń-wojowniczek i przybyłych tu w późnej epoce brązu Mykeńczyków, którzy nazwali ją Wanassa – Władczyni.   

Nauki humanistyczne
 • śr., 2021-09-22 18:00
Spotkanie festiwalowe PROSTO do celu: warsztaty językowe

Od mniej więcej 10 lat instytucje administracji publicznej i firmy upraszczają swój styl komunikowania się. Pisanie do klientów prostszym, przyjaźniejszym językiem okazuje się nie tylko modne, lecz także potrzebne i opłacalne. W czasie warsztatów opowiemy o ruchu prostego języka, ale przede wszystkim wspólnie z uczestnikami spróbujemy uprościć teksty urzędowe. W ten sposób na konkretnych przykładach pokażemy, jak pracować z tekstem, aby stał się on bardziej komunikatywny.

Nauki humanistyczne
 • śr., 2021-09-22 18:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego filozofia jest przydatna w życiu?

Filozofia — na ogół kojarzy się z opasłymi tomami napisanymi długimi zdaniami w trudnym języku. To jednak błąd i stereotyp, filozofia jest po prostu rozmową zainteresowanego światem człowieka z drugim człowiekiem. A przynajmniej taką ja proponuję i o takiej Państwu opowiem. Opowiem o stoicyzmie reformowanym, czyli mojej autorskiej koncepcji stoicyzmu przystosowanego do naszych czasów, o tymże filozoficznym duchu, który przenika książki i filmy nawet tam, gdzie się go nie spodziewamy, o tym wreszcie, że pewnych spraw nie da się omówić serio, jeśli nie zmierzymy się z ich filozoficznym kontekstem — dotyczy to tak nauki, jak etyki, jak transhumanizmu. Zapraszam!

Nauki humanistyczne
 • śr., 2021-09-22 18:30
Spotkanie festiwalowe Kalejdoskop literatury białoruskiej

Zaprezentowani zostaną wybrani twórcy XX-wieczni jak np. W. Bykau, I. Szamiakin, I. Mieleż, U. Karatkiewicz, U. Arłou, A. Bacharewicz, A. Klinau, S. Aleksijewicz i ich wpływ na rozwój literatury białoruskiej, a także znajomość wyżej wymienionych pisarzy poza granicami Białorusi. Omówione zostaną tendencje w literaturze białoruskiej XX wieku wraz z kierunkami rozwoju z uwzględnieniem kontekstu historyczno-kulturowego, w tym przemian politycznych po 1991r. Szczególna uwaga zostanie poświęcona S. Aleksijewicz, laureatce Literackiej Nagrody Nobla – pierwszej dla Białorusi w kategorii literatury.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2021-09-23 15:00
Spotkanie festiwalowe Vlogerzy w Auschwitz: nowi aktorzy w upamiętnianiu Holokaustu

Co łączy amerykańską zawodniczkę fitness i brytyjskiego miłośnika historii Polski? To wielomilionowa grupa widzów ich materiałów wideo poświęcanych zwiedzaniu najtragiczniejszego miejsca historii dwudziestowiecznej Europy. Twórcy treści na serwisie YouTube dokumentują odwiedziny w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w formie vlogów, tj. kilku- lub kilkunastuminutowych filmów. Dzięki rosnącej popularności tego formatu medialnego influencerzy przyjęli rolę popularnego historyka, nadając swoim wizytom w byłym obozie walor moralnej odpowiedzialności. Niniejszy wykład zwraca uwagę na wyzwania związane z badaniem nowych form upamiętniania, należy bowiem zająć się nie tylko analizą treści, ale także badaniem metadanych oraz różnych form zarządzania widzialnością na danej platformie internetowej. Ponadto nie można zapominać o mechanizmach autopromocji oraz przemianach oficjalnych narracji upamiętniania w erze treści tworzonych przez użytkowników serwisów internetowych. Czy pojawienie się tej nowej grupy popularnych historyków to pożądana zmiana praktyk upamiętniania?

Nauki humanistyczne
 • czw., 2021-09-23 15:00
Spotkanie festiwalowe Jak komputer czyta poezję? Twórczość Słowackiego i Mickiewicza a narzędzia cyfrowe

Współczesne narzędzia komputerowe pozwalają na spojrzenie na poezję zupełnie inaczej, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Dzięki nim możemy lepiej poznać język, jakim posługiwali się najwybitniejsi autorzy, a także dowiedzieć się czegoś o naszym własnym odbiorze literatury. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda przygotowanie tekstów do badania na przykładzie korpusu tekstów Juliusza Słowackiego, oraz poznają przykładowe narzędzia cyfrowe, wykorzystywane przez zespół pracujący nad twórczością polskich poetów romantycznych. Sprawdzimy, czy słynny „antagonizm wieszczów” miał odbicie w ich sposobie pisania. Podczas spotkania zbadamy m.in. czy komputer rozpozna emocje zawarte w wierszu? Ilu słów używał Słowacki? Kto miał bogatszy słownik – Słowacki czy Szekspir? Jakiego słowa najczęściej używał polski romantyk? Czy komputer odróżni wiersz Słowackiego od wiersza Mickiewicza? Który z nich napisał Pana Tadeusza? Jak często tak naprawdę romantycy pisali o miłości?

Uczestnicy spotkania będą też mogli postawić własne pytania i sprawdzić, czy dzisiejsze możliwości pozwolą na uzyskanie odpowiedzi.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2021-09-23 15:30
Spotkanie festiwalowe Czy umiesz (w) polski?

W serii zadań, dopasowanych do grup wiekowych, sprawdzimy wiedzę uczniów z zakresu nauki o języku. Pod uwagę weźmiemy zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne, a także gramatykę, stylistykę i słownictwo. Turniej będzie miał charakter edukacyjny z licznymi elementami ludycznymi. Inspirację będzie stanowiła między innymi twórczość S. Lema, T. Różewicza, C. Norwida i K.K. Baczyńskiego. Na najlepszych czekają nagrody i wyróżnienia.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2021-09-23 16:00
Spotkanie festiwalowe Ukraina – 30 lat niepodległości (okiem językoznawcy)

Celem spotkania jest zapoznanie z najnowszą historią Ukrainy, opowiedzienie o dwóch ukraińskich rewolucjach i zmianach, które dokonują się w tym kraju, także w perspektywie językowej. Wszystko to ubarwione ciekawostkami, zdjęciami, muzyką, a także odrobiną wiedzy językowej, która może ułatwić komunikację z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2021-09-23 16:00
Spotkanie festiwalowe O równy dostęp do zdrowia

W przestrzeni opieki zdrowotnej przestrzeganie zasad równości i poszanowania różnorodności jest szczególnie ważne. Choć prawo na różnych poziomach zapewnia pacjentom i pacjentkom równy dostęp do świadczeń, kobiety, przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości seksualnych, religijnych i kulturowych, migranci i migrantki spotykają się z dyskryminacją w tej przestrzeni. Ruchy społeczne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, aktywiści i aktywistki prężnie działają na rzecz zmiany tej sytuacji. Odnoszą spektakularne sukcesy, lecz także ponoszą dotkliwe porażki.

W tym kontekście szczególne znaczenie ma pole zdrowia reprodukcyjnego. O zagadnieniu równego dostępu do świadczeń w tej sferze opowie dra Elżbieta Korolczuk (Uniwersytet w Södertörn i Uniwersytet Warszawski). Po wykładzie odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem badaczy i badaczek zagadnienia dostępu do opieki zdrowotnej w Europie.

Wydarzenie jest organizowane w ramach Projektu HCPubS: "Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: Integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie" realizowanego przez Centrum Bioetyki i Bioprawa na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii, Filozofii i Etyki Medycznej Uniwersytetu w Ulm, Instytut Historii Medycyny Uniwersytetu w Lublanie i Katedrę Nauk Społecznych i Humanistyki Medycznej na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Rijece.
Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Polska, nr projektu 2018/28/Z/HS1/00554), Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Niemcy), Ministerstwo Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji/Chorwacką Akademię Nauk i Sztuk (Chorwacja) i Słoweńskie Ministerstwo Nauki i Sportu (Słowenia) ze środków HERA – Humanities in the European Research Area (http://heranet.info) Public Spaces i Komisji Europejskiej w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”, umowa nr 769478.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2021-09-23 17:00
Spotkanie festiwalowe Rąbek tajemnicy i wodze fantazji: ekranowe wersje zaginięcia Agathy Christie

11-dniowe zniknięcie Agathy Christie z 1926 roku pozostaje tajemnicą, a że ani natura, ani kultura próżni nie lubią, twórcy tej drugiej podsuwają nam propozycje rozwiązania niemal stuletniej zagadki. Podczas spotkania przyjrzymy się, jak postać pisarki i jej motywy zostały ukazane w dwóch filmach – Agata (1979) i Agatha: Prawdziwe morderstwo (2018) – oraz jednym odcinku serialu Dr Who pt. „The Unicorn and the Wasp” (2008). Tak, będą spoilery, ale skupimy się na tym, jak wykorzystano fakty, jak fikcja wpływa na pamięć kulturową o królowej kryminałów i, co być może najciekawsze, co te narracje mówią o widzach, czyli nas samych.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2021-09-23 17:00
Spotkanie festiwalowe Jak mówić o kobietach i do kobiet. Rzeczowo o widzkach i skoczkiniach

Formy językowe zwane feminatywami budzą często sporo emocji, dlatego warto im się przyjrzeć racjonalnie i ze spokojem. W trakcie spotkania uczestnicy będą mogli podzielić się własnymi spostrzeżeniami na temat nazywania zawodów i stanowisk kobiet, wypełnić ankietę, posłuchać komentarza językoznawczego i uruchomić swoją wyobraźnię słowotwórczą.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2021-09-23 17:30
Spotkanie festiwalowe Niszczący ojciec. Przemoc rodzinna w twórczości i biografiach polskich romantyków

Powstanie w 2 poł. XX w. pojęcia „dziecka krzywdzonego” i gromadzona od tego czasu wiedza o stosowanej w historii naszej kultury różnego rodzaju przemocy wobec dziecka i jej skutkach indywidualnych i społecznych,  połączona z odkryciami psychoanalitycznymi, dotyczącymi szczególnych właściwości psychiki dziecka i wagi przeżyć dziecięcych dla całego późniejszego życia, pozwalają pogłębić spojrzenie na literaturę okresu romantyzmu i na biografie jej twórców. W świetle tej wiedzy rozpoznać można niedostrzegane dotychczas reperkusje zaznanej w dzieciństwie  przemocy rodzinnej (oraz przemocy instytucjonalnej w szkołach i internatach zakonnych) oraz dotkliwych braków emocjonalnych okresu dzieciństwa w twórczości polskich romantyków: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, a także Antoniego Malczewskiego i Stanisława Morawskiego. Spostrzega się wtedy, że twórczość romantyczna skierowana „przeciw tyranom” kryje w sobie wątki analogiczne również w dziedzinie najściślej osobistych stosunków rodzinnych. Wiedza ta pozwala też dostrzec i zrozumieć wiele niezauważanych, pomijanych czy lekceważonych elementów  biografii romantycznych twórców,  w tym  Mickiewicza.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2021-09-23 18:00
Spotkanie festiwalowe Wieczny głos królewskiej chwały – w pięćsetlecie dzwonu „Zygmunt”

Wieczny głos królewskiej chwały – w pięćsetlecie dzwonu „Zygmunt” o jego historii i randze w polskiej tradycji

Omówione zostaną okoliczności fundacji dzwonu, informacje źródłowe o genezie jego powstania, odlaniu, transporcie na Wawel, wciągnięciu na wieżę i ustalonym dokumentem królewskim porządku dzwonień w trakcie roku liturgicznego, a następnie przedstawienia i inskrypcje na dzwonie oraz jego ideowy program w kontekście innych fundacji Zygmunta I uświetniających jego panowanie. W drugiej części wystąpienia przedstawiona zostanie recepcja fundacji dzwonu przez współczesnych, jego ranga w polskiej tradycji kulturowej oraz ważniejsze momenty jego dziejów.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2021-09-23 18:00
Spotkanie festiwalowe Sale konferencyjne w Pałacu Staszica – o przestrzeni realnej i wyobrażonej

Pałac Staszica – siedziba polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego wzniesiony został w latach dwudziestych XIX wieku dla Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Historia jego przemian pokazuje, że fizyczny wymiar gmachu, jego przeobrażenia zarówno na poziomie architektonicznym, jak i funkcjonalnym związane były z symboliką i rolą działalności w nim prowadzonej. Wystrój wnętrz, dobór obiektów, układ kolekcji muzealnych i bibliotek znajdujących się w pałacu zarówno w przeszłości, jak i obecnie związany jest z przestrzenią wyobrażoną przynależną do tego obiektu.

Autorka książki Metamorfozy Pałacu Staszica w krótkim wprowadzeniu przybliży szczegóły dotyczące historii przeobrażeń tego miejsca i opowie, w jaki sposób idee i wyobrażenia związane z kwestiami niepodległościowymi, tożsamościowymi, edukacją, pamięcią czy walką na symbole uobecniały się w fizycznym kształcie pałacu, w jego architekturze, wystroju, w znaczeniu poszczególnych obiektów. Przybliży także szczegóły warsztatu badawczego literaturoznawcy zajmującego się badaniem przestrzeni. Spotkanie rozpocznie się od krótkiego wystąpienia w Sali im. Adama Mickiewicza. Następnie uczestnicy będą mogli zwiedzić wraz z przewodniczką kolejno wszystkie sale konferencyjne w Pałacu Staszica: Salę im. Marii Skłodowskiej-Curie, Salę im. Hugona Kołłątaja, Salę im. Stanisława Staszica, Salę Lustrzaną, Salę Okrągłego Stołu, Salę im. Erazma Majewskiego oraz Salę im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. W każdym z pomieszczeń zatrzymamy się, by wysłuchać komentarza na temat historii tego fragmentu budynku i obecnej architektury danej sali.

Tekst książki Metamorfozy Pałacu Staszica dostępny w RCIN pod adresem: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/196572/edition/162556

Więcej na temat literaturoznawczych metod badań nad przestrzenią znajdzie czytelnik na stronie projektu „Literaturoznawstwo architektoniczne”: http://la-ibl-pan.ehum.psnc.pl/

Nauki humanistyczne
 • pt., 2021-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe Edytorskie drogi i bezdroża. Wydanie krytyczne „Dziennika podróży Stanisława Augusta” Naruszewicza

Dziennik podróży Stanisława Augusta na Ukrainę i do innych Ziem Koronnych Adama Naruszewicza to widziana oczami pisarza i historyka podróż Stanisława Augusta do Kaniowa na spotkanie z carycą Katarzyną II. Naruszewicz opisuje uciążliwą wędrówkę ostatniego polskiego monarchy, szlakiem wiodącym w głąb Ukrainy z 1787 r.. Dziennik Naruszewicza wyszedł spod prasy drukarskiej w 1787, zaś rok później, poddany autorskiej redakcji i zabiegom cyzelatorskim, doczekał się wznowienia. Od tego momentu – wyłączając dziewiętnastowieczny przedruk – nie był publikowany aż do roku 2019.

Wydawać by się mogło, że przygotowanie edycji krytycznej utworu wydawanego za życia i pod kontrolą autora, nie powinno przysporzyć większych trudności. A jednak Naruszewiczowy dziennik to dla edytora prawdziwe wyzwanie, poczynając od wyboru podstawy wydania. Istnieje bowiem szereg przesłanek poddających w wątpliwość autorstwo pierwodruku, a wydanie z 1788 r. nie jest kompletne, gdyż zawiera zaledwie dwie (z czterech zaplanowanych) części podróży. Naruszewicz nigdy nie opublikował reszty. Niemniej właśnie to perfekcyjnie dopracowane, choć niepełne, wydanie drugie nie wzbudza wątpliwości dotyczących autorstwa. Maestria jego szaty stylistycznej, niespotykane w oficjalnej diarystyce bogactwo szczegółów zdumiewają i fascynują, stanowiąc zarazem pewien problem edytorski. Setki obszarów geograficznych domagają się słowa objaśnienia, podobnie jak postaci. Sprawa jawi się jako prosta w przypadku znanych osobistości, lecz co zrobić, gdy Naruszewicz wylicza mniej znanych urzędników powiatowych, wskazując tylko pełniony przez nich urząd lub – co stanowi inną komplikację – wymienia królewskie praczki, kucharki czy kiperów, podając zaledwie imię. A na tym nie kończą się wyzwania związane z przygotowaniem objaśnień, gdyż dziennik to nieprzerwany popis erudycji królewskiego kronikarza, który snując historię mijanych miast, czerpie wiedzę z dzieł tworzonych od czasów antyku po oświecenie, przywołując refleksje kilkudziesięciu uczonych. Dzisiejszy wydawca musi wskazać konkretne fragmenty dzieł, mając przy tym na uwadze wydania, z których hipotetycznie korzystał Naruszewicz.

Edycja Dziennika podróży była nie lada wyzwaniem edytorskim, ale przede wszystkim fantastyczną przygodą intelektualną. Ta przygoda stanie się tematem wystąpienia.

Nauki humanistyczne
 • pt., 2021-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Beyond Naivety: 19th-century British Illustrations in Children’s Books

Childhood has changed – from treating kids like miniature versions of adults to seeing them as individuals with their specific needs. The 19th century loved childhood which was visible in children’s books. Discovering pictures created for kids’ literature, we will see how the illustrators tried to connect many things in their works: a sense of childlike wonder, everyday life, excitement, darkness, and fears. By taking a closer look at some of the illustrations from the late 19th century, we will discover a strange mixture of realism and magic, a sense of terror and safety.

Nauki humanistyczne
 • pt., 2021-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Czy traktat ryski 1921 pozwolił Polsce odzyskać dobra kultury?

W marcu 1921 r. w Rydze podpisany został traktat pokojowy kończący wojnę z bolszewicką Rosją. Istotną jego część stanowiły regulacje dotyczące zwrotu polskich dóbr kultury. W ramach festiwalowego spotkania wspólnie analizować będziemy wybrane ustępy traktatu pokojowego, rozważając kwestię teoretycznych i prawnych podstaw żądań restytucyjnych oraz sposób formułowania traktatowych zobowiązań. W ten sposób zastanowimy się, jak czytać źródła dyplomatyczne i między wierszami poszukiwać odpowiedzi na interesujące nas zagadnienia. Wskażemy również, w jakim stopniu ustalenia te udało się wcielić w życie.

Nauki humanistyczne
 • pt., 2021-09-24 18:00