Debaty główne

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Ekonomia zieloności, czyli czy da się skorzystać na pomaganiu planecie?

Wielu przekonuje nas, byśmy żyli ekologicznie, inwestowali w odpowiedzialne środowiskowo technologie i zmniejszali swój ślad w zużywaniu zasobów naturalnych. Na taki postulat często pada odpowiedź, że zielone jest kosztowne lub mniej rentowne, a więc mniej atrakcyjne albo wręcz niemożliwe. A mimo to zmiana następuje – inwestorzy uwzględniają w portfelach zielone i jednocześnie mniej rentowne aktywa finansowe, a gospodarstwa domowe zmieniają wzorce konsumpcji, zastępując tańsze produkty droższymi, ale za to przyjaznymi środowisku. Robimy to wbrew swoim interesom? Z nagła stajemy się bardziej odpowiedzialni i poświęcamy się dla przyszłych pokoleń? Czy też stary dobry homo oeconomicus ma powody, by „grać w zielone”, gdyż korzysta na czynieniu dobra? W debacie spytamy, czy idący w zielone są po prostu świętsi od ogółu? Czy istnieje ekonomia zieloności? Czy i jak można zracjonalizować przyjazne środowisku wybory konsumentów, firm i inwestorów? Czy dzięki temu głębszemu zrozumieniu mamy lepsze pomysły na przyśpieszenie zmiany niż tylko namowy, subsydia podatkowe lub dotacje? Czy Ziemia doczeka się przyjaźni ze strony homo oeconomicusa?

  • pt., 2021-09-17 18:00
Spotkanie festiwalowe Epidemie kiedyś i dziś

Debata będzie dotyczyła skutków, jakie wywierają na ludzi wielkie epidemie.  Dotyczy to zarówno poszczególnych osób, jak i społeczeństw. Chcemy spojrzeć na epidemie/pandemie w perspektywie historycznej i na tym tle zobaczyć, jakie są skutki obecnej pandemii koronawirusa, jakie zjawiska na ogół wywołują epidemie, a jakie są specyficzne dla obecnej pandemii. Wiadomo na pewno, że epidemie powodują zanik, albo swoiste uśpienie więzi społecznych, wywołują konflikty społeczne, do których prowadzą choroby, przekształcenia ekonomiczne związane z samą chorobą i jej następstwami, zmieniają zasady dystrybucji zasobów ekonomicznych, nie mówiąc już o psychicznych skutkach dla różnych osób. W naszych czasach niezwykle ważne są sprawy związane z działaniem służby zdrowia i relacjami między medycyną i inżynierią biomedyczną a polityką społeczną, czyli – decyzjami polityków. Zaprosiliśmy do debaty z jednej strony historyków, z drugiej – uczoną z dziedziny psychologii społecznej, która sama przeprowadziła badania na ten temat w ub. roku. Otwiera to szerokie pole do debaty, którą wyznaczają perspektywy: historyczna, socjologiczna, psychologiczna, medyczna, ale też ekonomiczna i polityczna.

  • sob., 2021-09-18 17:00
Spotkanie festiwalowe Życie na Ziemi i w kosmosie

Jakie są cechy charakterystyczne życia na Ziemi i co zdecydowało o możliwości jego zaistnienia?  Jak tworzy się prototypy syntetycznych modeli komórkowych i co mogą one powiedzieć o możliwościach dalszego rozwoju życia i prawdopodobnych granicach, w jakich  może ono istnieć?  Jak wyglądają projekty poszukiwania życia poza Ziemią oraz jakie są możliwości ludzkiej eksploracji kosmosu poza naszą planetą?

  • ndz., 2021-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Ludowa historia Polski

W ostatnim czasie ukazało się kilka książek o „ludowej historii Polski”, które szybko przyciągnęły uwagę wielu czytelników i stały się przedmiotem dużej liczby omówień w mediach. W naszej debacie będziemy pytać o to, czym jest ludowa historii Polski:  co ją wyróżnia na tle innych nurtów historiografii i co nowego wnosi do naszej wiedzy o przeszłości? Czy jest kontrhistorią pisaną przeciwko dotychczasowej historiografii, czy też jej uzupełnieniem? Czy przedstawia dzieje ludu w Polsce (i kto do tego ludu należał), czy też dzieje Polski pisane z perspektywy warstw ludowych? Spytamy także, jakie są jej mocne i słabe strony, oraz dlaczego tak szybko zyskała popularność.

  • pt., 2021-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Internet - dawniej, teraz, w przyszłości

30 lat temu przez łącze TCP/IP wysłany został pierwszy e-mail w Polsce. Od tego wydarzenia minęło w sumie niewiele czasu, ale dzisiaj  trudno sobie wyobrazić rzeczywistość bez internetu. Innowacja techniczna, jaką była sieć internet, pociągnęła za sobą powstanie mnóstwa programów użytkowych, których funkcja w istotnej części opiera się na możliwości komunikacji przez sieć. Obecnie to właśnie te programy są utożsamiane z internetem, a sam sposób konstrukcji sieci niespecjalnie zaprząta nasze umysły. W ramach debaty spróbujemywyjasnićć, jak działa sieć , a także zastanowimy się wspólnie, jaki wpływ ma powszechne użycie sieci na życie społeczne. Spróbujemy też przewidzieć kierunki rozwoju internetu.

  • sob., 2021-09-25 17:00
Spotkanie festiwalowe Czy nauka może przekroczyć samą siebie?

 

„Czy całość to prosta suma części?”

Problem: genetycznie niewiele różnimy się od innych stworzeń. Co zatem sprawia, że jednak wyraźnie się od nich różnimy? Czy nauka może odpowiedzieć na to pytanie? Wydawało się, że jak poznamy nasz DNA i porównamy z DNA bliskich nam gatunków, znajdziemy "geny człowieczeństwa”. No i znajdujemy różnice w pewnych genach związanych z mową, mózgiem itp., ale to nie jest takie proste. Gdyby naprawdę Romulusa i Remusa wychowała wilczyca, to nie założyliby Rzymu, tylko by polowali na zające. Czy istnieje ostra granica pomiędzy ludźmi i innymi stworzeniami? Tak, ale nie znajdziemy jej w naszych genach.

„Sztuczna świadomość, albo czy robot będzie mógł się zakochać?”

 

Problem: Jak można zdefiniować świadomość i czy definicja jest nam potrzebna? Dlaczego jesteśmy świadomi? Gdzie mieści się świadomość i czy mają ją zwierzęta? Czy współczesne badania mózgu i jego modelowanie komputerowe pozwalają zrozumieć, czym jest świadomość i jak powstaje? Czy stworzymy nie tylko sztuczną inteligencję, ale i sztuczną świadomość? Czy robot będzie mógł przeżywać emocje i się zakochać?

„Czy fizyka może się obejść bez eksperymentu?”

 

Problem: Na gruncie współczesnej fizyki pojawiły się teorie, których weryfikacja doświadczalna jest fundamentalnie niemożliwa bądź nieosiągalna w obrębie wyobrażalnych technologii. Ogłoszono więc nadejście postempirycznej fizyki. Czy to wciąż fizyka, czy tylko jałowe spekulacje? A może metoda naukowa wymaga rozszerzenia?

 

 

  • ndz., 2021-09-26 17:00