Instytut Badań Literackich PAN

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Wprowadzenie do wystawy „Spotkanie autorskie Mirona Białoszewskiego”

Wykład inaugurujący wystawę poświęconą spotkaniu autorskiemu Mirona Białoszewkiego w Lublinie w kwietniu 1976 r. Piotr Sobolczyk przedstawi okoliczności i konteksty tego wydarzenia a także oprowadzi po dokumentacji wystawy.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 11:30
Spotkanie festiwalowe Dyplomacja naukowa w warunkach konfliktu kulturowo-politycznego: relacje Polska – Rosja

Około 1,5 – godzinne spotkanie poświęcone będzie historii oraz problemom nawiązywania i utrzymywania dwustronnych relacji naukowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Federacją Rosyjską w okresie 2007 – 2018, przez Stację Naukową PAN działającą (w latach 2012 – 2018) przy Ambasadzie RP w Moskwie. Będzie to dwugłos naukowców: dr hab. Marka Pąkcińskiego, ostatniego dyrektora moskiewskiej Stacji PAN, który kierował nią w latach 2015-2018 oraz dr hab. Aleksieja Wasiljewa, współpracownika Stacji PAN za kadencji prof. Mariusza Wołosa.

Dwugłos ten polegać będzie na zaprezentowaniu działań i inicjatyw podejmowanych przez Stację w dziedzinie nauk humanistycznych: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa (Marek Pąkciński) oraz historii (Aleksiej Wasiljew), a także w innych dziedzinach, w których istniała tradycja współpracy między naukowcami polskimi i rosyjskimi (pochodząca często jeszcze z okresu ZSRR): nauki medyczne, fizyka jądrowa, technika kosmiczna, ekonomia, geologia. Uwaga prelegentów będzie koncentrować się na stanie relacji polsko-rosyjskich (z perspektywy dyplomacji naukowej), interpretacjach stereotypów, różnicach poglądów, wpływie propagandy na mentalność Rosjan oraz możliwościach przeciwdziałania jej. Będzie również mowa o roli, jaką nauka odgrywała i odgrywa w społeczeństwie rosyjskim i w jego samoświadomości. Prelegenci dokonają również oceny szans na demokratyzację Rosji.

Prelekcja dwóch prowadzących będzie uzupełniana projekcją materiałów wizualnych – zdjęć z wydarzeń zorganizowanych przez Stację PAN w Moskwie w latach 2015-2018 oraz miejsc, w których te wydarzenia się odbywały (Moskwa, Petersburg).

Po dwugłosie Marka Pąkcińskiego i Aleksieja Wasiljewa przewidziana jest około półgodzinna dyskusja z udziałem publiczności.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 13:30
Spotkanie festiwalowe Nowe odczytania „Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego

W 2020 r. przypadła 50. rocznica wydania "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego, książki klasycznej, kultowej, która zmieniła polską literaturę i wprowadziła nowy ton do dyskusji o polskiej historii. Książki przez wiele lat obecnej w całości w programach szkolnych. Z tej okazji najznamienitsi badacze Białoszewskiego (Anna i Tadeusz Sobolewscy, Adam Poprawa, Piotr Sobolczyk, Joanna Niżyńska i inni) przygotowali kilkanaście nowych odczytań dzieła prezentowanych na konferencjach w Warszawie, Paryżu i Wrocławiu. Ukażą się one w roczniku "MiroFor" poświęconym Białoszewskiemu. W niniejszym wykładzie Piotr Sobolczyk, uczestnik wszystkich trzech konferencji i organizator tej paryskiej, a także redaktor "MiroFora", przybliży najciekawsze nowe pomysły badaczy i opowie o zupełnie nowych źródłach - takich np. jak "Bruliony Pamiętnika", zawierające wcześniejszą i zupełnie inną wersję relacji o powstaniu (niektóre karty z tych brulionów zostaną też pokazane); a także recenzje wydawnicze (niezbyt przychylne), dzięki którym, ale i mimo którym książka ostatecznie mogła się ukazać.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2022-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Niszczący ojciec w życiu i twórczości Zygmunta Krasińskiego

Pojawienie się pojęcia dziecka krzywdzonego i gromadzona wiedza o stosowanej w historii naszej kultury różnego rodzaju przemocy wobec dziecka, zwłaszcza  przemocy domowej, i jej skutkach indywidualnych i społecznych, połączona z odkryciami psychoanalitycznymi, związanymi z wagą  wczesnych relacji rodzinnych dla całego życia człowieka, pozwalają pogłębić spojrzenie na literaturę okresu romantyzmu i na biografie jej twórców. Dotyczy to w szczególności Zygmunta Krasińskiego.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2022-09-22 18:00
Spotkanie festiwalowe Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o lekturach młodzieży, ale boicie się zapytać

Spotkanie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych literaturą dla młodzieży, czytelnictwem młodego pokolenia oraz tzw. kryzysem czytelnictwa wśród młodych dorosłych – w szczególności do uczniów szkół średnich i ostatnich klas szkół podstawowych oraz do nauczycieli języka polskiego. Kryzys czytelnictwa definiujemy także jako kryzys wiedzy o tym, co (jakie gatunki i jakie media czytelnicze) preferują młodzi czytelnicy, nie zawsze zainteresowani literaturą promowaną w ramach szkolnej edukacji polonistycznej. Jak wobec tego tę edukację poszerzyć, by uwzględniała nie tylko klasykę literatury polskiej i światowej, ale i teksty atrakcyjne dla młodych czytelników? Czy w szkole jest miejsce na przyjemność czytania, czy tylko na przymus lektury? Czy audiobook lub podcast naprawdę konkuruje z książką drukowaną? Czy komiks lub powieść graficzna to „biedniejsi bracia” książki tradycyjnej? Czy można twierdzić, że miłośnik literatury elektronicznej nie czyta? Czy smartfon może być najlepszą biblioteką? Zapraszamy młodych czytelników do dyskusji nad interesującymi ich książkami, mediami czytelniczymi, ulubionymi pisarzami i praktykami czytelniczymi. Zastanowimy się, czy i w jaki sposób można je odnieść do tekstów z tzw. kanonu literackiego, który zawiera utwory ważne dla zrozumienia rozwoju kultury i uczestnictwa w niej. Zapytamy także nauczycieli i autorów podręczników do języka i literatury polskiej, jak w praktyce edukacyjnej zasypać przepaść, jaka często pojawia się między szkolną czytelniczą powinnością a prywatnymi wyborami lekturowymi młodzieży. W spotkaniu wezmą udział: historyczka literatury i autorka podręczników szkolnych prof. Anna Nasiłowska, socjolożka czytelnictwa dr hab. Zofia Zasacka, dr Agnieszka Przybyszewska zajmująca się najnowszymi formami literatury elektronicznej i mediami czytelniczymi.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-24 11:00
Spotkanie festiwalowe Cyfrowe rękodzieło. Humanistyczne czasopismo naukowe w internecie – przypadek „Napisu”

Wykład połączony z prezentacją ukazuje drogę artykułu od złożenia do publikacji oraz specyfikę funkcjonowania tekstów na stronie internetowej „Napisu. Pisma Poświęconego Literaturze Okolicznościowej i Użytkowej” - współczesnego czasopisma naukowego o interdyscyplinarnym profilu humanistycznym, łączącego środowiska Instytutu Badań Literackich PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rozwijanie budowanej samodzielnie przez lata strony www rocznika uzależnione jest od możliwości medium, spełniania koniecznych wymagań zewnętrznych (Ministerstwo Edukacji i Nauki, wybrane repozytoria i bazy danych), a także ambicji redaktorów, którzy starają się zindywidualizować i wzbogacić „cyfrową wizytówkę” tytułu. Niezbędne elementy treści muszą zostać pokazane w odpowiedniej formie, która będzie odpowiadać oczekiwaniom odbiorcy (czytelnika, autora, recenzenta), takim jak: dostępność informacji, intuicyjność korzystania ze strony, nawiązania do bogatej tradycji typograficznej, walory estetyczne (logo, layout pisma i strony www [napis.edu.pl], ilustracje, okładki, elementy animacji itp.).

Wykładowi towarzyszy wystawa wybranych okładek rocznika To, co NAPISano, trwa… (projekty autorstwa Katarzyny Stanny) przed salą 144 w Pałacu Staszica.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-24 13:30
Lekcja festiwalowa Literatura wobec traumy wojennej

Podczas lekcji zastanowimy się, posługując się wybranymi przykładami, w jaki sposób literatura radzi sobie w sytuacjach granicznych. Dlaczego twórcy sięgają po literaturę w sytuacjach zagrożenia? Co ona im daje? Jaki pożytek z niej płynie dla nas, czytelników? Czy literatura potrafi leczyć? Zakres tematyczny lekcji obejmować będzie okres ponad osiemdziesięciu lat – od roku 1939, aż do dzisiaj, a więc od literatury Zagłady i II wojny światowej, aż po dzisiejsze życie literackie w ogarniętej wojną Ukrainie. Oprócz podstawowych kompetencji literaturoznawczych, bardzo istotny będzie kontekst historyczny, a zatem lekcje nosić będą interdyscyplinarny charakter. Przeznaczone są przede wszystkim dla uczniów maturalnych klas humanistycznych.

 • wt., 2022-09-27 09:00
 • wt., 2022-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Literatura wobec traumy wojennej

Podczas lekcji zastanowimy się, posługując się wybranymi przykładami, w jaki sposób literatura radzi sobie w sytuacjach granicznych. Dlaczego twórcy sięgają po literaturę w sytuacjach zagrożenia? Co ona im daje? Jaki pożytek z niej płynie dla nas, czytelników? Czy literatura potrafi leczyć? Zakres tematyczny lekcji obejmować będzie okres ponad osiemdziesięciu lat – od roku 1939, aż do dzisiaj, a więc od literatury Zagłady i II wojny światowej, aż po dzisiejsze życie literackie w ogarniętej wojną Ukrainie. Oprócz podstawowych kompetencji literaturoznawczych, bardzo istotny będzie kontekst historyczny, a zatem lekcje nosić będą interdyscyplinarny charakter. Przeznaczone są przede wszystkim dla uczniów maturalnych klas humanistycznych.

 • wt., 2022-09-27 09:00
 • wt., 2022-09-27 10:00
Lekcja festiwalowa Czytanie listów więziennych

Literatura dokumentu osobistego kojarzy się przeważnie z pamiętnikami, dziennikami czy listami pisanymi przez pisarzy. Podczas zajęć z czytania listów więziennych uczniowie będą mogli się przekonać, że to pojęcie jest znacznie szersze i dotyczy też osób niepiszących zawodowo, „więźniów sumienia”, którzy – ze względu na swoje poglądy i sprzeciw wobec bezprawia – znaleźli się w sytuacji, w której list był jednym z niewielu sposobów komunikacji ze światem zewnętrznym, rodziną czy przyjaciółmi. Uczniowie odkryją więc inną stronę literatury dokumentu osobistego. Spotkają się z tekstami osobliwymi, jakże innymi od tych czytanych w szkole, a zarazem z tekstami, które podobnie do tekstów stricte literackich niewolne są od celowych zabiegów retorycznych, gry znaczeń, metafor itp. Po drugie, listy więzienne – pisane w latach 80. XX wieku przez więzionych działaczy opozycji demokratycznej w PRL – są zapiskami autentycznymi, w których kreacja literacka walczy z autobiograficzną szczerością, a konwencja z naturalną potrzebą ekspresji i – przede wszystkim – ludzką potrzebą kontaktu z najbliższymi. To właśnie owa metafora walki „literackiego” z „nieliterackim” będzie punktem wyjścia do dyskusji nad tym, czym w istocie jest „list więzienny”, dawniej czytany przez cenzora, a dziś przez czytelnika, i to czytelnika szczególnego, bo młodego, a zatem wolnego od nierzadko obciążających i „zabijających” interpretację historyczno-społecznych kontekstów. Proponuję więc wyjście z gęstego pola (poletka?) szkolnej literatury na literackie peryferia i spojrzenie na listy więzionych opozycjonistów jako na teksty nie tylko osobiste, intymne, ukazujące charakter i osobowość piszących, ale również jako na teksty literackie podlegające interpretacji, analizie i krytycznej ocenie.

 • wt., 2022-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Jak czytać odcenzurowaną poezję Białoszewskiego?

Korpus poezji Białoszewskiego znacznie się poszerzył w 2017 w związku z publikacją dwóch tomów "ineditów" i "posthumów", czyli tekstów niewydanych za życia poety oraz odnalezionych po jego śmierci. W 2018 odbyła się w Warszawie konferencja na temat tych nieznanych wcześniej utworów, następnie poświęcony im został I tom "MiroFora". Wiersze "odtajnione" weszły już do nowych antologii obok znanych wcześniej (antologie Jakuba Kornhausera i Jakuba Pszoniaka, obie 2022). Czy trzeba "nauczyć się czytać Białoszewskiego na nowo"? Jakie trudności przedstawiają te wiersze? Wśród nich znajduje się także tzw. "szósty tomik wierszy", którego poeta ostatecznie nie wydał. Wprowadzenie do tych ineditów da Piotr Sobolczyk, po czym wspólnie z uczestnikami podda interpretacji kilka z nich.

 • wt., 2022-09-27 13:00
Lekcja festiwalowa Jak zilustrować humor lub ironię? Wykorzystanie materiałów wizualnych w prezentacjach

Celem wydarzenia jest pokazanie uczennicom i uczniom, skąd i jak pozyskiwać materiały wizualne - grafiki, ikony, zdjęcia itp. - do prezentacji i innych projektów zaliczeniowych. Obecnie na wielu kierunkach studiów (a nierzadko i w szkole) jako zaliczenia należy przygotować prezentację, a do jej wzbogacenia często używa się materiałów wizualnych z internetu. Osoby z Instytutu Badań Literackich PAN pokażą, na co zwracać uwagę przy wybieraniu takich grafik - na jej jakość oraz licencję wykorzystania, pokażą platformy i cyfrowe zasoby godne polecenia do wykorzystania. Prezentowane przykłady będą bezpłatne i w otwartym dostępie, w tym te pochodzące z projektów Nowej Panoramy Literatury Polskiej i Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, m.in. zbiorów dotyczących naukowych kolekcji o Lalce Bolesława Prusa (https://nplp.pl/kolekcja/prus-plus/) czy Centrum Archiwistyki Społecznej (https://cas.org.pl/).

 • czw., 2022-09-29 10:30
 • czw., 2022-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Jak zilustrować humor lub ironię? Wykorzystanie materiałów wizualnych w prezentacjach

Celem wydarzenia jest pokazanie uczennicom i uczniom, skąd i jak pozyskiwać materiały wizualne - grafiki, ikony, zdjęcia itp. - do prezentacji i innych projektów zaliczeniowych. Obecnie na wielu kierunkach studiów (a nierzadko i w szkole) jako zaliczenia należy przygotować prezentację, a do jej wzbogacenia często używa się materiałów wizualnych z internetu. Osoby z Instytutu Badań Literackich PAN pokażą, na co zwracać uwagę przy wybieraniu takich grafik - na jej jakość oraz licencję wykorzystania, pokażą platformy i cyfrowe zasoby godne polecenia do wykorzystania. Prezentowane przykłady będą bezpłatne i w otwartym dostępie, w tym te pochodzące z projektów Nowej Panoramy Literatury Polskiej i Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, m.in. zbiorów dotyczących naukowych kolekcji o Lalce Bolesława Prusa (https://nplp.pl/kolekcja/prus-plus/) czy Centrum Archiwistyki Społecznej (https://cas.org.pl/).

 • czw., 2022-09-29 10:30
 • czw., 2022-09-29 12:00

©2022 Festiwal Nauki