Program - spotkania

Wyświetlanie 351 - 357 z 357.

Na spotkania festiwalowe jest wstęp wolny.
Przy wybranych wydarzeniach jest informacja, pod jakim adresem można się zapisać, brak takiej informacji oznacza brak zapisów.

Numer: 351
Spotkania weekendowe
Nauki weterynaryjne
wykład
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej
Wykonawcy:
lek. wet.
Oliwier
Kopania
Opis:

Kupiłeś już książkę, albo znalazłeś stronę w Internecie o szkoleniu psów. Robisz wszystko, co tam napisali, a Twój pies wciąż nie jest idealny? Myślisz, że jest za głupi na szkolenie, że jemu to już nic nie pomoże. Metoda pozytywna na niego nie działa. A może jednak chodzi o coś innego? Podczas wykładu dowiesz się o najczęstszych błędach popełnianych przy szkoleniu psa i dlaczego jednak często warto udać się do specjalisty.

Stacjonarne
ul. Nowoursynowska 166
02-776 Warszawa
budynek nr 24, parter, Audytorium 7
Termin:
  • ndz., 2023-09-24 11:00
Numer: 352
Spotkania weekendowe
Obszar sztuki
wystawa
Organizator: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
Opis:

Pomniki oporu to największa i jak dotąd najbardziej zróżnicowana prezentacja sztuki o powstaniu w getcie warszawskim rozpięta między wojną a początkami odwilży (1943–1956). Wybrane przez kuratorów rzeźby, pomniki, plakaty, grafiki i zdjęcia przybliżają nie tylko wielowymiarowość tematu oraz jego ogromne znaczenie towarzyszące całym pokoleniom, ale także trudności i emocje bliskie ich twórcom.

Na wystawie prezentowany jest obszerny wybór prac plastycznych, również tych do tej pory nieznanych, między innymi wielkoformatowe socrealistyczne obrazy olejne, projekty plakatów rocznicowych z lat 1945-1948, a także rysunki, fotografie, rzeźby i dzieła metaloplastyczne z epoki. Zgromadzone na ekspozycji prace pochodzą w przeważającej mierze z unikatowych zbiorów ŻIH‑u. Ich wybór poprzedziła szczegółowa kwerenda przeprowadzona przez kuratorów. Wśród artystów, których prace będzie można zobaczyć warto wymienić m.in Tadeusza Kulisiewicza, Natana Rapoporta, Alinę Szapocznikow, Henryka Hechtkopfa, Tadeusza Gronowskiego, Ignacego Witza czy Bronisława Linke. 

Zapisy od 11 IX pod adresem: rezerwacja@jhi.pl - w tytule prosimy wpisać: oprowadzanie 24.09
Stacjonarne
ul. Tłomackie 3/5
0-090 Warszawa
Miejsce zbiórki: hol Instytutu
Termin:
  • ndz., 2023-09-24 11:00
Numer: 353
Spotkania weekendowe
Obszar sztuki
dyskusja
Organizator: Muzeum Fryderyka Chopina
Wykonawcy:
Marta
Tabakiernik
Łukasz
Kaczmarowski
Maria
Kominek-Karolak
Opis:

Czy na każdy temat da się zrobić wystawę? Jak dobrać odpowiednie eksponaty? Jak poprzez przedmioty opowiedzieć historię, która poruszy serca i zainspiruje? Zapraszamy na spotkanie z kuratorami wystaw Muzeum Fryderyka Chopina: Martą Tabakiernik, Łukaszem Kaczmarowskim i Marią Kominek-Karolak.

Bezpłatne wejściówki są dostępne na stronie https://bilety.nifc.pl/
Stacjonarne
ul. Okólnik 1
00-368 Warszawa
Termin:
  • ndz., 2023-09-24 13:30
Numer: 354
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawcy:
dr hab.
Marek
Pąkciński
Opis:

Wykład poświęcony będzie sięgającej schyłku XVIII wieku genezie poglądów imperialistycznych i nacjonalistycznych w kulturze rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wątków anty-okcydentalistycznych, ksenofobii i kulturowego rasizmu, które znalazły pełny wyraz w ideologii inwazji na Ukrainę w latach 2014 – 2023. Za szczególnie rozwiniętą i podbudowaną teoretycznie wersję tak rozumianego rosyjskiego neofaszyzmu uznaje się teorię geopolityczną Aleksandra Dugina (tzw. „Czwarta Teoria Polityczna”), która w trakcie wykładu zostanie przedstawiona jako jedna z wersji ponowoczesnego, rewolucyjnego tradycjonalizmu (m. in. w kontekście myśli Rene Guenona i Juliusa Evoli). Pod względem genezy socjokulturowej rosyjskiego neofaszyzmu wskazane zostaną także inne jego możliwe źródła, bardziej zbliżone do potocznej świadomości rosyjskiej inteligencji: konserwatywna i rosjo-centryczna myśl rosyjska oraz jej formy kulturowo-literackiego wyrazu – twórczość Tołstoja, Dostojewskiego, popularnych autorów powieści „anty-nihilistycznych” drugiej połowy XIX wieku (Leskow, Gonczarow, Krestowskij), a także malarstwo podejmujące wątki patriotyczne, heroiczne i anty-okcydentalne (np. malarstwo Ilji Głazunowa). Postawione zostanie pytanie o możliwą skalę wpływu tego dziedzictwa kulturowego na poglądy współczesnych Rosjan.

Stacjonarne
Online
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, sala 144 im. A. Mickiewicza, I piętro.
Termin:
  • sob., 2023-09-30 11:00
Numer: 355
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawcy:
dr
Agnieszka
Bąbel
Opis:

Wystąpienie (wykład z prezentacją) będzie poświęcone sprawie ataków na Elizę Orzeszkową spowodowanych ukazaniem się na rynku rosyjskim przekładu powieści „Argonauci” wcześniej niż książkowego wydania polskiego. W związku z tym publicyści warszawskiego „Głosu” i lwowskiego „Przeglądu Wszechpolskiego” zarzucali autorce zdradę ideałów patriotycznych na rzecz pogoni za zyskiem. Pisarka i wydawcy usiłowali tłumaczyć swój punkt widzenia obroną praw autorskich - w listach otwartych na łamach prasy oraz w prywatnej korespondencji, której niepublikowane dotąd przykłady (listy od rosyjskiego wydawcy) pokazują skomplikowane relacje między polityką, handlem i literaturą na rynku wydawniczym Królestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego pod koniec XIX wieku.

Stacjonarne
Online
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, p. I, sala 144
Termin:
  • sob., 2023-09-30 13:00
Numer: 356
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawcy:
dr
Agata
Grabowska-Kuniczuk
Opis:

Prus jako właściciel aparatu fotograficznego Kodak nr 1 oddawał się pasji fotografowania rzeczywistości końca XIX i początku XX wieku głównie w czasie wakacyjnych pobytów w Nałęczowie. W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie czy Muzeum Bolesława Prusa (Filii Muzeum Narodowego w Lublinie) zachowało się wiele zdjęć pisarza przedstawiających jego bliskich, rodzinę Stefana Żeromskiego, nałęczowskich kuracjuszy czy dzieci z tamtejszej ochronki oraz malowniczych krajobrazów uzdrowiska. Fotografie te pozostają dotąd niezbadanym świadectwem epoki i zainteresowań autora „Lalki”. W publikacjach poświęconych Prusowi czy też w opracowaniach materiałów źródłowych powiela się wciąż te same zdjęcia pisarza, opisy fotografii są często ubogie lub po prostu ich brakuje, pojawiają się w nich błędne datacje czy niezidentyfikowane (bądź opisane nieprawidłowo) osoby lub miejsca.

Wykład połączony z prezentacją zgromadzonego dotychczas materiału ikonograficznego ma z jednej strony ukazać fotograficzną pasję Prusa (tworzącego albumy znanych postaci i ulubionych miejsc), z drugiej zaś – utrwalone na fotografiach ślady jego życia (zdjęcia rodziny, przyjaciół, otoczenia itd.), co stanowi cenne uzupełnienie informacji biograficznych o pisarzu i wiadomości o jego epoce.

Stacjonarne
Online
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, p. I, s. 144
Termin:
  • sob., 2023-09-30 14:30
Numer: 357
Spotkania weekendowe
Nauki humanistyczne
dyskusja, wykład
Organizator: Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich PAN
Wykonawcy:
dr
Weronika
Szulik
Opis:

Czy wiedźmin miał szczękę Supermana? Czy Galadriela uczestniczyła w bitwie o Pierścień? Liet-Kynes była kobietą? Różnice między adaptacją a materiałem źródłowym zawsze budzą wiele emocji, szczególnie wśród miłośników danego dzieła. Także w epoce kina niemego wywoływały one niemałe zainteresowanie, szczególnie wśród krytyki (zarówno filmowej, jak i literackiej). Z jednej strony „popularność” wręcz wpisywano w definicję samego medium, z drugiej dopatrywano się w nim doskonałego narzędzia edukacyjnego dla mas. Dlatego adaptacje filmowe literatury pięknej były w tamtym czasie tak pożądane: dawały praktycznie gotowy materiał do scenariuszy oraz zapoznawały osoby niepiśmienne z kanonem kultury polskiej, co miało ogromne znaczenie dla państwa, które dopiero co odzyskało niepodległość.

Jedną z klasycznych adaptacji literatury pięknej był film Rok 1863 w reżyserii Edwarda Puchalskiego, którego premiera odbyła się w 1922 roku. Scenariusz oparty był na powieści Wierna rzeka Stefana Żeromskiego. Mimo że film uchodzi za adaptację raczej wierną oryginałowi, różni się od książki – poczynając od tytułu – w wielu znaczących momentach. Celem wykładu będzie przyjrzenie się wybranym różnicom między dziełami i próba refleksji nad tym, co mogą one oznaczać w kontekście zarówno ówczesnej krytyki filmowej (oraz literackiej), jak i atmosfery politycznej epoki.

Stacjonarne
Online
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pałac Staszica, p. I, s. 144
Termin:
  • sob., 2023-09-30 16:00

©2022 Festiwal Nauki