podstawy przedsiębiorczości

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Biznes w rodzinie czy rodzina w biznesie

Cel ogólny lekcji: przedstawienie mechanizmu funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego. Cele szczegółowe: po zajęciach uczestnicy powinni – umieć wyjaśnić czym jest przedsiębiorstwo rodzinne i w jaki sposób funkcjonuje, wiedzieć czym cechuje się przedsiębiorstwo rodzinne, potrafić podejmować decyzje podczas ćwiczenia wykorzystując wiedzę dotyczącą funkcjonowania firmy rodzinnej. Metody pracy: miniwykład informacyjny, zajęcia praktyczne oparte na działaniach uczestników. Forma pracy: praca zbiorowa. Pomoce dydaktyczne (zapewnione przez prowadzącego): duże arkusze papieru, flamastry. Przebieg lekcji: Wprowadzenie – pytanie „Czym, zdaniem uczestników, jest przedsiębiorstwo rodzinne?” i wspólna rozmowa. Rozwinięcie – miniwykład dotyczący mechanizmu funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego oraz wspólna praca, przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych, polegająca na tworzeniu przedsiębiorstwa rodzinnego oraz przydzielaniu ról członkom rodziny i diagnozowaniu ich predyspozycji do prowadzenia biznesu. Zakończenie – pytanie podsumowujące „Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo rodzinne?” i prośba, aby uczestnicy starali się używać jak najwięcej poznanych na lekcji pojęć.

  • pon., 2021-09-20 09:00
Lekcja festiwalowa Inspirująca codzienność – w jaki sposób każdego dnia rozbudzać w sobie ciekawość świata?

Skąd czerpiesz inspiracje do pracy i uczenia się? Czy masz czas zatrzymać się w biegu i zastanowić się, co Cię (tak naprawdę!) interesuje?

Codziennie poszukujemy inspiracji i pomysłów na działanie. W naszym wystąpieniu opowiemy o tym, dlaczego warto dzielić się inspiracjami z innymi, wyjaśnimy, w jaki sposób Instagram wpłynął na naszą ciekawość świata oraz zachęcimy Was do prowadzenia „Dzienniczka Inspiracji”.

Spotkanie poprowadzi dr Monika Sońta, adiunkt w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym w Akademii Leona Koźmińskiego oraz współautorka książki: „Communication Playbook. Kreowanie kultury innowacji poprzez komunikację”.

  • pon., 2021-09-20 09:00
Lekcja festiwalowa Opodatkowanie dochodów w spółkach

Przedstawione zostaną formy opodatkowania dochodów w spółce cywilnej, jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej i w spółkach kapitałowych. Podjęte zagadnienie będzie podsumowane krótkim ćwiczeniem dla obecnych.

  • pon., 2021-09-20 09:00
Lekcja festiwalowa Ceny Transferowe w Polsce

W warunkach międzynarodowej konkurencji i przenikających się porządków prawnych ustalenie właściwej wysokości zobowiązań podatkowych może być utrudnione. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu państwa zrzeszone w OECD podjęły wspólną inicjatywę – BEPS.

  • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Podatki i opłaty gminne

Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia istotne dla przedsiębiorców – podatki i opłaty, które uiszczają na rzecz budżetu gminy.

  • pon., 2021-09-20 12:00
Lekcja festiwalowa ODWOŁANE_Zdrowie i ekonomia – czyli co wspólnego mają ze sobą zrównoważony tryb życia, efektywność i pieniądz

„Zdrowie jest tylko jedno”, „Czas to pieniądz” – to powiedzenia, które większość z nas słyszy od najmłodszych lat. Mimo iż wydają się sprzeczne, podczas zajęć odkryjemy ich wzajemne powiązania. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jak zdrowie, definiowane według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, wpływa na produktywność i finanse. Na podstawie wyników badań naukowych, znajdziemy odpowiedzi m.in. na pytania: 1. Jaki jest związek pomiędzy zrównoważonym trybem życia a poczuciem satysfakcji i osiąganiem sukcesów zawodowych? 2. Co mają wspólnego dobrze zaplanowany sen i efektywność? 3. W jaki sposób wysiłek umysłowy wpływa na apetyt na słodycze? 4. Jak relaks i kontakt z naturą wpływają na kreatywność?

W drugiej części zajęć (warsztaty) spróbujemy określić swój indywidualny dobrostan, który może determinować osiąganie celów i poczucie satysfakcji z życia. W tej części zaplanujemy również działania, które będą przybliżać nas do idealnego dobrostanu. Mam ogromną nadzieję, że praca nad obszarem zdrowia w wymiarach fizycznym, psychicznym i społecznym, w znaczącym stopniu wpłynie na indywidualne sukcesy Uczestników.  Serdecznie zapraszam! Dr n. o zdr. Urszula Religioni

  • wt., 2021-09-21 09:00
Lekcja festiwalowa Jak realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju w szkole?

Lekcja będzie miało na celu:

1) przybliżenie uczniom tematyki Celów Zrównoważonego Rozwoju i potrzeby współdziałania każdego obywatela w tym przedsięwzięciu

2) przedstawienie konkretnych działań w tym zakresie (dostępnych dla każdego)

3) zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w realizacji Celów

  • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Własna firma – jak zacząć

Ustalenie właściwych poziomów cen oraz – co za tym idzie – marż stanowi bolączkę wielu firm, a w szczególności start-upów.

Wykład prezentuje koncepcję wykorzystania progu rentowności w procesie oceny przedsięwzięć.

 

  • śr., 2021-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa Jak pandemia wpłynęła na ofertę mieszkań?

Rynek mieszkaniowy jest jednym z najszybciej dostosowujących się do wyzwań wynikających z pandemii. Ponad roczne uwięzienie w mieszkaniach, w których w krótkim czasie pojawiły się nowe wirtualne funkcje, jak sale lekcyjne czy wykładowe, biura itp., sprawiło, że rynek deweloperski i pośrednicy w obrocie nieruchomościami musieli zadać sobie pytanie, jak powinny wyglądać nowoczesne mieszkania, odporne na nowe epidemie. Deweloperzy odpowiadają na potrzeby nabywców proponując konkretne rozwiązania, pośrednicy – informując o dostępnej ofercie na rynku wtórnym.

Na lekcji festiwalowej dowiecie się, jak zmieniają się oba rynki i czy nadąża za tymi zmianami informacja o dostępnej ofercie mieszkaniowej. Poznacie nowinki technologiczne, które dopiero zaczynają się pojawiać w mieszkaniach inteligentnych, oraz te, których zastosowanie jest już bardzo łatwe.

  • czw., 2021-09-23 09:00