film

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Film etnograficzny „450 kilo marzeń”

Film etnograficzny „450 KILO MARZEŃ” pozwala zajrzeć w kulisy miasteczka wyścigowego na Torze Służewiec w Warszawie. Pokryty graffiti mur między Ursynowem i Mokotowem skrywa nie tylko hipodrom, ale także rozległy całoroczny ośrodek mieszkalno-treningowy. Tory Wyścigów Konnych w okresie PRL-u funkcjonowały jako państwowy zakład pracy. Dziś, obok sprywatyzowanych stajni, nadal zamieszkuje  odizolowana od życia stolicy społeczność sąsiedzko-zawodowa. Niezależnie od problemów organizacyjnych i finansowych, które zaczęły ją dotykać po '89, rytm życia wyznacza tu trening koni. 
Jesienią właściciele przywożą na Służewiec młode konie zwane roczniakami. W dwóch stajniach widz poznaje nowe konie - Diego i Prio.  Na poziomie mikrosocjologicznym dokument opowiada o codziennej pracy, marzeniach oraz troskach ludzi związanych z dwiema stajniami. Pozwala przyjrzeć się relacjom międzyludzkim i międzygatunkowym oraz celom i wartościom, które organizują życie za służewieckim murem. Na poziomie makrosocjologicznym ukazuje historię społeczną Toru Służewiec.  
Dokument jest przykładem filmowej etnografii (Jay Ruby, 1975). Zdjęcie były realizowane przez rok, w ramach większego projektu badawczego z zakresu nauk społecznych, na podstawie którego powstała także książka „Warszawska enklawa. Świat wyścigów konnych na Służewcu” (Oficyna Naukowa, 2020). 

Nauki społeczne
 • ndz., 2021-09-19 16:00
Lekcja festiwalowa Czym jest światło i jak działa laser

W ramach lekcji zostanie przedstawiona (na przykładzie kilku zjawisk fizycznych) natura światła, a w szczególności światła laserowego. Podczas lekcji uczniowie zostaną zapoznani z zasadą budowy oraz działaniem laserów, z podstawowymi  zjawiskami fizycznymi dotyczącymi światła laserowego, a także ich zastosowania w codziennym świecie. Dodatkowo zaprezentowane zostaną proste doświadczenia ze światłem laserowym wprowadzające podstawowe pojęcia dotyczące natury światła, takie jak pojęcie światła jako fali, współczynnik załamania ośrodka, załamanie światła na granicy dwóch ośrodków oraz całkowite wewnętrzne odbicie mające zastosowanie w światłowodach.

 

 • pon., 2021-09-20 09:00
Lekcja festiwalowa Krótki film o żeglowaniu

W filmie tym opowiemy o zagadnieniach związanych z aerodynamiką i hydrodynamiką żeglowania. Odpowiemy na różne pytania, m.in. co to jest kąt martwy, czym różni się kurs ostry od kursu pełnego, kiedy jacht płynie najszybciej?

 • pon., 2021-09-20 10:00
Lekcja festiwalowa Mikroświat wyrzeźbiony światłem

We współczesnej technologii elektronicznej bardzo istotne jest, aby móc kształtować różne elementy w bardzo dokładny sposób oraz w bardzo małej skali. Skala ta to zazwyczaj dużo mniej, niż grubość ludzkiego włosa. Fotokorozja to proces, w którym poddajemy pewne materiały trawieniu właśnie w tej skali, przy użyciu lasera o niewielkiej mocy oraz odpowiedniej cieczy np. wody. W tym filmie przedstawimy, jak dzięki fotokorozji można trawić w germanie różne struktury o rozmiarach mniejszych od grubości włosa oraz obejrzymy, jak takie struktury wyglądają pod mikroskopem elektronowym.

 • pon., 2021-09-20 11:00
Lekcja festiwalowa Mikroświat wyrzeźbiony światłem

We współczesnej technologii elektronicznej bardzo istotne jest, aby móc kształtować różne elementy w bardzo dokładny sposób oraz w bardzo małej skali. Skala ta to zazwyczaj dużo mniej, niż grubość ludzkiego włosa. Fotokorozja to proces, w którym poddajemy pewne materiały trawieniu właśnie w tej skali, przy użyciu lasera o niewielkiej mocy oraz odpowiedniej cieczy np. wody. W tym filmie przedstawimy, jak dzięki fotokorozji można trawić w germanie różne struktury o rozmiarach mniejszych od grubości włosa  oraz obejrzymy, jak takie struktury wyglądają pod mikroskopem elektronowym.

 • pon., 2021-09-20 11:00
Spotkanie festiwalowe Zanim powstanie nowa pastylka cz. I

XX wiek przyniósł wiele przełomowych odkryć naukowych, ale prawdziwa rewolucja dokonała się w naukach biologicznych. Dynamiczny rozwój technologii spowodował powstanie zupełnie nowej dyscypliny naukowej – biologii molekularnej. Odkrycia i metody rozwijane przez biologów molekularnych znajdują zastosowanie w naukach medycznych, co umożliwia rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, opisywanych jako medycyna molekularna. Wysiłki lekarzy i biologów molekularnych umożliwiły zbadanie i opisanie przyczyn wielu chorób na poziomie molekularnym, czyli cząsteczek i struktur komórkowych. Wiedza ta stała się potężnym orężem w walce z ich skutkami, a często również bezpośrednimi przyczynami. Możemy wykorzystać ją w projektowaniu nowych, wyspecjalizowanych leków. W naszych wykładach chcielibyśmy przedstawić słuchaczom początkowe etapy tego procesu ‘od podszewki’ z perspektywy wybranych dyscyplin biologii rozwijanych w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

W pierwszej części pokażemy, jak badania podstawowe – przede wszystkim z dziedziny biologii strukturalnej oraz bioinformatyki – umożliwiają poznanie molekularnych mechanizmów danej choroby i wyznaczenie celu nowego leku. W części drugiej przedstawimy generalny plan postępowania przy poszukiwaniu związku wiodącego, czyli związku chemicznego oddziałującego specyficznie z wyznaczonym celem. W części trzeciej opiszemy eksperymentalne metody weryfikacji wybranych cząsteczek i pokażemy, jak spośród wielu wytypowanych związków chemicznych wybrać te najbardziej obiecujące do dalszych badań.

Nauki biologiczne
 • wt., 2021-09-21 16:00
Spotkanie festiwalowe Zanim powstanie nowa pastylka cz. II

XX wiek przyniósł wiele przełomowych odkryć naukowych, ale prawdziwa rewolucja dokonała się w naukach biologicznych. Dynamiczny rozwój technologii spowodował powstanie zupełnie nowej dyscypliny naukowej – biologii molekularnej. Odkrycia i metody rozwijane przez biologów molekularnych znajdują zastosowanie w naukach medycznych, co umożliwia rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, opisywanych jako medycyna molekularna. Wysiłki lekarzy i biologów molekularnych umożliwiły zbadanie i opisanie przyczyn wielu chorób na poziomie molekularnym, czyli cząsteczek i struktur komórkowych. Wiedza ta stała się potężnym orężem w walce z ich skutkami, a często również bezpośrednimi przyczynami. Możemy wykorzystać ją w projektowaniu nowych, wyspecjalizowanych leków. W naszych wykładach chcielibyśmy przedstawić słuchaczom początkowe etapy tego procesu ‘od podszewki’ z perspektywy wybranych dyscyplin biologii rozwijanych w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

W pierwszej części pokażemy, jak badania podstawowe – przede wszystkim z dziedziny biologii strukturalnej oraz bioinformatyki – umożliwiają poznanie molekularnych mechanizmów danej choroby i wyznaczenie celu nowego leku. W części drugiej przedstawimy generalny plan postępowania przy poszukiwaniu związku wiodącego, czyli związku chemicznego oddziałującego specyficznie z wyznaczonym celem. W części trzeciej opiszemy eksperymentalne metody weryfikacji wybranych cząsteczek i pokażemy, jak spośród wielu wytypowanych związków chemicznych wybrać te najbardziej obiecujące do dalszych badań.

Nauki biologiczne
 • śr., 2021-09-22 16:00
Lekcja festiwalowa Promieniowanie jądrowe oraz sposoby jego detekcji

Celem wykładu jest przybliżenie uczniom tematyki promieniowania jądrowego i sposobów jego detekcji. Lekcja rozpocznie się od przypomnienia, jak zbudowane są atomy. Następnie opisane zostaną cztery rodzaje promieniowania jądrowego: alfa, beta, gamma oraz neutronowe. Omówione zostaną również naturalne i sztuczne źródła promieniowania występujące w otaczającym nas środowisku. Szczególna uwaga będzie zwrócona na oddziaływanie poszczególnych rodzajów promieniowania z materią, które jest podstawą detekcji. Przybliżony zostanie mechanizm działania detektorów promieniowania jonizującego.

W trakcie lekcji uczniowie będą mieli okazję obejrzeć film wideo przedstawiający pomiar promieniowania gamma, który przeprowadzono w Pracowni Spektrometrii Promieniowania Gamma w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Do pomiarów użyte zostaną zarówno źródła kalibracyjne promieniowania gamma stosowane w Pracowni, jak również przedmioty oraz materiały wykorzystywane w życiu codziennym.

Ostatnia część wykładu zostanie poświęcona detekcji neutronów, która jest trudniejsza niż pozostałych rodzajów promieniowania. Zaprezentowane zostaną metody pomiaru neutronów pochodzących z fuzji jądrowej oraz detektory służące do ich detekcji stosowane w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy.

Po wykładzie uczniowie będą mieli okazję porozmawiać na temat mitów dotyczących promieniowania jądrowego oraz zapytać, jak to jest pracować jako młody naukowiec w międzynarodowym środowisku.

 

 • czw., 2021-09-23 10:00
Lekcja festiwalowa Co skrywają liście bluszczu? Cała prawda o otrzymywaniu steroli

Co skrywają świeże liście roślin? Czy izolowanie związków steroidowych jest trudne? Na te oraz inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas warsztatów, na których przedstawiony zostanie film przygotowany w pracowni Biochemii Roślin. Przedstawimy materiały, aparaturę oraz odczynniki, które są niezbędne do wykonania eksperymentu. Film zostanie poprzedzony krótkim wprowadzeniem teoretycznym dotyczącym budowy steroli, ich występowania oraz roli, jaką odgrywają w roślinach. Na filmie przedstawione zostaną etapy ekstrakcji oraz wyjaśnimy, czym należy się kierować podczas wyboru rozpuszczalników niezbędnych do jej wykonania. W kolejnym etapie przedstawione zostanie nanoszenie uzyskanego ekstraktu na kolumnę chromatograficzną oraz jej rozwijanie. Omówimy zalety oraz wady tej techniki rozdziału związków oraz skomentujemy skład wykorzystanej mieszaniny elucyjnej. Na koniec omówione zostaną techniki umożliwiające identyfikację otrzymanych związków oraz przedstawione zostanie przygotowanie próbek do analiz.

 • czw., 2021-09-23 10:30
Lekcja festiwalowa Czego nauczyliśmy się od robaków na temat ludzkiego starzenia się (i nie tylko)?

Czego nauczyliśmy się od robaków na temat ludzkiego starzenia się? O wiele więcej niż mogłoby się wydawać. Badacze odkryli podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za starzenie się dzięki maleńkiemu robakowi znanym jako Caenorhabditis elegans (C. elegans). C. elegans jest niezwykle cennym modelem, ze względu na wiele zalet, w tym łatwość manipulacji genetycznych, krótki czas życia i wyraźne zmiany fizjologiczne zależne od wieku. Starzejące się C. elegans wykazują spadek cech anatomicznych i funkcjonalnych, w tym integralności tkanek, ruchliwości, uczenia się i pamięci oraz odporności. Wiele nowych technik i pomysłów jest początkowo testowanych na C. elegans, ze względu na jego wszechstronność jako organizmu badawczego. Wykorzystanie robaków pozwoliło na identyfikacje genów i mechanizmów, które modulują długość życia oraz biomarkerów starzenia się. W niniejszym wykładzie przedstawione zostaną ogólne podstawy pracy z robakami, w tym selektywną listę niektórych z ważniejszych wyników studiów nad starzeniem się, oraz aktualnych tematów badawczych wykorzystujących robaki C.elegans.

 • czw., 2021-09-23 12:00
Lekcja festiwalowa Czy technologia może być inteligentna?

 

Zajęcia podzielone są na dwie części: wykład i pokazy doświadczalne.

W pierwszej części spotkania omówimy materiały funkcjonalne (tzw. materiały inteligentne), które zmieniają swoje właściwości pod wpływem działania czynników zewnętrznych. Kontrolowanie tych czynników sprawia, że materiały inteligentne znajdują zastosowanie w innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych.

W drugiej części zajęć przeprowadzimy pokazy doświadczalne, m.in. z wykorzystaniem wybranych materiałów inteligentnych.
Materiały inteligentne zmieniają swoje właściwości pod wpływem czynników zewnętrznych, co można wykorzystać w innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych.

 

 • czw., 2021-09-23 13:00
Spotkanie festiwalowe Zanim powstanie nowa pastylka cz. III

XX wiek przyniósł wiele przełomowych odkryć naukowych, ale prawdziwa rewolucja dokonała się w naukach biologicznych. Dynamiczny rozwój technologii spowodował powstanie zupełnie nowej dyscypliny naukowej – biologii molekularnej. Odkrycia i metody rozwijane przez biologów molekularnych znajdują zastosowanie w naukach medycznych, co umożliwia rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, opisywanych jako medycyna molekularna. Wysiłki lekarzy i biologów molekularnych umożliwiły zbadanie i opisanie przyczyn wielu chorób na poziomie molekularnym, czyli cząsteczek i struktur komórkowych. Wiedza ta stała się potężnym orężem w walce z ich skutkami, a często również bezpośrednimi przyczynami. Możemy wykorzystać ją w projektowaniu nowych, wyspecjalizowanych leków. W naszych wykładach chcielibyśmy przedstawić słuchaczom początkowe etapy tego procesu ‘od podszewki’ z perspektywy wybranych dyscyplin biologii rozwijanych w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

W pierwszej części pokażemy, jak badania podstawowe – przede wszystkim z dziedziny biologii strukturalnej oraz bioinformatyki – umożliwiają poznanie molekularnych mechanizmów danej choroby i wyznaczenie celu nowego leku. W części drugiej przedstawimy generalny plan postępowania przy poszukiwaniu związku wiodącego, czyli związku chemicznego oddziałującego specyficznie z wyznaczonym celem. W części trzeciej opiszemy eksperymentalne metody weryfikacji wybranych cząsteczek i pokażemy, jak spośród wielu wytypowanych związków chemicznych wybrać te najbardziej obiecujące do dalszych badań.

Nauki biologiczne
 • czw., 2021-09-23 16:00
Spotkanie festiwalowe Fotowoltaika – energetyka przyszłości

Gwałtowny wzrost ludności Ziemi i powszechna industrializacja niestety zagrażają dalszemu postępowi. Podstawowym problemem ograniczającym dalszy rozwój naszej cywilizacji będzie przede wszystkim brak dostępnych źródeł energii, w tym głównie energii elektrycznej. Jeśli chodzi o energię elektryczną, to czarny scenariusz przewiduje konieczność podwojenia produkcji tej energii do roku 2050.

 

W chwili obecnej większość tej energii wytwarzana jest z nieodnawialnych źródeł – elektrownie węglowe (spalany jest węgiel kamienny lub brunatny), generatory gazowe i na ropę. Największym problemem staje się wtedy olbrzymia emisja gazów cieplarnianych do atmosfery oraz postępujące skażenie środowiska naturalnego wzrastające ustawicznie, jeśli nie zmienimy obecnego profilu energetyki. Niestety wzrost ilości gazu cieplarnianego w atmosferze oznacza nieodwracalne zmiany klimatyczne! Skażenie środowiska skutkuje dużą dynamiką wzrostu zachorowań na nowotwory. Obie zmiany zaczynają zagrażać dalszemu istnieniu ludzkości na Ziemi.

 

W referacie omówię rosnącą rolę „zielonej energetyki” (w tym fotowoltaiki) i wagę działań proekologicznych. Omówione będą prowadzone w Instytucie Fizyki PAN prace w dziedzinie fotowoltaiki. Opracowaliśmy innowacyjną technologię nanostruktur tlenkowych do zastosowań w przemyśle fotowoltaicznym. Struktury takie mogą być stosowane jako trójwymiarowe przezroczyste elektrody i warstwy antyrefleksyjne. Zaproponowaliśmy także uproszczoną architekturę ogniw fotowoltaicznych różnych generacji.    

 • sob., 2021-09-25 10:00
Spotkanie festiwalowe Medyczne self-care. Biochemicznie o szczęściu i stanie równowagi

Wszyscy chcą być szczęśliwi! Szczęścia nie można kupić, szczęście jest w nas. Biologicznie szczęście powinniśmy traktować jako stan zdrowia i dobre samopoczucie. Jak więc możemy sami sobie to zapewnić?

Badania naukowe wykazały, że pewne części mózgu (np. ciało migdałowate, hipokamp i układ limbiczny) oraz neuroprzekaźniki (np. dopamina, serotonina, norepinefryna i endorfina) odgrywają kluczową rolę w odczuwaniu szczęścia. Potwierdzono także, że poziom hormonów takich jak kortyzol, adrenalina  i oksytocyna mają znaczący wpływ na nasz nastrój i wpływają na poczucie zadowolenia. Czy chemia jest w stanie generować nasze odczucia i jak to się dzieje?

Należy jednak pamiętać, że nie tylko pojedyncze czynniki chemiczne wpływają na stan równowagi naszego organizmu, który jest kluczem do odczuwania szczęścia, równie ważny jest prawidłowo funkcjonujący metabolizm. Jesteś tym, co jesz – czy to tylko pusty slogan? Dlaczego metabolizm związków odżywczych, czyli węglowodanów, białek i lipidów jest kluczowy w odczuwaniu szczęścia i równowagi? Dlaczego niektórym z nas poprawia się nastrój po zjedzeniu słodyczy i kiedy tak naprawdę szczęśliwe są nasze jelita ? Na wszystkie te pytania odpowiem w trakcie wykładu, uwzględniając rolę mikrobiomu i hormonów kluczowych dla funkcjonowania układu pokarmowego.

Najlepszym wykładnikiem dobrostanu naszego organizmu jest dobre samopoczucie, ale w wielu przypadkach możemy zbadać parametry laboratoryjne, które pozwolą nam monitorować stan organizmu. Co zbadać w poszczególnych sytuacjach zdrowotnych, kiedy wybrać się po poradę do specjalisty? Niech sposób funkcjonowania Twojego organizmu przestaje być niewiadomą, bo tylko będąc świadomym, można właściwie o siebie zadbać. 

Nauki medyczne
 • sob., 2021-09-25 10:00
Spotkanie festiwalowe Piknik Rodzinny w IBL

Na terenie Lasów Sękocińskich odbędzie się weekendowy Piknik Rodzinny. W ramach spotkania przewidujemy wycieczki po lesie wraz z edukatorami oraz konkursy i quizy dla dzieci i dorosłych. Zwieńczeniem Pikniku będzie pieczenie kiełbasek na ognisku.

Nauki rolnicze i leśne
 • sob., 2021-09-25 10:00
Spotkanie festiwalowe Antropologia science fiction: czego o badaniu innych kultur możemy się nauczyć z popkultury?

Dzieła literackie i filmowe z gatunku science fiction często dotykają kwestii kontaktu z „obcym” – przybyszem z innej planety, który różni się od, przeważnie ludzkich, bohaterów wyglądem, sposobami komunikacji, kulturą czy wartościami. Tym samym utwory fantastyki naukowej poruszają pytania fundamentalne dla refleksji antropologicznej – w jaki sposób możliwy jest kontakt z osobami wychowanymi w zupełnie innej kulturze, czego taki kontakt wymaga od badacza, na jaką ocenę obcej kultury badacz może sobie pozwolić i jakie kryteria takiej oceny przyjąć, czy też wreszcie: czy badacz ma prawo interweniować, gdy dostrzega w innej kulturze zjawiska, które on sam uważa za naganne.

Podczas spotkania zastanowimy się nad tymi kwestiami, wychodząc od wspólnego obejrzenia przykładowego filmu SF. Rozważymy specyfikę kontaktu przedstawicieli różnych kultur, jego uwarunkowania kulturowe, językowe i społeczne, a zwłaszcza dylematy etyczne, które mogą wystąpić przy takim spotkaniu. Porozmawiamy również o tym, jak w książkach i filmach SF tworzone są postacie „obcych” i w czym przypominają one obrazy obcych i innych w kulturach europejskich. Zdefiniujemy także pojęcie etnocentryzmu i zastanowimy się nad tym, jak można unikać tego typu postawy w postrzeganiu innych kultur.

Nauki społeczne
 • sob., 2021-09-25 14:00
Spotkanie festiwalowe Polsko-białoruskie spotkanie: jak rozmawiać? jak pomagać?

Projekcja filmu VR Whispers (Szepty) Jacka Nagłowskiego i  Patryka Jordanowicza, filmu dokumentalnego z pogranicza Polsko-Białorusko-Ukraińskiego.

Warsztaty z przepisywania i śpiewania polskich i białoruskich piosenek z Kolektywem Łaski. Wspólnie będziemy rozmawiać nad tekstami piosenek związanych z walką o wolność i zastanowimy się, jak dostosować je do współczesnych realiów. Spróbujemy stworzyć nowe wersje znanych tekstów i wspólnie zaśpiewamy “nowopatriotyczne” karaoke.

(https://secondaryarchive.org/artists/kolektyw-laski/

Polsko-rosyjsko-białoruska towarzyska gra językowa  mająca na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy osobami polsko-, białorusko- i rosyjskojęzycznymi. Projekt ma też zachęcać do nauki języka polskiego (zarówno osoby mówiące po polsku - do podjęcia się nauczania, jak i osoby chcące nauczyć się języka). Uczestnicy i uczestniczki będą też mogli dowiedzieć się, gdzie zgłosić się po pomoc językową lub jak pomagać w nauce.

Dla kogo: film i warsztaty dla dorosłych i młodzieży, gra dla wszystkich.

 

 

 

 

Nauki humanistyczne
 • sob., 2021-09-25 15:30