wycieczka naukowa

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Człowiek i natura - jak odradza się puszcza

Kiedy w roku 1959 tworzono Kampinoski Park Narodowy, Puszcza kampinoska była jedynie pojęciem geograficznym. Teren nowopowstałego parku narodowego zamieszkiwało ponad 15 tysięcy ludzi, a na jego obszarze istniało ponad 70 wsi. Po 65 latach istnienia, w wyniku akcji planowanych wykupów liczba ludności zamieszkującej park zmniejszyła się do niecałych 2,5 tysiąca, a lasy porastają już ponad 27,5 tys. ha. powierzchni parku. W puszczańskie ostępy wróciły jelenie, rysie, wilki, bobry, bieliki, czarne bociany... Naukowcy doliczyli się tu blisko 150 zespołów roślinnych, w tym 21 leśnych. Dzięki ochronie puszcza odradza się i dziczeje.
O tym jak do tego doszło, w jaki sposób chronimy przyrodę, jakie były początki i jakie są perspektywy na przyszłość oraz czy ważna jest w puszczy obecnosć człowieka postaramy się opowiedzieć podczas spotkania.

Trasa wycieczki ma kształt pętli, dł. ok. 10,5 km.
Górki - Zamość - Rzepowa Góra - Dęboskie Góry - Cisowe - Górki

Nauki biologiczne
 • sob., 2023-09-16 09:30
Spotkanie festiwalowe Park SGGW – ciekawostki botaniczne

Prezentacja Parku SGGW, jego historii, obecnego stanu i pełnionych funkcji, omówienie wybranych, najciekawszych gatunków i okazów drzew oraz krzewów, a także innych przedstawicieli flory - rosnących spontanicznie roślin synantropijnych.

 

Nauki rolnicze i leśne
 • sob., 2023-09-16 12:00
Spotkanie festiwalowe Podróże z roślinami

Kolejne pory roku przynoszą zmiany w przyrodzie. Jesień to prawdziwe poruszenie! Niektóre ptaki lecą za morze, jeże tuptają do schronień, w których prześpią zimę, niektóre zwierzęta chomikują zapasy, a co z roślinami? Nasze warsztatowe działania zaowocują poznaniem roślinnych sposobów na podróże. Czy rośliny lubią zaczepiać przechodniów? Czy wybierają zorganizowany transport? Czy podróżują z biletem czy na gapę? Czy w drodze są uskrzydlone?

Zapraszamy na podróż w świecie przyrodniczych zabaw i eksperymentów!

Nauki biologiczne
 • sob., 2023-09-16 13:00
Spotkanie festiwalowe Pożegnanie z wystawą „Korzenie powstania”

Wystawa „Korzenie powstania” towarzyszy tegorocznemu Marszowi Pamięci 22 lipca 1942 roku. Opowiada o oporze w getcie warszawskim poprzedzającym wybuch powstania – wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu zryw nie był spontaniczny, poprzedziły go wielomiesięczne przygotowania do walki zbrojnej i lata pracy konspiracyjnej.

Chcemy pokazać zwiedzającym różne środowiska działaczy żydowskiego podziemia w trakcie okupacji niemieckiej, ich strategie, sposób działania i dynamikę współpracy. Opowieść osnuta będzie wokół losu kilkorga działaczy i działaczek: przedstawicieli różnych pokoleń i ugrupowań politycznych i środowisk. Chcemy pokazać ich wspólny wysiłek i współpracę, ale też trudności, których ona wymagała.

Wystawa ma formę kobierca z roślinnością muranowską, która przed wojną rosła spontanicznie w ogródkach i na podwórzach domów, a następnie jako pierwsza powróciła na gruzowiska i do dzisiaj bywa spotykana w okolicy. Rośliny zostały dobrane na podstawie badań prof. Romana Kobendzy z lat 1945-1949.

Obszar sztuki
 • ndz., 2023-09-17 11:00
Spotkanie festiwalowe Jak pracuje nowoczesne laboratorium? Wycieczka od genu do białka

Spotkanie ma na celu pokazanie uczestnikom jak zorganizowane jest nowoczesne laboratorium badawcze oraz uświadomienie jak dokładnie wygląda ścieżka od sekwencji DNA na komputerze (genu) do badań na białkach. Grupa Biologii Strukturalnej zainteresowana jest tym w jaki sposób aminokwasy budujące białka ułożone są w przestrzeni (struktura), co bezpośrednio przekłada się na pełnione przez nie funkcje. Poznanie struktury, a co za tym idzie funkcji biomolekuły jest zazwyczaj pierwszym krokiem w opracowywaniu nowych leków.

Nauki biologiczne
 • wt., 2023-09-19 18:00
 • śr., 2023-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Bibliotekarz – popularyzator nauki

Celem wycieczki jest przedstawienie roli biblioteki jako instytucji popularyzującej naukę oraz pokazanie jak zmienił się zawód bibliotekarza, na przykładzie Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej. Kolejnym celem wycieczki jest wskazanie zmian w architekturze i funkcjonalności pomieszczeń nowoczesnej biblioteki ukierunkowanej na potrzeby czytelnika, również jako miejsca spotkań, a także realizowania wspólnych projektów, zadań oraz pasji. Nadrzędnym celem jest prezentacja działań biblioteki, służących popularyzacji nauki oraz wskazanie korzyści jakie można osiągnąć uczestnicząc w tych przedsięwzięciach

 • śr., 2023-09-20 15:00
Spotkanie festiwalowe Jak pracuje nowoczesne laboratorium? Wycieczka od genu do białka

Spotkanie ma na celu pokazanie uczestnikom jak zorganizowane jest nowoczesne laboratorium badawcze oraz uświadomienie jak dokładnie wygląda ścieżka od sekwencji DNA na komputerze (genu) do badań na białkach. Grupa Biologii Strukturalnej zainteresowana jest tym w jaki sposób aminokwasy budujące białka ułożone są w przestrzeni (struktura), co bezpośrednio przekłada się na pełnione przez nie funkcje. Poznanie struktury, a co za tym idzie funkcji biomolekuły jest zazwyczaj pierwszym krokiem w opracowywaniu nowych leków.

Nauki biologiczne
 • wt., 2023-09-19 18:00
 • śr., 2023-09-20 18:00
Spotkanie festiwalowe KATAKUMBY KP3 & Pałac „Straszyca” (po zmroku)

Połączone Biblioteki zapraszają na niebywały seans spirytystyczny! W mrocznych zakamarkach magazynów przywołacie z nami ducha dawnej filozofii. Poczujecie aurę prądów i idei minionych, ujrzycie osobliwe dzieła, odetchniecie bibliotecznym powietrzem i zakichacie się na śmierć. Doświadczcie rzeczy niedostępnych zwykłym śmiertelnikom/czytelnikom!

Nauki humanistyczne
 • pt., 2023-09-22 18:30
Spotkanie festiwalowe Spacer z nietoperzami

Czy w mieście z jego hałasem, nocnym oświetleniem i ruchem drogowym jest miejsce dla nietoperzy? Czy stworzenia, których strategia łowiecka polega na nasłuchiwaniu echa własnych dźwięków mogą w wielkomiejskich warunkach znaleźć wystarczająco spokojne i wystarczająco zasobne żerowiska? Postaramy się o tym przy odrobinie szczęścia przekonać podczas wieczornej wycieczki, wyposażeni w chytre elektroniczne urządzenia, które pozwalają usłyszeć to, co normalnie dla ludzkich uszu niesłyszalne (i zapewne zwrócimy prowadzącym spotkanie uwagę, że nie dla wszystkich ludzkich uszu tak do końca niesłyszalne...) oraz zobaczyć to, co dla naszych oczu niewidoczne. Spróbujemy odróżniać niektóre gatunki nietoperzy na podstawie wydawanych przez nie dźwięków i zauważymy, że w wielu wypadkach ważną rolę odgrywa również to, gdzie tego czy owego nietoperza spotkaliśmy, jaka była pora dnia i co on wtedy robił. Dowiemy się przy okazji nieco o tym, jakie techniki i metody mają obecnie do dyspozycji badacze latających ssaków oraz o tym, czego jeszcze ciągle - pomimo dynamicznego rozwoju warsztatu naukowego w ostatnich czasach - nie wiemy o zamieszkujących nasz kraj nietoperzach.

Nauki biologiczne
 • pt., 2023-09-22 18:30
Spotkanie festiwalowe Piknik rodzinny w IBL pt. "Las jakiego nie znamy"

Na terenie Lasów Sękocińskich odbędzie się weekendowy Piknik Rodzinny. W ramach spotkania przewidujemy wycieczki po lesie wraz z edukatorami oraz konkursy i quizy dla dzieci i dorosłych. Zwieńczeniem Pikniku będzie pieczenie kiełbasek na ognisku.

 • sob., 2023-09-23 09:30
Spotkanie festiwalowe Kampinoskie wydmy - dlaczego takie cenne

Teren Kampinoskiego Parku Narodowego charakteryzuje się ułożonymi równoleżnikowo i leżącymi naprzemiennie dwoma pasami wydmowymi i dwoma pasami bagiennymi.
Kampinoskie wydmy to unikatowy kompleks wydm śródlądowych, jeden z największych i najlepiej zachowanych w Europie. Na wydmach tych można znaleźć nieduże, ale cenne płaty siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach programu Natura 2000 z wieloma rzadkimi gatunkami roślin, porostów i zwierząt.
Postaramy się przybliżyć uczestnikom wycieczki historię powstania wydm, a także zagrożenia z którymi się spotykają oraz działania Kampinoskiego Parku Narodowego zmierzające do ich zachowania.

Czas trwania ok. 3 godz.

Trasa wycieczki ma kształt pętli dł. ok. 6,5 km.

Przebieg trasy: Parking przy Dąbrowie Leśnej– szlak niebieski – Uroczysko Łuże – szlak żółty – Nadłuże (Kamień Ułanów Jazłowieckich) – czarna ścieżka spacerowa przez Łużową Górę – Parking przy Dąbrowie Leśnej.

Nauki biologiczne
 • sob., 2023-09-23 10:00
Spotkanie festiwalowe Wawerskie spacery naukowe

Spacery tematyczne po Wawrze, realizowane w języku angielskim.
Zapraszamy na 3 ścieżki tematyczne:

Ścieżka technologiczna, spacer po firmie ABB.
Firma ABB mieści się w zakładach Szpotańskiego, które przed II wojną światową zaczęło się zajmować produkcją supernowoczesnych aparatów pomiarowych używanych m.in. w medycynie, a także urządzeń do przesyłu energii wysokich napięć, dzięki czemu Warszawa po raz pierwszy w historii mogła otrzymać prąd z elektrowni znajdującej się poza aglomeracją. W tej chwili w dawnych zakładach Szpotańskiego mieści się globalna firma technologiczna, która stymuluje transformację gospodarek i społeczeństw, budując ich przyszłość w sposób wydajny i zrównoważony. Wzbogacając produkty elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów napędowych o rozwiązania cyfrowe, ABB wyznacza nowe granice technologii i poziomy efektywności. Podczas spaceru zostaną zaprezentowane roboty, które firma ABB projektuje i wdraża do produkcji.

Ścieżka historyczna
Wyjątkowy klimat tych terenów podkreślała od zawsze architektura. Powstawały tu drewniane, kunsztownie zdobione wille, nazwane przez Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, stałego bywalca naszych letnisk, świdermajerami. Podczas spaceru opowiemy o bogatej historii dzielnicy, która związana jest ze społecznością żydowską. Poznamy założyciela Falenicy, Jakóba Hannemana, inżyniera, specjalistę od budowy kolei i mostów. Zapraszamy do przedwojennej Falenicy, w której funkcjonowały mykwy, uczelnia talmudyczna, rzeźnia koszerna, sanatoria, domy rabinów, wypełniając ulice życiem.

Ścieżka przyrodnicza
Wawer rozciąga się między dziką Wisłą i zielonym łukiem Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, co oznacza, że dzielnica jest unikatowa pod względem przyrodniczym. Na spacerze poznamy wiele gatunków roślin oraz zależności między organizmami, dowiemy się jak obecność jednych gatunków umożliwia życie innych. 

 • sob., 2023-09-23 12:00
Spotkanie festiwalowe KATAKUMBY KP3 & Pałac „Straszyca” (za dnia)

Połączone Biblioteki zapraszają na niebywały seans spirytystyczny! W mrocznych zakamarkach magazynów przywołacie z nami ducha dawnej filozofii. Poczujecie aurę prądów i idei minionych, ujrzycie osobliwe dzieła, odetchniecie bibliotecznym powietrzem i zakichacie się na śmierć. Doświadczcie rzeczy niedostępnych zwykłym śmiertelnikom/czytelnikom!

 • sob., 2023-09-23 14:30
Spotkanie festiwalowe Śladami zbrodni komunistycznych na warszawskiej Pradze - spacer historyczny

Uczestnicy spaceru będą mogli zobaczyć: Pomnik ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach przy ul. Namysłowskiej, skwer Żurowskiego, dawną Sowiecką Komendanturę Miasta przy ul. Wileńskiej 2/4, itp. Spacer rozpocznie się przy Izbie Pamięci Strzelecka 8. Spacer prowadzi pracowik Izby Pamięci Strzelecka 8.
 

Nauki humanistyczne
 • sob., 2023-09-23 15:00
Spotkanie festiwalowe Obserwacje i pomiary zjawisk i procesów atmosferycznych - wycieczka do laboratoriów

W ramach spotkania uczestnicy odwiedzą trzy laboratoria Zakładu Fizyki Atmosfery Wydziału Fizyki UW. W Laboratorium Mechaniki Płynów   (https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/laboratories/laboratorium-mechaniki-plynow/) będą mieli okazję zobaczyć, jak działa tunel aerodynamiczny i ultraszybki termometr do pomiarów z pokładu samolotu. Zapoznają się także z dynamiką atmosfery na obrotowym stole, zobaczą jak powstają kropelki chmurowe i mieszanie chmury z otoczeniem.

W ramach wizyty w Laboratorium Transferu Radiacyjnego (https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/laboratories/laboratorium-transferu-radiac...) uczestnicy zapoznają się z działaniem takich urządzeń, jak radiometry i fotometry. Dowiedzą się, ile energii dociera ze Słońca, jak mierzymy efekt cieplarniany oraz jak wykorzystujemy drony do pomiarów atmosferycznych. Zobaczą, jak wykonuje się pomiary zdalne i in-situ aerozoli atmosferycznych.

W Laboratorium Pomiarów Zdalnych (https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/laboratories/laboratorium-pomiarow-zdalnych/) zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

1. LIDAR atmosferyczny- co i jak możemy nim zmierzyć?

2. Radiometr mikrofalowy: ile wody jest nad nami?

3. Sieci pomiarowe: dlaczego jesteśmy ważnym węzłem atmosferycznych pomiarów w Europie? 

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 09:00
Spotkanie festiwalowe Na tropie sześcionogów, spacer w poszukiwaniu owadów

Spacer entomologiczny, w przypadku złych warunków pogodowych zajęcia w formie warsztatowej w sali laboratoryjnej.

Zajęcia poprzedza wykład o owadach, o tym, po co się je bada, a także o podstawowych metodach badawczych.

Nauki biologiczne
 • ndz., 2023-09-24 15:30
Spotkanie festiwalowe Wieczór z astronomią w Ostrowiku

Wyjazd do astronomicznej stacji obserwacyjnej w Ostrowiku pod Warszawą. Na miejscu będzie można wziąć udział w wycieczce po Układzie Słonecznym, zobaczyć teleskop, posłuchać popularyzujących wykładów na tematy astronomiczne . Następnie planowane są pokazy nieba i ognisko.

 

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 15:30
Lekcja festiwalowa Kampinoskie krajobrazy

Zajęcia warsztatowe w formie wycieczki pieszej na trasie: Sieraków – Łomiankowska Droga – Łąki Sierakowskie – Na Miny - Stary Dąb - Sieraków

Długość trasy: 8 km, czas przejścia do 4 godzin, liczba uczestników 25-30 osób

Trasa wycieczki pozwala na poznanie fragmentów wschodniej części Kampinoskiego PN. Prowadzi między innymi skrajem najstarszego i zarazem największego w KPN obszaru ochrony ścisłej Sieraków. Podczas warsztatów uczestnicy, mają możliwość pracy z kartami ćwiczeń.

Omawiane zagadnienia:
- znaczenie obszarów ochrony ścisłej dla zachowania bioróżnorodności,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
- łańcuch troficzny (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
- przyroda w obliczu antropopresji,
- pozytywne i negatywne skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
- elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności,
- typy krajobrazów: krajobraz pierwotny, naturalny, kulturowy i zdewastowany,
- estetyka i piękno krajobrazu,
- korytarze ekologiczne, ich rola i znaczenie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej.

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • śr., 2023-09-27 09:00
Lekcja festiwalowa Rośliny w mieście - jesień. Z czym to się je?

W ramach spotkania uczniowie poznają wybrane, pospolite gatunki roślin rosnących na terenie miasta. Nauczą się je rozpoznawać i rozróżniać. Poznają niektóre ich właściwości i wartości użytkowe, a z niektórych z nich będą mogli przygotować dziką potrawę. Spacer na terenie kampusu UW i w najbliższej okolicy.

 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa O kampinoskich lasach

Las najlepiej poznaje się… w lesie. Dlatego chodźmy na wspólny spacer! Zabierzemy was na wędrówkę, podczas której postaramy się spojrzeć na to wyjątkowe miejsce z trochę innej perspektywy. Czy dacie się namówić na spacer z głową w chmurach? Czy odważycie się podążać w głąb lasu za dźwiękiem? Las to dużo więcej niż drzewa, a własne obserwacje jego mieszkańców mogą być niesamowitą przygodą. Spróbujemy poczuć go wszystkimi zmysłami. Przyroda ma nam mnóstwo do zaoferowania, w tym również wiele zabawy, jednak w zamian powinniśmy okazać jej szacunek i zapewnić ochronę. Zastanowimy się, co zawdzięczamy lasom, za co możemy je polubić i jak powinniśmy o nie dbać.

Przebieg trasy: Sieraków - Stary Dąb - Kamień Plapisa - Spółkowa Góra - Łomiankowska Droga Sieraków
Długość trasy: 9 km., czas przejścia: ok. 4 godzin, liczba uczestników do 30 osób.
Trasa wycieczki wiedzie m. in. skrajem obszaru ochrony ścisłej Sieraków, ukazując jedne z najciekawszych obszarów leśnych wschodniej części Puszczy Kampinoskiej.

Omawiane zagadnienia:
- czym jest las?
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
- działania ochronne prowadzone w lasach (nasadzenia, przebudowa drzewostanów) - ochrona częściowa,
- znaczenie obszarów ochrony ścisłej,
- zagrożenia lasów KPN (pożary, wiatrołomy, susze, gatunki obce, gradacje owadów),
- łańcuch pokarmowy (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
- piętra roślinności w lesie i ich mieszkańcy,
- rola lasów w gospodarce i życiu człowieka,
- pozaprodukcyjne funkcje lasu.

 • wt., 2023-09-26 09:00
 • czw., 2023-09-28 09:00
Lekcja festiwalowa Jak odkryć tajemnice inżynierii materiałowej w mikroskopii i druku 3D?

Kim obecnie jest inżynier i jaką rolę w z życiu codziennym pełni inżynieria materiałowa? Czy w obecnych czasach techniki inżynierii materiałowej mogą być wykorzystywane do obserwacji otaczającego Nas świata?

Jedną z nowoczesnych technik wykorzystywanych przez inżynierów materiałowych jest druk przestrzenny, tzw. druk 3D. Druk 3D jest nową, „szybszą” formą wytworzenia elementów. Wszechobecny już druk przestrzenny może być alternatywą dla tradycyjnych, czasochłonnych metod wytwarzania. Z wykorzystaniem drukarek 3D możliwe jest wykonanie gotowych elementów według własnego pomysłu. Wydrukować można różnego rodzaju akcesoria kuchenne takie jak np. wieszaki, a także zakładki do książki wykonane według własnego projektu. W trakcie pokazu uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z  możliwościami drukowania funkcjonalnych przedmiotów wykorzystywanych w życiu codziennym.

Rolą inżyniera nie tylko jest konstruowanie i poszukiwanie nowoczesnych metod wytwarzania ale także obserwacja. Czy mikroskopy wykorzystywane są tylko do badań próbek metalicznych? Uczestnicy wydarzenia zapoznają się z tajnikami mikroskopii oraz jej wykorzystaniem w życiu codziennym. Podczas pokazu uczestnicy lekcji poznają odpowiedz na pytania co łączy codzienność z inżynierią materiałową i czy mikroskopy wykorzystywane są tylko do badań próbek metalicznych? Czy z mikroskopem można również odkryć mikro tajemnice przedmiotów wykorzystywanych codziennie, które są nieosiągalne dla oka ludzkiego? Podczas pokazu uczestnicy będą mogli zobaczyć jak wygląda powiększony włos, obrazek z gazety czy owad.

 

 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Przyroda Puszczy Kampinoskiej z historią w tle

Ponieważ las najlepiej poznaje się w lesie, zabierzemy was na wędrówkę, podczas której zobaczymy jeden z atrakcyjnych przyrodniczo fragmentów zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego.

Długość trasy: ok. 9 km, czas trwania: ok. 4 godziny, liczba uczestników: max 30 os.
Wymagania kondycyjne średnie.
Trasa wycieczki prowadzi z Kampinosu żółtym szlakiem do Granicy – ścieżką edukacyjną „Skrajem Puszczy”- powrót przez wieś Józefów do Kampinosu.
Trasa urozmaicona pod względem krajobrazowym, wiedzie przez piękne bory sosnowe na południowym pasie wydmowym oraz rozległe tereny nieleśne.

Podczas warsztatów omawiane są zagadnienia:
- ochrona przyrody w KPN,
- martwe drewno i jego rola w przyrodzie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej,
- drzewa i krzewy Puszczy Kampinoskiej,
- ślady i tropy zwierząt,
- pamiątki historii na trasie wycieczki.

 • wt., 2023-09-26 10:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
Lekcja festiwalowa Materiały konstrukcyjne pod lupą

Celem prowadzonych zajęć jest przybliżenie młodzieży podstaw badań wytrzymałościowych prowadzonych w Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji IPPT PAN. Podczas interaktywnych zajęć z młodzieżą omówione zostaną podstawowe materiały inżynierskie, ich właściwości i zastosowania. Zajęcia praktyczne prowadzone przez pracowników Laboratorium pozwolą zrozumieć podstawy zagadnień związanych z wytrzymałością materiałów oraz umożliwią czynne uczestnictwo w zajęciach podczas przeprowadzania statycznej próby rozciągania czy dynamicznej próby ściskania. Zaprezentowane zostaną również możliwości mikroskopu skaningowego.

 • wt., 2023-09-26 10:30
Lekcja festiwalowa „Jak to wytworzyć?” – o metodach przyrostowych i ich zastosowaniach

Czym jest druk 3D? Kiedy powstał? Jakich materiałów można używać do drukowania? Co można drukować? Po co drukować? Jakie zastosowanie mają wydruki 3D w akustyce? Gdzie kryją się minusy technologii przyrostowych? Czy zawsze opłaca się drukować? – te i inne pytania będą motywem przewodnim naszej lekcji, a odpowiedzi na nie poszukamy wspólnie w czasie dyskusji oraz prostych doświadczeń.

Lekcję rozpocznie krótki wykład o podstawach technologi wytwarzania przyrostowego, czyli tzw. drukiem 3D, ze szczególnym uwzględnieniem metod stereolitografii (wykorzystującej ciekłą żywicę) oraz selektywnego laserowego przetapiania proszków metali. Nie zabraknie dyskusji oraz burzy mózgów, bowiem wspólnie dobierzemy najodpowiedniejsze metody wytwarzania zadanych elementów.

Kolejna część spotkania to zapoznanie z urządzeniem do wytwarzania metodą stereolitografii oraz zwiedzanie laboratorium, w którym znajduje się maszyna do selektywnego laserowego przetapiania proszków metali.

Następnie przejdziemy do pokazu zastosowań akustycznych wydrukowanych próbek. Wspólnie sprawdzimy, w jakim stopniu wykonane wydruki 3D pochłaniają lub izolują dźwięk i jak to można wykorzystać. Na podstawie przygotowanych wykresów omówimy właściwości akustyczne badanych materiałów.

Ostatnią częścią spotkania będą warsztaty, w czasie których uczestnicy, podzieleni na grupy, wykonają proste doświadczenia imitujące zadania związane z drukiem 3D, takie jak oczyszczanie komory roboczej (doświadczenie wykorzystuje piasek) czy dobór odpowiedniej metody wytwarzania zadanego elementu w praktyce (wykorzystamy modelinę).

 • wt., 2023-09-26 14:00
Lekcja festiwalowa Kampinoskie krajobrazy

Zajęcia warsztatowe w formie wycieczki pieszej na trasie: Sieraków – Łomiankowska Droga – Łąki Sierakowskie – Na Miny - Stary Dąb - Sieraków

Długość trasy: 8 km, czas przejścia do 4 godzin, liczba uczestników 25-30 osób

Trasa wycieczki pozwala na poznanie fragmentów wschodniej części Kampinoskiego PN. Prowadzi między innymi skrajem najstarszego i zarazem największego w KPN obszaru ochrony ścisłej Sieraków. Podczas warsztatów uczestnicy, mają możliwość pracy z kartami ćwiczeń.

Omawiane zagadnienia:
- znaczenie obszarów ochrony ścisłej dla zachowania bioróżnorodności,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
- łańcuch troficzny (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
- przyroda w obliczu antropopresji,
- pozytywne i negatywne skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
- elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności,
- typy krajobrazów: krajobraz pierwotny, naturalny, kulturowy i zdewastowany,
- estetyka i piękno krajobrazu,
- korytarze ekologiczne, ich rola i znaczenie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej.

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • śr., 2023-09-27 09:00
Lekcja festiwalowa Przyroda Puszczy Kampinoskiej z historią w tle

Ponieważ las najlepiej poznaje się w lesie, zabierzemy was na wędrówkę, podczas której zobaczymy jeden z atrakcyjnych przyrodniczo fragmentów zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego.

Długość trasy: ok. 9 km, czas trwania: ok. 4 godziny, liczba uczestników: max 30 os.
Wymagania kondycyjne średnie.
Trasa wycieczki prowadzi z Kampinosu żółtym szlakiem do Granicy – ścieżką edukacyjną „Skrajem Puszczy”- powrót przez wieś Józefów do Kampinosu.
Trasa urozmaicona pod względem krajobrazowym, wiedzie przez piękne bory sosnowe na południowym pasie wydmowym oraz rozległe tereny nieleśne.

Podczas warsztatów omawiane są zagadnienia:
- ochrona przyrody w KPN,
- martwe drewno i jego rola w przyrodzie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej,
- drzewa i krzewy Puszczy Kampinoskiej,
- ślady i tropy zwierząt,
- pamiątki historii na trasie wycieczki.

 • wt., 2023-09-26 10:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
Spotkanie festiwalowe Spacer "Niezatarte ślady getta Warszawy"

Spacer przybliży uczestnikom historię warszawskiego getta, codzienne problemy jego mieszkańców i tragiczny finał społeczności warszawskich Żydów. Zobaczymy pozostałe jeszcze ulice, kamienice i place, a wyobrazimy sobie i obejrzymy na zdjęciach to, czego zobaczyć już nie można. Każdy punkt spaceru to opowieść o ludziach uwięzionych w dzielnicy zamkniętej, ich zmaganiach z trudnościami każdego spędzonego tu dnia, decyzjach i wyborach. Uczestnicy spaceru dowiedzą się, jak w getcie szmuglowano żywność, jaką sztukę można było obejrzeć w Teatrze Femina i dlaczego w dzielnicy żydowskiej znalazły się trzy kościoły rzymsko-katolickie.

Nauki humanistyczne
 • śr., 2023-09-27 18:00
Lekcja festiwalowa O kampinoskich lasach

Las najlepiej poznaje się… w lesie. Dlatego chodźmy na wspólny spacer! Zabierzemy was na wędrówkę, podczas której postaramy się spojrzeć na to wyjątkowe miejsce z trochę innej perspektywy. Czy dacie się namówić na spacer z głową w chmurach? Czy odważycie się podążać w głąb lasu za dźwiękiem? Las to dużo więcej niż drzewa, a własne obserwacje jego mieszkańców mogą być niesamowitą przygodą. Spróbujemy poczuć go wszystkimi zmysłami. Przyroda ma nam mnóstwo do zaoferowania, w tym również wiele zabawy, jednak w zamian powinniśmy okazać jej szacunek i zapewnić ochronę. Zastanowimy się, co zawdzięczamy lasom, za co możemy je polubić i jak powinniśmy o nie dbać.

Przebieg trasy: Sieraków - Stary Dąb - Kamień Plapisa - Spółkowa Góra - Łomiankowska Droga Sieraków
Długość trasy: 9 km., czas przejścia: ok. 4 godzin, liczba uczestników do 30 osób.
Trasa wycieczki wiedzie m. in. skrajem obszaru ochrony ścisłej Sieraków, ukazując jedne z najciekawszych obszarów leśnych wschodniej części Puszczy Kampinoskiej.

Omawiane zagadnienia:
- czym jest las?
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
- działania ochronne prowadzone w lasach (nasadzenia, przebudowa drzewostanów) - ochrona częściowa,
- znaczenie obszarów ochrony ścisłej,
- zagrożenia lasów KPN (pożary, wiatrołomy, susze, gatunki obce, gradacje owadów),
- łańcuch pokarmowy (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
- piętra roślinności w lesie i ich mieszkańcy,
- rola lasów w gospodarce i życiu człowieka,
- pozaprodukcyjne funkcje lasu.

 • wt., 2023-09-26 09:00
 • czw., 2023-09-28 09:00
Lekcja festiwalowa Ile ciepła trzeba, żeby stopić ...czekoladę? - czyli jak zbudowane są materiały

Czemu ten sam rodzaj czekolady od jednego producenta topi się w niższej temperaturze, a inny w wyższej? Czy ciemna i biała czekolada topią się tak samo szybko? Co właściwie wpływa na te cechy tego pysznego materiału? W czasie lekcji odbędziemy podróż w głąb  materiałów, aby dowiedzieć się jak wyglądają najmniejsze struktury je budujące oraz jak to wpływa na szereg ich właściwości jak np. temperatura topnienia czy wytrzymałość mechaniczna. Na lekcji poznamy wybrane metody badawcze, dzięki którym możemy precyzyjne scharakteryzować wybrane cechy materiałów. Jedną z takich metod jest pomiar efektów cieplnych występujących w próbce metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC). Dzięki tej metodzie jesteśmy w stanie dowiedzieć się wiele nie tylko o strukturze i właściwościach stopów metali, ceramiki czy polimerów, ale także czekolady! Przeprowadzimy krótkie eksperymenty, które naprowadzą nas na odpowiedzi na zadane pytania, a także dowiemy się na czym polega pomiar DSC. Zastanowimy się także jakie inne metody badawcze można zastosować, aby rozwiązać tajemnice składu i właściwości czekolady

 • czw., 2023-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Przyroda Puszczy Kampinoskiej z historią w tle

Ponieważ las najlepiej poznaje się w lesie, zabierzemy was na wędrówkę, podczas której zobaczymy jeden z atrakcyjnych przyrodniczo fragmentów zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego.

Długość trasy: ok. 9 km, czas trwania: ok. 4 godziny, liczba uczestników: max 30 os.
Wymagania kondycyjne średnie.
Trasa wycieczki prowadzi z Kampinosu żółtym szlakiem do Granicy – ścieżką edukacyjną „Skrajem Puszczy”- powrót przez wieś Józefów do Kampinosu.
Trasa urozmaicona pod względem krajobrazowym, wiedzie przez piękne bory sosnowe na południowym pasie wydmowym oraz rozległe tereny nieleśne.

Podczas warsztatów omawiane są zagadnienia:
- ochrona przyrody w KPN,
- martwe drewno i jego rola w przyrodzie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej,
- drzewa i krzewy Puszczy Kampinoskiej,
- ślady i tropy zwierząt,
- pamiątki historii na trasie wycieczki.

 • wt., 2023-09-26 10:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
Lekcja festiwalowa Zagrożenie - ale jakie?

CNBOP-PIB w ramach lekcji oferuje widowiskowe eksperymenty z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. Lekcja zawiera podstawy teoretyczne oraz część praktyczną w formie pokazów lub eksperymentów z udziałem uczestników. Zaprezentowany zostanie sprzęt i urządzenia wykorzystywane na co dzień podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP i OSP. Zajęcia poruszają tematy zagrożeń pożarowych i wybuchowych, gaszenia pożarów z użyciem sprzętu gaśniczego, środków gaśniczych i pojazdu pożarniczego. Główne atrakcje tego wydarzenia to pokazy poligonowe i laboratoryjne:

 • przedstawienie sposobu posługiwania się gaśnicą i pokaz gaszenia pożaru w zarodku,
 • omówienie wodnych roztworów środków gaśniczych stosowanych w szerokim spektrum pożarów i pokaz wytwarzania pianotwórczych środków gaśniczych i ich skuteczności,
 • badanie statycznego kąta przechyłu bocznego pojazdu pożarniczego, pokaz zasięgu rzutu działka wodno-pianowego oraz prądownicy,
 • pokaz reakcji na ogień materiałów włókienniczych i mebli tapicerowanych.

Na trasie wycieczki naukowej znajdą się laboratoria:

 • Urządzeń i Środków Gaśniczych,
 • Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej,
 • Procesów Spalania i Wybuchowości.
 • czw., 2023-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Żywność przyjazna dla środowiska, czyli co jeść, żeby być eko?

Czym jest zrównoważony rozwój i jak produkcja żywności wpływa na środowisko. Co to są ślady środowiskowe oraz jak sposób odżywiania może sprawić, że będziemy bardziej eko? 

 • pt., 2023-09-29 09:00
Lekcja festiwalowa Przyroda Puszczy Kampinoskiej z historią w tle

Ponieważ las najlepiej poznaje się w lesie, zabierzemy was na wędrówkę, podczas której zobaczymy jeden z atrakcyjnych przyrodniczo fragmentów zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego.

Długość trasy: ok. 9 km, czas trwania: ok. 4 godziny, liczba uczestników: max 30 os.
Wymagania kondycyjne średnie.
Trasa wycieczki prowadzi z Kampinosu żółtym szlakiem do Granicy – ścieżką edukacyjną „Skrajem Puszczy”- powrót przez wieś Józefów do Kampinosu.
Trasa urozmaicona pod względem krajobrazowym, wiedzie przez piękne bory sosnowe na południowym pasie wydmowym oraz rozległe tereny nieleśne.

Podczas warsztatów omawiane są zagadnienia:
- ochrona przyrody w KPN,
- martwe drewno i jego rola w przyrodzie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej,
- drzewa i krzewy Puszczy Kampinoskiej,
- ślady i tropy zwierząt,
- pamiątki historii na trasie wycieczki.

 • wt., 2023-09-26 10:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
 • pt., 2023-09-29 10:00
Lekcja festiwalowa Miasto przyjazne i piękne

Co decyduje o jakości życia w mieście i o jego pięknie? Jak zmieniać nasze otoczenie urbanistyczne, aby było piękne i przyjazne? W ramach wycieczki odbędzie się m.in. zwiedzanie najciekawszych historycznie obiektów Politechniki Warszawskiej – Gmachu Głównego, Gmachu Fizyki oraz głównej przestrzeni publicznej Kampusu. Uczestnicy poznają historię powstania projektu architektonicznego oraz związane z tym ciekawostki.

 • pt., 2023-09-29 11:00
Lekcja festiwalowa Owocowe warzywa, warzywne owoce – czy zdrowe jedzenie musi być nudne?

Podejmiemy wyzwanie przekonania dzieci, że owoce i warzywa mogą być ciekawym i smacznym połączeniem. Możliwości projektowania niekonwencjonalnej, zdrowej żywności na bazie jabłek i soków warzywnych. 

 • pt., 2023-09-29 12:00

©2022 Festiwal Nauki